data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Eger utcanevek

Eger határa JOSM link Eger határa térképen Összesen 433db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w120926488,w390025241
Ágas utca 1 w224656149
Agyagos utca 2 w220730062,w220730061
Akácfa utca 2 w193929425,w295150579
Albert Ferenc utca 1 w124481920
Állomás tér 2 w124251386,w120908931
Almagyar köz 1 w40363205
Almagyar utca 3 w833673831,w40363100,w400041037
Almárvölgyi utca 1 w198119850
Almási Pál utca 3 w125845171,w125894365,w125894368
Alvégi utca 1 w128544612
András bíró utca 1 w127572807
Ankli József utca 1 w26253682
Apátfalvi utca 1 w183559875
Aradi utca 1 w122493344
Arany János utca 2 w128544605,w122356888
Árnyékszala utca 1 w225372601
Árok köz 1 w220838217
Árpád utca 8 w224247857,w624127452,w624127450,w623909275,w624127466,w624127465,w624127464,w623909271
Árpád út 7 w624127461,w624127459,w591769210,w624127462,w624127463,w223532557,w624127460
Árva köz 2 w407030640,w189110206
Attila utca 1 w124481925
Babocsay Sándor utca 1 w26253951
Bajcsy-Zsilinszky utca 3 w120908933,w120907999,w120908929
Bajza József utca 1 w122093857
Baktai út 3 w241094984,w123838925,w547430900
Balassi Bálint utca 2 w124315272,w211119517
Bálint pap utca 1 w90687306
Bánki Donát utca 1 w221862681
Bárány utca 1 w124791451
Barkóczy utca 4 w19846939,w687904217,w687897209,w477020306
Bartakovics Béla utca 2 w124786080,w124069052
Bartalos Gyula utca 5 w123838923,w124791443,w621600962,w124786075,w624135691
Bartók Béla tér 2 w28173969,w28173951
Bástya utcai aluljáró 1 w421055720
Bástya utca 2 w345899016,w123629264
Béke utca 5 w318562493,w318562490,w128544611,w128544639,w391268321
Bem tábornok utca 1 w26154400
Bérc utca 1 w124791469
Bercsényi Miklós utca 1 w72613615
Bervai lakótelep 8 w249945068,w198119956,w203882817,w203882819,w203882814,w203882815,w203882816,w203882818
Bervai út 2 w183602677,w407023610
Berze Nagy János utca 1 w122493323
Berzsenyi Dániel utca 1 w123060259
Bethlen Gábor utca 2 w26154000,w90440012
Bitskey Aladár utca 2 w563380668,w128529015
Blaskovics Gyula utca 1 w125845167
Bocskai István utca 1 w124791432
Bolyki Tamás utca 3 w303049464,w90687304,w223503492
Borház sor 1 w122493333
Bornemissza Gergely utca 2 w223503494,w303049465
Boross Endre utca 1 w226988781
Borsitz János utca 1 w198179858
Borsod utca 1 w184720033
Brassói utca 1 w122769750
Breznay Imre utca 1 w122769784
Bródy Sándor utca 3 w120926486,w124314936,w100253731
Buzogány utca 1 w224656148
Bükk sétány 2 w144084195,w123765908
Cecey Éva utca 4 w127572808,w90687320,w224657000,w224656999
Ceglédi utca 1 w198179860
Céhmesterek udvara 10 w834029515,w834029508,w834029524,w493077194,w834029510,w834029516,w834029513,w834029520,w493077193,w834029509
Cifrahóstyai utca 1 w252051468
Cifrakapu tér 2 w245614133,w90687301
Cifrakapu utca 21 w123835823,w318562460,w123835827,w123835817,w318562457,w908388133,w128532329,w318562453,w130008572,w123835825,w123835818,w59925552,w222266092,w122216956,w256938610,w908388132,w123835819,w123835814,w920251531,w123835826,w920251525
