data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Esztergom utcanevek

Esztergom határa JOSM link Esztergom határa térképen Összesen 463db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
48-as tér 7 w35550208,w35550209,w188900971,w222861402,w222861403,w35550216,w188900996
Ady Endre utca 1 w503843610
Akácos utca 1 w41018250
Alig utca 1 w445460843
AMP út 2 w32612695,w42102880
Andrássy utca 1 w404810091
Angyal utca 1 w188274667
Aradi vértanúk tere 4 w592775544,w222859014,w495056363,w99699241
Aranyeső utca 1 w335108145
Aranyhalas utca 1 w403165452
Aranyhegyi dűlő 1 w402423573
Aranyhegyidűlő 1 w498583224
Aranyhegyi lakópark 1 w335108146
Aranyhegyi út 2 w34698702,w34698701
Arany János utca 5 w32783440,w34588885,w34588888,w40551255,w39899472
Attila utca 2 w188937365,w222881846
Aulich Lajos utca 1 w188900974
Babits Mihály utca 3 w201409327,w592775565,w41930373
Bagoly utca 1 w445471899
Bajcsy-Zsilinszky Endre út 5 w592775546,w242606229,w39692207,w222882865,w242606230
Bajnok utca 1 w339752661
Bajor Ágoston utca 1 w188275363
Bajóti Simon utca 1 w188871249
Balassa Bálint utca 2 w576299723,w188900976
Balassa köz 1 w445464556
Balázs utca 1 w445465067
Barackfás utca 2 w445462187,w445461998
Barkóczy Ferenc utca 2 w188873284,w188873292
Baross Gábor út 5 w32910717,w646615262,w302864267,w34588876,w185765648
Bartikút dűlő 1 w590075387
Bartikúti út 3 w403167554,w630196086,w219405427
Bartók Béla utca 2 w541598995,w32783312
Barátkút dűlő 1 w185765669
Barátkúti út 2 w498357061,w160377678
Basa utca 5 w33968389,w528834585,w33968388,w222878842,w188907316
Batthyány Lajos utca 3 w26495938,w40551234,w209300520
Beatrix királyné utca 1 w221357883
Becket Tamás utca 4 w503054229,w222881844,w222878840,w222878841
Bem tér 3 w646615261,w302864273,w201389073
Bercsényi sor 1 w222874946
Berényi Zsigmond utca 3 w201389075,w38836380,w27591607
Besze János utca 1 w34698682
Beszédes Sándor utca 2 w41018253,w445463007
Blaha Lujza utca 2 w32877202,w32750912
Bocskai István köz 1 w32986529
Bocskai sor / Patak sor 1 w32761911
Bocskoroskút dűlő 2 w403224302,w403167555
Bocskoroskúti út 1 w243405183
Bokréta utca 1 w353540784
Boldog Özséb utca 1 w445466759
Borostyán köz 1 w160377686
Borzhegy dűlő 1 w390677568
Bottyán híd 1 w39901038
Bottyán János utca 2 w390649113,w221357029
Bubik István utca 1 w188274666
Budai Nagy Antal utca 5 w522854620,w498583231,w387383455,w34588875,w522854619
Budapesti utca 1 w35160677
Bády Valér köz 1 w388244225
Bánfi Lukács út 3 w528834584,w35550228,w525443378
Bánomi dűlő 1 w445465627
Bánomi lakópark 1 w188821855
Bánomi lakótelep 2 w188860464,w188860465
Bánomi út 2 w220732279,w420983064
Bányai Kornél utca 1 w32975080
Bátori Schulcz Bódog utca 1 w24306608
Béke tér 6 w222857737,w222857736,w222857739,w222857731,w222857735,w222857730
Bíbor utca 1 w403219759
Bíróréti út 2 w403219772,w306747468
Bölcsi 1 w32986560
Búbosbanka utca 2 w156603600,w639696658
Bükkfa utca 1 w403219760
Cickafark utca 2 w41017778,w41017784
Cinege utca 1 w306747465
Csajkavirág utca 1 w445467758
Csatai Szabó János utca 1 w34589607
Csendesvölgy utca 1 w403165447
Csengele utca 1 w599466589
Csenkei híd 3 w445467811,w353540782,w306746619
