data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Esztergom utcanevek

Esztergom határa JOSM link Esztergom határa térképen Összesen 482db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
48-as tér 7 w35550209,w188900971,w188900996,w35550208,w35550216,w222861402,w222861403
Áchim András utca 6 w302864274,w545331648,w545331647,w32910716,w302864275,w589680864
Ady Endre utca 2 w702148068,w503843610
Áfonyás utca 1 w188862509
Akácos utca 1 w41018250
Ákospalotai út 2 w593160316,w308929388
Alig utca 1 w445462412
Almavirág utca 1 w160377683
Álmos utca 2 w188276805,w230949493
AMP út 3 w32612695,w187517401,w42102880
Andrássy utca 1 w404810091
Angyal utca 1 w188274667
Aradi vértanúk tere 5 w796228503,w222859014,w495056363,w732434393,w99699241
Aranyhalas utca 2 w577819530,w756207978
Aranyhegyi dűlő 1 w402423573
Aranyhegyi lakópark 1 w799424472
Aranyhegyi út 2 w34698701,w34698702
Arany János utca 6 w39899472,w32783440,w34588888,w40551255,w702148095,w34588885
Árnyas utca 1 w41018251
Árok utca 5 w39901041,w873218763,w117556005,w205945746,w775818871
Árpád utca 1 w34698689
Árvahegyi út 1 w403219756
Árvízvédelmi töltés 4 w37828482,w618633962,w400028311,w387176613
Átjáró (Geoda) 1 w793185349
Attila utca 2 w222881846,w188937365
Aulich Lajos utca 1 w188900974
Babits Mihály út 6 w859893039,w201409327,w592775565,w778041270,w778045232,w792992262
Bády Valér köz 1 w388244225
Bagoly köz 1 w864581258
Bagoly utca 1 w445471899
Bajcsy-Zsilinszky út 6 w39692207,w732434392,w592775546,w222882865,w733182863,w242606229
Bajnok utca 1 w339752661
Bajor Ágost utca 1 w188275363
Bajóti Simon utca 1 w188871249
Balassa Bálint utca 3 w576299723,w794455408,w793948497
Balassa köz 1 w445464556
Balázs utca 1 w1020077046
Bánfi Lukács út 9 w732732135,w732734543,w528834584,w732443777,w35550228,w732732136,w525443378,w733345313,w732443778
Bánomi dűlő 1 w879931539
Bánomi lakópark 2 w188821855,w796406639
Bánomi lakótelep 3 w391718253,w188860464,w188860465
Bánomi út 6 w420983064,w784019116,w522854628,w778642670,w220732279,w534336705
Bányai Kornél utca 1 w32975080
Barackfás utca 2 w445462187,w445461998
Barátkút dűlő 1 w185765669
Barátkúti utca 2 w498357061,w160377678
Barkóczy Ferenc utca 3 w386771681,w188873284,w188873292
Baross Gábor út 10 w42396811,w1062650700,w503843613,w185765648,w34588876,w541599000,w541612379,w541612381,w765276516,w541598992
Bartikút dűlő 1 w590075387
Bartikúti út 3 w403167554,w219405427,w630196086
Bartók Béla utca 2 w32783312,w541598995
Basa utca 6 w528834585,w188907316,w33968388,w33968389,w222878842,w732431999
Bátori Schulcz Bódog utca 2 w793454186,w24306608
Batthyány Lajos utca 5 w40551234,w209300520,w733182861,w26495938,w733182860
Beatrix királyné utca 1 w221357883
Becket Tamás utca 6 w784302672,w222878840,w222878841,w222881844,w795963533,w503054229
Béke tér 6 w222857736,w222857730,w222857737,w222857739,w222857731,w222857735
Bem tér 8 w844501491,w201389073,w302864273,w859893049,w646615262,w646615261,w302864267,w844501501
Bercsényi utca 1 w222874946
Berényi Zsigmond utca 5 w702148081,w201389075,w38836380,w794496296,w702148083
Beszédes Sándor utca 2 w445463007,w41018253
Besze János utca 1 w775623164
Bíbor utca 1 w403219759
