data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Gyöngyös utcanevek

Gyöngyös határa JOSM link Gyöngyös határa térképen Összesen 356db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Abasári utca 1 w80652657
Abasári út 1 w80652648
Aba út 1 w290856282
Áchim András utca 2 w74302227,w765276418
Adácsi utca 1 w82120447
Ady Endre tér 1 w74725540
Ady Endre utca 1 w74725439
Akadémia utca 2 w301302612,w29435350
Akaszka utca 1 w196215096
Aknász utca 1 w74211182
Alkony utca 1 w196215079
Alkotmány utca 2 w120569197,w74725473
Almásy Pál utca 1 w262716825
Almásy udvar 1 w223759265
Álmos utca 1 w74211155
Alsó Pince út 1 w104233420
Angyal utca 1 w74299525
Arany János utca 2 w262716824,w74725443
Aranysas utca 4 w765276439,w765276463,w74288338,w765276440
Árnyas utca 1 w80652667
Árpád tér 4 w290839668,w74299481,w290840567,w290840104
Árpád utca 1 w196546007
Árvai utca 1 w196215097
Atkári út 1 w467158172
Átrium sor 1 w74212751
Attila utca 4 w765276508,w74211177,w765276507,w765276446
Avar Hotel parkoló 2 w827880671,w827880670
Avar utca 2 w80652643,w728769621
Bagoly köz 1 w80652995
Bajcsy-Zsilinszky Endre körút 4 w433218385,w765276450,w765276451,w196545953
Bajza József utca 1 w74288359
Bányász utca 1 w74211170
Barátok tere 4 w223767591,w223767588,w195802271,w223767531
Baross Gábor utca 5 w765276506,w765276505,w765276503,w158014667,w196545963
Bartók Béla utca 2 w719325937,w74299517
Bástya utca 3 w326057958,w326057957,w74299492
Báthory István utca 3 w262716826,w262716827,w262716828
Batsányi János utca 1 w297176867
Batthyány Lajos tér 2 w261441288,w74299493
Batthyány Lajos utca 1 w74299484
Béke utca 2 w238805588,w80652660
Béla utca 3 w493694639,w74725428,w74725436
Belváros tér 2 w223759928,w223759990
Bem apó utca 1 w74288346
Benelapos utca 1 w433241838
Bene út 5 w222792475,w765276468,w323860812,w157539811,w765276390
Benevár-bérc 1 w109603978
Bene vezér tér 1 w80652661
Berényi utca 1 w74725431
Berta János utca 1 w74725470
Berze Nagy János utca 1 w74302235
Berzsenyi Dániel tér 1 w433218382
Bethlen Gábor utca 2 w74299476,w300832372
Bihari János utca 1 w237299403
Bocskai István utca 1 w74725532
Bornemissza Gergely utca 1 w74725459
Borostyán utca 1 w703957211
Botanikus tanösvény 1 w157534578
Botond utca 1 w74211144
Brassói utca 1 w74299501
Budai Nagy Antal tér 1 w195808401
Bugát Pál tér 2 w74725537,w195802233
Búvó utca 1 w433240207
Búza utca 2 w74725494,w74725471
Cinke köz 1 w74288356
Csalogány utca 4 w765276477,w765276473,w765276429,w74288344
Csapó utca 1 w74299509
Csárda utca 1 w196215070
Csatorna-völgy 1 w293726437
Csend utca 1 w74299479
Csíki utca 1 w82120455
Csillag utca 1 w196215088
Csillés utca 1 w74211142
Csobánka utca 2 w844271431,w74725497
Csokonai Vitéz Mihály utca 2 w467178326,w719325938
Csomor Kálmán utca 1 w291431600
Csonka János utca 1 w117335313
Damjanich János utca 2 w765276475,w325782704
Deák Ferenc utca 3 w433218392,w765276476,w74288354
Déli Külhatár utca 3 w322247982,w765276401,w765276404
Dembinszky utca 1 w196215200
Dévai Sándor utca 1 w80652646
Diófa utca 1 w74212758
Diósmalom utca 2 w765276423,w74212755
Dobó István utca 1 w74725500
Dózsa György utca 9 w890762505,w890762506,w890762504,w306462663,w890762503,w74725536,w297176864,w74725455,w74725467
Dr. Harrer Ferenc utca 7 w74288349,w744182609,w765276479,w765276464,w765276465,w765276441,w765276471
