data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Csongrád utcanevek

Csongrád határa JOSM link Csongrád határa térképen Összesen 251db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 1 w56127533
Akácfa utca 2 w157849152,w316655924
Alma utca 1 w159548256
Aradi utca 1 w414744438
Arany János utca 1 w288137477
Árok utca 1 w321484323
Árpád utca 1 w158824871
Árpád vezér útja 1 w69856378
Ártér utca 1 w578935746
Árvíz utca 1 w56127589
Attila utca 1 w56127545
Bagoly utca 1 w321484330
Bajza József utca 1 w331843262
Baltás dűlő 2 w309073893,w309073910
Barátság utca 1 w295603756
Baross Gábor rakpart 1 w316656691
Bartók Béla utca 1 w263255103
Báthori István utca 1 w263255091
Batsányi János utca 1 w209117088
Batthyány utca 1 w56127552
Bem József utca 1 w263255106
Bercsényi Miklós utca 1 w295605018
Bermuda utca 1 w331796367
Bernát dűlő 1 w56127546
Berzsenyi Dániel utca 1 w414744448
Bethlen Gábor utca 1 w309049794
Bihari János utca 2 w909394875,w308539187
Bocskai István utca 1 w316667038
Bokros utca 2 w362890763,w329293105
Bolyai János utca 1 w56127560
Bökény alj út 3 w696494934,w696494933,w56127593
Budai Nagy Antal utca 1 w56127561
Bútorgyár utca 1 w331902536
Búzavirág utca 1 w308771613
Csaba királyfi utca 1 w56127574
Csáky György utca 1 w263255092
Csemegi Károly utca 2 w56127594,w466464256
Csengeri utca 1 w56127524
Csókásy Ferenc utca 1 w295605143
Csokonai Vitéz Mihály utca 1 w1015904209
Csongrádi fahíd 1 w56127528
Dália utca 1 w157854632
Damjanich utca 1 w263255098
Dankó Pista utca 1 w288810289
Darányi Ignác utca 1 w295604841
Deák Ferenc utca 1 w301470938
Délibáb utca 1 w329293496
Dembinszky utca 1 w56127576
Dobó István utca 1 w56127559
Dob utca 1 w51492884
Dohány sor 1 w329295146
Dózsa György tér 5 w157854638,w516654132,w56127551,w56127558,w204120824
Dugonics utca 1 w1015904208
Egyetértés utca 1 w56127596
Ék köz 3 w159373894,w159374047,w696194848
Ék utca 2 w159376192,w332019415
Eötvös utca 1 w295605098
Erkel Ferenc utca 1 w227898109
Erzsébet utca 5 w56127566,w56127548,w611954686,w1220614568,w295604735
Fácán utca 1 w321484334
Faragó Ágnes utca 1 w285808921
Fecske utca 1 w321484337
Fekete János utca 1 w263255090
Fogoly utca 1 w321484356
Fohász utca 1 w56127527
Fő utca 8 w212672079,w212672081,w168643833,w179641726,w1031825569,w51492888,w51492883,w179641728
Fövenyi utca 1 w168643832
Fürj utca 1 w321484354
Fűzfa utca 1 w337440452
Galamb utca 1 w316657167
Gárdonyi Géza utca 1 w56127554
Gát utca 1 w159376168
Géza utca 1 w56127572
Görbe utca 1 w321484358
Görgey Artúr utca 1 w295605242
Gőzhajó utca 3 w259476937,w179641727,w208662376
Gróf Andrássy Gyula utca 1 w310769948
Gróf Apponyi Albert utca 1 w159548257
Gyík utca 1 w159376197
Gyójai utca 1 w256597942
Gyóni Géza utca 1 w316657417
Gyökér utca 1 w332019413
Gyöngyösi utca 1 w263255115
Gyöngyvirág utca 2 w685838573,w56127582
Gyulai Pál utca 2 w939269196,w331843258
Hajnalka utca 1 w578936628
Halász utca 1 w316656868
Halpiac utca 1 w295604005
Hársfa utca 3 w158824868,w158824866,w51492889
Hátsó utca 1 w321484352
Hegyi Antal utca 1 w157854646
Hock János utca 1 w56127586
Hold utca 1 w263255104
Hortenzia utca 1 w308771614
Hosszú utca 2 w292090476,w263255095
Hóvirág utca 1 w329295854
Hunyadi tér 4 w331906453,w717156192,w713942313,w329296491
Ibolya utca 1 w157854640
Ifjúsági tér 1 w44885877
Iskola köz 1 w159376172
Iskola utca 1 w56127565
István utca 1 w56127562
Jácint utca 1 w157854637
Jegenye utca 1 w56127532
Jókai Mór utca 1 w56127557
Jósika utca 1 w263255100
József Attila utca 1 w295603757
József utca 1 w56127604
Justh Gyula utca 2 w157849141,w515270707
Kamilla utca 1 w329305729
Kárász utca 1 w321484348
Karinthy Frigyes utca 1 w209117091
Kassai utca 1 w414744450
Katona József utca 1 w295606013
Kazinczy Ferenc utca 1 w56127568
Kemény Zsigmond utca 3 w263255102,w611761443,w263255101
Kemping utca 1 w321484346
Kenderföldek utcája 1 w56127543
Kerek árok 2 w366089174,w56127542
Kereszt tér 2 w772709798,w56127535
Kereszt utca 1 w51492885
Kertész utca 1 w157849138
Kert utca 1 w56127570
