data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Gyöngyös utcanevek

Gyöngyös határa JOSM link Gyöngyös határa térképen Összesen 354db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Abasári út 2 w80652648,w80652657
Aba út 1 w290856282
Áchim András utca 2 w765276418,w74302227
Adácsi utca 1 w82120447
Ady Endre tér 1 w74725540
Ady Endre utca 1 w74725439
Akadémia utca 3 w29435350,w992943102,w301302612
Akaszka utca 1 w196215096
Aknász utca 1 w74211182
Alkony utca 1 w196215079
Alkotmány utca 3 w120569197,w1215612278,w74725473
Almásy Pál utca 1 w262716825
Almásy udvar 1 w223759265
Álmos utca 1 w74211155
Alsó Pince út 2 w1251588510,w104233420
Angyal utca 1 w74299525
Arany János utca 2 w262716824,w74725443
Aranysas utca 4 w74288338,w765276440,w765276463,w765276439
Árnyas utca 2 w80652667,w993529296
Árpád tér 4 w290840104,w74299481,w290839668,w290840567
Árpád utca 1 w196546007
Árvai utca 1 w196215097
Atkári út 1 w467158172
Átrium sor 1 w74212751
Attila utca 4 w765276508,w74211177,w765276446,w765276507
Avar utca 4 w993529255,w993529256,w993529257,w728769621
Bagoly köz 1 w80652995
Bajcsy-Zsilinszky Endre körút 4 w433218385,w765276451,w765276450,w196545953
Bajza József utca 1 w74288359
Bányász utca 1 w74211170
Barátok tere 4 w195802271,w223767591,w223767588,w223767531
Baross Gábor utca 5 w765276506,w196545963,w765276505,w158014667,w765276503
Bartók Béla utca 2 w719325937,w74299517
Bástya utca 3 w326057958,w74299492,w326057957
Báthory István utca 5 w992921267,w262716828,w992921246,w262716826,w262716827
Batsányi János utca 1 w297176867
Batthyány Lajos tér 2 w74299493,w261441288
Batthyány Lajos utca 1 w74299484
Béke utca 4 w80652660,w979395783,w979395782,w238805588
Béla utca 3 w74725428,w493694639,w74725436
Belváros tér 2 w223759928,w223759990
Bem apó utca 1 w74288346
Benelapos utca 1 w433241838
Bene út 6 w765276390,w765276468,w1052074102,w323860812,w157539811,w222792475
Benevár-bérc 1 w985486879
Bene vezér tér 1 w80652661
Berényi utca 1 w74725431
Berta János utca 1 w74725470
Berze Nagy János utca 1 w74302235
Berzsenyi Dániel tér 1 w433218382
Bethlen Gábor utca 4 w300832372,w992921248,w74299476,w992921318
Bihari János utca 1 w237299403
Bocskai István utca 1 w74725532
Bornemissza Gergely utca 1 w74725459
Borostyán utca 1 w703957211
Botanikus tanösvény 1 w157534578
Botond utca 1 w74211144
Brassói utca 1 w74299501
Budai Nagy Antal tér 1 w195808401
Bugát Pál tér 2 w195802233,w74725537
Búvó utca 1 w433240207
Búza utca 2 w74725471,w74725494
Cinke köz 1 w74288356
Csalogány utca 4 w765276429,w765276477,w74288344,w765276473
Csapó utca 1 w74299509
Csárda utca 1 w196215070
Csend utca 1 w74299479
Csíki utca 1 w82120455
Csíky Sándor utca 1 w80652658
Csillag utca 1 w196215088
Csillés utca 1 w74211142
Csobánka utca 2 w74725497,w844271431
Csokonai Vitéz Mihály utca 2 w467178326,w719325938
Csomor Kálmán utca 1 w291431600
Csonka János utca 2 w1206158934,w117335313
Damjanich János utca 2 w765276475,w325782704
Deák Ferenc utca 3 w74288354,w433218392,w765276476
Déli Külhatár utca 3 w765276404,w765276401,w322247982
Dembinszky utca 1 w196215200
Dévai Sándor utca 1 w80652646
Diófa utca 1 w74212758
Diósmalom utca 2 w74212755,w765276423
Dobó István utca 1 w74725500
Dózsa György utca 9 w74725455,w74725536,w890762504,w74725467,w297176864,w306462663,w890762503,w890762506,w890762505
Dr. Harrer Ferenc utca 6 w744182609,w765276465,w765276479,w765276471,w765276441,w74288349
