data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balatonfüred utcanevek

Balatonfüred határa JOSM link Balatonfüred határa térképen Összesen 264db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 6 w289184784,w5119617,w337630350,w177440899,w337630348,w337630349
Alsó köz 1 w119504937
Alsó Muskátli utca 3 w300846744,w178397756,w437970601
Anna sétány 1 w131028225
Arácsi út 2 w177440900,w5119621
Arad utca 2 w337630351,w38508257
Aranyeső utca 1 w362622177
Aranyhíd sétány 6 w426988291,w426988288,w292478257,w495432038,w328723482,w328723479
Arany János utca 2 w51070344,w293768773
Árokszőlő út 3 w339381230,w307590588,w342268004
Árpád utca 1 w163702802
Árvalányhaj utca 1 w281284340
Babits Mihály utca 1 w163688806
Bajcsy-Zsilinszky utca 7 w337630352,w163691822,w337630354,w163691823,w337630355,w296544527,w337630353
Balassi Bálint utca 2 w234384453,w234384454
Balaton utca 1 w163703453
Barackfa sor 1 w437971888
Baricska dűlő 1 w108218993
Barlang utca 1 w180062080
Bartók Béla utca 1 w51070342
Batsányi utca 1 w163694962
Béke utca 3 w170933913,w38508259,w234384455
Bél Mátyás utca 1 w170933921
Bem József utca 1 w163711695
Benőtt, nehezen járható 1 w529039149
Berda József utca 1 w119504959
Berkenye utca 1 w119504955
Berzsenyi Dániel utca 1 w163686805
Blaha Lujza utca 2 w108553760,w368106813
Bodza köz 1 w437972880
Boglárka utca 1 w281284279
Borsos Miklós utca 1 w51070358
Búzavirág utca 1 w234483228
Castricum tér 4 w337630372,w5213669,w708089988,w337630369
Cholnoky Jenő utca 1 w180062069
Csajághy Gábor köz 1 w617759297
Csákányi utca 1 w281713646
Csárda utca 1 w5119620
Cséplő Ernő utca 1 w295313362
Cserfa utca 1 w119504953
Csiten utca 1 w139845575
Csokonai utca 2 w5119626,w368106814
Csók utca 4 w4293831,w265902520,w293768774,w165418551
Csuka köz 1 w370172642
Damjanich utca 2 w178397723,w119504966
Deák Ferenc utca 6 w27016473,w27016498,w519368799,w519368800,w439213242,w519368795
Déryné utca 1 w119504978
Déry Tibor utca 4 w282455964,w281797415,w293768798,w119504938
Diófa utca 1 w119504944
Dobó István utca 1 w520861351
Dózsa György utca 1 w4294042
Egressy Gábor köz 1 w437979530
Egry József utca 1 w119504956
Endrődi Sándor utca 3 w5213668,w426988306,w426988307
Eötvös köz 1 w163702801
Erdész köz 1 w163689842
Erdőalja utca 2 w549181855,w295313352
Erkel Ferenc utca 3 w163689091,w387434659,w29216143
Fáy András utca 1 w27016467
Felső köz 1 w163685976
Felső Muskátli utca 1 w178397729
Ferencsik János utca 1 w119504950
Fészek köz 1 w5119629
Fülöp József utca 1 w170933936
Fürdő utca 17 w27078272,w337630358,w296544529,w296544530,w281284229,w337630356,w4445870,w281284235,w281295519,w424191742,w292109437,w708056391,w708056385,w708056386,w708056394,w292109436,w224721007
Füredi utca 1 w178397754
Gábor Áron utca 1 w51070323
Galagonya utca 1 w282957189
Galamb utca 2 w295313368,w295313365
Garay János utca 2 w5213667,w51070332
Garda köz 1 w370172643
Gárdonyi Géza utca 1 w119504965
Gáz út 9 w546676544,w492996889,w529056844,w164689374,w238358926,w164689400,w274168465,w492996888,w492941888
Gemering utca 6 w289450099,w104368087,w216656886,w119504976,w104368103,w183787502
Germering utca 4 w342267996,w216656891,w38506937,w216656883
Gombás köz 1 w284593562
Gyalog utca 1 w163684048
Gyógy tér 1 w211792810
Gyöngyvirág utca 3 w282455965,w282455966,w282455963
Györgyhegyi utca 1 w119504929
Halápi János utca 1 w119504977
Halász köz 1 w163689843
Harcsa köz 1 w370172644
Hárs köz 1 w167454986
Határ utca 2 w282957193,w549186646
Helka utca 1 w119504946
