data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Esztergom utcanevek

Esztergom határa JOSM link Esztergom határa térképen Összesen 489db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
48-as tér 7 w35550209,w188900971,w222861402,w35550208,w35550216,w222861403,w188900996
Áchim András utca 6 w545331647,w545331648,w32910716,w302864274,w589680864,w302864275
Ady Endre utca 2 w503843610,w702148068
Áfonyás utca 1 w188862509
Akácos utca 1 w41018250
Ákospalotai út 2 w308929388,w593160316
Alig utca 1 w445462412
Almavirág utca 1 w160377683
Álmos utca 2 w188276805,w230949493
AMP út 3 w187517401,w42102880,w32612695
Andrássy utca 1 w404810091
Angyal utca 1 w188274667
Aradi vértanúk tere 5 w222859014,w99699241,w495056363,w796228503,w732434393
Aranyeső utca 3 w335108145,w335108146,w799424473
Aranyhalas utca 2 w756207978,w577819530
Aranyhegyi dűlő 1 w402423573
Aranyhegyi lakópark 1 w799424472
Aranyhegyi út 2 w34698701,w34698702
Arany János utca 6 w34588885,w702148095,w39899472,w40551255,w32783440,w34588888
Árnyas utca 1 w41018251
Árok utca 5 w39901041,w117556005,w205945746,w775818871,w873218763
Árpád utca 1 w34698689
Árvahegyi út 1 w403219756
Árvízvédelmi töltés 4 w400028311,w387176613,w37828482,w618633962
Átjáró (Geoda) 1 w793185349
Attila utca 3 w188937365,w222760905,w222881846
Aulich Lajos utca 1 w188900974
Babits Mihály utca 1 w201409327
Babits Mihály út 5 w792992262,w778045232,w859893039,w592775565,w778041270
Bády Valér köz 1 w388244225
Bagoly köz 1 w864581258
Bagoly utca 1 w445471899
Bajcsy-Zsilinszky út 6 w242606229,w732434392,w222882865,w733182863,w39692207,w592775546
Bajnok utca 1 w339752661
Bajor Ágost utca 1 w188275363
Bajóti Simon utca 1 w188871249
Balassa Bálint utca 3 w794455408,w576299723,w793948497
Balassa köz 1 w445464556
Bánfi Lukács út 9 w732443777,w35550228,w525443378,w732732136,w732732135,w528834584,w733345313,w732443778,w732734543
Bánomi dűlő 1 w879931539
Bánomi lakópark 3 w796406639,w188821855,w799419358
Bánomi lakótelep 3 w188860465,w188860464,w391718253
Bánomi út 6 w220732279,w778642670,w784019116,w522854628,w534336705,w420983064
Bányai Kornél utca 1 w32975080
Barackfás utca 2 w445461998,w445462187
Barátkút dűlő 1 w185765669
Barátkúti utca 2 w498357061,w160377678
Barkóczy Ferenc utca 3 w188873284,w386771681,w188873292
Baross Gábor út 9 w541612381,w185765648,w765276516,w541598992,w42396811,w503843613,w541599000,w541612379,w34588876
Bartikút dűlő 1 w590075387
Bartikúti út 3 w219405427,w630196086,w403167554
Bartók Béla utca 2 w32783312,w541598995
Basa utca 6 w33968388,w528834585,w732431999,w222878842,w33968389,w188907316
Bátori Schulcz Bódog utca 2 w24306608,w793454186
Batthyány Lajos utca 5 w40551234,w733182861,w209300520,w733182860,w26495938
Beatrix királyné utca 1 w221357883
Becket Tamás utca 6 w222878840,w784302672,w222878841,w795963533,w503054229,w222881844
Béke tér 6 w222857736,w222857737,w222857731,w222857735,w222857730,w222857739
Bem tér 8 w302864267,w859893049,w844501501,w844501491,w646615261,w302864273,w201389073,w646615262
Bercsényi utca 1 w222874946
Berényi Zsigmond utca 5 w702148083,w38836380,w794496296,w201389075,w702148081
Beszédes Sándor utca 2 w445463007,w41018253
