data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balatonföldvár utcanevek

Balatonföldvár határa JOSM link Balatonföldvár határa térképen Összesen 81db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w110365687,w1074963828
Akácfa utca 1 w110382889
Akácliget utca 1 w122217843
Arany János utca 1 w41534767
Árnyas lakópark 1 w1075080600
Babits Mihály utca 1 w41534778
Badacsonyi utca 1 w41534780
Bajcsy-Zsilinszky utca 2 w110367494,w4793052
Bajor Gizi sétány 3 w122220384,w122220386,w41534753
Balatonszentgyörgyi út 10 w605395834,w727234726,w727234719,w727234722,w605395832,w727234721,w605395831,w605395837,w605395835,w605395836
Báthori István utca 3 w290582191,w110367493,w4793055
Bem István utca 1 w110367482
Bem József utca 1 w110367486
Berzsenyi Dániel utca 2 w41534763,w1089945784
Bethlen Gábor utca 1 w99835905
Bölömbika köz 2 w71288995,w1075225117
Budapesti út 15 w41534732,w110371425,w1089945779,w531018689,w1090788241,w727234720,w753510642,w753510644,w110371430,w727234723,w1090853137,w727234728,w753510645,w753510643,w727234718
Camping utca 2 w295111205,w71288994
Csángó utca 1 w110371428
Csokonai utca 1 w41534768
Damjanich utca 1 w4793053
Deák Ferenc utca 1 w41569542
Dobó Katica utca 5 w1074664327,w1074664329,w1074664328,w41534774,w1074664326
Dr. Korányi Frigyes utca 3 w41534764,w1089572252,w1077794896
Eötvös utca 1 w110367490
Erzsébet utca 2 w71286258,w71286257
Fesztivál tér 1 w66104915
Gábor Áron utca 5 w1076212998,w1074664315,w41534765,w1065966988,w294804111
Galagonya utca 1 w110382888
Gárdonyi Géza utca 1 w4793056
Gyár utca 1 w41569546
Hársfa utca 1 w110371421
Hegyalja utca 1 w41534769
Hunyadi János utca 1 w110367485
Jegenye utca 1 w41534759
Jókai Mór utca 1 w41534750
József Attila utca 6 w5133517,w71286256,w71288997,w71286255,w71288848,w1074361889
Kálvária sétány 1 w659906855
Karikavölgyi körút 1 w110364644
Kelta sétány 5 w71289570,w295111204,w5133521,w71286019,w1077794854
Kilátó köz 2 w71286021,w71286022
Kisfaludy utca 1 w110371900
Kis János altábornagy utca 1 w110367489
Kismartoni utca 1 w41534758
Kossuth Lajos utca 1 w41534773
Kölcsey Ferenc utca 1 w110365685
Kőröshegyi út 9 w727234727,w727234730,w295111206,w110382891,w727234717,w727234716,w727234724,w753510646,w727234715
Kvassay sétány 1 w66102215
Liszt Ferenc utca 1 w4793054
Mátyás király utca 2 w1090788206,w99835907
Mikes Kelemen utca 2 w41534766,w688893832
Móricz Zsigmond utca 1 w110365683
Motel sétány 2 w110367492,w71289087
Munkácsy Mihály utca 2 w1074972842,w110367484
Nyírfa utca 1 w110382890
Panoráma körút 2 w110366764,w110366761
Petőfi Sándor utca 5 w612411888,w727234729,w727234725,w5133518,w71289569
Puskás Tivadar utca 1 w110364649
Radnóti Miklós utca 2 w41569544,w659906813
Rákóczi Ferenc utca 5 w218664282,w1077794856,w218664277,w1077794857,w110371427
Rét utca 2 w110364655,w110364643
Rianás utca 1 w5133516
Séta utca 2 w290457982,w110371431
Somfa utca 1 w110371424
Somogyi Béla utca 3 w110371429,w1077794878,w218664283
Sport köz 3 w659906839,w1074614274,w110364656
Spur István utca 1 w110367495
Stefánia-sánc 1 w71290746
Szabadság tér 6 w1077794928,w1077794929,w1077794927,w1077794930,w1077794933,w1077794895
Széchenyi Imre utca 12 w110367483,w612411883,w612411882,w5133515,w295111207,w753510640,w753510639,w295111208,w612411886,w753510638,w753510641,w612411887
Székely Bertalan utca 1 w41534756
Szigetvári utca 1 w41534734
Szigligeti utca 1 w41534757
Táncsics Mihály utca 1 w41534735
Telep utca 1 w110371422
Tó utca 4 w122220383,w122220385,w110371901,w1077794897
Újstrand utca 1 w41534751
Vak Bottyán utca 4 w295111209,w5133520,w122220379,w122220381
Veres Péter utca 2 w41534777,w1074664323
Vörösmarty Mihály utca 1 w110382892
Zrínyi Miklós utca 2 w294804110,w41569545