data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Csolnok utcanevek

Csolnok határa JOSM link Csolnok határa térképen Összesen 66db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 1 w334156829
Akácfa utca 4 w33053195,w334340023,w334339598,w337528459
Aknász utca 2 w40300217,w33714761
Annavölgyi utca 2 w33714765,w921197346
Arany János utca 4 w629809580,w629809581,w334160075,w34926257
Auguszta utca 2 w84477654,w680773356
Banka utca 1 w40300211
Béke utca 2 w335175557,w333492107
Borókás utca 2 w335701498,w40300210
Cser köz 1 w318456738
Dági utca 4 w921197354,w287509010,w857256547,w921197355
Deák Ferenc utca 1 w62493242
Diófa utca 3 w921197366,w317856044,w287509025
Dorogi út 8 w921197364,w630030418,w334339499,w921197369,w287509020,w630036043,w921197368,w921197367
Dózsa György utca 1 w295281259
Egykori Homokvasút nyomvonala 3 w413427142,w856454706,w413427151
Erdősor utca 1 w333486005
Fenyves utca 1 w333491093
Gesztenye fasor 1 w41221302
Gete utca 4 w856437634,w333486006,w318456730,w856437646
Hársfa utca 2 w318456734,w318456736
Hegyalja utca 4 w334159685,w335169261,w287507331,w317721254
Híd utca 6 w300317907,w33714767,w300316182,w300315543,w334162595,w33714763
Hősök tere 2 w313108258,w921849422
Hunyadi János utca 4 w921197357,w40300218,w921197356,w33053194
Jókai Mór utca 1 w39850137
József Attila utca 2 w334338484,w334338588
József telep 1 w34926260
Kert utca 2 w300318681,w300319218
Kossuth Lajos utca 3 w287509016,w592775626,w592775621
Kőris utca 1 w84477661
Leányvári utca 1 w33053193
Lépcső 3 w335169242,w300529529,w335174355
Madách Imre utca 1 w318456740
Malom köz 1 w335701260
Mély út 1 w334340644
Mikszáth Kálmán utca 1 w84477660
Móra Ferenc utca 1 w318456746
Móricz Zsigmond utca 1 w318456739
Orgona utca 2 w295276652,w295276382
Orvos lépcső 1 w334160179
Park utca 5 w334156709,w34926259,w33714764,w629809585,w629809584
Patak sor 3 w334159736,w34882708,w34882710
Petőfi Sándor utca 19 w335171885,w921432171,w334163045,w431438054,w33714759,w334159545,w287507334,w287507332,w334160252,w33714758,w33714762,w334159655,w287507336,w287507333,w287507335,w33606899,w34926261,w431438053,w334162791
Radnóti Miklós utca 2 w334162538,w300317118
Rákóczi tér 1 w32976242
Rudas utca 1 w84477659
Rückschuss Antal utca 1 w41221300
Széchenyi István utca 2 w33714770,w335174311
Szedres utca 1 w295321945
Szénbányászok útja 2 w921197372,w318456744
Szent Borbála utca 8 w856437639,w335175109,w856437637,w334162619,w333486709,w856437640,w335174718,w856437638
Szent János park 1 w317856047
Táncsics Mihály utca 4 w34604698,w34604695,w334159818,w431438056
Táró köz 1 w335701221
Tavasz utca 3 w335172532,w84477653,w334143412
Temető utca 5 w287507327,w287507330,w287507328,w334159602,w287507326
Templom lépcső 1 w334158680
Templom tér 3 w295278653,w921838850,w334158384
Termelőszövetkezeti major 2 w202147484,w336535215
Tölgyfa utca 1 w318456743
Tulipán utca 1 w41221299
Újvilág utca 4 w317856050,w317856048,w34926262,w318456742
Vasút utca 2 w84477651,w335172707
Vörösmarty Mihály utca 1 w84477652
XII. aknai utca 2 w921197350,w40300214