Bíróréti út 1 w306747468
Blaha Lujza utca 2 w32877202,w32750912
Bocskai István köz 1 w32986529
Bocskoroskút dűlő 2 w403167555,w797685766
Bocskoroskúti út 1 w243405183
Bokréta utca 1 w353540784
Boldog Özséb utca 1 w445466759
Borbély Zoltán utca 1 w34589620
Borostyán köz 1 w160377686
Borzhegy dűlő 1 w390677568
Bottyán híd 1 w39901038
Bottyán János utca 2 w702148093,w390649113
Bubik István utca 1 w188274666
Búbosbanka utca 2 w639696658,w156603600
Budai Nagy Antal utca 5 w498583231,w387383455,w522854620,w34588875,w522854619
Budapesti utca 1 w35160677
Bükkfa utca 1 w403219760
Cickafark utca 1 w41017784
Cinege utca 1 w700275466
Czuczor Gergely utca 1 w42220970
Czuczor János utca 1 w815149305
Csajkavirág utca 1 w445467758
Csapási dűlő 5 w538098015,w733189302,w309668802,w541611044,w541611045
Csatai Szabó János utca 2 w34589607,w732438321
Csendes utca 1 w403165451
Csendesvölgy utca 1 w403165447
Csengele utca 1 w599466589
Csenkei híd dűlő 1 w353540772
Csenkei híd 3 w445467811,w353540782,w306746619
Csenkei út 5 w41017776,w547516982,w220218060,w943366413,w943366777
Cseresznyés út 2 w220218059,w160377689
Csillag tér 4 w387582019,w188873578,w793379166,w793451607
Csókáskő út 1 w403223024
Csónak sólya 1 w569117160
Csonka utca 1 w500746133
Csoóri Sándor utca 3 w276827279,w188863225,w966565728
Damjanich János út 13 w32877183,w592775553,w592775602,w308565451,w485105113,w548355086,w542132433,w32877181,w304428321,w32877182,w32909808,w304428816,w592775574
Deák Ferenc utca 3 w37829078,w201389077,w702148092
Dédai utca 2 w968577803,w41017780
Démusz-villa utca 1 w32877174
Dessewffy Arisztid utca 2 w35550224,w38239666
Diófa utca 1 w663520469
Diósvölgy dűlő 3 w940858736,w940858735,w269345355
Diósvölgyi út 2 w485546014,w40729854
Dobogókői út 27 w684240857,w219434616,w219434615,w40269053,w829773066,w829773067,w302864268,w187517392,w42102872,w545332116,w721711247,w589680863,w187517397,w304422217,w187517396,w187517398,w42344676,w42344677,w623813171,w577316674,w42344678,w758185147,w684240859,w39901406,w522854616,w522854615,w623813169
Dobogókői völgyhíd 1 w457659557
Dobó István utca 5 w32762865,w826594464,w32687315,w831933266,w117503742
Dobozi Mihály utca 14 w476122449,w276827277,w476122442,w732425337,w592775620,w592775629,w476122443,w476122441,w420983066,w476122447,w520637724,w35550233,w276827278,w188892826
Dolgos köz 1 w222760905
Dorogi út 10 w548355089,w35550234,w538095135,w538095134,w733189301,w431438052,w1012735013,w55497280,w42304326,w431438051
Dózsa György köz 1 w500746130
Dózsa György tér 3 w38239665,w222874947,w35550207
Döbönkút dűlő 3 w420302544,w420302541,w403165442
Dr. Bády István utca 1 w445468296
Dr. Feichtinger Sándor utca 3 w403165445,w590075386,w403165444
dr. Jócsik Lajos utca 1 w403165453
Dr. Niedermann Gyula utca 1 w1032811030
Dunaköz utca 4 w547515802,w741727416,w439859426,w741727415
Duna utca 1 w188275362
Einczinger Ferenc köz 1 w188819871
Előhegy köz 1 w445473302
Eötvös József utca 4 w34589606,w803323772,w803323773,w34588893
Eperfa utca 1 w637289713
Eperjesi utca 5 w32975078,w201389078,w32696418,w742125228,w32877201
Eper út 1 w188862935
Erdélyi völgy 2 w445670419,w445670421
Erkel Ferenc utca 2 w826614351,w32687772
