data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Esztergom utcanevek

Esztergom határa JOSM link Esztergom határa térképen Összesen 486db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
48-as tér 7 w188900996,w35550216,w222861403,w188900971,w35550209,w222861402,w35550208
Áchim András utca 6 w545331648,w302864274,w545331647,w32910716,w589680864,w302864275
Ady Endre utca 2 w503843610,w702148068
Áfonyás utca 2 w188862509,w188862933
Akácos utca 1 w41018250
Ákospalotai út 2 w308929388,w593160316
Alig utca 1 w445462412
Almavirág utca 1 w160377683
Álmos utca 2 w230949493,w188276805
AMP út 3 w42102880,w32612695,w187517401
Andrássy utca 1 w404810091
Angyal utca 1 w188274667
Aradi vértanúk tere 5 w99699241,w222859014,w796228503,w495056363,w732434393
Aranyeső utca 3 w335108146,w335108145,w799424473
Aranyhalas utca 1 w756207978
Aranyhegyi dűlő 1 w402423573
Aranyhegyidűlő 1 w498583224
Aranyhegyi lakópark 1 w799424472
Aranyhegyi út 2 w34698702,w34698701
Arany János utca 6 w39899472,w32783440,w702148095,w40551255,w34588888,w34588885
Árnyas utca 1 w41018251
Árok utca 4 w117556005,w39901041,w775818871,w205945746
Árpád utca 1 w34698689
Árvahegyi út 1 w403219756
Árvízvédelmi töltés 4 w37828482,w618633962,w400028311,w387176613
Átjáró (Geoda) 1 w793185349
Attila utca 3 w222881846,w222760905,w188937365
Aulich Lajos utca 1 w188900974
Babits Mihály utca 1 w201409327
Babits Mihály út 4 w778045232,w592775565,w792992262,w778041270
Bády Valér köz 1 w388244225
Bagoly utca 1 w445471899
Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7 w732434392,w242606230,w222882865,w39692207,w242606229,w592775546,w733182863
Bajnok utca 1 w339752661
Bajor Ágoston utca 1 w188275363
Bajóti Simon utca 1 w188871249
Balassa Bálint utca 3 w576299723,w794455408,w793948497
Balassa köz 1 w445464556
Bánfi Lukács út 9 w525443378,w35550228,w732732136,w732443777,w732734543,w528834584,w733345313,w732443778,w732732135
Bánomi dűlő 1 w445465627
Bánomi lakópark 3 w796406639,w799419358,w188821855
Bánomi lakótelep 3 w188860464,w391718253,w188860465
Bánomi út 6 w778642670,w784019116,w522854628,w534336705,w220732279,w420983064
Bányai Kornél utca 1 w32975080
Barackfás utca 2 w445462187,w445461998
Barátkút dűlő 1 w185765669
Barátkúti utca 2 w498357061,w160377678
Barkóczy Ferenc utca 3 w188873284,w188873292,w386771681
Baross Gábor út 10 w765276516,w185765648,w503843613,w541612379,w32910717,w541612381,w34588876,w541599000,w541598992,w42396811
Bartikút dűlő 1 w590075387
Bartikúti út 3 w630196086,w219405427,w403167554
Bartók Béla utca 2 w32783312,w541598995
Basa utca 6 w188907316,w732431999,w33968388,w33968389,w528834585,w222878842
Bátori Schulcz Bódog utca 2 w793454186,w24306608
Batthyány Lajos utca 5 w40551234,w733182861,w26495938,w733182860,w209300520
Beatrix királyné utca 1 w221357883
Becket Tamás utca 6 w795963533,w784302672,w503054229,w222878840,w222881844,w222878841
Béke tér 6 w222857737,w222857739,w222857730,w222857736,w222857735,w222857731
Bem tér 5 w646615261,w201389073,w302864273,w646615262,w302864267
Bercsényi Miklós utca 1 w222874946
