data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Gyöngyös utcanevek

Gyöngyös határa JOSM link Gyöngyös határa térképen Összesen 353db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Abasári út 2 w80652657,w80652648
Aba út 1 w290856282
Áchim András utca 2 w765276418,w74302227
Adácsi utca 1 w82120447
Ady Endre tér 1 w74725540
Ady Endre utca 1 w74725439
Akadémia utca 3 w29435350,w301302612,w992943102
Akaszka utca 1 w196215096
Aknász utca 1 w74211182
Alkony utca 1 w196215079
Alkotmány utca 2 w120569197,w74725473
Almásy Pál utca 1 w262716825
Almásy udvar 1 w223759265
Álmos utca 1 w74211155
Alsó Pince út 1 w104233420
Angyal utca 1 w74299525
Arany János utca 2 w74725443,w262716824
Aranysas utca 4 w765276439,w765276463,w74288338,w765276440
Árnyas utca 2 w80652667,w993529296
Árpád tér 4 w290839668,w290840567,w290840104,w74299481
Árpád utca 1 w196546007
Árvai utca 1 w196215097
Atkári út 1 w467158172
Átrium sor 1 w74212751
Attila utca 4 w74211177,w765276508,w765276446,w765276507
Avar utca 4 w993529255,w993529257,w728769621,w993529256
Bagoly köz 1 w80652995
Bajcsy-Zsilinszky Endre körút 4 w765276451,w196545953,w433218385,w765276450
Bajza József utca 1 w74288359
Bányász utca 1 w74211170
Barátok tere 4 w223767588,w195802271,w223767591,w223767531
Baross Gábor utca 5 w765276503,w765276506,w765276505,w158014667,w196545963
Bartók Béla utca 2 w74299517,w719325937
Bástya utca 3 w74299492,w326057958,w326057957
Báthory István utca 5 w992921267,w992921246,w262716827,w262716826,w262716828
Batsányi János utca 1 w297176867
Batthyány Lajos tér 2 w74299493,w261441288
Batthyány Lajos utca 1 w74299484
Béke utca 4 w80652660,w979395783,w238805588,w979395782
Béla utca 3 w74725428,w74725436,w493694639
Belváros tér 2 w223759928,w223759990
Bem apó utca 1 w74288346
Benelapos utca 1 w433241838
Bene út 6 w222792475,w157539811,w765276390,w765276468,w1052074102,w323860812
Benevár-bérc 1 w985486879
Bene vezér tér 1 w80652661
Berényi utca 1 w74725431
Berta János utca 1 w74725470
Berze Nagy János utca 1 w74302235
Berzsenyi Dániel tér 1 w433218382
Bethlen Gábor utca 4 w992921318,w300832372,w992921248,w74299476
Bihari János utca 1 w237299403
Bocskai István utca 1 w74725532
Bornemissza Gergely utca 1 w74725459
Borostyán utca 1 w703957211
Botanikus tanösvény 1 w157534578
Botond utca 1 w74211144
Brassói utca 1 w74299501
Budai Nagy Antal tér 1 w195808401
Bugát Pál tér 2 w195802233,w74725537
Búvó utca 1 w433240207
Búza utca 2 w74725494,w74725471
Cinke köz 1 w74288356
Csalogány utca 4 w74288344,w765276477,w765276473,w765276429
Csapó utca 1 w74299509
Csárda utca 1 w196215070
Csatorna-völgy 1 w293726437
Csend utca 1 w74299479
Csíki utca 1 w82120455
Csíky Sándor utca 1 w80652658
Csillag utca 1 w196215088
Csillés utca 1 w74211142
Csobánka utca 2 w844271431,w74725497
Csokonai Vitéz Mihály utca 2 w467178326,w719325938
Csomor Kálmán utca 1 w291431600
Csonka János utca 1 w117335313
Damjanich János utca 2 w765276475,w325782704
Deák Ferenc utca 3 w765276476,w433218392,w74288354
Déli Külhatár utca 3 w765276401,w322247982,w765276404
Dembinszky utca 1 w196215200
Dévai Sándor utca 1 w80652646
Diófa utca 1 w74212758
Diósmalom utca 2 w74212755,w765276423
Dobó István utca 1 w74725500
Dózsa György utca 9 w306462663,w890762505,w890762506,w890762503,w74725536,w890762504,w297176864,w74725455,w74725467
Dr. Harrer Ferenc utca 7 w765276441,w744182609,w765276479,w765276471,w765276465,w765276464,w74288349
