data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balassagyarmat utcanevek

Balassagyarmat határa JOSM link Balassagyarmat határa térképen Összesen 176db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
16-os honvéd utca 1 w108220529
Ady Endre út 3 w680436682,w108220550,w680436686
Aglőver Mihály utca 1 w422285804
Akácfa utca 1 w108220496
Algőver Mihály utca 2 w108220500,w108220567
Aradi utca 2 w108220564,w680434334
Arany János utca 1 w108220552
Attila utca 1 w401759711
Bajcsy-Zsilinszky utca 3 w297619132,w680436683,w293116713
Balassa utca 1 w108220497
Baltik Frigyes utca 1 w108220526
Bargár Ödön utca 1 w108220445
Baross Gábor utca 2 w108220508,w297619898
Bartha Elemér utca 1 w108220545
Bartók Béla utca 1 w108220579
Batthyány utca 2 w328039114,w682746416
Bem József utca 1 w680434333
Benczúr Gyula utca 2 w108220563,w297619894
Bercsényi utca 1 w108220523
Blázsik Károly utca 1 w108220499
Bástya utca 1 w108220582
Báthory utca 1 w108220479
Béke utca 1 w108220556
Bérczy Károly utca 1 w108220513
Béri Balogh Ádám utca 1 w108220535
Bíró János utca 1 w108220503
Civitas Fortissima tér 1 w297635239
Civitas Fortissima tér 6 w242247480,w297619134,w381706401,w108220516,w297619128,w297619131
Csesztvei út 2 w575886115,w682746412
Csokonai utca 1 w422847815
Damjanich utca 2 w297619899,w108220546
Daróczi Gusztáv utca 1 w108220573
Deák Ferenc utca 2 w422284594,w309913719
Domb utca 1 w108220453
Dr. Magyar Pál utca 1 w422847814
Déli elkerülő 1 w422285802
Déli ipartelep 1 w575886398
Dózsa György út 3 w108220423,w309913721,w309913720
Erdélyi József utca 2 w680079004,w108220562
Erdőkerülő utca 1 w292873402
Erkel Ferenc utca 1 w108220539
Esze Tamás utca 1 w108220482
Felső malom utca 2 w108220565,w108220586
Fenyves utca 2 w287470743,w322198175
Fráter Erzsi utca 1 w108220581
Fáy András utca 1 w108220559
Fülemüle utca 1 w287470737
Gimnázium köz 1 w242343372
Gábor Áron utca 1 w108220447
Gárdonyi Géza utca 1 w530899261
Hajós Alfréd utca 1 w108220457
Határőr utca 1 w108220434
Homoki szőlő 1 w575889812
Homok utca 1 w575905452
Honti utca 3 w108220490,w108220511,w328039115
Horváth Endre utca 3 w682746417,w682746418,w108220481
Hunyadi utca 1 w243025700
Huszár Aladár utca 1 w108220488
Hársfa utca 1 w108220435
Hét vezér utca 2 w680436685,w108220538
Hősök tere 2 w297619896,w297619897
Ifjúság útja 2 w108220585,w680434332
Ilovszky Ármin utca 1 w530899260
Ipari park 4 w690475383,w690475381,w690475382,w422284162
Ipolyjáró utca 1 w684764946
Ipolypart utca 5 w682729183,w690475387,w108220553,w682729182,w108220426
Ipoly utca 1 w108220420
Irányi Dániel utca 1 w108220537
Jeszenszky Kálmán utca 1 w108220560
Jókai Mór utca 1 w108220515
Jópalócok útja 1 w108220418
Jószív utca 2 w680420698,w108220572
József Attila utca 1 w108220478
Kacsa utca 1 w292873395
Kamionterminál 4 w381442556,w381442557,w684432335,w381442559
Kandó Kálmán utca 1 w108220520
Kankalin út 1 w312024663
Kecskeliget 3 w422843747,w422843748,w422843746
Kenessey Albert utca 1 w108220528
Kertész utca 1 w575911657
Klapka György utca 1 w108220522
Kodály Zoltán utca 3 w108220491,w680434331,w293116714
Kolozsvári utca 1 w108220514
Komjáthy utca 1 w108220454
Kondor Ernő utca 2 w108220464,w680434330
Kossuth Lajos út 5 w599383302,w309913722,w690220219,w19802643,w293116716
