data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Dunaújváros utcanevek

Dunaújváros határa JOSM link Dunaújváros határa térképen Összesen 341db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ács utca 1 w54509896
Ady Endre utca 2 w142141808,w338941977
Ágacska utca 1 w230125659
Akácfa utca 4 w43138887,w786217281,w785800310,w786217280
Akácos utca 1 w141361571
Akácos út 2 w143828815,w1087648552
Alkotás utca 2 w410319026,w54509884
Álmos utca 1 w142884376
Alsó Duna-parti út 16 w1127432566,w1127432879,w338941978,w1150431788,w1132425283,w1132425282,w104197263,w952500938,w329161944,w1127432567,w1127432878,w1172651507,w1127432881,w1127432880,w329161945,w452701852
Alsó sétány 15 w1127432557,w1127432882,w1127432872,w329161985,w1127432562,w1127432883,w338941988,w1132425280,w1127432556,w1150431783,w1150431782,w1132425281,w1127434971,w1127432871,w1127432563
Apáczai Csere János utca 8 w38660654,w391403839,w378921131,w392491916,w378921128,w391465568,w787079238,w38660653
Áram utca 1 w142879012
Arany János utca 5 w1272043493,w336454200,w104197207,w104197410,w104197237
Aranyvölgyi út 33 w392529393,w391403841,w391465569,w360390725,w378921127,w378921132,w390927627,w391465570,w378921130,w611250384,w786452749,w391465573,w391465571,w315071795,w1071068806,w392491918,w392491926,w392491924,w392529392,w104197315,w391465572,w391403840,w446171631,w390927629,w310153563,w1070989323,w445990097,w392529391,w378921133,w391403846,w392529394,w445990099,w392529390
Árnyas sétány 2 w143973808,w1054182162
Árpád utca 3 w142275872,w142275871,w230125660
Áruház utca 1 w146623377
Attila utca 1 w230125621
Babits Mihály utca 1 w104197469
Bagolyvár utca 1 w104197459
Balogh Ádám utca 3 w1202697615,w43138870,w1202697614
Barackos út 1 w159385347
Baracsi út 15 w446171633,w446171632,w54509931,w54509883,w391403842,w54509916,w342336239,w230120042,w539288278,w1244971427,w603071141,w390712450,w390712451,w782060849,w782060848
Barátság útja 3 w479147368,w479147367,w135422075
Barsi Dénes utca 4 w1085507167,w479147373,w142884359,w230125622
Bartók Béla tér 3 w466397584,w466397580,w466397582
Bartók Béla út 1 w142141812
Bástya utca 2 w104197615,w1127526536
Batsányi út 2 w104197569,w315071796
Béke körút 5 w539288275,w315071798,w315071797,w918282883,w230120043
Béke téri út 1 w466398677
Béke tér 2 w390927630,w230120044
Bekötő út 1 w54509876
Bem utca 1 w142275874
Benzol út 1 w466401518
Berán Lajos utca 1 w363514013
Bercsényi Miklós utca 1 w104197272
Berkenye köz 1 w466402685
Berzsenyi út 5 w801342648,w329161946,w1127433834,w801342649,w1127433835
Bocskai István utca 3 w445995675,w104197168,w445995676
Bolyai János utca 1 w104197526
Bóna István utca 2 w784423685,w408281700
Borgőz utca 1 w142885721
Budai Nagy Antal út 8 w582348933,w143824184,w446055747,w1189994092,w1189994091,w582348932,w446055745,w446055748
Butykos köz 1 w230125623
Búzavirág utca 2 w141361563,w466401933
Csabagyöngye utca 1 w142885725
Csaba utca 1 w230125653
Csali köz 1 w982284471
Csalogány utca 1 w383064419
Csarnok út 1 w466403372
Császár lejtő sor 1 w230125624
Császár tanyák utca 2 w230125626,w230125625
Csillagdomb utca 1 w54509922
Csillagfény utca 2 w933133685,w54509918
Csillagfürt utca 4 w54509924,w933133687,w933133686,w933133688
Csokonai Mihály tér 1 w466403722