Dr. Puky Árpád utca 2 w287999422,w195802252
Egri út 9 w325782604,w223953033,w415871811,w765276435,w325782603,w765276434,w196545954,w415871810,w765276385
Encsi utca 1 w195808402
Enyedi utca 2 w313298131,w82120448
Eötvös Loránd tér 2 w196215076,w74725541
Epreskert utca 4 w74725552,w74725483,w196215062,w719321669
Erdei tornapálya 2 w392512981,w345710154
Erdélyi tér 1 w82120453
Erdész utca 3 w29432691,w293769240,w293769241
Erőmű utca 1 w74211122
Erzsébet királyné út 1 w74725469
Esthajnal utca 1 w433240197
Északi külhatár utca 1 w74212738
Esze Tamás utca 4 w765276504,w74211129,w765276445,w765276447
Eszperantó utca 2 w292730054,w195802281
Farkasmály utca 1 w131966157
Farkas Tamás utca 2 w719285556,w196546041
Farkas utca 4 w277711126,w80652996,w277711125,w277711124
Fazekas Mihály utca 1 w196215089
Fecske utca 1 w74299486
Felsőhíd utca 1 w196215094
Felsőpatak utca 2 w433240214,w196215065
Felső pince út 1 w300268287
Felső-Újvárosi utca 1 w284972120
Fenyves utca 1 w80652665
Fogarasi utca 1 w196546000
Forgács utca 1 w74725516
Forrás utca 1 w74725444
Fő tér 1 w158020586
Fuvaros utca 1 w74725472
függőhíd 1 w529400545
Fürdő utca 1 w172431256
Gábor Áron utca 1 w223762463
Gábor Dénes utca 1 w325909140
Galamb utca 1 w196215095
Garázs sor 1 w74211136
Gárdonyi Géza utca 1 w195802284
Gáspár Zsigmond utca 1 w74725506
Gazdász utca 1 w74725547
gokart pálya 1 w529400586
Gólya utca 1 w74299508
Gothárd utca 1 w74302232
Görgői út 1 w250503802
Gőzfürdő utca 1 w74299507
Grassalkovich udvar 3 w195802282,w195802263,w195802266
Gyalogi utca 1 w74299490
Gyár utca 1 w74211150
Gyergyói utca 1 w82120452
Gyopár köz 1 w324511037
Gyöngyöspatak utca 2 w196215099,w433240203
Gyöngyvirág út 2 w74299523,w294284899
Gyulai Pál utca 2 w294287098,w74299528
Gyümölcsös utca 2 w74725518,w74725435
Hadnagy utca 1 w196545994
Hajlék utca 2 w765276457,w467180247
Hajnal utca 2 w74725509,w157537665
Halastó utca 2 w433240204,w433240206
Halászi utca 1 w74211112
Hanák Kolos tér 1 w433240219
Hanák udvar 1 w195802251
Hársfa utca 1 w74299495
Határ utca 1 w74299503
Hattyú tér 2 w74299488,w74288341
Hegyalja utca 3 w80652649,w172431242,w80652656
Hertelendy Gábor utca 1 w74211137
Hevesi utca 2 w290840566,w290840101
Hold utca 1 w196215092
Honvéd utca 1 w74725526
Ho Si Minh ösvény 1 w275830308
Hóvirág utca 1 w74212753
Hunyadi János utca 2 w25777042,w323027296
Huszár utca 1 w74288352
Ifjúság utca 1 w74211176
Iglói utca 1 w82120446
II. Rákóczi Ferenc utca 1 w74725508
Ipar utca 2 w765276413,w74211141
Iskola utca 1 w74211161
Jászkürt utca 1 w290853741
Jászsági utca 6 w74211093,w765276387,w890762501,w765276455,w765276374,w765276453
Jedlik Ányos utca 1 w317843331
Jeruzsálem utca 4 w290849050,w195803829,w74725479,w74725507
Jókai Mór utca 2 w74299533,w195802236
Jószerencsét utca 2 w719261924,w40726935
József Attila utca 1 w74725544
Juhász Gyula utca 1 w74299480
Kakastánc utca 1 w131966160
Kalló utca 2 w238805589,w80652664
Kálvária utca 1 w196215067
Kálvin utca 1 w195802237
Kandó Kálmán utca 1 w166649135
Karácsondi köz 1 w82120451
Karácsondi út 3 w765276461,w765276460,w82120454
Kármán József utca 1 w74725434
Kassai utca 3 w765276379,w765276456,w223763793
Kassai út 1 w290863970
Katona József utca 1 w74725464
Kazinczy Ferenc utca 1 w195808398
