data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Esztergom utcanevek

Esztergom határa JOSM link Esztergom határa térképen Összesen 474db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
48-as tér 7 w35550209,w188900996,w35550208,w222861402,w35550216,w222861403,w188900971
Áchim András utca 6 w589680864,w545331647,w302864274,w32910716,w302864275,w545331648
Ady Endre utca 2 w503843610,w702148068
Áfonyás utca 1 w188862509
Akácos utca 1 w41018250
Ákospalotai út 2 w308929388,w593160316
Alig utca 1 w445462412
Almavirág utca 1 w160377683
Álmos utca 2 w230949493,w188276805
AMP út 3 w42102880,w187517401,w32612695
Andrássy utca 1 w404810091
Angyal utca 1 w188274667
Aradi vértanúk tere 5 w222859014,w99699241,w732434393,w495056363,w796228503
Aranyhalas utca 2 w577819530,w756207978
Aranyhegyi dűlő 1 w402423573
Aranyhegyi lakópark 1 w799424472
Aranyhegyi út 2 w34698702,w34698701
Arany János utca 6 w32783440,w39899472,w40551255,w34588885,w34588888,w702148095
Árnyas utca 1 w41018251
Árok utca 5 w775818871,w873218763,w39901041,w117556005,w205945746
Árpád utca 1 w34698689
Árvahegyi út 1 w403219756
Attila utca 2 w188937365,w222881846
Aulich Lajos utca 1 w188900974
Babits Mihály út 6 w792992262,w201409327,w778041270,w859893039,w778045232,w592775565
Bády Valér köz 1 w388244225
Bagoly köz 1 w864581258
Bagoly utca 1 w445471899
Bajcsy-Zsilinszky út 6 w732434392,w592775546,w39692207,w733182863,w222882865,w242606229
Bajnok utca 1 w339752661
Bajor Ágost utca 1 w188275363
Bajóti Simon utca 1 w188871249
Balassa Bálint utca 3 w793948497,w576299723,w794455408
Balassa köz 1 w445464556
Balázs utca 1 w1020077046
Bánfi Lukács út 9 w732443777,w35550228,w732732135,w732734543,w528834584,w732732136,w733345313,w732443778,w525443378
Bánomi dűlő 1 w879931539
Bánomi lakópark 2 w796406639,w188821855
Bánomi lakótelep 3 w188860464,w391718253,w188860465
Bánomi út 6 w778642670,w784019116,w534336705,w220732279,w522854628,w420983064
Bányai Kornél utca 1 w32975080
Barackfás utca 2 w445461998,w445462187
Barátkút dűlő 1 w185765669
Barátkúti utca 2 w498357061,w160377678
Barkóczy Ferenc utca 3 w188873284,w386771681,w188873292
Baross Gábor út 11 w185765648,w541612381,w503843613,w1062650700,w34588876,w541598992,w541599000,w42396811,w541612379,w628388502,w765276516
Bartikút dűlő 1 w590075387
Bartikúti út 3 w403167554,w219405427,w630196086
Bartók Béla utca 2 w541598995,w32783312
Basa utca 6 w732431999,w222878842,w528834585,w188907316,w33968389,w33968388
Bátori Schulcz Bódog utca 2 w24306608,w793454186
Batthyány Lajos utca 5 w209300520,w733182861,w40551234,w733182860,w26495938
Beatrix királyné utca 1 w221357883
Becket Tamás utca 6 w795963533,w503054229,w222881844,w222878841,w222878840,w784302672
Béke tér 6 w222857737,w222857739,w222857736,w222857731,w222857730,w222857735
Bem tér 8 w859893049,w844501491,w201389073,w646615262,w646615261,w302864267,w844501501,w302864273
Bercsényi utca 1 w222874946
Berényi Zsigmond utca 5 w702148081,w201389075,w38836380,w794496296,w702148083
Beszédes Sándor utca 2 w445463007,w41018253
Besze János utca 1 w775623164
Bíbor utca 1 w403219759
Bíróréti út 1 w306747468
Blaha Lujza utca 2 w32877202,w32750912
