data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Gyöngyös utcanevek

Gyöngyös határa JOSM link Gyöngyös határa térképen Összesen 355db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Abasári utca 1 w80652657
Abasári út 1 w80652648
Aba út 1 w290856282
Áchim András utca 1 w74302227
Adácsi utca 1 w82120447
Ady Endre tér 1 w74725540
Ady Endre utca 1 w74725439
Akadémia utca 2 w29435350,w301302612
Akaszka utca 1 w196215096
Aknász utca 1 w74211182
Alkony utca 1 w196215079
Alkotmány utca 2 w74725473,w120569197
Almásy Pál utca 1 w262716825
Almásy udvar 1 w223759265
Álmos utca 1 w74211155
Alsó Pince út 1 w104233420
Angyal utca 1 w74299525
Arany János utca 2 w262716824,w74725443
Aranysas utca 1 w74288338
Árnyas utca 1 w80652667
Árpád tér 4 w290840104,w290839668,w74299481,w290840567
Árpád utca 1 w196546007
Árvai utca 1 w196215097
Atkári út 1 w467158172
Átrium sor 1 w74212751
Attila utca 1 w74211177
Avar utca 2 w80652643,w728769621
Bagoly köz 1 w80652995
Bajcsy-Zsilinszky Endre körút 2 w196545953,w433218385
Bajza József utca 1 w74288359
Bányász utca 1 w74211170
Barátok tere 4 w223767588,w223767591,w195802271,w223767531
Baross Gábor utca 2 w196545963,w158014667
Bartók Béla utca 2 w74299517,w719325937
Bástya utca 3 w74299492,w326057957,w326057958
Báthory István utca 3 w262716827,w262716826,w262716828
Batsányi János utca 1 w297176867
Batthyány Lajos tér 2 w261441288,w74299493
Batthyány Lajos utca 1 w74299484
Béke utca 2 w238805588,w80652660
Béla utca 3 w493694639,w74725436,w74725428
Belváros tér 2 w223759990,w223759928
Bem apó utca 1 w74288346
Benelapos utca 1 w433241838
Benevár-bérc 1 w109603978
Bene vezér tér 1 w80652661
Berényi utca 1 w74725431
Berta János utca 1 w74725470
Berze Nagy János utca 1 w74302235
Berzsenyi Dániel tér 1 w433218382
Bethlen Gábor utca 2 w300832372,w74299476
Bethlen Gábor utca - parkolók 1 w74725460
Bihari János utca 1 w237299403
Bocskai István utca 1 w74725532
Bornemissza Gergely utca 1 w74725459
Borostyán utca 1 w703957211
Botanikus tanösvény 1 w157534578
Botond utca 1 w74211144
Brassói utca 1 w74299501
Budai Nagy Antal tér 1 w195808401
Bugát Pál tér 2 w195802233,w74725537
Búvó utca 1 w433240207
Búza utca 2 w74725471,w74725494
Cinke köz 1 w74288356
Csalogány utca 1 w74288344
Csapó utca 1 w74299509
Csárda utca 1 w196215070
Csatorna-völgy 1 w293726437
Csend utca 1 w74299479
Csíki utca 1 w82120455
Csillag utca 1 w196215088
Csillés utca 1 w74211142
Csobánka utca 1 w74725497
Csokonai Vitéz Mihály utca 2 w719325938,w467178326
Csomor Kálmán utca 1 w291431600
Csonka János utca 1 w117335313
Damjanich János utca 1 w325782704
Deák Ferenc utca 2 w433218392,w74288354
Déli Külhatár utca 1 w322247982
Dembinszky utca 1 w196215200
Dévai Sándor utca 1 w80652646
Diófa utca 1 w74212758
Diósmalom utca 1 w74212755
Dobó István utca 1 w74725500
Dózsa György utca 4 w74725536,w306462663,w297176864,w74725467
Dr. Harrer Ferenc utca 2 w74288349,w744182609
Dr. Puky Árpád utca 2 w195802252,w287999422
