data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév és a névtelen utak.
Település

Balatonföldvár utcanevek

Balatonföldvár határa JOSM link Balatonföldvár határa térképen
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w110365687,w294804110
Akácfa utca 1 w110382889
Akácliget utca 1 w122217843
Arany János utca 1 w41534767
Babits Mihály utca 1 w41534778
Badacsony utca 2 w41534780,w71286020
Bajcsy-Zsilinszky utca 1 w4793052
Bajor Gizi sétány 3 w122220386,w122220384,w41534753
Báthori István utca 1 w4793055
Báthory utca 1 w110367493
Bem István utca 1 w110367482
Bem József utca 1 w110367486
Berzsenyi Dániel utca 2 w41569547,w41534763
Bethlen Gábor utca 1 w99835905
Budapesti út 5 w41534732,w110371430,w295111203,w110371425,w531018689
Csángó utca 1 w110371428
Csokonai utca 1 w41534768
Damjanich utca 1 w4793053
Deák Ferenc utca 1 w41569542
Dobó Katica utca 1 w41534774
Dr. Korányi Frigyes utca 1 w41534764
Eötvös utca 1 w110367490
Erzsébet utca 2 w71286258,w71286257
Fesztivál tér 1 w5133515
Földvári út 3 w219990290,w290457979,w290457980
Gábor Áron utca 2 w41534765,w294804111
Galagonya utca 1 w41534761
Gárdonyi utca 1 w4793056
Gyár utca 1 w41569546
Hársfa utca 1 w110371421
Hegyalja utca 1 w41534769
Hunyadi utca 2 w110367485,w110367481
Iskola utca 2 w41534731,w290574382
Jegenye utca 1 w41534759
Jókai utca 1 w41534750
József Attila utca 5 w71286255,w71288997,w71286256,w71288848,w5133517
Karikavölgyi körút 1 w110364644
Kelta sétány 4 w71289570,w295111204,w5133521,w71286019
Kemping utca 2 w71288994,w295111205
Kikötő utca 1 w110367494
Kilátó köz 2 w71286022,w71286021
Kilátó utca 1 w5133518
Kisfaludy utca 1 w110371900
Kis János Altábornagy utca 1 w110367489
Kismartoni utca 1 w41534758
Kölcsey Ferenc utca 1 w110365685
Kőröshegyi út 2 w110382891,w295111206
Kossuth Lajos utca 1 w41534773
Kvassay sétány 4 w66102215,w240620126,w110382146,w110382148
Liszt Ferenc utca 1 w4793054
Mátyás király utca 1 w99835907
Mikes Kelemen utca 1 w41534766
Móricz Zsigmond utca 1 w110365683
Motel sétány 1 w71289087
Munkácsy Mihály utca 1 w110367484
Nyírfa utca 1 w41534760
Panoráma körút 1 w110366764
Petőfi Sándor utca 1 w71289569
Puskás Tivadar utca 1 w110364649
Radnóti utca 1 w41569544
Rákóczi Ferenc utca 3 w218664282,w110371427,w218664277
Rét utca 2 w110364643,w110364655
Rianás utca 1 w5133516
Séta út 4 w290457982,w290457983,w290582191,w110371426
Séta utca 3 w110371431,w290457984,w290616250
Somfa utca 2 w110371423,w110371424
Somogyi Béla utca 2 w110371429,w218664283
Sport köz 1 w110364656
Spur István utca 1 w110367495
Széchenyi Imre utca 3 w110367483,w295111207,w295111208
Székely Bertalan utca 1 w41534756
Szentgyörgyi út 1 w110366750
Szigetvári utca 1 w41534734
Szigligeti utca 1 w41534757
Táncsics Mihály utca 1 w41534735
Telep utca 1 w110371422
Tó utca 3 w122220385,w122220383,w110371901
Újstrand utca 1 w41534751
Vak Bottyán utca 4 w122220381,w5133520,w295111209,w122220379
Veres Péter utca 1 w41534777
Vörösmarty Mihály utca 1 w110382892
Vörösmarty utca 1 w41534730
Zrínyi Miklós utca 2 w41569543,w41569545
87 w71290742,w366942513,w217854329,w71290741,w71290743,w366790406,w366790412,w120665474,w110367487,w71289571,w71290745,w99835908,w5133519,w240620136,w116727890,w71289568,w218664288,w71289567,w225673889,w240620137,w71289303,w218664293,w240620132,w66105152,w71289302,w218664294,w71290746,w71289566,w5133522,w110382888,w71288736,w71288737,w110382890,w71286218,w218664296,w218664295,w218664299,w71286217,w71286030,w218664297,w218664286,w366935998,w263205138,w366935955,w531018687,w110364652,w110364651,w41534770,w41534775,w110366749,w531018688,w110364648,w110364650,w165518594,w294804115,w110366761,w110366752,w41534779,w290457985,w71288996,w71288735,w165357587,w290457990,w71289117,w531018690,w290602866,w165357581,w294804114,w294804117,w165515695,w366935995,w294804116,w366802746,w366802711,w366802749,w110367492,w294804113,w290699438,w366942531,w66104915,w71289089,w71289088,w366936044,w71288995,w71288734,w217854327,w217854320
Összesen 83db utcanév