data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Dunaújváros utcanevek

Dunaújváros határa JOSM link Dunaújváros határa térképen Összesen 335db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ács utca 1 w54509896
Ady Endre utca 2 w338941977,w142141808
Ágacska utca 1 w230125659
Akácfa utca 4 w785800310,w786217281,w43138887,w786217280
Akácos utca 2 w356827284,w141361571
Akácos út 1 w143828815
Alkotás utca 2 w54509884,w410319026
Álmos utca 1 w142884376
Alsó Duna-parti út 5 w329161944,w329161945,w452701852,w338941978,w104197263
Alsó sétány 2 w338941988,w329161985
Apáczai Csere János utca 6 w391403839,w378921128,w38660654,w392491916,w378921131,w391465568
Apáczai Csere János út 2 w38660653,w787079238
Áram utca 1 w142879012
Arany János utca 4 w104197237,w104197410,w104197207,w336454200
Aranyvölgyi út 32 w390927629,w392529393,w104197315,w391465571,w392491918,w392491926,w445990097,w392491924,w391403840,w378921132,w310153563,w390927627,w391403841,w391465569,w360390725,w445990099,w378921127,w391465572,w315071795,w392529390,w392529392,w392529394,w391403846,w392529391,w446171631,w378921133,w390927628,w786452749,w391465570,w378921130,w611250384,w391465573
Árnyas sétány 1 w143973808
Árpád utca 3 w142275872,w142275871,w230125660
Áruház utca 1 w146623377
Attila utca 1 w230125621
Babits Mihály utca 1 w104197469
Bagolyvár utca 1 w104197459
Balogh Ádám utca 1 w43138870
Barackos út 1 w159385347
Baracsi út 15 w54509883,w446171633,w54509931,w54509916,w446171632,w391403842,w782060848,w782060849,w230120042,w539288278,w446055744,w390712450,w342336239,w603071141,w390712451
Barátság útja 3 w479147368,w479147367,w135422075
Barsi Dénes utca 3 w230125622,w142884359,w479147373
Bartók Béla tér 4 w466397580,w466397583,w466397584,w466397582
Bartók Béla út 1 w142141812
Bástya utca 1 w104197615
Batsányi János utca 2 w104197569,w315071796
Béke körút 5 w918282883,w230120043,w539288275,w315071797,w315071798
Béke téri út 1 w466398677
Béke tér 2 w230120044,w390927630
Bekötő út 1 w54509876
Bem utca 1 w142275874
Benzol út 1 w466401518
Berán Lajos utca 1 w363514013
Bercsényi Miklós utca 1 w104197272
Berkenye köz 1 w466402685
Berzsenyi út 3 w801342649,w329161946,w801342648
Bocskai István utca 3 w445995676,w445995675,w104197168
Bolyai János utca 1 w104197526
Bóna István utca 2 w784423685,w408281700
Borgőz utca 1 w142885721
Budai Nagy Antal út 6 w446055747,w446055745,w582348933,w446055748,w582348932,w143824184
Butykos köz 1 w230125623
Búzavirág utca 2 w141361563,w466401933
Csabagyöngye utca 1 w142885725
Csalogány utca 1 w383064419
Csarnok út 1 w466403372
Császár lejtő sor 1 w230125624
Császár tanyák utca 2 w230125625,w230125626
Csillagdomb utca 1 w54509922
Csillagfény utca 1 w54509918
Csillagfürt utca 1 w54509924
Csokonai Mihály tér 1 w466403722
Csónakházi út 2 w142459818,w143384988
Darupálya út 1 w466407040
Deák Ferenc utca 1 w104197490
Délivárosi út 5 w445985367,w445974860,w104197579,w445985343,w445974861
Derkovits Gyula utca 1 w104197631
Devecseri utca 1 w206178412
Diák köz 1 w466408127
Diófa utca 2 w54509908,w927026401
Dobó István út 1 w54509878
Domanovszky Endre tér 1 w104197353
Dózsa György tér 1 w466410644
Dózsa György út 26 w445995677,w391465574,w390927632,w104197146,w360390861,w783626952,w390927631,w603071135,w390712455,w315071799,w230120045,w311084129,w452701853,w390305463,w390712456,w390712454,w390712453,w311084128,w25215985,w390712452,w279585558,w446055749,w391403843,w391403844,w390305466,w392520234
Dunasor 3 w390127556,w142138427,w338941979
Elegytéri út 1 w466411628
Előd utca 1 w142884350
Eötvös József utca 1 w466413173
Eper köz 1 w104197548