Egri út 6 w415871811,w415871810,w196545954,w325782603,w223953033,w325782604
Encsi utca 1 w195808402
Enyedi utca 2 w313298131,w82120448
Eötvös Loránd tér 2 w74725541,w196215076
Epreskert utca 5 w74725455,w196215062,w74725552,w74725483,w719321669
Erdei tornapálya 2 w345710154,w392512981
Erdélyi tér 1 w82120453
Erdész utca 3 w29432691,w293769241,w293769240
Erőmű utca 1 w74211122
Erzsébet királyné út 1 w74725469
Esthajnal utca 1 w433240197
Északi külhatár utca 1 w74212738
Esze Tamás utca 1 w74211129
Eszperantó utca 2 w292730054,w195802281
Farkasmály utca 1 w131966157
Farkas Tamás utca 2 w719285556,w196546041
Farkas utca 4 w277711126,w277711125,w277711124,w80652996
Fazekas Mihály utca 1 w196215089
Fecske utca 1 w74299486
Felsőhíd utca 1 w196215094
Felsőpatak utca 2 w433240214,w196215065
Felső pince út 1 w300268287
Felső-Újvárosi utca 1 w284972120
Fenyves utca 1 w80652665
Fogarasi utca 1 w196546000
Forgács utca 1 w74725516
Forrás utca 1 w74725444
Fő tér 1 w158020586
Fuvaros utca 1 w74725472
függőhíd 1 w529400545
Fürdő utca 1 w172431256
Gábor Áron utca 1 w223762463
Gábor Dénes utca 1 w325909140
Galamb utca 1 w196215095
Garázs sor 1 w74211136
Gárdonyi Géza utca 1 w195802284
Gáspár Zsigmond utca 1 w74725506
Gazdász utca 1 w74725547
gokart pálya 1 w529400586
Gólya utca 1 w74299508
Gothárd utca 1 w74302232
Görgői út 1 w250503802
Gőzfürdő utca 1 w74299507
Grassalkovich udvar 3 w195802282,w195802263,w195802266
Gyalogi utca 1 w74299490
Gyár utca 1 w74211150
Gyergyói utca 1 w82120452
Gyopár köz 1 w324511037
Gyöngyöspatak utca 2 w433240203,w196215099
Gyöngyvirág út 2 w74299523,w294284899
Gyulai Pál utca 2 w74299528,w294287098
Gyümölcsös utca 2 w74725435,w74725518
Hadnagy utca 1 w196545994
Hajlék utca 1 w467180247
Hajnal utca 2 w74725509,w157537665
Halastó utca 2 w433240204,w433240206
Halászi utca 1 w74211112
Hanák Kolos tér 1 w433240219
Hanák udvar 1 w195802251
Hársfa utca 1 w74299495
Határ utca 1 w74299503
Hattyú tér 2 w74299488,w74288341
Hegyalja utca 3 w80652649,w172431242,w80652656
Hertelendy Gábor utca 1 w74211137
Hevesi utca 2 w290840566,w290840101
Hold utca 1 w196215092
Honvéd utca 1 w74725526
Ho Shi Minh ösvény 1 w275830308
Hóvirág utca 1 w74212753
Hunyadi János utca 2 w323027296,w25777042
Huszár utca 1 w74288352
Ifjúság utca 1 w74211176
Iglói utca 1 w82120446
II. Rákóczi Ferenc utca 1 w74725508
Ipar utca 1 w74211141
Iskola utca 1 w74211161
Jászkürt utca 1 w290853741
Jászsági utca 1 w74211093
Jedlik Ányos utca 1 w317843331
Jeruzsálem utca 4 w74725507,w74725479,w195803829,w290849050
Jókai Mór utca 2 w74299533,w195802236
Jó szerencsét utca 1 w196545957
Jószerencsét utca 2 w40726935,w719261924
József Attila utca 1 w74725544
Juhász Gyula utca 1 w74299480
Kakastánc utca 1 w131966160
Kalló utca 2 w80652664,w238805589
Kálvária utca 1 w196215067
Kálvin utca 1 w195802237
Kandó Kálmán utca 1 w166649135
Karácsondi köz 1 w82120451
Karácsondi út 1 w82120454
Kármán József utca 1 w74725434
Kassai utca 1 w223763793
Kassai út 1 w290863970
