data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Dunaújváros utcanevek

Dunaújváros határa JOSM link Dunaújváros határa térképen Összesen 341db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ács utca 1 w54509896
Ady Endre utca 2 w142141808,w338941977
Ágacska utca 1 w230125659
Akácfa utca 4 w43138887,w786217280,w785800310,w786217281
Akácos utca 2 w356827284,w141361571
Akácos út 1 w143828815
Alkotás utca 2 w54509884,w410319026
Álmos utca 1 w142884376
Alsó Duna-parti út 6 w952500938,w329161944,w329161945,w452701852,w338941978,w104197263
Alsó sétány 2 w329161985,w338941988
Apáczai Csere János utca 8 w391465568,w787079238,w38660653,w378921131,w378921128,w391403839,w392491916,w38660654
Áram utca 1 w142879012
Arany János utca 4 w104197207,w104197410,w104197237,w336454200
Aranyvölgyi út 32 w392529394,w391465571,w445990097,w392491918,w392491926,w392491924,w391403840,w310153563,w378921133,w445990099,w391465572,w392529393,w378921132,w391465569,w360390725,w378921127,w392529390,w315071795,w390927628,w786452749,w391465570,w378921130,w611250384,w104197315,w446171631,w390927627,w390927629,w392529391,w391403846,w391465573,w392529392,w391403841
Árnyas sétány 1 w143973808
Árpád utca 3 w142275871,w230125660,w142275872
Áruház utca 1 w146623377
Attila utca 1 w230125621
Babits Mihály utca 1 w104197469
Bagolyvár utca 1 w104197459
Balogh Ádám utca 1 w43138870
Barackos út 1 w159385347
Baracsi út 15 w446171632,w391403842,w54509883,w54509931,w54509916,w342336239,w390712451,w390712450,w603071141,w446055744,w539288278,w230120042,w782060849,w782060848,w446171633
Barátság útja 3 w135422075,w479147368,w479147367
Barsi Dénes utca 3 w479147373,w142884359,w230125622
Bartók Béla tér 4 w466397580,w466397583,w466397584,w466397582
Bartók Béla út 1 w142141812
Bástya utca 1 w104197615
Batsányi János utca 2 w104197569,w315071796
Béke körút 5 w918282883,w315071798,w230120043,w315071797,w539288275
Béke téri út 1 w466398677
Béke tér 2 w230120044,w390927630
Bekötő út 1 w54509876
Bem utca 1 w142275874
Benzol út 1 w466401518
Berán Lajos utca 1 w363514013
Bercsényi Miklós utca 1 w104197272
Berkenye köz 1 w466402685
Berzsenyi út 3 w801342649,w329161946,w801342648
Bocskai István utca 3 w445995676,w104197168,w445995675
Bolyai János utca 1 w104197526
Bóna István utca 2 w408281700,w784423685
Borgőz utca 1 w142885721
Budai Nagy Antal út 6 w582348933,w446055745,w446055748,w446055747,w582348932,w143824184
Butykos köz 1 w230125623
Búzavirág utca 2 w141361563,w466401933
Csabagyöngye utca 1 w142885725
Csaba utca 1 w230125653
Csali köz 1 w982284471
Csalogány utca 1 w383064419
Csarnok út 1 w466403372
Császár lejtő sor 1 w230125624
Császár tanyák utca 2 w230125625,w230125626
Csillagdomb utca 1 w54509922
Csillagfény utca 2 w54509918,w933133685
Csillagfürt utca 4 w54509924,w933133688,w933133686,w933133687
Csokonai Mihály tér 1 w466403722
Csónakházi út 2 w143384988,w142459818
Darupálya út 1 w466407040
Deák Ferenc utca 1 w104197490
