data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Esztergom utcanevek

Esztergom határa JOSM link Esztergom határa térképen Összesen 489db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
48-as tér 7 w35550209,w188900996,w188900971,w35550208,w222861402,w35550216,w222861403
Áchim András utca 6 w302864274,w589680864,w545331647,w545331648,w32910716,w302864275
Ady Endre utca 2 w702148068,w503843610
Áfonyás utca 1 w188862509
Akácos utca 1 w41018250
Ákospalotai út 2 w308929388,w593160316
Alig utca 1 w445462412
Almavirág utca 1 w160377683
Álmos utca 2 w188276805,w230949493
AMP út 3 w32612695,w42102880,w187517401
Andrássy utca 1 w404810091
Angyal utca 1 w188274667
Aradi vértanúk tere 5 w495056363,w796228503,w732434393,w99699241,w222859014
Aranyeső utca 3 w335108145,w335108146,w799424473
Aranyhalas utca 2 w756207978,w577819530
Aranyhegyi dűlő 1 w402423573
Aranyhegyi lakópark 1 w799424472
Aranyhegyi út 2 w34698701,w34698702
Arany János utca 6 w40551255,w34588885,w32783440,w39899472,w702148095,w34588888
Árnyas utca 1 w41018251
Árok utca 5 w775818871,w117556005,w873218763,w205945746,w39901041
Árpád utca 1 w34698689
Árvahegyi út 1 w403219756
Árvízvédelmi töltés 4 w400028311,w37828482,w387176613,w618633962
Átjáró (Geoda) 1 w793185349
Attila utca 3 w222881846,w188937365,w222760905
Aulich Lajos utca 1 w188900974
Babits Mihály utca 1 w201409327
Babits Mihály út 5 w778045232,w592775565,w778041270,w792992262,w859893039
Bády Valér köz 1 w388244225
Bagoly köz 1 w864581258
Bagoly utca 1 w445471899
Bajcsy-Zsilinszky út 7 w39692207,w732434392,w242606229,w733182863,w592775546,w242606230,w222882865
Bajnok utca 1 w339752661
Bajor Ágost utca 1 w188275363
Bajóti Simon utca 1 w188871249
Balassa Bálint utca 3 w576299723,w793948497,w794455408
Balassa köz 1 w445464556
Bánfi Lukács út 9 w732732136,w732443777,w733345313,w732732135,w732734543,w35550228,w525443378,w528834584,w732443778
Bánomi dűlő 1 w445465627
Bánomi lakópark 3 w796406639,w188821855,w799419358
Bánomi lakótelep 3 w188860464,w188860465,w391718253
Bánomi út 6 w522854628,w784019116,w534336705,w420983064,w778642670,w220732279
Bányai Kornél utca 1 w32975080
Barackfás utca 2 w445461998,w445462187
Barátkút dűlő 1 w185765669
Barátkúti utca 2 w498357061,w160377678
Barkóczy Ferenc utca 3 w386771681,w188873292,w188873284
Baross Gábor út 10 w34588876,w541598992,w32910717,w765276516,w541599000,w503843613,w185765648,w42396811,w541612379,w541612381
Bartikút dűlő 1 w590075387
Bartikúti út 3 w630196086,w403167554,w219405427
Bartók Béla utca 2 w32783312,w541598995
Basa utca 6 w33968388,w222878842,w732431999,w528834585,w33968389,w188907316
Bátori Schulcz Bódog utca 2 w24306608,w793454186
Batthyány Lajos utca 5 w40551234,w733182860,w26495938,w209300520,w733182861
Beatrix királyné utca 1 w221357883
Becket Tamás utca 6 w222881844,w503054229,w784302672,w222878840,w795963533,w222878841
Béke tér 6 w222857730,w222857737,w222857731,w222857735,w222857736,w222857739
Bem tér 8 w646615261,w302864267,w859893049,w302864273,w844501501,w844501491,w201389073,w646615262
Bercsényi utca 1 w222874946
Berényi Zsigmond utca 5 w702148081,w794496296,w702148083,w38836380,w201389075