Cifrapart utca 2 w124791441,w211120074
Cinca utca 1 w128623887
Csákány utca 1 w122093880
Csákósor utca 2 w122093883,w122093863
Csalogány utca 3 w212382400,w128544603,w212382399
Csiky Sándor utca 3 w123421469,w222850691,w50024616
Csokonai Mihály utca 1 w26140723
Csordás utca 1 w220863643
Csurgó utca 1 w124791459
Darvas utca 2 w124791426,w211120073
Dayka Gábor utca 1 w124315275
Deák Ferenc utca 10 w410049203,w591769208,w123629263,w122359159,w122493318,w591769206,w223532538,w591769204,w223532537,w123629265
Deák Ferenc út 1 w122493342
Deméndi utca 1 w122493315
Déva utca 2 w122493324,w124481923
Dézsmaház 1 w124791449
Diófakút utca 2 w122925393,w400041042
Disznófő-sor 1 w26141181
Dobó István tér 1 w157865861
Dobó István tér 4 w262749513,w867017350,w157865862,w120908932
Dobó István utca 4 w4383259,w120907998,w120911192,w120911190
Dobó köz 1 w183563947
Domokos Jakab utca 1 w127572809
Donát út 3 w296277071,w90687308,w296277072
Dr. Bakó Ferenc utca 1 w123763302
Dr. Frank Mária utca 1 w128529016
Dr. Hibay Károly utca 2 w120911196,w124251377
Dr. Kapor Elemér utca 1 w123763299
Dr. Nagy János utca 1 w100126749
Dr. Sándor Imre utca 1 w123839611
Egészségház utca 1 w4383257
Egri Csillagok utca 1 w90687331
Egri út 6 w128544643,w440676125,w122216966,w225790338,w225790337,w613352668
Endresz György utca 1 w26253961
Eötvös Loránd utca 1 w122093867
Eperjesi utca 1 w122493329
Epreskert 1 w26154397
Erdészek útja 1 w405768485
Érsek utca 1 w100253726
Erzsébet udvar 5 w209301507,w410224133,w704690705,w825424957,w825424956
Eszperantó sétány 5 w208029832,w124251603,w390027286,w390027287,w390027285
Eszterházy tér 16 w123839609,w223532526,w702823094,w702823095,w223532549,w90440029,w124314927,w702823096,w702823097,w262749464,w702823101,w120926980,w223532525,w867017354,w120907991,w702823100
Fadrusz János utca 1 w122769769
Faggyas utca 1 w223503490
Faiskola utca 6 w122769771,w124481927,w193937407,w124481932,w264297976,w264297975
Farkasvár utca 1 w125845172
Farkasvölgy utca 4 w405722892,w405722889,w405722891,w405722890
Fazola Henrik utca 2 w120911198,w217934476
Fecske utca 1 w128544640
Fehérhegyi utca 3 w435435723,w299387273,w435435724
Fejedelem utca 1 w90440014
Félhold utca 1 w90687298
Fellner Jakab tömbbelső 3 w834029512,w834029507,w413982130
Fellner Jakab utca 1 w22753837
Felvégi utca 10 w857832855,w570541602,w570541601,w400041046,w183561115,w389561662,w857832854,w128544620,w128544629,w128544617
Fenyő utca 3 w128544632,w128544608,w128544606
Fertőbánya utca 1 w166524831
Fiumei utca 1 w122493322
Foglár utca 1 w100126746
Folyás utca 1 w435436281
Frank Tivadar utca 1 w90440004
Fügedy János utca 1 w223373178
Fürdő utca 3 w210967192,w264295423,w264295422
Füzér utca 1 w223503489
Galagonyás utca 2 w123836760,w122493321
Garay János utca 1 w26140891
Gárdonyi Géza tér 1 w211429760
Gárdonyi Géza utca 2 w90687316,w40363110
Gerinc utca 2 w621599672,w124791425
Gerle köz 1 w123763296
Gerl Mátyás utca 2 w223092921,w223092920
Gólya utca 1 w124251376
