data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Dunaújváros utcanevek

Dunaújváros határa JOSM link Dunaújváros határa térképen Összesen 335db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ács utca 1 w54509896
Ady Endre utca 2 w338941977,w142141808
Ágacska utca 1 w230125659
Akácos utca 2 w356827284,w141361571
Akácos út 1 w143828815
Akác utca 1 w43138887
Alkotás utca 3 w410319026,w54509884,w410319025
Álmos utca 1 w142884376
Alsó Duna-parti út 5 w452701852,w104197263,w329161945,w338941978,w329161944
Alsó sétány 2 w329161985,w338941988
Apáczai Csere János utca 6 w38660654,w391403839,w378921128,w391465568,w378921131,w392491916
Apáczai Csere János út 1 w38660653
Áram utca 1 w142879012
Arany János utca 4 w104197237,w336454200,w104197207,w104197410
Aranyvölgyi út 32 w392529390,w378921127,w390927627,w392529393,w360390725,w391465569,w391403841,w390927628,w391465570,w378921130,w611250384,w391465573,w315071795,w392529392,w392529394,w391403846,w392529391,w390927629,w446171631,w378921132,w391465572,w310153560,w378921133,w445990099,w310153563,w391403840,w392491924,w445990097,w392491926,w392491918,w391465571,w104197315
Árnyas sétány 1 w143973808
Árpád utca 3 w230125660,w142275872,w142275871
Áruház utca 1 w146623377
Attila utca 1 w230125621
Babits Mihály utca 1 w104197469
Bagolyvár utca 1 w104197459
Balogh Ádám utca 1 w43138870
Barackos út 1 w159385347
Baracsi út 13 w390712450,w390712451,w603071141,w446055744,w539288278,w230120042,w446171633,w446171632,w342336239,w54509916,w54509931,w54509883,w391403842
Barátság útja 3 w479147368,w135422075,w479147367
Barsi Dénes utca 3 w142884359,w230125622,w479147373
Bartók Béla tér 4 w466397583,w466397580,w466397582,w466397584
Bartók Béla út 1 w142141812
Bástya utca 1 w104197615
Batsányi János utca 2 w104197569,w315071796
Béke körút 4 w539288275,w230120043,w315071797,w315071798
Béke téri út 1 w466398677
Béke tér 2 w390927630,w230120044
Bekötő út 1 w54509876
Bem utca 1 w142275874
Benzol út 1 w466401518
Berán Lajos utca 1 w363514013
Bercsényi Miklós utca 1 w104197272
Berkenye köz 1 w466402685
Berzsenyi út 3 w329161947,w329161946,w104197558
Bocskai István utca 3 w445995675,w104197168,w445995676
Bolyai János utca 1 w104197526
Bóna István utca 1 w408281700
Borgőz utca 1 w142885721
Budai Nagy Antal utca 6 w143824184,w582348933,w446055747,w582348932,w446055745,w446055748
Butykos köz 1 w230125623
Búzavirág utca 2 w466401933,w141361563
Csabagyöngye utca 1 w142885725
Csalogány utca 1 w383064419
Csarnok út 1 w466403372
Császár lejtő sor 1 w230125624
Császár tanyák utca 2 w230125626,w230125625
Csillagdomb utca 1 w54509922
Csillagfény utca 1 w54509918
Csillagfürt utca 1 w54509924
Csokonai Mihály tér 1 w466403722
Csónakházi út 2 w142459818,w143384988
Darupálya út 1 w466407040
Deák Ferenc utca 2 w466413172,w104197490
Délivárosi út 5 w445985367,w445974860,w104197579,w445985343,w445974861
Derkovits Gyula utca 1 w104197631
Devecseri utca 1 w206178412
Diák köz 1 w466408127
Diófa utca 1 w43138873
Dobó István út 1 w54509878
Domanovszky Endre tér 1 w104197353
Dózsa György tér 1 w466410644
Dózsa György út (Butik sor) 1 w104197146
Dózsa György út 24 w360390861,w390712455,w390712456,w390712454,w390712453,w390712452,w391403844,w391403843,w446055749,w25215985,w603071135,w445995677,w391465574,w315071799,w390305463,w390305466,w230120045,w390927632,w311084129,w390927631,w392520234,w279585558,w311084128,w452701853
Dunasor 2 w338941979,w142138427
Elegytéri út 1 w466411628