Keszeg utca 1 w321484336
Kétágú utca 1 w56127564
Kéttemető utca 1 w612176955
Kígyó utca 1 w316656690
Kinizsi Pál utca 1 w209117089
Kisfaludy utca 1 w331841469
Kis Tisza utca 2 w157849150,w685838569
Kis utca 1 w157854641
Klapka György utca 1 w263255099
Klauzál Gábor utca 1 w263255096
Kolozsvári utca 3 w414744437,w51492886,w1015894905
Kossuth tér 8 w56127537,w939269206,w686055327,w686055328,w466475442,w168643128,w287298963,w939269207
Kölcsey Ferenc utca 1 w209117090
Könyök utca 2 w168644933,w168643127
Körös utca 1 w578935459
Körtöltés utca 1 w611761444
Ladik utca 1 w321484347
Levendula utca 1 w308771615
Liliom utca 1 w612193952
Losonczi utca 1 w414744449
Madách Imre utca 1 w329297931
Martinovics Ignác utca 1 w292090474
Mátyás király utca 1 w295605019
Mikes Kelemen utca 1 w263255113
Mikszáth Kálmán utca 1 w56127526
Móra Ferenc rakpart 2 w773596879,w56127602
Móricz Zsigmond utca 1 w56127584
Munkácsy Mihály utca 1 w56127540
Muskátli utca 1 w56127563
Nádor utca 1 w263255107
Nád utca 1 w578934985
Nagymező utca 1 w56127530
Napsugár utca 1 w256597935
Nap utca 1 w263255105
Nárcisz utca 1 w157854635
Nefelejcs utca 1 w157849145
Nyárfa sor 1 w56127520
Nyilt utca 1 w612193955
Nyíl utca 4 w1052964556,w56127578,w1052964557,w1052964558
Nyírfa utca 1 w321484338
Ordódy Pál rakpart 1 w56127534
Orgona utca 3 w673106331,w331742597,w673125350
Öregvár utca 3 w56127523,w804253665,w466475443
Összetartás utca 1 w209117092
Pacsirta utca 1 w159548255
Pajtás utca 1 w329298806
Pálffy János utca 1 w332019417
Part utca 1 w331901690
Pázmány Péter utca 1 w56127600
Perczel Mór utca 1 w56127588
Petneházy utca 1 w56127599
Petőfi Sándor utca 2 w772769213,w56127519
Pinty utca 1 w321484332
Pipacs utca 1 w331841159
Piroska-átjáró 1 w308915249
Piroska János tér 1 w56127579
Ponty utca 1 w578938066
Pozsonyi utca 1 w578938735
Radnóti Miklós utca 2 w414744436,w331843263
Raisio utca 1 w331743850
Rákóczi Ferenc utca 1 w56127538
Réti János utca 1 w295603758
Rév István utca 1 w316667040
Rigó Sándor utca 1 w414744444
Rigó utca 1 w321484350
Rozmaring utca 1 w675862666
Rózsa utca 2 w675869167,w168642334
Rövid utca 1 w578934881
Seregély utca 1 w578935143
Sikló utca 2 w578934912,w578934687
Síp utca 1 w56127587
Sport utca 1 w308865744
Sugár utca 1 w56127549
Szántó Kóvács János utca 1 w292090475
Széchenyi út 4 w354070580,w611798152,w611798151,w51492882
Széchy Mária utca 1 w56127573
Szegedi út 6 w44885875,w212672077,w939269197,w566742382,w566742383,w91740561
Szegfű utca 1 w316655925
Széles utca 1 w321484343
Szemere Bertalan utca 1 w56127518
Szentesi út 5 w212672078,w44885874,w44885876,w772463850,w398944541
Szent György utca 2 w686055329,w137262961
Szentháromság tér 2 w329296490,w157849148
Szent Imre utca 1 w288810290
Szent János tér 1 w329305460
Szent Rókus tér 1 w332019411
Szép utca 1 w56127597
Szigligeti Ede utca 1 w263255111
Szív utca 1 w414744442
Szőlőhegyi utca 1 w56127547
Szűk utca 1 w295603771
Tábor utca 1 w158824870
Táncsics Mihály utca 1 w331901689
Tavasz utca 1 w157854645
Temesvári utca 1 w414744446
Templom utca 1 w287299265
Thököly Imre utca 1 w295605004
Tinódi Sebestyén utca 1 w263255093
Tisza utca 1 w321484335
Tiszavirág utca 1 w329305534
Tompa Mihály utca 1 w56127591
Tópart utca 1 w611761442
Töltés utca 1 w321484327
Tömörkény István utca 1 w56127517
Tulipán utca 1 w158824869
Új utca 1 w285810130
Uzsoki utca 1 w263255097
Vadgalamb utca 1 w321484324
Vadkacsa utca 1 w578939758
Vadnai utca 1 w578935869
Vár köz 1 w159376147
Vas Gereben utca 1 w331843260
Vasút tér 1 w263260100
Vasút utca 5 w354070582,w51492887,w316667041,w767307804,w1031825570
Vasvári Pál utca 1 w56127531
Vasvirág utca 2 w157854648,w44885880
Vég utca 1 w56127580
Villám utca 1 w331906454
Viola utca 1 w316655926
Virág Benedek utca 1 w329306403
Vörösmarty utca 3 w288810294,w263255109,w611804889
Wesselényi Miklós utca 1 w56127605
Zöldfa utca 1 w611761445
Zöldkert utca 1 w287336206
Zrínyi utca 1 w56127525
Zsák utca 1 w321484328
Zsilip utca 1 w56127544
Zsinór utca 2 w56127529,w466464258