data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Eger utcanevek

Eger határa JOSM link Eger határa térképen Összesen 437db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w390025241,w120926488
Ágas utca 1 w224656149
Agyagos utca 2 w220730062,w220730061
Akácfa utca 2 w295150579,w193929425
Albert Ferenc utca 1 w124481920
Állomás tér 9 w1108549968,w1108549970,w124251383,w124251386,w1022432510,w120908931,w1108549967,w1108549966,w1022432511
Almagyar köz 1 w40363205
Almagyar utca 3 w400041037,w833673831,w40363100
Almár-dűlő 3 w211255789,w1163339372,w1163339200
Almárvölgyi utca 1 w198119850
Almási Pál utca 3 w125845171,w125894368,w125894365
Alma utca 1 w1051546199
Alvégi utca 2 w1020569668,w128544612
András bíró utca 1 w127572807
Ankli József utca 3 w1021065130,w1021065128,w26253682
Apátfalvi utca 1 w183559875
Aradi utca 1 w122493344
Arany János utca 2 w128544605,w122356888
Árnyékszala utca 1 w225372601
Árok köz 1 w220838217
Árpád utca 15 w624127462,w624127452,w624127450,w623909271,w223532557,w591769210,w624127459,w624127460,w224247857,w624127463,w624127461,w624127464,w624127465,w624127466,w623909275
Árva köz 2 w407030640,w189110206
Attila utca 1 w124481925
Babocsay Sándor utca 1 w26253951
Bajcsy-Zsilinszky utca 4 w120908934,w120907999,w120908929,w120908933
Bajza József utca 1 w122093857
Baktai út 7 w241094984,w1021065138,w547430900,w1021792420,w1021792418,w123838925,w1021792419
Balassi Bálint utca 2 w124315272,w211119517
Bálint pap utca 1 w90687306
Bánki Donát utca 5 w1021792437,w221862681,w1020569663,w1021792409,w1021792408
Bárány utca 1 w124791451
Barkóczy utca 5 w687897209,w1021792433,w687904217,w477020306,w19846939
Bartakovics Béla utca 2 w124069052,w124786080
Bartalos Gyula utca 5 w123838923,w124791443,w621600962,w124786075,w624135691
Bartók Béla tér 2 w28173951,w28173969
Bástya utcai aluljáró 1 w421055720
Bástya utca 2 w345899016,w123629264
Béke utca 9 w391268321,w128544611,w1021069188,w1021792417,w1021792416,w128544639,w318562493,w318562490,w1020569671
Bem tábornok utca 1 w26154400
Bérc utca 1 w124791469
Bercsényi Miklós utca 1 w72613615
Bervai lakótelep 8 w203882817,w198119956,w203882814,w203882815,w203882816,w203882819,w203882818,w249945068
Bervai út 2 w407023610,w183602677
Berze Nagy János utca 1 w122493323
Berzsenyi Dániel utca 1 w123060259
Bethlen Gábor utca 2 w90440012,w26154000
Bitskey Aladár utca 2 w128529015,w563380668
Blaskovics Gyula utca 1 w125845167
Bocskai István utca 1 w124791432
Bolyki Tamás utca 3 w90687304,w223503492,w303049464
Borház sor 1 w122493333
Bornemissza Gergely utca 2 w303049465,w223503494
Boross Endre utca 1 w226988781
Borsitz János utca 1 w198179858
Borsod utca 1 w184720033
Brassói utca 1 w122769750
Breznai Imre utca 1 w122769784
Bródy Sándor utca 3 w100253731,w120926486,w124314936
Buzogány utca 1 w224656148
Bükk sétány 2 w123765908,w144084195
Cecey Éva utca 3 w224657000,w127572808,w90687320
Ceglédi utca 1 w198179860
Céhmesterek udvara 10 w834029520,w834029516,w834029524,w493077193,w834029513,w834029515,w834029509,w493077194,w834029508,w834029510
Cifrahóstyai utca 1 w252051468
Cifrakapu tér 2 w90687301,w245614133
Cifrakapu utca 25 w123835825,w122216956,w318562453,w123835818,w123835814,w318562460,w123835826,w123835823,w256938610,w128532329,w1215627692,w1215627691,w123835827,w920251531,w123835819,w222266092,w59925552,w1021792438,w908388133,w123835817,w318562457,w130008572,w1215627693,w908388132,w1021792439