Berényi Zsigmond utca 6 w201389075,w702148083,w794496296,w702148081,w794875629,w38836380
Beszédes Sándor utca 2 w445463007,w41018253
Besze János utca 1 w775623164
Bíbor utca 1 w403219759
Bíróréti út 2 w306747468,w403219772
Blaha Lujza utca 2 w32750912,w32877202
Bocskai István köz 1 w32986529
Bocskoroskút dűlő 2 w403167555,w797685766
Bocskoroskúti út 4 w243405183,w797666899,w797672068,w797672067
Bokréta utca 1 w353540784
Boldog Özséb utca 1 w445466759
Borbély Zoltán utca 1 w34589620
Borostyán köz 1 w160377686
Borzhegy dűlő 1 w390677568
Bottyán híd 1 w39901038
Bottyán János utca 2 w702148093,w390649113
Bölcsi 1 w32986560
Bubik István utca 1 w188274666
Búbosbanka utca 2 w156603600,w639696658
Budai Nagy Antal utca 5 w522854620,w522854619,w387383455,w34588875,w498583231
Budapesti utca 1 w35160677
Bükkfa utca 1 w403219760
Cickafark utca 1 w41017784
Cinege utca 1 w700275466
Czuczor Gergely utca 1 w42220970
Czuczor János utca 1 w815149305
Csajkavirág utca 1 w445467758
Csapási dűlő 1 w538098015
Csatai Szabó János utca 2 w34589607,w732438321
Csendes utca 1 w403165451
Csendesvölgy utca 1 w403165447
Csengele utca 1 w599466589
Csenkei híd dűlő 1 w353540772
Csenkei híd 3 w445467811,w306746619,w353540782
Csenkei utca 2 w220218060,w547516982
Csenkei út 1 w41017776
Cseresznyés út 2 w160377689,w220218059
Csillag tér 4 w793451607,w387582019,w793379166,w188873578
Csónak sólya 1 w569117160
Csonka utca 1 w500746133
Csoóri Sándor utca 1 w276827279
Damjanich János út 7 w592775602,w304428816,w304428321,w592775574,w32909808,w592775553,w542132433
Damjanich utca 5 w485105113,w32877181,w308565451,w32877182,w32877183
Deák Ferenc utca 3 w201389077,w37829078,w702148092
Dédai utca 1 w41017780
Démusz-villa u. 1 w32877174
Dessewffy Arisztid utca 2 w38239666,w35550224
Diófa utca 1 w663520469
Diósvölgy dűlő 1 w269345355
Diósvölgyi út 2 w40729854,w485546014
Dobogókői utca 4 w219434616,w187517392,w42102872,w545332116
Dobogókői út 23 w42344676,w623813169,w304422217,w829773067,w187517396,w589680863,w721711247,w302864268,w187517397,w219434615,w187517398,w522854615,w42344677,w623813171,w577316674,w42344678,w758185147,w684240859,w684240857,w39901406,w522854616,w829773066,w40269053
Dobogókői völgyhíd 1 w457659557
Dobó István utca 5 w32687315,w826594464,w831933266,w117503742,w32762865
Dobozi Mihály utca 10 w592775620,w476122443,w35550233,w592775629,w276827278,w732425337,w276827277,w476122441,w188892826,w476122442
Dorogi út 10 w538095134,w538095135,w548355086,w35550234,w431438051,w431438052,w55497280,w548355089,w42304326,w733189301
Dózsa György köz 1 w500746130
Dózsa György tér 3 w222874947,w35550207,w38239665
Döbönkúti dűlő 3 w403165442,w420302541,w420302544
Dr. Bády István utca 1 w445468296
Dr. Feichtinger Sándor utca 3 w403165444,w590075386,w403165445
dr. Jócsik Lajos utca 1 w403165453
Dr. Niedermann Gyula utca 1 w395064639
Dunaköz utca 4 w547515802,w741727415,w439859426,w741727416
Duna utca 1 w188275362
Einczinger Ferenc köz 1 w188819871
Előhegy köz 1 w445473302
Eötvös József utca 4 w803323773,w803323772,w34589606,w34588893
