data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Csolnok utcanevek

Csolnok határa JOSM link Csolnok határa térképen Összesen 66db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 1 w334156829
Akácfa utca 4 w33053195,w334339598,w337528459,w334340023
Aknász utca 2 w33714761,w40300217
Annavölgyi utca 2 w921197346,w33714765
Arany János utca 4 w34926257,w334160075,w629809580,w629809581
Auguszta utca 2 w680773356,w84477654
Banka utca 1 w40300211
Béke utca 2 w335175557,w333492107
Borókás utca 2 w40300210,w335701498
Cser köz 1 w318456738
Dági utca 4 w921197355,w921197354,w287509010,w857256547
Deák Ferenc utca 1 w62493242
Diófa utca 3 w921197366,w317856044,w287509025
Dorogi út 8 w921197364,w630030418,w630036043,w334339499,w921197369,w287509020,w921197368,w921197367
Dózsa György utca 1 w295281259
Egykori Homokvasút nyomvonala 3 w413427142,w413427151,w856454706
Erdősor utca 1 w333486005
Fenyves utca 1 w333491093
Gesztenye fasor 1 w41221302
Gete utca 4 w333486006,w318456730,w856437634,w856437646
Hársfa utca 2 w318456734,w318456736
Hegyalja utca 4 w334159685,w335169261,w287507331,w317721254
Híd utca 6 w300317907,w33714767,w300316182,w300315543,w334162595,w33714763
Hősök tere 2 w313108258,w921849422
Hunyadi János utca 4 w921197357,w40300218,w921197356,w33053194
Jókai Mór utca 1 w39850137
József Attila utca 2 w334338588,w334338484
József telep 1 w34926260
Kert utca 2 w300318681,w300319218
Kossuth Lajos utca 3 w287509016,w592775621,w592775626
Kőris utca 1 w84477661
Leányvári utca 1 w33053193
Lépcső 3 w300529529,w335169242,w335174355
Madách Imre utca 1 w318456740
Malom köz 1 w335701260
Mély út 1 w334340644
Mikszáth Kálmán utca 1 w84477660
Móra Ferenc utca 1 w318456746
Móricz Zsigmond utca 1 w318456739
Orgona utca 2 w295276652,w295276382
Orvos lépcső 1 w334160179
Park utca 5 w34926259,w33714764,w334156709,w629809584,w629809585
Patak sor 3 w34882710,w34882708,w334159736
Petőfi Sándor utca 19 w287507332,w33714759,w33714762,w921432171,w334162791,w431438053,w334159545,w431438054,w287507336,w287507334,w287507335,w33606899,w34926261,w334159655,w334160252,w33714758,w335171885,w334163045,w287507333
Radnóti Miklós utca 2 w334162538,w300317118
Rákóczi tér 1 w32976242
Rudas utca 1 w84477659
Rückschuss Antal utca 1 w41221300
Széchenyi István utca 2 w335174311,w33714770
Szedres utca 1 w295321945
Szénbányászok útja 2 w318456744,w921197372
Szent Borbála utca 8 w333486709,w334162619,w856437639,w856437638,w856437637,w335175109,w335174718,w856437640
Szent János park 1 w317856047
Táncsics Mihály utca 4 w334159818,w34604695,w431438056,w34604698
Táró köz 1 w335701221
Tavasz utca 3 w334143412,w84477653,w335172532
Temető utca 5 w334159602,w287507330,w287507326,w287507327,w287507328
Templom lépcső 1 w334158680
Templom tér 3 w295278653,w921838850,w334158384
Termelőszövetkezeti major 2 w336535215,w202147484
Tölgyfa utca 1 w318456743
Tulipán utca 1 w41221299
Újvilág utca 4 w318456742,w34926262,w317856050,w317856048
Vasút utca 2 w84477651,w335172707
Vörösmarty Mihály utca 1 w84477652
XII. aknai utca 2 w40300214,w921197350