Cifrapart utca 2 w211120074,w124791441
Cinca utca 1 w128623887
Csákány utca 1 w122093880
Csákósor utca 2 w122093863,w122093883
Csalogány utca 3 w212382399,w212382400,w128544603
Csiky Sándor utca 3 w50024616,w222850691,w123421469
Csokonai Mihály utca 4 w26140723,w1021065134,w1021065123,w1021065137
Csordás utca 1 w220863643
Csurgó utca 1 w124791459
Darvas utca 2 w211120073,w124791426
Dayka Gábor utca 1 w124315275
Deák Ferenc utca 13 w122493342,w223532537,w591769204,w410049203,w122493318,w123629265,w123629263,w1020558271,w122359159,w223532538,w591769206,w223532543,w591769208
Deméndi utca 1 w122493315
Déva utca 2 w124481923,w122493324
Dézsmaház utca 1 w124791449
Diófakút utca 2 w400041042,w122925393
Disznófő-sor 1 w26141181
Dobó István tér 1 w157865861
Dobó István tér 4 w157865862,w262749513,w120908932,w867017350
Dobó István utca 6 w120911190,w120911179,w4383259,w120907998,w973340357,w120911184
Dobó köz 1 w183563947
Domokos Jakab utca 1 w127572809
Donát út 3 w90687308,w296277072,w296277071
Dr. Bakó Ferenc utca 1 w123763302
Dr. Frank Mária utca 1 w128529016
Dr. Hibay Károly utca 2 w120911196,w124251377
Dr. Kapor Elemér utca 1 w123763299
Dr. Nagy János utca 1 w100126749
Dr. Ringelhann György tér 1 w162693528
Dr. Sándor Imre utca 1 w123839611
Egészségház utca 2 w4383257,w405735638
Egri csillagok utca 2 w224656999,w90687331
Egri út 6 w128544643,w122216966,w440676125,w225790337,w225790338,w613352668
Endresz György utca 1 w26253961
Eötvös Loránd utca 1 w122093867
Eperjesi utca 1 w122493329
Epreskert utca 1 w26154397
Erdészek útja 1 w405768485
Érsek utca 1 w100253726
Erzsébet udvar 5 w825424957,w704690705,w209301507,w410224133,w825424956
Északi Sporttelep utca 1 w220838227
Eszperantó sétány 6 w208029832,w390027287,w390027285,w390027286,w124251603,w1052074089
Eszterházy tér 16 w120907991,w124314927,w262749464,w123839609,w702823100,w702823097,w702823096,w120926980,w223532525,w702823095,w90440029,w223532549,w702823094,w223532526,w702823101,w867017354
Fadrusz János utca 1 w122769769
Faggyas utca 1 w223503490
Faiskola utca 8 w1021792407,w122769771,w264297975,w264297976,w124481932,w193937407,w1021084800,w124481927
Farkasvár utca 1 w125845172
Farkasvölgy utca 4 w405722890,w405722891,w405722889,w405722892
Fazola Henrik utca 2 w120911198,w217934476
Fecske utca 1 w128544640
Fehérhegyi utca 3 w435435724,w435435723,w299387273
Fejedelem utca 1 w90440014
Félhold utca 1 w90687298
Fellner Jakab tömbbelső 3 w413982130,w834029507,w834029512
Fellner Jakab utca 1 w22753837
Felvégi utca 13 w389561662,w857832855,w128544617,w400041046,w857832854,w570541602,w128544629,w1020569669,w128544620,w183561115,w1020569670,w570541601,w1021792413
Fenyő utca 3 w128544632,w128544606,w128544608
Fertőbánya utca 1 w166524831
Fiumei utca 1 w122493322
Foglár utca 1 w100126746
Folyás utca 1 w435436281
Frank Tivadar utca 1 w90440004
Fügedy János utca 1 w223373178
Fürdő utca 3 w210967192,w264295423,w264295422
Füzér utca 1 w223503489
Galagonyás utca 2 w123836760,w122493321
Garay János utca 2 w1021065125,w26140891
Gárdonyi Géza tér 1 w211429760
Gárdonyi Géza tér 1 w722606948
Gárdonyi Géza utca 2 w40363110,w90687316
Gerinc utca 2 w621599672,w124791425
Gerle köz 1 w123763296
Gerl Mátyás utca 2 w223092921,w223092920