Eperjesi utca 5 w32877201,w742125228,w32696418,w32975078,w201389078
Eper utca 1 w188862935
Erdélyi völgy 2 w445670421,w445670419
Erdészeti út 1 w164616920
Erkel Ferenc utca 3 w32687772,w167062270,w826614351
Erzsébet királyné utca 5 w34698692,w805273879,w805273880,w702148067,w34698691
Esze Tamás utca 2 w188937363,w222760912
Eszperantó utca 3 w39899469,w160396952,w160396958
Etter Jenő utca 2 w34698686,w34698685
Fácán utca 1 w392285640
Fakopáncs utca 1 w220218058
Fárikúti út 16 w350346331,w239138655,w345755877,w593160311,w41017781,w350346330,w35921009,w418750172,w276827280,w41017785,w308929094,w675990818,w593160312,w441687701,w219434618,w345755880
Fecske utca 1 w386771680
Féja Géza utca 1 w32783473
Felső-Kenderes dűlő 3 w34761937,w445671128,w37449218
Fenyves út 1 w160377677
Ferenczy Béni utca 1 w221308441
Forrás út 1 w288050193
Főapát utca 1 w188274668
Földműves utca 13 w390642191,w476122445,w399327463,w592775590,w476122446,w188873285,w592775618,w793251440,w592775583,w793267316,w646615257,w658705593,w817679317
Fűzfa utca 1 w188900978
Gábor Áron utca 1 w32696814
Galagonyás köz 1 w724877822
Galagonyás út 4 w185765654,w693616732,w829773065,w34761936
Galamb utca 1 w222881843
Garam utca 1 w53499926
Gárdonyi Géza utca 1 w32696411
Gát köz 2 w667748147,w667748146
Gesztenye fasor 6 w815738038,w815738036,w815738037,w388244226,w189114008,w325156299
Gesztenyés utca 2 w590075385,w702148099
Géza fejedelem utca 1 w188279320
Gizella királyné utca 1 w188279319
Gőzhajó utca 4 w702148091,w390584913,w592775622,w33968316
Gróh József utca 1 w570498632
Gyepmester telep 1 w445474056
Gyep utca 1 w32877176
Gyurgyalag dűlő 2 w599466592,w391874184
Gyurgyalag utca 1 w222745678
Hajnal utca 1 w222745183
Halastó út 1 w160383125
Harangvirág utca 1 w445475844
Hármas-szikla utca 1 w390677567
Hársfa utca 1 w403219771
Határ utca 3 w32909290,w637289711,w32909289
Hegyalja utca 2 w549625456,w160380846
Hegyalja út 1 w103025743
Hegytető utca 1 w222881847
Hegy utca 2 w35675522,w33058200
Helemba utca 2 w803238275,w803238277
Helischer József út 2 w298503683,w297972673
Hell József Károly utca 1 w32975079
Henryk Feit utca 2 w483553012,w807635592
Hét vezér utca 1 w189759006
Hidegvölgyi utca 6 w761683880,w304419925,w498604462,w304419779,w288050187,w498604470
Híd 1 w529553819
Híd utca 1 w32792106
Hild József utca 3 w387383448,w387383444,w188860466
Hoffmann út 10 w219398354,w219398353,w219398357,w402000537,w767957608,w13219299,w219398355,w355559543,w501479826,w501479827
Holopkút dűlő 1 w308927251
Homok dűlő 1 w403219769
Homok utca 1 w32986524
Honvédtemető utca 2 w188873291,w749592484
Honvéd utca 2 w32687339,w658486706
Horváth Géza sor 2 w188900982,w386771673
Hosszúvölgy utca 1 w373193580
Hősök tere 3 w39900259,w39900262,w34588887
Hőtáv utca 2 w32986562,w32762075
Hunyadi János utca 13 w53499913,w185765656,w242606232,w732466499,w199884336,w386771679,w308871789,w187517405,w103025742,w31669983,w53499912,w386910214,w732466498
Hunyadi köz 3 w391874188,w391874189,w188892821
Ibolya utca 1 w403219768
Ifjúság útja 2 w557968152,w768283080
III. Béla király utca 1 w35550219
Imaház utca 3 w32687504,w40550801,w733182864
