data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Monor utcanevek

Monor határa JOSM link Monor határa térképen Összesen 263db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
2. & 3. vágány 1 w184620167
4. & 5. vágány 1 w184620172
Abroncs sor 4 w160154351,w521082368,w521082372,w521243756
Acsádi köz 1 w468307218
Acsádi utca 3 w139963581,w332497818,w332497817
Ady Endre út 10 w224722426,w388538545,w317410050,w320649101,w28357700,w320649104,w320649103,w320649102,w387719498,w320649105
Agyagos dűlő 3 w449868630,w160154356,w521082382
Akácos sor 1 w521082396
Akona sor 1 w521243744
Alkotmány utca 1 w160154394
Alma sor 1 w521082392
Aradi utca 1 w160154342
Arany János utca 1 w139963583
Árpád utca 2 w139965026,w701536998
Ászok sor 1 w521243767
Attila utca 1 w138973363
Avar utca 1 w138912010
Babits Mihály utca 2 w139820706,w530039928
Bacsó Béla utca 1 w311465581
Bajcsy-Zsilinszky utca 5 w521036937,w139962155,w528760078,w521036936,w528760077
Bajza utca 1 w139822411
Balassi Bálint utca 2 w376900070,w139819620
Bánffy Dezső utca 1 w301800555
Barackos dűlő 2 w521082386,w521082387
Baross Gábor utca 1 w138894997
Bartók Béla utca 1 w138913195
Báthori utca 1 w331382468
Batsányi János utca 1 w156885604
Batthyány utca 2 w701537000,w139965024
Beáta utca 3 w376703629,w311465567,w139822413
Békástanya 1 w522085296
Bem utca 1 w160154354
Bercsényi utca 1 w139970684
Bereki dűlő 3 w160154318,w332497848,w521053556
Berkitanya 1 w522087073
Bianka sor 1 w521141474
Blaha Lujza utca 1 w301800561
Bocskai utca 4 w139962154,w521036939,w317410061,w317410063
Bogyózó sor 1 w521243745
Brassó utca 1 w138974246
Bródy Sándor utca 1 w156871870
Burgundi sor 3 w160154364,w160154296,w521058767
Ceglédi út 1 w294498247
Cinka Panna utca 2 w576054180,w139970670
Czuczor Gergely utca 1 w139820708
Csabagyöngye dűlő 2 w521048976,w278647825
Csabagyöngye sor 1 w521037986
Csap sor 1 w160154344
Cseresznye sor 1 w557026970
Csokonai utca 6 w585970117,w332497822,w139963850,w278647822,w332497821,w521036933
Csomoszló sor 3 w521082378,w521243752,w521082374
Damjanich utca 1 w156871874
Daráló sor 1 w160154316
Deák Ferenc utca 3 w387719501,w139962156,w388538547
Diófa dűlő 1 w449868626
Dobó István utca 2 w139965025,w701536999
Donga sor 1 w160154334
Dózsa György utca 5 w299786882,w138909583,w160154362,w530766053,w311465569
Dr. Csanádi György utca 1 w494728111
Dugonics utca 1 w160154330
Dugó sor 3 w521243758,w521243757,w528760076
Eötvös utca 1 w139965028
Eperfa sor 1 w521222397
Erzsébet királyné utca 1 w138968792
Esze Tamás utca 1 w156871872
Ezerjó dűlő 1 w321060929
Favorit utca 1 w521141472
Felsőtanya 1 w522089793
Fenyves sor 1 w557026969
Fillér utca 1 w184620161
Fiumei utca 2 w160154314,w301800560
Fokoló sor 1 w521243746
Fónyad Dezső utca 1 w138505050
Forgách utca 1 w138979354
Forrás dűlő 3 w521142151,w522093274,w449868628
Forrás köz 1 w139962498
Forrás utca 4 w366453390,w521036938,w139962495,w366453942
Forrásszőlő 1 w521612351
Földváritanya 1 w494728089
Fráter György utca 1 w184620163
Furmint sor 1 w521141475
Füleki utca 1 w139820711
Füzes utca 1 w139972727
Gábor Áron utca 1 w156871867
Garam utca 1 w139822121
Garibaldi utca 1 w278647801
Gém utca 1 w138505047
Gép utca 1 w139970665
Gombai út 19 w715731909,w663794985,w663774852,w715731908,w715731920,w715731917,w715731914,w715731905,w715731918,w541881600,w715731919,w715731910,w715731907,w647899312,w715731911,w663774853,w715731906,w521832430,w715731915
