data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Kalocsa utcanevek

Kalocsa határa JOSM link Kalocsa határa térképen Összesen 233db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
48-as házak IX. utca 1 w144012760
48-as házak VIII. utca 1 w144012766
48-as házak VII. utca 1 w144012764
48-as házak XI. utca 1 w144012776
48-as házak X. utca 1 w144012785
48-as utca 1 w144012762
56-os emlékpark 1 w523712780
Ady Endre utca 1 w26367582
Alakulótér 1 w1051314981
Alkony utca 2 w161996220,w144011549
Alkotás utca 1 w144143397
Alkotmány utca 3 w144150328,w1148549083,w144150322
Arany János utca 1 w26389781
Árendás utca 1 w125625273
Árpád fejedelem utca 1 w121390193
Árpás utca 1 w523716022
Asztrik tér 1 w26327672
Bab utca 1 w335042656
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1 w144239763
Baka sor 1 w335042861
Bánki Donát utca 1 w144148479
Banyasziget 1 w335613206
Barack utca 1 w144146995
Bársony utca 1 w144012768
Batthyány utca 1 w158332085
Bátyai utca 14 w335613127,w713100991,w335613122,w713100992,w340288430,w4929970,w335613128,w335613129,w302229424,w340288427,w302229428,w340288428,w340288429,w4929972
Bátyai út 1 w4929969
Béke utca 2 w161996222,w144012789
Bem apó utca 1 w144011522
Bimbó utca 1 w173993386
Bolt utca 1 w173993379
Borozda út 1 w335043681
Borsó utca 1 w144146969
Bozsó Ferenc utca 1 w144243137
Budai Nagy Antal utca 1 w144011538
Búzapiac tér 2 w144239748,w158330944
Ciglédi kert 1 w523719156
Ciglédi út 1 w161996294
Csajdakert 1 w144011544
Csajda utca 1 w144143400
Csalogány utca 1 w184454636
Csap utca 1 w144011560
Csatorna utca 1 w173993376
Cseresznye utca 1 w144149007
Csiga utca 2 w144145393,w144011526
Csokonai Vitéz Mihály utca 1 w144150318
Damjanich János utca 1 w144239749
Dankó Pista utca 1 w144011521
Deák Imre utca 1 w335045590
Délibáb köz 1 w144149012
Diófa utca 1 w173993384
Dózsa György utca 2 w144011535,w121390166
Drágszélpuszta 1 w260203548
Duna utca 1 w125663078
Ecetgyár utca 6 w805842948,w805842947,w302229432,w77352118,w77112725,w302229435
Egres utca 1 w144146988
Eötvös József utca 2 w144239744,w144243143
Eperföld utca 1 w26366852
Erdei Ferenc utca 1 w144148066
Erkel Ferenc utca 1 w121390180
Érsekkert utca 1 w26378953
Esze Tamás utca 3 w77112727,w805842946,w805842945
Eszperantó utca 1 w144146964
Fényi Gyula utca 1 w144149006
Fillér utca 1 w144011555
Filvig köz 1 w335046024
Filvigtanya 1 w523721787
Foktői utca 7 w941485803,w941485799,w121390185,w941485797,w121390175,w26378989,w305997134
Füzér utca 2 w121390168,w121390163
Gábor Áron utca 1 w144011559
Gábor Lajos utca 1 w125663076
Galagonya köz 1 w173993382
Gárdonyi Géza utca 1 w144149992
Gém utca 9 w187164020,w229677147,w184455733,w144012787,w184455935,w229677146,w187164109,w184456181,w305296239
Giga köz 1 w335047506
Gombolyagi utca 2 w144141549,w1239441048
Gödrök köze 1 w335049888
Grősz József utca 2 w144239761,w144239751
Hagyma utca 1 w144146987
Hajdú utca 1 w144150320
Hajós Alfréd utca 1 w363638885
Halász utca 1 w144011548
Hársfa utca 1 w173993393
Határ út 1 w260205010
Haynald Lajos utca 1 w121390191
Hernertanya 1 w523724842
Híd utca 4 w121390190,w805842950,w805842951,w121390176
Hold utca 1 w144012795
Honvéd utca 1 w169837338
Hosszú Antal utca 1 w26327495
Hősök útja 1 w169837337
Hunyadi János utca 4 w1238106709,w160570918,w160570916,w160570917
Huszár utca 1 w173993388
Ibolya utca 1 w144150324
Ilk Viktor utca 1 w144012782
Illyés Gyula utca 1 w144011525
IX. utca 1 w144012777
Jókai Mór utca 4 w684198809,w684198808,w684198810,w144146982
József Attila utca 2 w26367485,w121390189
Kápolna köz 1 w121409726
Káposzta utca 1 w144146981
Katona István utca 1 w144148062
Kertekalja sor 1 w335048782
Kígyó utca 2 w829368035,w26327702
Kinizsi Pál utca 4 w363638887,w1160626026,w363638886,w295199853
Király Ilus utca 1 w125625271
Kishalas sor 3 w144011534,w144011523,w144011520
Kiss Ernő utca 1 w169837339
Kiss János utca 2 w941485801,w144150326
Kis utca 1 w121409728
Kócsag utca 1 w121390174
Komló sor 1 w144012793
Kossuth Lajos utca 5 w26367061,w161996245,w26367427,w144011527,w340288431
Kovács köz 1 w121409729