Ipolyi Arnold utca 1 w222745677
Irányi Dániel utca 2 w796463813,w40550802
Irinyi János utca 3 w40550803,w796464799,w792992263
Iskola utca 3 w386910211,w189763515,w733182859
IV. Béla király utca 2 w34588891,w160396959
Jarosik Jakab utca 1 w32783863
Jázmin utca 1 w403219767
Jókai Mór utca 2 w34588894,w221357030
Jókai utca 1 w583764215
Jópásztor utca 3 w445668601,w34663377,w34663374
Jósika Miklós utca 1 w32762855
József Attila tér 1 w445483808
Juhász József utca 2 w477327348,w609472814
Juhszalagos utca 1 w40729855
Julianus barát utca 1 w34698687
Kaán út 3 w422771929,w34698703,w796462867
Kálmán-forrás köz 1 w103025744
Kálvária 1 w34663376
Kálvária út 2 w34698684,w219434619
Kálvin János köz 1 w541488502
Kápolna utca 1 w222745184
Kapu köz 1 w694262502
Kassai utca 3 w32877173,w201389081,w32687048
Kateri dűlő 1 w589680851
Katona István utca 1 w35550205
Kenderesi utca 1 w40269056
Kenyérmező utca 2 w583764214,w32961028
kerekesszékes feljáró 1 w754938880
Keresztelő Szent János utca 2 w520346645,w324951499
Kertész utca 7 w577316658,w545332122,w40550800,w577316659,w577316663,w35160661,w577316662
Kert utca 1 w32961029
Kesztölci út 22 w397255387,w699428408,w397255384,w373964560,w397255412,w333647660,w684238619,w345466495,w684238618,w55497281,w55497282,w55497279,w548355084,w117503750,w397255397,w397255392,w699428410,w699428409,w699428406,w699428407,w372636105,w223504916
Két ember útja 1 w372647043
Kettőspince sor 2 w699557827,w391874180
Kincses patak utca 1 w35160679
Kincses utca 1 w306747466
Kinizsi Pál utca 2 w32784016,w831933267
Királyka utca 1 w445465626
Királyszíve utca 1 w188821856
Kis-Duna sétány 10 w801977735,w804909672,w593915283,w26490818,w386910205,w386910208,w445059425,w801997270,w27591606,w201389082
Kiskúria utca 1 w219432744
Kislátóhegyi utca 1 w485546012
Kiss Ernő utca 3 w35550210,w793454185,w35550217
Kiss János altábornagy utca 2 w538095137,w538095138
Kiss János vezérezredes út 4 w702148066,w481119292,w187517406,w481119290
Kistói utca 1 w222745676
Klapka György tér 5 w793601837,w646615263,w222861404,w597927472,w597927473
Knézich Károly utca 2 w793948498,w188900993
Knorr János utca 2 w34589611,w648560476
Kollégium köz 1 w188892818
Kolozsvári utca 1 w32687041
Kopácsy József utca 6 w749262874,w53499923,w793230411,w53499924,w188860460,w35550220
Kosbor utca 1 w445486281
Kossuth híd 2 w802019396,w39901040
Kossuth Lajos utca 13 w733068152,w803280316,w733068155,w733068151,w775819418,w103025751,w732434671,w733068154,w733068157,w35550227,w201389083,w733068156,w733068153
Kovácsi utca 1 w34698698
Kőalja dűlő 1 w288050188
Kökényes utca 1 w188821852
Kölcsey Ferenc utca 5 w308653598,w221357094,w39900260,w796464798,w40550804
Könyök utca 1 w390586344
Kőrösi Csoma Sándor utca 1 w32783512
Kőrösy László utca 3 w172815134,w592775578,w172815244
Körtvélyes utca 1 w160380841
Köves utca 1 w403219755
Köz 1 w32877170
Kusztusi utca 2 w420293533,w422771939
Külső Bánomi út 4 w522854627,w308927532,w308927534,w188863225
Lahner György utca 1 w34698699
Lajtoskerti utca 1 w527483407
Lakatos Judit utca 1 w188871251