Hidegkúti XC út 3 w234483227,w496593209,w689507828
Hidegkúti XC út (vízmosott, nehezen járható) 1 w496593214
Honvéd utca 5 w108552571,w426988294,w426988295,w426988296,w368106815
Horgász utca 1 w119504933
Horváth Mihály utca 6 w337630359,w122668533,w708089994,w285630297,w5213665,w576107659
Hóvirág utca 1 w163690059
Hősök tere 1 w38428407
Hunyadi János utca 1 w163711693
Huray utca 2 w368106816,w51070325
Huszka Jenő utca 2 w119504943,w119504968
Ibolya utca 2 w51070362,w293768775
Ifjúság utca 1 w108219681
II. és III. vágány 1 w211792857
Illés József utca 2 w51070360,w51070320
Illyés Gyula utca 1 w51070324
Iskola lépcső 1 w309368519
Iskola utca 1 w51070335
Itató köz 1 w234384474
IV. és V. vágány 1 w211792859
Jázmin utca 1 w51070354
Jókai Mór utca 8 w708089980,w225575599,w211732519,w337630360,w5119625,w156167761,w225575600,w281028442
József Attila utca 1 w281622039
Kagyló köz 2 w119504961,w439213276
Kazinczy Ferenc utca 1 w438513685
Kéki dűlő 3 w230530721,w529039158,w590404766
Kéki utca 2 w139847422,w582630522
Kelén köz 1 w341413797
Kelén utca 2 w341415826,w295313372
Keöd József utca 1 w119504983
Kerekedi utca 1 w216656937
Kéthly Károly utca 1 w51070321
Kilátó utca 2 w178397726,w163690061
Kinizsi utca 1 w51070349
Kisfaludy utca 5 w368106820,w5119627,w368106819,w368106817,w368106818
Kiss János utca 1 w51070318
Kistói utca 1 w163703458
Kis utca 1 w282376290
Klapka György utca 1 w51070353
Kodály Zoltán utca 1 w163686803
Koloska utca 5 w178397727,w677283453,w234384457,w38428425,w677283450
Komlóssy köz 1 w163920050
Kósa Pál utca 1 w51070345
Kossuth Lajos utca 1 w51688686
Kossuth tér 3 w5119637,w4294043,w281419541
Kosztolányi Dezső utca 2 w119504923,w293768776
Kőfejtő köz 1 w438515894
Kökény utca 1 w163684045
Kölcsey Ferenc utca 1 w163582517
Kőrösi Csoma Sándor utca 1 w295313349
Köztársaság utca 4 w708056392,w292106819,w708056387,w108552575
Krúdy Gyula sor 1 w119504963
Laborfalvy Róza köz 1 w51070330
Laki dűlő 2 w438513687,w119504970
Lak köz 1 w119504984
Lapostelki utca 3 w97938812,w708056388,w708056393
Levendula utca 1 w167488822
Liliom utca 1 w119504941
Lipták Gábor utca 1 w163694959
Liszt Ferenc utca 1 w38508254
Lóczy Lajos utca 16 w281028498,w289450101,w5119635,w234384458,w234384459,w234384460,w122668320,w287053370,w337630362,w336722682,w173602598,w342267998,w342267997,w337630361,w173602597,w289450100
Madách Imre utca 1 w51070368
Magyar köz 1 w282957190
Magyar utca 1 w51070327
Major utca 1 w119504952
Malom köz 3 w519004585,w519004576,w163690860
Mandulavirág utca 1 w51070329
Meleghegyi dűlő 2 w234483193,w529039157
Mérleg utca 1 w4294044
Mészöly Géza utca 4 w119504945,w292478245,w292478244,w439213275
Mikes Kelemen utca 5 w119504931,w119504967,w519368806,w293768778,w293768780
Mikszáth Kálmán utca 1 w51070331
Mogyoró utca 1 w119504981
Molnár Aladár utca 2 w403691374,w403691373
Móra Ferenc utca 1 w51070343
Móricz Zsigmond utca 1 w293768781
Morvai József utca 1 w295313340
Munkácsy Mihály utca 5 w292478240,w292478241,w292478242,w38507054,w519368811
Muskátli utca 3 w178397728,w282455967,w437970602
Nádaskúti utca 1 w282957198
Nádor utca 4 w51070317,w293768784,w337630363,w293768783
Nagyfenyő dűlő 2 w156168954,w438516579
Nagy Imre park 1 w163711694
Nagymező utca 1 w119504932
Németh László utca 1 w163685977
Noszlopy Gáspár utca 8 w246049835,w51070337,w704290947,w289184786,w296544531,w704290951,w296544533,w289184789
Nyúl köz 1 w282957188
Orgona utca 1 w438532164
Orzovenszky Károly utca 1 w38428406
Ostorménfa köz 1 w289719921
Oszlop köz 2 w437981469,w282957195
