data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Csolnok utcanevek

Csolnok határa JOSM link Csolnok határa térképen Összesen 67db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 1 w334156829
Akácfa utca 4 w334340023,w334339598,w337528459,w33053195
Aknász utca 2 w33714761,w40300217
Annavölgyi utca 1 w33714765
Arany János utca 4 w629809580,w334160075,w34926257,w629809581
Auguszta utca 2 w680773356,w84477654
Banka utca 1 w40300211
Béke utca 2 w335175557,w333492107
Borókás utca 2 w40300210,w335701498
Cser köz 1 w318456738
Dági utca 1 w287509010
Deák Ferenc utca 1 w62493242
Diófa utca 2 w317856044,w287509025
Dorogi utca 1 w331307358
Dorogi út 3 w334339499,w630036043,w287509020
Dózsa György utca 1 w295281259
Erdősor utca 1 w333486005
Fenyves utca 1 w333491093
Gesztenye fasor 1 w41221302
Gete utca 2 w318456730,w333486006
Hársfa utca 2 w318456736,w318456734
Hegyalja utca 4 w335169261,w287507331,w334159685,w317721254
Híd utca 6 w300316182,w300315543,w334162595,w33714763,w33714767,w300317907
Hősök tere 1 w313108258
Hunyadi János utca 2 w40300218,w33053194
Jókai Mór utca 1 w39850137
József Attila utca 2 w334338588,w334338484
József telep 1 w34926260
Kert utca 2 w300318681,w300319218
Kossuth Lajos utca 3 w592775621,w287509016,w592775626
Kőris utca 1 w84477661
Leányvári utca 1 w33053193
Lépcső 5 w335174594,w335169242,w335174355,w300529529,w334162564
Madách Imre utca 1 w318456740
Malom köz 1 w335701260
Mély út 1 w334340644
Mikszáth Kálmán utca 1 w84477660
Móra Ferenc utca 1 w318456746
Móricz Zsigmond utca 1 w318456739
Orgona utca 2 w295276382,w295276652
Orvos lépcső 1 w334160179
Park utca 5 w334156709,w34926259,w33714764,w629809584,w629809585
Patak sor 3 w34882708,w334159736,w34882710
Petőfi Sándor utca 18 w334162791,w34926261,w334163045,w335171885,w33714758,w334160252,w33714759,w287507332,w334159545,w33714762,w334159655,w33606899,w287507333,w431438054,w431438053,w287507335,w287507334,w287507336
Radnóti Miklós utca 1 w300317118
Radnóti utca 1 w334162538
Rákóczi tér 1 w32976242
Rudas utca 1 w84477659
Rückschuss Antal utca 1 w41221300
Széchenyi István utca 2 w33714770,w335174311
Szedres utca 1 w295321945
Szénbányászok útja 1 w318456744
Szent Borbála utca 4 w333486709,w335175109,w334162619,w335174718
Szent János park 1 w317856047
Táncsics Mihály utca 4 w334159818,w34604695,w431438056,w34604698
Táró köz 1 w335701221
Tavasz utca 3 w334143412,w335172532,w84477653
Temető utca 5 w334159602,w287507328,w287507330,w287507327,w287507326
Templom lépcső 1 w334158680
Templom tér 2 w295278653,w334158384
Termelőszövetkezeti major 2 w202147484,w336535215
Tölgyfa utca 1 w318456743
Tulipán utca 1 w41221299
Újvilág utca 4 w317856050,w34926262,w318456742,w317856048
Vasút utca 2 w335172707,w84477651
Vörösmarty Mihály utca 1 w84477652
XII. aknai utca 1 w40300214