Délivárosi út 5 w445985367,w104197579,w445974861,w445985343,w445974860
Derkovits Gyula utca 1 w104197631
Devecseri utca 2 w957942084,w206178412
Diák köz 1 w466408127
Diófa utca 2 w54509908,w927026401
Dobó István út 1 w54509878
Domanovszky Endre tér 1 w104197353
Dózsa György tér 1 w466410644
Dózsa György út 26 w390927632,w230120045,w311084129,w452701853,w311084128,w279585558,w392520234,w390305466,w390305463,w315071799,w390712455,w390712456,w390712454,w390712453,w390712452,w391403844,w391403843,w446055749,w25215985,w603071135,w445995677,w391465574,w104197146,w360390861,w783626952,w390927631
Dunasor 5 w390127556,w779600221,w779600220,w142138427,w338941979
Elegytéri út 1 w466411628
Előd utca 1 w142884350
Eötvös József utca 1 w466413173
Eper köz 1 w104197548
Építők útja 6 w390712467,w338941991,w38660658,w338941992,w315071811,w390927639
Érctéri út 1 w466632570
Erdő sor 3 w927026400,w43138874,w452488597
Erkel kert 9 w104197361,w141604937,w141604928,w392491922,w141604933,w922185918,w787371313,w104197202,w924707560
Esze Tamás utca 2 w259202977,w104197218
Eszperantó út 9 w230125627,w38660660,w390848669,w336469899,w390712457,w786217279,w143384982,w390712465,w390712463
Európa Tanács utca 2 w142884360,w142884358
Ezüstfenyő utca 2 w142884357,w546358642
Fáklya utca 3 w54509879,w782059115,w918282885
Fáy András utca 4 w392596103,w392596104,w104197486,w104197453
Felső sétány 3 w801342650,w141655435,w142459812
Fenol út 1 w466634291
Fenyő sétány 2 w143973798,w143973793
Fiastyúk utca 3 w230125629,w54509921,w230125628
Földes Ferenc liget 8 w383069786,w383069783,w383069788,w383069784,w383069785,w466634889,w384080721,w383069787
Frangepán köz 1 w230125630
Frangepán utca 3 w141602242,w141602245,w141602247
Futó út 1 w466642768
Gábor Áron utca 1 w104197204
Gábor Dénes utca 1 w104197437
Gagarin köz 2 w142141810,w466643141
Gagarin tér 4 w776146186,w392778569,w153057939,w153057935
Galambos utca 1 w146623372
Gandhi utca 2 w230120046,w54509888
Garázsok 1 w142879015
Garázs sor 1 w104197363
Gárdonyi Géza utca 1 w54509872
Garibaldi utca 1 w466643996
Gáztelep utca 1 w104197504
Gerely utca 1 w143384972
Gerle utca 1 w383064418
Göncöl köz 1 w933126417
Görbe utca 1 w104197150
Gőzmalom utca 2 w642836932,w54509927
Gutenberg köz 4 w143937827,w143937828,w314769628,w316391878
Gutenberg köz (Patyolat udvar) 1 w314731164
Gyárkapu út 2 w952502456,w142878981
Győzelem utca 1 w446171637
Hajnal utca 3 w787864433,w54509907,w787532135
Hajós utca 1 w230125631
Halász sor 9 w141602250,w329161952,w329161951,w141602669,w329161950,w38660649,w963438150,w104197383,w329161953
Hangos utca 1 w146623373
Hangulat utca 1 w143384985
Hankook tér 3 w279584438,w143828816,w279584439
Harcsa utca 1 w142885724
Háromszög tér 3 w54509913,w54509912,w54509911
Hársfa utca 1 w54509909
Határ utca 2 w144989171,w144989163
Hatos köz 1 w230125643
Hegyekalja utca 6 w963438155,w329161955,w104197496,w329161954,w104197679,w104197597
Hengerész utca 1 w115955840
Hengermű út 5 w761757345,w761757346,w761757341,w761757340,w466646156