Lakótelep 2 w302864272,w302864270
Látóhegyi út 11 w335169735,w187517390,w304426234,w592775555,w304425542,w187517382,w684240856,w335169734,w699428404,w699428411,w699428405
Lázár Vilmos utca 3 w544584554,w592775597,w592775571
Leiningen Károly utca 1 w522854626
Lengyel utca 1 w34587937
Len utca 1 w445460879
Lépcső utca 4 w222882088,w445665860,w390661458,w390586345
Levente utca 1 w815151311
Lippert József utca 1 w387582022
Liszt Ferenc utca 2 w702148101,w26490819
Lógató út 4 w32986537,w32986532,w223815349,w32986535
Lombos utca 1 w188862936
Lőrinc utca 3 w548446459,w27543410,w732434672
Lőtér utca 1 w32986520
Macskalépcső 6 w339753615,w492100606,w610630801,w492100605,w492100604,w201389096
Madách Imre tér 1 w99699242
Madách Imre út 2 w732434391,w796041888
Magyar utca 1 w188274665
Magyary László utca 5 w34698704,w324730126,w34698705,w702148096,w796477968
Majer István út 2 w242606233,w35550230
Major 1 w445487252
Malom utca 1 w77102134
Malonyai pincesor 1 w527478844
Malonyai utca 1 w33754383
Márai Sándor köz 1 w188873289
Margaréta utca 1 w306747463
Mária Valéria híd 2 w601245850,w30453541
Martsa Alajos utca 4 w172813456,w222755967,w784035916,w390507394
Mathiász János utca 1 w40269054
Matus Gyula utca 3 w32783850,w483553011,w684243337
Mátyás király utca 16 w185765657,w577316666,w571470739,w35160663,w42102881,w577316665,w35160676,w35160662,w577316660,w532696561,w577316661,w592775627,w392733038,w571470722,w42102882,w185765658
Matyasovszky utca 1 w386771682
Meggyfás út 2 w306747467,w160377682
Mély út 1 w40269055
Ménesvölgyi utca 1 w167062638
Meredek utca 2 w498583226,w350346332
Mészáros Lázár utca 1 w39946642
Meszéna János utca 3 w757685731,w34698690,w34663375
Mikes Kelemen utca 1 w445490959
Mikszáth Kálmán utca 1 w39899468
Mindszenty hercegprímás tere 4 w702148084,w386910204,w27591607,w395118786
Mohácsy Mátyás köz 1 w188819870
Molnár sor 2 w165525089,w35550213
Monteverdi utca 2 w400631299,w34698707
Móricz Zsigmond utca 1 w34588880
Muskátli utca 1 w188819873
Nagy Duna sétány 5 w393272002,w592775593,w25697665,w39899863,w622106926
Nagy Sándor József utca 1 w188900987
Nap utca 1 w222881849
Nefelejcs utca 2 w34589622,w667751914
Németh László utca 2 w32783962,w32783963
Nyaktekercs utca 1 w160377684
Nyárfa köz 1 w160380839
Nyírfa köz 1 w403219766
Nyitrai utca 1 w32751004
Oltóssy Pál utca 1 w53499919
Orgona utca 1 w403219774
Óvoda 1 w32877164
Ökörszem utca 2 w220218056,w160385713
Öregkúria utca 1 w527477806
Őrtorony utca 4 w308929389,w41039187,w308929386,w35921010
Pala part 5 w32877175,w41015654,w41015653,w41015655,w220798927
Palkovics Károly utca 1 w188873290
Pálosok utcája 3 w768277617,w768285664,w768277618
Papnevelde utca 1 w188900985
Párkányi utca 1 w32762434
Partifecske utca 2 w306744646,w306744645
Pataksor-alsó utca 1 w34875395
Pataksor utca / Bocskai István sor 1 w32761911
Pázmány Péter utca 2 w534326691,w35550211
Perc utca 2 w222760907,w391718248
Petőfi Sándor utca 8 w34588883,w242606234,w32687515,w103025745,w39900261,w34698682,w34142506,w585069512
Petz testvérek utca 3 w529073663,w529073661,w34589610
Pifkó Péter utca 2 w500746132,w542032400