Bocskai István köz 1 w32986529
Bocskoroskút dűlő 2 w797685766,w403167555
Bocskoroskúti út 1 w243405183
Bokréta utca 1 w353540784
Boldog Özséb utca 1 w445466759
Borbély Zoltán utca 1 w34589620
Borostyán köz 1 w160377686
Borzhegy dűlő 1 w390677568
Bottyán híd 1 w39901038
Bottyán János utca 2 w702148093,w390649113
Bubik István utca 1 w188274666
Búbosbanka utca 2 w639696658,w156603600
Budai Nagy Antal utca 5 w522854620,w498583231,w387383455,w522854619,w34588875
Budapesti utca 1 w35160677
Bükkfa utca 1 w403219760
Cickafark utca 1 w41017784
Cinege utca 1 w700275466
Czuczor Gergely utca 1 w42220970
Czuczor János utca 1 w815149305
Csajkavirág utca 1 w445467758
Csapási dűlő 5 w541611044,w733189302,w541611045,w309668802,w538098015
Csatai Szabó János utca 2 w732438321,w34589607
Csendes utca 1 w403165451
Csendesvölgy utca 1 w403165447
Csengele utca 1 w599466589
Csenkei híd dűlő 1 w353540772
Csenkei híd 3 w445467811,w306746619,w353540782
Csenkei út 5 w943366413,w943366777,w220218060,w547516982,w41017776
Cseresznyés út 2 w220218059,w160377689
Csillag tér 4 w793379166,w793451607,w387582019,w188873578
Csókáskő út 1 w403223024
Csonka utca 1 w500746133
Csoóri Sándor utca 3 w966565728,w188863225,w276827279
Damjanich János út 13 w485105113,w542132433,w32877183,w592775602,w32877182,w304428816,w304428321,w308565451,w592775574,w32909808,w592775553,w548355086,w32877181
Deák Ferenc utca 3 w702148092,w201389077,w37829078
Dédai utca 2 w968577803,w41017780
Démusz-villa utca 1 w32877174
Dessewffy Arisztid utca 2 w35550224,w38239666
Diófa utca 1 w663520469
Diósvölgy dűlő 3 w940858736,w269345355,w940858735
Diósvölgyi út 2 w485546014,w40729854
Dobogókői út 27 w187517392,w187517398,w42344676,w42344677,w623813171,w577316674,w304422217,w829773067,w42344678,w758185147,w187517397,w589680863,w187517396,w684240859,w684240857,w39901406,w522854616,w522854615,w623813169,w721711247,w545332116,w42102872,w219434616,w302864268,w829773066,w40269053,w219434615
Dobogókői völgyhíd 1 w457659557
Dobó István utca 5 w826594464,w117503742,w831933266,w32762865,w32687315
Dobozi Mihály utca 15 w276827277,w1068981228,w35550233,w592775629,w732425337,w420983066,w476122449,w188892826,w592775620,w276827278,w476122443,w476122442,w476122441,w476122447,w520637724
Dolgos köz 1 w222760905
Dorogi út 10 w431438052,w1012735013,w35550234,w538095135,w548355089,w55497280,w733189301,w538095134,w42304326,w431438051
Dózsa György köz 1 w500746130
Dózsa György tér 3 w35550207,w222874947,w38239665
Döbönkút utca 5 w420302544,w403165442,w420302551,w420302541,w420302554
Dr. Bády István utca 1 w445468296
Dr. Feichtinger Sándor utca 3 w403165444,w403165445,w590075386
dr. Jócsik Lajos utca 1 w403165453
Dr. Niedermann Gyula utca 1 w1032811030
Dunaköz utca 4 w439859426,w547515802,w741727415,w741727416
Duna utca 1 w188275362
Einczinger Ferenc köz 1 w188819871
Előhegy köz 1 w445473302
Eötvös József utca 4 w803323772,w34589606,w803323773,w34588893
Eperfa utca 1 w637289713
Eperjesi utca 5 w742125228,w32877201,w32696418,w201389078,w32975078
Eper út 1 w188862935
Erdélyi völgy 2 w445670419,w445670421
Erkel Ferenc utca 2 w32687772,w826614351