Hét vezér utca 1 w230125632
Hideghengermű átkötő út 1 w466646157
Holdfény utca 1 w143384980
Hold utca 2 w443388670,w354319392
Hosszú sor 1 w141361566
Hun utca 5 w392529398,w446171634,w104197642,w392529395,w104197427
Hunyadi János utca 5 w104197223,w104197346,w54509875,w446055750,w54509886
Hunyadi János út 7 w952502467,w446171636,w38660659,w952502468,w952502471,w446074158,w390927633
II. János Pál pápa tér 1 w141655442
Iskola tér 2 w466647178,w142141809
Ivó utca 1 w142885728
Jászai Mari tér 1 w143384986
Jókai Mór utca 2 w54509865,w104197255
József Attila utca 1 w142141822
Juhar köz 1 w104197221
Kajszi út 1 w466395664
Kalamár utca 1 w54509898
Kallós Dezső utca 1 w143937826
Kálvária utca 3 w329161959,w104197461,w104197433
Kandó Kálmán tér 11 w143823005,w143823007,w390334897,w564797069,w446055751,w564797011,w446055752,w390296886,w143823017,w392520235,w390296883
Kassák Lajos utca 2 w143975524,w104197293
Kenderáztató utca 1 w230125633
Kenyérgyári út 1 w104197185
Keskeny köz 1 w466647659
Kinizsi utca 1 w104197640
Kiserdei sétány 1 w143973795
Kistemető utca 1 w104197623
Kocogó utca 3 w142879002,w104197483,w142878988
Kodály Zoltán utca 8 w230125661,w142141811,w637816524,w142141799,w466647181,w142141818,w142141805,w142141796
Kohász utca 2 w142141813,w142138425
Kokilla út 1 w466649175
Kokszolói főút 2 w466401523,w466650465
Kondor Béla utca 1 w104197323
Korányi Sándor utca 2 w142138422,w285181181
Kossuth Lajos utca 1 w43138895
Kovácsműhely út 1 w466651650
Kölcsey Ferenc utca 2 w54509866,w54509930
Kőműves utca 2 w206178328,w442446317
Könyvtár köz 1 w104197591
Kőris utca 2 w54509897,w980620333
Körösi Csoma Sándor utca 1 w54509868
Köztársaság út 1 w104197305
Krúdy Gyula sor 1 w466647660
Kultúr köz 1 w104197387
Labor út 1 w466632567
Lajos király körút 3 w115956316,w783048496,w115956239
Láncos Kornél utca 2 w142884370,w378921134
Latinovits Zoltán utca 1 w104197568
Lengyel köz 1 w142275876
Liget köz 5 w782137073,w782137076,w143975531,w782137078,w143975530
Lilla köz 1 w466653333
Liszt Ferenc kert 6 w141604936,w230120051,w141604926,w104197484,w141604932,w104197651
Liszt Ferenc köz 1 w104197329
Lobogó utca 3 w158198709,w701019775,w927026402
Lokomotív utca 1 w104197536
Lombos köz 1 w466659608
Lőtér út 1 w466661552
Luther köz 1 w678703462
Magyar út 24 w390927634,w546358645,w929578356,w317281509,w142884377,w279585066,w315071800,w921020355,w546358646,w91784636,w315071804,w315071802,w378921135,w342336240,w390927635,w546358647,w279584436,w340353484,w91784655,w329161961,w279584437,w142884354,w315071801,w329161960
Május 1. utca 1 w104197273
Mályva utca 2 w141361567,w144987294
Március 15. tér 2 w158194570,w782059114
Martinovics Ignác utca 5 w392491927,w313535326,w315071805,w104197228,w392491919
Mátyás király út 1 w104197440
Meleghengermű átkötő út 1 w466664486
Mélyvölgyi utca 2 w146623369,w146623370
Mentőállomás 1 w390150098
Mese köz 3 w784391289,w784391288,w144075155
Mickiewicz Ádám utca 1 w143384978
Mikszáth Kálmán köz 1 w230125634