Besze János utca 1 w775623164
Bíbor utca 1 w403219759
Bíróréti út 1 w306747468
Blaha Lujza utca 2 w32750912,w32877202
Bocskai István köz 1 w32986529
Bocskoroskút dűlő 2 w797685766,w403167555
Bocskoroskúti út 1 w243405183
Bokréta utca 1 w353540784
Boldog Özséb utca 1 w445466759
Borbély Zoltán utca 3 w34589620,w34589613,w34589621
Borostyán köz 1 w160377686
Borzhegy dűlő 1 w390677568
Bottyán híd 1 w39901038
Bottyán János utca 2 w390649113,w702148093
Bubik István utca 1 w188274666
Búbosbanka utca 2 w639696658,w156603600
Budai Nagy Antal utca 5 w522854620,w34588875,w387383455,w498583231,w522854619
Budapesti utca 1 w35160677
Bükkfa utca 1 w403219760
Cickafark utca 1 w41017784
Cinege utca 1 w700275466
Czuczor Gergely utca 1 w42220970
Czuczor János utca 1 w815149305
Csajkavirág utca 1 w445467758
Csapási dűlő 5 w309668802,w541611045,w538098015,w733189302,w541611044
Csatai Szabó János utca 2 w34589607,w732438321
Csendes utca 1 w403165451
Csendesvölgy utca 1 w403165447
Csengele utca 1 w599466589
Csenkei híd dűlő 1 w353540772
Csenkei híd 3 w353540782,w445467811,w306746619
Csenkei út 5 w547516982,w943366777,w943366413,w41017776,w220218060
Cseresznyés út 2 w220218059,w160377689
Csillag tér 4 w387582019,w793451607,w793379166,w188873578
Csókáskő út 1 w403223024
Csónak sólya 1 w569117160
Csonka utca 1 w500746133
Csoóri Sándor utca 3 w276827279,w966565728,w188863225
Damjanich János út 12 w308565451,w592775553,w304428816,w32877183,w32909808,w592775574,w32877182,w304428321,w32877181,w542132433,w485105113,w592775602
Deák Ferenc utca 3 w201389077,w702148092,w37829078
Dédai utca 1 w41017780
Démusz-villa utca 1 w32877174
Dessewffy Arisztid utca 2 w38239666,w35550224
Diófa utca 1 w663520469
Diósvölgy dűlő 3 w940858736,w940858735,w269345355
Diósvölgyi út 2 w40729854,w485546014
Dobogókői út 27 w623813169,w219434615,w40269053,w829773066,w829773067,w302864268,w187517392,w42102872,w545332116,w721711247,w589680863,w187517397,w304422217,w219434616,w187517396,w187517398,w42344676,w42344677,w623813171,w577316674,w42344678,w758185147,w684240859,w684240857,w39901406,w522854616,w522854615
Dobogókői völgyhíd 1 w457659557
Dobó István utca 5 w117503742,w32762865,w831933266,w826594464,w32687315
Dobozi Mihály utca 14 w35550233,w476122442,w476122449,w188892826,w276827277,w592775620,w732425337,w276827278,w592775629,w420983066,w476122443,w476122441,w476122447,w520637724
Dorogi út 10 w42304326,w35550234,w548355086,w431438051,w548355089,w431438052,w733189301,w538095134,w55497280,w538095135
Dózsa György köz 1 w500746130
Dózsa György tér 3 w222874947,w35550207,w38239665
Döbönkút dűlő 3 w420302544,w403165442,w420302541
Dr. Bády István utca 1 w445468296
Dr. Feichtinger Sándor utca 3 w403165445,w590075386,w403165444
dr. Jócsik Lajos utca 1 w403165453
Dr. Niedermann Gyula utca 1 w395064639
Dunaköz utca 4 w547515802,w741727415,w439859426,w741727416
Duna utca 1 w188275362
Einczinger Ferenc köz 1 w188819871
Előhegy köz 1 w445473302
Eötvös József utca 4 w803323772,w34589606,w34588893,w803323773
Eperfa utca 1 w637289713
Eperjesi utca 5 w742125228,w201389078,w32975078,w32877201,w32696418
Eper út 1 w188862935
Erdélyi völgy 2 w445670421,w445670419
Erdészeti út 1 w164616920
