data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Eger utcanevek

Eger határa JOSM link Eger határa térképen Összesen 438db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w120926488,w390025241
Ágas utca 1 w224656149
Agyagos utca 2 w220730061,w220730062
Akácfa utca 2 w193929425,w295150579
Albert Ferenc utca 1 w124481920
Állomás tér 9 w124251383,w1022432510,w120908931,w1022432511,w1108549970,w1108549967,w1108549966,w1108549968,w124251386
Almagyar köz 1 w40363205
Almagyar utca 3 w833673831,w40363100,w400041037
Almár-dűlő 1 w211255789
Almárvölgyi utca 1 w198119850
Almási Pál utca 3 w125894368,w125894365,w125845171
Alma utca 1 w1051546199
Alvégi utca 2 w128544612,w1020569668
András bíró utca 1 w127572807
Ankli József utca 3 w26253682,w1021065130,w1021065128
Apátfalvi utca 1 w183559875
Aradi utca 1 w122493344
Arany János utca 2 w128544605,w122356888
Árnyékszala utca 1 w225372601
Árok köz 1 w220838217
Árpád utca 15 w624127466,w624127452,w624127450,w623909271,w223532557,w591769210,w624127459,w624127460,w224247857,w624127463,w624127462,w624127461,w624127464,w624127465,w623909275
Árva köz 2 w189110206,w407030640
Attila utca 1 w124481925
Babocsay Sándor utca 1 w26253951
Bajcsy-Zsilinszky utca 4 w120908933,w120908934,w120907999,w120908929
Bajza József utca 1 w122093857
Baktai út 7 w241094984,w1021792419,w1021792418,w547430900,w1021792420,w1021065138,w123838925
Balassi Bálint utca 2 w211119517,w124315272
Bálint pap utca 1 w90687306
Bánki Donát utca 5 w1021792408,w1021792409,w1021792437,w221862681,w1020569663
Bárány utca 1 w124791451
Barkóczy utca 5 w477020306,w19846939,w687897209,w687904217,w1021792433
Bartakovics Béla utca 2 w124069052,w124786080
Bartalos Gyula utca 5 w124786075,w124791443,w624135691,w123838923,w621600962
Bartók Béla tér 2 w28173951,w28173969
Bástya utcai aluljáró 1 w421055720
Bástya utca 2 w345899016,w123629264
Béke utca 9 w1021792416,w1020569671,w318562493,w128544639,w391268321,w128544611,w1021069188,w1021792417,w318562490
Bem tábornok utca 1 w26154400
Bérc utca 1 w124791469
Bercsényi Miklós utca 1 w72613615
Bervai lakótelep 8 w249945068,w203882816,w203882815,w203882814,w203882819,w198119956,w203882818,w203882817
Bervai út 2 w183602677,w407023610
Berze Nagy János utca 1 w122493323
Berzsenyi Dániel utca 1 w123060259
Bethlen Gábor utca 2 w90440012,w26154000
Bitskey Aladár utca 2 w128529015,w563380668
Blaskovics Gyula utca 1 w125845167
Bocskai István utca 1 w124791432
Bolyki Tamás utca 3 w303049464,w223503492,w90687304
Borház sor 1 w122493333
Bornemissza Gergely utca 2 w223503494,w303049465
Boross Endre utca 1 w226988781
Borsitz János utca 1 w198179858
Borsod utca 1 w184720033
Brassói utca 1 w122769750
Breznai Imre utca 1 w122769784
Bródy Sándor utca 3 w124314936,w120926486,w100253731
Buzogány utca 1 w224656148
Bükk sétány 2 w123765908,w144084195
Cecey Éva utca 4 w224657000,w224656999,w127572808,w90687320
Ceglédi utca 1 w198179860
Céhmesterek udvara 10 w493077194,w834029509,w834029513,w834029520,w834029510,w834029524,w834029508,w834029515,w834029516,w493077193
Cifrahóstyai utca 1 w252051468
Cifrakapu tér 2 w245614133,w90687301