Gorové László utca 1 w124791420
Görög utca 1 w124791444
Grónay Sándor utca 1 w122094167
Gyóni Géza utca 1 w222975242
Gyöngy utca 1 w122356884
Gyulafehérvári utca 1 w221048007
Hadnagy utca 5 w390025245,w467454468,w902273716,w50018199,w122359162
Hajdúhegy utca 1 w123765906
Harangláb utca 2 w123501714,w224447238
Harangöntő utca 1 w120926484
Hársfa utca 2 w183602828,w407023611
Hatvanas ezred utca 2 w222850692,w26140814
Hatvani kapu tér 4 w123629267,w90440027,w4383256,w122093866
Hell Miksa utca 1 w122093872
Hétvezér utca 1 w90440024
Hevesi Sándor utca 1 w26253671
Hild József utca 1 w220601028
Homok utca 1 w90439992
Honfoglalás utca 1 w26141027
Hontalan utca 2 w224636586,w224636585
Hóvirág utca 3 w128544628,w128544642,w227149885
Hősök utca 1 w26253836
Ifjúság utca 1 w122493319
Iglói utca 1 w122493314
II. Rákóczi Ferenc út 26 w123765900,w623925730,w623925277,w224247854,w920251524,w363296332,w920251530,w123377037,w224247853,w120927401,w144083924,w620695377,w920251532,w224943914,w624142052,w624142053,w123765904,w123765907,w620793532,w793600089,w623923809,w123377039,w624142056,w620794845,w624142054,w123765898
I. István király utca 1 w122493341
Íj köz 1 w224999420
Íj utca 1 w189110207
Ipartelepi köz 1 w221303382
Ipolyi utca 1 w122093873
Iskola utca 2 w318562473,w144150172
Ív utca 1 w122093862
Janicsár utca 1 w127572805
Jankovics Dezső utca 1 w125668486
Jókai Mór utca 1 w100253745
Joó János utca 1 w122925394
József Attila köz 2 w128544634,w128544621
József Attila utca 4 w405746131,w212382576,w212382578,w128544630
Kacsapart utca 1 w435447239
Kádas Géza utca 1 w122093861
Kalcit köz 2 w158036647,w158036664
Kallómalom utca 2 w122216964,w144084501
Kálnoky László utca 2 w26140847,w224630826
Kandra Kabos utca 1 w124791462
Kapás utca 1 w124481919
Karéj utca 1 w124791436
Károlyi Mihály utca 4 w122093879,w405720087,w405720086,w405720081
Kárpát utca 1 w122769786
Kassai utca 1 w122493313
Katona István tér 2 w126463209,w366794115
Kazinczy Ferenc utca 1 w122769758
Keglevich Miklós utca 2 w122769753,w122769759
Kertalja utca 1 w144146195
Kertész utca 12 w222796436,w40363258,w908371382,w908371383,w256938612,w122359160,w793601437,w793601435,w264294148,w793601434,w793601436,w22753850
Kilián István utca 1 w124069046
Király utca 4 w624135672,w624135673,w122356887,w122356889
Kisasszony utca 15 w624142051,w624142049,w624142050,w623923104,w224247855,w123838922,w623923590,w123835661,w26253899,w620695378,w620712179,w620696808,w620712177,w620698430,w620698426
Kisdelelő utca 3 w205369352,w222789736,w205373017
Kis Dobó tér 2 w100253740,w158020859
Kis-Eged utca 1 w223503491
Kisfaludy Sándor út 1 w26140796
Kiskanda utca 1 w124481915
Kis Merengő utca 1 w122925392
Kistályai út 5 w926307558,w793600086,w903610504,w256938613,w154345879
Kisvölgy utca 2 w336259835,w124069050
Klapka György utca 9 w908371381,w495738746,w50022151,w50022176,w322817257,w322817258,w908371384,w90439999,w264295114
Knézich Károly utca 5 w400041049,w322817260,w90687322,w867017352,w322817259
Kocsis Bernát utca 1 w122093875