Előd utca 1 w142884350
Eötvös József utca 3 w466413173,w466413170,w466413171
Eper köz 1 w104197548
Építők útja 6 w390712467,w390927639,w315071811,w338941992,w338941991,w38660658
Érctéri út 1 w466632570
Erdő sor 2 w452488597,w43138874
Erkel kert 6 w141604937,w141604933,w141604928,w104197202,w392491922,w104197361
Esze Tamás utca 2 w259202977,w104197218
Eszperantó út 8 w390848669,w390712457,w38660660,w390712465,w390712463,w336469899,w230125627,w143384982
Európa Tanács utca 2 w142884360,w142884358
Ezüstfenyő utca 2 w142884357,w546358642
Fáklya utca 1 w54509879
Fáy András utca 4 w392596104,w104197453,w104197486,w392596103
Felső sétány 3 w142459812,w141655435,w329161996
Fenol út 1 w466634291
Fenyő sétány 2 w143973798,w143973793
Fiastyúk utca 3 w230125628,w54509921,w230125629
Földes Ferenc liget 8 w384080721,w466634889,w383069783,w383069785,w383069787,w383069784,w383069788,w383069786
Frangepán köz 1 w230125630
Frangepán utca 3 w141602242,w141602245,w141602247
Futó út 1 w466642768
Gábor Áron utca 1 w104197204
Gábor Dénes utca 1 w104197437
Gagarin köz 2 w466643141,w142141810
Gagarin tér 3 w153057935,w153057939,w392778569
Galambos utca 1 w146623372
Gandhi utca 2 w230120046,w54509888
Garázsok 1 w142879015
Garázs sor 1 w104197363
Gárdonyi Géza utca 1 w54509872
Garibaldi utca 1 w466643996
Gáztelep utca 1 w104197504
Gergely utca 1 w143384972
Gerle utca 1 w383064418
Görbe utca 1 w104197150
Gőzmalom utca 2 w642836932,w54509927
Gutenberg köz 4 w316391878,w143937827,w143937828,w314769628
Gutenberg köz (Patyolat udvar) 1 w314731164
Gyárkapu út 1 w142878981
Győzelem utca 1 w446171637
Hajnal utca 1 w54509907
Hajós utca 1 w230125631
Halász sor 8 w329161953,w104197383,w38660649,w329161950,w141602250,w141602669,w329161952,w329161951
Hangos utca 1 w146623373
Hangulat utca 1 w143384985
Hankook tér 3 w143828816,w279584438,w279584439
Harcsa utca 1 w142885724
Háromszög tér 3 w54509911,w54509913,w54509912
Hársfa utca 1 w54509909
Határ utca 2 w144989171,w144989163
Hatos köz 1 w230125643
Hegyekalja utca 5 w329161955,w329161954,w104197679,w104197597,w104197496
Hengerész út 1 w115955840
Hengermű út 1 w466646156
Hét vezér utca 1 w230125632
Hideghengermű átkötő út 1 w466646157
Holdfény utca 1 w143384980
Hold utca 2 w443388670,w354319392
Hosszú sor 1 w141361566
Hun utca 5 w104197642,w446171634,w392529398,w392529395,w104197427
Hunyadi János utca 5 w104197223,w54509875,w446055750,w104197346,w54509886
Hunyadi János út 4 w390927633,w38660659,w446171636,w446074158
II. János Pál pápa tér 1 w141655442
Iskola tér 2 w466647178,w142141809
Ivó utca 1 w142885728
Jászai Mari tér 1 w143384986
Jókai Mór utca 2 w104197255,w54509865
József Attila utca 1 w142141822
Juhar köz 1 w104197221
Kajszi út 1 w466395664
Kalamár utca 1 w54509898
Kallós Dezső utca 1 w143937826
Kálvária utca 3 w329161959,w104197433,w104197461
Kandó Kálmán tér 11 w564797011,w143823007,w143823005,w390296883,w392520235,w143823017,w446055751,w564797069,w390296886,w446055752,w390334897
Kassák Lajos utca 2 w143975524,w104197293
Kenderáztató utca 1 w230125633
Kenyérgyári út 1 w104197185
Keskeny köz 1 w466647659
Kinizsi utca 1 w104197640
Kiserdei sétány 1 w143973795
Kistemető utca 1 w104197623
Kocogó utca 3 w104197483,w142878988,w142879002
Kodály Zoltán utca 8 w142141811,w142141805,w230125661,w637816524,w142141796,w142141818,w466647181,w142141799
Kohász utca 2 w142141813,w142138425
Kokila út 1 w466649175
Kokszolói főút 2 w466650465,w466401523
Kondor Béla utca 1 w104197323