Kékesi utca 2 w80652663,w728769623
Kékes tér 2 w74725463,w433240216
Kékestetői út 1 w293889063
Keleti Karácsondi köz 1 w195820995
Kemény János utca 1 w191438595
Kenyérgyár utca 3 w765276414,w765276499,w74211152
Keri tér 1 w195802256
Kertész köz 1 w467181528
Kertész utca 4 w765276485,w223817232,w744182610,w74299496
Késmárki utca 1 w82120457
Kilátó utca 1 w80652662
Kinizsi Pál tér 1 w74212737
Kisfaludy Károly utca 1 w195808400
Kismérges utca 1 w74725452
Kiss Péter utca 1 w196545966
Klapka György utca 1 w196215201
Kócsag utca 3 w74288350,w765276472,w74288361
Kodály Zoltán utca 1 w74299505
Koháry út 12 w765276428,w223762500,w765276432,w292730849,w765276433,w853756163,w765276425,w262716837,w74725543,w765276376,w345383154,w74725446
Kolozsvári utca 6 w765276502,w74211116,w74211131,w765276452,w765276454,w765276501
Kont bíró utca 2 w74302236,w74725480
Korcsolyás Tamás utca 1 w196215093
Kossuth Lajos utca 12 w765276380,w765276373,w415871813,w158014664,w493694638,w765276474,w493694637,w158014660,w415860232,w853756162,w157538704,w158014663
Kovács utca 1 w74725492
Kozmáry utca 1 w313956971
Kőkút út 3 w82120456,w765276458,w765276459
Kölcsey Ferenc utca 1 w196545981
Könyves Kálmán tér 2 w467182460,w467182459
Kőrösi Csoma Sándor utca 3 w326057964,w326057963,w74299521
Köztársaság tér 1 w195802374
Laktanya utca 2 w292106271,w74299498
Legenda utca 1 w74299531
Lehel utca 1 w74211109
Lépcső 1 w386253250
Lignit utca 1 w467182732
Lokodi János utca 1 w196546015
Lomb utca 1 w74725484
Lőcsei utca 1 w82120449
Madách Imre utca 2 w74725488,w74725546
Magyar utca 1 w74725490
Május 1. lépcső 2 w765276478,w195806181
Malom utca 1 w433240213
Máriássy Béla utca 1 w74299483
Martinovics Ignác utca 1 w74725523
Mátrai út 5 w323860813,w890762502,w196548190,w74725554,w157855709
Mátyás király utca 2 w74725442,w262716843
Menház utca 2 w433240201,w237299402
Mérges út 5 w75120340,w196546011,w290839669,w300832373,w765276438
Mező utca 1 w74211162
Mikes Kelemen utca 1 w74725454
Mikszáth Kálmán utca 1 w74725441
Móricz Zsigmond utca 1 w74725524
Muzsla utca 2 w238805590,w80652654
Nádor utca 1 w74288348
Napkelte utca 1 w196215101
Napnyugta utca 1 w196215086
Napsugár utca 1 w74211158
Nap utca 1 w196215090
Nincs ösvény! 1 w420813771
Nyúlmáj utca 1 w196215083
Olimpia utca 2 w765276467,w74211124
Orczy utca 2 w833444230,w157540373
Országút utca 5 w196545975,w74725503,w74725550,w751842454,w287998005
Óvoda utca 1 w74725510
Őrálló utca 7 w74212740,w765276398,w326057991,w765276389,w326057992,w765276399,w765276419
Palóc utca 4 w390808203,w195802274,w195802270,w390808204
Pálosvörösmarti út 1 w23900580
Páncélos utca 1 w74299530
Panoráma lépcső 1 w196215085
Papföldi utca 1 w467184157
Parádi út 10 w292729085,w238805591,w203234509,w222793493,w277711128,w238805592,w277711127,w323640050,w863566259,w222793494
Parti sétány 1 w828031228
Páter Kiss Szaléz utca 1 w195802287
Pesti út 24 w100014828,w100014836,w765276405,w890762500,w765276436,w303504903,w303504902,w765276410,w765276409,w853908159,w765276400,w853908158,w765276402,w853908157,w765276408,w765276407,w765276411,w546762079,w191438529,w195817620,w223764287,w428766447,w546762080,w428766449
Petőfi Sándor utca 3 w765276422,w765276421,w74302237
Pillangó utca 1 w74302230