Építők útja 6 w390927639,w338941991,w38660658,w390712467,w315071811,w338941992
Érctéri út 1 w466632570
Erdő sor 3 w43138874,w927026400,w452488597
Erkel kert 9 w141604937,w924707560,w104197202,w104197361,w141604933,w922185918,w141604928,w392491922,w787371313
Esze Tamás utca 2 w259202977,w104197218
Eszperantó út 9 w143384982,w786217279,w390712457,w390712465,w336469899,w390848669,w390712463,w230125627,w38660660
Európa Tanács utca 2 w142884360,w142884358
Ezüstfenyő utca 2 w546358642,w142884357
Fáklya utca 3 w918282885,w54509879,w782059115
Fáy András utca 4 w392596104,w104197453,w104197486,w392596103
Felső sétány 3 w141655435,w142459812,w801342650
Fenol út 1 w466634291
Fenyő sétány 2 w143973798,w143973793
Fiastyúk utca 3 w230125629,w230125628,w54509921
Földes Ferenc liget 8 w383069783,w383069786,w384080721,w383069788,w466634889,w383069785,w383069784,w383069787
Frangepán köz 1 w230125630
Frangepán utca 3 w141602247,w141602245,w141602242
Futó út 1 w466642768
Gábor Áron utca 1 w104197204
Gábor Dénes utca 1 w104197437
Gagarin köz 2 w466643141,w142141810
Gagarin tér 4 w153057939,w776146186,w392778569,w153057935
Galambos utca 1 w146623372
Gandhi utca 2 w54509888,w230120046
Garázsok 1 w142879015
Garázs sor 1 w104197363
Gárdonyi Géza utca 1 w54509872
Garibaldi utca 1 w466643996
Gáztelep utca 1 w104197504
Gergely utca 1 w143384972
Gerle utca 1 w383064418
Görbe utca 1 w104197150
Gőzmalom utca 2 w54509927,w642836932
Gutenberg köz 4 w143937827,w143937828,w316391878,w314769628
Gutenberg köz (Patyolat udvar) 1 w314731164
Gyárkapu út 1 w142878981
Győzelem utca 1 w446171637
Hajnal utca 3 w787532135,w787864433,w54509907
Hajós utca 1 w230125631
Halász sor 8 w38660649,w141602669,w329161950,w329161953,w329161951,w141602250,w329161952,w104197383
Hangos utca 1 w146623373
Hangulat utca 1 w143384985
Hankook tér 3 w279584438,w279584439,w143828816
Harcsa utca 1 w142885724
Háromszög tér 3 w54509911,w54509912,w54509913
Hársfa utca 1 w54509909
Határ utca 2 w144989163,w144989171
Hatos köz 1 w230125643
Hegyekalja utca 5 w329161955,w104197679,w329161954,w104197496,w104197597
Hengerész utca 1 w115955840
Hengermű út 5 w761757345,w466646156,w761757346,w761757340,w761757341
Hét vezér utca 1 w230125632
Hideghengermű átkötő út 1 w466646157
Holdfény utca 1 w143384980
Hold utca 2 w354319392,w443388670
Hosszú sor 1 w141361566
Hun utca 5 w104197427,w446171634,w104197642,w392529398,w392529395
Hunyadi János utca 5 w54509875,w104197223,w54509886,w446055750,w104197346
Hunyadi János út 4 w446171636,w446074158,w38660659,w390927633
II. János Pál pápa tér 1 w141655442
Iskola tér 2 w466647178,w142141809
Ivó utca 1 w142885728
Jászai Mari tér 1 w143384986
Jókai Mór utca 2 w54509865,w104197255
József Attila utca 1 w142141822
Juhar köz 1 w104197221
Kajszi út 1 w466395664
Kalamár utca 1 w54509898
Kallós Dezső utca 1 w143937826
Kálvária utca 3 w329161959,w104197433,w104197461
Kandó Kálmán tér 11 w143823007,w390334897,w446055752,w390296886,w564797069,w446055751,w564797011,w143823017,w392520235,w390296883,w143823005
Kassák Lajos utca 2 w104197293,w143975524
Kenderáztató utca 1 w230125633
Kenyérgyári út 1 w104197185
Keskeny köz 1 w466647659
Kinizsi utca 1 w104197640
Kiserdei sétány 1 w143973795
Kistemető utca 1 w104197623
Kocogó utca 3 w104197483,w142879002,w142878988
Kodály Zoltán utca 8 w230125661,w142141811,w142141818,w142141796,w637816524,w142141799,w466647181,w142141805
Kohász utca 2 w142141813,w142138425
Kokilla út 1 w466649175
Kokszolói főút 2 w466401523,w466650465
Kondor Béla utca 1 w104197323
Korányi Sándor utca 2 w142138422,w285181181
Kossuth Lajos utca 1 w43138895