Erkel Ferenc utca 2 w826614351,w32687772
Erzsébet királyné utca 7 w388924868,w388924870,w702148067,w805273879,w34698691,w805273880,w34698692
Esze Tamás utca 2 w222760912,w188937363
Eszperantó utca 3 w39899469,w160396958,w160396952
Etter Jenő utca 3 w34698686,w34698685,w571308066
Fácán utca 1 w392285640
Fakopáncs utca 1 w220218058
Fárikúti út 16 w418750172,w350346331,w345755877,w350346330,w219434618,w441687701,w239138655,w593160311,w593160312,w35921009,w675990818,w41017785,w276827280,w308929094,w41017781,w345755880
Fecske utca 1 w386771680
Féja Géza utca 1 w32783473
Felső-Kenderes dűlő 3 w34761937,w445671128,w37449218
Fenyves út 1 w160377677
Ferenczy Béni utca 1 w221308441
Forrás út 2 w939395742,w288050193
Főapát utca 1 w188274668
Földműves utca 13 w817679317,w658705593,w592775583,w793251440,w188873285,w592775590,w476122446,w646615257,w390642191,w476122445,w399327463,w592775618,w793267316
Fűzfa utca 1 w188900978
Gábor Áron utca 1 w32696814
Galagonyás köz 2 w288050185,w724877822
Galagonyás út 5 w693616732,w185765654,w34761936,w829773065,w41015933
Galamb utca 1 w222881843
Garam utca 1 w53499926
Gárdonyi Géza utca 1 w32696411
Gát köz 2 w667748146,w667748147
Gesztenye fasor 6 w815738038,w189114008,w815738037,w815738036,w388244226,w325156299
Gesztenyés utca 2 w590075385,w702148099
Géza fejedelem utca 1 w188279320
Gizella királyné utca 1 w188279319
Gőzhajó utca 4 w33968316,w390584913,w702148091,w592775622
Gróh József utca 1 w570498632
Gyepmester telep 1 w445474056
Gyep utca 1 w32877176
Gyurgyalag dűlő 2 w599466592,w391874184
Gyurgyalag utca 1 w222745678
Hajdú Sándor köz 1 w32877170
Hajnal utca 1 w222745183
Halastó út 1 w160383125
Harangvirág utca 1 w445475844
Hármas-szikla utca 3 w390677567,w188821845,w188821846
Hársfa utca 1 w403219771
Határ utca 5 w637289711,w32909289,w880717573,w32909290,w448317229
Hegyalja utca 1 w160380846
Hegyalja út 1 w103025743
Hegytető utca 1 w222881847
Hegy utca 2 w33058200,w35675522
Helemba utca 2 w803238275,w803238277
Helischer József út 2 w297972673,w298503683
Hell József Károly utca 1 w32975079
Henryk Feit utca 2 w807635592,w483553012
Hét vezér utca 1 w189759006
Hidegvölgyi utca 6 w498604470,w304419779,w288050187,w761683880,w498604462,w304419925
Híd 1 w529553819
Híd utca 1 w32792106
Hild József utca 3 w387383444,w387383448,w188860466
Hoffmann út 10 w501479827,w219398357,w501479826,w355559543,w219398355,w219398353,w219398354,w402000537,w13219299,w767957608
Holopkút dűlő 1 w308927251
Homok dűlő 1 w403219769
Homok utca 1 w32986524
Honvédtemető utca 2 w188873291,w749592484
Honvéd utca 2 w658486706,w32687339
Horváth Géza sor 2 w188900982,w386771673
Hosszúvölgy utca 1 w373193580
Hősök tere 3 w39900259,w34588887,w39900262
Hőtáv utca 2 w32762075,w32986562
Hunyadi János utca 14 w31669983,w103025742,w308871789,w386771679,w732466499,w242606232,w164632009,w187517405,w199884336,w185765656,w53499912,w53499913,w386910214,w732466498
Hunyadi köz 3 w391874189,w391874188,w188892821
Ibolya utca 1 w403219768
III. Béla király utca 1 w35550219
Imaház utca 3 w733182864,w40550801,w32687504
Ipolyi Arnold utca 1 w222745677
Irányi Dániel utca 2 w796463813,w40550802
Irinyi János utca 3 w40550803,w796464799,w792992263