Csónakházi út 5 w1150431790,w1085099704,w1150431789,w142459818,w143384988
Darupálya út 1 w466407040
Deák Ferenc utca 1 w104197490
Délivárosi út 5 w445974861,w445974860,w445985343,w104197579,w445985367
Derkovits Gyula utca 1 w104197631
Devecseri utca 2 w206178412,w957942084
Diák köz 1 w466408127
Diófa utca 2 w927026401,w54509908
Dobó István út 1 w54509878
Domanovszky Endre tér 1 w104197353
Dózsa György út 42 w315071799,w1204138448,w1204138447,w1204138449,w390712455,w390712456,w390712454,w390712453,w1204138443,w1204138444,w1189994077,w390712452,w391403844,w391403843,w1204138445,w1189994078,w1189994079,w390305463,w390305466,w446055749,w25215985,w603071135,w392520234,w390927631,w783626952,w360390861,w1189994083,w1189994084,w1189994082,w1189994086,w1189994085,w311084128,w452701853,w311084129,w230120045,w1189994081,w1189994080,w1204138446,w104197146,w445995677,w391465574,w390927632
Dunasor 2 w338941979,w142138427
Duna sor 3 w779600221,w779600220,w390127556
Elegytéri út 1 w466411628
Előd utca 1 w142884350
Eötvös József utca 1 w466413173
Eper köz 1 w104197548
Építők útja 7 w390927639,w38660658,w338941991,w390712467,w338941992,w1070989322,w315071811
Érctéri út 1 w466632570
Erdő sor 5 w1105894726,w452488597,w1105894731,w927026400,w43138874
Erkel kert 9 w922185918,w141604928,w104197361,w787371313,w141604937,w924707560,w141604933,w392491922,w104197202
Esze Tamás utca 2 w259202977,w104197218
Eszperantó út 11 w390712457,w38660660,w143384982,w1271924424,w786217279,w1271924425,w336469899,w390848669,w390712465,w390712463,w230125627
Európa Tanács utca 2 w142884358,w142884360
Ezüstfenyő utca 2 w142884357,w546358642
Fáklya utca 3 w54509879,w782059115,w918282885
Fáy András utca 4 w392596104,w104197453,w104197486,w392596103
Felső sétány 4 w141655435,w801342650,w142459812,w1172998354
Fenol út 1 w466634291
Fenyő sétány 2 w143973798,w143973793
Fiastyúk utca 3 w230125629,w54509921,w230125628
Földes Ferenc liget 8 w466634889,w383069785,w383069784,w383069787,w383069788,w383069786,w383069783,w384080721
Fő utca 1 w1101683290
Frangepán köz 1 w230125630
Frangepán utca 3 w141602245,w141602247,w141602242
Futó út 1 w466642768
Gábor Áron utca 1 w104197204
Gábor Dénes utca 1 w104197437
Gagarin köz 2 w142141810,w466643141
Gagarin tér 5 w1229011376,w153057939,w776146186,w392778569,w153057935
Galambos utca 1 w146623372
Gandhi utca 2 w54509888,w230120046
Garázs sor 1 w104197363
Gárdonyi Géza utca 1 w54509872
Garibaldi utca 1 w466643996
Gáztelep utca 1 w104197504
Gerely utca 1 w143384972
Gerle utca 1 w383064418
Göncöl köz 1 w933126417
Görbe utca 1 w104197150
Gőzmalom utca 2 w54509927,w642836932
Gutenberg köz 4 w143937827,w314769628,w316391878,w143937828
Gyárkapu út 2 w952502456,w142878981
Győzelem utca 1 w446171637
Hajnal utca 3 w787864433,w54509907,w787532135
Hajós utca 1 w230125631
Halász sor 9 w141602250,w1087647658,w963438150,w38660649,w329161950,w141602669,w329161951,w329161953,w104197383
Hangos utca 1 w146623373
Hangulat utca 1 w143384985
Harcsa utca 1 w142885724
Háromszög tér 3 w54509912,w54509911,w54509913
Hársfa utca 1 w54509909
Határ utca 2 w144989171,w144989163
Hatos köz 1 w230125643
Hegyekalja utca 8 w1150431785,w329161954,w1150431784,w104197679,w104197496,w329161955,w963438155,w104197597