Kovácsműhely út 1 w466651650
Kölcsey Ferenc utca 2 w54509930,w54509866
Kőműves utca 2 w206178328,w442446317
Könyvtár köz 1 w104197591
Kőris utca 1 w54509897
Körösi Csoma Sándor utca 1 w54509868
Köztársaság út 1 w104197305
Krúdy Gyula sor 1 w104197626
Kultúr köz 1 w104197387
Labor út 1 w466632567
Lajos király körút 3 w115956316,w783048496,w115956239
Láncos Kornél utca 2 w378921134,w142884370
Latinovits Zoltán utca 1 w104197568
Lengyel köz 1 w142275876
Liget köz 4 w143975531,w143975530,w782137073,w782137078
Lilla köz 1 w466653333
Liszt Ferenc kert 6 w230120051,w141604936,w104197484,w141604926,w104197651,w141604932
Liszt Ferenc köz 1 w104197329
Lobogó utca 3 w927026402,w701019775,w158198709
Lokomotív utca 1 w104197536
Lombos köz 1 w466659608
Lőtér út 1 w466661552
Magyar út 24 w390927634,w279585066,w546358647,w142884377,w315071801,w921020355,w315071800,w342336240,w390927635,w329161960,w329161961,w315071804,w142884354,w546358646,w317281509,w546358645,w929578356,w315071802,w91784655,w378921135,w340353484,w91784636,w279584436,w279584437
Május 1. utca 1 w104197273
Mályva utca 2 w141361567,w144987294
Március 15. tér 2 w158194570,w782059114
Martinovics Ignác utca 5 w392491919,w313535326,w315071805,w392491927,w104197228
Mátyás király út 1 w104197440
Meleghengermű átkötő út 1 w466664486
Mélyvölgyi utca 1 w146623369
Mentőállomás 1 w390150098
Mese köz 3 w144075155,w784391289,w784391288
Mickiewicz Ádám utca 1 w143384978
Mikszáth Kálmán köz 1 w230125634
Mikszáth Kálmán utca 1 w230125635
Mohácsi utca 2 w104197596,w141602672
Móra Ferenc utca 1 w104197549
Móricz Zsigmond utca 2 w54509928,w54509869
Mozdonyjavító út 1 w466652245
Munkácsy Mihály utca 1 w104197183
Munkás utca 1 w54509899
Muskátli utca 1 w104197606
Múzeum tér 1 w142138423
Nafta út 1 w466650830
Nagy Imre utca 2 w142141800,w142141819
Nagyolvasztó út 1 w466675531
Nap utca 1 w143384971
Németh László utca 1 w466676271
Neumann János utca 1 w142884371
Nowa-Huta tér 1 w143384987
Nyárfa utca 1 w43138872
Nyírfa köz 1 w104197345
Ócskavas út 1 w466678670
Október 23. tér 5 w104197605,w783626947,w466681627,w142459995,w466681626
Ond utca 1 w230125636
Óragyári út 1 w142886697
Orgona utca 1 w141361570
Osztrava tér 1 w143384977
Oxigéngyár út 1 w466411775
Oxigén út 1 w466398682
Öreghegyi út 4 w329162003,w38660647,w336454227,w329162002
Pacsirta utca 1 w310799382
Pajtás utca 1 w104197585
Palánk utca 2 w142884366,w546358641
Palme köz 1 w54509891
Pannon kert 1 w43138873
Panoráma utca 3 w142138426,w338941980,w104197637
Papírgyári út 11 w84131464,w146623767,w364550458,w445985370,w446058749,w445985375,w445985369,w445985376,w146623768,w364553671,w445985374
Parksor 1 w466679401
Páskom utca 2 w145081107,w141602238
Patak köz 1 w54509889
Pentele híd 4 w658244168,w25722224,w658244169,w25213278
Pentelei Molnár János utca 2 w201745397,w141602240
Perem utca 1 w159385352
Petőfi liget 4 w466397581,w143975526,w782137081,w466693270
Petőfi Sándor utca 12 w700981968,w310799378,w917767360,w104197174,w315071807,w315071808,w446171638,w315071809,w310799377,w479120228,w38660655,w479120226
Piac tér 1 w104197653
Pince sor 1 w38660643
Pipacs köz 1 w230120052
Pipacs utca 2 w230120053,w143828817
Pitypang köz 1 w466693415
Platán köz 1 w104197187
Radnóti Miklós utca 1 w148323218
Rákóczi Ferenc tér 1 w104197330
Rákóczi Ferenc utca 1 w54509870
Rakodó út 1 w153057930
Raktár utca 1 w146623367
Raktár út 1 w466649036
Ravasz Erzsébet utca 1 w363512396
Rév út 1 w142885718
Rigó utca 1 w230125638
Római körút 5 w392445300,w445990100,w445990101,w393515698,w104197666
Rosti Pál sor 2 w141602249,w230125639
Rózsa udvar 3 w466933674,w784521005,w466933673
