data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balatonfüred utcanevek

Balatonfüred határa JOSM link Balatonfüred határa térképen Összesen 265db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
( Szűk szakasz! ) 1 w226518267
Ady Endre utca 6 w337630350,w5119617,w289184784,w337630349,w337630348,w177440899
Alsó köz 1 w119504937
Alsó Muskátli utca 3 w300846744,w437970601,w178397756
Anna sétány 1 w131028225
Arad utca 2 w38508257,w337630351
Aranyeső utca 1 w362622177
Aranyhíd sétány 6 w426988288,w292478257,w426988291,w328723482,w495432038,w328723479
Arany János utca 2 w293768773,w51070344
Arácsi út 2 w5119621,w177440900
Babits Mihály utca 1 w163688806
Bajcsy-Zsilinszky utca 7 w337630354,w163691822,w337630353,w163691823,w337630355,w337630352,w296544527
Balassi Bálint utca 2 w234384453,w234384454
Balaton utca 1 w163703453
Barackfa sor 1 w437971888
Baricska dűlő 1 w108218993
Barlang utca 1 w180062080
Bartók Béla utca 1 w51070342
Batsányi utca 1 w163694962
Bem József utca 1 w163711695
Benőtt, nehezen járható 1 w529039149
Berda József utca 1 w119504959
Berkenye utca 1 w119504955
Berzsenyi Dániel utca 1 w163686805
Blaha Lujza utca 2 w368106813,w108553760
Bodza köz 1 w437972880
Boglárka utca 1 w281284279
Borsos Miklós utca 1 w51070358
Béke utca 3 w170933913,w38508259,w234384455
Bél Mátyás utca 1 w170933921
Búzavirág utca 1 w234483228
Castricum tér 3 w337630372,w337630369,w5213669
Cholnoky Jenő utca 1 w180062069
Csajághy Gábor köz 1 w617759297
Cserfa utca 1 w119504953
Csiten utca 1 w139845575
Csokonai utca 2 w368106814,w5119626
Csuka köz 1 w370172642
Csákányi utca 1 w281713646
Csárda utca 1 w5119620
Cséplő Ernő utca 1 w295313362
Csók utca 4 w265902520,w293768774,w4293831,w165418551
Damjanich utca 2 w178397723,w119504966
Deák Ferenc utca 6 w519368799,w519368800,w27016473,w519368795,w439213242,w27016498
Diófa utca 1 w119504944
Dobó István utca 1 w520861351
Déryné utca 1 w119504978
Déry Tibor utca 4 w293768798,w282455964,w119504938,w281797415
Dózsa György utca 1 w4294042
Egressy Gábor köz 1 w437979530
Egry József utca 1 w119504956
Endrődi Sándor utca 3 w426988307,w5213668,w426988306
Erdész köz 1 w163689842
Erdőalja utca 2 w549181855,w295313352
Erkel Ferenc utca 3 w387434659,w163689091,w29216143
Eötvös köz 1 w163702801
Felső köz 1 w163685976
Felső Muskátli utca 1 w178397729
Ferencsik János utca 1 w119504950
Fáy András utca 1 w27016467
Fészek köz 1 w5119629
Fülöp József utca 1 w170933936
Fürdő utca 13 w296544530,w337630356,w281284229,w296544529,w337630358,w292109436,w292109437,w424191742,w281295519,w27078272,w281284235,w4445870,w224721007
Füredi utca 1 w178397754
Galagonya utca 1 w282957189
Galamb utca 2 w295313368,w295313365
Garay János utca 2 w51070332,w5213667
Garda köz 1 w370172643
Gemering utca 6 w216656886,w183787502,w289450099,w119504976,w104368087,w104368103
Germering utca 4 w38506937,w216656883,w216656891,w342267996
Gombás köz 1 w284593562
Gyalog utca 1 w163684048
Gyógy tér 1 w211792810
Gyöngyvirág utca 3 w282455966,w282455963,w282455965
Györgyhegyi utca 1 w119504929
Gábor Áron utca 1 w51070323
Gárdonyi Géza utca 1 w119504965
Gáz út 9 w274168465,w492996888,w546676544,w492996889,w529056844,w238358926,w164689400,w492941888,w164689374
Halápi János utca 1 w119504977
Halász köz 1 w163689843
Harcsa köz 1 w370172644
Határ utca 2 w282957193,w549186646
Helka utca 1 w119504946
Hidegkúti XC út 3 w689507828,w234483227,w496593209
Hidegkúti XC út (vízmosott, nehezen járható) 1 w496593214