Gólya utca 2 w124251376,w970116623
Gorové László utca 1 w124791420
Görög utca 1 w124791444
Grónay Sándor utca 1 w122094167
Gyóni Géza utca 1 w222975242
Gyöngy utca 1 w122356884
Gyulafehérvári utca 1 w221048007
Hadnagy utca 14 w1212970559,w1212970560,w1020558272,w467454468,w390025245,w1169297456,w1169297465,w1169297468,w1169297467,w1169297470,w1169297454,w902273716,w122359162,w50018199
Hajdúhegy utca 1 w123765906
Harangláb utca 3 w1020558267,w224447238,w123501714
Harangöntő utca 1 w120926484
Hársfa utca 2 w407023611,w183602828
Hatvanasezred utca 4 w26140814,w1021065139,w1021065140,w222850692
Hatvani kapu tér 5 w1021792421,w122093866,w123629267,w4383256,w90440027
Hell Miksa utca 1 w122093872
Hétvezér utca 1 w90440024
Hevesi Sándor utca 1 w26253671
Hild József utca 1 w220601028
Homok utca 1 w90439992
Honfoglalás utca 1 w26141027
Hontalan utca 5 w1169323614,w1169323615,w224636586,w1169323613,w224636585
Hóvirág utca 3 w227149885,w128544642,w128544628
Hősök utca 1 w26253836
Ifjúság utca 1 w122493319
Iglói utca 1 w122493314
II. Rákóczi Ferenc út 31 w1215627690,w623923809,w123765898,w620695377,w1021792456,w120927401,w224247853,w624142052,w624142053,w620793532,w623925277,w620794845,w624142056,w123377039,w123765907,w123765900,w123765904,w144083924,w363296332,w1215627688,w920251524,w224247854,w1219992276,w1215627689,w1215627687,w920251532,w224943914,w793600089,w123377037,w624142054,w623925730
I. István király utca 1 w122493341
Íj köz 1 w224999420
Íj utca 1 w189110207
Ipartelepi köz 1 w221303382
Ipolyi Arnold utca 1 w122093873
Iskola utca 4 w1020558268,w1079775701,w144150172,w318562473
Ív utca 1 w122093862
Janicsár utca 1 w127572805
Jankovics Dezső utca 1 w125668486
Jókai Mór utca 1 w100253745
Joó János utca 1 w122925394
József Attila köz 2 w128544634,w128544621
József Attila utca 4 w128544630,w212382578,w405746131,w212382576
Kacsapart utca 1 w435447239
Kádas Géza utca 1 w122093861
Kalcit köz 2 w158036647,w158036664
Kallómalom utca 2 w144084501,w122216964
Kálnoky László utca 2 w26140847,w224630826
Kandra Kabos utca 1 w124791462
Kapás utca 1 w124481919
Karéj utca 1 w124791436
Károlyi Mihály utca 4 w405720087,w405720081,w405720086,w122093879
Kárpát utca 1 w122769786
Kassai utca 1 w122493313
Katona István tér 3 w126463209,w297136551,w366794115
Kazinczy Ferenc utca 1 w122769758
Keglevich Miklós utca 2 w122769753,w122769759
Kertalja utca 1 w144146195
Kertész utca 22 w793601434,w1021792458,w264294148,w793601437,w793601435,w40363258,w1021792402,w22753850,w1021792444,w793601436,w1101517553,w222796436,w1169297471,w1169297455,w256938612,w122359160,w1215796734,w1101517554,w1169297466,w1169297453,w1169297464,w1169297469
Kilián István utca 2 w124069046,w1021065141
Király utca 4 w122356889,w122356887,w624135672,w624135673
Kisasszony utca 15 w620696808,w624142049,w620712177,w623923590,w123835661,w620698426,w624142050,w623923104,w620712179,w624142051,w620695378,w26253899,w224247855,w123838922,w620698430
Kisdelelő utca 3 w222789736,w205373017,w205369352
Kis Dobó tér 2 w100253740,w158020859
Kis-Eged utca 1 w223503491
Kisfaludy Sándor út 4 w1021065126,w26140796,w1021065127,w1021065136
Kiskanda utca 1 w124481915
Kis Merengő utca 1 w122925392
Kistályai út 11 w903610504,w793600086,w1021792411,w926307558,w1021792406,w975696712,w975696711,w256938613,w154345879,w975696715,w1021792412