Beszédes Sándor utca 2 w41018253,w445463007
Besze János utca 1 w775623164
Bíbor utca 1 w403219759
Bíróréti utca 1 w403219772
Bíróréti út 1 w306747468
Blaha Lujza utca 2 w32750912,w32877202
Bocskai István köz 1 w32986529
Bocskoroskút dűlő 2 w797685766,w403167555
Bocskoroskúti út 4 w797666899,w797672067,w243405183,w797672068
Bokréta utca 1 w353540784
Boldog Özséb utca 1 w445466759
Borbély Zoltán utca 1 w34589620
Borostyán köz 1 w160377686
Borzhegy dűlő 1 w390677568
Bottyán híd 1 w39901038
Bottyán János utca 2 w702148093,w390649113
Bubik István utca 1 w188274666
Búbosbanka utca 2 w156603600,w639696658
Budai Nagy Antal utca 5 w34588875,w522854620,w522854619,w387383455,w498583231
Budapesti utca 1 w35160677
Bükkfa utca 1 w403219760
Cickafark utca 1 w41017784
Cinege utca 1 w700275466
Czuczor Gergely utca 1 w42220970
Czuczor János utca 1 w815149305
Csajkavirág utca 1 w445467758
Csapási dűlő 5 w541611044,w541611045,w538098015,w733189302,w309668802
Csatai Szabó János utca 2 w34589607,w732438321
Csendes utca 1 w403165451
Csendesvölgy utca 1 w403165447
Csengele utca 1 w599466589
Csenkei híd dűlő 1 w353540772
Csenkei híd 3 w445467811,w353540782,w306746619
Csenkei út 3 w220218060,w547516982,w41017776
Cseresznyés út 2 w160377689,w220218059
Csillag tér 4 w793379166,w793451607,w387582019,w188873578
Csókáskő út 1 w403223024
Csónak sólya 1 w569117160
Csonka utca 1 w500746133
Damjanich János út 12 w308565451,w485105113,w592775553,w32877181,w32877182,w304428321,w32877183,w32909808,w542132433,w304428816,w592775574,w592775602
Deák Ferenc utca 3 w201389077,w37829078,w702148092
Dédai utca 1 w41017780
Démusz-villa utca 1 w32877174
Dessewffy Arisztid utca 2 w35550224,w38239666
Diófa utca 1 w663520469
Diósvölgy dűlő 1 w269345355
Diósvölgyi út 2 w40729854,w485546014
Dobogókői út 27 w42344678,w758185147,w721711247,w684240859,w684240857,w42344677,w39901406,w522854616,w522854615,w42344676,w623813169,w187517396,w577316674,w623813171,w589680863,w187517392,w187517398,w304422217,w219434616,w829773066,w302864268,w545332116,w42102872,w219434615,w187517397,w40269053,w829773067
Dobogókői völgyhíd 1 w457659557
Dobó István utca 5 w117503742,w826594464,w831933266,w32762865,w32687315
Dobozi Mihály utca 14 w592775620,w276827278,w420983066,w476122449,w520637724,w476122447,w476122441,w476122443,w476122442,w732425337,w592775629,w35550233,w188892826,w276827277
Dorogi út 10 w538095135,w42304326,w55497280,w548355086,w35550234,w431438051,w548355089,w431438052,w733189301,w538095134
Dózsa György köz 1 w500746130
Dózsa György tér 3 w38239665,w222874947,w35550207
Döbönkút dűlő 3 w420302541,w403165442,w420302544
Dr. Bády István utca 1 w445468296
Dr. Feichtinger Sándor utca 3 w590075386,w403165444,w403165445
dr. Jócsik Lajos utca 1 w403165453
Dr. Niedermann Gyula utca 1 w395064639
Dunaköz utca 4 w547515802,w741727415,w439859426,w741727416
Duna utca 1 w188275362
Einczinger Ferenc köz 1 w188819871
Előhegy köz 1 w445473302
Eötvös József utca 4 w34589606,w803323772,w803323773,w34588893
Eperfa utca 1 w637289713
Eperjesi utca 5 w32696418,w742125228,w32877201,w201389078,w32975078
Eper út 1 w188862935
Erdélyi völgy 2 w445670419,w445670421
