data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Esztergom utcanevek

Esztergom határa JOSM link Esztergom határa térképen Összesen 489db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
48-as tér 7 w188900971,w222861403,w35550216,w35550208,w222861402,w188900996,w35550209
Áchim András utca 6 w589680864,w302864275,w302864274,w545331648,w545331647,w32910716
Ady Endre utca 2 w503843610,w702148068
Áfonyás utca 1 w188862509
Akácos utca 1 w41018250
Ákospalotai út 2 w308929388,w593160316
Alig utca 1 w445462412
Almavirág utca 1 w160377683
Álmos utca 2 w188276805,w230949493
AMP út 3 w187517401,w32612695,w42102880
Andrássy utca 1 w404810091
Angyal utca 1 w188274667
Aradi vértanúk tere 5 w495056363,w796228503,w99699241,w732434393,w222859014
Aranyeső utca 3 w335108146,w335108145,w799424473
Aranyhalas utca 2 w756207978,w577819530
Aranyhegyi dűlő 1 w402423573
Aranyhegyi lakópark 1 w799424472
Aranyhegyi út 2 w34698701,w34698702
Arany János utca 6 w34588888,w32783440,w34588885,w702148095,w39899472,w40551255
Árnyas utca 1 w41018251
Árok utca 5 w39901041,w117556005,w775818871,w205945746,w873218763
Árpád utca 1 w34698689
Árvahegyi út 1 w403219756
Árvízvédelmi töltés 4 w400028311,w618633962,w37828482,w387176613
Átjáró (Geoda) 1 w793185349
Attila utca 3 w222881846,w188937365,w222760905
Aulich Lajos utca 1 w188900974
Babits Mihály utca 1 w201409327
Babits Mihály út 5 w859893039,w778041270,w792992262,w592775565,w778045232
Bády Valér köz 1 w388244225
Bagoly köz 1 w864581258
Bagoly utca 1 w445471899
Bajcsy-Zsilinszky út 6 w39692207,w242606229,w732434392,w733182863,w222882865,w592775546
Bajnok utca 1 w339752661
Bajor Ágost utca 1 w188275363
Bajóti Simon utca 1 w188871249
Balassa Bálint utca 3 w576299723,w793948497,w794455408
Balassa köz 1 w445464556
Bánfi Lukács út 9 w525443378,w732734543,w732443778,w733345313,w732443777,w35550228,w528834584,w732732136,w732732135
Bánomi dűlő 1 w879931539
Bánomi lakópark 3 w796406639,w188821855,w799419358
Bánomi lakótelep 3 w391718253,w188860465,w188860464
Bánomi út 6 w784019116,w420983064,w534336705,w220732279,w522854628,w778642670
Bányai Kornél utca 1 w32975080
Barackfás utca 2 w445461998,w445462187
Barátkút dűlő 1 w185765669
Barátkúti utca 2 w498357061,w160377678
Barkóczy Ferenc utca 3 w188873284,w386771681,w188873292
Baross Gábor út 9 w42396811,w185765648,w34588876,w541612381,w765276516,w541599000,w541612379,w503843613,w541598992
Bartikút dűlő 1 w590075387
Bartikúti út 3 w630196086,w219405427,w403167554
Bartók Béla utca 2 w32783312,w541598995
Basa utca 6 w33968389,w732431999,w188907316,w33968388,w222878842,w528834585
Bátori Schulcz Bódog utca 2 w24306608,w793454186
Batthyány Lajos utca 5 w733182861,w733182860,w26495938,w209300520,w40551234
Beatrix királyné utca 1 w221357883
Becket Tamás utca 6 w795963533,w784302672,w222878841,w503054229,w222881844,w222878840
Béke tér 6 w222857735,w222857737,w222857736,w222857739,w222857731,w222857730
Bem tér 8 w844501491,w646615262,w302864267,w302864273,w646615261,w859893049,w201389073,w844501501
Bercsényi utca 1 w222874946
Berényi Zsigmond utca 5 w201389075,w702148083,w38836380,w702148081,w794496296
Beszédes Sándor utca 2 w445463007,w41018253
Besze János utca 1 w775623164