Dr. Puky Árpád utca 2 w195802252,w287999422
Egri út 10 w765276434,w765276385,w223953033,w325782604,w415871811,w415871810,w765276435,w325782603,w1215612280,w196545954
Encsi utca 1 w195808402
Enyedi utca 2 w313298131,w82120448
Eötvös Loránd tér 2 w196215076,w74725541
Epreskert utca 4 w74725552,w74725483,w719321669,w196215062
Erdei tornapálya 2 w392512981,w345710154
Erdélyi tér 1 w82120453
Erdész utca 4 w293769241,w995751823,w29432691,w293769240
Erőmű utca 1 w74211122
Erzsébet királyné út 3 w1084072404,w1084072405,w74725469
Esthajnal utca 1 w433240197
Északi külhatár utca 1 w74212738
Esze Tamás utca 4 w765276504,w765276445,w765276447,w74211129
Európa utca 1 w157538709
Farkasmály utca 2 w131966157,w1052074103
Farkas Tamás utca 2 w719285556,w196546041
Farkas utca 5 w80652996,w277711126,w1248934827,w277711125,w277711124
Fazekas Mihály utca 1 w196215089
Fecske utca 1 w74299486
Felsőhíd utca 1 w196215094
Felsőpatak utca 2 w433240214,w196215065
Felső pince út 1 w300268287
Felső-Újvárosi utca 1 w284972120
Fenyves utca 1 w80652665
Fogarasi utca 1 w196546000
Forgács utca 1 w74725516
Forrás utca 3 w1117558408,w74725444,w1117558406
Fő tér 1 w158020586
Fuvaros utca 1 w74725472
Fürdő utca 1 w172431256
Gábor Áron utca 1 w223762463
Gábor Dénes utca 1 w325909140
Galamb utca 1 w196215095
Garázs sor 1 w74211136
Gárdonyi Géza utca 1 w195802284
Gáspár Zsigmond utca 1 w74725506
Gazdász utca 1 w74725547
Gólya utca 1 w74299508
Gothárd utca 1 w74302232
Göncz Árpád utca 2 w195802281,w292730054
Görgői út 1 w1244175917
Gőzfürdő utca 1 w74299507
Grassalkovich udvar 3 w195802282,w195802263,w195802266
Gyalogi utca 1 w74299490
Gyár utca 1 w74211150
Gyergyói utca 1 w82120452
Gyopár köz 1 w324511037
Gyöngyöspatak utca 3 w1117558407,w196215099,w433240203
Gyöngyvirág út 2 w294284899,w74299523
Gyulai Pál utca 2 w294287098,w74299528
Gyümölcsös utca 2 w74725435,w74725518
Hadnagy utca 1 w196545994
Hajlék utca 2 w765276457,w467180247
Hajnal utca 2 w74725509,w157537665
Halastó utca 3 w433240204,w1137848690,w433240206
Halászi utca 1 w74211112
Hanák Kolos tér 1 w433240219
Hanák udvar 1 w195802251
Hársfa utca 1 w74299495
Határ utca 1 w74299503
Hattyú tér 2 w74299488,w74288341
Hegyalja utca 11 w993529265,w993529263,w993778684,w993529264,w80652656,w993778724,w172431206,w80652649,w993778694,w172431242,w993778725
Hertelendy Gábor utca 1 w74211137
Hevesi utca 2 w290840566,w290840101
Hold utca 1 w196215092
Honvéd utca 1 w74725526
Ho Si Minh ösvény 1 w275830308
Hóvirág utca 1 w74212753
Hunyadi János utca 2 w323027296,w25777042
Huszár utca 1 w74288352
Ifjúság utca 1 w74211176
Iglói utca 1 w82120446
II. Rákóczi Ferenc utca 2 w74725499,w74725508
Ipar utca 2 w765276413,w74211141
Iskola utca 1 w74211161
Jászkürt utca 1 w290853741
Jászsági utca 6 w765276453,w765276374,w765276387,w765276455,w74211093,w890762501
Jedlik Ányos utca 1 w317843331
Jeruzsálem utca 4 w290849050,w195803829,w74725479,w74725507
Jókai Mór utca 4 w195802236,w992921316,w992921251,w74299533
Jószerencsét utca 2 w719261924,w40726935
József Attila utca 1 w74725544
Juhász Gyula utca 1 w74299480
Kakastánc utca 1 w131966160
Kalló utca 2 w238805589,w80652664
Kálvária utca 1 w196215067
Kálvin utca 1 w195802237
Kandó Kálmán utca 1 w166649135
Karácsondi köz 1 w82120451
Karácsondi út 6 w765276460,w82120454,w1206158944,w765276461,w1206158940,w1206158943
Kármán József utca 1 w74725434
Kassai utca 5 w223763793,w1206158941,w765276379,w1206158939,w765276456
Kassai út 1 w290863970