Pilismaróti út 10 w733163728,w445664833,w476122447,w520637724,w476122449,w420983066,w243405207,w733163726,w733163727,w482993248
Pillangó utca 1 w390676104
Pór Antal tér 1 w201389097
Postás utca 1 w501477369
Postás út 11 w501477373,w295244729,w501477372,w501477370,w501477371,w213193040,w215542519,w213193043,w213193060,w215542514,w213193063
Pozsonyi utca 3 w828920797,w219844923,w32783762
Pöltenberg Ernő utca 1 w34589614
Puskás Tivadar utca 1 w684243335
Rákóczi tér 6 w445665559,w732434670,w548446460,w445665560,w223504915,w803278671
Regiomontanus utca 1 w221308442
Régi P+ 1 w403226816
Rényi Rezső utca 2 w793230410,w53499925
Retek utca 4 w55497277,w27835124,w42304328,w117503738
Rétkert utca 1 w665835606
Révész Béla utca 1 w34589619
Rezeda utca 2 w324736586,w325152491
Rimay János utca 3 w794466458,w794466459,w794466457
Rizling utca 2 w288050190,w288050189
Római út 2 w219398356,w675990820
Rozália utca 2 w570685126,w34698683
Rozetti Lázár diák utca 1 w188873288
Rövid utca 1 w445665945
Rubik Ernő utca 2 w592775587,w35550199
Rudnai Molnár István utca 3 w387383445,w387383446,w387383447
Rudnay Sándor tér 4 w481119291,w308653601,w445668890,w13263736
Sánc utca 4 w188900995,w188900976,w188900973,w188900991
Sashegyi utca 1 w663495810
Sás utca 1 w313416099
Sátorkői utca 7 w810767485,w201389091,w32877177,w592775616,w32877178,w201389092,w304428437
Schalkház Ferenc utca 1 w34587933
Schleifer Mátyás utca 3 w722799266,w34588882,w722799265
Schweidel József utca 3 w34588877,w463029553,w592775554
Semmelweis utca 1 w34761938
Simor János utca 10 w55494825,w34588889,w55498342,w160393505,w150251576,w33754384,w803270971,w592775569,w55494824,w150251573
Sissay köz 1 w592775609
Siszler utca 1 w35675177
Sobieski sétány 3 w37829082,w311441960,w534325044
Sötétkapu 1 w173068311
Spar parkoló 2 w41385472,w32688722
Sport utca 1 w32783784
Strázsa utca 1 w34587932
Sugár út 15 w592775581,w722799263,w34698693,w541612385,w541612383,w498583230,w646615253,w646615258,w646615264,w592775596,w522854623,w34698694,w592775589,w722799264,w32910718
Szabó Erna utca 1 w391480905
Szalézi utca 4 w34587936,w34587935,w816971440,w34587939
Szamárhegyi út 2 w160397639,w160380840
Szarvashegyi út 1 w269345343
Szarvaskői út 2 w35921015,w308929387
Szarvas köz 1 w160380847
Százszorszép utca 1 w403219770
Széchenyi tér 1 r6437818
Széchenyi tér 3 w790463142,w221357029,w790463143
Széchy Dénes utca 1 w53499915
Szedres utca 2 w188862934,w445670213
Szegfű utca 1 w34589608
Székely Mihály utca 8 w32687309,w592775623,w33607296,w39946640,w592775592,w445667357,w592775585,w592775575
Szent Benedek utca 1 w488236442
Szent Erzsébet híd 1 w39901042
Szent György árok 3 w520634040,w420983075,w420983070
Szent György utca 4 w793934142,w793934144,w793934143,w35550214
Szent István lépcső 1 w189054275
Szent István tér 10 w173803465,w276827275,w592775598,w222857734,w25697689,w702148076,w35550231,w732431114,w173803455,w702148077
Szent János köz 1 w325152494
Szent János-kúti út 9 w387582021,w777969834,w221308439,w324730125,w559363285,w520346644,w188821846,w188821845,w777969833