Óvoda utca 2 w40776393,w296544537
Öreghegyi utca 6 w583938562,w119504979,w583938561,w178397761,w177440902,w583939907
Öreghegyi utca ( Szűk szakasz! ) 1 w583943554
Pacsirta utca 3 w38428484,w309039353,w119504947
Palló 1 w285578302
Pálóczi Horváth Ádám utca 4 w51070326,w293768785,w108219680,w173602601
Papp Gábor utca 1 w281611582
Papsoka utca 1 w119504954
Park utca 1 w163920049
Passuth László utca 1 w281713650
Pásztor János utca 1 w119504935
Patak utca 1 w295313360
Perczel Mór utca 1 w5182558
Peremartoni Nagy Sándor tér 1 w292478287
Péterhegyi utca 2 w341413799,w170933918
Petőfi Sándor utca 14 w104368151,w177440901,w265902525,w211732523,w173602599,w351205419,w173602600,w281028444,w281028448,w519368812,w519368813,w163685978,w156167762,w119504926
Pince köz 1 w119504951
Pincemester utca 1 w341413798
Ponty utca 1 w119504949
Présház utca 2 w437981968,w437981967
Radnóti Miklós utca 1 w51070366
Rákóczi Ferenc utca 2 w163685975,w51070333
Régi temető utca 3 w180237196,w180237218,w180237194
Révész utca 2 w293768787,w163694958
Rianás köz 1 w342566222
Rizling utca 2 w583939906,w163690062
Rozmaring köz 1 w282957192
Rózsa utca 1 w51070336
Segesdy utca 1 w5119616
Sellő utca 1 w51070365
Séta utca 5 w293768788,w108219682,w282885843,w119504928,w607771270
Sirály utca 1 w437982470
Siske köz 1 w281284332
Siske utca 5 w289450102,w296544532,w180237199,w337630364,w5119636
Somogyi utca 3 w163684042,w163684049,w119504930
Stein Aurél utca 1 w295313366
Szabadság utca 3 w519368802,w119504948,w519368801
Szabó Lőrinc utca 1 w38496993
Száka köz 2 w281284334,w621530100
Széchenyi István út 3 w511167420,w108556194,w281028456
Széchenyi tér 3 w281028465,w438533108,w438533057
Széchenyi utca 11 w108218994,w281295557,w281028469,w281028462,w281028451,w108218995,w281028460,w281295546,w285630301,w108218988,w285630302
Szelő utca 1 w167454330
Szent István tér 2 w625954108,w122668532
Szerdahelyi utca 1 w119504962
Szivárvány utca 1 w163710692
Szőlőkalja utca 1 w281713653
Szőlősi utca 2 w238531053,w336722685
Szömörce utca 1 w163690060
( Szűk szakasz! ) 1 w226518267
Tagore sétány 3 w173602603,w27016479,w107842700
Tamáshegyi út 1 w282455961
Tamási Áron utca 1 w38428483
Táncsics Mihály utca 3 w519368803,w519368804,w163629170
Társasház utca 1 w119504924
Tátra lépcső 3 w362622125,w362622144,w362622108
Téltemető utca 1 w119504972
Temető köz 1 w163703457
Tihanyi műút 6 w370799314,w175071004,w281028490,w5117501,w183787494,w156167763
Tinódi utca 1 w51070346
Tölgyfa utca 2 w238358924,w119504973
Törökszegfű utca ( Szűk szakasz! ) 1 w437984362
Tüskésalja utca 1 w451107059
Tűzoltó utca 1 w119504957
Udvar köz 1 w163684044
Újhelyi utca 3 w163582883,w296544539,w296544538
Vadvirág utca 2 w163703456,w623367791
Vajda János utca 4 w337630370,w281611586,w342267999,w337630365
Vak Bottyán utca 1 w51070341
Varga utca 1 w163684047
Vásártér utca 1 w119504969
Vass Elemér utca 1 w51070359
Vasút utca 1 w438531695
Vaszary Gábor utca 1 w38508258
Vázsonyi utca 4 w337630366,w238531056,w163691821,w337630367
Venyige utca 1 w438514608
Viktória lakópark 1 w609219772
Vincellér utca 1 w5213666
Viola utca 1 w437985064
Virág utca 1 w51070334
Vitorlás tér 2 w211792811,w438534150
Vitorlás utca 1 w163694961
Völgy utca 5 w256140923,w51070338,w264516605,w296544534,w625954109
Vörösmarty Mihály utca 2 w511167418,w29216533
Wesselényi Miklós utca 2 w519368798,w119504980
Zákonyi Ferenc utca 2 w108553754,w225575601
Zrínyi Miklós utca 3 w163711696,w264516608,w529039159
Zsigmond utca 3 w5119628,w368106821,w368106822