Csenkei híd dűlő 1 w353540772
Csenkei utca 2 w220218060,w547516982
Csenkei út 1 w41017776
Cseresznyés utca 1 w220218059
Csillag tér 1 w188873578
Csonka utca 1 w500746133
Czuczor Gergely utca 1 w42220970
Damjanich János út 6 w32909808,w592775602,w592775553,w592775574,w304428321,w542132433
Damjanich utca 6 w32877183,w32877181,w308565451,w32877182,w304428816,w485105113
Dessewffy Arisztid utca 2 w35550224,w38239666
Deák Ferenc utca 2 w201389077,w37829078
Diófa utca 1 w663520469
Diósvölgy dűlő 1 w269345355
Diósvölgyi út 2 w485546014,w40729854
Dobogókői utca 5 w545332116,w42102872,w302864268,w187517392,w219434616
Dobogókői völgyhíd 1 w457659557
Dobogókői út 18 w684240859,w42344677,w623813169,w522854616,w522854615,w39901406,w684240857,w42344678,w577316674,w623813171,w42344676,w187517398,w187517396,w40269053,w304422217,w187517397,w589680863,w219434615
Dobozi Mihály utca 9 w276827278,w188892826,w35550233,w592775620,w476122442,w592775629,w476122443,w476122441,w276827277
Dobó István utca 3 w32762865,w32687315,w117503742
Dolgozói parkoló 2 w34588879,w35160675
Dorogi út 9 w548355086,w548355089,w431438052,w538095134,w431438051,w42304326,w35550234,w55497280,w538095135
Dr. Bády István utca 1 w445468296
Dr. Feichtinger Sándor utca 3 w590075386,w403165444,w403165445
Dr. Niedermann Gyula utca 1 w395064639
Dunaköz utca 2 w439859426,w547515802
Duna utca 1 w188275362
Dózsa György köz 1 w500746130
Dózsa György tér 3 w35550207,w38239665,w222874947
Döbönkúti dűlő 3 w420302541,w420302544,w403165442
Einczinger Ferenc köz 1 w188819871
Előhegy köz 1 w445473302
Eperjesi utca 5 w201389078,w32877201,w201389079,w32696418,w32975078
Eper utca 1 w188862935
Erdélyi völgy 2 w445670421,w445670419
Erdészeti magánút 8 w219398357,w355559543,w219398353,w219398354,w13219299,w501479827,w219398355,w501479826
Erdészeti út 1 w164616920
Erkel Ferenc utca 1 w32687772
Erzsébet királyné utca 2 w34698691,w34698692
Esze Tamás utca 1 w222760912
Eszperantó utca 1 w39899469
Etter Jenő utca 2 w34698686,w34698685
Eötvös József utca 2 w34588893,w34589606
Fakopáncs utca 1 w220218058
Fecske utca 1 w386771680
Fehérló 1 w32877174
Felső-Kenderes dűlő 3 w34761937,w37449218,w445671128
Fenyves út 1 w160377677
Ferenczy Béni utca 1 w221308441
Forrás út 1 w288050193
Fácán utca 1 w392285640
Fárikúti út 16 w350346330,w239138655,w41017785,w35921009,w308929094,w276827280,w41017781,w441687701,w675990818,w219434618,w345755877,w350346331,w418750172,w345755880,w593160312,w593160311
Féja Géza utca 1 w32783473
Földműves utca 7 w476122445,w592775583,w592775590,w476122446,w399327463,w646615257,w188873285
Főapát utca 1 w188274668
Fűzfa utca 1 w188900978
Galagonyás köz 1 w288050185
Galagonyás út 2 w34761936,w185765654
Galamb utca 1 w222881843
Garam utca 1 w53499926
Gesztenye fasor 3 w325156299,w388244226,w189114008
Gesztenyés utca 1 w590075385
Gizella királyné utca 1 w188279319
Gyepmester telep 1 w445474056
Gyep utca 1 w32877176
Gyurgyalag dűlő 2 w599466592,w391874184
Gyurgyalag utca 1 w222745678
Gábor Áron utca 1 w32696814
Gárdonyi Géza utca 1 w32696411
Géza fejedelem utca 1 w188279320
Gőzhajó utca 3 w33968316,w592775622,w390584913
Hajnal utca 1 w222745183