Erdészeti út 1 w164616920
Erkel Ferenc utca 2 w32687772,w826614351
Erzsébet királyné utca 5 w34698692,w702148067,w805273880,w34698691,w805273879
Esze Tamás utca 2 w188937363,w222760912
Eszperantó utca 3 w39899469,w160396958,w160396952
Etter Jenő utca 3 w34698685,w571308066,w34698686
Fácán utca 1 w392285640
Fakopáncs utca 1 w220218058
Fárikúti út 16 w276827280,w593160311,w308929094,w41017781,w239138655,w345755880,w350346331,w345755877,w350346330,w219434618,w441687701,w675990818,w41017785,w418750172,w35921009,w593160312
Fecske utca 1 w386771680
Féja Géza utca 1 w32783473
Felső-Kenderes dűlő 3 w34761937,w37449218,w445671128
Fenyves út 1 w160377677
Ferenczy Béni utca 1 w221308441
Forrás út 1 w288050193
Főapát utca 1 w188274668
Földműves utca 13 w476122446,w646615257,w793251440,w390642191,w592775618,w592775583,w476122445,w658705593,w399327463,w817679317,w592775590,w188873285,w793267316
Fűzfa utca 1 w188900978
Gábor Áron utca 1 w32696814
Galagonyás köz 1 w724877822
Galagonyás út 4 w829773065,w185765654,w34761936,w693616732
Galamb utca 1 w222881843
Garam utca 1 w53499926
Gárdonyi Géza utca 1 w32696411
Gát köz 2 w667748146,w667748147
Gesztenye fasor 6 w815738036,w815738037,w388244226,w815738038,w325156299,w189114008
Gesztenyés utca 2 w702148099,w590075385
Géza fejedelem utca 1 w188279320
Gizella királyné utca 1 w188279319
Gőzhajó utca 4 w390584913,w702148091,w592775622,w33968316
Gróh József utca 1 w570498632
Gyepmester telep 1 w445474056
Gyep utca 1 w32877176
Gyurgyalag dűlő 2 w391874184,w599466592
Gyurgyalag utca 1 w222745678
Hajdú Sándor köz 1 w32877170
Hajnal utca 1 w222745183
Halastó út 1 w160383125
Harangvirág utca 1 w445475844
Hármas-szikla utca 3 w188821845,w390677567,w188821846
Hársfa utca 1 w403219771
Határ utca 5 w880717573,w32909289,w32909290,w637289711,w448317229
Hegyalja utca 2 w549625456,w160380846
Hegyalja út 1 w103025743
Hegytető utca 1 w222881847
Hegy utca 2 w35675522,w33058200
Helemba utca 2 w803238275,w803238277
Helischer József út 2 w298503683,w297972673
Hell József Károly utca 1 w32975079
Henryk Feit utca 2 w807635592,w483553012
Hét vezér utca 1 w189759006
Hidegvölgyi utca 6 w498604462,w304419779,w304419925,w761683880,w498604470,w288050187
Híd 1 w529553819
Híd utca 1 w32792106
Hild József utca 3 w188860466,w387383444,w387383448
Hoffmann út 10 w501479827,w219398355,w219398357,w402000537,w219398353,w767957608,w13219299,w355559543,w219398354,w501479826
Holopkút dűlő 1 w308927251
Homok dűlő 1 w403219769
Homok utca 1 w32986524
Honvédtemető utca 2 w749592484,w188873291
Honvéd utca 2 w32687339,w658486706
Horváth Géza sor 2 w188900982,w386771673
Hosszúvölgy utca 1 w373193580
Hősök tere 3 w34588887,w39900259,w39900262
Hőtáv utca 2 w32762075,w32986562
Hunyadi János utca 14 w103025742,w732466498,w164632009,w242606232,w199884336,w732466499,w185765656,w386771679,w31669983,w187517405,w308871789,w53499912,w53499913,w386910214
Hunyadi köz 3 w188892821,w391874188,w391874189
Ibolya utca 1 w403219768
III. Béla király utca 1 w35550219
Imaház utca 3 w733182864,w32687504,w40550801
Ipolyi Arnold utca 1 w222745677
Irányi Dániel utca 2 w40550802,w796463813
Irinyi János utca 3 w40550803,w796464799,w792992263
