data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Halásztelek utcanevek

Halásztelek határa JOSM link Halásztelek határa térképen Összesen 117db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre tér 1 w443952571
Ady Endre utca 3 w59576070,w331387640,w331387641
Akácos utca 4 w97869194,w331387643,w331387642,w498845613
Almafa utca 1 w251126194
András utca 2 w537408856,w189931744
Anna utca 1 w443953037
Arany János utca 1 w97869257
Attila köz 1 w240238449
Barackfa utca 1 w251126195
Barátság utca 3 w59575782,w97869291,w59575716
Bethlen Gábor utca 1 w59575948
Bolgárkertész utca 2 w443954760,w97859809
Bolyai János utca 3 w498845615,w203557759,w498845614
Bánki Donát utca 1 w240238032
Béke utca 1 w59575950
Bíró László utca 1 w531140436
Csaba utca 1 w240238450
Csatár György utca 2 w228515448,w97859800
Csepel-szigeti gerincút 3 w356340187,w313571446,w132846985
Cseresznyefa utca 1 w251126196
Csillag utca 2 w604370363,w228662895
Diófasor utca 1 w59286717
Dr. Bácsújlaky Dezső utca 1 w97859816
Dunasor utca 1 w59576085
Dózsa György utca 4 w185237743,w313571443,w330260722,w97859812
Eperfa utca 1 w251126197
Erkel Ferenc utca 1 w443953038
Erzsébet utca 1 w59575719
Eötvös Loránd utca 2 w498845608,w203557753
Gesztenyefa utca 1 w251126198
Gábor Dénes utca 4 w584473192,w498845607,w584473195,w203557750
Gárdonyi Géza utca 2 w59575718,w97859823
Géza utca 1 w240238451
Hajnal utca 1 w228662661
Halász utca 1 w97869215
Heltai köz 1 w185241785
Hermina utca 1 w59576148
Hold utca 1 w228663634
II. Rákóczi Ferenc út 11 w251126201,w276138724,w314664193,w21855748,w314664216,w251126202,w132710177,w325213839,w21855927,w132710178,w162097545
Ilona utca 3 w325155771,w59575721,w532615354
Iskola utca 2 w97869187,w97859835
István utca 1 w203557751
Jedlik Ányos utca 1 w240238029
Jupiter utca 1 w228663420
Jókai Mór utca 1 w59576072
József Attila tér 1 w228661089
Júlia utca 1 w443953039
Kandó Kálmán utca 1 w240238030
Kastély park 2 w485918573,w485933373
Katalin utca 3 w498845612,w97859798,w498845617
Katona József tér 2 w443954762,w443954761
Katona József utca 3 w59575378,w331387645,w331387644
Kempelen Farkas utca 2 w444570334,w537701051
Kisgyár utca 5 w331387647,w331387646,w313571441,w132710235,w330260725
Kisiskola tér 1 w444570335
Korbuly út 1 w97869168
Kossuth Lajos utca 2 w59575126,w331387648
Krúdy köz 1 w185242310
Kálmán utca 1 w240238452
Kölcsey Ferenc utca 1 w59575947
Körtefa utca 1 w251126203
Latinovits Zoltán utca 1 w304047499
László utca 1 w203557758
Madách Imre utca 1 w59575722
Malonyai utca 1 w59575128
Mandulafa utca 1 w251126204
Mars utca 1 w228663423
Meggyfa utca 1 w251126206
Megyedűlő utca 6 w331387653,w251935854,w584473193,w240238033,w584473191,w97869210
Melinda utca 1 w251194477
Mensáros László utca 1 w304047501
Merkúr utca 1 w228663422
Mikszáth Kálmán utca 2 w97859804,w59576073
Málna utca 1 w97869244
Mária utca 2 w59556185,w251194478
Mátyás utca 1 w203557755
Nap utca 1 w228662771
Nefelejcs utca 1 w59576069
Neumann János utca 1 w240238031
Nyár utca 1 w443953808
Osztoics Milos utca 1 w656703025
Petőfi Sándor utca 2 w331387657,w443954763
Posta köz 1 w228516283
Puskás Tivadar utca 1 w203557752
Páger Antal utca 1 w304047500
Ribizli utca 1 w97869300
Rózsa utca 1 w359084930
Semmelweis Ignác utca 1 w203557756
Somogyi Béla utca 2 w313571442,w59556325
Szabados Mária utca 1 w97859822
Szabadság utca 1 w59556386
Szamóca utca 1 w251194479
Szaturnusz utca 1 w228663418
Szeder utca 1 w97869218
Szenderffy Ferenc utca 1 w656703024
Szent-Györgyi Albert utca 4 w498845606,w498845616,w203557761,w498845610
Szent Erzsébet tér 1 w443954764
Szent László tér 1 w631786716
Szent László tér 4 w631786719,w443954989,w631786710,w631786714
Szilvafa utca 1 w251126207
Szilárd Leó utca 4 w498845611,w498845609,w240238028,w584473194
Szőlő utca 1 w59575380
Tavasz utca 1 w443953810
Tejút utca 3 w228663421,w604370359,w657021223
Táncsics Mihály utca 2 w97869252,w59575381
Tél utca 1 w228662812
Viola utca 1 w359084927
Vásárhelyi Pál utca 1 w443955280
Védgát utca 1 w201742305
Vénusz utca 1 w228663419
Vörösmarty Mihály utca 1 w59576071
Áfonya utca 1 w97859824
Árpád utca 4 w537408854,w189931747,w537296975,w537296974
Éva utca 1 w443953040
Óvoda utca 2 w556010963,w59556356
Új utca 1 w97859845
Ősz utca 1 w228662855