data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Fót utcanevek

Fót határa JOSM link Fót határa térképen Összesen 328db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
48-as ifjúsági utca 1 w79703735
Áchim András utca 1 w79704169
Ady Endre utca 1 w79542200
Agárdy Gábor utca 1 w129695481
Akácfa utca 1 w248262669
Akácos utca 1 w117124929
Alagi utca 2 w78768044,w78533042
Alberti Béla utca 1 w79137044
Alsó mély köz 1 w332742038
Apponyi Franciska utca 2 w654309638,w79536155
Aranyhal utca 1 w332742006
Arany János utca 1 w79127537
Aranykapu utca 1 w332742007
Árnyas utca 1 w295198782
Árok dűlő 1 w321094015
Árpád fejedelem utca 1 w230790681
Árvácska utca 1 w129698261
Attila utca 1 w79538617
Bagoly dűlő 1 w320987231
Bajcsy-Zsilinszky utca 2 w129698259,w79704170
Balassa Bálint utca 1 w733618762
Balavásár utca 1 w129695458
Bánya utca 1 w79130436
Barackos dűlő 2 w248262687,w439158284
Barackos utca 1 w332742008
Barázda köz 1 w230814533
Barázda utca 3 w230814535,w203559992,w230814534
Barczag árok 1 w321094014
Barczag utca 1 w129698242
Baross Gábor utca 1 w129698252
Bartók Béla köz 1 w129698244
Bartók Béla utca 3 w79138063,w299038132,w129698260
Batthyány Lajos utca 1 w129695464
Bazsarózsa köz 1 w439159283
Béke utca 2 w69827366,w78526290
Bem József utca 1 w129695469
Beniczky József köz 1 w129698263
Beniczky József utca 1 w79128670
Berda József utca 1 w79704172
Bethlen Gábor utca 1 w79707300
Betyáros dűlő 1 w248262641
Bóbita utca 2 w119889658,w332742050
Bocskai István utca 1 w129698245
Bokor köz 1 w146192181
Bokor utca 2 w79134452,w79134730
Boróka utca 1 w242366882
Bölcsőde utca 1 w79542085
Bucka utca 1 w320987230
Budai Nagy Antal utca 1 w44371797
Búzavirág utca 1 w129698240
Bűbáj utca 2 w332742009,w525920205
Bükk utca 1 w242366875
Cefre utca 1 w332742010
Czuczor Gergely utca 1 w129698249
Csaba utca 1 w79538470
Cseresznyés dűlő 1 w230814536
Cseresznyés köz 1 w230814544
Cseresznyés utca 1 w230814537
Cseresznye utca 1 w292955673
Cser utca 1 w44373482
Csillagdomb utca 1 w439160629
Csillagszem köz 1 w332742012
Csipányok utca 1 w439162104
Csiperke dűlő 1 w332742013
Csipkerózsika utca 2 w526664790,w119889665
Csodaszarvas utca 2 w332742019,w119889663
Deák Ferenc utca 2 w79126722,w129698257
Diótörő utca 1 w332742014
Dózsa György út 2 w693633484,w30621887
Egyenes dűlő 2 w230813329,w79705573
Emese köz 1 w439162698
Eőri Barna utca 1 w79129431
Eötvös utca 4 w78556837,w402718471,w79126721,w654309231
Epres utca 1 w332742015
Erdei sétány 1 w44371887
Erdély utca 1 w332742016
Erdőkalja utca 1 w79130211
Erdő sor 3 w298277184,w79705564,w79706689
Erdősor utca 1 w298277203
Erkel Ferenc tér 2 w439162927,w79537580
Erzsébet királyné utca 1 w79118658
Etelköz utca 1 w129695475
Fáy András sétány 3 w44373377,w298277186,w160665876
Fáy András utca 2 w492087324,w44373307
Fehérkő utca 5 w545501774,w73235778,w331098514,w126211538,w545501775
Felső mély utca 1 w332742017
Fenyő sor 4 w439170572,w160665921,w119941660,w160665920
Fenyő utca 1 w100109195
Ferenczy István utca 2 w79703814,w298277185
Fóti út 4 w548085980,w223697479,w79121429,w154553796
Fő utca 1 w592699322
Fruzsina utca 1 w79536153
Futrinka utca 2 w119889666,w526664788
Fűzfa utca 1 w298628830
Galamb József utca 2 w248262665,w248262677
Galamb utca 1 w248272191
Garabonciás köz 1 w439172312
Garabonciás utca 1 w332742018
Garay János utca 1 w129695466
Gerbera utca 1 w321094011
Géza fejedelem utca 2 w230790667,w79143954
Griff utca 1 w526664796
Gyöngyvirág utca 1 w230792414
Győrffy István utca 2 w223270580,w223269267
Gyümölcsös utca 1 w320987234
Hajcsár út 6 w699498747,w758503633,w60259507,w758503634,w415311429,w699498746
Hargita utca 2 w78770882,w695875479
