data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Csolnok utcanevek

Csolnok határa JOSM link Csolnok határa térképen Összesen 66db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 1 w334156829
Akácfa utca 4 w334340023,w337528459,w334339598,w33053195
Aknász utca 2 w40300217,w33714761
Annavölgyi utca 2 w33714765,w921197346
Arany János utca 4 w629809581,w334160075,w34926257,w629809580
Auguszta utca 2 w680773356,w84477654
Banka utca 1 w40300211
Béke utca 2 w335175557,w333492107
Borókás utca 2 w335701498,w40300210
Cser köz 1 w318456738
Dági utca 4 w857256547,w921197354,w287509010,w921197355
Deák Ferenc utca 1 w62493242
Diófa utca 3 w317856044,w921197366,w287509025
Dorogi út 8 w630036043,w334339499,w921197369,w287509020,w630030418,w921197368,w921197367,w921197364
Dózsa György utca 1 w295281259
Egykori Homokvasút nyomvonala 3 w413427151,w413427142,w856454706
Erdősor utca 1 w333486005
Fenyves utca 1 w333491093
Gesztenye fasor 1 w41221302
Gete utca 4 w856437634,w333486006,w318456730,w856437646
Hársfa utca 2 w318456734,w318456736
Hegyalja utca 4 w335169261,w334159685,w287507331,w317721254
Híd utca 6 w33714767,w300316182,w300317907,w300315543,w33714763,w334162595
Hősök tere 2 w921849422,w313108258
Hunyadi János utca 4 w921197357,w40300218,w921197356,w33053194
Jókai Mór utca 1 w39850137
József Attila utca 2 w334338484,w334338588
József telep 1 w34926260
Kert utca 2 w300318681,w300319218
Kossuth Lajos utca 3 w592775621,w592775626,w287509016
Kőris utca 1 w84477661
Leányvári utca 1 w33053193
Lépcső 3 w335174355,w300529529,w335169242
Madách Imre utca 1 w318456740
Malom köz 1 w335701260
Mély út 1 w334340644
Mikszáth Kálmán utca 1 w84477660
Móra Ferenc utca 1 w318456746
Móricz Zsigmond utca 1 w318456739
Orgona utca 2 w295276382,w295276652
Orvos lépcső 1 w334160179
Park utca 5 w334156709,w33714764,w629809584,w34926259,w629809585
Patak sor 3 w334159736,w34882710,w34882708
Petőfi Sándor utca 19 w287507336,w334162791,w334163045,w335171885,w431438053,w33714758,w431438054,w334160252,w334159545,w33714759,w33606899,w34926261,w287507332,w33714762,w334159655,w287507333,w287507335,w287507334,w921432171
Radnóti Miklós utca 2 w300317118,w334162538
Rákóczi tér 1 w32976242
Rudas utca 1 w84477659
Rückschuss Antal utca 1 w41221300
Széchenyi István utca 2 w335174311,w33714770
Szedres utca 1 w295321945
Szénbányászok útja 2 w318456744,w921197372
Szent Borbála utca 8 w856437638,w334162619,w856437639,w333486709,w856437640,w335174718,w335175109,w856437637
Szent János park 1 w317856047
Táncsics Mihály utca 4 w34604695,w334159818,w431438056,w34604698
Táró köz 1 w335701221
Tavasz utca 3 w334143412,w335172532,w84477653
Temető utca 5 w287507330,w334159602,w287507327,w287507326,w287507328
Templom lépcső 1 w334158680
Templom tér 3 w921838850,w334158384,w295278653
Termelőszövetkezeti major 2 w202147484,w336535215
Tölgyfa utca 1 w318456743
Tulipán utca 1 w41221299
Újvilág utca 4 w317856050,w317856048,w318456742,w34926262
Vasút utca 2 w84477651,w335172707
Vörösmarty Mihály utca 1 w84477652
XII. aknai utca 2 w40300214,w921197350