Bíbor utca 1 w403219759
Bíróréti út 1 w306747468
Blaha Lujza utca 2 w32877202,w32750912
Bocskai István köz 1 w32986529
Bocskoroskút dűlő 2 w403167555,w797685766
Bocskoroskúti út 1 w243405183
Bokréta utca 1 w353540784
Boldog Özséb utca 1 w445466759
Borbély Zoltán utca 1 w34589620
Borostyán köz 1 w160377686
Borzhegy dűlő 1 w390677568
Bottyán híd 1 w39901038
Bottyán János utca 2 w390649113,w702148093
Bubik István utca 1 w188274666
Búbosbanka utca 2 w639696658,w156603600
Budai Nagy Antal utca 5 w498583231,w522854620,w34588875,w522854619,w387383455
Budapesti utca 1 w35160677
Bükkfa utca 1 w403219760
Cickafark utca 1 w41017784
Cinege utca 1 w700275466
Czuczor Gergely utca 1 w42220970
Czuczor János utca 1 w815149305
Csajkavirág utca 1 w445467758
Csapási dűlő 5 w541611045,w538098015,w309668802,w733189302,w541611044
Csatai Szabó János utca 2 w732438321,w34589607
Csendes utca 1 w403165451
Csendesvölgy utca 1 w403165447
Csengele utca 1 w599466589
Csenkei híd dűlő 1 w353540772
Csenkei híd 3 w353540782,w445467811,w306746619
Csenkei út 5 w41017776,w547516982,w220218060,w943366777,w943366413
Cseresznyés út 2 w220218059,w160377689
Csillag tér 4 w387582019,w793379166,w188873578,w793451607
Csókáskő út 1 w403223024
Csónak sólya 1 w569117160
Csonka utca 1 w500746133
Csoóri Sándor utca 3 w966565728,w276827279,w188863225
Damjanich János út 12 w592775602,w485105113,w308565451,w592775574,w32909808,w32877182,w32877181,w592775553,w304428321,w32877183,w304428816,w542132433
Deák Ferenc utca 3 w702148092,w201389077,w37829078
Dédai utca 2 w968577803,w41017780
Démusz-villa utca 1 w32877174
Dessewffy Arisztid utca 2 w38239666,w35550224
Diófa utca 1 w663520469
Diósvölgy dűlő 3 w940858735,w940858736,w269345355
Diósvölgyi út 2 w485546014,w40729854
Dobogókői út 27 w304422217,w39901406,w684240857,w187517392,w684240859,w302864268,w758185147,w522854616,w522854615,w623813169,w42344678,w829773066,w577316674,w623813171,w42344677,w42344676,w42102872,w40269053,w187517398,w545332116,w219434615,w219434616,w721711247,w829773067,w589680863,w187517396,w187517397
Dobogókői völgyhíd 1 w457659557
Dobó István utca 5 w826594464,w32762865,w32687315,w831933266,w117503742
Dobozi Mihály utca 14 w35550233,w476122443,w476122441,w592775620,w420983066,w732425337,w520637724,w476122447,w276827277,w276827278,w476122442,w476122449,w592775629,w188892826
Dorogi út 10 w538095135,w55497280,w42304326,w733189301,w538095134,w431438052,w431438051,w35550234,w548355086,w548355089
Dózsa György köz 1 w500746130
Dózsa György tér 3 w38239665,w222874947,w35550207
Döbönkút dűlő 3 w420302541,w403165442,w420302544
Dr. Bády István utca 1 w445468296
Dr. Feichtinger Sándor utca 3 w403165445,w590075386,w403165444
dr. Jócsik Lajos utca 1 w403165453
Dr. Niedermann Gyula utca 1 w395064639
Dunaköz utca 4 w741727416,w439859426,w547515802,w741727415
Duna utca 1 w188275362
Einczinger Ferenc köz 1 w188819871
Előhegy köz 1 w445473302
Eötvös József utca 4 w34588893,w803323772,w803323773,w34589606
Eperfa utca 1 w637289713
Eperjesi utca 5 w742125228,w32877201,w32696418,w201389078,w32975078
Eper út 1 w188862935
Erdélyi völgy 2 w445670421,w445670419
Erdészeti út 1 w164616920
Erkel Ferenc utca 2 w32687772,w826614351
