data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Edelény utcanevek

Edelény határa JOSM link Edelény határa térképen Összesen 97db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre út 3 w148032660,w148032661,w43217708
Akác út 1 w274085769
Alkotmány út 1 w274085680
Antal György út 3 w538436273,w424071985,w248701631
Arany János út 1 w212393683
Árpád út 1 w43217705
Bányász út 3 w274085632,w248701628,w559807751
Barátság út 1 w148032662
Bartók Béla út 1 w274085723
Béke út 1 w43217709
Belvárosi út 2 w274085678,w559807753
Bem József út 1 w194779213
Bihari János utca 1 w43217679
Bocskai István út 1 w43217704
Bódva út 1 w274085702
Bolyai János út 1 w274085751
Borda út 1 w273845097
Borsodi út 6 w1067219261,w148112774,w568521881,w248701629,w148112769,w568521882
Bors vezér út 2 w59685976,w612671632
Csalogány utca 1 w43217710
Császtai út 3 w273845002,w273845100,w538436272
Cseres út 1 w43217678
Dankó Pista út 1 w43217692
Deák Ferenc út 2 w43217691,w1190364743
Déryné út 1 w43217711
Dózsa György út 2 w148112778,w43944535
Egres utca 1 w43217680
Eötvös Loránd út 1 w274085779
Erkel Ferenc út 1 w274085752
Finkei út 4 w1067219259,w424071919,w612674693,w274158219
Fűzfa út 1 w248701635
Gábor Áron út 1 w194779207
Gyöngyvirág út 1 w424729927
Hársfa út 1 w424730546
Herman Ottó utca 1 w274085799
Hóvirág utca 1 w274085715
Hősök tere 2 w424071984,w1003713453
Ifjúság út 1 w148032663
István király útja 3 w248701627,w534866361,w295170387
Jázmin utca 1 w274085794
Jókai Mór út 1 w194779210
József Attila út 2 w39480077,w612672856
Juhász Gyula út 1 w718829662
Kandó Kálmán út 1 w274085728
Katona József utca 2 w43944533,w559807750
Kenderföldi út 2 w248701633,w274085692
Klapka György út 1 w194779208
Korányi Sándor út 1 w274085784
Kossuth Lajos utca 1 w148112780
Kölcsey Ferenc út 1 w424072199
Kővágó út 1 w274085676
Lévay József út 2 w43217689,w43217690
Liliom utca 1 w274085738
Madách Imre út 1 w274085797
Malomszög út 1 w43217698
Mátyás király út 4 w424076398,w274085648,w43944534,w1190364742
Menner Adolf út 1 w274085792
Mester út 1 w274085664
Mező út 1 w43217712
Miklós Gyula út 2 w43217699,w1067219260
Móra Ferenc út 1 w274085726
Móricz Zsigmond út 1 w274085766
Muskátli út 1 w274085801
Napsugár utca 1 w274085695
Napsugár út 2 w274085730,w248701634
Nefelejcs utca 1 w274085731
Nyár út 1 w424729549
Palóczy László út 1 w274085768
Pást utca 2 w43217686,w424729669
Patak út 1 w43217688
Petőfi Sándor út 1 w274085759
Póts András út 1 w43217682
Rákóczi Ferenc út 1 w212393682
Rozmaring út 1 w274085705
Rózsavölgyi Márk út 1 w424729928
Rozsnyói út 3 w274085777,w274085763,w274085793
Semmelweis Ignác út 1 w274085758
Szabadság út 1 w212393685
Széchenyi István út 1 w274085654
Szemere Bertalan út 1 w43217685
Szent Erzsébet utca 1 w274085796
Szent Márton út 1 w297100117
Szentpéteri út 2 w1067219262,w276657835
Táncsics Mihály út 1 w43217693
Tárna út 1 w365308620
Tomori Pál út 1 w274085700
Tompa Mihály út 1 w274085672
Tormás út 3 w43217687,w43217684,w274085770
Tóth Árpád út 2 w424731000,w559807752
Tölgyfa út 1 w424071959
Újtemplom út 1 w43217695
Újvilág út 1 w274085800
Váralja út 1 w148112782
Verespart utca 1 w248701632
Virág út 1 w424082170
Vizsolyi út 1 w274085742
Vörösmarty Mihály út 1 w274158158