Halastó út 1 w160383125
Harangvirág utca 1 w445475844
Határ utca 2 w637289711,w32909290
Hegyalja utca 2 w549625456,w160380846
Hegyalja út 1 w103025743
Hegytető utca 1 w222881847
Hegy utca 2 w33058200,w35675522
Helemba utca 1 w665838612
Helischer József utca 1 w298503683
Hell József Károly utca 1 w32975079
Hidegvölgyi utca 1 w41015933
Hild József utca 2 w188860466,w387383444
Holopkút dűlő 1 w308927251
Homok dűlő 1 w403219769
Homok utca 1 w32986524
Honvédtemető utca 1 w188873291
Honvéd utca 2 w32687339,w658486706
Horváth Géza sor 2 w386771673,w188900982
Hosszúvölgy utca 1 w373193580
Hunyadi János utca 9 w242606232,w185765656,w53499912,w386910214,w187517405,w103025742,w199884336,w308871789,w53499913
Hunyadi köz 3 w188892821,w391874188,w391874189
Hármas-szikla utca 3 w188821845,w188821846,w390677567
Hársfa utca 1 w403219771
Hét vezér utca 1 w189759006
Híd 1 w529553819
Híd utca 1 w32792106
Hősök tere 3 w34588887,w39900262,w39900259
Hőtáv utca 2 w32986562,w32762075
Ibolya utca 1 w403219768
III. Béla király utca 1 w35550219
Imaház utca 2 w40550801,w32687504
Ipolyi Arnold utca 1 w222745677
Irinyi János utca 2 w32687573,w40550803
Irányi Dániel utca 1 w40550802
Iskola utca 2 w189763515,w386910211
IV. Béla király utca 2 w160396959,w34588891
Jarosik Jakab utca 1 w32783863
Juhszalagos utca 1 w40729855
Juhász József utca 2 w477327348,w609472814
Julianus barát utca 1 w34698687
Jázmin utca 1 w403219767
Jókai Mór utca 3 w221357030,w34588894,w583764215
Jópásztor utca 2 w34663377,w34663374
Jósika utca 1 w32762855
József Attila tér 1 w445483808
Kapu köz 1 w445484751
Kassai utca 3 w201389081,w32877173,w32687048
Katona István utca 1 w35550205
Kaán út 2 w34698703,w422771929
Kenderesi utca 1 w40269056
Kenyérmező utca 2 w583764214,w32961028
Keresztelő Szent János utca 3 w520346644,w520346645,w324951499
Kertész utca 7 w40550800,w545332122,w577316663,w577316658,w577316662,w35160661,w577316659
Kesztölci út 18 w345466495,w684238618,w223504916,w55497281,w55497282,w55497279,w34587938,w117503750,w548355084,w397255387,w397255397,w397255392,w372636105,w684238619,w333647660,w397255412,w373964560,w397255384
Kettőspince sor 1 w403165451
Kincses patak utca 1 w35160679
Kincses utca 1 w306747466
Kinizsi Pál utca 1 w32784016
Királyka utca 1 w445465626
Királyszíve utca 1 w188821856
Kis-Duna sétány 7 w593915283,w386910205,w201389082,w27591606,w386910208,w26490818,w445059425
Kislátóhegyi utca 1 w485546012
Kiss Ernő utca 2 w35550217,w35550210
Kiss János altábornagy utca 7 w481119292,w481119291,w13263736,w187517406,w538095136,w538095138,w538095137
Kiss János altábornagy út 1 w481119290
Kistói utca 1 w222745676
Klapka György tér 4 w597927473,w597927472,w646615263,w222861404
Knorr János utca 2 w34589611,w648560476
Knézich Károly utca 1 w188900993
Kollégium köz 1 w188892818
Kolozsvári utca 1 w32687041
Kopácsy József utca 4 w53499923,w35550220,w188860460,w53499924
Kosbor utca 1 w445486281
Kossuth híd 1 w39901040
Kossuth Lajos utca 5 w201389083,w445665559,w548446460,w35550227,w103025751
Kovácsi utca 1 w34698698
Kusztusi utca 2 w420293533,w422771939
Kálvin János köz 1 w541488502
Kálvária 1 w34663376