Katona József utca 1 w74725464
Kazinczy Ferenc utca 1 w195808398
Kékesi utca 1 w80652663
Kékes tér 2 w433240216,w74725463
Kékestetői-út 1 w293889063
Keleti Karácsondi köz 1 w195820995
Kemény János utca 1 w191438595
Kenyérgyár utca 1 w74211152
Keri tér 1 w195802256
Kertész köz 1 w467181528
Kertész utca 3 w223817232,w74299496,w744182610
Késmárki utca 1 w82120457
Kilátó utca 1 w80652662
Kinizsi Pál tér 1 w74212737
Kisfaludy Károly utca 1 w195808400
Kismérges utca 1 w74725452
Klapka György utca 1 w196215201
Kócsag utca 2 w74288361,w74288350
Kodály Zoltán utca 1 w74299505
Koháry út 6 w345383154,w223762500,w74725543,w74725446,w292730849,w262716837
Kolozsvári utca 2 w74211131,w74211116
Kont bíró utca 2 w74725480,w74302236
Korcsolyás Tamás utca 1 w196215093
Kossuth Lajos utca 8 w158014663,w493694638,w158014664,w415860232,w415871813,w158014660,w493694637,w157538704
Kovács utca 1 w74725492
Kozmáry utca 1 w313956971
Kőkút út 1 w82120456
Kölcsey Ferenc utca 1 w196545981
Könyves Kálmán tér 2 w467182460,w467182459
Kőrösi Csoma Sándor utca 3 w74299521,w326057964,w326057963
Köztársaság tér 1 w195802374
Laktanya utca 2 w74299498,w292106271
Legenda utca 1 w74299531
Lehel utca 1 w74211109
Lépcső 1 w386253250
Lignit utca 1 w467182732
Lokodi János utca 1 w196546015
Lomb utca 1 w74725484
Lőcsei utca 1 w82120449
Madách Imre utca 2 w74725546,w74725488
Magyar utca 1 w74725490
Május 1. lépcső 1 w195806181
Malom utca 1 w433240213
Máriássy Béla utca 1 w74299483
Martinovics Ignác utca 1 w74725523
Mátrai út 4 w74725554,w323860813,w196548190,w157855709
Mátyás király utca 2 w74725442,w262716843
Menház utca 2 w433240201,w237299402
Mérges út 4 w300832373,w290839669,w196546011,w75120340
Mező utca 1 w74211162
Mikes Kelemen utca 1 w74725454
Mikszáth Kálmán utca 1 w74725441
Móricz Zsigmond utca 1 w74725524
Muzsla utca 2 w238805590,w80652654
Nádor utca 1 w74288348
Napkelte utca 1 w196215101
Napnyugta utca 1 w196215086
Napsugár utca 1 w74211158
Nap utca 1 w196215090
Nincs ösvény! 1 w420813771
Nyúlmáj utca 1 w196215083
Olimpia utca 1 w74211124
Orczy utca 1 w157540373
Országút utca 3 w287998005,w196545975,w74725550
Óvoda utca 1 w74725510
Őrálló utca 3 w74212740,w326057992,w326057991
Palóc utca 4 w195802274,w390808203,w195802270,w390808204
Pálosvörösmarti út 1 w23900580
Páncélos utca 1 w74299530
Panoráma lépcső 1 w196215085
Papföldi utca 1 w467184157
Parádi út 10 w238805591,w222793494,w238805592,w222793493,w323640050,w292729085,w277711127,w433241837,w203234509,w277711128
Parti sétány 1 w467184685
Páter Kiss Szaléz utca 1 w195802287
Pesti út 11 w223764287,w303504902,w100014828,w303504903,w191438529,w100014836,w546762079,w195817620,w428766447,w546762080,w428766449
Petőfi Sándor utca 1 w74302237
Pillangó utca 1 w74302230
Platán utca 2 w719261925,w74211101
Poczik Ferenc utca 1 w74212761
ponton híd 1 w529400566
Posta park 4 w223767759,w223767763,w223767737,w223767753
Pozsonyi utca 2 w74211118,w719277593
Puskin utca 3 w74299513,w326057965,w326057966