Katona József utca 1 w74725464
Kazinczy Ferenc utca 1 w195808398
Kékesi utca 2 w728769623,w80652663
Kékes tér 2 w433240216,w74725463
Kékestetői út 1 w293889063
Keleti Karácsondi köz 1 w195820995
Kemény János utca 1 w191438595
Kenyérgyár utca 3 w765276499,w765276414,w74211152
Keri tér 1 w195802256
Kertész köz 1 w467181528
Kertész utca 4 w223817232,w74299496,w744182610,w765276485
Késmárki utca 1 w82120457
Kilátó utca 1 w80652662
Kinizsi Pál tér 1 w74212737
Kisfaludy Károly utca 1 w195808400
Kismérges utca 1 w74725452
Kiss Péter utca 1 w196545966
Klapka György utca 1 w196215201
Kócsag utca 4 w1081636809,w74288350,w74288361,w765276472
Kodály Zoltán utca 1 w74299505
Koháry István utca 1 w74725468
Koháry út 13 w765276432,w74725543,w223762500,w74725446,w345383154,w765276425,w853756163,w262716837,w765276428,w765276433,w292730849,w1215612279,w765276376
Kolozsvári utca 6 w74211116,w765276452,w765276454,w765276502,w765276501,w74211131
Kont bíró utca 4 w1052074107,w74725480,w1052074106,w74302236
Korcsolyás Tamás utca 1 w196215093
Kossuth Lajos utca 11 w158014660,w765276474,w765276373,w158014664,w493694638,w415860232,w853756162,w158014663,w493694637,w765276380,w157538704
Kovács utca 1 w74725492
Kozmáry utca 1 w313956971
Kőkút út 3 w765276458,w82120456,w765276459
Kölcsey Ferenc utca 1 w196545981
Könyves Kálmán tér 2 w467182460,w467182459
Kőrösi Csoma Sándor utca 3 w326057963,w326057964,w74299521
Köztársaság tér 1 w195802374
Laktanya utca 2 w292106271,w74299498
Legenda utca 1 w74299531
Lehel utca 1 w74211109
Lignit utca 1 w467182732
Lokodi János utca 1 w196546015
Lomb utca 1 w74725484
Lőcsei utca 1 w82120449
Madách Imre utca 2 w74725546,w74725488
Magyar utca 1 w74725490
Május 1. lépcső 2 w765276478,w195806181
Malom utca 1 w433240213
Máriássy Béla utca 1 w74299483
Martinovics Ignác utca 1 w74725523
Mátrai út 6 w157855709,w1082042374,w890762502,w74725554,w196548190,w323860813
Mátyás király utca 2 w262716843,w74725442
Menház utca 2 w237299402,w433240201
Mérges út 5 w196546011,w75120340,w290839669,w300832373,w765276438
Mező utca 1 w74211162
Mikes Kelemen utca 1 w74725454
Mikszáth Kálmán utca 1 w74725441
Móricz Zsigmond utca 1 w74725524
Muzsla utca 2 w80652654,w238805590
Nádor utca 1 w74288348
Napkelte utca 1 w196215101
Napnyugta utca 1 w196215086
Napsugár utca 1 w74211158
Nap utca 1 w196215090
Nyúlmáj utca 1 w196215083
Olimpia utca 2 w765276467,w74211124
Orczy utca 3 w833444230,w1069569315,w157540373
Országút utca 5 w287998005,w74725550,w74725503,w751842454,w196545975
Óvoda utca 1 w74725510
Őrálló utca 9 w765276398,w1052074104,w74212740,w326057992,w1063596588,w765276389,w765276419,w326057991,w765276399
Palóc utca 4 w390808203,w195802270,w390808204,w195802274
Pálosvörösmarti út 6 w992338583,w1052074098,w158021781,w992338595,w23900580,w992338585
Páncélos utca 1 w74299530
Panoráma lépcső 1 w196215085
Papföldi utca 2 w1052074105,w467184157
Parádi út 13 w222793493,w979395778,w979395779,w203234509,w323640050,w238805591,w992921308,w1052074099,w238805592,w992921310,w222793494,w277711127,w277711128
Parti sétány 1 w828031228
Páter Kiss Szaléz utca 1 w195802287
Pesti út 21 w765276405,w100014836,w428766449,w992921320,w992921255,w890762500,w546762079,w546762080,w195817620,w191438529,w765276436,w303504903,w428766447,w765276410,w303504902,w853908157,w765276402,w853908159,w853908158,w765276400,w223764287
Petőfi Sándor utca 3 w74302237,w765276421,w765276422
Pillangó utca 1 w74302230
