data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Csolnok utcanevek

Csolnok határa JOSM link Csolnok határa térképen Összesen 64db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 1 w334156829
Akácfa utca 4 w33053195,w334340023,w337528459,w334339598
Aknász utca 2 w33714761,w40300217
Annavölgyi utca 2 w921197346,w33714765
Arany János utca 4 w334160075,w34926257,w629809581,w629809580
Auguszta utca 2 w84477654,w680773356
Banka utca 1 w40300211
Béke utca 2 w333492107,w335175557
Borókás utca 2 w335701498,w40300210
Cser köz 1 w318456738
Csolnoki Motokrosszpálya 1 w527811657
Dági utca 4 w287509010,w921197354,w921197355,w857256547
Diófa utca 3 w317856044,w921197366,w287509025
Dorogi út 9 w921197364,w630030418,w1168360395,w630036043,w334339499,w921197369,w287509020,w921197368,w921197367
Dózsa György utca 1 w295281259
Egykori Homokvasút nyomvonala 4 w413427142,w413427151,w856454706,w1152333313
Erdősor utca 3 w333486005,w1205749926,w1205749923
Fenyves utca 1 w333491093
Gesztenye fasor 1 w41221302
Gete utca 4 w856437646,w333486006,w318456730,w856437634
Hársfa utca 2 w318456736,w318456734
Hegyalja utca 4 w287507331,w335169261,w334159685,w317721254
Híd utca 6 w33714767,w300317907,w300316182,w300315543,w33714763,w334162595
Hősök tere 2 w313108258,w921849422
Hunyadi János utca 4 w921197357,w921197356,w33053194,w40300218
Jókai Mór utca 1 w39850137
József Attila utca 2 w334338484,w334338588
József telep 1 w34926260
Kert utca 2 w300318681,w300319218
Kossuth Lajos utca 4 w592775626,w1205749927,w287509016,w592775621
Kőris utca 1 w84477661
Leányvári utca 1 w33053193
Madách Imre utca 1 w318456740
Malom köz 1 w335701260
Mély út 1 w334340644
Mikszáth Kálmán utca 1 w84477660
Móra Ferenc utca 1 w318456746
Móricz Zsigmond utca 1 w318456739
Orgona utca 2 w295276652,w295276382
Orvos lépcső 1 w334160179
Park utca 5 w629809584,w334156709,w629809585,w33714764,w34926259
Patak sor 3 w334159736,w34882710,w34882708
Petőfi Sándor utca 21 w334162791,w431438053,w431438054,w1205749922,w334163045,w335171885,w33714758,w334160252,w334159545,w1071711560,w33714759,w33606899,w34926261,w287507332,w33714762,w334159655,w287507333,w287507335,w287507334,w287507336,w921432171
Radnóti Miklós utca 2 w334162538,w300317118
Rákóczi tér 1 w32976242
Rudas utca 1 w84477659
Rückschuss Antal utca 1 w41221300
Széchenyi István utca 2 w33714770,w335174311
Szedres utca 1 w295321945
Szénbányászok útja 4 w1205749924,w921197372,w1205749925,w318456744
Szent Borbála utca 9 w335175109,w856437640,w856437639,w334162619,w335174718,w1245294259,w333486709,w856437638,w856437637
Szent János park 1 w317856047
Táncsics Mihály utca 4 w334159818,w34604698,w431438056,w34604695
Táró köz 1 w335701221
Tavasz utca 3 w335172532,w334143412,w84477653
Temető utca 5 w287507327,w287507330,w334159602,w287507328,w287507326
Templom tér 3 w334158384,w295278653,w921838850
Termelőszövetkezeti major 1 w202147484
Tölgyfa utca 1 w318456743
Tulipán utca 1 w41221299
Újvilág utca 4 w318456742,w317856050,w317856048,w34926262
Vasút utca 2 w84477651,w335172707
Vörösmarty Mihály utca 1 w84477652
XII. aknai utca 4 w921197350,w40300214,w1205749921,w1205749920