Erzsébet királyné utca 7 w702148067,w388924870,w388924868,w34698691,w805273880,w34698692,w805273879
Esze Tamás utca 2 w222760912,w188937363
Eszperantó utca 3 w160396958,w160396952,w39899469
Etter Jenő utca 3 w34698686,w34698685,w571308066
Fácán utca 1 w392285640
Fakopáncs utca 1 w220218058
Fárikúti út 19 w239138655,w41017785,w593160312,w593160311,w308929094,w418750172,w968577877,w675990818,w1065677619,w35921009,w41017781,w276827280,w968577878,w441687701,w219434618,w350346330,w345755877,w350346331,w345755880
Fecske utca 1 w386771680
Féja Géza utca 1 w32783473
Felső-Kenderes dűlő 3 w34761937,w445671128,w37449218
Fenyves út 1 w160377677
Ferenczy Béni utca 1 w221308441
Forrás út 2 w288050193,w939395742
Főapát utca 1 w188274668
Földműves utca 13 w399327463,w592775590,w188873285,w592775583,w592775618,w793267316,w793251440,w646615257,w390642191,w476122445,w476122446,w817679317,w658705593
Fűzfa utca 1 w188900978
Gábor Áron utca 1 w32696814
Galagonyás köz 2 w724877822,w288050185
Galagonyás út 5 w41015933,w693616732,w829773065,w34761936,w185765654
Galamb utca 1 w222881843
Garam utca 1 w53499926
Gárdonyi Géza utca 1 w32696411
Gát köz 2 w667748147,w667748146
Gesztenye fasor 7 w815738036,w815738038,w992806027,w189114008,w388244226,w815738037,w325156299
Gesztenyés utca 3 w702148099,w590075385,w799419358
Géza fejedelem utca 1 w188279320
Gizella királyné utca 1 w188279319
Gőzhajó utca 4 w33968316,w390584913,w592775622,w702148091
Gróh József utca 1 w570498632
Gyep utca 1 w32877176
Gyurgyalag dűlő 3 w599466592,w1019674668,w391874184
Gyurgyalag utca 2 w222745678,w1016514303
Hajdú Sándor köz 1 w32877170
Hajnal utca 1 w222745183
Halastó út 1 w160383125
Harangvirág utca 1 w445475844
Hármas-szikla utca 3 w390677567,w188821846,w188821845
Hársfa utca 1 w403219771
Határ utca 5 w32909290,w880717573,w637289711,w32909289,w448317229
Hegyalja utca 1 w160380846
Hegyalja út 1 w103025743
Hegytető utca 1 w222881847
Hegy utca 2 w33058200,w35675522
Helemba utca 2 w803238277,w803238275
Helischer József út 2 w298503683,w297972673
Hell József Károly utca 1 w32975079
Henryk Feit utca 2 w807635592,w483553012
Hét vezér utca 1 w189759006
Hidegvölgyi utca 6 w304419925,w288050187,w761683880,w498604470,w304419779,w498604462
Hild József utca 3 w188860466,w387383444,w387383448
Hoffmann út 10 w219398357,w219398355,w767957608,w219398354,w501479826,w13219299,w402000537,w355559543,w219398353,w501479827
Holopkút dűlő 1 w308927251
Homok dűlő 1 w403219769
Homok utca 1 w32986524
Honvédtemető utca 2 w749592484,w188873291
Honvéd utca 2 w32687339,w658486706
Horváth Géza sor 2 w386771673,w188900982
Hosszúvölgy utca 1 w373193580
Hősök tere 3 w39900259,w34588887,w39900262
Hőtáv utca 2 w32762075,w32986562
Hunyadi János utca 14 w732466499,w386771679,w185765656,w103025742,w164632009,w308871789,w242606232,w187517405,w31669983,w53499912,w199884336,w53499913,w386910214,w732466498
Hunyadi köz 3 w391874188,w391874189,w188892821
Ibolya utca 1 w403219768
III. Béla király utca 1 w35550219
Imaház utca 3 w733182864,w32687504,w40550801
Ipolyi Arnold utca 1 w222745677
Irányi Dániel utca 2 w796463813,w40550802
Irinyi János utca 3 w796464799,w792992263,w40550803
Iskola utca 3 w189763515,w733182859,w386910211
