data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév és a névtelen utak.
Település

Csopak utcanevek

Csopak határa JOSM link Csopak határa térképen
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Arany János utca 2 w286956176,w338343295
Árok utca 1 w142262683
Árpád utca 1 w108448040
Balatoni utca 2 w104368098,w104368069
Bencze László utca 1 w104368095
Bene dűlő 1 w104368073
Berekháti utca 2 w104368124,w400744157
Bodonkúti utca 1 w108444106
Boróka utca 1 w104368107
Budai utca 2 w104368123,w104368099
Cinege utca 1 w451100712
Csákányhegyi utca 1 w164689392
Csalló köz 1 w295313335
Deák Ferenc utca 1 w363225144
Dózsa György utca 1 w108445467
Dr. Ferenczy Sándor utca 1 w441941406
Erdőalja utca 4 w295313352,w549181856,w549181857,w549181858
Falukertje utca 1 w287053363
Fecske utca 1 w352137202
Fehérvíz utca 1 w104368143
Fenyő köz 1 w287053359
Fenyves utca 2 w170933914,w108440549
Forrás utca 2 w104368090,w216656878
Fürdő utca 3 w108443453,w216656881,w295492234
Füredi út 5 w342267995,w108443451,w403943801,w403943800,w122668321
Gyöngyvirág utca 1 w104368086
Hankóczi Jenő utca 1 w104368080
Harkály utca 1 w451104051
Hársfa utca 1 w104368100
Hegyalja utca 1 w108438685
Homokbánya utca 2 w164689340,w108440331
Hóvirág utca 1 w104368085
Ifjúság sétány 4 w104368150,w216656894,w216656897,w216656895
II. Rákóczi Ferenc utca 1 w104368122
Istenfia utca 1 w287053367
Kerekedi utca 1 w104368121
Kilátó utca 1 w104368117
Kisfaludy utca 1 w104368135
Kishegyi utca 3 w164689343,w108446344,w164689344
Kiskert utca 1 w295313332
Kőkorsó utca 3 w216656901,w216656899,w104368059
Kossuth Lajos utca 6 w164689346,w122668319,w336726052,w227536844,w27016458,w108443450
Kövesdi utca 1 w104368144
Lápotai út 1 w104368119
Levendula utca 2 w451104850,w451104851
Lőcedombi utca 2 w104368088,w104368148
Lóczy Lajos utca 2 w337630362,w287053370
Magánterület! 1 w619855295
Mandulavirág utca 1 w104368115
Mű út 2 w214367214,w452227652
Nádaskúti utca 1 w282957198
Nagykúti utca 1 w104368106
Napsugár utca 1 w104368072
Óbor utca 1 w104368132
Ördöngös utca 1 w104368091
Öreghegyi utca 1 w104368110
Orgona utca 1 w451106262
Örkény István sétány 3 w104368065,w104368096,w104368101
Őrsi utca 4 w289450112,w289450109,w289450111,w156167022
Óvoda köz 2 w104368118,w104368149
Pacsirta utca 1 w287053358
Paloznaki utca 1 w108443452
Patak utca 5 w104368079,w403943805,w403943803,w403943804,w104368137
Patakvölgyi utca 2 w104368066,w104368109
Péterhegyi utca 1 w341413799
Petőfi utca 2 w295753331,w27016495
Pincemester utca 1 w341413798
Ranolder János utca 1 w27016504
Rigó utca 1 w287053360
Rizling út 1 w295753333
Rizling utca 1 w104368142
Rozmaring utca 1 w104368093
Rózsa utca 1 w104368125
Sáfránykert utca 2 w108445469,w142262553
Sáner János utca 1 w104368102
Simoga köz 2 w27016454,w27016512
Sirály utca 1 w250280063
Sóstódombi utca 1 w104368068
Sóstói körút 2 w104368129,w104368133
Sport utca 2 w216656904,w104368070
Szajkó utca 1 w535563564
Szeder utca 1 w104368116
Szent Donát utca 1 w286956174
Szépkilátó utca 3 w104368131,w104368128,w104368064
Szeprente utca 1 w295313361
Szérűskert utca 1 w104368083
Szitahegyi utca 1 w104368140
Szőlőkalja utca 1 w318806232
Szőlőskert utca 1 w104368138
Timár József utca 1 w104368067
Tüskésalja utca 1 w451107059
Vadvirág utca 1 w104368130
Vasút utca 1 w104368089
Venyige utca 1 w287053361
Veszprémi utca 6 w212463908,w272940755,w170933915,w170933916,w214367203,w342268000
Vincellér utca 1 w104368058
Völgy utca 1 w232866692
Zrínyi utca 2 w535564338,w108444107
223 w355359649,w355359605,w286956166,w178404814,w178404817,w286956172,w355359662,w178404815,w355359623,w342268006,w295754882,w178397753,w454694189,w355359663,w355359633,w355359644,w622118034,w306393360,w622118035,w622118033,w622118032,w164689354,w278359539,w492976434,w492976433,w492976435,w295757406,w285171991,w164689386,w295942321,w295757403,w164689391,w261816520,w170933931,w38908124,w38908125,w38497003,w164689402,w534289167,w464611064,w295754858,w464611066,w230948657,w225673890,w104368111,w216656931,w104368139,w104368153,w104368105,w286956173,w577079981,w614412213,w156167020,w216656917,w104368076,w216656925,w295492241,w614412212,w491202581,w164689373,w178404070,w481388215,w178397730,w178397759,w295757409,w175071032,w257328391,w367422402,w289450114,w367422403,w304407732,w287053371,w366148191,w295313351,w295313357,w549181859,w362622168,w366129129,w366129141,w362622085,w289450105,w289450103,w304407729,w304407730,w287053369,w549186645,w289450116,w104368146,w304407731,w499681607,w366129189,w366129150,w295313364,w295313358,w549186647,w289450113,w499681596,w499681592,w216656922,w183787507,w216656920,w104392836,w4327068,w183787510,w104392837,w499681600,w232866687,w499681597,w104392839,w499681591,w499681590,w104368108,w104368081,w104368126,w104368094,w104368077,w104368134,w104368136,w342570113,w104368127,w366129130,w366129143,w366129142,w366129144,w104368097,w499681599,w232866688,w257328392,w295313356,w142262682,w457088989,w104368074,w366148192,w214367207,w403943811,w366148193,w403943818,w289201886,w288845349,w619855296,w313968023,w313968034,w313968033,w481400296,w355359638,w355359645,w278359535,w278359580,w278359545,w287053355,w366129135,w287053368,w336726060,w104368060,w366129155,w295313338,w295313333,w295313370,w104368104,w104368092,w104368071,w108439100,w481400294,w104368062,w403943808,w481400306,w342268018,w342268009,w342268024,w104368075,w403943813,w403943810,w104368147,w403943815,w481388214,w481388216,w355359648,w164689380,w403943819,w403943822,w285171990,w403943816,w403943812,w170933919,w178397735,w366129185,w104368084,w366148189,w355359635,w403943809,w285171989,w403943814,w403943820,w403943821,w481400309,w214367205,w363225145,w363531572,w403943817,w481400305,w481400301,w481400303,w481400299,w295313367,w214367206,w464611812,w355359612,w286956170,w355359647,w295313343,w355359632,w355359617,w355359610,w355359658,w355359637,w278359578,w355359624,w108442104,w355359604,w97549045,w272940768,w355359611,w352137207
Összesen 98db utcanév