Rózsa utca 1 w142884365
Ruhagyári út 5 w296408706,w929578355,w142885719,w142885713,w296408707
Ságvári tér 1 w230120048
Sándorháza 2 w144989162,w144989170
Semmelweis utca 1 w43138889
Sétány 4 w142870160,w329161999,w142870163,w142870166
Sikló út 4 w329161964,w38660652,w329161965,w338941981
Sirály utca 1 w230125640
Somogyi József utca 3 w363514016,w285120261,w363514015
Sport utca 1 w142886696
Strand út 2 w479147439,w142884349
Stromfeld Aurél utca 1 w392491921
Szabadság út 5 w918282884,w158198781,w54509881,w918282886,w783044971
Százszorszép utca 2 w141361564,w141361562
Széchenyi István köz 1 w782142165
Széchenyi István park 2 w144996763,w144996764
Széchenyi István utca 1 w206178482
Széna sor 1 w781699861
Szent György út 1 w104197245
Szent István utca 2 w38660657,w329161967
Szervizút 1 w54509917
Szigeti út 5 w329161968,w929578354,w329161969,w141326254,w360888815
Szilágyi Erzsébet út 5 w392529397,w315071810,w54509877,w929578357,w54509929
Szilárd Leó utca 3 w378921129,w918291061,w142884364
Szilvás utca 1 w104197590
Szondy utca 1 w54509887
Szórád Márton út 8 w141655441,w104197404,w391465575,w360390860,w445985377,w390927636,w378921126,w38660644
Táborállás utca 2 w230125642,w142884368
Táltos utca 2 w104197173,w329162000
Tamási Áron utca 2 w104197506,w104197589
Táncsics Mihály utca 7 w394612878,w104197439,w452488605,w783626941,w104197669,w259202978,w204652932
Tanyák 1 w466936825
Tavasz utca 5 w158193877,w158193295,w158193656,w446171639,w782913956
Távvezeték utca 1 w142879001
Téglaégető dűlő 3 w356827285,w230125644,w466645063
Téglagyári út 1 w466937374
Tejút köz 1 w230125657
Temető köz 1 w466937954
Temető utca 6 w141602246,w923053699,w923053700,w923053698,w230125641,w38660650
Thököly Imre utca 3 w783049059,w104197276,w54509873
Tisza utca 5 w390928671,w336454210,w329161970,w38660656,w390928670
Toldi köz 1 w466938071
Tolsztoj utca 1 w38660662
Tornász utca 2 w143384973,w143384969
Tóth Árpád utca 1 w54509867
Tölgyfa köz 1 w104197425
Tövis köz 2 w141361569,w141361561
Tűzálló utca 3 w142878998,w390712460,w390712459
Tűzoltó út 2 w466949109,w165025068
Újmajori dűlő 1 w311084136
Újvárosi pihenőhely 2 w394569678,w394569677
Üdülő sor 7 w329162004,w546358649,w295882337,w142884352,w546358648,w142884356,w142884351
Üzlet sor 2 w144635197,w336454229
Váci Mihály utca 1 w104197254
Vadvirág utca 1 w230125645
Vágó Eszter utca 1 w142884353
Vak Bottyán utca 2 w54509874,w104197513
Városháza tér 1 w144996759
Városréti út 1 w230125647
Varsa köz 1 w466950159
Vásár tér 4 w144989168,w159385365,w144989164,w159385332
Vasmű tér 12 w104197153,w445985389,w445985379,w445985387,w445974887,w445985381,w445985386,w104197474,w445985385,w466950587,w104197274,w445985384
Vasmű út 22 w338941982,w25215920,w285180256,w338941983,w392491923,w445985378,w338941985,w392833140,w391403845,w446074159,w310153562,w452472277,w142141801,w630191819,w310153560,w338941986,w141604924,w104197475,w141604935,w338941984,w445990117,w104197498
Vasút sor 2 w698146730,w146623371
Vasút út 2 w466674408,w466632568
Vasvári utca 2 w466952211,w466397585
Velinszky László utca 2 w135421623,w338941987
Venyimi út 5 w700981600,w54509871,w104197296,w700981601,w54513103
Verebély László utca 1 w143823009
Vígadó tér 3 w141604934,w104197567,w921436407
Vigadó tér 1 w141655439
Vigadó utca 2 w787079234,w104197467
Viola utca 1 w230125646
Virág utca 1 w144989166
Vizimolnárok utca 1 w230125648
Vízlágyító út 1 w466952705
Víztorony utca 1 w153057941
Völgy sor 1 w43138894
Vörösmarty Mihály utca 1 w104197544
Weiner Tibor körút 3 w919633671,w43138884,w43138893
Zecher János tér 1 w143384983
Zrínyi Miklós utca 1 w104197314