data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Fót utcanevek

Fót határa JOSM link Fót határa térképen Összesen 330db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
48-as ifjúsági utca 1 w79703735
Áchim András utca 1 w79704169
Ady Endre utca 1 w79542200
Agárdy Gábor utca 1 w129695481
Akácfa utca 1 w248262669
Akácos utca 1 w117124929
Alagi utca 2 w78533042,w78768044
Alberti Béla utca 1 w79137044
Alsó mély köz 1 w332742038
Apponyi Franciska utca 2 w654309638,w79536155
Aranyhal utca 1 w332742006
Arany János utca 1 w79127537
Aranykapu utca 1 w332742007
Árnyas utca 1 w295198782
Árok dűlő 1 w321094015
Árpád fejedelem utca 1 w230790681
Árvácska utca 1 w129698261
Attila utca 1 w79538617
Bagoly dűlő 1 w320987231
Bajcsy-Zsilinszky utca 2 w129698259,w79704170
Balassa Bálint utca 1 w733618762
Balavásár utca 1 w129695458
Bánya utca 1 w79130436
Barackos dűlő 2 w248262687,w439158284
Barackos utca 1 w332742008
Barázda köz 1 w230814533
Barázda utca 3 w230814535,w230814534,w203559992
Barczag árok 1 w321094014
Barczag utca 1 w129698242
Baross Gábor utca 1 w129698252
Bartók Béla köz 1 w129698244
Bartók Béla utca 3 w79138063,w129698260,w299038132
Batthyány Lajos utca 1 w129695464
Bazsarózsa köz 1 w439159283
Béke utca 2 w78526290,w69827366
Bem József utca 1 w129695469
Beniczky József köz 1 w129698263
Beniczky József utca 1 w79128670
Berda József utca 1 w79704172
Bethlen Gábor utca 1 w79707300
Betyáros dűlő 1 w248262641
Bóbita utca 2 w119889658,w332742050
Bocskai István utca 1 w129698245
Bokor köz 1 w146192181
Bokor utca 2 w79134452,w79134730
Boróka utca 1 w242366882
Bölcsőde utca 1 w79542085
Bucka utca 1 w320987230
Budai Nagy Antal utca 1 w44371797
Búzavirág utca 1 w129698240
Bűbáj utca 2 w332742009,w525920205
Bükk utca 1 w242366875
Cefre utca 1 w332742010
Czuczor Gergely utca 1 w129698249
Csaba utca 1 w79538470
Cseresznyés dűlő 1 w230814536
Cseresznyés köz 1 w230814544
Cseresznyés utca 1 w230814537
Cseresznye utca 1 w292955673
Cser utca 1 w44373482
Csillagdomb utca 1 w439160629
Csillagszem köz 1 w332742012
Csipányok utca 1 w439162104
Csiperke dűlő 1 w332742013
Csipkerózsika utca 2 w526664790,w119889665
Csodaszarvas utca 2 w332742019,w119889663
Deák Ferenc utca 2 w129698257,w79126722
Diótörő utca 1 w332742014
Dózsa György út 2 w693633484,w30621887
Egyenes dűlő 2 w79705573,w230813329
Emese köz 1 w439162698
Eőri Barna utca 1 w79129431
Eötvös utca 4 w654309231,w402718471,w78556837,w79126721
Epres utca 1 w332742015
Erdei sétány 1 w44371887
Erdély utca 1 w332742016
Erdőkalja utca 1 w79130211
Erdő sor 3 w298277184,w79706689,w79705564
Erdősor utca 1 w298277203
Erkel Ferenc tér 2 w439162927,w79537580
Erzsébet királyné utca 1 w79118658
Etelköz utca 1 w129695475
Fáy András sétány 3 w160665876,w298277186,w44373377
Fáy András utca 2 w492087324,w44373307
Fehérkő utca 5 w545501774,w73235778,w126211538,w545501775,w331098514
Felső mély utca 1 w332742017
Fenyő sor 4 w439170572,w160665921,w119941660,w160665920
Fenyő utca 1 w100109195
Ferenczy István utca 2 w298277185,w79703814
Fóti út 4 w154553796,w79121429,w223697479,w548085980
Fő utca 1 w592699322
Fruzsina utca 1 w79536153
Futrinka utca 2 w526664788,w119889666
Fűzfa utca 1 w298628830
Galamb József utca 2 w248262677,w248262665
Galamb utca 1 w248272191
Garabonciás köz 1 w439172312
Garabonciás utca 1 w332742018
Garay János utca 1 w129695466
Gerbera utca 1 w321094011
Géza fejedelem utca 2 w79143954,w230790667
Griff utca 1 w526664796
Gyöngyvirág utca 1 w230792414
Győrffy István utca 2 w223270580,w223269267
Gyümölcsös utca 1 w320987234
Hajcsár út 6 w758503633,w415311429,w758503634,w699498746,w60259507,w699498747
Hargita utca 2 w695875479,w78770882
Hársfa utca 5 w437582734,w78595652,w44373529,w492087329,w437582733