Szent Kinga utca 2 w35550218,w35550223
Szentkirály dűlő 2 w386654989,w386654988
Szentkirályi utca 5 w592775572,w592775603,w667751916,w592775608,w34589612
Szent Margit utca 1 w35550221
Szent Miklós híd 1 w390584914
Szent Miklós utca 1 w386910209
Szent Orbán utca 1 w288050186
Szentpál utca 1 w34589618
Szent Tamás kálvária lépcső 1 w189054277
Szent Tamás utca 7 w784304828,w188907314,w795936290,w222881848,w188937354,w534329859,w222760911
Szent Tamás út 1 w803259172
Szépkilátás utca 2 w486363990,w391874183
Szép köz 1 w403165452
Szérűskert utca 1 w34589615
Szilvafás utca 1 w160377680
SZIM telep 1 w445666909
Szlanka utca 1 w590075388
Szontagh Ottó útja 1 w488485479
Szuszogó 1 w215534573
Tábor utca 1 w32986521
Táncsics Mihály utca 4 w432626493,w525457277,w39901037,w298503684
Tartsay Vilmos utca 2 w34589617,w592775549
Tas utca 2 w41017778,w220218055
Táti út 4 w499971033,w592775599,w592775604,w13263311
Technikum köz 1 w33607294
Téglaház utca 1 w222878839
Telegdy Csanád utca 2 w188873287,w188279321
Temesvári utca 2 w32877179,w32877180
Temető út 5 w292028172,w292028171,w288050192,w34663373,w570498643
Terézia utca 6 w757685730,w150094509,w498583229,w757685732,w39900264,w498583228
Tógát utca 1 w160383123
Tó köz 1 w201389079
Tompa Mihály utca 1 w191534819
Tópart utca 4 w32877200,w32877172,w32762057,w605708872
Tölgyesi út 4 w37449220,w545332129,w37449221,w37449222
Tölgyfa utca 1 w160377690
Töltés utca 1 w34589616
Török Ignác utca 2 w242606236,w188276875
Tündérkert utca 1 w160377693
Tüzérutca 1 w34587934
Újföldek dűlő 1 w41018249
Új utca 1 w222878838
Vadlúd utca 1 w445669700
Vadrózsa utca 3 w796421670,w742126537,w188821849
Vadvirág utca 1 w783717420
Vágány köz 1 w188276281
Várfok utca 3 w784035917,w188860461,w386910213
Vár köz 1 w188892809
Városi dögkút 1 w445670418
Vár utca 2 w35550225,w276827276
Vasas utca 2 w648560475,w34589609
Vaskapui út 18 w308927250,w476122459,w630196089,w630196088,w772946977,w476122453,w476122456,w498583211,w420983065,w276827273,w534336706,w733920985,w577738068,w733163714,w276827274,w476122460,w498583212,w733163715
Vasút sor 2 w175442242,w39946639
Vasvári Pál utca 3 w188937353,w534329856,w40551236
Vécsey Károly utca 1 w404810093
Vécs Ottó köz 3 w625638843,w390688188,w432626492
Venyige utca 2 w445462354,w160377679
Verseghy Ferenc utca 2 w34589621,w34589613
Világoshegy dűlő 1 w37449219
Virágos utca 2 w541592279,w34698696
Visegrádi út 12 w39629399,w807307595,w557788476,w308930303,w675990814,w482993247,w550402566,w545730201,w675990811,w547326545,w35921018,w483106816
Vitéz János utca 1 w188873286
Vízimalom utca 1 w32687792
Vízmű üzemi terület 1 w388244227
Víztároló utca 1 w32783996
Víztorony út 4 w34698706,w797032303,w797032302,w539300806
Völgy út 1 w41017777
Vöröskői út 3 w306747470,w41018252,w800113452
Vörösmarty utca 2 w201409343,w541963304
Vöröstölgy utca 1 w160377692
Wesselényi Miklós utca 3 w32975077,w32687313,w592775557
Zamárd út 1 w41017779
Zanót utca 1 w160377687
Zsák utca 1 w188275361
Zsellér dűlő 1 w403165443
Zsemberi Berta utca 1 w828920795
Zsilip út 1 w160377688
Zsolt Nándor utca 1 w188275364