IV. Béla király utca 2 w160396959,w34588891
Jarosik Jakab utca 1 w32783863
Jázmin utca 1 w403219767
Jókai Mór utca 2 w34588894,w221357030
Jópásztor utca 3 w34663377,w34663374,w445668601
Jósika Miklós utca 1 w32762855
József Attila tér 6 w940971620,w1057187949,w445483808,w938157440,w940080116,w940080117
Juhász József utca 3 w477327348,w966265135,w609472814
Juhszalagos utca 1 w40729855
Juliánus barát utca 1 w34698687
Kaán út 3 w34698703,w422771929,w796462867
Kálmán-forrás köz 1 w103025744
Kálvária 1 w34663376
Kálvária út 4 w242606265,w593302402,w34698684,w219434619
Kálvin János köz 1 w541488502
Kápolna utca 1 w222745184
Kapu köz 1 w694262502
Kassai utca 3 w201389081,w32687048,w32877173
Kateri dűlő 1 w589680851
Katona István utca 1 w35550205
Kenderesi utca 1 w40269056
Kenyérmező utca 2 w32961028,w583764214
Keresztelő Szent János utca 3 w324951499,w520346645,w520346644
Kertész utca 7 w577316662,w577316658,w35160661,w577316659,w545332122,w40550800,w577316663
Kert utca 1 w32961029
Kesztölci út 23 w548355084,w117503750,w372636105,w397255384,w699428408,w397255412,w333647660,w373964560,w684238619,w345466495,w684238618,w1029848079,w223504916,w55497279,w55497282,w55497281,w397255387,w397255397,w397255392,w699428410,w699428409,w699428407,w699428406
Két ember útja 1 w372647043
Kettőspince sor 2 w699557827,w391874180
Kincses patak utca 1 w35160679
Kincses utca 1 w306747466
Kinizsi Pál utca 2 w32784016,w831933267
Királyka utca 1 w445465626
Királyszive utca 1 w188821856
Kis Duna sétány 10 w804909672,w26490818,w445059425,w801997270,w593915283,w201389082,w27591606,w386910205,w801977735,w386910208
Kiskúria utca 1 w219432744
Kislátóhegyi utca 1 w485546012
Kiss Ernő utca 3 w35550210,w35550217,w793454185
Kiss János vezérezredes út 6 w702148066,w481119290,w481119292,w187517406,w538095138,w538095137
Kistói utca 1 w222745676
Klapka tér 5 w793601837,w646615263,w222861404,w597927472,w597927473
Knézich Károly utca 2 w188900993,w793948498
Knorr János utca 2 w648560476,w34589611
Kollégium köz 1 w188892818
Kolostor út 3 w164612984,w61325851,w242606257
Kolozsvári utca 1 w32687041
Kopácsy József utca 6 w188860460,w53499924,w793230411,w749262874,w35550220,w53499923
Kosbor utca 1 w445486281
Kossuth híd 2 w802019396,w39901040
Kossuth Lajos utca 14 w733068153,w732434671,w733068156,w803280316,w733068155,w103025751,w733068152,w733068151,w733068154,w201389083,w35550227,w733068157,w775819418,w875839456
Kovácsi utca 1 w34698698
Kőalja dűlő 1 w288050188
Kökényes utca 3 w325152493,w188821852,w324730125
Kölcsey Ferenc utca 5 w796464798,w39900260,w308653598,w221357094,w40550804
Könyök utca 1 w390586344
Kőrösi Csoma Sándor utca 1 w32783512
Kőrösy László utca 5 w172815134,w1068981225,w172815244,w592775578,w1068981227
Körtvélyes utca 1 w160380841
Köves utca 1 w403219755
Kusztusi utca 2 w420293533,w422771939
Külső Bánomi út 4 w522854627,w308927534,w844501486,w308927532
Láhner György utca 1 w34698699
Lajtoskerti utca 1 w527483407
Lakatos Judit utca 1 w188871251
Látóhegyi út 11 w592775555,w335169734,w304426234,w304425542,w187517382,w699428405,w699428411,w684240856,w335169735,w699428404,w187517390