Kisvölgy utca 2 w124069050,w336259835
Klapka György utca 7 w50022176,w50022151,w908371381,w1101517552,w90439999,w495738746,w322817257
Knézich Károly utca 5 w400041049,w867017352,w322817260,w90687322,w322817259
Kocsis Bernát utca 1 w122093875
Kodály Zoltán utca 2 w1077406194,w122093860
Koháry István utca 9 w621811657,w623912609,w623914145,w624127468,w621812583,w624127467,w623911907,w623913771,w621813405
Kolozsvári utca 1 w122493340
Kossuth Lajos utca 6 w322817261,w90439994,w833673941,w120911193,w407030638,w322817262
Koszorú utca 3 w122773206,w624127453,w123629271
Kovács Jakab utca 3 w212382593,w212382592,w128544633
Kovács János utca 1 w124791430
Kőkút utca 1 w26274660
Kölcsey Ferenc tér 1 w124481918
Kőlyuktetői pincesor 2 w222734099,w222734096
Kőlyuk út 10 w612359532,w1021084799,w322817281,w322817282,w612359534,w926307557,w993472853,w461365070,w22753849,w461365069
Könyök utca 3 w435437595,w144146231,w1079775702
Kőporos tér 1 w435455607
Körmöcbányai utca 1 w122493311
Kőtő utca 1 w435456049
Kő utca 1 w144147027
Kővágó tér 3 w144149915,w144147103,w25776981
Köztársaság tér 2 w122493316,w122493345
Kracker János utca 1 w212430402
Kracker udvar 9 w825424950,w704690708,w704690707,w825424952,w825424953,w243781072,w825424951,w704690710,w209301508
Külsősor utca 2 w390022952,w122769745
Lágyas utca 1 w128623889
Lájer Dezső utca 1 w122093859
Lakatgyár utca 1 w210967187
Laktanya utca 3 w1021065132,w26140812,w1021065135
Leányka utca 1 w90440010
Legányi Ferenc utca 2 w222801668,w262749458
Lejtő utca 1 w124791472
Lenkei János utca 1 w124791434
Lenkey udvar 6 w413982132,w704690711,w120908000,w704690714,w704690715,w209301511
Liget utca 2 w90687309,w223503495
Liliomkert utca 1 w222520312
Liszt Ferenc utca 1 w122769761
Literáti Tamás utca 1 w127572806
Losonczi völgy 1 w222736467
Lovász utca 1 w224448042
Lőcsei utca 1 w122493336
Ludányi Antal utca 2 w198180203,w198180204
Maczki Valér utca 3 w543574563,w407031044,w120907997
Madách Imre utca 1 w122769747
Madárkút utca 1 w128623891
Maklári út 7 w902273714,w122359163,w26254271,w50022845,w902273715,w264293698,w262749461
Malomárok utca 6 w144084601,w324744066,w123835822,w324744065,w144084597,w122216959
Malom utca 7 w220441574,w1021792429,w405741199,w224247856,w324744064,w324744063,w26253918
Mályva utca 1 w193929428
Mária utca 1 w124791455
Markhot Ferenc utca 5 w223092923,w867017348,w120907994,w867017349,w223092922
Mátyás király út 24 w1022432506,w391391452,w224246621,w1021792451,w467987968,w993472850,w993472848,w624127454,w624127456,w624127455,w624127448,w1022432516,w624127457,w19846681,w223532527,w223532528,w624127458,w993472849,w221307862,w221059117,w1020569665,w1021084801,w1021792410,w533096912
Mecset utca 1 w121977074
Meder utca 2 w122093885,w1020561465
Mekcsey István utca 3 w90440017,w123629256,w123629260
Mély utca 1 w90439989
Menház utca 5 w1169323617,w224636587,w1169323612,w1169323616,w120911195
Merengő utca 1 w122925406
Mester utca 2 w225069957,w225069958
Mezőhegyi út 1 w211255793
Mikes Kelemen utca 3 w1021065133,w1021065131,w26140803
Mikszáth Kálmán utca 1 w435461009
Mlinkó Mátyás utca 1 w124791439
Mocsáry Lajos utca 1 w122093865
Móricz Zsigmond utca 1 w26140764
Munkácsy Mihály utca 1 w122769765
Nagy-Eged utca 2 w225068688,w90687324
Nagykőporos út 2 w616583043,w158036657
Nagylapos utca 1 w128544636