Kodály Zoltán utca 1 w122093860
Koháry István út 9 w621813405,w624127467,w623911907,w623912609,w621812583,w621811657,w623914145,w623913771,w624127468
Kolozsvári utca 1 w122493340
Kossuth Lajos utca 6 w833673941,w120911193,w322817261,w322817262,w407030638,w90439994
Koszorú utca 3 w624127453,w122773206,w123629271
Kovács Jakab utca 3 w212382592,w128544633,w212382593
Kovács János utca 1 w124791430
Kőkút utca 1 w26274660
Kölcsey Ferenc tér 1 w124481918
Kőlyuktetői pincesor 2 w222734099,w222734096
Kőlyuk út 8 w461365070,w926307557,w22753849,w612359532,w612359534,w461365069,w322817281,w322817282
Könyök utca 2 w144146231,w435437595
Kőporos tér 1 w435455607
Körmöcbányai utca 1 w122493311
Kőtő utca 1 w435456049
Kő utca 1 w144147027
Kővágó tér 3 w144147103,w144149915,w25776981
Köztársaság tér 2 w122493345,w122493316
Kracker János utca 1 w212430402
Kracker udvar 9 w704690710,w209301508,w704690707,w704690708,w825424950,w243781072,w825424951,w825424953,w825424952
Külsősor utca 2 w390022952,w122769745
Lágyas utca 1 w128623889
Lájer Dezső utca 1 w122093859
Lakatgyár utca 1 w210967187
Laktanya utca 1 w26140812
Leányka utca 1 w90440010
Legányi Ferenc utca 2 w262749458,w222801668
Lejtő utca 1 w124791472
Lenkei János utca 1 w124791434
Lenkey udvar 6 w704690714,w120908000,w704690711,w413982132,w209301511,w704690715
Liget utca 2 w90687309,w223503495
Liszt Ferenc utca 1 w122769761
Literáti Tamás utca 1 w127572806
Losonczi völgy 1 w222736467
Lovász utca 1 w224448042
Lőcsei utca 1 w122493336
Ludányi Antal utca 2 w198180203,w198180204
Maczki Valér utca 3 w120907997,w407031044,w543574563
Madách Imre utca 1 w122769747
Madárkút utca 1 w128623891
Maklári út 7 w122359163,w902273715,w262749461,w264293698,w26254271,w902273714,w50022845
Malomárok utca 6 w122216959,w144084601,w144084597,w324744066,w123835822,w324744065
Malom utca 6 w224247856,w220441574,w324744063,w26253918,w324744064,w405741199
Mályva utca 1 w193929428
Mária utca 1 w124791455
Markhot Ferenc utca 5 w867017349,w223092922,w867017348,w120907994,w223092923
Mátyás király út 14 w624127448,w624127458,w223532528,w624127457,w221059117,w467987968,w224246621,w221307862,w223532527,w19846681,w624127455,w624127456,w624127454,w391391452
Mecset utca 1 w121977074
Meder utca 1 w122093885
Mekcsey István utca 1 w123629256
Mély utca 1 w90439989
Menház utca 2 w224636587,w120911195
Merengő utca 1 w122925406
Mester utca 2 w225069957,w225069958
Mezőhegyi út 1 w211255793
Mikes Kelemen utca 1 w26140803
Mikszáth Kálmán utca 1 w435461009
Mlinkó Mátyás 1 w124791439
Mocsáry Lajos utca 1 w122093865
Móricz Zsigmond utca 1 w26140764
Munkácsy Mihály utca 1 w122769765
Nagy-Eged utca 2 w90687324,w225068688
Nagykőporos út 2 w158036657,w616583043
Nagylapos utca 1 w128544636
Nagy László utca 1 w221233578
Nagyrét utca 1 w122093874
Nagyváradi utca 1 w122769756
Napsugár köz 1 w224636056
Napsugár utca 8 w222994519,w120911185,w827840342,w827840341,w827840340,w827840339,w120911201,w120911182
Nehezen járható! 4 w297038818,w544859456,w318389987,w439843004
