data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balatonföldvár utcanevek

Balatonföldvár határa JOSM link Balatonföldvár határa térképen Összesen 84db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w294804110,w110365687
Akácfa utca 1 w110382889
Akácliget utca 1 w122217843
Arany János utca 1 w41534767
Babits Mihály utca 1 w41534778
Badacsony utca 2 w71286020,w41534780
Bajcsy-Zsilinszky utca 1 w4793052
Bajor Gizi sétány 3 w122220386,w122220384,w41534753
Bem István utca 1 w110367482
Bem József utca 1 w110367486
Berzsenyi Dániel utca 2 w41534763,w41569547
Bethlen Gábor utca 1 w99835905
Budapesti út 7 w41534732,w612411884,w612411885,w295111203,w110371430,w110371425,w531018689
Báthori István utca 1 w4793055
Báthory utca 1 w110367493
Csokonai utca 1 w41534768
Csángó utca 1 w110371428
Damjanich utca 1 w4793053
Deák Ferenc utca 1 w41569542
Dobó Katica utca 1 w41534774
Dr. Korányi Frigyes utca 1 w41534764
Erzsébet utca 2 w71286257,w71286258
Eötvös utca 1 w110367490
Fesztivál tér 1 w5133515
Földvári út 3 w290457980,w290457979,w219990290
Galagonya utca 1 w41534761
Gyár utca 1 w41569546
Gábor Áron utca 2 w41534765,w294804111
Gárdonyi utca 1 w4793056
Hegyalja utca 1 w41534769
Hunyadi utca 2 w110367485,w110367481
Hársfa utca 1 w110371421
Iskola utca 2 w290574382,w41534731
Jegenye utca 1 w41534759
Jókai utca 1 w41534750
József Attila utca 5 w71288848,w71288997,w5133517,w71286255,w71286256
Karikavölgyi körút 1 w110364644
Kelta sétány 4 w295111204,w5133521,w71289570,w71286019
Kemping utca 2 w295111205,w71288994
Kikötő utca 1 w110367494
Kilátó köz 2 w71286021,w71286022
Kilátó utca 1 w5133518
Kisfaludy utca 1 w110371900
Kis János altábornagy utca 1 w110367489
Kismartoni utca 1 w41534758
Kossuth Lajos utca 1 w41534773
Kvassay sétány 4 w66102215,w240620126,w110382148,w110382146
Kálvária sétány 1 w659906855
Kölcsey Ferenc utca 1 w110365685
Kőröshegyi út 2 w110382891,w295111206
Liszt Ferenc utca 1 w4793054
Mikes Kelemen utca 2 w41534766,w688893832
Motel sétány 1 w71289087
Munkácsy Mihály utca 1 w110367484
Mátyás király utca 1 w99835907
Móricz Zsigmond utca 1 w110365683
Nyírfa utca 1 w41534760
Panoráma körút 1 w110366764
Petőfi Sándor utca 2 w612411888,w71289569
Puskás Tivadar utca 1 w110364649
Radnóti utca 2 w659906813,w41569544
Rianás utca 1 w5133516
Rákóczi Ferenc utca 3 w110371427,w218664282,w218664277
Rét utca 2 w110364655,w110364643
Somfa utca 2 w110371424,w110371423
Somogyi Béla utca 2 w110371429,w218664283
Sport köz 2 w110364656,w659906839
Spur István utca 1 w110367495
Szentgyörgyi út 9 w605395831,w110366750,w605395833,w547917389,w605395834,w605395836,w605395835,w605395837,w605395832
Szigetvári utca 1 w41534734
Szigligeti utca 1 w41534757
Széchenyi Imre utca 7 w612411883,w295111207,w612411887,w110367483,w612411882,w612411886,w295111208
Székely Bertalan utca 1 w41534756
Séta utca 3 w290616250,w290457984,w110371431
Séta út 4 w110371426,w290457983,w290457982,w290582191
Telep utca 1 w110371422
Táncsics Mihály utca 1 w41534735
Tó utca 3 w122220383,w122220385,w110371901
Vak Bottyán utca 4 w122220379,w122220381,w295111209,w5133520
Veres Péter utca 1 w41534777
Vörösmarty Mihály utca 1 w110382892
Vörösmarty utca 1 w41534730
Zrínyi Miklós utca 2 w41569543,w41569545
Újstrand utca 1 w41534751