Dr. Puky Árpád utca 2 w287999422,w195802252
Egri út 9 w765276385,w223953033,w325782604,w415871811,w765276435,w325782603,w196545954,w415871810,w765276434
Encsi utca 1 w195808402
Enyedi utca 2 w82120448,w313298131
Eötvös Loránd tér 2 w74725541,w196215076
Epreskert utca 4 w74725483,w196215062,w74725552,w719321669
Erdei tornapálya 2 w392512981,w345710154
Erdélyi tér 1 w82120453
Erdész utca 4 w293769240,w995751823,w293769241,w29432691
Erőmű utca 1 w74211122
Erzsébet királyné út 3 w74725469,w1084072404,w1084072405
Esthajnal utca 1 w433240197
Északi külhatár utca 1 w74212738
Esze Tamás utca 4 w74211129,w765276504,w765276445,w765276447
Eszperantó utca 2 w195802281,w292730054
Farkasmály utca 2 w131966157,w1052074103
Farkas Tamás utca 2 w719285556,w196546041
Farkas utca 4 w80652996,w277711125,w277711126,w277711124
Fazekas Mihály utca 1 w196215089
Fecske utca 1 w74299486
Felsőhíd utca 1 w196215094
Felsőpatak utca 2 w196215065,w433240214
Felső pince út 1 w300268287
Felső-Újvárosi utca 1 w284972120
Fenyves utca 1 w80652665
Fogarasi utca 1 w196546000
Forgács utca 1 w74725516
Forrás utca 3 w74725444,w1117558408,w1117558406
Fő tér 1 w158020586
Fuvaros utca 1 w74725472
Fürdő utca 1 w172431256
Gábor Áron utca 1 w223762463
Gábor Dénes utca 1 w325909140
Galamb utca 1 w196215095
Garázs sor 1 w74211136
Gárdonyi Géza utca 1 w195802284
Gáspár Zsigmond utca 1 w74725506
Gazdász utca 1 w74725547
Gólya utca 1 w74299508
Gothárd utca 1 w74302232
Görgői út 1 w250503802
Gőzfürdő utca 1 w74299507
Grassalkovich udvar 3 w195802263,w195802266,w195802282
Gyalogi utca 1 w74299490
Gyár utca 1 w74211150
Gyergyói utca 1 w82120452
Gyopár köz 1 w324511037
Gyöngyöspatak utca 3 w196215099,w433240203,w1117558407
Gyöngyvirág út 2 w74299523,w294284899
Gyulai Pál utca 2 w294287098,w74299528
Gyümölcsös utca 2 w74725518,w74725435
Hadnagy utca 1 w196545994
Hajlék utca 2 w765276457,w467180247
Hajnal utca 2 w157537665,w74725509
Halastó utca 2 w433240204,w433240206
Halászi utca 1 w74211112
Hanák Kolos tér 1 w433240219
Hanák udvar 1 w195802251
Hársfa utca 1 w74299495
Határ utca 1 w74299503
Hattyú tér 2 w74299488,w74288341
Hegyalja utca 11 w80652656,w993778694,w172431242,w993529264,w993778724,w80652649,w172431206,w993778725,w993778684,w993529265,w993529263
Hertelendy Gábor utca 1 w74211137
Hevesi utca 2 w290840566,w290840101
Hold utca 1 w196215092
Honvéd utca 1 w74725526
Ho Si Minh ösvény 1 w275830308
Hóvirág utca 1 w74212753
Hunyadi János utca 2 w25777042,w323027296
Huszár utca 1 w74288352
Ifjúság utca 1 w74211176
Iglói utca 1 w82120446
II. Rákóczi Ferenc utca 2 w74725499,w74725508
Ipar utca 2 w74211141,w765276413
Iskola utca 1 w74211161
Jászkürt utca 1 w290853741
Jászsági utca 6 w765276453,w765276374,w765276455,w74211093,w890762501,w765276387
Jedlik Ányos utca 1 w317843331
Jeruzsálem utca 4 w290849050,w74725507,w74725479,w195803829
Jókai Mór utca 4 w992921251,w992921316,w74299533,w195802236
Jószerencsét utca 2 w40726935,w719261924
József Attila utca 1 w74725544
Juhász Gyula utca 1 w74299480
Kakastánc utca 1 w131966160
Kalló utca 2 w238805589,w80652664
Kálvária utca 1 w196215067
Kálvin utca 1 w195802237
Kandó Kálmán utca 1 w166649135
Karácsondi köz 1 w82120451
Karácsondi út 3 w765276461,w82120454,w765276460
Kármán József utca 1 w74725434
Kassai utca 3 w223763793,w765276456,w765276379
Kassai út 1 w290863970
Katona József utca 1 w74725464