Erzsébet királyné utca 7 w702148067,w34698691,w388924868,w388924870,w805273879,w805273880,w34698692
Esze Tamás utca 2 w222760912,w188937363
Eszperantó utca 3 w160396952,w160396958,w39899469
Etter Jenő utca 3 w571308066,w34698686,w34698685
Fácán utca 1 w392285640
Fakopáncs utca 1 w220218058
Fárikúti út 18 w345755877,w968577877,w276827280,w308929094,w593160312,w593160311,w418750172,w219434618,w350346330,w441687701,w41017781,w41017785,w35921009,w350346331,w239138655,w345755880,w968577878,w675990818
Fecske utca 1 w386771680
Féja Géza utca 1 w32783473
Felső-Kenderes dűlő 3 w34761937,w445671128,w37449218
Fenyves út 1 w160377677
Ferenczy Béni utca 1 w221308441
Forrás út 2 w288050193,w939395742
Főapát utca 1 w188274668
Földműves utca 13 w476122445,w476122446,w592775583,w646615257,w592775618,w793251440,w793267316,w188873285,w390642191,w817679317,w399327463,w592775590,w658705593
Fűzfa utca 1 w188900978
Gábor Áron utca 1 w32696814
Galagonyás köz 2 w288050185,w724877822
Galagonyás út 5 w185765654,w829773065,w41015933,w693616732,w34761936
Galamb utca 1 w222881843
Garam utca 1 w53499926
Gárdonyi Géza utca 1 w32696411
Gát köz 2 w667748146,w667748147
Gesztenye fasor 7 w815738038,w815738037,w388244226,w189114008,w815738036,w325156299,w992806027
Gesztenyés utca 3 w590075385,w799419358,w702148099
Géza fejedelem utca 1 w188279320
Gizella királyné utca 1 w188279319
Gőzhajó utca 4 w390584913,w33968316,w702148091,w592775622
Gróh József utca 1 w570498632
Gyepmester telep 1 w445474056
Gyep utca 1 w32877176
Gyurgyalag dűlő 3 w391874184,w1019674668,w599466592
Gyurgyalag utca 2 w222745678,w1016514303
Hajdú Sándor köz 1 w32877170
Hajnal utca 1 w222745183
Halastó út 1 w160383125
Harangvirág utca 1 w445475844
Hármas-szikla utca 3 w188821846,w390677567,w188821845
Hársfa utca 1 w403219771
Határ utca 5 w32909290,w448317229,w880717573,w32909289,w637289711
Hegyalja utca 1 w160380846
Hegyalja út 1 w103025743
Hegytető utca 1 w222881847
Hegy utca 2 w33058200,w35675522
Helemba utca 2 w803238275,w803238277
Helischer József út 2 w297972673,w298503683
Hell József Károly utca 1 w32975079
Henryk Feit utca 2 w807635592,w483553012
Hét vezér utca 1 w189759006
Hidegvölgyi utca 6 w761683880,w304419925,w498604470,w288050187,w498604462,w304419779
Hild József utca 3 w188860466,w387383444,w387383448
Hoffmann út 10 w767957608,w355559543,w501479826,w501479827,w402000537,w219398357,w13219299,w219398353,w219398355,w219398354
Holopkút dűlő 1 w308927251
Homok dűlő 1 w403219769
Homok utca 1 w32986524
Honvédtemető utca 2 w749592484,w188873291
Honvéd utca 2 w32687339,w658486706
Horváth Géza sor 2 w188900982,w386771673
Hosszúvölgy utca 1 w373193580
Hősök tere 3 w39900259,w39900262,w34588887
Hőtáv utca 2 w32762075,w32986562
Hunyadi János utca 14 w242606232,w164632009,w308871789,w732466499,w386771679,w103025742,w187517405,w185765656,w732466498,w386910214,w53499912,w199884336,w53499913,w31669983
Hunyadi köz 3 w188892821,w391874189,w391874188
Ibolya utca 1 w403219768
III. Béla király utca 1 w35550219
Imaház utca 3 w733182864,w40550801,w32687504
Ipolyi Arnold utca 1 w222745677
Irányi Dániel utca 2 w796463813,w40550802
Irinyi János utca 3 w40550803,w796464799,w792992263