Kálvária út 2 w34698684,w219434619
Kálám-forrás köz 1 w103025744
Kápolna utca 1 w222745184
Két ember útja 1 w372647043
Kökényes utca 2 w188821852,w324730125
Kölcsey Ferenc utca 4 w40550804,w221357094,w308653598,w39900260
Könyök utca 1 w390586344
Körtvélyes utca 1 w160380841
Köves utca 1 w403219755
Köz 1 w32877170
Külső Bánomi út 7 w188863225,w534336705,w522854628,w522854627,w308927534,w308927532,w276827279
Kőalja dűlő 1 w288050188
Kőrösi Csoma Sándor utca 2 w32783512,w32961029
Kőrösy László utca 3 w592775578,w172815244,w172815134
Lahner György utca 1 w34698699
Lajtoskerti utca 1 w527483407
Lakatos Judit utca 1 w188871251
Lakótelep 2 w302864270,w302864272
Leiningen Károly utca 1 w522854626
Len utca 1 w445460879
Lippert József utca 1 w387582022
Liszt Ferenc utca 1 w26490819
Lombos utca 1 w188862936
Látóhegyi út 8 w187517382,w187517390,w592775555,w684240856,w335169735,w304425542,w335169734,w304426234
Lázár Vilmos utca 3 w544584554,w592775571,w592775597
Lépcső utca 3 w222882088,w445665860,w390661458
Lógató út 4 w32986535,w32986532,w32986537,w223815349
Lőrinc utca 2 w27543410,w548446459
Lőtér utca 1 w32986520
Macskalépcső 6 w492100604,w492100605,w339753615,w610630801,w201389096,w492100606
Madách Imre tér 1 w99699242
Magyar utca 1 w188274665
Magyary László utca 3 w324730126,w34698705,w34698704
Majer István út 2 w242606233,w35550230
Major 1 w445487252
Malom utca 1 w77102134
Malonyai pincesor 1 w527478844
Malonyai utca 1 w33754383
Margaréta utca 1 w306747463
Martsa Alajos utca 3 w222755967,w172813456,w390507394
Mathyász János utca 1 w40269054
Matus Gyula utca 3 w684243337,w483553011,w32783850
Matyasovszky utca 1 w386771682
Meggyfás út 2 w306747467,w160377682
Meredek utca 2 w350346332,w498583226
Meszéna János utca 2 w34698690,w34663375
Mikes Kelemen utca 1 w445490959
Mikszáth Kálmán utca 1 w39899468
Mindszenty hercegprímás tere 1 w386910204
Mohácsy Mátyás köz 1 w188819870
Molnár sor 2 w165525089,w35550213
Monteverdi utca 2 w400631299,w34698707
Muskátli utca 1 w188819873
Márai Sándor köz 1 w188873289
Mária Valéria híd 2 w601245850,w30453541
Mátyás király utca 16 w577316665,w42102881,w35160662,w571470739,w532696561,w185765658,w42102882,w185765657,w592775627,w571470722,w577316661,w577316660,w35160676,w577316666,w392733038,w35160663
Mély út 1 w40269055
Ménesvölgyi utca 1 w167062638
Mészáros Lázár utca 1 w39946642
Móricz Zsigmond utca 1 w34588880
Nagy Duna sétány 5 w393272002,w592775593,w25697665,w622106926,w39899863
Nagy Sándor József utca 1 w188900987
Nap utca 1 w222881849
Nefelejcs utca 2 w667751914,w34589622
Nevesincs köz 1 w665835606
Nyaktekercs utca 1 w160377684
Nyitrai utca 1 w32751004
Nyárfa köz 1 w160380839
Nyírfa köz 1 w403219766
Németh László utca 2 w32783963,w32783962
Oltóssy Pál utca 1 w53499919
Orgona utca 1 w403219774
Pala part 5 w220798927,w41015653,w41015655,w41015654,w32877175
Palkovics Károly utca 1 w188873290
Papnevelde utca 1 w188900985
Partifecske utca 2 w306744645,w306744646
Pataksor alsó 1 w34875395
Perc utca 2 w391718248,w222760907
Petz testvérek utca 3 w529073663,w529073661,w34589610
Petőfi Sándor utca 7 w242606234,w585069512,w34142506,w39900261,w103025745,w34588883,w32687515