Cifrakapu utca 23 w130008572,w59925552,w1021792439,w1021792438,w123835819,w122216956,w908388132,w920251531,w908388133,w920251525,w256938610,w318562457,w123835823,w123835826,w123835817,w123835827,w318562460,w123835814,w123835818,w128532329,w318562453,w123835825,w222266092
Cifrapart utca 2 w211120074,w124791441
Cinca utca 1 w128623887
Csákány utca 1 w122093880
Csákósor utca 2 w122093863,w122093883
Csalogány utca 3 w212382400,w212382399,w128544603
Csiky Sándor utca 3 w123421469,w50024616,w222850691
Csokonai Mihály utca 4 w1021065134,w1021065123,w1021065137,w26140723
Csordás utca 1 w220863643
Csurgó utca 1 w124791459
Darvas utca 2 w124791426,w211120073
Dayka Gábor utca 1 w124315275
Deák Ferenc utca 12 w122493318,w122359159,w591769206,w223532537,w123629263,w1020558271,w122493342,w410049203,w123629265,w223532538,w591769204,w591769208
Deméndi utca 1 w122493315
Déva utca 2 w122493324,w124481923
Dézsmaház utca 1 w124791449
Diófakút utca 2 w122925393,w400041042
Disznófő-sor 1 w26141181
Dobó István tér 5 w157865862,w157865861,w120908932,w262749513,w867017350
Dobó István utca 4 w120907998,w973340357,w120911190,w4383259
Dobó köz 1 w183563947
Dobó utca 1 w120911179
Domokos Jakab utca 1 w127572809
Donát út 3 w296277072,w296277071,w90687308
Dr. Bakó Ferenc utca 1 w123763302
Dr. Frank Mária utca 1 w128529016
Dr. Hibay Károly utca 2 w124251377,w120911196
Dr. Kapor Elemér utca 1 w123763299
Dr. Nagy János utca 1 w100126749
Dr. Ringelhann György tér 1 w162693528
Dr. Sándor Imre utca 1 w123839611
Egészségház utca 1 w4383257
Egri csillagok utca 1 w90687331
Egri út 6 w225790337,w225790338,w440676125,w613352668,w122216966,w128544643
Endresz György utca 1 w26253961
Eötvös Loránd utca 1 w122093867
Eperjesi utca 1 w122493329
Epreskert utca 1 w26154397
Erdészek útja 1 w405768485
Érsek utca 1 w100253726
Erzsébet udvar 5 w825424956,w410224133,w704690705,w825424957,w209301507
Északi Sporttelep utca 1 w220838227
Eszperantó sétány 6 w390027285,w124251603,w1052074089,w390027287,w208029832,w390027286
Eszterházy tér 16 w702823096,w90440029,w223532549,w702823095,w223532525,w123839609,w120926980,w223532526,w124314927,w702823094,w702823101,w867017354,w120907991,w262749464,w702823100,w702823097
Fadrusz János utca 1 w122769769
Faggyas utca 1 w223503490
Faiskola utca 8 w264297975,w1021792407,w124481927,w1021084800,w193937407,w124481932,w264297976,w122769771
Farkasvár utca 1 w125845172
Farkasvölgy utca 4 w405722892,w405722890,w405722889,w405722891
Fazola Henrik utca 2 w217934476,w120911198
Fecske utca 1 w128544640
Fehérhegyi utca 3 w435435723,w299387273,w435435724
Fejedelem utca 1 w90440014
Félhold utca 1 w90687298
Fellner Jakab tömbbelső 3 w834029512,w413982130,w834029507
Fellner Jakab utca 1 w22753837
Felvégi utca 13 w1020569669,w570541601,w1020569670,w400041046,w128544617,w570541602,w857832855,w857832854,w128544629,w128544620,w183561115,w1021792413,w389561662
Fenyő utca 3 w128544608,w128544632,w128544606
Fertőbánya utca 1 w166524831
Fiumei utca 1 w122493322
Foglár utca 1 w100126746
Folyás utca 1 w435436281
Frank Tivadar utca 1 w90440004
Fügedy János utca 1 w223373178
Fürdő utca 3 w264295423,w210967192,w264295422
Füzér utca 1 w223503489
Galagonyás utca 2 w123836760,w122493321
Garay János utca 2 w26140891,w1021065125
Gárdonyi Géza tér 1 w211429760
Gárdonyi Géza utca 2 w40363110,w90687316
Gerinc utca 2 w124791425,w621599672
Gerle köz 1 w123763296