Kőégető utca 1 w144012769
Kökény utca 1 w173993367
Körte utca 1 w144146992
Középsőkertek utca 1 w144149009
Kubikus park 1 w228737934
Kubinszky utca 1 w121390171
Kunszt József utca 2 w829619007,w144146994
Legelő sor 1 w144011556
Lencse utca 1 w144146961
Liget utca 2 w161996417,w807725025
Liszt Ferenc utca 1 w144148061
Magtár utca 1 w144146986
Magyar László utca 1 w144149010
Majoranna utca 1 w144146975
Malatin tér 5 w4929973,w340288434,w340288435,w340288436,w887348909
Málna utca 1 w144146955
Malomszögi dűlő 1 w335049008
Malomszögi utca 1 w173993372
Malom utca 2 w121390184,w829368034
Martinovics Ignác utca 2 w1239441050,w121409730
Mátyás király utca 3 w363638889,w125815031,w363638888
Méhész utca 1 w173993392
Menyhárt László utca 1 w144148068
Meszesi út 1 w276622974
Mikszáth Kálmán utca 1 w144148069
Miskei utca 5 w887348912,w4930018,w161996251,w161996250,w340288437
Mócsy János utca 1 w144012779
Mogyoró utca 1 w144146967
Móra Ferenc utca 1 w125815034
Móricz Zsigmond utca 1 w144146960
Munkácsy Mihály utca 1 w144146979
Munkás utca 1 w144150319
Muskátli köz 1 w335046490
Nád utca 1 w335049188
Nagy Jenő utca 1 w144150327
Nagymező utca 3 w169837336,w144011561,w297098055
Nagy Sándor utca 1 w173993390
Nagy utca 1 w26366756
Napsugár köz 1 w144149011
Nap utca 1 w144012771
Nefelejcs utca 1 w173993385
Negyveni út 2 w26328013,w26366817
Negyvennyolcasok tere 2 w686484574,w77112728
Németh László utca 1 w144148065
Nemzetőr utca 1 w173993371
Nyár utca 1 w144012773
Obsitos köz 1 w173993381
Oncsa köz 1 w144012791
Orgona utca 1 w335046488
Ortutay Gyula utca 1 w239329298
Paksi köz 4 w184454800,w26378996,w305296247,w26378992
Pásztor utca 1 w173993395
Pataji utca 7 w338768502,w338768503,w338768504,w150528583,w150528589,w4930030,w338768501
Petőfi Sándor utca 4 w829368036,w26367482,w26327480,w144011524
Plébánia köz 1 w121390169
Radnóti Miklós utca 1 w144011528
Rákóczi Ferenc utca 1 w158330943
Raktár köz 1 w523728215
Remete utca 1 w173993366
Róna utca 1 w523729933
Rózsa köz 3 w173993370,w173993375,w173993378
Sárköz utca 1 w144239756
Selyemerdő utca 1 w144012780
Selyem utca 1 w144012792
Semmelweis Ignác utca 1 w144148473
Simonyi utca 1 w144149008
Sörház köz 2 w161996267,w144243147
Sörös Imre utca 3 w121390179,w121390167,w340270255
Sportpálya utca 1 w144150325
Szabó József utca 1 w125815029
Széchenyi utca 14 w340288451,w340288440,w340288456,w340288443,w340288444,w340288439,w340288450,w161996262,w338768506,w39743047,w4930029,w340288445,w340288454,w340288449
Szegfű köz 1 w173993377
Szénáskert III. utca 1 w125815027
Szénáskert II. utca 1 w125815030
Szénáskert I. utca 1 w125815026
Szénáskert IV. utca 1 w125815032
Szénáskert VI. utca 1 w125815033
Szénáskert V. utca 1 w125815023
Szentháromság tér 2 w941485804,w1239441051
Szent Imre utca 2 w121390173,w121390183
Szent István király utca 1 w26327618
Szent István király út 6 w941485807,w340288438,w77112726,w26389818,w161996256,w26389891
Szent István utca 1 w26378975
Szérűskert utca 1 w184456648
Szilva sor 1 w144146976
Szőlők köze út 1 w26366934
Tamási Áron utca 2 w337378002,w144148477
Táncsics Mihály utca 1 w173993394
Tartsay Vilmos utca 1 w173993396
Tavasz utca 1 w144012784
Téglagyár utca 1 w144148064
Telek utca 1 w144141548
Tessedik Sámuel utca 1 w144149994
Tímár Kálmán utca 1 w340288457
Tomori Pál utca 2 w1237772261,w144150321
Tompa Mihály utca 1 w121390195
Tóth Mike utca 2 w684198807,w125815025
Tulipán utca 1 w173993373
Tüzér sor 2 w26327482,w335042860
Újhelyi Imre utca 1 w144146970
Urbántanya 1 w523730216
Vadász utca 1 w144011551
Városház utca 1 w144239755
Vásártér utca 1 w260205357
Vasút utca 1 w26327531
Veres Péter utca 1 w144148070
Verseny utca 1 w144150323
Vidats utca 1 w144148063
Vigadó sor 1 w125815024
Viola utca 1 w173993389
Virág utca 1 w173993368
Vízmű utca 1 w173993387
Vörösmarty Mihály utca 4 w363638892,w144148067,w684198806,w125815028
Vörösszállás 1 w335050361
Zerge utca 1 w121390178
Zöldfa utca 5 w144011543,w377139827,w339170855,w340288458,w121409727
Zrínyi Miklós utca 2 w338768508,w144011546
Zsákcsücs utca 1 w527560995
Zsák utca 1 w121390187