data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév és a névtelen utak.
Település

Battonya utcanevek

Battonya határa JOSM link Battonya határa térképen
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w201448847,w201448835
Akácfa utca 1 w203253519
Alkotmány utca 1 w224102107
Állomás utca 4 w69713229,w224108597,w201451827,w201451845
Aradi út 1 w224098776
Arany János utca 1 w224105618
Aranykalász utca 1 w203100830
Árpád tér 3 w224098792,w224108598,w224108599
Árpád utca 2 w224105644,w224098793
Bacsó Béla utca 1 w201448831
Bajcsy-Zsilinszky utca 3 w201448841,w599158254,w201448840
Barátság körút 1 w224098777
Bem utca 1 w224098778
Damjanich utca 3 w224105620,w201451841,w201451847
Dankó Pista utca 1 w224108586
Dózsa György utca 1 w69713227
Dr. Kuli András utca 1 w203253537
Dugonics utca 1 w224102109
Előre utca 1 w224098779
Eper utca 1 w224098780
Ér utca 1 w224108600
Fakertvég utca 1 w203100985
Fasor utca 1 w203253506
Fő utca 7 w201451832,w279078828,w35682297,w201448836,w279078833,w488746589,w104967271
Galamb utca 1 w224102111
Géja András utca 1 w201451840
Gorkij utca 1 w623823512
Gyepsor utca 1 w224102112
Haladás utca 2 w643136597,w203253490
Hársfa utca 1 w224102114
Hermann Gmeiner utca 1 w203101059
Hold utca 1 w203253473
Hortobágy utca 1 w203253516
Hősök tere 1 w224108587
Hunyadi János utca 9 w599158256,w599158255,w201451833,w201451844,w137820704,w599158257,w279078831,w599158258,w59807130
III. körzeti tanyák 1 w623824007
II. körzeti tanyák 1 w623824123
IV. körzeti tanyák 1 w623824144
Jókai Mór utca 1 w224105622
József Attila utca 2 w201451846,w201448832
Juhász Gyula utca 1 w203105518
Kígyó utca 1 w224102122
Kinizsi utca 1 w224102115
Klapka utca 2 w201448829,w224098781
Kossuth utca 9 w201451822,w224102121,w201451828,w69713228,w201451842,w201451837,w224102119,w201451826,w201451834
Köztársaság utca 5 w203253507,w224098782,w223130482,w638599066,w638599068
Landesmann utca 1 w203105529
Liliom utca 1 w35681659
Május 1. utca 2 w203253486,w623824008
Móricz Zsigmond utca 2 w224102126,w224102124
Nagy György András utca 2 w224102133,w224102130
Napsugár utca 1 w203100933
Pakurár Demeter utca 3 w224102136,w201448834,w201448833
Petőfi tér 3 w224105624,w224105626,w201451821
Petőfi utca 1 w224102139
Pipacs utca 1 w203105521
Puskin utca 2 w201448842,w203105528
Reggel utca 3 w224102145,w224102142,w224102149
Remény utca 1 w203100827
Rózsa utca 1 w201448828
Semmelweis utca 1 w648717204
Somogyi Béla utca 5 w119774441,w201451830,w224098784,w224098783,w201451835
Szabadság utca 3 w201451836,w201451829,w201451824
Szalai utca 3 w203100927,w224102150,w201451823
Széchenyi tér 2 w224102152,w203105526
Széchenyi utca 1 w224098785
Szegfű utca 1 w224102151
Szivárvány utca 3 w623824588,w623824585,w413876421
Szív utca 1 w224105628
Táncsics Mihály utca 3 w201451831,w201448848,w201451838
Tavasz utca 2 w203253530,w203253504
Toldi Miklós utca 1 w203253475
Tölgyfa utca 1 w203101007
Tulipán utca 1 w224102153
Újélet utca 1 w224102162
Úttörő utca 1 w203105517
Vásártér utca 1 w203253487
Vasút utca 1 w224098788
Viola utca 1 w203100839
Vörösmarty utca 2 w224108588,w201448838
Zrínyi utca 1 w203100820
234 w648717175,w224102156,w224102160,w224102155,w224102154,w224105639,w224105641,w203105536,w203105537,w224102157,w625163714,w625163709,w625163713,w625163712,w203105523,w625163719,w648717195,w625163697,w625163696,w203105533,w643136581,w643136579,w203105512,w203105540,w203105516,w203105522,w203105513,w203105510,w625163710,w625163711,w648717187,w203105532,w203105530,w203105535,w203105531,w156677877,w203100824,w203100879,w203253481,w203253548,w203100843,w623824586,w623824584,w648796890,w203100803,w203101011,w203100865,w648796863,w224098794,w203100894,w203100942,w203100834,w203100918,w203100828,w203100863,w203100973,w203100823,w203105515,w203105524,w648705676,w648705677,w648705681,w648705682,w203105525,w203105541,w203105519,w303861789,w269056825,w648705685,w203105511,w648705683,w648705684,w648705678,w648705679,w203100809,w59807133,w265530459,w648705686,w519190621,w519190625,w519190618,w180618458,w519190623,w519190620,w519190626,w127435679,w519190624,w203253539,w180618363,w648796891,w203253509,w648828408,w648828410,w203253540,w203253528,w326327981,w625163824,w625163823,w625163820,w625163822,w625163821,w625163793,w625163794,w625163796,w625163795,w348015759,w203100938,w203253474,w203253532,w625163838,w625163839,w203253483,w625163863,w203253538,w203253479,w224108593,w625163860,w625163861,w625163858,w625163862,w625163864,w625163857,w625163859,w224098791,w203253531,w224105636,w588613329,w203253545,w203100866,w203253543,w203253485,w203253502,w203253470,w203100844,w203100991,w203100859,w203100999,w203253526,w203100814,w203100896,w203100812,w203100892,w203253497,w203253476,w653639908,w203253468,w203253511,w653639907,w203253536,w203253529,w203253514,w203253498,w203253520,w203253501,w203253533,w203253492,w203253522,w203253491,w203253546,w203253495,w203253493,w648783566,w203253508,w203253510,w224098786,w519190611,w519190612,w519190610,w398849171,w643130398,w35681890,w203253471,w224108590,w224108594,w587766449,w224108589,w587648629,w587648628,w587648630,w587648636,w587648631,w587648627,w581257714,w643136593,w589188524,w224108595,w587705449,w587705429,w587835853,w587705451,w587705452,w587705431,w224105634,w587766453,w587766446,w224105630,w224105632,w587766445,w587648637,w587648638,w587705447,w587705444,w587835872,w587766455,w587648634,w587648632,w587835871,w587766456,w587648635,w587766459,w587766460,w587766461,w587766458,w587766462,w224108596,w224108591,w224108592,w119774442,w224098787,w203105520,w224098790,w203253494,w203253535,w203253517,w201448839,w638599067,w203105534,w203105527,w224098789,w203100841,w224102158,w638599065,w224102159,w203100805
Összesen 81db utcanév