Lázár Vilmos utca 3 w544584554,w592775571,w592775597
Leiningen Károly utca 1 w522854626
Lengyel utca 1 w34587937
Len utca 1 w445460879
Lépcső utca 4 w390661458,w390586345,w445665860,w222882088
Levente utca 1 w815151311
Lippert József utca 1 w387582022
Liszt Ferenc utca 2 w26490819,w702148101
Lógató út 4 w223815349,w32986537,w32986532,w32986535
Lombos utca 1 w188862936
Lőrinc utca 3 w548446459,w27543410,w732434672
Lőtér utca 1 w32986520
Macskalépcső 14 w492100606,w854298258,w201389096,w610630801,w854298261,w854298262,w854298259,w854298266,w854298265,w854298264,w854298263,w492100605,w492100604,w339753615
Madách Imre tér 3 w796041888,w99699242,w732434391
Magyar utca 1 w188274665
Magyary László utca 6 w34698705,w34698704,w324730126,w796477968,w702148096,w803259172
Majer István út 2 w35550230,w242606233
Major 1 w445487252
Malom utca 1 w77102134
Malonyai pincesor 1 w527478844
Malonyai utca 1 w33754383
Márai Sándor köz 1 w188873289
Margaréta utca 1 w306747463
Mária Valéria híd 2 w30453541,w601245850
Martsa Alajos utca 4 w172813456,w222755967,w390507394,w784035916
Mathiász János utca 1 w40269054
Matus Gyula utca 3 w684243337,w483553011,w32783850
Mattyasovszky utca 1 w386771682
Mátyás király utca 16 w592775627,w185765657,w532696561,w35160662,w42102881,w571470739,w42102882,w571470722,w577316661,w577316660,w35160676,w577316665,w35160663,w577316666,w185765658,w392733038
Meggyfás út 3 w306747467,w403219763,w160377682
Méhesvölgyi utca 1 w167062638
Mély út 1 w40269055
Meredek utca 2 w350346332,w498583226
Meszéna János utca 3 w757685731,w34663375,w34698690
Mikes Kelemen utca 1 w445490959
Mikszáth Kálmán utca 1 w39899468
Mindszenty tér 6 w401962670,w27591607,w794875629,w386910204,w401962671,w702148084
Mohácsy Mátyás köz 1 w188819870
Molnár sor 2 w35550213,w165525089
Monteverdi utca 2 w400631299,w34698707
Móricz Zsigmond utca 1 w34588880
Motorsport utca 1 w758451661
Muskátli utca 1 w188819873
Nagy-Duna sétány 6 w622106926,w393272002,w39899863,w25697665,w592775593,w25697666
Nagy Sándor József utca 1 w188900987
Nap utca 1 w222881849
Nefelejcs utca 2 w667751914,w34589622
Németh László utca 2 w32783962,w32783963
Nixbród dűlő 3 w497504629,w864649262,w864649263
Nyaktekercs utca 1 w160377684
Nyárfaköz utca 1 w160380839
Nyírfa köz 1 w403219766
Nyitrai utca 1 w32751004
Oltósy Pál utca 1 w53499919
Orgona utca 1 w403219774
Öböl utca 1 w864649264
Ökörszem utca 2 w220218056,w160385713
Öregkúria utca 1 w527477806
Őrtorony utca 4 w41039187,w308929389,w308929386,w35921010
Pala part 1 w41015655
Palatinus utca 1 w147845247
Palkovics Károly utca 1 w188873290
Pálosok utcája 6 w768277618,w768283080,w557968152,w768277617,w1008421365,w768285664
Panoráma utca 1 w403165449
Papnevelde utca 1 w188900985
Párkányi utca 1 w32762434
Partifecske utca 2 w306744646,w306744645
Pataksor-alsó utca 1 w34875395
Patak sor / Bocskai István sor 1 w32761911
Pázmány Péter utca 3 w534326691,w35550211,w939395739
Perc utca 2 w391718248,w222760907
Petőfi Sándor utca 11 w844501489,w880581061,w34588883,w32687515,w34698682,w242606234,w103025745,w34142506,w844501488,w39900261,w585069512
Petz testvérek utca 3 w529073661,w34589610,w529073663
Pifkó Péter utca 2 w500746132,w542032400