Kócsag utca 1 w292873421
Kócsag út 1 w322198177
Kóvári út 4 w690475384,w108220544,w547707479,w242246773
Kökörcsin út 1 w292873412
Kölcsey Ferenc utca 1 w108220483
Leiningen Károly utca 1 w108220568
Ligeti Lajos utca 1 w108220462
Liszt Ferenc utca 1 w108220502
Losonci utca 1 w108220519
Luther utca 1 w108220507
Madách Imre utca 1 w108220476
Madách Liget 11 w457953977,w458328592,w458528788,w458528789,w458331687,w458331688,w458331689,w458331856,w458331855,w456166054,w456166053
Markusovszky Lajos utca 1 w108220431
Mauks Ilona utca 1 w108220548
Mikszáth Kálmán út 4 w577033816,w682746411,w577033812,w108220574
Mikó Zoltán utca 1 w108220536
Munkás utca 1 w108220543
Május 1. út 4 w690475386,w690475385,w108220487,w422847818
Mártírok útja 4 w682746421,w108220533,w108220451,w328039116
Mészáros Lázár utca 1 w108220463
Móra Ferenc utca 1 w108220471
Móricz Zsigmond utca 2 w108220467,w108220472
Nagy Iván utca 1 w108220510
Nyugati ipartelep 2 w680417859,w108220549
Nyárfa utca 2 w322198178,w328039117
Nyírjesi út 1 w108220480
Nádor utca 1 w108220473
Orgona utca 1 w108220555
Pajor utca 1 w108220498
Palóc liget 15 w684618973,w684618979,w422843224,w422283210,w684618971,w422283206,w422283207,w684618975,w684618981,w422843221,w422843218,w684618969,w684618966,w328039125,w422283205
Palóc Triatlon utca 2 w424729522,w322198174
Patakpart utca 1 w575913236
Patvarci út 4 w599383304,w309913724,w108220461,w108220584
Perczel Mór utca 1 w108220443
Petőfi Sándor utca 1 w108220421
Pozsonyi utca 1 w108220485
Radnóti Miklós utca 1 w108220540
Reményik Károly utca 1 w108220547
Rozmaring utca 1 w108220475
Rákóczi fejedelem útja 9 w547707462,w297619133,w681604391,w681604393,w690220216,w422842479,w242246774,w108220512,w242246775
Régimalom utca 1 w108220578
Régi utca 1 w575913567
Rózsa utca 1 w108220558
Rózsvölgyi Márk utca 1 w108220576
Semmelweis Ignác utca 1 w108220506
Sipeki Balás utca 1 w108220569
Szabó Lőrinc utca 4 w242343368,w108220517,w422958130,w242343371
Szabó püspök utca 1 w422847817
Szent Imre utca 2 w108220577,w293116717
Szent István utca 1 w108220494
Szerb utca 1 w328039118
Szondi utca 2 w297619900,w108220583
Szontágh Pál utca 3 w322198759,w432254657,w108220542
Széchenyi utca 1 w108220452
Szügyi út 4 w690786821,w690786822,w422846731,w108220561
Sántha Kálmán utca 1 w108220477
Teleki utca 1 w108220493
Temető utca 1 w108220486
Tesco parkoló 5 w691693817,w381442551,w691693813,w691693816,w691693811
Thököly utca 1 w108220551
Tihanyi utca 1 w108220459
Tompa Mihály utca 1 w108220455
Trikál József utca 1 w108220458
Tábor út 1 w575914201
Táncsics köz 1 w108220527
Tátra utca 1 w397846832
Tópart utca 2 w292873405,w328039119
Török Ignác utca 1 w108220470
Vak Bottyán utca 1 w108220474
Veres Pálné utca 2 w108220448,w293116718
Vidra utca 1 w292873417
Viola utca 1 w108220484
Vizy Zsigmond utca 1 w108220525
Váci Mihály utca 1 w108220465
Vár utca 1 w108220466
Vörösmarty utca 1 w108220460
Zeke Kálmán utca 1 w406601121
Zichy utca 2 w23039162,w242343366
Zrínyi utca 1 w108220518
Zsák utca 1 w108220571
Zórád Ernő köz 1 w108220534
Áchim András utca 1 w108220566
Árnyas utca 1 w292873396
Árpád utca 2 w108220570,w680420697
Égerfa utca 1 w292873398
Éger út 1 w575888812
Ó utca 2 w449009109,w108220950
Óváros tér 1 w242343367
Újkóvár 1 w292873419
Új utca 1 w292873404