Iskola utca 3 w189763515,w386910211,w733182859
IV. Béla király utca 2 w160396959,w34588891
Jarosik Jakab utca 1 w32783863
Jázmin utca 1 w403219767
Jókai Mór utca 2 w34588894,w221357030
Jókai utca 1 w583764215
Jópásztor utca 3 w34663374,w34663377,w445668601
Jósika Miklós utca 1 w32762855
József Attila tér 5 w940080117,w938157440,w940080116,w445483808,w940971620
Juhász József utca 3 w477327348,w966265135,w609472814
Juhszalagos utca 1 w40729855
Juliánus barát utca 1 w34698687
Kaán út 3 w796462867,w422771929,w34698703
Kálmán-forrás köz 1 w103025744
Kálvária 1 w34663376
Kálvária út 4 w219434619,w242606265,w34698684,w593302402
Kálvin János köz 1 w541488502
Kápolna utca 1 w222745184
Kapu köz 1 w694262502
Kassai utca 3 w201389081,w32687048,w32877173
Kateri dűlő 1 w589680851
Katona István utca 1 w35550205
Kenderesi utca 1 w40269056
Kenyérmező utca 2 w583764214,w32961028
Keresztelő Szent János utca 3 w520346644,w520346645,w324951499
Kertész utca 7 w577316663,w40550800,w545332122,w577316659,w35160661,w577316658,w577316662
Kert utca 1 w32961029
Kesztölci út 22 w55497281,w55497282,w684238618,w372636105,w55497279,w345466495,w684238619,w223504916,w333647660,w397255412,w373964560,w397255384,w699428407,w699428406,w699428409,w548355084,w117503750,w397255387,w699428408,w699428410,w397255392,w397255397
Két ember útja 1 w372647043
Kettőspince sor 2 w699557827,w391874180
Kincses patak utca 1 w35160679
Kincses utca 1 w306747466
Kinizsi Pál utca 2 w32784016,w831933267
Királyka utca 1 w445465626
Királyszive utca 1 w188821856
Kis-Duna sétány 3 w386910205,w26490818,w804909672
Kis Duna sétány 7 w801977735,w201389082,w801997270,w593915283,w27591606,w386910208,w445059425
Kiskúria utca 1 w219432744
Kislátóhegyi utca 1 w485546012
Kiss Ernő utca 3 w35550217,w35550210,w793454185
Kiss János vezérezredes út 6 w187517406,w481119290,w481119292,w538095137,w538095138,w702148066
Kistói utca 1 w222745676
Klapka tér 5 w793601837,w597927472,w597927473,w222861404,w646615263
Knézich Károly utca 2 w793948498,w188900993
Knorr János utca 2 w648560476,w34589611
Kollégium köz 1 w188892818
Kolozsvári utca 1 w32687041
Kopácsy József utca 6 w749262874,w53499924,w53499923,w793230411,w188860460,w35550220
Kosbor utca 1 w445486281
Kossuth híd 2 w39901040,w802019396
Kossuth Lajos utca 14 w733068152,w875839456,w733068154,w775819418,w201389083,w733068151,w103025751,w733068153,w733068155,w803280316,w733068156,w733068157,w732434671,w35550227
Kovácsi utca 1 w34698698
Kőalja dűlő 1 w288050188
Kökényes utca 3 w188821852,w324730125,w325152493
Kölcsey Ferenc utca 5 w221357094,w308653598,w40550804,w39900260,w796464798
Könyök utca 1 w390586344
Kőrösi Csoma Sándor utca 1 w32783512
Kőrösy László utca 3 w592775578,w172815134,w172815244
Körtvélyes utca 1 w160380841
Köves utca 1 w403219755
Kusztusi utca 2 w420293533,w422771939
Külső Bánomi út 4 w522854627,w308927532,w844501486,w308927534
Láhner György utca 1 w34698699
Lajtoskerti utca 1 w527483407
Lakatos Judit utca 1 w188871251
Lakótelep 2 w302864270,w302864272
Látóhegyi út 11 w592775555,w187517390,w304426234,w699428411,w699428404,w684240856,w335169734,w699428405,w335169735,w304425542,w187517382
Lázár Vilmos utca 3 w544584554,w592775597,w592775571