Határ utca 1 w79703653
Határ út 2 w537917815,w537917816
Hegyalja utca 2 w79129670,w78766963
Hétmérföldes köz 1 w332742020
Hét vezér utca 1 w129695452
Hídi köz 1 w439172352
Hold utca 1 w230792412
Homok utca 1 w248262655
Honfoglalás sétány 1 w242367276
Honvéd utca 1 w129695445
Hóvirág utca 1 w78779817
Hunyadi utca 2 w129698253,w129698250
I. András utca 2 w79118666,w223408774
Ibolyás utca 1 w79704219
Ibolya utca 1 w78774075
Igazmondó utca 1 w41118973
III. Béla király utca 1 w79118963
III. Zugló utca 1 w79126724
II. Zugló utca 1 w291297354
Illyés Gyula utca 1 w79706921
Imreháza utca 1 w78766431
Imre király utca 1 w79118653
Indián utca 2 w230813338,w230813333
Írisz utca 1 w439172721
Istvánhegyi dűlő 1 w320987233
IV. Zugló utca 2 w295467794,w295467793
I. Zugló utca 1 w659018122
János vitéz utca 1 w457926357
Jázmin köz 1 w439173744
Jázmin utca 1 w203559995
Jedlik Ányos utca 3 w44372136,w223276281,w659093108
Jegenye utca 1 w292088093
Jókai Mór utca 1 w79127352
József Attila utca 2 w298334424,w79535543
Juhar utca 1 w117124927
Juhász Gyula utca 1 w79131412
Kalász utca 1 w79130106
Kandó Kálmán utca 2 w129695453,w129695450
Károlyi István utca 4 w917083542,w917083543,w693633826,w154875765
Kazinczy Ferenc utca 1 w79707528
Keleti Márton utca 14 w917100591,w917100592,w819269648,w223268125,w223274722,w738799048,w917100590,w819269649,w758503630,w917100594,w758503635,w223269145,w819269647,w917100593
Kemény Gusztáv utca 2 w79127538,w23311033
Kenyeres köz 1 w332742022
Kerekerdő utca 2 w526639726,w119889661
Kereszt dűlő 3 w230814539,w230814538,w230814540
Késmárki utca 1 w79542086
Keszihegyi utca 1 w78766250
Kilátó utca 2 w119217395,w78773750
Kincskereső utca 1 w119889660
Kinizsi Pál utca 1 w79539203
Kiskert dűlő 1 w230814541
Kiss József utca 1 w129695470
Klára utca 1 w289992704
Kodály Zoltán utca 1 w44372836
Kopolya utca 1 w129695448
Kossuth Lajos köz 2 w26515610,w236169908
Kossuth Lajos utca 8 w686494710,w299038133,w223270223,w686494712,w686494711,w223270588,w38812851,w917083546
Kosztolányi Dezső utca 2 w78526294,w79131725
Kőbánya utca 1 w230813330
Kökény utca 1 w295198778
Kölcsey Ferenc utca 1 w439162928
Könyves Kálmán utca 1 w79118660
Körösfő utca 1 w79130548
Kund Pál utca 2 w129698246,w546301445
Kun László utca 2 w79118892,w79118656
Kurjancs dűlő 1 w78526300
Kurta utca 1 w320987232
Külső Fóti út 3 w331098500,w79236494,w38816619
Lehel utca 1 w129695461
Lejtő utca 1 w298855838
Lepke utca 1 w292954816
Levendula utca 1 w44371812
Liget utca 2 w79128540,w79128431
Lovag út 1 w230837221
Lovas utca 2 w203559994,w79705570
Lupcsi köz 1 w321094478
Luthár köz 1 w439696752
Madách Imre utca 1 w78767599
Magvető utca 1 w79130289
Malom utca 2 w236169909,w686494713
Március 15. utca 3 w129698262,w146192176,w669947810
Margaréta utca 1 w248262659
Mária utca 1 w129698239
Mátyás király utca 2 w41119466,w528341581
Mazsola köz 1 w332742023
Meggyes utca 1 w292954817
Méhecske utca 1 w439157772
Mély utca 1 w332742026
Meredek utca 1 w230813331
Mézeskalács utca 2 w528304582,w332742027
Mező sor 1 w230814542
Mihály Dénes utca 1 w129695474
Mindszenty József utca 1 w129695456
Moha utca 3 w492087332,w492087334,w44371837
Molnár Albert utca 1 w79127353
Móricz Zsigmond köz 1 w129695465
Móricz Zsigmond utca 4 w44372044,w688207705,w695875480,w688207708
Móricz Zsigmond út 1 w230790673
Mozdony utca 1 w79137048
Muharay Elemér utca 1 w129698256
Munkácsy Mihály utca 1 w79137979
Muskátli utca 1 w264884780
Nagy Lajos király utca 1 w79119112
Nagy László utca 1 w80014110
Nagyvárad utca 1 w223273859
Napfény utca 2 w203559993,w230813336
Napraforgó dűlő 1 w230814543
Nehezen járható 1 w900407941
Németh Kálmán utca 1 w79133903
Nyárfa utca 1 w292954820
Nyírfa utca 1 w129695477
OBI Drive In 1 w885568471