Neumayer János utca 1 w122356880
Nyíl utca 2 w124791454,w336253439
Nyitrai utca 1 w122493320
Olasz utca 7 w25776918,w220838225,w220838224,w324744068,w256938611,w405743711,w324744067
Orgonás tér 1 w208606150
Ostorosi út 2 w264293697,w26254267
Ostrom utca 1 w222300299
Pacsirta utca 3 w122094168,w194449064,w122493331
Pallós utca 1 w209301278
Panoráma tér 1 w435466129
Pápay Sámuel utca 1 w122493338
Paphegy utca 1 w26253955
Papkert utca 1 w122356885
Partos utca 1 w224656998
Pást utca 1 w124791438
Pásztorvölgyi utca 6 w227156664,w212382508,w128544615,w570541599,w212382507,w128544609
Patakpart utca 1 w122093878
Pázmány Péter utca 1 w225070230
Pázsit utca 1 w211120072
Petőfi Sándor tér 3 w40363206,w124251380,w122093871
Petőfi Sándor utca 3 w90440005,w26153999,w90440022
Pető Gáspár utca 1 w90687300
Pirittyó utca 2 w128623886,w128623885
Pócsik Dénes utca 1 w128529020
Pori sétány 1 w124314934
Posta köz 1 w183602181
Pozsonyi utca 1 w100126751
Puky Miklós utca 1 w122769766
Pyrker tér 2 w123836762,w19846881
Ráchegy utca 1 w123763320
Ráckapu tér 7 w120927399,w120927397,w120927402,w224247858,w26253898,w120927400,w120927398
Radnóti Miklós utca 1 w90440008
Rajner Károly utca 4 w125845166,w125845165,w26253937,w125845169
Raktár utca 2 w389958862,w123629270
Régi Cifrakapu utca 3 w122216954,w198179528,w25776908
Régi vasút 3 w381735336,w295150567,w381735358
Reményi Ede tér 1 w208612491
Remenyik Zsigmond utca 1 w122356879
Rezeda utca 1 w435467945
Rigó köz 1 w224380216
Rókus köz 1 w220730060
Rókus utca 1 w222428977
Rottenstein köz 1 w209722617
Rozália köz 1 w899914613
Rozália utca 2 w122925398,w122925391
Rózsa Károly utca 2 w123421468,w363294108
Rózsásdűlő utca 2 w26141034,w224196730
Rózsa völgy 2 w222891175,w222891174
Rozsnyói utca 1 w124481930
Rövid utca 1 w122093869
Rudivár utca 1 w225372599
Sáncalja utca 3 w183562613,w407023612,w183601373
Sánc köz 2 w183562841,w183601754
Sánc utca 1 w183615564
Sas utca 6 w407030641,w624127451,w123836764,w222796434,w238151881,w238151882
Sasvár utca 2 w336259829,w124791464
Sertekapu utca 4 w621601754,w336259831,w442658519,w26154003
Síp köz 1 w210966368
Sóház utca 1 w122356882
Sólyom utca 3 w128544641,w128544607,w128544627
Stadion utca 1 w124481929
Sugár István utca 1 w123763309
Szabadkai utca 1 w122769775
Szabó Sebestyén utca 1 w127572810
Szaicz Leó utca 1 w124315276
Szala köz 1 w224380200
Szalapart utca 3 w318562476,w318562481,w123763325
Szálloda utca 1 w120926483
Szalóki út 2 w405722894,w405722893
Szarvas Gábor utca 1 w122356883
Szarvaskői út 5 w389561663,w389561664,w27845976,w613352669,w407023613
Szarvas tér 1 w435469232
Széchenyi István utca 7 w166524819,w262749463,w50017310,w407030639,w867017355,w122359259,w120927403
Szederkényi Nándor utca 2 w26141097,w821802426
Székelyudvarhelyi utca 1 w122769780
Szellő utca 1 w563381344
Szélpart utca 1 w128623888
Szénáskert utca 1 w123836763
Széna tér 1 w122493337
Szent János utca 1 w100253727
Szent Miklós utca 1 w124791446
Szépasszonyvölgy utca 2 w26141167,w262749467