Iskola utca 3 w386910211,w189763515,w733182859
IV. Béla király utca 2 w160396959,w34588891
Jarosik Jakab utca 1 w32783863
Jázmin utca 1 w403219767
Jókai Mór utca 2 w221357030,w34588894
Jópásztor utca 3 w445668601,w34663377,w34663374
Jósika Miklós utca 1 w32762855
József Attila tér 6 w940080116,w940080117,w1057187949,w445483808,w940971620,w938157440
Juhász József utca 3 w966265135,w609472814,w477327348
Juhszalagos utca 1 w40729855
Juliánus barát utca 1 w34698687
Kaán út 3 w796462867,w422771929,w34698703
Kálmán-forrás köz 1 w103025744
Kálvária 1 w34663376
Kálvária út 4 w242606265,w593302402,w219434619,w34698684
Kálvin János köz 1 w541488502
Kápolna utca 1 w222745184
Kapu köz 1 w694262502
Kassai utca 3 w32687048,w201389081,w32877173
Kateri dűlő 1 w589680851
Katona István utca 1 w35550205
Kenderesi utca 1 w40269056
Kenyérmező utca 2 w32961028,w583764214
Keresztelő Szent János utca 3 w520346645,w324951499,w520346644
Kertész utca 7 w577316663,w40550800,w577316658,w545332122,w577316659,w35160661,w577316662
Kert utca 1 w32961029
Kesztölci út 23 w1029848079,w345466495,w684238619,w333647660,w397255412,w373964560,w397255384,w699428408,w372636105,w699428407,w55497279,w223504916,w55497281,w55497282,w548355084,w117503750,w397255387,w397255397,w397255392,w699428410,w699428409,w699428406,w684238618
Két ember útja 1 w372647043
Kettőspince sor 2 w391874180,w699557827
Kincses patak utca 1 w35160679
Kincses utca 1 w306747466
Kinizsi Pál utca 2 w831933267,w32784016
Királyka utca 1 w445465626
Királyszive utca 1 w188821856
Kis Duna sétány 10 w801977735,w445059425,w201389082,w27591606,w386910208,w804909672,w26490818,w386910205,w593915283,w801997270
Kiskúria utca 1 w219432744
Kislátóhegyi utca 1 w485546012
Kiss Ernő utca 3 w35550210,w35550217,w793454185
Kiss János vezérezredes út 6 w538095138,w702148066,w481119290,w481119292,w187517406,w538095137
Kistói utca 1 w222745676
Klapka tér 5 w646615263,w793601837,w597927473,w597927472,w222861404
Knézich Károly utca 2 w188900993,w793948498
Knorr János utca 2 w648560476,w34589611
Kollégium köz 1 w188892818
Kolostor út 3 w164612984,w242606257,w61325851
Kolozsvári utca 1 w32687041
Kopácsy József utca 6 w749262874,w35550220,w53499923,w793230411,w53499924,w188860460
Kosbor utca 1 w445486281
Kossuth híd 2 w39901040,w802019396
Kossuth Lajos utca 14 w35550227,w733068154,w733068155,w103025751,w775819418,w733068157,w732434671,w201389083,w803280316,w733068152,w733068153,w733068151,w733068156,w875839456
Kovácsi utca 1 w34698698
Kőalja dűlő 1 w288050188
Kökényes utca 3 w188821852,w324730125,w325152493
Kölcsey Ferenc utca 5 w39900260,w796464798,w40550804,w221357094,w308653598
Könyök utca 1 w390586344
Kőrösi Csoma Sándor utca 1 w32783512
Kőrösy László utca 3 w592775578,w172815244,w172815134
Körtvélyes utca 1 w160380841
Köves utca 1 w403219755
Kusztusi utca 2 w422771939,w420293533
Külső Bánomi út 4 w844501486,w522854627,w308927534,w308927532
Láhner György utca 1 w34698699
Lajtoskerti utca 1 w527483407
Lakatos Judit utca 1 w188871251
Látóhegyi út 11 w699428405,w699428404,w699428411,w304426234,w304425542,w335169735,w335169734,w684240856,w187517382,w187517390,w592775555
Lázár Vilmos utca 3 w592775571,w592775597,w544584554
