data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév és a névtelen utak.
Település

Balatonföldvár utcanevek

Balatonföldvár határa JOSM link Balatonföldvár határa térképen
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w294804110,w110365687
Akácfa utca 1 w110382889
Akácliget utca 1 w122217843
Arany János utca 1 w41534767
Babits Mihály utca 1 w41534778
Badacsony utca 2 w71286020,w41534780
Bajcsy-Zsilinszky utca 1 w4793052
Bajor Gizi sétány 3 w122220384,w122220386,w41534753
Báthori István utca 1 w4793055
Báthory utca 1 w110367493
Bem István utca 1 w110367482
Bem József utca 1 w110367486
Berzsenyi Dániel utca 2 w41534763,w41569547
Bethlen Gábor utca 1 w99835905
Budapesti út 7 w531018689,w41534732,w612411884,w295111203,w612411885,w110371430,w110371425
Csángó utca 1 w110371428
Csokonai utca 1 w41534768
Damjanich utca 1 w4793053
Deák Ferenc utca 1 w41569542
Dobó Katica utca 1 w41534774
Dr. Korányi Frigyes utca 1 w41534764
Eötvös utca 1 w110367490
Erzsébet utca 2 w71286258,w71286257
Fesztivál tér 1 w5133515
Földvári út 3 w290457980,w219990290,w290457979
Gábor Áron utca 2 w41534765,w294804111
Galagonya utca 1 w41534761
Gárdonyi utca 1 w4793056
Gyár utca 1 w41569546
Hársfa utca 1 w110371421
Hegyalja utca 1 w41534769
Hunyadi utca 2 w110367481,w110367485
Iskola utca 2 w290574382,w41534731
Jegenye utca 1 w41534759
Jókai utca 1 w41534750
József Attila utca 5 w71288848,w71286256,w71288997,w5133517,w71286255
Karikavölgyi körút 1 w110364644
Kelta sétány 4 w71289570,w5133521,w71286019,w295111204
Kemping utca 2 w71288994,w295111205
Kikötő utca 1 w110367494
Kilátó köz 2 w71286021,w71286022
Kilátó utca 1 w5133518
Kisfaludy utca 1 w110371900
Kis János altábornagy utca 1 w110367489
Kismartoni utca 1 w41534758
Kölcsey Ferenc utca 1 w110365685
Kőröshegyi út 2 w110382891,w295111206
Kossuth Lajos utca 1 w41534773
Kvassay sétány 4 w240620126,w110382146,w110382148,w66102215
Liszt Ferenc utca 1 w4793054
Mátyás király utca 1 w99835907
Mikes Kelemen utca 1 w41534766
Móricz Zsigmond utca 1 w110365683
Motel sétány 1 w71289087
Munkácsy Mihály utca 1 w110367484
Nyírfa utca 1 w41534760
Panoráma körút 1 w110366764
Petőfi Sándor utca 2 w71289569,w612411888
Puskás Tivadar utca 1 w110364649
Radnóti utca 1 w41569544
Rákóczi Ferenc utca 3 w218664277,w110371427,w218664282
Rét utca 2 w110364655,w110364643
Rianás utca 1 w5133516
Séta út 4 w110371426,w290582191,w290457983,w290457982
Séta utca 3 w110371431,w290457984,w290616250
Somfa utca 2 w110371423,w110371424
Somogyi Béla utca 2 w110371429,w218664283
Sport köz 1 w110364656
Spur István utca 1 w110367495
Széchenyi Imre utca 7 w110367483,w612411886,w612411883,w612411887,w612411882,w295111208,w295111207
Székely Bertalan utca 1 w41534756
Szentgyörgyi út 9 w605395836,w605395835,w605395834,w547917389,w110366750,w605395832,w605395833,w605395831,w605395837
Szigetvári utca 1 w41534734
Szigligeti utca 1 w41534757
Táncsics Mihály utca 1 w41534735
Telep utca 1 w110371422
Tó utca 3 w110371901,w122220385,w122220383
Újstrand utca 1 w41534751
Vak Bottyán utca 4 w122220381,w5133520,w295111209,w122220379
Veres Péter utca 1 w41534777
Vörösmarty Mihály utca 1 w110382892
Vörösmarty utca 1 w41534730
Zrínyi Miklós utca 2 w41569543,w41569545
97 w71286218,w290699438,w217854327,w217854320,w218664295,w366942513,w217854329,w218664299,w71286217,w605395794,w605395795,w605395801,w99835908,w71286030,w240620136,w116727890,w218664297,w218664288,w218664286,w225673889,w366935998,w263205138,w366935955,w66105152,w110364652,w110364651,w41534770,w41534775,w110382888,w110366749,w110382890,w110364648,w613386242,w165518594,w294804115,w110366761,w110366752,w41534779,w531018687,w71288734,w120665474,w71288996,w612411890,w612411891,w71288735,w531018688,w165357587,w71289117,w165357581,w605395838,w290457985,w610166210,w290457990,w610166211,w531018690,w294804114,w165515695,w366935995,w294804116,w366802746,w366802711,w366802749,w294804113,w610166204,w612411889,w71290745,w5133519,w71289571,w71289568,w240620137,w71289567,w110367487,w218664296,w71289303,w71290743,w71290741,w71290742,w218664293,w71288995,w71289088,w110367492,w605395752,w218664294,w605395753,w71290746,w71289566,w71289302,w366790406,w290602866,w366942531,w366790412,w366936044,w5133522,w71288736,w71288737,w66104915,w71289089
Összesen 83db utcanév