Leiningen Károly utca 1 w522854626
Lengyel utca 1 w34587937
Len utca 1 w445460879
Lépcső 1 w525456199
Lépcső utca 4 w390586345,w390661458,w445665860,w222882088
Levente utca 1 w815151311
Lippert József utca 1 w387582022
Liszt Ferenc utca 2 w26490819,w702148101
Lógató út 4 w32986537,w223815349,w32986532,w32986535
Lombos utca 1 w188862936
Lőrinc utca 3 w732434672,w27543410,w548446459
Lőtér utca 1 w32986520
Macskalépcső 14 w492100605,w854298258,w201389096,w610630801,w854298261,w854298262,w854298259,w492100606,w339753615,w492100604,w854298263,w854298264,w854298265,w854298266
Madách Imre tér 3 w99699242,w732434391,w796041888
Magyar utca 1 w188274665
Magyary László utca 6 w324730126,w34698704,w34698705,w702148096,w796477968,w803259172
Majer István út 2 w242606233,w35550230
Major 1 w445487252
Malom utca 1 w77102134
Malonyai pincesor 1 w527478844
Malonyai utca 1 w33754383
Márai Sándor köz 1 w188873289
Margaréta utca 1 w306747463
Mária Valéria híd 2 w30453541,w601245850
Martsa Alajos utca 4 w390507394,w222755967,w172813456,w784035916
Mathiász János utca 1 w40269054
Matus Gyula utca 3 w483553011,w32783850,w684243337
Mattyasovszky utca 1 w386771682
Mátyás király utca 16 w42102882,w392733038,w592775627,w571470739,w42102881,w35160662,w532696561,w185765657,w185765658,w577316665,w577316660,w577316661,w35160663,w577316666,w35160676,w571470722
Meggyfás út 2 w160377682,w306747467
Méhesvölgyi utca 1 w167062638
Mélygarázs lehajtó 2 w577617115,w542833972
Mély út 1 w40269055
Meredek utca 2 w350346332,w498583226
Mészáros Lázár utca 1 w39946642
Meszéna János utca 3 w34663375,w34698690,w757685731
Mikes Kelemen utca 1 w445490959
Mikszáth Kálmán utca 1 w39899468
Mindszenty tér 6 w401962671,w27591607,w702148084,w794875629,w386910204,w401962670
Mohácsy Mátyás köz 1 w188819870
Molnár sor 2 w165525089,w35550213
Monteverdi utca 2 w34698707,w400631299
Móricz Zsigmond utca 1 w34588880
Motorsport utca 1 w758451661
Muskátli utca 1 w188819873
Nagy-Duna sétány 6 w622106926,w39899863,w25697665,w25697666,w393272002,w592775593
Nagy Sándor József utca 1 w188900987
Nap utca 1 w222881849
Nefelejcs utca 2 w34589622,w667751914
Németh László utca 2 w32783962,w32783963
Nixbród dűlő 3 w864649263,w497504629,w864649262
Nyaktekercs utca 1 w160377684
Nyárfaköz utca 1 w160380839
Nyírfa köz 1 w403219766
Nyitrai utca 1 w32751004
Oltósy Pál utca 1 w53499919
Orgona utca 1 w403219774
Öböl utca 1 w864649264
Ökörszem utca 2 w220218056,w160385713
Öregkúria utca 1 w527477806
Őrtorony utca 4 w35921010,w308929386,w41039187,w308929389
Pala part 2 w41015655,w41015654
Palatinus tanösvény 2 w41015653,w32877175
Pala tópart 1 w220798927
Pala Tópart (stégek) 4 w147845247,w881143279,w883375499,w605714076
Palkovics Károly utca 1 w188873290
Pálosok utcája 5 w768277618,w557968152,w768283080,w768277617,w768285664
Panoráma utca 1 w403165449
Papnevelde utca 1 w188900985
Párkányi utca 1 w32762434
Partifecske utca 2 w306744645,w306744646
Pataksor-alsó utca 1 w34875395
Patak sor / Bocskai István sor 1 w32761911
Pázmány Péter utca 3 w939395739,w534326691,w35550211
Perc utca 2 w222760907,w391718248
Petőfi Sándor utca 11 w242606234,w32687515,w585069512,w844501489,w34698682,w34142506,w844501488,w39900261,w880581061,w103025745,w34588883