Pifkó Péter utca 2 w542032400,w500746132
Pilismaróti út 7 w476122449,w476122447,w243405207,w482993248,w420983066,w445664833,w520637724
Pillangó utca 1 w390676104
Postás út 12 w213193043,w215542519,w213193040,w501477372,w501477371,w213193063,w501477370,w213193060,w501477369,w295244729,w501477373,w215542514
Pozsonyi utca 2 w32783762,w219844923
Puskás Tivadar utca 1 w684243335
Pálosok utcája 1 w149811048
Párkányi utca 1 w32762434
Pázmány Péter utca 2 w35550211,w534326691
Pór Antal tér 1 w201389097
Pöltenberg Ernő utca 1 w34589614
Regiomontanus utca 1 w221308442
Retek utca 4 w55497277,w42304328,w117503738,w27835124
Rezeda utca 2 w325152491,w324736586
Rimay János utca 1 w188280515
Rizling utca 2 w288050190,w288050189
Rozetti Lázár diák utca 1 w188873288
Rozália utca 2 w570685126,w34698683
Rubik Ernő tér 2 w394024200,w394024201
Rubik Ernő utca 2 w592775587,w35550199
Rudnai Molnár István utca 4 w387383447,w387383446,w387383448,w387383445
Rudnay Sándor tér 2 w308653601,w445668890
Rákóczi tér 2 w445665560,w223504915
Régi P+ 1 w403226816
Rényi Rezső utca 1 w53499925
Rétkert utca 1 w160377689
Révész Béla utca 1 w34589619
Római út 2 w219398356,w482802899
Rózsa utca 1 w390586345
Rövid utca 1 w445665945
Sashegyi utca 1 w663495810
Schalkház Ferenc utca 1 w34587933
Schleiffer Mátyás utca 1 w34588882
Schweidel József utca 3 w34588877,w463029553,w592775554
Semmelweis utca 1 w34761938
Simor János utca 9 w33754384,w592775569,w55494825,w160393505,w150251576,w55498342,w150251573,w34588889,w55494824
Sissay köz 2 w592775609,w34588890
Siszler utca 1 w35675177
Sobieski sétány 3 w37829082,w311441960,w534325044
Spar parkoló 2 w41385472,w32688722
Sport utca 1 w32783784
Strázsa út 1 w34587932
Sugár út 18 w32910718,w34698693,w498583230,w541612385,w541612383,w646615253,w646615258,w646615264,w592775596,w522854623,w592775589,w592775581,w541612379,w541612381,w541599000,w541598992,w42396811,w34698694
Szabó Erna utca 1 w391480905
Szalézi utca 5 w34587934,w34587936,w34587935,w34587939,w34587937
Szamárhegyi út 2 w160397639,w160380840
Szarvashegyi út 1 w269345343
Szarvas köz 1 w160380847
Szarvaskői út 2 w35921015,w308929387
Szedres utca 1 w188862934
Szegfű utca 1 w34589608
Szent Benedek utca 1 w488236442
Szent Erzsébet híd 1 w39901042
Szent György utca 1 w35550214
Szent György árok 3 w420983075,w420983070,w520634040
Szent István lépcső 1 w189054275
Szent István tér 7 w173803455,w222857734,w35550231,w25697689,w173803465,w592775598,w276827275
Szent János-kúti út 3 w221308439,w387582021,w559363285
Szent János köz 1 w325152494
Szent Kinga utca 2 w35550223,w35550218
Szentkirály dűlő 2 w386654989,w386654988
Szentkirályi utca 5 w34589612,w592775572,w667751916,w592775608,w592775603
Szent Margit utca 1 w35550221
Szent Miklós híd 1 w390584914
Szent Miklós utca 1 w386910209
Szent Orbán utca 1 w288050186
Szentpál utca 1 w34589618
Szent Tamás kálvária lépcső 1 w189054277
Szent Tamás utca 6 w222760911,w188937354,w222881848,w534329859,w188937363,w188907314
Szilvafás utca 1 w160377680
SZIM telep 1 w445666909
Szlanka utca 1 w590075388
Szontagh Ottó útja 1 w488485479
Százszorszép utca 1 w403219770
Széchenyi tér 1 r6437818