Iskola utca 3 w189763515,w386910211,w733182859
IV. Béla király utca 2 w160396959,w34588891
Jarosik Jakab utca 1 w32783863
Jázmin utca 1 w403219767
Jókai Mór utca 2 w34588894,w221357030
Jókai utca 1 w583764215
Jópásztor utca 3 w34663374,w445668601,w34663377
Jósika Miklós utca 1 w32762855
József Attila tér 1 w445483808
Juhász József utca 2 w609472814,w477327348
Juhszalagos utca 1 w40729855
Juliánus barát utca 1 w34698687
Kaán út 3 w34698703,w422771929,w796462867
Kálmán-forrás köz 1 w103025744
Kálvária 1 w34663376
Kálvária út 2 w219434619,w34698684
Kálvin János köz 1 w541488502
Kápolna utca 1 w222745184
Kapu köz 1 w694262502
Kassai utca 3 w32687048,w201389081,w32877173
Kateri dűlő 1 w589680851
Katona István utca 1 w35550205
Kenderesi utca 1 w40269056
Kenyérmező utca 2 w583764214,w32961028
Keresztelő Szent János utca 3 w520346645,w520346644,w324951499
Kertész utca 7 w35160661,w40550800,w577316662,w577316658,w577316663,w545332122,w577316659
Kert utca 1 w32961029
Kesztölci út 22 w699428409,w699428408,w397255384,w373964560,w699428410,w223504916,w397255412,w333647660,w684238619,w345466495,w684238618,w55497281,w55497282,w55497279,w548355084,w117503750,w397255387,w397255397,w397255392,w699428406,w699428407,w372636105
Két ember útja 1 w372647043
Kettőspince sor 2 w391874180,w699557827
Kincses patak utca 1 w35160679
Kincses utca 1 w306747466
Kinizsi Pál utca 2 w32784016,w831933267
Királyka utca 1 w445465626
Királyszive utca 1 w188821856
Kis-Duna sétány 10 w386910205,w386910208,w201389082,w801977735,w445059425,w804909672,w801997270,w27591606,w26490818,w593915283
Kiskúria utca 1 w219432744
Kislátóhegyi utca 1 w485546012
Kiss Ernő utca 3 w35550217,w35550210,w793454185
Kiss János vezérezredes út 6 w538095137,w538095138,w187517406,w481119292,w481119290,w702148066
Kistói utca 1 w222745676
Klapka tér 5 w646615263,w793601837,w597927473,w597927472,w222861404
Knézich Károly utca 2 w188900993,w793948498
Knorr János utca 2 w648560476,w34589611
Kollégium köz 1 w188892818
Kolozsvári utca 1 w32687041
Kopácsy József utca 6 w53499923,w188860460,w35550220,w793230411,w53499924,w749262874
Kosbor utca 1 w445486281
Kossuth híd 2 w39901040,w802019396
Kossuth Lajos utca 14 w875839456,w775819418,w733068153,w733068154,w732434671,w733068152,w733068151,w103025751,w733068157,w733068155,w201389083,w803280316,w35550227,w733068156
Kovácsi utca 1 w34698698
Kőalja dűlő 1 w288050188
Kökényes utca 2 w188821852,w324730125
Kölcsey Ferenc utca 5 w796464798,w308653598,w39900260,w40550804,w221357094
Könyök utca 1 w390586344
Kőrösi Csoma Sándor utca 1 w32783512
Kőrösy László utca 3 w172815134,w592775578,w172815244
Körtvélyes utca 1 w160380841
Köves utca 1 w403219755
Kusztusi utca 2 w422771939,w420293533
Külső Bánomi út 6 w308927532,w844501486,w188863225,w276827279,w308927534,w522854627
Láhner György utca 1 w34698699
Lajtoskerti utca 1 w527483407
Lakatos Judit utca 1 w188871251
Lakótelep 2 w302864272,w302864270
Látóhegyi út 11 w335169734,w592775555,w699428405,w699428404,w187517390,w699428411,w304426234,w684240856,w187517382,w304425542,w335169735
Lázár Vilmos utca 3 w592775597,w544584554,w592775571
Leiningen Károly utca 1 w522854626
