data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Abaújszántó utcanevek

Abaújszántó határa JOSM link Abaújszántó határa térképen Összesen 54db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ádám Gábor utca 1 w332459670
Ady Endre utca 1 w235929756
Akácos út 1 w235929769
Arany János utca 4 w235940838,w235940850,w235940817,w235940837
Aranyosi utca 4 w332459649,w998041638,w262211637,w998041637
Balassi Bálint utca 1 w332459650
Bánya köz 2 w235929750,w235929759
Bárczai sor 1 w332459651
Bartók Béla utca 2 w235940857,w235940864
Béke utca 6 w332467875,w274701197,w332459652,w235940868,w495744129,w332467874
Cekeházi utca 2 w332459653,w332466482
Csizmadia köz 2 w235929760,w235929758
Dobó István utca 3 w332459654,w332467876,w332459655
Dobszai út 4 w235929782,w332467873,w235929779,w235929781
Dózsa György utca 1 w235929766
Fantó Leó utca 1 w235929768
Fehérhegy utca 1 w235929751
Fürdős köz 2 w235940869,w235940856
Fürdő utca 2 w235929748,w235929752
Gelei Katona István utca 1 w235940854
Harsányi István köz 1 w235940819
Hegyalja út 1 w665062507
Honvéd utca 1 w235940852
Ilosvai Selymes köz 1 w235940853
István király tér 2 w332459656,w332459657
Jászay Pál tér 3 w235940845,w332459658,w332464512
Jókai utca 1 w102827274
József Attila utca 1 w235940851
Kalocsai köz 1 w332459666
Kassai út 2 w548918711,w332468386
Kazinczy sor 1 w235940867
Kis János utca 3 w235929765,w332459660,w559415196
Kiss utca 1 w332459661
Kossuth Lajos tér 4 w332467877,w235940875,w235940879,w332459662
Malomzug utca 1 w332459663
Mária köz 1 w332464517
Meggyeskert út 1 w665063713
Nagy Lajos utca 3 w235940826,w332464531,w332464521
Patak sor 2 w235940828,w332459664
Patay köz 1 w435043830
Perei utca 1 w59685987
Petőfi út 2 w998041639,w262211639
Pince köz 1 w665066042
Rákóczi utca 5 w235940862,w235929762,w235929761,w274700556,w59685989
Sátor köz 1 w235940859
Szabadság utca 1 w235940841
Szeles utca 1 w235940848
Szemán István utca 1 w235929770
Szobonya utca 1 w102827523
Táncsics köz 3 w235940824,w332467878,w495744130
Templom köz 1 w235940842
Thuri köz 1 w235940861
Varga utca 2 w235929757,w235929764
Vasút utca 1 w235929755