Gerl Mátyás utca 2 w223092920,w223092921
Gólya utca 2 w970116623,w124251376
Gorové László utca 1 w124791420
Görög utca 1 w124791444
Grónay Sándor utca 1 w122094167
Gyóni Géza utca 1 w222975242
Gyöngy utca 1 w122356884
Gyulafehérvári utca 1 w221048007
Hadnagy utca 6 w902273716,w390025245,w467454468,w122359162,w50018199,w1020558272
Hajdúhegy utca 1 w123765906
Harangláb utca 3 w1020558267,w224447238,w123501714
Harangöntő utca 1 w120926484
Hársfa utca 2 w183602828,w407023611
Hatvanasezred utca 4 w26140814,w222850692,w1021065140,w1021065139
Hatvani kapu tér 5 w4383256,w90440027,w123629267,w122093866,w1021792421
Hell Miksa utca 1 w122093872
Hétvezér utca 1 w90440024
Hevesi Sándor utca 1 w26253671
Hild József utca 1 w220601028
Homok utca 1 w90439992
Honfoglalás utca 1 w26141027
Hontalan utca 2 w224636585,w224636586
Hóvirág utca 3 w128544642,w227149885,w128544628
Hősök utca 1 w26253836
Ifjúság utca 1 w122493319
Iglói utca 1 w122493314
II. Rákóczi Ferenc út 27 w624142052,w624142054,w920251530,w363296332,w620793532,w920251524,w793600089,w224247854,w623925277,w144083924,w620695377,w620794845,w123765904,w1021792456,w120927401,w224247853,w624142053,w624142056,w123765900,w123765898,w623925730,w123377037,w623923809,w123377039,w224943914,w920251532,w123765907
I. István király utca 1 w122493341
Íj köz 1 w224999420
Íj utca 1 w189110207
Ipartelepi köz 1 w221303382
Ipolyi Arnold utca 1 w122093873
Iskola utca 4 w144150172,w318562473,w1079775701,w1020558268
Ív utca 1 w122093862
Janicsár utca 1 w127572805
Jankovics Dezső utca 1 w125668486
Jókai Mór utca 1 w100253745
Joó János utca 1 w122925394
József Attila köz 2 w128544634,w128544621
József Attila utca 4 w212382576,w128544630,w212382578,w405746131
Kacsapart utca 1 w435447239
Kádas Géza utca 1 w122093861
Kalcit köz 2 w158036664,w158036647
Kallómalom utca 2 w144084501,w122216964
Kálnoky László utca 2 w26140847,w224630826
Kandra Kabos utca 1 w124791462
Kapás utca 1 w124481919
Karéj utca 1 w124791436
Károlyi Mihály utca 4 w405720087,w405720081,w405720086,w122093879
Kárpát utca 1 w122769786
Kassai utca 1 w122493313
Katona István tér 2 w126463209,w366794115
Kazinczy Ferenc utca 1 w122769758
Keglevich Miklós utca 2 w122769753,w122769759
Kertalja utca 1 w144146195
Kertész utca 14 w22753850,w793601435,w264294148,w793601437,w793601434,w122359160,w256938612,w1101517554,w1021792458,w793601436,w1021792402,w222796436,w1021792444,w40363258
Kilián István utca 2 w124069046,w1021065141
Király utca 4 w624135672,w122356889,w122356887,w624135673
Kisasszony utca 15 w620698430,w26253899,w620696808,w624142049,w620712177,w623923590,w624142050,w623923104,w620712179,w624142051,w620695378,w123835661,w620698426,w123838922,w224247855
Kisdelelő utca 3 w205373017,w205369352,w222789736
Kis Dobó tér 2 w100253740,w158020859
Kis-Eged utca 1 w223503491
Kisfaludy Sándor út 4 w26140796,w1021065126,w1021065136,w1021065127
Kiskanda utca 1 w124481915
Kis Merengő utca 1 w122925392
Kistályai út 11 w154345879,w975696711,w975696712,w1021792406,w793600086,w903610504,w1021792411,w926307558,w256938613,w975696715,w1021792412
Kisvölgy utca 2 w336259835,w124069050
Klapka György utca 6 w322817257,w50022176,w495738746,w908371381,w50022151,w90439999