Lengyel utca 1 w34587937
Len utca 1 w445460879
Lépcső 1 w525456199
Lépcső utca 4 w445665860,w222882088,w390586345,w390661458
Levente utca 1 w815151311
Lippert József utca 1 w387582022
Liszt Ferenc utca 2 w702148101,w26490819
Lógató út 4 w32986537,w32986535,w223815349,w32986532
Lombos utca 1 w188862936
Lőrinc utca 3 w548446459,w27543410,w732434672
Lőtér utca 1 w32986520
Macskalépcső 14 w854298258,w492100606,w339753615,w492100604,w492100605,w854298263,w854298264,w854298265,w854298266,w854298259,w854298262,w854298261,w610630801,w201389096
Madách Imre tér 3 w796041888,w732434391,w99699242
Magyar utca 1 w188274665
Magyary László utca 6 w803259172,w702148096,w324730126,w34698705,w34698704,w796477968
Majer István út 2 w35550230,w242606233
Major 1 w445487252
Malom utca 1 w77102134
Malonyai pincesor 1 w527478844
Malonyai utca 1 w33754383
Márai Sándor köz 1 w188873289
Margaréta utca 1 w306747463
Mária Valéria híd 2 w601245850,w30453541
Martsa Alajos utca 4 w222755967,w784035916,w172813456,w390507394
Mathiász János utca 1 w40269054
Matus Gyula utca 3 w483553011,w32783850,w684243337
Mattyasovszky utca 1 w386771682
Mátyás király utca 16 w392733038,w185765658,w185765657,w571470722,w577316661,w592775627,w42102882,w571470739,w42102881,w35160662,w532696561,w577316666,w35160663,w577316665,w35160676,w577316660
Meggyfás út 2 w306747467,w160377682
Méhesvölgyi utca 1 w167062638
Mélygarázs lehajtó 2 w542833972,w577617115
Mély út 1 w40269055
Meredek utca 2 w498583226,w350346332
Mészáros Lázár utca 1 w39946642
Meszéna János utca 3 w34698690,w34663375,w757685731
Mikes Kelemen utca 1 w445490959
Mikszáth Kálmán utca 1 w39899468
Mindszenty tér 6 w702148084,w27591607,w794875629,w401962671,w386910204,w401962670
Mohácsy Mátyás köz 1 w188819870
Molnár sor 2 w165525089,w35550213
Monteverdi utca 2 w400631299,w34698707
Móricz Zsigmond utca 1 w34588880
Motorsport utca 1 w758451661
Muskátli utca 1 w188819873
Nagy-Duna sétány 6 w25697666,w592775593,w393272002,w622106926,w39899863,w25697665
Nagy Sándor József utca 1 w188900987
Nap utca 1 w222881849
Nefelejcs utca 2 w667751914,w34589622
Németh László utca 2 w32783962,w32783963
Nixbród dűlő 3 w864649263,w497504629,w864649262
Nyaktekercs utca 1 w160377684
Nyárfaköz utca 1 w160380839
Nyírfa köz 1 w403219766
Nyitrai utca 1 w32751004
Oltósy Pál utca 1 w53499919
Orgona utca 1 w403219774
Öböl utca 1 w864649264
Ökörszem utca 2 w160385713,w220218056
Öregkúria utca 1 w527477806
Őrtorony utca 4 w308929386,w308929389,w35921010,w41039187
Pala part 2 w41015655,w41015654
Palatinus tanösvény 2 w41015653,w32877175
Pala tópart 1 w220798927
Pala Tópart (stégek) 4 w147845247,w881143279,w883375499,w605714076
Palkovics Károly utca 1 w188873290
Pálosok utcája 5 w768277617,w557968152,w768285664,w768277618,w768283080
Panoráma utca 1 w403165449
Papnevelde utca 1 w188900985
Párkányi utca 1 w32762434
Partifecske utca 2 w306744646,w306744645
Pataksor-alsó utca 1 w34875395
Patak sor / Bocskai István sor 1 w32761911
Pázmány Péter utca 2 w534326691,w35550211
Perc utca 2 w391718248,w222760907
Petőfi Sándor utca 11 w844501488,w34142506,w34588883,w32687515,w585069512,w34698682,w242606234,w880581061,w844501489,w39900261,w103025745