Széchy Dénes utca 5 w222870470,w592775618,w646615255,w646615256,w53499915
Székely Mihály utca 7 w592775585,w445667357,w39946640,w592775575,w592775623,w592775592,w32687309
Szépkilátás utca 2 w391874183,w486363990
Szérűskert utca 1 w34589615
Szőlőhegy utca 1 w445668601
Sánc utca 2 w188900995,w188900991
Sás utca 1 w313416099
Sátorkői út 6 w304428437,w201389091,w592775616,w201389092,w32877177,w32877178
Sötétkapu 1 w173068311
Tartsay Vilmos utca 2 w592775549,w34589617
Tas utca 1 w220218055
Technikum köz 1 w33607294
Telegdy Csanád utca 2 w188873287,w188279321
Temesvári utca 2 w32877179,w32877180
Temető út 5 w570498643,w292028172,w288050192,w34663373,w292028171
Terézia utca 4 w498583228,w498583229,w150094509,w39900264
Tompa Mihály utca 1 w191534819
Tábornok utca 1 w32986521
Táncsics Mihály utca 4 w298503684,w432626493,w525457277,w39901037
Táti út 4 w592775599,w13263311,w499971033,w592775604
Téglaház utca 1 w222878839
Tógát utca 1 w160383123
Tópart utca 4 w32877172,w32877200,w32762057,w605708872
Tölgyesi út 4 w37449220,w37449221,w37449222,w545332129
Tölgyfa utca 1 w160377690
Töltés utca 1 w34589616
Török Ignác utca 2 w242606236,w188276875
Tündérkert utca 1 w160377693
Vadlúd utca 1 w445669700
Vadrózsa utca 1 w188821849
Vadvirág köz 1 w188862933
Vasas utca 2 w34589609,w648560475
Vaskapui út 14 w630196088,w476122453,w276827274,w476122460,w476122456,w476122459,w498583211,w498583212,w420983065,w276827273,w577738068,w308927250,w534336706,w630196089
Vasvári Pál utca 3 w534329856,w188937353,w40551236
Vasút sor 2 w39946639,w33607296
Venyige utca 2 w160377679,w445462354
Verseghy Ferenc utca 2 w34589620,w34589621
Verseghy Pál utca 1 w34589613
Világoshegy dűlő 1 w37449219
Virágos utca 2 w34698696,w541592279
Visegrádi út 10 w545730201,w675990814,w675990811,w308930303,w550402566,w483106816,w39629399,w482993247,w547326545,w35921018
Vitéz János utca 1 w188873286
Vágány köz 1 w188276281
Várfok utca 2 w188860461,w386910213
Vár köz 1 w188892809
Városi dögkút 1 w445670418
Vár utca 2 w276827276,w35550225
Vécsey Károly utca 1 w404810093
Vécs Ottó köz 3 w432626492,w625638845,w625638843
Vízimalom utca 1 w32687792
Vízmű üzemi terület 1 w388244227
Víztorony utca 2 w539300806,w34698706
Víztároló utca 1 w32783996
Völgy út 1 w41017777
Vöröskői út 2 w41018252,w306747470
Vörösmarty utca 3 w541963304,w201409343,w39692206
Vöröstölgy utca 1 w160377692
Wesselényi Miklós utca 3 w32687313,w32975077,w592775557
Zamárd út 1 w41017779
Zanót utca 1 w160377687
Zsellér dűlő 1 w403165443
Zsemberi Berta utca 1 w32783788
Zsilip út 1 w160377688
Zsolt Nándor utca 1 w188275364
Zsák utca 1 w188275361
Áchim András utca 6 w32910716,w545331648,w545331647,w302864274,w302864275,w589680864
Áfonyás utca 1 w188862509
Ákospalotai út 2 w593160316,w308929388
Álmos utca 2 w188276805,w230949493
Árnyas utca 1 w41018251
Árok utca 3 w205945746,w39901041,w117556005
Árpád utca 1 w34698689
Árvahegyi út 1 w403219756
Árvízvédelmi töltés 3 w387176613,w37828482,w400028311
Óvoda 1 w32877164
Ökörszem utca 2 w160385713,w220218056
Öregkúria utca 1 w527477806
Újföldek dűlő 1 w41018249
Új utca 1 w222878838
Őrtorony utca 4 w35921010,w308929389,w308929386,w41039187