Erzsébet királyné utca 7 w34698692,w34698691,w702148067,w805273879,w805273880,w388924868,w388924870
Esze Tamás utca 2 w222760912,w188937363
Eszperantó utca 3 w39899469,w160396952,w160396958
Etter Jenő utca 3 w34698686,w34698685,w571308066
Fácán utca 1 w392285640
Fakopáncs utca 1 w220218058
Fárikúti út 18 w239138655,w968577878,w441687701,w968577877,w219434618,w350346330,w345755877,w345755880,w350346331,w41017785,w41017781,w593160311,w308929094,w418750172,w675990818,w35921009,w593160312,w276827280
Fecske utca 1 w386771680
Féja Géza utca 1 w32783473
Felső-Kenderes dűlő 3 w445671128,w34761937,w37449218
Fenyves út 1 w160377677
Ferenczy Béni utca 1 w221308441
Forrás út 2 w939395742,w288050193
Főapát utca 1 w188274668
Földműves utca 13 w592775618,w658705593,w817679317,w399327463,w476122445,w390642191,w793251440,w793267316,w188873285,w592775590,w476122446,w646615257,w592775583
Fűzfa utca 1 w188900978
Gábor Áron utca 1 w32696814
Galagonyás köz 2 w288050185,w724877822
Galagonyás út 5 w41015933,w829773065,w34761936,w693616732,w185765654
Galamb utca 1 w222881843
Garam utca 1 w53499926
Gárdonyi Géza utca 1 w32696411
Gát köz 2 w667748147,w667748146
Gesztenye fasor 7 w815738036,w815738038,w388244226,w325156299,w992806027,w189114008,w815738037
Gesztenyés utca 2 w590075385,w702148099
Géza fejedelem utca 1 w188279320
Gizella királyné utca 1 w188279319
Gőzhajó utca 4 w702148091,w390584913,w33968316,w592775622
Gróh József utca 1 w570498632
Gyepmester telep 1 w445474056
Gyep utca 1 w32877176
Gyurgyalag dűlő 2 w599466592,w391874184
Gyurgyalag utca 1 w222745678
Hajdú Sándor köz 1 w32877170
Hajnal utca 1 w222745183
Halastó út 1 w160383125
Harangvirág utca 1 w445475844
Hármas-szikla utca 3 w390677567,w188821846,w188821845
Hársfa utca 1 w403219771
Határ utca 5 w32909290,w880717573,w448317229,w32909289,w637289711
Hegyalja utca 1 w160380846
Hegyalja út 1 w103025743
Hegytető utca 1 w222881847
Hegy utca 2 w35675522,w33058200
Helemba utca 2 w803238275,w803238277
Helischer József út 2 w297972673,w298503683
Hell József Károly utca 1 w32975079
Henryk Feit utca 2 w807635592,w483553012
Hét vezér utca 1 w189759006
Hidegvölgyi utca 6 w498604470,w304419779,w761683880,w288050187,w498604462,w304419925
Híd 1 w529553819
Híd utca 1 w32792106
Hild József utca 3 w387383448,w188860466,w387383444
Hoffmann út 10 w219398357,w767957608,w501479826,w13219299,w219398354,w219398355,w501479827,w355559543,w219398353,w402000537
Holopkút dűlő 1 w308927251
Homok dűlő 1 w403219769
Homok utca 1 w32986524
Honvédtemető utca 2 w749592484,w188873291
Honvéd utca 2 w658486706,w32687339
Horváth Géza sor 2 w188900982,w386771673
Hosszúvölgy utca 1 w373193580
Hősök tere 3 w39900259,w39900262,w34588887
Hőtáv utca 2 w32762075,w32986562
Hunyadi János utca 14 w185765656,w53499912,w53499913,w386910214,w732466498,w187517405,w386771679,w164632009,w732466499,w199884336,w242606232,w308871789,w31669983,w103025742
Hunyadi köz 3 w391874188,w188892821,w391874189
Ibolya utca 1 w403219768
III. Béla király utca 1 w35550219
Imaház utca 3 w733182864,w32687504,w40550801
Ipolyi Arnold utca 1 w222745677
Irányi Dániel utca 2 w796463813,w40550802
Irinyi János utca 3 w40550803,w792992263,w796464799