Petz testvérek utca 3 w529073663,w529073661,w34589610
Pifkó Péter utca 2 w542032400,w500746132
Pillangó utca 1 w390676104
Pór Antal tér 1 w201389097
Postás út 11 w213193043,w501477371,w213193060,w215542514,w501477373,w213193040,w501477370,w213193063,w295244729,w215542519,w501477372
Pozsonyi utca 3 w828920797,w219844923,w32783762
Pöltenberg Ernő utca 1 w34589614
Puskás Tivadar utca 1 w684243335
Rákóczi tér 6 w548446460,w445665559,w803278671,w732434670,w445665560,w223504915
Regiomontanus utca 1 w221308442
Régi P+ 1 w403226816
Rényi Rezső utca 2 w53499925,w793230410
Reptér utca 1 w637289712
Retek utca 4 w42304328,w117503738,w27835124,w55497277
Rétkert utca 1 w665835606
Révész Béla utca 1 w34589619
Rezeda utca 2 w324736586,w325152491
Rimay János utca 3 w794466457,w794466459,w794466458
Rizling utca 2 w288050189,w288050190
Római út 2 w675990820,w219398356
Rozália utca 2 w34698683,w570685126
Rozetti Lázár diák utca 1 w188873288
Rövid utca 1 w445665945
Rubik Ernő utca 2 w592775587,w35550199
Rudnai Molnár István utca 3 w387383445,w387383446,w387383447
Rudnay Sándor tér 5 w873218758,w13263736,w873218764,w445668890,w308653601
Sánc utca 4 w188900973,w188900995,w188900991,w188900976
Sashegyi utca 1 w663495810
Sás utca 1 w313416099
Sátorkői utca 7 w592775616,w810767485,w201389091,w32877178,w304428437,w201389092,w32877177
Schalkház Ferenc utca 1 w34587933
Schleifer Mátyás utca 3 w722799266,w34588882,w722799265
Schweidel József utca 3 w34588877,w592775554,w463029553
Semmelweis utca 1 w34761938
Serédi Jusztinián sétány 1 w26495936
Simor János utca 10 w592775569,w150251573,w838664598,w803270971,w34588889,w55494824,w33754384,w55494825,w160393505,w150251576
Sissay köz 1 w592775609
Siszler utca 2 w542032403,w35675177
Sobieski sétány 3 w311441960,w37829082,w534325044
Sötétkapu 1 w173068311
Sport utca 1 w32783784
Strázsa utca 1 w34587932
Sugár út 15 w592775596,w646615258,w32910718,w541612383,w541612385,w722799263,w592775581,w592775589,w522854623,w722799264,w646615253,w34698694,w498583230,w646615264,w34698693
Szabó Erna utca 1 w391480905
Szalézi utca 4 w34587936,w816971440,w34587935,w34587939
Szamárhegyi út 2 w160397639,w160380840
Szarvashegyi út 1 w269345343
Szarvaskői út 2 w308929387,w35921015
Szarvas köz 1 w160380847
Százszorszép utca 1 w403219770
Széchenyi tér 1 r6437818
Széchenyi tér 1 w221357029
Széchy Dénes utca 1 w53499915
Szedres utca 2 w445670213,w188862934
Szegfű utca 1 w34589608
Székely Mihály utca 9 w32687309,w39946640,w592775575,w39946639,w33607296,w592775623,w592775592,w592775585,w445667357
Szent Benedek utca 1 w488236442
Szent Erzsébet híd 1 w39901042
Szent György árok 3 w420983075,w520634040,w420983070
Szent György utca 4 w793934142,w793934143,w35550214,w793934144
Szent István lépcső 2 w189054275,w865921709
Szent István tér 10 w35550231,w173803465,w276827275,w732431114,w592775598,w173803455,w702148077,w222857734,w702148076,w25697689
Szent János köz 1 w325152494
Szent János-kúti út 5 w777969833,w777969834,w221308439,w387582021,w559363285
Szent Kinga utca 2 w35550223,w35550218
Szentkirály dűlő 2 w386654988,w386654989
