data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Csolnok utcanevek

Csolnok határa JOSM link Csolnok határa térképen Összesen 64db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 1 w334156829
Akácfa utca 4 w33053195,w334340023,w337528459,w334339598
Aknász utca 2 w33714761,w40300217
Annavölgyi utca 2 w921197346,w33714765
Arany János utca 4 w334160075,w629809581,w629809580,w34926257
Auguszta utca 2 w680773356,w84477654
Banka utca 1 w40300211
Béke utca 2 w333492107,w335175557
Borókás utca 2 w335701498,w40300210
Cser köz 1 w318456738
Csolnoki Motokrosszpálya 1 w527811657
Dági utca 4 w287509010,w921197354,w857256547,w921197355
Diófa utca 3 w317856044,w287509025,w921197366
Dorogi út 8 w921197369,w921197364,w921197367,w921197368,w287509020,w334339499,w630036043,w630030418
Dózsa György utca 1 w295281259
Egykori Homokvasút nyomvonala 4 w413427151,w856454706,w1152333313,w413427142
Erdősor utca 1 w333486005
Fenyves utca 1 w333491093
Gesztenye fasor 1 w41221302
Gete utca 4 w333486006,w856437634,w318456730,w856437646
Hársfa utca 2 w318456736,w318456734
Hegyalja utca 4 w335169261,w287507331,w334159685,w317721254
Híd utca 6 w300315543,w33714763,w334162595,w300316182,w33714767,w300317907
Hősök tere 2 w313108258,w921849422
Hunyadi János utca 4 w40300218,w921197356,w33053194,w921197357
Jókai Mór utca 1 w39850137
József Attila utca 2 w334338484,w334338588
József telep 1 w34926260
Kert utca 2 w300318681,w300319218
Kossuth Lajos utca 3 w592775626,w287509016,w592775621
Kőris utca 1 w84477661
Leányvári utca 1 w33053193
Madách Imre utca 1 w318456740
Malom köz 1 w335701260
Mély út 1 w334340644
Mikszáth Kálmán utca 1 w84477660
Móra Ferenc utca 1 w318456746
Móricz Zsigmond utca 1 w318456739
Orgona utca 2 w295276652,w295276382
Orvos lépcső 1 w334160179
Park utca 5 w334156709,w629809585,w33714764,w34926259,w629809584
Patak sor 3 w34882708,w334159736,w34882710
Petőfi Sándor utca 20 w287507332,w34926261,w33606899,w33714759,w1071711560,w334159545,w431438054,w431438053,w287507335,w287507334,w287507336,w334162791,w921432171,w334163045,w335171885,w33714758,w334160252,w287507333,w334159655,w33714762
Radnóti Miklós utca 2 w300317118,w334162538
Rákóczi tér 1 w32976242
Rudas utca 1 w84477659
Rückschuss Antal utca 1 w41221300
Széchenyi István utca 2 w335174311,w33714770
Szedres utca 1 w295321945
Szénbányászok útja 2 w921197372,w318456744
Szent Borbála utca 8 w856437637,w335174718,w333486709,w856437638,w335175109,w856437639,w334162619,w856437640
Szent János park 1 w317856047
Táncsics Mihály utca 4 w431438056,w334159818,w34604695,w34604698
Táró köz 1 w335701221
Tavasz utca 3 w84477653,w335172532,w334143412
Temető utca 5 w334159602,w287507327,w287507328,w287507330,w287507326
Templom tér 3 w295278653,w921838850,w334158384
Termelőszövetkezeti major 1 w202147484
Tölgyfa utca 1 w318456743
Tulipán utca 1 w41221299
Újvilág utca 4 w317856048,w317856050,w34926262,w318456742
Vasút utca 2 w84477651,w335172707
Vörösmarty Mihály utca 1 w84477652
XII. aknai utca 2 w40300214,w921197350