Honvéd utca 5 w426988296,w108552571,w426988294,w426988295,w368106815
Horgász utca 1 w119504933
Horváth Mihály utca 5 w5213665,w337630359,w122668533,w576107659,w285630297
Hunyadi János utca 1 w163711693
Huray utca 2 w51070325,w368106816
Huszka Jenő utca 2 w119504968,w119504943
Hárs köz 1 w167454986
Hóvirág utca 1 w163690059
Hősök tere 1 w38428407
Ibolya utca 2 w51070362,w293768775
Ifjúság utca 1 w108219681
II. és III. vágány 1 w211792857
Illyés Gyula utca 1 w51070324
Illés József utca 2 w51070320,w51070360
Iskola lépcső 1 w309368519
Iskola utca 1 w51070335
Itató köz 1 w234384474
IV. és V. vágány 1 w211792859
Jázmin utca 1 w51070354
Jókai Mór utca 7 w337630360,w211732519,w156167761,w281028442,w5119625,w225575599,w225575600
József Attila utca 1 w281622039
Kagyló köz 2 w119504961,w439213276
Kazinczy Ferenc utca 1 w438513685
Kelén köz 1 w341413797
Kelén utca 2 w295313372,w341415826
Kerekedi utca 1 w216656937
Keöd József utca 1 w119504983
Kilátó utca 2 w163690061,w178397726
Kinizsi utca 1 w51070349
Kisfaludy utca 5 w368106818,w5119627,w368106819,w368106817,w368106820
Kiss János utca 1 w51070318
Kistói utca 1 w163703458
Kis utca 1 w282376290
Klapka György utca 1 w51070353
Kodály Zoltán utca 1 w163686803
Koloska utca 5 w38428425,w677283453,w234384457,w677283450,w178397727
Komlóssy köz 1 w163920050
Kossuth Lajos utca 1 w51688686
Kossuth tér 3 w281419541,w5119637,w4294043
Kosztolányi Dezső utca 2 w119504923,w293768776
Krúdy Gyula sor 1 w119504963
Kéki dűlő 3 w529039158,w590404766,w230530721
Kéki utca 2 w582630522,w139847422
Kéthly Károly utca 1 w51070321
Kósa Pál utca 1 w51070345
Kökény utca 1 w163684045
Kölcsey Ferenc utca 1 w163582517
Köztársaság utca 2 w292106819,w108552575
Kőfejtő köz 1 w438515894
Kőrösi Csoma Sándor utca 1 w295313349
Laborfalvy Róza köz 1 w51070330
Laki dűlő 2 w438513687,w119504970
Lak köz 1 w119504984
Lapostelki utca 1 w97938812
Levendula utca 1 w167488822
Liliom utca 1 w119504941
Lipták Gábor utca 1 w163694959
Liszt Ferenc utca 1 w38508254
Lóczy Lajos utca 16 w336722682,w173602598,w234384458,w234384460,w281028498,w5119635,w289450101,w122668320,w289450100,w287053370,w337630362,w342267997,w234384459,w337630361,w342267998,w173602597
Madách Imre utca 1 w51070368
Magyar köz 1 w282957190
Magyar utca 1 w51070327
Major utca 1 w119504952
Malom köz 3 w519004585,w163690860,w519004576
Mandulavirág utca 1 w51070329
Meleghegyi dűlő 2 w234483193,w529039157
Mikes Kelemen utca 5 w119504931,w293768778,w119504967,w293768780,w519368806
Mikszáth Kálmán utca 1 w51070331
Mogyoró utca 1 w119504981
Molnár Aladár utca 2 w403691373,w403691374
Morvai József utca 1 w295313340
Munkácsy Mihály utca 5 w38507054,w292478241,w519368811,w292478240,w292478242
Muskátli utca 3 w282455967,w437970602,w178397728
Mérleg utca 1 w4294044
Mészöly Géza utca 4 w292478245,w439213275,w292478244,w119504945
Móra Ferenc utca 1 w51070343
Móricz Zsigmond utca 1 w293768781
Nagyfenyő dűlő 2 w438516579,w156168954
Nagy Imre park 1 w163711694
Nagymező utca 1 w119504932
Noszlopy Gáspár utca 6 w289184789,w51070337,w289184786,w246049835,w296544531,w296544533
Nyúl köz 1 w282957188
Nádaskúti utca 1 w282957198
Nádor utca 4 w337630363,w293768784,w293768783,w51070317
Németh László utca 1 w163685977
Orgona utca 1 w438532164
Orzovenszky Károly utca 1 w38428406
Ostorménfa köz 1 w289719921
Oszlop köz 2 w282957195,w437981469
Pacsirta utca 3 w309039353,w119504947,w38428484
Palló 1 w285578302
Papp Gábor utca 1 w281611582
Papsoka utca 1 w119504954