Leiningen Károly utca 1 w522854626
Lengyel utca 1 w34587937
Len utca 1 w445460879
Lépcső utca 4 w445665860,w390661458,w222882088,w390586345
Levente utca 1 w815151311
Lippert József utca 1 w387582022
Liszt Ferenc utca 2 w702148101,w26490819
Lógató út 4 w223815349,w32986535,w32986532,w32986537
Lombos utca 1 w188862936
Lőrinc utca 3 w732434672,w548446459,w27543410
Lőtér utca 1 w32986520
Macskalépcső 14 w492100605,w854298263,w854298258,w201389096,w610630801,w492100606,w854298261,w854298262,w854298259,w854298266,w854298265,w854298264,w339753615,w492100604
Madách Imre tér 3 w732434391,w99699242,w796041888
Magyar utca 1 w188274665
Magyary László utca 6 w34698704,w34698705,w803259172,w796477968,w702148096,w324730126
Majer István út 2 w35550230,w242606233
Major 1 w445487252
Malom utca 1 w77102134
Malonyai pincesor 1 w527478844
Malonyai utca 1 w33754383
Márai Sándor köz 1 w188873289
Margaréta utca 1 w306747463
Mária Valéria híd 2 w601245850,w30453541
Martsa Alajos utca 4 w784035916,w172813456,w222755967,w390507394
Mathiász János utca 1 w40269054
Matus Gyula utca 3 w32783850,w684243337,w483553011
Mattyasovszky utca 1 w386771682
Mátyás király utca 16 w577316665,w392733038,w592775627,w185765658,w185765657,w42102882,w571470739,w42102881,w577316666,w35160663,w35160676,w35160662,w577316660,w577316661,w571470722,w532696561
Meggyfás út 3 w403219763,w160377682,w306747467
Méhesvölgyi utca 1 w167062638
Mélygarázs lehajtó 1 w577617115
Mély út 1 w40269055
Meredek utca 2 w498583226,w350346332
Meszéna János utca 3 w757685731,w34663375,w34698690
Mikes Kelemen utca 1 w445490959
Mikszáth Kálmán utca 1 w39899468
Mindszenty tér 6 w27591607,w794875629,w401962671,w386910204,w401962670,w702148084
Mohácsy Mátyás köz 1 w188819870
Molnár sor 2 w35550213,w165525089
Monteverdi utca 2 w400631299,w34698707
Móricz Zsigmond utca 1 w34588880
Motorsport utca 1 w758451661
Muskátli utca 1 w188819873
Nagy-Duna sétány 6 w25697666,w39899863,w25697665,w393272002,w592775593,w622106926
Nagy Sándor József utca 1 w188900987
Nap utca 1 w222881849
Nefelejcs utca 2 w34589622,w667751914
Németh László utca 2 w32783963,w32783962
Nixbród dűlő 3 w497504629,w864649263,w864649262
Nyaktekercs utca 1 w160377684
Nyárfaköz utca 1 w160380839
Nyírfa köz 1 w403219766
Nyitrai utca 1 w32751004
Oltósy Pál utca 1 w53499919
Orgona utca 1 w403219774
Öböl utca 1 w864649264
Ökörszem utca 2 w160385713,w220218056
Öregkúria utca 1 w527477806
Őrtorony utca 4 w41039187,w35921010,w308929389,w308929386
Pala part 1 w41015655
Palatinus utca 1 w147845247
Pala Tópart (stégek) 2 w883375499,w605714076
Palkovics Károly utca 1 w188873290
Pálosok utcája 6 w768283080,w768277617,w768277618,w557968152,w1008421365,w768285664
Panoráma utca 1 w403165449
Papnevelde utca 1 w188900985
Párkányi utca 1 w32762434
Partifecske utca 2 w306744646,w306744645
Pataksor-alsó utca 1 w34875395
Patak sor / Bocskai István sor 1 w32761911
Pázmány Péter utca 3 w939395739,w35550211,w534326691
Perc utca 2 w222760907,w391718248
Petőfi Sándor utca 11 w34588883,w103025745,w880581061,w242606234,w34698682,w585069512,w844501489,w39900261,w844501488,w34142506,w32687515
Petz testvérek utca 3 w529073661,w529073663,w34589610