Kazinczy Ferenc utca 1 w195808398
Kékesi utca 2 w728769623,w80652663
Kékes tér 2 w433240216,w74725463
Kékestetői út 1 w293889063
Keleti Karácsondi köz 1 w195820995
Kemény János utca 1 w191438595
Kenyérgyár utca 3 w765276414,w74211152,w765276499
Keri tér 1 w195802256
Kertész köz 1 w467181528
Kertész utca 4 w223817232,w765276485,w744182610,w74299496
Késmárki utca 1 w82120457
Kilátó utca 1 w80652662
Kinizsi Pál tér 1 w74212737
Kisfaludy Károly utca 1 w195808400
Kismérges utca 1 w74725452
Kiss Péter utca 1 w196545966
Klapka György utca 1 w196215201
Kócsag utca 4 w1081636809,w74288350,w765276472,w74288361
Kodály Zoltán utca 1 w74299505
Koháry út 12 w292730849,w765276425,w74725446,w765276376,w345383154,w223762500,w765276433,w74725543,w853756163,w765276428,w765276432,w262716837
Kolozsvári utca 6 w765276501,w74211131,w765276502,w74211116,w765276454,w765276452
Kont bíró utca 4 w74725480,w1052074106,w74302236,w1052074107
Korcsolyás Tamás utca 1 w196215093
Kossuth Lajos utca 11 w158014663,w765276474,w158014660,w765276373,w158014664,w157538704,w493694638,w853756162,w493694637,w765276380,w415860232
Kovács utca 1 w74725492
Kozmáry utca 1 w313956971
Kőkút út 3 w82120456,w765276458,w765276459
Kölcsey Ferenc utca 1 w196545981
Könyves Kálmán tér 2 w467182460,w467182459
Kőrösi Csoma Sándor utca 3 w74299521,w326057964,w326057963
Köztársaság tér 1 w195802374
Laktanya utca 2 w292106271,w74299498
Legenda utca 1 w74299531
Lehel utca 1 w74211109
Lignit utca 1 w467182732
Lokodi János utca 1 w196546015
Lomb utca 1 w74725484
Lőcsei utca 1 w82120449
Madách Imre utca 2 w74725488,w74725546
Magyar utca 1 w74725490
Május 1. lépcső 2 w765276478,w195806181
Malom utca 1 w433240213
Máriássy Béla utca 1 w74299483
Martinovics Ignác utca 1 w74725523
Mátrai út 6 w196548190,w323860813,w74725554,w890762502,w157855709,w1082042374
Mátyás király utca 2 w74725442,w262716843
Menház utca 2 w433240201,w237299402
Mérges út 5 w75120340,w290839669,w765276438,w196546011,w300832373
Mező utca 1 w74211162
Mikes Kelemen utca 1 w74725454
Mikszáth Kálmán utca 1 w74725441
Móricz Zsigmond utca 1 w74725524
Muzsla utca 2 w80652654,w238805590
Nádor utca 1 w74288348
Napkelte utca 1 w196215101
Napnyugta utca 1 w196215086
Napsugár utca 1 w74211158
Nap utca 1 w196215090
Nyúlmáj utca 1 w196215083
Olimpia utca 2 w765276467,w74211124
Orczy utca 3 w1069569315,w833444230,w157540373
Országút utca 5 w74725550,w196545975,w287998005,w751842454,w74725503
Óvoda utca 1 w74725510
Őrálló utca 9 w326057991,w765276398,w1063596588,w326057992,w765276389,w1052074104,w765276399,w765276419,w74212740
Palóc utca 4 w390808203,w390808204,w195802270,w195802274
Pálosvörösmarti út 6 w1052074098,w992338595,w158021781,w992338583,w992338585,w23900580
Páncélos utca 1 w74299530
Panoráma lépcső 1 w196215085
Papföldi utca 2 w467184157,w1052074105
Parádi út 13 w992921308,w238805591,w323640050,w979395778,w222793493,w277711128,w979395779,w277711127,w222793494,w992921310,w238805592,w1052074099,w203234509
Parti sétány 1 w828031228
Páter Kiss Szaléz utca 1 w195802287
Pesti út 21 w546762079,w195817620,w765276405,w890762500,w765276436,w303504903,w303504902,w765276402,w853908158,w765276410,w191438529,w428766447,w546762080,w765276400,w223764287,w853908159,w992921320,w992921255,w100014836,w428766449,w853908157
Petőfi Sándor utca 3 w74302237,w765276421,w765276422
Pillangó utca 1 w74302230