Knézich Károly utca 5 w90687322,w322817260,w867017352,w322817259,w400041049
Kocsis Bernát utca 1 w122093875
Kodály Zoltán utca 2 w1077406194,w122093860
Koháry István utca 8 w621813405,w621812583,w621811657,w623912609,w623913771,w624127467,w624127468,w623914145
Koháry István út 1 w623911907
Kolozsvári utca 1 w122493340
Kossuth Lajos utca 6 w120911193,w407030638,w833673941,w90439994,w322817261,w322817262
Koszorú utca 3 w624127453,w123629271,w122773206
Kovács Jakab utca 3 w128544633,w212382593,w212382592
Kovács János utca 1 w124791430
Kőkút utca 1 w26274660
Kölcsey Ferenc tér 1 w124481918
Kőlyuktetői pincesor 2 w222734096,w222734099
Kőlyuk út 10 w461365070,w926307557,w1021084799,w461365069,w612359534,w612359532,w22753849,w993472853,w322817282,w322817281
Könyök utca 3 w1079775702,w435437595,w144146231
Kőporos tér 1 w435455607
Körmöcbányai utca 1 w122493311
Kőtő utca 1 w435456049
Kő utca 1 w144147027
Kővágó tér 3 w144147103,w25776981,w144149915
Köztársaság tér 2 w122493316,w122493345
Kracker János utca 1 w212430402
Kracker udvar 9 w825424950,w209301508,w825424951,w704690710,w243781072,w825424953,w704690708,w704690707,w825424952
Külsősor utca 2 w122769745,w390022952
Lágyas utca 1 w128623889
Lájer Dezső utca 1 w122093859
Lakatgyár utca 1 w210967187
Laktanya utca 3 w26140812,w1021065135,w1021065132
Leányka utca 1 w90440010
Legányi Ferenc utca 2 w262749458,w222801668
Lejtő utca 1 w124791472
Lenkei János utca 1 w124791434
Lenkey udvar 6 w120908000,w209301511,w704690711,w704690714,w413982132,w704690715
Liget utca 2 w90687309,w223503495
Liliomkert utca 1 w222520312
Liszt Ferenc utca 1 w122769761
Literáti Tamás utca 1 w127572806
Losonczi völgy 1 w222736467
Lovász utca 1 w224448042
Lőcsei utca 1 w122493336
Ludányi Antal utca 2 w198180204,w198180203
Maczki Valér utca 3 w407031044,w120907997,w543574563
Madách Imre utca 1 w122769747
Madárkút utca 1 w128623891
Maklári út 7 w122359163,w902273714,w50022845,w902273715,w26254271,w264293698,w262749461
Malomárok utca 6 w122216959,w324744066,w144084597,w123835822,w324744065,w144084601
Malom utca 7 w224247856,w26253918,w324744063,w405741199,w220441574,w1021792429,w324744064
Mályva utca 1 w193929428
Mária utca 1 w124791455
Markhot Ferenc utca 5 w867017349,w223092922,w867017348,w223092923,w120907994
Mátyás király út 21 w1022432506,w624127448,w624127455,w224246621,w624127457,w1020569665,w19846681,w1021792410,w1022432516,w993472850,w391391452,w223532528,w624127456,w624127454,w624127458,w467987968,w223532527,w1021792451,w1021084801,w221059117,w221307862
Mátyás Király út 2 w993472848,w993472849
Mecset utca 1 w121977074
Meder utca 2 w122093885,w1020561465
Mekcsey István utca 1 w123629256
Mély utca 1 w90439989
Menház utca 2 w224636587,w120911195
Merengő utca 1 w122925406
Mester utca 2 w225069957,w225069958
Mezőhegyi út 1 w211255793
Mikes Kelemen utca 3 w1021065131,w1021065133,w26140803
Mikszáth Kálmán utca 1 w435461009
Mlinkó Mátyás utca 1 w124791439
Mocsáry Lajos utca 1 w122093865
Móricz Zsigmond utca 1 w26140764
Munkácsy Mihály utca 1 w122769765
Nagy-Eged utca 2 w90687324,w225068688
Nagykőporos út 2 w616583043,w158036657
Nagylapos utca 1 w128544636
Nagy László utca 1 w221233578
Nagyrét utca 1 w122093874
Nagyváradi utca 1 w122769756
Napsugár köz 1 w224636056