Platán utca 8 w890762507,w765276415,w765276449,w920176910,w719261925,w74211101,w765276448,w765276403
Poczik Ferenc utca 1 w74212761
Posta park 4 w223767763,w223767759,w223767753,w223767737
Pozsonyi utca 2 w719277593,w74211118
Puskin utca 3 w326057965,w326057966,w74299513
Püspöki utca 4 w191231088,w261439934,w262716857,w261439935
Radnóti Miklós utca 2 w74725447,w74725493
Rákóczi udvar 1 w223759404
Recski utca 1 w74212762
Rédei út 3 w191438550,w191438585,w191438549
Remete-bérc 1 w109603978
Rigó utca 1 w74212757
Ringsted utca 1 w191438537
Róbert Károly út 5 w765276437,w920176912,w223763106,w920176911,w765276406
Rollerpálya 2 w80652645,w353624504
Rozgonyi utca 1 w74725449
Rózsa utca 2 w287999423,w74725528
Sárhegy utca 1 w74212746
Sárosi Gyula utca 1 w74725514
Sas utca 1 w74725496
Seregély utca 3 w765276424,w74212741,w765276420
Sífutó út 1 w295091508
Sóház tér 1 w74725453
Sóház utca 1 w74725445
Solymosi Külhatár utca 1 w196215084
Solymos utca 1 w74302233
Somor-patak-völgye 1 w317105552
Sport utca 1 w74211097
Szabadság utca 2 w74211099,w196545958
Szabadság út 1 w87076617
Széchenyi István utca 2 w74725438,w74725440
Szegfű út 1 w290863975
Széky István út 2 w580507065,w238805655
Széna utca 1 w74725462
Szent Bertalan utca 6 w765276391,w74299516,w158020594,w1256910134,w223760059,w1052074109
Szent Gellért utca 1 w433225219
Szent Imre utca 1 w196215202
Szent István utca 1 w74299512
Szent László utca 1 w74725476
Szép utca 1 w196215098
Sziget utca 2 w433240199,w74725450
Szív utca 1 w74212745
Szőlőskert utca 1 w74212750
Szövetkezet utca 2 w74211119,w765276500
Szpetykó Gáspár utca 1 w467210032
Szurdokpart út 1 w40726856
Táncsics Mihály utca 3 w1052074111,w74725487,w74725548
Tárna utca 1 w74211106
Tátra utca 1 w196545998
Tavasz utca 1 w74725474
Téglagyár utca 1 w467210175
Temesvári utca 1 w74211105
Than Károly utca 3 w262716847,w223815021,w292731672
Thököly Imre utca 1 w74211125
Toka utca 1 w74299524
Tölgyes utca 2 w172431222,w238805619
Török Ignác utca 2 w291432099,w40726879
Tulipán utca 1 w74725521
Turista utca 1 w172431208
Tüzér út 1 w290863977
Tűzoltó utca 1 w74725551
Tűz utca 2 w844273513,w430064477
Üdülősor utca 4 w238805664,w238805663,w993778686,w80652642
Vachott Sándor utca 3 w223816377,w433240198,w223816378
Vaddisznó köz 1 w297729338
Vadvirág utca 1 w80652669
Vágány utca 1 w74725549
Vahot Imre utca 1 w237299400
Vájár utca 1 w74211185
Vajda János utca 2 w74299489,w74299500
Vak Bottyán utca 2 w74725542,w291426604
Vargák tere 2 w433240200,w467184790
Vármegyeház tér 2 w433225220,w262716851
Városkert utca 2 w157873247,w157873245
Vásár utca 8 w325782634,w306999749,w303504929,w303504924,w325782630,w191231059,w765276496,w191231078
Vasöntő utca 1 w74725477
Vasutas utca 1 w74725495
Vasút utca 1 w74725513
Verő utca 1 w196215069
Verseghy Ferenc utca 1 w74725539
Verseny utca 2 w765276416,w74211184
Vértanú utca 2 w74725498,w74725465
Vezekényi utca 2 w74725485,w1052074110
Víg utca 1 w467184979
Virág utca 1 w74212742
Visonta utca 1 w74211169
Vízimalom utca 2 w277711131,w277711130
Víztorony utca 1 w433240209
Vörösmarty Mihály utca 1 w195808407
Warga László utca 5 w308887370,w467181377,w191438552,w191438543,w196545991
Zalár József utca 3 w262716849,w262716850,w433225221
Zápor utca 1 w196215072
Zólyomi utca 1 w82120450
Zöldfa utca 2 w262716853,w74725433
Zöldhíd utca 2 w345381306,w493694636
Zöldkert utca 1 w74212749
Zrínyi utca 3 w223767530,w74725461,w262716852
Zsobrák utca 1 w467212038