data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balassagyarmat utcanevek

Balassagyarmat határa JOSM link Balassagyarmat határa térképen Összesen 186db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
16-os honvéd utca 1 w108220529
Áchim András utca 1 w108220566
Ady Endre út 5 w680436686,w108220550,w680436682,w731894426,w731894425
Aglőver Mihály utca 2 w422285804,w955740068
Akácfa utca 1 w108220496
Algőver Mihály utca 2 w108220500,w108220567
Aradi utca 3 w959150129,w680434334,w792723145
Arany János utca 1 w108220552
Árnyas utca 1 w292873396
Árpád utca 2 w108220570,w680420697
Attila utca 1 w401759711
Bajcsy-Zsilinszky utca 3 w297619132,w293116713,w680436683
Bajtner puszta 1 w779051910
Balassa utca 1 w108220497
Baltik Frigyes utca 2 w108220526,w848535657
Bargár Ödön utca 1 w108220445
Baross Gábor utca 3 w108220508,w720338473,w720338474
Bartha Elemér utca 1 w108220545
Bartók Béla utca 1 w108220579
Bástya utca 1 w108220582
Báthory utca 1 w108220479
Batthyány utca 2 w328039114,w682746416
Béke utca 1 w108220556
Bem József utca 1 w680434333
Benczúr Gyula utca 2 w108220563,w297619894
Bérczi Károly utca 1 w108220513
Bercsényi utca 1 w699054772
Béri Balogh Ádám utca 1 w108220535
Bíró János utca 2 w930966249,w108220503
Blázsik Károly utca 1 w108220499
Civitas Fortissima tér 6 r9641911,r9641911,r9641911,r9641911,r9641911,r9641911
Civitas Fortissima tér 7 w381706401,w242247480,w297619133,w108220516,w297619128,w297619134,w297619131
Csesztvei út 2 w575886115,w682746412
Csokonai utca 1 w422847815
Damjanich utca 1 w108220546
Daróczi Gusztáv utca 1 w108220573
Deák Ferenc utca 2 w309913719,w422284594
Déli elkerülő 2 w785701606,w785701607
Déli ipartelep 1 w575886398
Domb utca 1 w108220453
Dózsa György utca 5 w309913720,w963361130,w956412761,w309913721,w108220423
Dr. Magyar Pál utca 1 w422847814
Égerfa utca 1 w292873398
Éger út 1 w575888812
Erdélyi József utca 2 w108220562,w680079004
Erdőkerülő utca 2 w785390780,w292873402
Erkel Ferenc utca 1 w108220539
Esze Tamás utca 1 w108220482
Fáy András utca 1 w108220559
Felső malom utca 2 w108220586,w108220565
Fenyves utca 3 w785390795,w322198175,w791681133
Fráter Erzsi utca 1 w108220581
Fülemüle utca 2 w287470737,w785390785
Gábor Áron utca 1 w108220447
Gárdonyi Géza utca 1 w530899261
Gimnázium köz 1 w242343372
Hajós Alfréd utca 3 w108220457,w903368125,w903368126
Hársfa utca 1 w108220435
Határőr utca 1 w108220434
Hétvezér utca 4 w680436685,w827403492,w108220538,w827403493
Homoki szőlő 1 w575889812
Homok utca 1 w575905452
Honti utca 3 w108220511,w108220490,w328039115
Horváth Endre utca 3 w682746418,w108220481,w682746417
Hősök tere 2 w297619896,w297619897
Hunyadi utca 3 w749098394,w243025700,w749098387
Huszár Aladár utca 1 w108220488
Ifjúság útja 1 w680434332
Ilovszky Ármin utca 1 w530899260
Ipari park 1 w690475383
Ipolyjáró utca 1 w684764946
Ipolypart utca 6 w682729182,w108220553,w792725758,w682729183,w690475387,w108220426
Ipoly utca 1 w108220420
Irányi Dániel utca 1 w108220537
Jeszenszky Kálmán utca 1 w108220560
Jókai Mór utca 1 w108220515
Jópalócok útja 1 w108220418
Jószív utca 2 w680420698,w108220572
József Attila utca 1 w108220478
Kacsa utca 1 w292873395
Kamionterminál 4 w381442556,w381442557,w684432335,w381442559
Kandó Kálmán utca 1 w708599477
Kankalin utca 1 w312024663
Kecskeliget 3 w422843748,w422843747,w422843746
Kenessey Albert utca 1 w108220528
Kertész utca 1 w575911657
Klapka György utca 5 w827403491,w827403490,w827403488,w108220522,w827403489
Kócsag utca 2 w292873421,w791681134
Kodály Zoltán utca 2 w680434331,w108220491
Kolozsvári utca 1 w108220514
Komjáthy utca 1 w108220454
Kondor Ernő utca 3 w796520948,w680434330,w108220464
Kossuth Lajos út 5 w293116716,w599383302,w19802643,w690220219,w309913722
Kóvári út 8 w547707479,w242246773,w731894427,w731894428,w731894423,w731894424,w108220544,w690475384