Petz testvérek utca 3 w34589610,w529073663,w529073661
Pifkó Péter utca 2 w542032400,w500746132
Pillangó utca 1 w390676104
Pór Antal tér 1 w201389097
Postás út 11 w501477370,w501477371,w213193043,w213193063,w501477372,w215542514,w295244729,w501477373,w215542519,w213193040,w213193060
Pozsonyi utca 3 w219844923,w828920797,w32783762
Pöltenberg Ernő utca 1 w34589614
Puskás Tivadar utca 1 w684243335
Rákóczi tér 6 w445665560,w223504915,w548446460,w803278671,w732434670,w445665559
Regiomontanus utca 1 w221308442
Régi P+ 1 w403226816
Rényi Rezső utca 2 w793230410,w53499925
Reptér utca 1 w637289712
Retek utca 4 w55497277,w27835124,w42304328,w117503738
Rétkert utca 1 w665835606
Révész Béla utca 1 w34589619
Rezeda utca 2 w325152491,w324736586
Rimay János utca 3 w794466457,w794466458,w794466459
Rizling utca 2 w288050189,w288050190
Római út 2 w675990820,w219398356
Rozália utca 2 w34698683,w570685126
Rozetti Lázár diák utca 1 w188873288
Rövid utca 1 w445665945
Rubik Ernő utca 2 w592775587,w35550199
Rudnai Molnár István utca 3 w387383447,w387383445,w387383446
Rudnay Sándor tér 5 w445668890,w873218758,w308653601,w13263736,w873218764
Sánc utca 4 w188900991,w188900995,w188900973,w188900976
Sashegyi utca 1 w663495810
Sás utca 1 w313416099
Sátorkői utca 7 w32877178,w201389092,w32877177,w201389091,w592775616,w810767485,w304428437
Schalkház Ferenc utca 1 w34587933
Schleifer Mátyás utca 3 w34588882,w722799265,w722799266
Schweidel József utca 3 w592775554,w34588877,w463029553
Semmelweis utca 1 w34761938
Serédi Jusztinián sétány 2 w939395737,w26495936
Simor János utca 11 w34588889,w838664598,w150251573,w160393505,w939395740,w55494825,w592775569,w33754384,w803270971,w150251576,w55494824
Sissay köz 1 w592775609
Siszler utca 2 w35675177,w542032403
Sobieski sétány 3 w311441960,w534325044,w37829082
Sötétkapu 1 w173068311
Sport utca 1 w32783784
Strázsa utca 1 w34587932
Sugár út 16 w592775589,w592775581,w522854623,w592775596,w646615264,w646615258,w541612383,w541612385,w32910718,w34698693,w722799263,w388924864,w722799264,w646615253,w34698694,w498583230
Szabó Erna utca 1 w391480905
Szalézi utca 4 w34587939,w34587936,w34587935,w816971440
Szamárhegyi út 2 w160397639,w160380840
Szarvashegyi út 1 w269345343
Szarvaskői út 2 w308929387,w35921015
Szarvas köz 1 w160380847
Százszorszép utca 1 w403219770
Széchenyi tér 1 r6437818
Széchenyi tér 1 w221357029
Széchy Dénes utca 1 w53499915
Szedres utca 2 w445670213,w188862934
Szegfű utca 1 w34589608
Székely Mihály utca 9 w32687309,w592775592,w592775585,w39946639,w592775575,w445667357,w592775623,w39946640,w33607296
Szent Benedek utca 1 w488236442
Szent Erzsébet híd 1 w39901042
Szent György árok 3 w420983075,w520634040,w420983070
Szent György utca 4 w35550214,w793934143,w793934142,w793934144
Szent István lépcső 2 w865921709,w189054275
Szent István tér 10 w592775598,w732431114,w276827275,w173803465,w702148076,w35550231,w173803455,w25697689,w702148077,w222857734
Szent János köz 1 w325152494
Szent János-kúti út 8 w777969833,w777969834,w797666899,w797672068,w559363285,w387582021,w797672067,w221308439
Szent Kinga utca 2 w35550223,w35550218