Pifkó Péter utca 2 w542032400,w500746132
Pillangó utca 1 w390676104
Pór Antal tér 1 w201389097
Postás út 11 w213193060,w213193043,w213193040,w215542519,w501477373,w295244729,w215542514,w501477372,w213193063,w501477370,w501477371
Pozsonyi utca 3 w219844923,w828920797,w32783762
Pöltenberg Ernő utca 1 w34589614
Puskás Tivadar utca 1 w684243335
Rákóczi tér 6 w548446460,w445665560,w223504915,w445665559,w803278671,w732434670
Regiomontanus utca 1 w221308442
Régi P+ 1 w403226816
Rényi Rezső utca 2 w793230410,w53499925
Reptér utca 1 w637289712
Retek utca 4 w55497277,w117503738,w27835124,w42304328
Rétkert utca 1 w665835606
Révész Béla utca 1 w34589619
Rezeda utca 2 w324736586,w325152491
Rimay János utca 4 w794466457,w1013850829,w794466458,w794466459
Rizling utca 2 w288050190,w288050189
Római út 2 w675990820,w219398356
Rozália utca 2 w570685126,w34698683
Rozetti Lázár diák utca 1 w188873288
Rubik Ernő utca 2 w592775587,w35550199
Rudinai Molnár István utca 1 w387383445
Rudnai Molnár István utca 2 w387383446,w387383447
Rudnay Sándor tér 5 w873218764,w873218758,w13263736,w445668890,w308653601
Sánc utca 5 w188900991,w1011310425,w188900973,w188900976,w188900995
Sashegyi utca 1 w663495810
Sás utca 1 w313416099
Sátorkői utca 7 w32877178,w32877177,w201389091,w592775616,w304428437,w810767485,w201389092
Schalkház Ferenc utca 1 w34587933
Schleifer Mátyás utca 3 w722799265,w722799266,w34588882
Schweidel József utca 3 w463029553,w34588877,w592775554
Semmelweis utca 1 w34761938
Serédi Jusztinián sétány 2 w939395737,w26495936
Simor János utca 11 w33754384,w150251576,w803270971,w160393505,w55494824,w34588889,w838664598,w150251573,w939395740,w55494825,w592775569
Sissay köz 1 w592775609
Siszler utca 2 w35675177,w542032403
Sobieski sétány 3 w311441960,w37829082,w534325044
Sötétkapu 1 w173068311
Sport utca 1 w32783784
Strázsa utca 1 w34587932
Sugár út 16 w34698693,w522854623,w592775596,w646615264,w646615258,w646615253,w541612385,w592775581,w722799264,w34698694,w541612383,w498583230,w388924864,w722799263,w592775589,w32910718
Szabó Erna utca 1 w391480905
Szalézi utca 4 w34587939,w34587935,w816971440,w34587936
Szamárhegyi út 2 w160397639,w160380840
Szarvashegyi út 1 w269345343
Szarvaskői út 2 w35921015,w308929387
Szarvas köz 1 w160380847
Százszorszép utca 1 w403219770
Széchenyi tér 1 r6437818
Széchenyi tér 3 w221357029,w989381934,w989382151
Széchy Dénes utca 1 w53499915
Szedres utca 2 w188862934,w445670213
Szegfű utca 1 w34589608
Székely Mihály utca 9 w592775623,w32687309,w592775585,w33607296,w39946640,w592775575,w39946639,w592775592,w445667357
Szent Benedek utca 1 w488236442
Szent Erzsébet híd 1 w39901042
Szent György árok 3 w420983070,w520634040,w420983075
Szent György utca 4 w793934144,w793934143,w793934142,w35550214
Szent István lépcső 2 w189054275,w865921709
Szent István tér 10 w173803455,w35550231,w173803465,w276827275,w25697689,w702148077,w702148076,w592775598,w732431114,w222857734
Szent János köz 1 w325152494
Szent János-kúti út 8 w797672067,w797672068,w797666899,w221308439,w777969834,w777969833,w387582021,w559363285
Szent Kinga utca 2 w35550218,w35550223
Szentkirály dűlő 2 w386654988,w386654989
Szentkirályi utca 5 w592775608,w667751916,w592775572,w592775603,w34589612