Nagy László utca 1 w221233578
Nagyrét utca 1 w122093874
Nagyváradi utca 2 w122769756,w1159247648
Napsugár köz 1 w224636056
Napsugár utca 8 w120911182,w827840339,w827840341,w222994519,w827840342,w120911185,w120911201,w827840340
Neumayer János utca 1 w122356880
Nyíl utca 2 w124791454,w336253439
Nyitrai utca 1 w122493320
Olasz utca 8 w324744067,w324744068,w405743711,w256938611,w220838226,w25776918,w220838224,w220838225
Orgonás tér 1 w208606150
Ostorosi út 2 w26254267,w264293697
Ostrom utca 1 w222300299
Pacsirta utca 3 w194449064,w122094168,w122493331
Pallós utca 1 w209301278
Panoráma tér 1 w435466129
Pápay Sámuel utca 1 w122493338
Paphegy utca 1 w26253955
Papkert utca 1 w122356885
Partos utca 1 w224656998
Pást utca 1 w124791438
Pásztorvölgyi utca 1 w212382507
Pásztorvölgy utca 7 w570541599,w1021792415,w212382508,w227156664,w128544609,w1021792414,w128544615
Patakpart utca 1 w122093878
Patak utca 1 w222733667
Pázmány Péter utca 1 w225070230
Pázsit utca 1 w211120072
Petőfi Sándor tér 4 w40363206,w322817258,w122093871,w124251380
Petőfi Sándor utca 3 w26153999,w90440005,w90440022
Pető Gáspár utca 1 w90687300
Pirittyó utca 2 w128623885,w128623886
Pócsik Dénes utca 1 w128529020
Pori sétány 1 w124314934
Posta köz 1 w183602181
Pozsonyi utca 1 w100126751
Puky Miklós utca 1 w122769766
Pyrker tér 2 w19846881,w123836762
Ráchegy utca 2 w123763320,w1079775703
Ráckapu tér 11 w1020558270,w120927402,w224247858,w1021792428,w1021078618,w1021792430,w120927397,w120927398,w120927399,w120927400,w26253898
Rácliget utca 1 w128624270
Radnóti Miklós utca 2 w90440008,w1021065124
Rajner Károly utca 4 w125845166,w125845165,w125845169,w26253937
Raktár utca 3 w123629270,w389958862,w1052074091
Régi Cifrakapu utca 3 w25776908,w198179528,w122216954
Reményi Ede tér 1 w208612491
Remenyik Zsigmond utca 1 w122356879
Rezeda utca 1 w435467945
Rigó köz 1 w224380216
Rókus köz 1 w220730060
Rókus utca 1 w222428977
Rottenstein köz 1 w209722617
Rozália köz 1 w899914613
Rozália utca 2 w122925398,w122925391
Rózsa Károly utca 2 w363294108,w123421468
Rózsásdűlő 1 w157666540
Rózsásdűlő utca 2 w224196730,w26141034
Rózsa völgy 2 w222891174,w222891175
Rozsnyói utca 1 w124481930
Rövid utca 1 w1117760867
Rudivár utca 1 w225372599
Sáncalja utca 3 w407023612,w183601373,w183562613
Sánc köz 2 w183562841,w183601754
Sánc utca 1 w183615564
Sas utca 13 w1021792450,w1021792401,w1021792400,w222796434,w407030641,w1020558273,w123836764,w1021792443,w1021792457,w624127451,w238151881,w238151882,w1020561466
Sasvár utca 2 w336259829,w124791464
Sertekapu utca 4 w26154003,w621601754,w336259831,w442658519
Servita utca 6 w120911192,w405708376,w405708377,w124315277,w124315273,w120926489
Síp köz 1 w210966368
Sóház utca 1 w122356882
Sólyom utca 3 w128544607,w128544641,w128544627
Stadion utca 1 w124481929
Sugár István utca 1 w123763309
Szabadkai utca 1 w122769775
Szabó Sebestyén utca 1 w127572810
Szaicz Leó utca 1 w124315276
Szala köz 1 w224380200
Szalapart utca 8 w318562481,w1021792455,w1021792454,w123763325,w318562476,w1021792460,w1021792459,w1020558269
Szálloda utca 1 w120926483
Szalóki út 2 w405722893,w405722894
Szarvas Gábor utca 1 w122356883
Szarvaskői út 6 w27845976,w389561663,w407023613,w1020569667,w389561664,w613352669
Szarvas tér 1 w435469232
Széchenyi István utca 8 w50017310,w262749463,w166524819,w867017355,w120927403,w1021792427,w122359259,w407030639
