data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balatonföldvár utcanevek

Balatonföldvár határa JOSM link Balatonföldvár határa térképen Összesen 83db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w294804110,w110365687
Akácfa utca 1 w110382889
Akácliget utca 1 w122217843
Arany János utca 1 w41534767
Babits Mihály utca 1 w41534778
Badacsony utca 2 w41534780,w71286020
Bajcsy-Zsilinszky utca 1 w4793052
Bajor Gizi sétány 3 w122220384,w122220386,w41534753
Báthori István utca 1 w4793055
Báthory utca 1 w110367493
Bem István utca 1 w110367482
Bem József utca 1 w110367486
Berzsenyi Dániel utca 2 w41534763,w41569547
Bethlen Gábor utca 1 w99835905
Budapesti út 12 w110371430,w531018689,w41534732,w727234720,w753510642,w753510645,w753510644,w727234723,w110371425,w753510643,w727234728,w727234718
Csángó utca 1 w110371428
Csokonai utca 1 w41534768
Damjanich utca 1 w4793053
Deák Ferenc utca 1 w41569542
Dobó Katica utca 1 w41534774
Dr. Korányi Frigyes utca 1 w41534764
Eötvös utca 1 w110367490
Erzsébet utca 2 w71286258,w71286257
Fesztivál tér 1 w5133515
Földvári út 1 w290457980
Gábor Áron utca 2 w41534765,w294804111
Galagonya utca 1 w41534761
Gárdonyi utca 1 w4793056
Gyár utca 1 w41569546
Hársfa utca 1 w110371421
Hegyalja utca 1 w41534769
Hunyadi utca 2 w110367481,w110367485
Iskola utca 1 w290574382
Jegenye utca 1 w41534759
Jókai utca 1 w41534750
József Attila utca 5 w71286256,w71288997,w5133517,w71288848,w71286255
Kálvária sétány 1 w659906855
Karikavölgyi körút 1 w110364644
Kelta sétány 4 w71289570,w5133521,w295111204,w71286019
Kemping utca 2 w295111205,w71288994
Kikötő utca 1 w110367494
Kilátó köz 2 w71286021,w71286022
Kilátó utca 1 w5133518
Kisfaludy utca 1 w110371900
Kis János altábornagy utca 1 w110367489
Kismartoni utca 1 w41534758
Kossuth Lajos utca 1 w41534773
Kölcsey Ferenc utca 1 w110365685
Kőröshegyi út 4 w727234716,w295111206,w753510646,w110382891
Kvassay sétány 6 w66102215,w240620126,w110382148,w704076815,w110382146,w704076816
Liszt Ferenc utca 1 w4793054
Mátyás király utca 1 w99835907
Mikes Kelemen utca 2 w41534766,w688893832
Móricz Zsigmond utca 1 w110365683
Motel sétány 1 w71289087
Munkácsy Mihály utca 1 w110367484
Nyírfa utca 1 w41534760
Panoráma körút 1 w110366764
Petőfi Sándor utca 4 w727234725,w612411888,w727234729,w71289569
Puskás Tivadar utca 1 w110364649
Radnóti utca 2 w659906813,w41569544
Rákóczi Ferenc utca 3 w218664282,w218664277,w110371427
Rét utca 2 w110364655,w110364643
Rianás utca 1 w5133516
Séta utca 1 w110371431
Séta út 4 w290457983,w290457982,w290582191,w110371426
Somfa utca 2 w110371424,w110371423
Somogyi Béla utca 2 w110371429,w218664283
Sport köz 2 w659906839,w110364656
Spur István utca 1 w110367495
Széchenyi Imre utca 11 w753510640,w612411883,w612411886,w753510641,w612411887,w753510639,w110367483,w612411882,w753510638,w295111208,w295111207
Székely Bertalan utca 1 w41534756
Szentgyörgyi út 12 w605395834,w547917389,w605395832,w727234722,w605395831,w727234721,w727234719,w727234726,w605395837,w605395835,w605395836,w605395833
Szigetvári utca 1 w41534734
Szigligeti utca 1 w41534757
Táncsics Mihály utca 1 w41534735
Telep utca 1 w110371422
Tó utca 3 w122220383,w122220385,w110371901
Újstrand utca 1 w41534751
Vak Bottyán utca 4 w122220379,w5133520,w295111209,w122220381
Veres Péter utca 1 w41534777
Vörösmarty Mihály utca 1 w110382892
Zrínyi Miklós utca 2 w41569543,w41569545