Hengerész utca 1 w115955840
Hengermű út 5 w761757345,w761757341,w761757346,w761757340,w466646156
Hét vezér utca 1 w230125632
Hideghengermű átkötő út 1 w466646157
Holdfény utca 1 w143384980
Hold utca 2 w443388670,w354319392
Hosszú sor 1 w141361566
Hun utca 5 w446171634,w104197642,w392529395,w104197427,w392529398
Hunyadi János utca 5 w104197223,w104197346,w446055750,w54509886,w54509875
Hunyadi János út 7 w390927633,w446074158,w38660659,w952502471,w446171636,w952502467,w952502468
II. János Pál pápa tér 1 w141655442
Íjász völgy 1 w170882620
Iskola tér 2 w466647178,w142141809
Ivó utca 1 w142885728
Jászai Mari tér 1 w143384986
Jókai Mór utca 2 w104197255,w54509865
József Attila utca 2 w1063400339,w142141822
Juhar köz 1 w104197221
Kajszi út 3 w466395664,w1072907770,w1072907769
Kalamár utca 1 w54509898
Kála utca 1 w1055417672
Kallós Dezső utca 2 w143937826,w1267443737
Kálvária utca 3 w104197461,w104197433,w329161959
Kandó Kálmán tér 19 w1101683296,w564797069,w390296886,w390334898,w446055752,w1189994087,w1189994090,w446055751,w1232577027,w392520235,w390296883,w143823005,w143823017,w564797011,w1232463822,w1189994088,w143823007,w390334897,w1189994089
Kassák Lajos utca 2 w143975524,w104197293
Kenderáztató utca 1 w230125633
Kenyérgyári út 1 w104197185
Keskeny köz 1 w466647659
Kinizsi utca 1 w104197640
Kiserdei sétány 1 w143973795
Kiskert utca 1 w311084136
Kistemető utca 1 w104197623
Kocogó utca 4 w1067895313,w104197483,w142878988,w1067895312
Kodály Zoltán utca 8 w142141805,w142141811,w142141799,w466647181,w142141818,w142141796,w637816524,w230125661
Kohász utca 2 w142138425,w142141813
Kokilla út 1 w466649175
Kokszolói főút 2 w466401523,w466650465
Kondor Béla utca 1 w104197323
Korányi Sándor utca 2 w285181181,w142138422
Kossuth Lajos utca 2 w43138895,w1206449142
Kovácsműhely út 1 w466651650
Kölcsey Ferenc utca 2 w54509866,w54509930
Kőműves utca 2 w442446317,w206178328
Könyvtár köz 1 w104197591
Kőris utca 2 w980620333,w54509897
Körösi Csoma Sándor utca 1 w54509868
Köztársaság út 1 w104197305
Krúdy Gyula sor 1 w466647660
Kultúr köz 1 w104197387
Labor út 1 w466632567
Lajos király körút 3 w783048496,w115956239,w115956316
Láncos Kornél utca 2 w378921134,w142884370
Latinovits Zoltán utca 1 w104197568
Lengyel köz 1 w142275876
Liget köz 5 w782137078,w782137073,w143975531,w782137076,w143975530
Lilla köz 1 w466653333
Liszt Ferenc kert 6 w230120051,w104197484,w141604932,w141604926,w141604936,w104197651
Liszt Ferenc köz 1 w104197329
Lobogó út 2 w158198709,w927026402
Lokomotív utca 1 w104197536
Lombos köz 2 w466659608,w1193270908
Lőtér út 1 w466661552
Luther köz 1 w678703462
Magyar út 25 w378921135,w315071800,w342336240,w546358647,w279585066,w315071801,w142884354,w546358646,w390927635,w317281509,w390927634,w142884377,w921020355,w1210722704,w1210722703,w91784655,w279584437,w329161960,w546358645,w340353484,w329161961,w929578356,w279584436,w315071804,w315071802
Május 1. utca 1 w104197273
Mályva utca 2 w141361567,w144987294
Március 15. tér 2 w782059114,w158194570
Martinovics Ignác utca 5 w392491927,w392491919,w315071805,w104197228,w313535326
Mátyás király út 1 w104197440
Meleghengermű átkötő út 1 w466664486
Mélyvölgyi utca 2 w146623369,w146623370
Mese köz 3 w784391288,w144075155,w784391289