Korányi Sándor utca 2 w285181181,w142138422
Kossuth Lajos utca 1 w43138895
Kovácsműhely út 1 w466651650
Kölcsey Ferenc utca 2 w54509930,w54509866
Kőműves utca 2 w206178328,w442446317
Könyvtár köz 1 w104197591
Kőris utca 1 w54509897
Körösi Csoma Sándor utca 1 w54509868
Köztársasági út 1 w104197305
Krúdy Gyula sor 1 w104197626
Kultúr köz 1 w104197387
Labor út 1 w466632567
Lajos király körút 2 w115956239,w115956316
Láncos Kornél utca 2 w142884370,w378921134
Latinovits Zoltán utca 1 w104197568
Lengyel köz 1 w142275876
Liget köz 2 w143975531,w143975530
Lilla köz 1 w466653333
Liszt Ferenc kert 6 w141604932,w104197484,w230120051,w141604936,w104197651,w141604926
Liszt Ferenc köz 1 w104197329
Liszt Ferenc tér 1 w104197567
Lobogó utca 2 w158198709,w701019775
Lokomotív utca 1 w104197536
Lombos köz 1 w466659608
Lőtér út 1 w466661552
Magyar út 22 w546358647,w317281509,w546358646,w91784655,w142884354,w91784636,w329161960,w315071801,w279585066,w329161961,w315071804,w142884377,w315071800,w546358645,w340353484,w315071802,w378921135,w279584436,w279584437,w390927634,w390927635,w342336240
Május 1. utca 1 w104197273
Mályva utca 2 w141361567,w144987294
Március 15. tér 2 w158194570,w158193644
Martinovics Ignác utca 5 w313535326,w315071805,w392491919,w104197228,w392491927
Mátyás király út 4 w54509892,w104197440,w54509893,w54509894
Meleghengermű átkötő út 1 w466664486
Mélyvölgyi utca 1 w146623369
Mentőállomás 1 w390150098
Mese köz 1 w144075155
Mickiewicz Ádám utca 1 w143384978
Mikszáth köz 1 w230125634
Mikszáth utca 1 w230125635
Mohácsi utca 2 w104197596,w141602672
Móra Ferenc utca 1 w104197549
Móricz Zsigmond utca 2 w54509928,w54509869
Mozdonyjavító út 1 w466652245
Munkácsy Mihály utca 1 w104197183
Munkás utca 1 w54509899
Muskátli utca 1 w104197606
Múzeum tér 1 w142138423
Nafta út 1 w466650830
Nagy Imre utca 2 w142141800,w142141819
Nagyolvasztó út 1 w466675531
Nap utca 1 w143384971
Németh László utca 1 w466676271
Neumann János utca 1 w142884371
Nowa-Huta tér 1 w143384987
Nyárfa utca 1 w43138872
Nyírfa köz 1 w104197345
Ócskavas út 1 w466678670
Október 23. tér 4 w466681626,w466681627,w104197605,w104197393
Ond utca 1 w230125636
Óragyári út 1 w142886697
Orgona utca 1 w141361570
Osztrava tér 1 w143384977
Oxigéngyár út 1 w466411775
Oxigén út 1 w466398682
Öreghegyi út 4 w336454227,w38660647,w329162003,w329162002
Pacsirta utca 1 w310799382
Pajtás utca 1 w104197585
Palánk utca 2 w546358641,w142884366
Palme köz 1 w54509891
Panoráma utca 3 w338941980,w142138426,w104197637
Papírgyári út 11 w446058749,w445985374,w445985376,w84131464,w445985370,w445985375,w364550458,w146623767,w445985369,w146623768,w364553671
Parksor 1 w466679401
Páskom utca 2 w145081107,w141602238
Pata köz 1 w54509889
Pentele híd 4 w25213278,w658244169,w658244168,w25722224
Pentelei Molnár János utca 2 w141602240,w201745397
Penny Market 1 w344357621
Perem utca 1 w159385352
Petőfi liget 3 w466693270,w143975526,w466397581
Petőfi Sándor utca 11 w700981968,w479120226,w38660655,w310799377,w479120228,w315071807,w104197174,w446171638,w315071808,w315071809,w310799378
Piac tér 1 w104197653
Pince sor 1 w38660643
Pipacs köz 1 w230120052
Pipacs utca 2 w143828817,w230120053
Pitypang köz 1 w466693415
Platán köz 1 w104197187
Radnóti Miklós utca 1 w148323218
Rákóczi Ferenc tér 1 w104197330
Rákóczi Ferenc utca 1 w54509870
Rakodó út 1 w153057930
Raktár utca 1 w146623367
Raktár út 1 w466649036
Ravasz Erzsébet utca 1 w363512396
Rév út 1 w142885718
Rigó utca 1 w230125638