Hársfa utca 5 w437582733,w78595652,w44373529,w437582734,w492087329
Határ utca 1 w79703653
Határ út 2 w537917816,w537917815
Hegyalja utca 2 w78766963,w79129670
Hétmérföldes köz 1 w332742020
Hét vezér utca 1 w129695452
Hídi köz 1 w439172352
Hold utca 1 w230792412
Homok utca 1 w248262655
Honfoglalás sétány 1 w242367276
Honvéd utca 1 w129695445
Hóvirág utca 1 w78779817
Hunyadi utca 2 w129698253,w129698250
I. András utca 2 w223408774,w79118666
Ibolyás utca 1 w79704219
Ibolya utca 1 w78774075
Igazmondó utca 1 w41118973
III. Béla király utca 1 w79118963
III. Zugló utca 1 w79126724
II. Zugló utca 1 w291297354
Illyés Gyula utca 1 w79706921
Imreháza utca 1 w78766431
Imre király utca 1 w79118653
Indián utca 2 w230813338,w230813333
Írisz utca 1 w439172721
Istvánhegyi dűlő 1 w320987233
IV. Zugló utca 2 w295467793,w295467794
I. Zugló utca 1 w659018122
János vitéz utca 1 w457926357
Jázmin köz 1 w439173744
Jázmin utca 1 w203559995
Jedlik Ányos utca 3 w44372136,w223276281,w659093108
Jegenye utca 1 w292088093
Jókai Mór utca 1 w79127352
József Attila utca 2 w79535543,w298334424
Juhar utca 1 w117124927
Juhász Gyula utca 1 w79131412
Kalász utca 1 w79130106
Kandó Kálmán utca 2 w129695453,w129695450
Károlyi István utca 2 w693633826,w154875765
Kazinczy Ferenc utca 1 w79707528
Keleti Márton utca 9 w819269649,w738799048,w758503635,w223269145,w223274722,w819269648,w819269647,w223268125,w758503630
Kemény Gusztáv utca 2 w23311033,w79127538
Kenyeres köz 1 w332742022
Kerekerdő utca 2 w119889661,w526639726
Kereszt dűlő 3 w230814539,w230814538,w230814540
Késmárki utca 1 w79542086
Keszihegyi utca 1 w78766250
Kilátó utca 2 w119217395,w78773750
Kincskereső utca 1 w119889660
Kinizsi Pál utca 1 w79539203
Kiskert dűlő 1 w230814541
Kiss József utca 1 w129695470
Klára utca 1 w289992704
Kodály Zoltán utca 1 w44372836
Kopolya utca 1 w129695448
Kossuth Lajos köz 2 w26515610,w236169908
Kossuth Lajos utca 7 w686494711,w686494710,w223270588,w223270223,w686494712,w38812851,w299038133
Kosztolányi Dezső utca 2 w79131725,w78526294
Kőbánya utca 1 w230813330
Kökény utca 1 w295198778
Kölcsey Ferenc utca 1 w439162928
Könyves Kálmán utca 1 w79118660
Körösfő utca 1 w79130548
Kund Pál utca 2 w129698246,w546301445
Kun László utca 2 w79118656,w79118892
Kurjancs dűlő 1 w78526300
Kurta utca 1 w320987232
Külső Fóti út 1 w331098500
Lehel utca 1 w129695461
Lejtő utca 1 w298855838
Lepke utca 1 w292954816
Levendula utca 1 w44371812
Liget utca 2 w79128431,w79128540
Lovag út 1 w230837221
Lovas utca 2 w203559994,w79705570
Lupcsi köz 1 w321094478
Luthár köz 1 w439696752
Madách Imre utca 1 w78767599
Magvető utca 1 w79130289
Malom utca 2 w686494713,w236169909
Március 15. utca 3 w129698262,w669947810,w146192176
Margaréta utca 1 w248262659
Mária utca 1 w129698239
Mátyás király utca 2 w41119466,w528341581
Mazsola köz 1 w332742023
Meggyes utca 1 w292954817
Méhecske utca 1 w439157772
Mély utca 1 w332742026
Meredek utca 1 w230813331
Mézeskalács utca 2 w528304582,w332742027
Mező sor 1 w230814542
Mihály Dénes utca 1 w129695474
Mindszenty József utca 1 w129695456
Moha utca 3 w492087332,w492087334,w44371837
Molnár Albert utca 1 w79127353
Móricz Zsigmond köz 1 w129695465
Móricz Zsigmond utca 4 w688207708,w688207705,w695875480,w44372044
Móricz Zsigmond út 1 w230790673
Mozdony utca 1 w79137048
Muharay Elemér utca 1 w129698256
Munkácsy Mihály utca 1 w79137979
Muskátli utca 1 w264884780
Nagy Lajos király utca 1 w79119112
Nagy László utca 1 w80014110
Nagyvárad utca 1 w223273859
Napfény utca 2 w230813336,w203559993
Napraforgó dűlő 1 w230814543
Németh Kálmán utca 1 w79133903
Nyárfa utca 1 w292954820
Nyírfa utca 1 w129695477