Mikszáth Kálmán utca 1 w230125635
Mohácsi utca 2 w104197596,w141602672
Móra Ferenc utca 1 w104197549
Móricz Zsigmond utca 2 w54509928,w54509869
Mozdonyjavító út 1 w466652245
Munkácsy Mihály utca 1 w104197183
Munkás utca 1 w54509899
Muskátli utca 1 w104197606
Múzeum tér 1 w142138423
Nafta út 1 w466650830
Nagy Imre utca 2 w142141800,w142141819
Nagyolvasztó út 1 w466675531
Nap utca 1 w143384971
Németh László utca 1 w466676271
Neumann János utca 1 w142884371
Nowa-Huta tér 1 w143384987
Nyárfa utca 1 w43138872
Nyírfa köz 1 w104197345
Ócskavas út 1 w466678670
Október 23. tér 5 w466681626,w466681627,w783626947,w104197605,w142459995
Ond utca 1 w230125636
Óragyári út 1 w142886697
Orgona utca 1 w141361570
Osztrava tér 1 w143384977
Oxigéngyár út 1 w466411775
Oxigén út 1 w466398682
Öreghegyi út 5 w963438154,w38660647,w336454227,w329162003,w329162002
Pacsirta utca 1 w310799382
Pajtás utca 1 w104197585
Palánk utca 2 w142884366,w546358641
Palme köz 1 w54509891
Pannon kert 1 w43138873
Panoráma utca 3 w104197637,w142138426,w338941980
Papírgyári út 15 w952502472,w445985374,w952502464,w445985370,w952502463,w445985375,w84131464,w952502469,w446058749,w445985369,w364550458,w146623767,w146623768,w364553671,w445985376
Parksor 1 w466679401
Páskom utca 2 w145081107,w141602238
Patak köz 1 w54509889
Pentele híd 4 w25213278,w658244169,w25722224,w658244168
Pentelei Molnár János utca 2 w141602240,w201745397
Pentele lépcső 1 w143937922
Perem sétány 1 w142870166
Perem utca 1 w159385352
Petőfi liget 4 w466693270,w782137081,w143975526,w466397581
Petőfi Sándor utca 12 w38660655,w917767360,w310799378,w446171638,w315071807,w479120228,w315071809,w700981968,w315071808,w479120226,w310799377,w104197174
Piac tér 1 w104197653
Pince sor 1 w38660643
Pipacs köz 1 w230120052
Pipacs utca 2 w230120053,w143828817
Pitypang köz 1 w466693415
Platán köz 1 w104197187
Radnóti Miklós utca 1 w148323218
Rákóczi Ferenc tér 1 w104197330
Rákóczi Ferenc utca 1 w54509870
Rakodó út 1 w153057930
Raktár utca 1 w146623367
Raktár út 1 w466649036
Ravasz Erzsébet utca 1 w363512396
Rév út 1 w142885718
Rigó utca 1 w230125638
Római körút 5 w393515698,w392445300,w104197666,w445990100,w445990101
Rosti Pál sor 2 w230125639,w141602249
Rózsa udvar 3 w784521005,w466933673,w466933674
Rózsa utca 1 w142884365
Ruhagyári út 7 w142885713,w929578355,w142885719,w935431391,w296408707,w935431390,w296408706
Ságvári tér 1 w230120048
Sándorháza 2 w144989162,w144989170
Sárkány köz 1 w642836933
Semmelweis utca 1 w43138889
Sétány 3 w329161999,w142870160,w142870163
Sikló út 4 w329161964,w338941981,w329161965,w38660652
Sirály utca 1 w230125640
Somogyi József utca 3 w363514015,w285120261,w363514016
Sport utca 1 w142886696
Strand út 2 w479147439,w142884349
Stromfeld Aurél utca 1 w392491921
Szabadság út 5 w158198781,w783044971,w918282884,w918282886,w54509881
Százszorszép utca 2 w141361562,w141361564
Széchenyi István köz 1 w782142165
Széchenyi István park 2 w144996763,w144996764
Széchenyi István utca 1 w206178482