Mickiewicz Ádám utca 1 w143384978
Mikszáth Kálmán köz 1 w230125634
Mikszáth Kálmán utca 1 w230125635
Mohácsi utca 2 w141602672,w104197596
Móra Ferenc utca 1 w104197549
Móricz Zsigmond utca 2 w54509928,w54509869
Mozdonyjavító út 1 w466652245
Munkácsy Mihály utca 1 w104197183
Munkás utca 1 w54509899
Muskátli utca 1 w104197606
Múzeum tér 1 w142138423
Nafta út 1 w466650830
Nagy Imre utca 2 w142141800,w142141819
Nagyolvasztó út 1 w466675531
Nap utca 1 w143384971
Németh László utca 1 w466676271
Neumann János utca 1 w142884371
Nowa-Huta tér 1 w143384987
Nyárfa utca 1 w43138872
Nyírfa köz 1 w104197345
Ócskavas út 1 w466678670
Október 23. tér 6 w104197605,w1221376493,w466681626,w783626947,w466681627,w142459995
Ond utca 1 w230125636
Óragyári út 1 w142886697
Orgona utca 1 w141361570
Osztrava tér 1 w143384977
Oxigéngyár út 1 w466411775
Oxigén út 1 w466398682
Öreghegyi út 5 w329162003,w336454227,w1201737137,w329162002,w38660647
Pacsirta utca 2 w310799382,w1078013556
Pajtás utca 1 w104197585
Palánk utca 2 w142884366,w546358641
Palme köz 1 w54509891
Pannon kert 1 w43138873
Panoráma utca 3 w338941980,w142138426,w104197637
Papírgyári út 17 w445985375,w146623768,w445985374,w445985376,w445985373,w952502464,w445985370,w952502472,w952502463,w952502469,w445985369,w364553671,w1205581209,w84131464,w446058749,w364550458,w146623767
Parksor 1 w466679401
Páskom utca 2 w141602238,w145081107
Patak köz 1 w54509889
Pentele híd 4 w25722224,w25213278,w658244168,w658244169
Pentelei Molnár János utca 2 w201745397,w141602240
Pentele lépcső 1 w143937922
Perem sétány 1 w142870166
Perem utca 1 w159385352
Petőfi liget 4 w782137081,w466693270,w143975526,w466397581
Petőfi Sándor utca 13 w917767360,w479120226,w310799377,w315071807,w446171638,w315071808,w315071809,w104197174,w700981968,w479120228,w1272043494,w38660655,w310799378
Piac tér 1 w104197653
Pince sor 1 w38660643
Pipacs köz 1 w230120052
Pipacs utca 2 w143828817,w1087648553
Pitypang köz 1 w466693415
Platán köz 1 w104197187
Radnóti Miklós utca 1 w148323218
Rákóczi Ferenc tér 1 w104197330
Rákóczi Ferenc utca 1 w54509870
Rakodó út 1 w153057930
Raktár utca 1 w146623367
Raktár út 1 w466649036
Ravasz Erzsébet utca 1 w363512396
Rév út 2 w142885718,w1253934004
Rigó utca 1 w230125638
Római körút 5 w445990100,w104197666,w392445300,w445990101,w393515698
Rosti Pál sor 2 w141602249,w230125639
Rózsa udvar 3 w466933674,w466933673,w784521005
Rózsa utca 2 w142884365,w1085507168
Ruhagyári út 7 w142885713,w1210722705,w935431391,w929578355,w296408707,w296408706,w142885719
Ságvári tér 1 w230120048
Sándorháza utca 2 w144989170,w144989162
Sárkány köz 1 w642836933
Semmelweis utca 1 w43138889
Sikló út 7 w338941981,w1150431787,w329161964,w38660652,w329161965,w1067094754,w1150431786
Sirály utca 1 w230125640
Somogyi József utca 3 w363514015,w285120261,w363514016
Sport utca 1 w142886696
Strand út 2 w142884349,w479147439
Stromfeld Aurél utca 1 w392491921
Szabadság út 5 w918282884,w158198781,w783044971,w918282886,w54509881
Százlábú híd 1 w91784636
Százszorszép utca 2 w141361564,w141361562
Széchenyi István köz 1 w782142165
Széchenyi István park 1 w144996764
Széchenyi István utca 1 w206178482
Széna sor 1 w781699861
Szent György út 2 w933133684,w104197245