Orgona köz 1 w320987235
Orgona utca 1 w248262688
Óvoda utca 6 w321094766,w79542091,w79542090,w79542089,w321094765,w321094764
Öreghegyi utca 3 w129698254,w700231035,w688688883
Őzgida utca 3 w526664791,w332742055,w119884872
Páfrány utca 1 w295142288
Pálya dűlő 2 w462826445,w248262644
Panoráma utca 1 w230813332
Paskom köz 1 w332742028
Páskom sor 6 w298277187,w160665880,w492087339,w492087336,w439699021,w298277188
Páskom utca 1 w444563586
Pataksor utca 1 w332742029
Petőfi Sándor utca 4 w693633482,w79704245,w79126236,w693633483
Pici köz 1 w321094012
Pipacs utca 1 w264884775
Pitypang dűlő 1 w44374091
Pitypang köz 1 w321094009
Présház sor 1 w230813334
Puskin utca 1 w79536160
Rákóczi Ferenc utca 1 w79542199
Régi fóti út 4 w38816619,w79236494,w38816617,w79236493
Repkény utca 1 w129695476
Rét köz 1 w439702050
Rét utca 1 w129695457
Rév utca 4 w129695463,w733618763,w78534240,w78767839
Rózsa utca 1 w264884777
Rövid dűlő 1 w321094013
Rőzse köz 1 w439702225
Sárgarigó utca 3 w332742033,w332742032,w332742031
Sárkányfű köz 1 w526664793
Sárkányfű utca 1 w332742041
Sarló utca 1 w79130392
Sátorfák utca 1 w248262640
Semmelweis Ignác utca 1 w129698247
Sinka István köz 1 w129698241
Sinka István utca 1 w129698251
Sipos Pál tér 2 w242363417,w204433577
Somlói utca 1 w78533041
Somlyó dűlő 3 w160665877,w110899356,w439699023
Sopronok utca 1 w129695446
Sport utca 2 w686494716,w236169910
Sugár utca 2 w78779800,w78781390
Szabó Dezső út 4 w177636697,w44373134,w223408852,w688207709
Szabólegény utca 1 w119889662
Szabó Pál utca 1 w129698238
Szántóföld utca 1 w129695451
Szántó utca 1 w439703031
Százszorszép utca 2 w119889664,w528303286
Szeberényi utca 4 w733624326,w78557121,w79143084,w79126254
Széchenyi István utca 2 w79138222,w79138221
Szedres utca 2 w230790666,w298277190
Szegfű utca 1 w129698248
Szélső utca 1 w248262674
Szent Benedek utca 1 w79542084
Szent Imre utca 2 w321095436,w177761765
Szent István utca 1 w230790680
Szent István zarándokút 1 w571379841
Szent László utca 1 w79542087
Szérűskert utca 2 w230790672,w439703773
Szilvás utca 1 w299082535
Szilvia utca 1 w321094010
Szőlőkalja utca 1 w79703654
Szőlőkert utca 1 w230804770
Szőlőskert köz 1 w332742030
Táltos utca 1 w332742034
Tanács József utca 2 w177761580,w44372562
Táncsics Mihály köz 1 w129695479
Táncsics Mihály utca 1 w242364356
Tarló utca 1 w242366873
Tátra utca 2 w730143288,w79707121
Temesvári utca 1 w129695462
Tessedik Sámuel utca 2 w79704171,w119210452
Titok köz 1 w439704199
Tompa Mihály utca 1 w129695482
Tóth Árpád utca 2 w78768800,w129698255
Tóth Kázmér utca 1 w242364355
Többsincs köz 1 w439704593
Többsincs utca 2 w332742039,w528303284
Tölgy utca 1 w439704754
Törökszegfű utca 1 w78782406
Törpe köz 1 w332742035
Tulipán sor 1 w321094355
Tulipán utca 1 w78779807
Tündér utca 1 w332742036
Ugar utca 1 w79130504
Üveghegy utca 3 w526639728,w332742037,w332742049
Vadas dűlő 1 w248262676
Vadas köz 1 w248262678
Vadvirág utca 1 w44373487
Varázsló utca 1 w528337274
Varga András utca 1 w80014108
Vásár tér 1 w439704952
Vas Gereben utca 1 w129695444
Vasút sor 1 w69828974
Veres Péter utca 1 w264884779
Vihar utca 2 w230813337,w230813335
Viola utca 1 w230790674
Virág utca 2 w321086291,w299038137
Völgy utca 1 w203559996
Vörösmarty Mihály tér 2 w25816002,w693633733
Vörösmarty Mihály utca 3 w299038131,w688693888,w688693889
Vörösmarty sétány 1 w44374074
Vörösmarty tér 5 w299038134,w79126255,w79126249,w79126242,w79126264
V. Zugló utca 1 w332742021
Wass Albert utca 1 w129698237
Ybl Miklós utca 4 w79536755,w129695468,w291602968,w299299134
Závodszky Elek utca 1 w439705901
Zöldmező utca 1 w242366880
Zsák dűlő 1 w321094354
Zsigmond király utca 1 w79119174