Park utca 1 w163920049
Passuth László utca 1 w281713650
Patak utca 1 w295313360
Perczel Mór utca 1 w5182558
Peremartoni Nagy Sándor tér 1 w292478287
Petőfi Sándor utca 14 w281028444,w281028448,w519368812,w173602600,w519368813,w163685978,w156167762,w351205419,w173602599,w119504926,w211732523,w265902525,w104368151,w177440901
Pince köz 1 w119504951
Pincemester utca 1 w341413798
Ponty utca 1 w119504949
Présház utca 2 w437981968,w437981967
Pálóczi Horváth Ádám utca 4 w173602601,w293768785,w51070326,w108219680
Pásztor János utca 1 w119504935
Péterhegyi utca 2 w170933918,w341413799
Radnóti Miklós utca 1 w51070366
Rianás köz 1 w342566222
Rizling utca 2 w583939906,w163690062
Rozmaring köz 1 w282957192
Rákóczi Ferenc utca 2 w163685975,w51070333
Régi temető utca 3 w180237218,w180237194,w180237196
Révész utca 2 w163694958,w293768787
Rózsa utca 1 w51070336
Segesdy utca 1 w5119616
Sellő utca 1 w51070365
Sirály utca 1 w437982470
Siske köz 1 w281284332
Siske utca 5 w5119636,w296544532,w289450102,w337630364,w180237199
Somogyi utca 3 w163684049,w163684042,w119504930
Stein Aurél utca 1 w295313366
Szabadság utca 3 w519368801,w519368802,w119504948
Szabó Lőrinc utca 1 w38496993
Szelő utca 1 w167454330
Szent István tér 2 w625954108,w122668532
Szerdahelyi utca 1 w119504962
Szivárvány utca 1 w163710692
Száka köz 2 w281284334,w621530100
Széchenyi István út 2 w511167420,w281028456
Széchenyi tér 3 w438533108,w281028465,w438533057
Széchenyi utca 12 w108218994,w281028469,w281295557,w281028462,w281028460,w281295546,w285630301,w285630302,w108218988,w108218995,w281028451,w108556194
Szömörce utca 1 w163690060
Szőlőkalja utca 1 w281713653
Szőlősi utca 2 w336722685,w238531053
Séta utca 5 w119504928,w293768788,w607771270,w108219682,w282885843
Tagore sétány 3 w107842700,w173602603,w27016479
Tamáshegyi út 1 w282455961
Tamási Áron utca 1 w38428483
Temető köz 1 w163703457
Tihanyi műút 6 w5117501,w281028490,w370799314,w156167763,w183787494,w175071004
Tinódi utca 1 w51070346
Táncsics Mihály utca 3 w519368803,w519368804,w163629170
Társasház utca 1 w119504924
Tátra lépcső 3 w362622125,w362622144,w362622108
Téltemető utca 1 w119504972
Tölgyfa utca 2 w238358924,w119504973
Törökszegfű utca ( Szűk szakasz! ) 1 w437984362
Tüskésalja utca 1 w451107059
Tűzoltó utca 1 w119504957
Udvar köz 1 w163684044
Vadvirág utca 2 w623367791,w163703456
Vajda János utca 4 w281611586,w337630365,w342267999,w337630370
Vak Bottyán utca 1 w51070341
Varga utca 1 w163684047
Vass Elemér utca 1 w51070359
Vaszary Gábor utca 1 w38508258
Vasút utca 1 w438531695
Venyige utca 1 w438514608
Viktória lakópark 1 w609219772
Vincellér utca 1 w5213666
Viola utca 1 w437985064
Virág utca 1 w51070334
Vitorlás tér 2 w211792811,w438534150
Vitorlás utca 1 w163694961
Vásártér utca 1 w119504969
Vázsonyi utca 4 w337630367,w238531056,w163691821,w337630366
Völgy utca 5 w296544534,w51070338,w264516605,w625954109,w256140923
Vörösmarty Mihály utca 1 w511167418
Vörösmarty utca 1 w29216533
Wesselényi Miklós utca 2 w519368798,w119504980
Zrínyi Miklós utca 3 w264516608,w163711696,w529039159
Zsigmond utca 3 w5119628,w368106822,w368106821
Zákonyi Ferenc utca 2 w108553754,w225575601
Árokszőlő út 3 w342268004,w339381230,w307590588
Árpád utca 1 w163702802
Árvalányhaj utca 1 w281284340
Óvoda utca 2 w296544537,w40776393
Öreghegyi utca 6 w583938562,w583938561,w177440902,w119504979,w583939907,w178397761
Öreghegyi utca ( Szűk szakasz! ) 1 w583943554
Újhelyi utca 3 w296544538,w163582883,w296544539