Kökörcsin utca 1 w292873412
Kölcsey Ferenc utca 1 w108220483
Leiningen Károly utca 3 w108220568,w754073691,w754073687
Liget bejáró 3 w422843221,w738972263,w738590159
Ligeti Lajos utca 1 w108220462
Liszt Ferenc utca 1 w108220502
Losonc utca 1 w108220519
Luther utca 1 w108220507
Madách liget 11 w458331688,w457953977,w458331689,w456166054,w458331856,w458328592,w456166053,w458331855,w693514146,w458528789,w458331687
Madách utca 3 w903368124,w903368123,w108220476
Május 1. út 8 w108220487,w754073689,w754073692,w696474990,w422847818,w690475386,w690475385,w819269541
Markusovszky utca 1 w108220431
Mártírok útja 4 w682746421,w328039116,w108220451,w108220533
Mauks Ilona utca 1 w108220548
Mészáros Lázár utca 1 w108220463
Mikó Zoltán utca 1 w108220536
Mikszáth Kálmán út 6 w749098388,w108220574,w682746411,w577033816,w577033812,w749098385
Mindszenty József bíboros tér 1 r9729904
Móra Ferenc utca 1 w108220471
Móricz Zsigmond lakótelep 4 w704997016,w704997030,w108220498,w108220506
Móricz Zsigmond utca 2 w108220472,w108220467
Munkás utca 1 w108220543
Nádor utca 1 w108220473
Nagy Iván utca 1 w108220510
Nyárfa utca 3 w785390779,w322198178,w785390776
Nyírfa utca 1 w789002763
Nyírjesi út 3 w754073690,w754073694,w108220480
Nyírjes puszta 1 w789002767
Nyugati ipartelep 2 w108220549,w680417859
O.F.B. földek 1 w789002768
Orgona utca 1 w108220555
Ó utca 3 w930961999,w930961520,w108220950
Óváros tér 1 w242343367
Pajor István utca 1 w704994759
Palóc liget 14 w738972264,w684618979,w684618981,w422283206,w684618973,w684618966,w684618969,w422283207,w684618975,w422283210,w693749892,w422283205,w709802257,w684618971
Palóc Triatlon utca 2 w322198174,w424729522
Patakpart utca 2 w789333569,w789333567
Patvarci út 6 w108220461,w108220584,w696474993,w696474992,w309913724,w599383304
Perczel Mór utca 1 w108220443
Petőfi Sándor utca 1 w108220421
Piactér 2 w764641052,w764641054
Pozsonyi utca 2 w108220485,w941607908
Radnóti Miklós utca 1 w108220540
Rákóczi fejedelem útja 14 w681604393,w547707462,w749098393,w242246775,w690220216,w696474994,w749098384,w681604391,w242246774,w108220512,w749098390,w422842479,w696474989,w749098386
Régimalom utca 1 w108220578
Régi utca 3 w789002770,w575913566,w789002771
Reményik Károly utca 1 w108220547
Rozmaring utca 1 w108220475
Rózsa utca 1 w108220558
Rózsvölgyi Márk utca 1 w108220576
Sántha Kálmán utca 1 w108220477
Semmelweis Ignác utca 1 w704994760
Sipeki Balázs utca 1 w108220569
Spar parkoló 2 w821943028,w734917329
Springa-domb 1 w108220531
Szabó Lőrinc utca 4 w242343368,w422958130,w242343371,w108220517
Szabó püspök utca 1 w422847817
Széchenyi utca 1 w108220452
Szent Imre utca 2 w293116717,w108220577
Szent István utca 1 w108220494
Szerb utca 1 w328039118
Szobok puszta 1 w789333566
Szondi utca 1 w108220583
Szontágh Pál utca 3 w322198759,w108220542,w432254657
Szügyi út 6 w696474996,w690786822,w754073688,w754073693,w422846731,w690786821
Tábor utca 1 w575914201
Táncsics köz 1 w108220527
Tanösvény 9 w832219705,w832219706,w832219704,w391908802,w391908806,w391908804,w832219707,w832219709,w832219708
Tátra utca 1 w397846832
Teleki László utca 1 w108220493
Temető utca 1 w792723146
Thököly utca 1 w108220551
Tihanyi utca 1 w108220459
Tompa Mihály utca 1 w108220455
Tópart utca 4 w328039119,w785390781,w785390782,w292873405
Török Ignác utca 1 w108220470
Trikál József utca 1 w108220458
Újkóvár 1 w292873419
Új utca 1 w292873404
Váci Mihály utca 1 w108220465
Vak Bottyán utca 2 w722319834,w108220474
Vár utca 2 w108220466,w833950431
Veres Pálné utca 3 w293116718,w108220448,w696474991
Vidra utca 1 w785390778
Viola utca 1 w108220484
Vizy Zsigmond utca 1 w108220525
Vörösmarty utca 1 w728113945
Zeke Kálmán utca 1 w406601121
Zichy utca 2 w242343366,w23039162
Zórád Ernő köz 1 w108220534
Zrínyi utca 1 w108220518
Zsák utca 1 w108220571