Iskola utca 3 w189763515,w733182859,w386910211
IV. Béla király utca 2 w160396959,w34588891
Jarosik Jakab utca 1 w32783863
Jázmin utca 1 w403219767
Jókai Mór utca 2 w34588894,w221357030
Jókai utca 1 w583764215
Jópásztor utca 3 w445668601,w34663374,w34663377
Jósika Miklós utca 1 w32762855
József Attila tér 5 w445483808,w940080116,w938157440,w940080117,w940971620
Juhász József utca 3 w966265135,w609472814,w477327348
Juhszalagos utca 1 w40729855
Juliánus barát utca 1 w34698687
Kaán út 3 w796462867,w422771929,w34698703
Kálmán-forrás köz 1 w103025744
Kálvária 1 w34663376
Kálvária út 4 w219434619,w593302402,w34698684,w242606265
Kálvin János köz 1 w541488502
Kápolna utca 1 w222745184
Kapu köz 1 w694262502
Kassai utca 3 w32687048,w32877173,w201389081
Kateri dűlő 1 w589680851
Katona István utca 1 w35550205
Kenderesi utca 1 w40269056
Kenyérmező utca 2 w583764214,w32961028
Keresztelő Szent János utca 3 w520346644,w324951499,w520346645
Kertész utca 7 w545332122,w577316663,w577316662,w577316659,w577316658,w40550800,w35160661
Kert utca 1 w32961029
Kesztölci út 22 w333647660,w699428408,w397255384,w372636105,w373964560,w699428407,w699428406,w699428410,w397255392,w397255397,w548355084,w117503750,w55497282,w55497281,w223504916,w55497279,w397255387,w699428409,w397255412,w684238618,w345466495,w684238619
Két ember útja 1 w372647043
Kettőspince sor 2 w391874180,w699557827
Kincses patak utca 1 w35160679
Kincses utca 1 w306747466
Kinizsi Pál utca 2 w831933267,w32784016
Királyka utca 1 w445465626
Királyszive utca 1 w188821856
Kis-Duna sétány 3 w26490818,w386910205,w804909672
Kis Duna sétány 7 w445059425,w201389082,w386910208,w801977735,w801997270,w27591606,w593915283
Kiskúria utca 1 w219432744
Kislátóhegyi utca 1 w485546012
Kiss Ernő utca 3 w35550210,w35550217,w793454185
Kiss János vezérezredes út 6 w538095138,w187517406,w538095137,w702148066,w481119290,w481119292
Kistói utca 1 w222745676
Klapka tér 5 w646615263,w793601837,w597927473,w597927472,w222861404
Knézich Károly utca 2 w793948498,w188900993
Knorr János utca 2 w34589611,w648560476
Kollégium köz 1 w188892818
Kolozsvári utca 1 w32687041
Kopácsy József utca 6 w53499923,w188860460,w53499924,w749262874,w793230411,w35550220
Kosbor utca 1 w445486281
Kossuth híd 2 w39901040,w802019396
Kossuth Lajos utca 14 w35550227,w103025751,w875839456,w201389083,w733068151,w733068152,w733068157,w733068156,w733068153,w775819418,w733068155,w733068154,w732434671,w803280316
Kovácsi utca 1 w34698698
Kőalja dűlő 1 w288050188
Kökényes utca 3 w325152493,w188821852,w324730125
Kölcsey Ferenc utca 5 w39900260,w308653598,w40550804,w221357094,w796464798
Könyök utca 1 w390586344
Kőrösi Csoma Sándor utca 1 w32783512
Kőrösy László utca 3 w592775578,w172815244,w172815134
Körtvélyes utca 1 w160380841
Köves utca 1 w403219755
Kusztusi utca 2 w422771939,w420293533
Külső Bánomi út 4 w522854627,w844501486,w308927532,w308927534
Láhner György utca 1 w34698699
Lajtoskerti utca 1 w527483407
Lakatos Judit utca 1 w188871251
Lakótelep 2 w302864272,w302864270
Látóhegyi út 11 w187517382,w684240856,w335169734,w335169735,w304425542,w304426234,w699428411,w699428404,w592775555,w187517390,w699428405
Lázár Vilmos utca 3 w592775597,w544584554,w592775571