Szent István híd 3 w38660651,w1207647712,w1207647711
Szent István utca 2 w329161967,w38660657
Szigeti út 12 w329161969,w360888815,w1209221657,w1204086662,w1204086663,w1204086661,w329161968,w929578354,w1082500934,w141326254,w1210722706,w1210722707
Szilágyi Erzsébet út 8 w929578353,w315071810,w104197259,w54509877,w1230385672,w54509929,w392529397,w929578357
Szilárd Leó utca 3 w142884364,w378921129,w918291061
Szilvás utca 2 w104197590,w1137055406
Szondi utca 1 w54509887
Szórád Márton út 9 w445985377,w104197404,w141655441,w935331692,w360390860,w390927636,w391465575,w38660644,w378921126
Táborállás utca 2 w230125642,w142884368
Táltos utca 2 w104197173,w329162000
Tamási Áron utca 2 w104197506,w104197589
Táncsics Mihály utca 6 w104197439,w104197669,w259202978,w394612878,w783626941,w452488605
Tavasz utca 5 w158193656,w158193877,w446171639,w782913956,w158193295
Távvezeték utca 1 w142879001
Téglaégető dűlő 3 w466645063,w356827285,w230125644
Téglagyári út 1 w466937374
Tejút köz 1 w230125657
Temető köz 1 w466937954
Temető utca 6 w141602246,w923053699,w230125641,w923053700,w38660650,w923053698
Thököly Imre utca 3 w104197276,w783049059,w54509873
Tisza utca 5 w390928671,w336454210,w329161970,w38660656,w390928670
Toldi köz 1 w466938071
Tolsztoj utca 3 w1067890362,w38660662,w1067890361
Tornász utca 2 w143384973,w143384969
Tóth Árpád utca 1 w54509867
Tölgyfa köz 1 w104197425
Tövis köz 2 w141361561,w141361569
Tűzállói út 3 w142878998,w390712459,w390712460
Tűzoltó út 2 w165025068,w466949109
Újmajori dűlő 1 w1133157824
Újvárosi pihenőhely 2 w394569677,w394569678
Üdülő sor 10 w142884351,w546358649,w1073032632,w1073032631,w329162004,w295882337,w142884352,w546358648,w1273339803,w142884356
Üzlet sor 2 w144635197,w336454229
Váci Mihály utca 1 w104197254
Vadvirág utca 1 w230125645
Vágó Eszter utca 1 w142884353
Vak Bottyán utca 2 w54509874,w104197513
Városháza tér 1 w1273351227
Városháza tér 1 w144996759
Városréti út 1 w230125647
Varsa köz 1 w466950159
Vásár tér 4 w159385332,w144989164,w159385365,w144989168
Vasmű tér 13 w445985381,w466950587,w104197274,w445985387,w445985379,w445985389,w104197474,w445985384,w952502470,w445985385,w445974887,w104197153,w445985386
Vasmű út 27 w338941986,w142141801,w452472277,w392491923,w104197475,w285180256,w141604924,w338941983,w392833140,w952502466,w952502465,w445985378,w391403845,w338941985,w25215920,w446074159,w104197498,w445990117,w1063400338,w630191819,w141604935,w310153560,w310153562,w1063400337,w1063400340,w338941982,w338941984
Vasút sor 2 w698146730,w146623371
Vasút út 2 w466674408,w466632568
Vasvári utca 3 w1241354670,w466952211,w466397585
Velinszky László utca 2 w338941987,w135421623
Venyimi út 7 w54509871,w104197296,w700981601,w1063400342,w1063400343,w54513103,w700981600
Verebély László utca 3 w1189994094,w143823009,w1189994093
Vigadó tér 4 w141655439,w104197567,w921436407,w141604934
Vigadó utca 2 w787079234,w104197467
Viola utca 1 w230125646
Virág utca 1 w144989166
Vízimolnár köz 1 w982284470
Vizimolnárok utca 1 w230125648
Vízlágyító út 1 w466952705
Víztorony utca 1 w153057941
Völgy sor 1 w43138894
Vörösmarty Mihály utca 1 w104197544
Weiner Tibor körút 3 w919633671,w43138893,w43138884
Zecher János tér 1 w143384983
Zrínyi Miklós utca 1 w104197314