Pillangó utca 1 w390676104
Pór Antal tér 1 w201389097
Postás út 12 w501477372,w501477373,w213193043,w215542519,w501477371,w501477370,w213193063,w215542514,w295244729,w213193040,w1084454706,w213193060
Pozsonyi utca 3 w32783762,w828920797,w219844923
Pöltenberg Ernő utca 1 w34589614
Puskás Tivadar utca 1 w684243335
Rákóczi tér 6 w803278671,w445665559,w732434670,w445665560,w223504915,w548446460
Regiomontanus utca 1 w221308442
Rényi Rezső utca 2 w53499925,w793230410
Reptér utca 1 w637289712
Retek utca 4 w42304328,w117503738,w27835124,w55497277
Rétkert utca 1 w665835606
Révész Béla utca 1 w34589619
Rezeda utca 2 w324736586,w325152491
Rimay János utca 4 w794466457,w794466459,w794466458,w1013850829
Rizling utca 2 w288050190,w288050189
Római út 2 w219398356,w675990820
Rozália utca 2 w34698683,w570685126
Rozetti Lázár diák utca 1 w188873288
Rubik Ernő utca 2 w592775587,w35550199
Rudinai Molnár István utca 1 w387383445
Rudnai Molnár István utca 2 w387383447,w387383446
Rudnay Sándor tér 5 w308653601,w13263736,w873218764,w445668890,w873218758
Sánc utca 5 w188900973,w188900995,w188900976,w1011310425,w188900991
Sashegyi utca 1 w663495810
Sás utca 1 w313416099
Sátorkői utca 7 w201389091,w810767485,w32877178,w32877177,w592775616,w201389092,w304428437
Schalkház Ferenc utca 1 w34587933
Schleifer Mátyás utca 3 w722799265,w34588882,w722799266
Schweidel József utca 3 w34588877,w592775554,w463029553
Semmelweis utca 1 w34761938
Serédi Jusztinián sétány 2 w26495936,w939395737
Simor János utca 11 w150251576,w803270971,w939395740,w150251573,w838664598,w34588889,w160393505,w55494824,w592775569,w33754384,w55494825
Sissay köz 1 w592775609
Siszler utca 2 w35675177,w542032403
Sobieski sétány 3 w311441960,w37829082,w534325044
Sötétkapu 1 w173068311
Sport utca 1 w32783784
Strázsa utca 1 w34587932
Sugár út 16 w541612385,w34698694,w722799264,w388924864,w722799263,w32910718,w541612383,w646615258,w498583230,w34698693,w646615253,w646615264,w592775596,w522854623,w592775589,w592775581
Szabó Erna utca 1 w391480905
Szalézi utca 4 w34587936,w34587935,w34587939,w816971440
Szamárhegyi út 2 w160397639,w160380840
Szarvashegyi út 1 w269345343
Szarvaskői út 2 w308929387,w35921015
Szarvas köz 1 w160380847
Százszorszép utca 1 w403219770
Széchenyi tér 1 r6437818
Széchenyi tér 3 w989382151,w221357029,w989381934
Széchy Dénes utca 1 w53499915
Szedres utca 2 w188862934,w445670213
Szegfű utca 1 w34589608
Székely Mihály utca 9 w592775585,w33607296,w39946640,w592775575,w39946639,w592775623,w592775592,w32687309,w445667357
Szent Benedek utca 1 w488236442
Szent Erzsébet híd 1 w39901042
Szent György árok 3 w420983075,w420983070,w520634040
Szent György utca 4 w793934142,w793934143,w793934144,w35550214
Szent István lépcső 2 w865921709,w189054275
Szent István tér 10 w173803465,w702148076,w732431114,w25697689,w222857734,w702148077,w173803455,w35550231,w592775598,w276827275
Szent János köz 1 w325152494
Szent János-kúti út 8 w777969834,w559363285,w387582021,w777969833,w221308439,w797666899,w797672068,w797672067
Szent Kinga utca 2 w35550223,w35550218
Szentkirály dűlő 2 w386654989,w386654988
Szentkirályi utca 5 w592775603,w592775608,w34589612,w592775572,w667751916