Leiningen Károly utca 1 w522854626
Lengyel utca 1 w34587937
Len utca 1 w445460879
Lépcső 1 w525456199
Lépcső utca 4 w390661458,w390586345,w222882088,w445665860
Levente utca 1 w815151311
Lippert József utca 1 w387582022
Liszt Ferenc utca 2 w702148101,w26490819
Lógató út 4 w32986535,w223815349,w32986537,w32986532
Lombos utca 1 w188862936
Lőrinc utca 3 w548446459,w732434672,w27543410
Lőtér utca 1 w32986520
Macskalépcső 14 w854298258,w339753615,w492100606,w854298264,w854298266,w854298263,w854298259,w854298265,w854298262,w492100605,w854298261,w610630801,w201389096,w492100604
Madách Imre tér 3 w732434391,w99699242,w796041888
Magyar utca 1 w188274665
Magyary László utca 6 w324730126,w34698705,w702148096,w803259172,w34698704,w796477968
Majer István út 2 w242606233,w35550230
Major 1 w445487252
Malom utca 1 w77102134
Malonyai pincesor 1 w527478844
Malonyai utca 1 w33754383
Márai Sándor köz 1 w188873289
Margaréta utca 1 w306747463
Mária Valéria híd 2 w601245850,w30453541
Martsa Alajos utca 4 w390507394,w172813456,w222755967,w784035916
Mathiász János utca 1 w40269054
Matus Gyula utca 3 w483553011,w32783850,w684243337
Mattyasovszky utca 1 w386771682
Mátyás király utca 16 w571470739,w185765657,w185765658,w35160676,w577316660,w392733038,w592775627,w42102882,w577316666,w42102881,w35160662,w532696561,w577316661,w571470722,w577316665,w35160663
Meggyfás út 2 w306747467,w160377682
Méhesvölgyi utca 1 w167062638
Mélygarázs lehajtó 1 w577617115
Mély út 1 w40269055
Meredek utca 2 w350346332,w498583226
Mészáros Lázár utca 1 w39946642
Meszéna János utca 3 w757685731,w34698690,w34663375
Mikes Kelemen utca 1 w445490959
Mikszáth Kálmán utca 1 w39899468
Mindszenty tér 6 w401962671,w702148084,w27591607,w386910204,w401962670,w794875629
Mohácsy Mátyás köz 1 w188819870
Molnár sor 2 w35550213,w165525089
Monteverdi utca 2 w34698707,w400631299
Móricz Zsigmond utca 1 w34588880
Motorsport utca 1 w758451661
Muskátli utca 1 w188819873
Nagy-Duna sétány 6 w622106926,w25697666,w592775593,w25697665,w393272002,w39899863
Nagy Sándor József utca 1 w188900987
Nap utca 1 w222881849
Nefelejcs utca 2 w34589622,w667751914
Németh László utca 2 w32783962,w32783963
Nixbród dűlő 3 w497504629,w864649263,w864649262
Nyaktekercs utca 1 w160377684
Nyárfaköz utca 1 w160380839
Nyírfa köz 1 w403219766
Nyitrai utca 1 w32751004
Oltósy Pál utca 1 w53499919
Orgona utca 1 w403219774
Öböl utca 1 w864649264
Ökörszem utca 2 w160385713,w220218056
Öregkúria utca 1 w527477806
Őrtorony utca 4 w308929386,w308929389,w41039187,w35921010
Pala part 2 w41015655,w41015654
Palatinus tanösvény 2 w41015653,w32877175
Pala tópart 1 w220798927
Pala Tópart (stégek) 4 w881143279,w883375499,w605714076,w147845247
Palkovics Károly utca 1 w188873290
Pálosok utcája 5 w768283080,w768277617,w557968152,w768285664,w768277618
Panoráma utca 1 w403165449
Papnevelde utca 1 w188900985
Párkányi utca 1 w32762434
Partifecske utca 2 w306744645,w306744646
Pataksor-alsó utca 1 w34875395
Patak sor / Bocskai István sor 1 w32761911
Pázmány Péter utca 3 w534326691,w939395739,w35550211
Perc utca 2 w391718248,w222760907
Petőfi Sándor utca 11 w34588883,w844501489,w32687515,w34698682,w242606234,w880581061,w103025745,w34142506,w844501488,w585069512,w39900261