Széna sor 1 w781699861
Szent György út 2 w933133684,w104197245
Szent István utca 2 w329161967,w38660657
Szervizút 1 w54509917
Szigeti út 5 w360888815,w329161969,w929578354,w141326254,w329161968
Szilágyi Erzsébet út 5 w315071810,w929578357,w54509877,w54509929,w392529397
Szilárd Leó utca 3 w142884364,w378921129,w918291061
Szilvás utca 1 w104197590
Szondi utca 1 w54509887
Szórád Márton út 9 w141655441,w935331692,w445985377,w38660644,w390927636,w104197404,w360390860,w378921126,w391465575
Táborállás utca 2 w230125642,w142884368
Táltos utca 2 w104197173,w329162000
Tamási Áron utca 2 w104197506,w104197589
Táncsics Mihály utca 7 w259202978,w452488605,w104197439,w394612878,w104197669,w783626941,w204652932
Tanyák 1 w466936825
Tavasz utca 5 w158193877,w782913956,w158193295,w446171639,w158193656
Távvezeték utca 1 w142879001
Téglaégető dűlő 3 w466645063,w230125644,w356827285
Téglagyári út 1 w466937374
Tejút köz 1 w230125657
Temető köz 1 w466937954
Temető utca 6 w230125641,w923053698,w923053700,w141602246,w923053699,w38660650
Thököly Imre utca 3 w104197276,w783049059,w54509873
Tisza utca 5 w38660656,w390928670,w336454210,w329161970,w390928671
Toldi köz 1 w466938071
Tolsztoj utca 1 w38660662
Tornász utca 2 w143384973,w143384969
Tóth Árpád utca 1 w54509867
Tölgyfa köz 1 w104197425
Tövis köz 2 w141361569,w141361561
Tűzálló utca 3 w390712460,w142878998,w390712459
Tűzoltó út 2 w466949109,w165025068
Újmajori dűlő 1 w311084136
Újvárosi pihenőhely 2 w394569677,w394569678
Üdülő sor 7 w546358649,w546358648,w142884356,w329162004,w295882337,w142884351,w142884352
Üzlet sor 2 w144635197,w336454229
Váci Mihály utca 1 w104197254
Vadvirág utca 1 w230125645
Vágó Eszter utca 1 w142884353
Vak Bottyán utca 2 w54509874,w104197513
Városháza tér 1 w144996759
Városréti út 1 w230125647
Varsa köz 1 w466950159
Vásár tér 4 w159385332,w159385365,w144989164,w144989168
Vasmű tér 13 w104197474,w445985387,w445974887,w445985385,w445985389,w445985381,w104197274,w104197153,w466950587,w445985386,w952502470,w445985379,w445985384
Vasmű út 24 w952502466,w141604935,w310153560,w310153562,w392491923,w392833140,w391403845,w141604924,w285180256,w104197475,w630191819,w25215920,w445990117,w104197498,w338941982,w338941984,w338941986,w452472277,w338941983,w445985378,w338941985,w952502465,w446074159,w142141801
Vasút sor 2 w146623371,w698146730
Vasút út 2 w466632568,w466674408
Vasvári utca 2 w466952211,w466397585
Velinszky László utca 2 w338941987,w135421623
Venyimi út 5 w700981600,w54509871,w104197296,w700981601,w54513103
Verebély László utca 1 w143823009
Vigadó tér 4 w141604934,w141655439,w921436407,w104197567
Vigadó utca 2 w787079234,w104197467
Viola utca 1 w230125646
Virág utca 1 w144989166
Vízimolnár köz 1 w982284470
Vizimolnárok utca 1 w230125648
Vízlágyító út 1 w466952705
Víztorony utca 1 w153057941
Völgy sor 1 w43138894
Vörösmarty Mihály utca 1 w104197544
Weiner Tibor körút 3 w43138893,w919633671,w43138884
Zecher János tér 1 w143384983
Zrínyi Miklós utca 1 w104197314