Platán utca 8 w765276403,w765276449,w765276415,w765276448,w74211101,w920176910,w890762507,w719261925
Poczik Ferenc utca 1 w74212761
ponton híd 1 w529400566
Posta park 4 w223767737,w223767763,w223767759,w223767753
Pozsonyi utca 2 w719277593,w74211118
Puskin utca 3 w326057966,w74299513,w326057965
Püspöki utca 4 w261439934,w191231088,w261439935,w262716857
Radnóti Miklós utca 2 w74725447,w74725493
Rákóczi udvar 1 w223759404
Recski utca 1 w74212762
Rédei út 3 w191438550,w191438585,w191438549
Régi 24-es főút 3 w339553549,w691719388,w691719389
Rigó utca 1 w74212757
Ringsted utca 1 w191438537
Róbert Károly út 5 w920176911,w920176912,w765276406,w223763106,w765276437
Rollerpálya 2 w80652645,w353624504
Rozgonyi utca 1 w74725449
Rózsa utca 2 w74725528,w287999423
Sárhegy utca 1 w74212746
Sárosi Gyula utca 1 w74725514
Sas utca 1 w74725496
Seregély utca 3 w765276420,w765276424,w74212741
Sífutó út 1 w295091508
Sóház tér 1 w74725453
Sóház utca 1 w74725445
Solymosi Külhatár utca 1 w196215084
Solymos utca 1 w74302233
Sport utca 1 w74211097
Szabadság utca 2 w74211099,w196545958
Szabadság út 1 w87076617
Szánkópálya 1 w383443359
Széchenyi István utca 2 w74725438,w74725440
Szegfű út 1 w290863975
Széky István út 2 w238805655,w580507065
Széna utca 1 w74725462
Szent Bertalan utca 3 w158020594,w74299516,w223760059
Szent Gellért utca 1 w433225219
Szent Imre utca 1 w196215202
Szent István utca 1 w74299512
Szent László utca 1 w74725476
Szép utca 1 w196215098
Sziget utca 2 w74725450,w433240199
Szív utca 1 w74212745
Szőlőskert utca 1 w74212750
Szövetkezet utca 2 w74211119,w765276500
Szpetykó Gáspár utca 1 w467210032
Szurdokpart út 1 w40726856
Táncsics Mihály utca 2 w74725548,w74725487
Tárna utca 1 w74211106
Tátra utca 1 w196545998
Tavasz utca 1 w74725474
Téglagyár utca 1 w467210175
Temesvári utca 1 w74211105
Than Károly utca 3 w262716847,w292731672,w223815021
Thököly Imre utca 1 w74211125
Toka utca 1 w74299524
Török Ignác utca 2 w291432099,w40726879
Tulipán utca 1 w74725521
Turista út 1 w172431208
Tüzér út 1 w290863977
Tűzoltó utca 1 w74725551
Tűz utca 2 w430064477,w844273513
Üdülősor utca 3 w238805664,w238805663,w80652642
Vachott Sándor utca 4 w433240198,w765276391,w223816378,w223816377
Vaddisznó köz 1 w297729338
Vadvirág utca 1 w80652669
Vahot Imre utca 1 w237299400
Vájár utca 1 w74211185
Vajda János utca 2 w74299489,w74299500
Vak Bottyán utca 2 w74725542,w291426604
Vargák tere 2 w467184790,w433240200
Vármegyeház tér 2 w433225220,w262716851
Városkert utca 2 w157873247,w157873245
Vásár utca 8 w303504929,w306999749,w303504924,w325782634,w325782630,w191231059,w765276496,w191231078
Vasöntő utca 2 w74725549,w74725477
Vasutas utca 1 w74725495
Vasút utca 1 w74725513
Verő utca 1 w196215069
Verseghy Ferenc utca 1 w74725539
Verseny utca 2 w765276416,w74211184
Vértanú utca 2 w74725498,w74725465
Vezekényi utca 1 w74725485
Víg utca 1 w467184979
Virág utca 1 w74212742
Visonta utca 1 w74211169
Víztorony utca 1 w433240209
Vörösmarty Mihály utca 1 w195808407
Warga László utca 5 w191438552,w467181377,w308887370,w191438543,w196545991
Zalár József utca 3 w433225221,w262716849,w262716850
Zápor utca 1 w196215072
Zólyomi utca 1 w82120450
Zöldfa utca 2 w262716853,w74725433
Zöldhíd utca 2 w345381306,w493694636
Zöldkert utca 1 w74212749
Zrínyi utca 3 w262716852,w74725461,w223767530
Zsobrák utca 1 w467212038