Szent Margit utca 1 w35550221
Szent Miklós híd 1 w390584914
Szent Miklós utca 1 w386910209
Szent Orbán utca 1 w288050186
Szentpál utca 1 w34589618
Szent Tamás kálvária lépcső 1 w189054277
Szent Tamás utca 7 w222881848,w188907314,w188937354,w795936290,w784304828,w222760911,w534329859
Szépkilátás utca 2 w391874183,w486363990
Szép köz 1 w403165452
Szérűskert utca 1 w34589615
Szilvafás utca 1 w160377680
SZIM telep 1 w445666909
Szlanka utca 1 w590075388
Szontagh Ottó útja 1 w488485479
Szuszogó 1 w215534573
Tábor utca 1 w32986521
Tallér utca 1 w313416439
Táncsics Mihály utca 6 w986995948,w986993460,w39901037,w298503684,w525457277,w432626493
Tartsay Vilmos utca 2 w592775549,w34589617
Tas utca 2 w41017778,w993722407
Táti út 4 w13263311,w499971033,w592775599,w592775604
Technikum köz 1 w33607294
Téglaház utca 1 w222878839
Telegdy Csanád utca 2 w188279321,w188873287
Temesvári utca 2 w32877179,w32877180
Temető út 6 w936408113,w292028172,w292028171,w288050192,w570498643,w34663373
Terézia utca 8 w886418332,w757685730,w498583229,w880581062,w757685732,w39900264,w498583228,w150094509
Tó köz 1 w201389079
Tompa Mihály utca 1 w191534819
Tópart utca 4 w605708872,w32877200,w32762057,w32877172
Tölgyesi út 4 w37449220,w545332129,w37449222,w37449221
Tölgyfa utca 1 w160377690
Töltés utca 1 w34589616
Török Ignác utca 2 w188276875,w242606236
Tündérkert utca 1 w160377693
Tüzér utca 1 w34587934
Újföldek dűlő 1 w41018249
Új utca 1 w222878838
Vadlúd utca 1 w445669700
Vadrózsa utca 3 w188821849,w742126537,w796421670
Vadvirág köz 1 w188862933
Vadvirág utca 2 w783717420,w879398879
Vágány köz 1 w188276281
Várfok utca 3 w188860461,w784035917,w386910213
Vár köz 1 w188892809
Városi dögkút 1 w445670418
Vár utca 2 w35550225,w276827276
Vasas utca 3 w648560475,w34589609,w959216867
Vaskapui út 18 w534336706,w772946977,w498583211,w498583212,w577738068,w476122453,w276827274,w420983065,w733920985,w276827273,w630196089,w630196088,w308927250,w476122459,w476122456,w733163715,w476122460,w733163714
Vasvári Pál utca 3 w534329856,w40551236,w188937353
Vécsey Károly utca 1 w404810093
Vécs Ottó köz 3 w625638843,w432626492,w390688188
Venyige utca 1 w160377679
Verseghy Ferenc utca 2 w34589613,w34589621
Világoshegy dűlő 1 w37449219
Virágos utca 2 w541592279,w34698696
Visegrádi út 20 w547326545,w862188597,w550402566,w545730201,w308930303,w675990811,w733163728,w482993248,w35921018,w733163726,w557788476,w39629399,w483106816,w1058329948,w243405207,w807307595,w445664833,w733163727,w482993247,w675990814
Vitéz János utca 1 w188873286
Vízimalom utca 1 w32687792
Vízmű üzemi terület 1 w388244227
Víztároló utca 1 w32783996
Víztorony út 4 w797032303,w34698706,w539300806,w797032302
Volánbusz 3 w844501499,w859893042,w859893048
Völgy út 1 w41017777
Vöröskői út 3 w306747470,w41018252,w800113452
Vörösmarty utca 2 w201409343,w541963304
Vöröstölgy utca 1 w160377692
Wesselényi Miklós utca 3 w592775557,w32687313,w32975077
Zágon utca 1 w167062270
Zamárd út 1 w41017779
Zanót utca 1 w160377687
Zsák utca 1 w188275361
Zsalazson utca 1 w864649265
Zsellértag dűlő 1 w403165443
Zsemberi Berta utca 1 w828920795
Zsilip út 1 w160377688
Zsolt Nándor utca 1 w188275364