Szérűskert utca 1 w183563741
Szervita utca 5 w405708376,w124315273,w405708377,w120926489,w124315277
Szeszfőzde utca 1 w122100691
Szkander bég tér 1 w224636584
Szolártsik Sándor utca 1 w124315274
Szőlő utca 1 w122493326
Szőlővirág utca 1 w295150583
Szövetkezet utca 1 w122769752
Szúnyog köz 1 w100253736
Szüret utca 1 w122493330
Szvorényi utca 3 w121977071,w435468675,w26141157
Talizmán utca 2 w90687330,w90687328
Táncsics Mihály sétány 1 w124481917
Tárkányi Béla utca 2 w125668487,w122094166
Tárkányi út 6 w613352670,w920251543,w226096162,w920251542,w24661988,w226096161
Tátra utca 1 w124481926
Tavassy Antal utca 1 w124315278
Tavasz utca 2 w122216957,w123763326
Telekessy István utca 1 w122093884
Telepi utca 1 w183603177
Temesvári utca 1 w122769768
Tetemvár utca 1 w223505238
Tévesztő köz 2 w122356886,w223532529
Tiba István utca 1 w198179529
Tibrik dűlő 1 w125845687
Tihaméri út 2 w224610680,w224610679
Tímár utca 1 w90440016
Tinódi Sebestyén tér 2 w237329012,w262749469
Tinódi Sebestyén utca 1 w122093864
Tittel Pál utca 1 w221467117
Tizes honvéd utca 1 w241094982
Tompa Mihály utca 1 w122769748
Tordai Ányos utca 1 w796252314
Torok köz 1 w435469775
Torony utca 1 w120911187
Tölgy utca 1 w128544644
Törvényház út 11 w623916402,w624135679,w624135678,w624135680,w621607950,w624135682,w624135681,w624135675,w624135676,w624135677,w120926487
Töviskes tér 1 w221368593
Töviskes utca 2 w123765909,w123765899
Trinitárius utca 1 w50025731
Tulipánkert utca 1 w26154401
Tulipán tér 1 w225911828
Tündérpart utca 2 w302746447,w209723891
Türk Frigyes utca 1 w223373177
Tűzoltó tér 1 w211286280
Újsor utca 2 w90439997,w122925395
Váci Mihály utca 1 w26253694
Vadrózsa utca 1 w226557345
Vajda János utca 1 w122769776
Vak Bottyán utca 1 w123765902
Vallon utca 1 w122216960
Vámház utca 1 w222842576
Várfal sétány 7 w358500296,w421055729,w421055728,w421055730,w421055727,w421055726,w421055725
Vár köz 1 w208609032
Városfal utca 1 w123839610
Vasöntő utca 1 w224969886
Vasút utca 3 w902273717,w591769207,w123629259
Vécsey Sándor utca 2 w91662240,w120911200
Vécseyvölgy utca 4 w296277074,w793609978,w296277073,w297038806
Vécsey-völgy utca 2 w536923510,w926307560
Végvári vitézek tere 2 w405697199,w211429761
Veres Péter utca 2 w124481922,w122769778
Verőszala utca 2 w225372600,w123763305
Verseghy Ferenc utca 1 w123765896
Vincellériskola utca 1 w122493335
Vitkovics Mihály utca 4 w124791463,w336259828,w241094983,w124791468
Vízimolnár utca 4 w220427898,w123763331,w123763297,w220427914
Vörösmarty Mihály út 21 w124786078,w624135689,w624135690,w621603335,w624135688,w624135686,w623918128,w624135685,w623927029,w623917437,w26254500,w624135683,w624135684,w122828596,w130409481,w621811656,w623914818,w624135674,w623915126,w624135687,w621605913
Zalár József utca 7 w19846980,w823337382,w867017351,w405697190,w120908935,w120908930,w405683865
Zellervár utca 1 w120911181
Zoltay István utca 1 w223503493
Zólyomi utca 1 w221307473
Zombori utca 1 w124481928
Zöldfa utca 1 w90687311
Zúgó utca 1 w122093876
Zseb köz 1 w210966363