Római körút 5 w392445300,w393515698,w445990101,w445990100,w104197666
Rosti Pál sor 2 w230125639,w141602249
Rózsa udvar 3 w466933672,w466933673,w466933674
Rózsa utca 1 w142884365
Ruhagyári út 4 w296408706,w296408707,w142885719,w142885713
Ságvári tér 1 w230120048
Sándorháza 2 w144989162,w144989170
Semmelweis utca 1 w43138889
Sétány 4 w142870166,w142870160,w142870163,w329161999
Sikló út 4 w38660652,w329161964,w338941981,w329161965
Sirály utca 1 w230125640
Somogyi József utca 3 w363514015,w363514016,w285120261
Sport utca 1 w142886696
Strand út 2 w142884349,w479147439
Stromfeld Aurél utca 1 w392491921
Szabadság út 2 w158198781,w54509881
Százszorszép utca 2 w141361562,w141361564
Széchenyi István park 2 w144996764,w144996763
Széchenyi István utca 1 w206178482
Széna sor 1 w54509908
Szent György út 1 w104197245
Szent István utca 2 w329161967,w38660657
Szervizút 1 w54509917
Szigeti út 4 w141326254,w329161969,w360888815,w329161968
Szilágyi Erzsébet út 4 w54509877,w392529397,w54509929,w315071810
Szilárd Leó utca 2 w142884364,w378921129
Szilvás utca 1 w104197590
Szondy utca 1 w54509887
Szórád Márton út 8 w38660644,w391465575,w378921126,w360390860,w390927636,w141655441,w445985377,w104197404
Táborállás utca 2 w142884368,w230125642
Táltos utca 2 w329162000,w104197173
Tamási Áron utca 2 w104197589,w104197506
Tanács utca 1 w310153561
Táncsics Mihály utca 6 w104197439,w104197669,w204652932,w394612878,w259202978,w452488605
Tanyák 1 w466936825
Tavasz utca 4 w158193656,w446171639,w158193877,w158193295
Távvezeték utca 1 w142879001
Téglaégető dűlő 3 w356827285,w466645063,w230125644
Téglagyári út 1 w466937374
Tejút köz 1 w230125657
Temető köz 1 w466937954
Temető utca 3 w141602246,w38660650,w230125641
Thököly Imre utca 2 w104197276,w54509873
Tisza utca 5 w38660656,w390928670,w329161970,w390928671,w336454210
Toldi köz 1 w466938071
Tolsztoj utca 1 w38660662
Tornász utca 2 w143384969,w143384973
Tóth Árpád utca 1 w54509867
Tölgyfa köz 1 w104197425
Tövis köz 2 w141361569,w141361561
Tűzálló utca 3 w390712459,w390712460,w142878998
Tűzoltó út 2 w466949109,w165025068
Újmajori dűlő 1 w311084136
Üdülő sor 7 w295882337,w546358648,w142884351,w546358649,w142884352,w329162004,w142884356
Üzlet sor 2 w336454229,w144635197
Váci Mihály utca 1 w104197254
Vadvirág utca 1 w230125645
Vágó Eszter utca 1 w142884353
Vak Bottyán utca 2 w104197513,w54509874
Városháza tér 1 w144996759
Városréti út 1 w230125647
Varsa köz 1 w466950159
Vásár tér 4 w144989164,w159385332,w144989168,w159385365
Vasmű tér 12 w445985387,w445985379,w445985384,w445985386,w445974887,w445985381,w466950587,w104197274,w445985389,w104197474,w445985385,w104197153
Vasmű út 21 w104197498,w391403845,w392833140,w392491923,w310153562,w141604935,w142141801,w452472277,w630191819,w141604924,w104197475,w285180256,w445990117,w338941982,w25215920,w446074159,w338941985,w338941984,w445985378,w338941986,w338941983
Vasút sor 1 w146623371
Vasút út 2 w466674408,w466632568
Vasvári utca 2 w466952211,w466397585
Velinszky László utca 2 w135421623,w338941987
Venyimi út 5 w700981600,w700981601,w54509871,w104197296,w54513103
Verebély László utca 1 w143823009
Vigadó tér 1 w141655439
Vigadó utca 1 w104197467
Viola utca 1 w230125646
Virág utca 1 w144989166
Vizimolnárok utca 1 w230125648
Vízlágyító út 1 w466952705
Víztorony utca 1 w153057941
Völgy sor 1 w43138894
Vörösmarty Mihály utca 1 w104197544
Weiner Tibor körút 2 w43138893,w43138884
Zecher János tér 1 w143384983
Zrínyi Miklós utca 1 w104197314