Napsugár utca 8 w827840339,w827840342,w222994519,w120911201,w827840340,w827840341,w120911185,w120911182
Neumayer János utca 1 w122356880
Nyíl utca 2 w336253439,w124791454
Nyitrai utca 1 w122493320
Olasz utca 8 w220838226,w324744068,w324744067,w405743711,w256938611,w25776918,w220838224,w220838225
Orgonás tér 1 w208606150
Ostorosi út 2 w264293697,w26254267
Ostrom utca 1 w222300299
Pacsirta utca 3 w122094168,w194449064,w122493331
Pallós utca 1 w209301278
Panoráma tér 1 w435466129
Pápay Sámuel utca 1 w122493338
Paphegy utca 1 w26253955
Papkert utca 1 w122356885
Partos utca 1 w224656998
Pást utca 1 w124791438
Pásztorvölgyi utca 8 w1021792415,w570541599,w128544615,w212382508,w1021792414,w128544609,w227156664,w212382507
Patakpart utca 1 w122093878
Patak utca 1 w222733667
Pázmány Péter utca 1 w225070230
Pázsit utca 1 w211120072
Petőfi Sándor tér 4 w322817258,w124251380,w122093871,w40363206
Petőfi Sándor utca 3 w90440022,w90440005,w26153999
Pető Gáspár utca 1 w90687300
Pirittyó utca 2 w128623885,w128623886
Pócsik Dénes utca 1 w128529020
Pori sétány 1 w124314934
Posta köz 1 w183602181
Pozsonyi utca 1 w100126751
Puky Miklós utca 1 w122769766
Pyrker tér 2 w19846881,w123836762
Ráchegy utca 2 w1079775703,w123763320
Ráckapu tér 11 w1021792430,w1020558270,w120927399,w1021078618,w120927398,w1021792428,w224247858,w120927402,w120927397,w26253898,w120927400
Rácliget utca 1 w128624270
Radnóti Miklós utca 2 w90440008,w1021065124
Rajner Károly utca 4 w125845169,w26253937,w125845166,w125845165
Raktár utca 3 w123629270,w389958862,w1052074091
Régi Cifrakapu utca 3 w198179528,w122216954,w25776908
Reményi Ede tér 1 w208612491
Remenyik Zsigmond utca 1 w122356879
Rezeda utca 1 w435467945
Rigó köz 1 w224380216
Rókus köz 1 w220730060
Rókus utca 1 w222428977
Rottenstein köz 1 w209722617
Rozália köz 1 w899914613
Rozália utca 2 w122925391,w122925398
Rózsa Károly utca 2 w123421468,w363294108
Rózsásdűlő 1 w157666540
Rózsásdűlő utca 2 w224196730,w26141034
Rózsa völgy 2 w222891174,w222891175
Rozsnyói utca 1 w124481930
Rövid utca 1 w1117760867
Rudivár utca 1 w225372599
Sáncalja utca 3 w183601373,w183562613,w407023612
Sánc köz 2 w183562841,w183601754
Sánc utca 1 w183615564
Sas utca 13 w624127451,w1020558273,w407030641,w123836764,w222796434,w1021792400,w1021792401,w1021792443,w1021792457,w238151881,w238151882,w1020561466,w1021792450
Sasvár utca 2 w124791464,w336259829
Sertekapu utca 4 w26154003,w336259831,w621601754,w442658519
Servita utca 6 w405708376,w120926489,w120911192,w124315277,w124315273,w405708377
Síp köz 1 w210966368
Sóház utca 1 w122356882
Sólyom utca 3 w128544641,w128544627,w128544607
Stadion utca 1 w124481929
Sugár István utca 1 w123763309
Szabadkai utca 1 w122769775
Szabó Sebestyén utca 1 w127572810
Szaicz Leó utca 1 w124315276
Szala köz 1 w224380200
Szalapart utca 8 w1020558269,w1021792455,w123763325,w318562476,w1021792460,w1021792459,w1021792454,w318562481
Szálloda utca 1 w120926483
Szalóki út 2 w405722893,w405722894
Szarvas Gábor utca 1 w122356883
Szarvaskői út 6 w389561663,w613352669,w1020569667,w407023613,w27845976,w389561664
Szarvas tér 1 w435469232
Széchenyi István utca 8 w120927403,w50017310,w407030639,w122359259,w867017355,w166524819,w262749463,w1021792427
Szederkényi Nándor utca 2 w26141097,w821802426