Szederkényi Nándor utca 2 w26141097,w821802426
Székelyudvarhelyi utca 1 w122769780
Szellő utca 1 w563381344
Szélpart utca 1 w128623888
Szénáskert utca 1 w123836763
Széna tér 1 w122493337
Szent János utca 1 w100253727
Szent Miklós utca 1 w124791446
Szépasszonyvölgy utca 3 w1176896123,w26141167,w262749467
Szérűskert utca 1 w183563741
Szeszfőzde utca 1 w122100691
Szolártsik Sándor utca 1 w124315274
Szőlő utca 1 w122493326
Szőlővirág utca 1 w295150583
Szövetkezet utca 1 w122769752
Szúnyog köz 1 w100253736
Szüret utca 1 w122493330
Szvorényi utca 4 w26141157,w435468675,w121977071,w1021065122
Talizmán utca 2 w90687330,w90687328
Táncsics Mihály sétány 1 w124481917
Tárkányi Béla utca 2 w122094166,w125668487
Tárkányi út 7 w226096161,w613352670,w226096162,w920251543,w24661988,w920251542,w1020569666
Tátra utca 1 w124481926
Tavassy Antal utca 1 w124315278
Tavasz utca 2 w122216957,w123763326
Telekessy István utca 1 w122093884
Telepi utca 1 w183603177
Temesvári utca 1 w122769768
Tetemvár utca 1 w223505238
Tévesztő köz 2 w122356886,w223532529
Tiba István utca 1 w198179529
Tibrik dűlő 1 w125845687
Tihaméri út 2 w224610679,w224610680
Tímár utca 1 w90440016
Tinódi Sebestyén tér 2 w237329012,w262749469
Tinódi Sebestyén utca 2 w122093864,w1021792453
Tittel Pál utca 1 w221467117
Tizeshonvéd utca 1 w241094982
Tompa Mihály utca 1 w122769748
Tordai Ányos utca 1 w796252314
Torok köz 1 w435469775
Torony utca 1 w120911187
Tölgy utca 1 w128544644
Törvényház út 11 w624135680,w624135675,w624135676,w624135677,w120926487,w624135682,w624135679,w621607950,w623916402,w624135678,w624135681
Töviskes tér 1 w221368593
Töviskes utca 2 w123765899,w123765909
Trinitárius utca 1 w50025731
Tulipánkert utca 1 w26154401
Tulipán tér 1 w225911828
Tündérpart utca 2 w302746447,w209723891
Türk Frigyes utca 1 w223373177
Tűzoltó tér 1 w211286280
Újsor utca 2 w90439997,w122925395
Váci Mihály utca 2 w1021065129,w26253694
Vadrózsa utca 1 w226557345
Vajda János utca 1 w122769776
Vak Bottyán utca 1 w123765902
Vallon utca 1 w122216960
Vámház utca 1 w222842576
Várfal sétány 7 w421055725,w358500296,w421055728,w421055729,w421055727,w421055726,w421055730
Vár köz 1 w208609032
Városfal utca 1 w123839610
Vasöntő utca 1 w224969886
Vasút utca 3 w902273717,w591769207,w123629259
Vécsey Sándor utca 2 w120911200,w91662240
Vécseyvölgy utca 9 w1083129499,w793609978,w297038806,w1021065121,w296277073,w296277074,w1083129498,w1021792422,w536923510
Végvári vitézek tere 2 w405697199,w211429761
Veres Péter utca 2 w122769778,w124481922
Verőszala utca 2 w123763305,w225372600
Verseghy Ferenc utca 1 w123765896
Vincellériskola utca 1 w122493335
Vitkovics Mihály utca 4 w241094983,w124791463,w124791468,w336259828
Vízimolnár utca 4 w123763331,w220427914,w220427898,w123763297
Vörösmarty Mihály utca 21 w621603335,w624135689,w624135687,w124786078,w624135690,w621605913,w623917437,w624135674,w624135686,w623914818,w621811656,w130409481,w122828596,w623915126,w624135684,w624135683,w26254500,w624135688,w623918128,w624135685,w623927029
Zalár József utca 7 w823337382,w405683865,w120908930,w867017351,w120908935,w19846980,w405697190
Zellervár utca 1 w120911181
Zoltay István utca 1 w223503493
Zólyomi utca 1 w221307473
Zombori utca 1 w124481928
Zöldfa utca 1 w90687311
Zúgó utca 1 w122093876
Zseb köz 1 w210966363