Petz testvérek utca 3 w529073663,w529073661,w34589610
Pifkó Péter utca 2 w542032400,w500746132
Pillangó utca 1 w390676104
Pór Antal tér 1 w201389097
Postás út 11 w501477373,w213193043,w213193063,w501477372,w215542514,w295244729,w213193060,w213193040,w215542519,w501477371,w501477370
Pozsonyi utca 3 w32783762,w219844923,w828920797
Pöltenberg Ernő utca 1 w34589614
Puskás Tivadar utca 1 w684243335
Rákóczi tér 6 w223504915,w803278671,w445665560,w548446460,w445665559,w732434670
Regiomontanus utca 1 w221308442
Régi P+ 1 w403226816
Rényi Rezső utca 2 w53499925,w793230410
Reptér utca 1 w637289712
Retek utca 4 w42304328,w55497277,w27835124,w117503738
Rétkert utca 1 w665835606
Révész Béla utca 1 w34589619
Rezeda utca 2 w324736586,w325152491
Rimay János utca 3 w794466459,w794466458,w794466457
Rizling utca 2 w288050189,w288050190
Római út 2 w219398356,w675990820
Rozália utca 2 w34698683,w570685126
Rozetti Lázár diák utca 1 w188873288
Rubik Ernő utca 2 w592775587,w35550199
Rudnai Molnár István utca 3 w387383446,w387383447,w387383445
Rudnay Sándor tér 5 w873218764,w13263736,w308653601,w445668890,w873218758
Sánc utca 4 w188900991,w188900976,w188900973,w188900995
Sashegyi utca 1 w663495810
Sás utca 1 w313416099
Sátorkői utca 7 w304428437,w810767485,w592775616,w201389092,w32877178,w201389091,w32877177
Schalkház Ferenc utca 1 w34587933
Schleifer Mátyás utca 3 w34588882,w722799266,w722799265
Schweidel József utca 3 w34588877,w463029553,w592775554
Semmelweis utca 1 w34761938
Serédi Jusztinián sétány 2 w26495936,w939395737
Simor János utca 11 w160393505,w803270971,w33754384,w150251573,w55494824,w150251576,w838664598,w592775569,w34588889,w55494825,w939395740
Sissay köz 1 w592775609
Siszler utca 2 w542032403,w35675177
Sobieski sétány 3 w311441960,w534325044,w37829082
Sötétkapu 1 w173068311
Sport utca 1 w32783784
Strázsa utca 1 w34587932
Sugár út 16 w32910718,w592775581,w722799263,w541612385,w34698693,w646615264,w541612383,w498583230,w646615253,w388924864,w646615258,w34698694,w592775596,w522854623,w722799264,w592775589
Szabó Erna utca 1 w391480905
Szalézi utca 4 w34587936,w34587939,w816971440,w34587935
Szamárhegyi út 2 w160380840,w160397639
Szarvashegyi út 1 w269345343
Szarvaskői út 2 w35921015,w308929387
Szarvas köz 1 w160380847
Százszorszép utca 1 w403219770
Széchenyi tér 1 r6437818
Széchenyi tér 1 w221357029
Széchy Dénes utca 1 w53499915
Szedres utca 2 w188862934,w445670213
Szegfű utca 1 w34589608
Székely Mihály utca 9 w32687309,w592775575,w592775592,w39946640,w39946639,w592775585,w592775623,w445667357,w33607296
Szent Benedek utca 1 w488236442
Szent Erzsébet híd 1 w39901042
Szent György árok 3 w420983070,w420983075,w520634040
Szent György utca 4 w35550214,w793934144,w793934142,w793934143
Szent István lépcső 2 w865921709,w189054275
Szent István tér 10 w276827275,w173803455,w732431114,w35550231,w702148076,w702148077,w222857734,w592775598,w173803465,w25697689
Szent János köz 1 w325152494
Szent János-kúti út 8 w797672067,w797672068,w221308439,w777969834,w777969833,w559363285,w387582021,w797666899
Szent Kinga utca 2 w35550223,w35550218
Szentkirály dűlő 2 w386654988,w386654989