Szent Margit utca 1 w35550221
Szent Miklós híd 1 w390584914
Szent Miklós utca 1 w386910209
Szent Orbán utca 1 w288050186
Szentpál utca 1 w34589618
Szent Tamás kálvária lépcső 1 w189054277
Szent Tamás utca 7 w188937354,w188907314,w222881848,w534329859,w222760911,w784304828,w795936290
Szépkilátás utca 2 w391874183,w486363990
Szép köz 1 w403165452
Szérűskert utca 1 w34589615
Szilvafás utca 1 w160377680
SZIM telep 1 w445666909
Szlanka utca 1 w590075388
Szontagh Ottó útja 1 w488485479
Szuszogó 1 w215534573
Tábor utca 1 w32986521
Tallér utca 1 w313416439
Táncsics Mihály utca 6 w39901037,w986993460,w986995948,w298503684,w525457277,w432626493
Tartsay Vilmos utca 2 w34589617,w592775549
Tas utca 2 w41017778,w993722407
Táti út 4 w592775604,w499971033,w13263311,w592775599
Technikum köz 1 w33607294
Téglaház utca 1 w222878839
Telegdy Csanád utca 2 w188279321,w188873287
Temesvári utca 2 w32877179,w32877180
Temető út 6 w292028172,w288050192,w936408113,w292028171,w34663373,w570498643
Terézia utca 8 w880581062,w150094509,w757685732,w498583228,w886418332,w757685730,w498583229,w39900264
Tó köz 1 w201389079
Tompa Mihály utca 1 w191534819
Tópart utca 4 w32877172,w32762057,w32877200,w605708872
Tölgyesi út 4 w545332129,w37449221,w37449220,w37449222
Tölgyfa utca 1 w160377690
Töltés utca 1 w34589616
Török Ignác utca 2 w242606236,w188276875
Tündérkert utca 1 w160377693
Tüzér utca 1 w34587934
Újföldek dűlő 1 w41018249
Új utca 1 w222878838
Vadlúd utca 1 w445669700
Vadrózsa utca 3 w742126537,w796421670,w188821849
Vadvirág köz 1 w188862933
Vadvirág utca 2 w879398879,w783717420
Vágány köz 1 w188276281
Várfok utca 3 w784035917,w386910213,w188860461
Vár köz 1 w188892809
Városi dögkút 1 w445670418
Vár utca 3 w276827276,w1068981230,w35550225
Vasas utca 3 w648560475,w34589609,w959216867
Vaskapui út 18 w577738068,w772946977,w498583211,w498583212,w476122453,w276827274,w534336706,w733920985,w276827273,w476122459,w476122456,w733163715,w476122460,w733163714,w420983065,w630196088,w630196089,w308927250
Vasvári Pál utca 3 w188937353,w534329856,w40551236
Vécsey Károly utca 1 w404810093
Vécs Ottó köz 3 w432626492,w390688188,w625638843
Venyige utca 1 w160377679
Verseghy Ferenc utca 2 w34589613,w34589621
Világoshegy dűlő 1 w37449219
Virágos utca 2 w34698696,w541592279
Visegrádi út 20 w675990811,w35921018,w545730201,w547326545,w807307595,w39629399,w1058329948,w243405207,w733163726,w733163727,w557788476,w733163728,w862188597,w482993248,w483106816,w445664833,w308930303,w550402566,w675990814,w482993247
Vitéz János utca 1 w188873286
Vízimalom utca 1 w32687792
Víztároló utca 1 w32783996
Víztorony út 4 w539300806,w34698706,w797032303,w797032302
Volánbusz 3 w859893042,w859893048,w844501499
Völgy út 1 w41017777
Vöröskői út 3 w306747470,w800113452,w41018252
Vörösmarty utca 2 w201409343,w541963304
Vöröstölgy utca 1 w160377692
Wesselényi Miklós utca 3 w592775557,w32687313,w32975077
Zágon utca 1 w167062270
Zamárd út 1 w41017779
Zanót utca 1 w160377687
Zsák utca 1 w188275361
Zsalazson utca 1 w864649265
Zsellértag dűlő 1 w403165443
Zsemberi Berta utca 1 w828920795
Zsilip út 1 w160377688
Zsolt Nándor utca 1 w188275364