Szentkirályi utca 5 w34589612,w592775572,w592775603,w667751916,w592775608
Szent Margit utca 1 w35550221
Szent Miklós híd 1 w390584914
Szent Miklós utca 1 w386910209
Szent Orbán utca 1 w288050186
Szentpál utca 1 w34589618
Szent Tamás kálvária lépcső 1 w189054277
Szenttamás utca 7 w188907314,w222881848,w188937354,w534329859,w222760911,w784304828,w795936290
Szépkilátás utca 2 w391874183,w486363990
Szép köz 1 w403165452
Szérűskert utca 1 w34589615
Szilvafás utca 1 w160377680
SZIM telep 1 w445666909
Szlanka utca 1 w590075388
Szontagh Ottó útja 1 w488485479
Szuszogó 1 w215534573
Tábor utca 1 w32986521
Tallér utca 1 w313416439
Táncsics Mihály utca 4 w525457277,w298503684,w432626493,w39901037
Tartsay Vilmos utca 2 w34589617,w592775549
Tas utca 2 w220218055,w41017778
Táti út 4 w592775599,w592775604,w499971033,w13263311
Technikum köz 1 w33607294
Téglaház utca 1 w222878839
Telegdy Csanád utca 2 w188279321,w188873287
Temesvári utca 2 w32877179,w32877180
Temető út 5 w34663373,w292028171,w292028172,w570498643,w288050192
Terézia utca 8 w498583228,w150094509,w757685732,w886418332,w757685730,w498583229,w880581062,w39900264
Tó köz 1 w201389079
Tompa Mihály utca 1 w191534819
Tópart utca 4 w605708872,w32877200,w32877172,w32762057
Tölgyesi út 4 w37449221,w37449220,w545332129,w37449222
Tölgyfa utca 1 w160377690
Töltés utca 1 w34589616
Török Ignác utca 2 w188276875,w242606236
Tündérkert utca 1 w160377693
Tüzér utca 1 w34587934
Újföldek dűlő 1 w41018249
Új utca 1 w222878838
Vadlúd utca 1 w445669700
Vadrózsa utca 3 w796421670,w742126537,w188821849
Vadvirág köz 1 w188862933
Vadvirág utca 2 w783717420,w879398879
Vágány köz 1 w188276281
Várfok utca 3 w386910213,w784035917,w188860461
Vár köz 1 w188892809
Városi dögkút 1 w445670418
Vár utca 2 w276827276,w35550225
Vasas utca 2 w648560475,w34589609
Vaskapui út 18 w733163715,w276827273,w630196088,w476122453,w276827274,w534336706,w733920985,w733163714,w476122460,w308927250,w577738068,w420983065,w498583212,w498583211,w772946977,w630196089,w476122456,w476122459
Vasvári Pál utca 3 w534329856,w188937353,w40551236
Vécsey Károly utca 1 w404810093
Vécs Ottó köz 3 w625638843,w390688188,w432626492
Venyige utca 2 w160377679,w445462354
Verseghy Ferenc utca 2 w34589613,w34589621
Világoshegy dűlő 1 w37449219
Virágos utca 2 w541592279,w34698696
Visegrádi út 19 w445664833,w550402566,w675990811,w675990814,w308930303,w39629399,w35921018,w547326545,w482993247,w807307595,w545730201,w483106816,w482993248,w862188597,w733163728,w557788476,w733163727,w733163726,w243405207
Vitéz János utca 1 w188873286
Vízimalom utca 1 w32687792
Vízmű üzemi terület 1 w388244227
Víztároló utca 1 w32783996
Víztorony út 4 w797032302,w539300806,w34698706,w797032303
Volánbusz 3 w859893042,w859893048,w844501499
Völgy út 1 w41017777
Vöröskői út 3 w41018252,w800113452,w306747470
Vörösmarty utca 2 w201409343,w541963304
Vöröstölgy utca 1 w160377692
Wesselényi Miklós utca 3 w32687313,w592775557,w32975077
Zágon utca 1 w167062270
Zamárd út 1 w41017779
Zanót utca 1 w160377687
Zsák utca 1 w188275361
Zsalazson utca 1 w864649265
Zsellértag dűlő 1 w403165443
Zsemberi Berta utca 1 w828920795
Zsilip út 1 w160377688
Zsolt Nándor utca 1 w188275364