Szentkirály dűlő 2 w386654988,w386654989
Szentkirályi utca 5 w667751916,w592775603,w34589612,w592775608,w592775572
Szent Margit utca 1 w35550221
Szent Miklós híd 1 w390584914
Szent Miklós utca 1 w386910209
Szent Orbán utca 1 w288050186
Szentpál utca 1 w34589618
Szent Tamás kálvária lépcső 1 w189054277
Szenttamás utca 7 w188907314,w222881848,w534329859,w222760911,w784304828,w795936290,w188937354
Szépkilátás utca 2 w486363990,w391874183
Szép köz 1 w403165452
Szérűskert utca 1 w34589615
Szilvafás utca 1 w160377680
SZIM telep 1 w445666909
Szlanka utca 1 w590075388
Szontagh Ottó útja 1 w488485479
Szuszogó 1 w215534573
Tábor utca 1 w32986521
Tallér utca 1 w313416439
Táncsics Mihály utca 4 w432626493,w39901037,w525457277,w298503684
Tartsay Vilmos utca 2 w592775549,w34589617
Tas utca 2 w41017778,w220218055
Táti út 4 w592775604,w592775599,w13263311,w499971033
Technikum köz 1 w33607294
Téglaház utca 1 w222878839
Telegdy Csanád utca 2 w188279321,w188873287
Temesvári utca 2 w32877179,w32877180
Temető út 6 w936408113,w34663373,w292028171,w288050192,w570498643,w292028172
Terézia utca 8 w150094509,w880581062,w498583228,w886418332,w757685730,w498583229,w39900264,w757685732
Tó köz 1 w201389079
Tompa Mihály utca 1 w191534819
Tópart utca 4 w32877172,w32877200,w605708872,w32762057
Tölgyesi út 4 w545332129,w37449222,w37449221,w37449220
Tölgyfa utca 1 w160377690
Töltés utca 1 w34589616
Török Ignác utca 2 w188276875,w242606236
Tündérkert utca 1 w160377693
Tüzér utca 1 w34587934
Újföldek dűlő 1 w41018249
Új utca 1 w222878838
Vadlúd utca 1 w445669700
Vadrózsa utca 3 w742126537,w796421670,w188821849
Vadvirág köz 1 w188862933
Vadvirág utca 2 w783717420,w879398879
Vágány köz 1 w188276281
Várfok utca 3 w386910213,w784035917,w188860461
Vár köz 1 w188892809
Városi dögkút 1 w445670418
Vár utca 2 w35550225,w276827276
Vasas utca 3 w959216867,w34589609,w648560475
Vaskapui út 18 w630196089,w733920985,w476122453,w276827273,w476122459,w276827274,w577738068,w476122456,w498583212,w498583211,w733163715,w476122460,w733163714,w772946977,w308927250,w630196088,w420983065,w534336706
Vasvári Pál utca 3 w534329856,w188937353,w40551236
Vécsey Károly utca 1 w404810093
Vécs Ottó köz 3 w432626492,w390688188,w625638843
Venyige utca 2 w445462354,w160377679
Világoshegy dűlő 1 w37449219
Virágos utca 2 w541592279,w34698696
Visegrádi út 19 w445664833,w243405207,w39629399,w675990811,w675990814,w807307595,w482993247,w547326545,w308930303,w545730201,w550402566,w35921018,w733163728,w733163726,w557788476,w862188597,w733163727,w482993248,w483106816
Vitéz János utca 1 w188873286
Vízimalom utca 1 w32687792
Vízmű üzemi terület 1 w388244227
Víztároló utca 1 w32783996
Víztorony út 4 w539300806,w34698706,w797032303,w797032302
Volánbusz 3 w859893048,w859893042,w844501499
Völgy út 1 w41017777
Vöröskői út 3 w41018252,w306747470,w800113452
Vörösmarty utca 2 w541963304,w201409343
Vöröstölgy utca 1 w160377692
Wesselényi Miklós utca 3 w592775557,w32975077,w32687313
Zágon utca 1 w167062270
Zamárd út 1 w41017779
Zanót utca 1 w160377687
Zsák utca 1 w188275361
Zsalazson utca 1 w864649265
Zsellértag dűlő 1 w403165443
Zsemberi Berta utca 1 w828920795
Zsilip út 1 w160377688
Zsolt Nándor utca 1 w188275364