Platán utca 8 w765276415,w765276449,w890762507,w74211101,w765276403,w920176910,w765276448,w719261925
Poczik Ferenc utca 1 w74212761
Posta park 4 w223767737,w223767763,w223767759,w223767753
Pozsonyi utca 2 w719277593,w74211118
Puskin utca 3 w326057965,w326057966,w74299513
Püspöki utca 4 w191231088,w262716857,w261439935,w261439934
Radnóti Miklós utca 2 w74725493,w74725447
Rákóczi udvar 1 w223759404
Recski utca 1 w74212762
Rédei út 3 w191438549,w191438585,w191438550
Remete-bérc 1 w109603978
Rigó utca 1 w74212757
Ringsted utca 1 w191438537
Róbert Károly út 5 w765276406,w920176911,w223763106,w920176912,w765276437
Rollerpálya 2 w353624504,w80652645
Rozgonyi utca 1 w74725449
Rózsa utca 2 w74725528,w287999423
Sárhegy utca 1 w74212746
Sárosi Gyula utca 1 w74725514
Sas utca 1 w74725496
Seregély utca 3 w765276420,w765276424,w74212741
Sífutó út 1 w295091508
Sóház tér 1 w74725453
Sóház utca 1 w74725445
Solymosi Külhatár utca 1 w196215084
Solymos utca 1 w74302233
Somor-patak-völgye 1 w317105552
Sport utca 1 w74211097
Szabadság utca 2 w196545958,w74211099
Szabadság út 1 w87076617
Széchenyi István utca 2 w74725440,w74725438
Szegfű út 1 w290863975
Széky István út 2 w238805655,w580507065
Széna utca 1 w74725462
Szent Bertalan utca 5 w223760059,w74299516,w1052074109,w158020594,w765276391
Szent Gellért utca 1 w433225219
Szent Imre utca 1 w196215202
Szent István utca 1 w74299512
Szent László utca 1 w74725476
Szép utca 1 w196215098
Sziget utca 2 w433240199,w74725450
Szív utca 1 w74212745
Szőlőskert utca 1 w74212750
Szövetkezet utca 2 w765276500,w74211119
Szpetykó Gáspár utca 1 w467210032
Szurdokpart út 1 w40726856
Táncsics Mihály utca 3 w1052074111,w74725487,w74725548
Tárna utca 1 w74211106
Tátra utca 1 w196545998
Tavasz utca 1 w74725474
Téglagyár utca 1 w467210175
Temesvári utca 1 w74211105
Than Károly utca 3 w262716847,w292731672,w223815021
Thököly Imre utca 1 w74211125
Toka utca 1 w74299524
Tölgyes utca 2 w238805619,w172431222
Török Ignác utca 2 w40726879,w291432099
Tulipán utca 1 w74725521
Turista utca 1 w172431208
Tüzér út 1 w290863977
Tűzoltó utca 1 w74725551
Tűz utca 2 w430064477,w844273513
Üdülősor utca 4 w238805663,w993778686,w80652642,w238805664
Vachott Sándor utca 3 w223816377,w433240198,w223816378
Vaddisznó köz 1 w297729338
Vadvirág utca 1 w80652669
Vágány utca 1 w74725549
Vahot Imre utca 1 w237299400
Vájár utca 1 w74211185
Vajda János utca 2 w74299489,w74299500
Vak Bottyán utca 2 w291426604,w74725542
Vargák tere 2 w433240200,w467184790
Vármegyeház tér 2 w433225220,w262716851
Városkert utca 2 w157873247,w157873245
Vásár utca 8 w191231059,w303504924,w191231078,w325782634,w303504929,w765276496,w325782630,w306999749
Vasöntő utca 1 w74725477
Vasutas utca 1 w74725495
Vasút utca 1 w74725513
Verő utca 1 w196215069
Verseghy Ferenc utca 1 w74725539
Verseny utca 2 w765276416,w74211184
Vértanú utca 2 w74725498,w74725465
Vezekényi utca 2 w74725485,w1052074110
Víg utca 1 w467184979
Virág utca 1 w74212742
Visonta utca 1 w74211169
Vízimalom utca 2 w277711130,w277711131
Víztorony utca 1 w433240209
Vörösmarty Mihály utca 1 w195808407
Warga László utca 5 w308887370,w467181377,w196545991,w191438543,w191438552
Zalár József utca 3 w433225221,w262716849,w262716850
Zápor utca 1 w196215072
Zólyomi utca 1 w82120450
Zöldfa utca 2 w262716853,w74725433
Zöldhíd utca 2 w345381306,w493694636
Zöldkert utca 1 w74212749
Zrínyi utca 3 w74725461,w223767530,w262716852
Zsobrák utca 1 w467212038