Szentkirályi utca 5 w592775608,w592775572,w667751916,w34589612,w592775603
Szent Margit utca 1 w35550221
Szent Miklós híd 1 w390584914
Szent Miklós utca 1 w386910209
Szent Orbán utca 1 w288050186
Szentpál utca 1 w34589618
Szent Tamás kálvária lépcső 1 w189054277
Szenttamás utca 7 w222760911,w188907314,w784304828,w534329859,w795936290,w222881848,w188937354
Szépkilátás utca 2 w391874183,w486363990
Szép köz 1 w403165452
Szérűskert utca 1 w34589615
Szilvafás utca 1 w160377680
SZIM telep 1 w445666909
Szlanka utca 1 w590075388
Szontagh Ottó útja 1 w488485479
Szuszogó 1 w215534573
Tábor utca 1 w32986521
Tallér utca 1 w313416439
Táncsics Mihály utca 6 w986993460,w525457277,w39901037,w432626493,w298503684,w986995948
Tartsay Vilmos utca 2 w592775549,w34589617
Tas utca 2 w41017778,w993722407
Táti út 4 w499971033,w592775599,w13263311,w592775604
Technikum köz 1 w33607294
Téglaház utca 1 w222878839
Telegdy Csanád utca 2 w188873287,w188279321
Temesvári utca 2 w32877179,w32877180
Temető út 6 w34663373,w288050192,w570498643,w292028172,w292028171,w936408113
Terézia utca 8 w757685732,w150094509,w498583228,w886418332,w757685730,w880581062,w498583229,w39900264
Tó köz 1 w201389079
Tompa Mihály utca 1 w191534819
Tópart utca 4 w32762057,w32877172,w32877200,w605708872
Tölgyesi út 4 w37449222,w37449221,w545332129,w37449220
Tölgyfa utca 1 w160377690
Töltés utca 1 w34589616
Török Ignác utca 2 w242606236,w188276875
Tündérkert utca 1 w160377693
Tüzér utca 1 w34587934
Újföldek dűlő 1 w41018249
Új utca 1 w222878838
Vadlúd utca 1 w445669700
Vadrózsa utca 3 w742126537,w796421670,w188821849
Vadvirág köz 1 w188862933
Vadvirág utca 2 w783717420,w879398879
Vágány köz 1 w188276281
Várfok utca 3 w784035917,w188860461,w386910213
Vár köz 1 w188892809
Városi dögkút 1 w445670418
Vár utca 2 w35550225,w276827276
Vasas utca 3 w648560475,w34589609,w959216867
Vaskapui út 18 w476122459,w476122456,w498583212,w420983065,w498583211,w733163715,w308927250,w276827273,w772946977,w733920985,w733163714,w476122460,w577738068,w534336706,w630196088,w630196089,w276827274,w476122453
Vasvári Pál utca 3 w534329856,w40551236,w188937353
Vécsey Károly utca 1 w404810093
Vécs Ottó köz 3 w625638843,w390688188,w432626492
Venyige utca 2 w160377679,w445462354
Verseghy Ferenc utca 2 w34589621,w34589613
Világoshegy dűlő 1 w37449219
Virágos utca 2 w34698696,w541592279
Visegrádi út 19 w482993247,w545730201,w557788476,w733163728,w862188597,w733163727,w733163726,w35921018,w807307595,w482993248,w547326545,w483106816,w445664833,w243405207,w308930303,w675990814,w675990811,w550402566,w39629399
Vitéz János utca 1 w188873286
Vízimalom utca 1 w32687792
Vízmű üzemi terület 1 w388244227
Víztároló utca 1 w32783996
Víztorony út 4 w797032302,w539300806,w34698706,w797032303
Volánbusz 3 w859893048,w844501499,w859893042
Völgy út 1 w41017777
Vöröskői út 3 w306747470,w41018252,w800113452
Vörösmarty utca 2 w541963304,w201409343
Vöröstölgy utca 1 w160377692
Wesselényi Miklós utca 3 w32687313,w32975077,w592775557
Zágon utca 1 w167062270
Zamárd út 1 w41017779
Zanót utca 1 w160377687
Zsák utca 1 w188275361
Zsalazson utca 1 w864649265
Zsellértag dűlő 1 w403165443
Zsemberi Berta utca 1 w828920795
Zsilip út 1 w160377688
Zsolt Nándor utca 1 w188275364