data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balatonföldvár utcanevek

Balatonföldvár határa JOSM link Balatonföldvár határa térképen Összesen 81db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w1074963828,w110365687
Ágos sziget 1 w1090788204
Akácfa utca 1 w110382889
Akácliget utca 1 w122217843
Arany János utca 3 w1237645460,w110364652,w41534767
Árnyas lakópark 1 w1075080600
Babits Mihály utca 2 w1241472761,w41534778
Badacsonyi utca 1 w41534780
Bajcsy-Zsilinszky utca 3 w4793052,w110367494,w1225798582
Bajor Gizi sétány 3 w41534753,w122220386,w122220384
Balatonszentgyörgyi út 13 w727234722,w605395832,w605395837,w605395835,w1241225500,w1241225501,w1241225499,w605395836,w605395834,w727234721,w605395831,w727234719,w727234726
Báthori István utca 1 w290582191
Bem István utca 1 w110367482
Bem József utca 2 w110367486,w1204324979
Berzsenyi Dániel utca 2 w41534763,w1089945784
Bethlen Gábor utca 1 w99835905
Bölömbika köz 2 w1075225117,w71288995
Budapesti út 16 w753510645,w753510643,w727234723,w727234728,w110371425,w41534732,w1089945779,w531018689,w1204324965,w1090788241,w1090853137,w110371430,w727234718,w727234720,w753510642,w753510644
Camping utca 2 w295111205,w71288994
Csángó utca 1 w110371428
Csokonai utca 1 w41534768
Damjanich utca 1 w4793053
Deák Ferenc utca 1 w41569542
Dobó Katica utca 5 w1074664326,w1074664328,w1074664327,w1074664329,w41534774
Dr. Korányi Frigyes utca 3 w1077794896,w1089572252,w41534764
Eötvös utca 1 w110367490
Erzsébet utca 2 w71286258,w71286257
Fesztivál tér 1 w66104915
Gábor Áron utca 7 w1065966988,w294804111,w1076212998,w1237909261,w1237909262,w41534765,w1074664315
Galagonya utca 1 w110382888
Gárdonyi Géza utca 1 w4793056
Gyár utca 3 w41569546,w110364650,w1238420859
Hársfa utca 1 w110371421
Hegyalja utca 1 w41534769
Hunyadi János utca 1 w110367485
Jegenye utca 1 w41534759
Jókai Mór utca 1 w41534750
József Attila utca 3 w71286256,w71288848,w1074361889
Karikavölgyi körút 6 w110364644,w110366749,w1238140540,w165518594,w1238140641,w1238140640
Kelta sétány 5 w71286019,w5133521,w71289570,w1077794854,w295111204
Kilátó köz 2 w71286022,w71286021
Kisfaludy utca 1 w110371900
Kismartoni utca 2 w1191306853,w41534758
Kiss János altábornagy utca 1 w110367489
Kossuth Lajos utca 1 w41534773
Kölcsey Ferenc utca 3 w110365685,w1241472767,w1241472766
Kőröshegyi út 9 w1238717596,w727234727,w727234724,w727234730,w727234715,w110382891,w727234716,w753510646,w727234717
Kvassay sétány 1 w66102215
Liszt Ferenc utca 1 w4793054
Mátyás király utca 2 w99835907,w1090788206
Mikes Kelemen utca 3 w294804117,w688893832,w41534766
Móricz Zsigmond utca 2 w110365683,w1244227802
Motel sétány 3 w110367492,w71289087,w1205578581
Munkácsy Mihály utca 2 w1074972842,w110367484
Nyírfa utca 1 w110382890
Panoráma körút 2 w110366764,w110366761
Petőfi Sándor utca 5 w727234729,w5133518,w727234725,w71289569,w612411888
Puskás Tivadar utca 2 w110364649,w1239471867
Radnóti Miklós utca 3 w41569544,w1237909238,w294804115
Rákóczi Ferenc utca 7 w1077794856,w1239758382,w1239758383,w218664277,w110371427,w1077794857,w218664282
Rét utca 5 w110364643,w1226339220,w1226339221,w110364655,w1226339230
Rianás utca 1 w5133516
Séta utca 2 w290457982,w110371431
Somfa utca 2 w110371424,w1204324970
Somogyi Béla utca 3 w110371429,w218664283,w1077794878
Sport köz 3 w659906839,w110364656,w1074614274
Spur István utca 2 w110367495,w1204552991
Stefánia-sánc 1 w71290746
Szabadság tér 6 w1077794927,w1077794933,w1077794929,w1077794928,w1077794895,w1077794930
Széchenyi Imre utca 12 w753510638,w753510639,w753510641,w612411886,w753510640,w612411887,w612411883,w5133515,w110367483,w295111207,w295111208,w612411882
Székely Bertalan utca 1 w41534756
Szigetvári utca 1 w41534734
Szigligeti utca 1 w41534757
Táncsics Mihály utca 1 w41534735
Telep utca 1 w110371422
Tó utca 4 w1077794897,w122220383,w110371901,w122220385
Újstrand utca 1 w41534751
Vak Bottyán utca 6 w1238456137,w1238456138,w295111209,w122220379,w122220381,w5133520
Veres Péter utca 2 w41534777,w1074664323
Vörösmarty Mihály utca 2 w41534770,w1191942977
Zrínyi Miklós utca 5 w1191942930,w1191942929,w1191942931,w294804110,w41569545