Püspöki utca 4 w261439935,w262716857,w261439934,w191231088
Radnóti Miklós utca 2 w74725493,w74725447
Rákóczi udvar 1 w223759404
Recski utca 1 w74212762
Rédei út 3 w191438585,w191438549,w191438550
Régi 24-es főút 3 w691719389,w339553549,w691719388
Rigó utca 1 w74212757
Ringsted utca 1 w191438537
Róbert Károly út 1 w223763106
Rollerpálya 9 w353624504,w80652645,w353624505,w296620864,w353623231,w366157086,w353624503,w353623230,w353623229
Rozgonyi utca 1 w74725449
Rózsa utca 2 w287999423,w74725528
Sárhegy utca 1 w74212746
Sárosi Gyula utca 1 w74725514
Sas utca 1 w74725496
Seregély utca 1 w74212741
Sífutó út 1 w295091508
Sóház tér 1 w74725453
Sóház utca 1 w74725445
Solymosi Külhatár utca 1 w196215084
Solymos utca 1 w74302233
Sport utca 1 w74211097
Szabadság utca 2 w74211099,w196545958
Szabadság út 1 w87076617
Szánkópálya 1 w383443359
Széchenyi István utca 2 w74725438,w74725440
Szegfű út 1 w290863975
Széky István út 2 w238805655,w580507065
Széna utca 1 w74725462
Szent Bertalan utca 3 w223760059,w74299516,w158020594
Szent Gellért utca 1 w433225219
Szent Imre utca 1 w196215202
Szent István utca 1 w74299512
Szent László utca 1 w74725476
Szép utca 1 w196215098
Sziget utca 2 w74725450,w433240199
Szív utca 1 w74212745
Szőlőskert utca 2 w74212750,w467184686
Szövetkezet utca 1 w74211119
Szpetykó Gáspár utca 1 w467210032
Szurdokpart út 1 w40726856
Táncsics Mihály utca 2 w74725548,w74725487
Tárna utca 1 w74211106
Tátra utca 1 w196545998
Tavasz utca 1 w74725474
Téglagyár utca 1 w467210175
Temesvári utca 1 w74211105
Than Károly utca 3 w262716847,w223815021,w292731672
Thököly Imre utca 1 w74211125
Toka utca 1 w74299524
Török Ignác utca 2 w291432099,w40726879
Tulipán utca 1 w74725521
Turista út 1 w172431208
Tüzér út 1 w290863977
Tűzoltó utca 1 w74725551
Tűz utca 1 w430064477
Üdülősor utca 3 w80652642,w238805664,w238805663
Vachott Sándor utca 3 w433240198,w223816378,w223816377
Vaddisznó köz 1 w297729338
Vadvirág utca 1 w80652669
Vahot Imre utca 1 w237299400
Vájár utca 1 w74211185
Vajda János utca 2 w74299489,w74299500
Vak Bottyán utca 2 w291426604,w74725542
Vargák tere 2 w467184790,w433240200
Vármegyeház tér 2 w433225220,w262716851
Városkert utca 2 w157873245,w157873247
Vásár utca 7 w191231059,w306999749,w191231078,w325782630,w303504929,w303504924,w325782634
Vasöntő utca 2 w74725549,w74725477
Vasutas utca 1 w74725495
Vasút utca 1 w74725513
Verő utca 1 w196215069
Verseghy Ferenc utca 1 w74725539
Verseny utca 1 w74211184
Vértanú utca 2 w74725498,w74725465
Vezekényi utca 1 w74725485
Víg utca 1 w467184979
Virág utca 1 w74212742
Visonta utca 1 w74211169
Víztorony utca 1 w433240209
Vörösmarty Mihály utca 1 w195808407
Warga László utca 5 w308887370,w196545991,w191438543,w191438552,w467181377
Zalár József utca 3 w262716850,w262716849,w433225221
Zápor utca 1 w196215072
Zólyomi utca 1 w82120450
Zöldfa utca 2 w74725433,w262716853
Zöldhíd utca 2 w345381306,w493694636
Zöldkert utca 1 w74212749
Zrínyi utca 3 w74725461,w262716852,w223767530
Zsobrák utca 1 w467212038