Orgona köz 1 w320987235
Orgona utca 1 w248262688
Óvoda utca 7 w893695797,w79542090,w79542089,w79542091,w321094764,w321094766,w321094765
Öreghegyi utca 3 w688688883,w129698254,w700231035
Őzgida utca 3 w119884872,w332742055,w526664791
Páfrány utca 1 w295142288
Pálya dűlő 2 w462826445,w248262644
Panoráma utca 1 w230813332
Paskom köz 1 w332742028
Páskom sor 6 w492087339,w298277188,w298277187,w160665880,w492087336,w439699021
Páskom utca 1 w444563586
Pataksor utca 1 w332742029
Petőfi Sándor utca 4 w79704245,w79126236,w693633483,w693633482
Pici köz 1 w321094012
Pipacs utca 1 w264884775
Pitypang dűlő 1 w44374091
Pitypang köz 1 w321094009
Présház sor 1 w230813334
Puskin utca 1 w79536160
Rákóczi Ferenc utca 1 w79542199
Régi fóti út 2 w79236493,w38816617
Repkény utca 1 w129695476
Rét köz 1 w439702050
Rét utca 1 w129695457
Rév utca 4 w78534240,w78767839,w129695463,w733618763
Rózsa utca 1 w264884777
Rövid dűlő 1 w321094013
Rőzse köz 1 w439702225
Sárgarigó utca 3 w332742033,w332742031,w332742032
Sárkányfű köz 1 w526664793
Sárkányfű utca 1 w332742041
Sarló utca 1 w79130392
Sátorfák utca 1 w248262640
Semmelweis Ignác utca 1 w129698247
Sinka István köz 1 w129698241
Sinka István utca 1 w129698251
Sipos Pál tér 2 w242363417,w204433577
Somlói utca 1 w78533041
Somlyó dűlő 3 w439699023,w160665877,w110899356
Sopronok utca 1 w129695446
Sport utca 2 w236169910,w686494716
Sugár utca 2 w78781390,w78779800
Szabó Dezső út 4 w44373134,w223408852,w688207709,w177636697
Szabólegény utca 1 w119889662
Szabó Pál utca 1 w129698238
Szántóföld utca 1 w129695451
Szántó utca 1 w439703031
Százszorszép utca 2 w528303286,w119889664
Szeberényi utca 4 w733624326,w78557121,w79143084,w79126254
Széchenyi István utca 2 w79138222,w79138221
Szedres utca 2 w298277190,w230790666
Szegfű utca 1 w129698248
Szélső utca 1 w248262674
Szent Benedek utca 1 w79542084
Szent Imre utca 2 w321095436,w177761765
Szent István utca 1 w230790680
Szent István zarándokút 1 w571379841
Szent László utca 1 w79542087
Szérűskert utca 2 w230790672,w439703773
Szilvás utca 1 w299082535
Szilvia utca 1 w321094010
Szőlőkalja utca 1 w79703654
Szőlőkert utca 1 w230804770
Szőlőskert köz 1 w332742030
Táltos utca 1 w332742034
Tanács József utca 2 w177761580,w44372562
Táncsics Mihály köz 1 w129695479
Táncsics Mihály utca 1 w242364356
Tarló utca 1 w242366873
Tátra utca 2 w79707121,w730143288
Temesvári utca 1 w129695462
Tessedik Sámuel utca 2 w79704171,w119210452
Titok köz 1 w439704199
Tompa Mihály utca 1 w129695482
Tóth Árpád utca 2 w78768800,w129698255
Tóth Kázmér utca 1 w242364355
Többsincs köz 1 w439704593
Többsincs utca 2 w528303284,w332742039
Tölgy utca 1 w439704754
Törökszegfű utca 1 w78782406
Törpe köz 1 w332742035
Tulipán sor 1 w321094355
Tulipán utca 1 w78779807
Tündér utca 1 w332742036
Ugar utca 1 w79130504
Üveghegy utca 3 w332742049,w332742037,w526639728
Vadas dűlő 1 w248262676
Vadas köz 1 w248262678
Vadvirág utca 1 w44373487
Varázsló utca 1 w528337274
Varga András utca 1 w80014108
Vásár tér 1 w439704952
Vas Gereben utca 1 w129695444
Vasút sor 1 w69828974
Veres Péter utca 1 w264884779
Vihar utca 2 w230813335,w230813337
Viola utca 1 w230790674
Virág utca 2 w299038137,w321086291
Völgy utca 1 w203559996
Vörösmarty Mihály tér 9 w917083540,w917083547,w917083539,w25816002,w917083545,w693633733,w917083538,w917083544,w917083541
Vörösmarty Mihály utca 3 w688693889,w299038131,w688693888
Vörösmarty sétány 1 w44374074
Vörösmarty tér 5 w79126249,w79126264,w79126242,w299038134,w79126255
V. Zugló utca 1 w332742021
Wass Albert utca 1 w129698237
Ybl Miklós utca 4 w299299134,w129695468,w291602968,w79536755
Závodszky Elek utca 1 w439705901
Zöldmező utca 1 w242366880
Zsák dűlő 1 w321094354
Zsigmond király utca 1 w79119174