Székelyudvarhelyi utca 1 w122769780
Szellő utca 1 w563381344
Szélpart utca 1 w128623888
Szénáskert utca 1 w123836763
Széna tér 1 w122493337
Szent János utca 1 w100253727
Szent Miklós utca 1 w124791446
Szépasszonyvölgy utca 2 w26141167,w262749467
Szérűskert utca 1 w183563741
Szeszfőzde utca 1 w122100691
Szkander bég tér 1 w224636584
Szolártsik Sándor utca 1 w124315274
Szőlő utca 1 w122493326
Szőlővirág utca 1 w295150583
Szövetkezet utca 1 w122769752
Szúnyog köz 1 w100253736
Szüret utca 1 w122493330
Szvorényi utca 4 w1021065122,w26141157,w121977071,w435468675
Talizmán utca 2 w90687330,w90687328
Táncsics Mihály sétány 1 w124481917
Tárkányi Béla utca 2 w125668487,w122094166
Tárkányi út 7 w920251542,w613352670,w226096162,w24661988,w1020569666,w226096161,w920251543
Tátra utca 1 w124481926
Tavassy Antal utca 1 w124315278
Tavasz utca 2 w122216957,w123763326
Telekessy István utca 1 w122093884
Telepi utca 1 w183603177
Temesvári utca 1 w122769768
Tetemvár utca 1 w223505238
Tévesztő köz 2 w122356886,w223532529
Tiba István utca 1 w198179529
Tibrik dűlő 1 w125845687
Tihaméri út 2 w224610679,w224610680
Tímár utca 1 w90440016
Tinódi Sebestyén tér 2 w237329012,w262749469
Tinódi Sebestyén utca 2 w122093864,w1021792453
Tittel Pál utca 1 w221467117
Tizeshonvéd utca 1 w241094982
Tompa Mihály utca 1 w122769748
Tordai Ányos utca 1 w796252314
Torok köz 1 w435469775
Torony utca 1 w120911187
Tölgy utca 1 w128544644
Törvényház út 11 w624135682,w624135678,w623916402,w624135677,w120926487,w624135679,w624135681,w621607950,w624135680,w624135675,w624135676
Töviskes tér 1 w221368593
Töviskes utca 2 w123765899,w123765909
Trinitárius utca 1 w50025731
Tulipánkert utca 1 w26154401
Tulipán tér 1 w225911828
Tündérpart utca 2 w209723891,w302746447
Türk Frigyes utca 1 w223373177
Tűzoltó tér 1 w211286280
Újsor utca 2 w90439997,w122925395
Váci Mihály utca 2 w26253694,w1021065129
Vadrózsa utca 1 w226557345
Vajda János utca 1 w122769776
Vak Bottyán utca 1 w123765902
Vallon utca 1 w122216960
Vámház utca 1 w222842576
Várfal sétány 7 w421055725,w358500296,w421055726,w421055727,w421055730,w421055729,w421055728
Vár köz 1 w208609032
Városfal utca 1 w123839610
Vasöntő utca 1 w224969886
Vasút utca 3 w591769207,w123629259,w902273717
Vécsey Sándor utca 2 w120911200,w91662240
Vécseyvölgy utca 9 w1083129499,w1083129498,w1021792422,w1021065121,w296277073,w536923510,w296277074,w793609978,w297038806
Végvári vitézek tere 2 w405697199,w211429761
Veres Péter utca 2 w124481922,w122769778
Verőszala utca 2 w123763305,w225372600
Verseghy Ferenc utca 1 w123765896
Vincellériskola utca 1 w122493335
Vitkovics Mihály utca 4 w124791463,w336259828,w124791468,w241094983
Vízimolnár utca 4 w220427898,w123763331,w123763297,w220427914
Vörösmarty Mihály utca 21 w624135683,w623918128,w624135685,w623927029,w621605913,w122828596,w130409481,w621811656,w623914818,w624135687,w624135674,w623915126,w624135684,w624135686,w624135688,w621603335,w624135689,w124786078,w624135690,w26254500,w623917437
Zalár József utca 7 w405697190,w19846980,w120908930,w120908935,w867017351,w405683865,w823337382
Zellervár utca 1 w120911181
Zoltay István utca 1 w223503493
Zólyomi utca 1 w221307473
Zombori utca 1 w124481928
Zöldfa utca 1 w90687311
Zúgó utca 1 w122093876
Zseb köz 1 w210966363