Halas utca 2 w160154389,w515109395
Hársfa sor 1 w524832909
Hegedűs Gyula utca 1 w156871873
Hegyessytanya 2 w311465571,w311465578
Hernád köz 1 w138979357
Holdsugár utca 2 w311467850,w139963594
Honvéd utca 1 w521831903
Horoló sor 1 w521048973
Hosszúberek útja 1 w106899267
Hunyadi János utca 1 w138894754
Iglói utca 1 w139820704
Inda sor 1 w160154336
Ipar utca 4 w299802558,w271299009,w299875966,w331361403
Irányi utca 2 w160154401,w320723099
Irsai Olivér dűlő 2 w521058766,w160154378
Izabella sor 1 w521082408
Izabella utca 2 w521082406,w521082405
Jászai Mari tér 1 w323154652
Jókai Mór utca 3 w530039926,w139819621,w530039929
Jósika utca 1 w160154321
József Attila utca 2 w184620180,w701537001
Juhar sor 1 w557023572
Kadarka sor 2 w449854331,w521082402
Kálló esperes utca 1 w138976111
Kancsó utca 1 w521243750
Kapisztrán János utca 1 w160154324
Kármentő sor 2 w160154357,w521243769
Kármentő út 1 w528760082
Kassai utca 1 w139820707
Kas sor 1 w521243743
Katona József utca 1 w301800553
Kazinczy utca 2 w405846768,w138968258
Kékfrankos sor 1 w521037992
Kénlap sor 1 w160154392
Késmárk utca 1 w139822410
Kilátó sor 1 w321060927
Kinizsi köz 1 w139963579
Kinizsi utca 1 w139963588
Kisfaludi utca 1 w139970678
Kiss Ernő utca 1 w138909589
Kistemplom utca 1 w138912008
Kistói út 5 w224722425,w300832915,w301800562,w224722427,w141047967
Klapka utca 3 w139820709,w530039927,w139820710
Kocsis Irma sor 1 w278647819
Kodály Zoltán utca 1 w138913193
Kolozsvári utca 1 w300832914
Korsó utca 1 w521243749
Kós Károly utca 1 w435034804
Kossuth Lajos út 10 w388538544,w387719499,w317419910,w69910338,w388538546,w301800558,w387719497,w125335919,w420018505,w419932068
Kölcsey utca 1 w139819707
Körte sor 1 w521082394
Kövidinka sor 4 w521082401,w160154397,w525222925,w521082400
Köztársaság utca 1 w139963585
Krúdy Gyula utca 2 w562559420,w139822125
Leányka dűlő 1 w521048972
Lehel utca 2 w139822412,w570329403
Liliom utca 2 w311465570,w139965020
Liszt Ferenc utca 1 w138976110
Locsodi utca 1 w402856671
Lőcsei utca 1 w139822123
Madách utca 1 w138979355
Magócsi István utca 1 w521851119
Málna sor 1 w521082393
Malomhegy utca 1 w139972729
Mandula sor 1 w160154300
Mária utca 1 w160154346
Maros utca 1 w138976109
Martinovics Ignác utca 1 w301800557
Mártírok útja 1 w138891333
Mátra utca 1 w376703623
Mátyás király utca 2 w138891245,w521036940
Mendei utca 4 w585970597,w160154384,w521082388,w574816904
Merlot dűlő 1 w521048975
Mézesfehér dűlő 1 w278647823
Mézes sor 1 w521082398
Mező utca 1 w138912009
Mikes utca 1 w139970680
Mikszáth Kálmán utca 1 w160154367
Mogyoró sor 1 w160154340
Monor, 1. vágány 1 w321089769
Monori dűlő 2 w292547513,w292547519
Monori út 1 w184620159
Móricz Zsigmond utca 4 w317419914,w317419913,w69951823,w184620160
Munkácsy Mihály utca 1 w139963587
Munkás utca 1 w138979356
Murányi utca 1 w138979353
Muskotályos sor 1 w521048971
Nádas utca 1 w323154656
Nagydiófa utca 2 w139972730,w311472357
Napsugár utca 1 w139963590
Narancsízű sor 2 w521243762,w521243761
Németh Ágoston utca 1 w138909587
Nemzetőr köz 1 w139963582
Nemzetőr utca 1 w139963592
Nyitrai utca 1 w323154654
Oportó dűlő 1 w521082409
Ország út 21 w271299038,w320649100,w294498309,w271299028,w271299043,w271299029,w294498494,w69910325,w522066597,w294498353,w300826981,w294498525,w294498405,w294498469,w177314870,w339638111,w294498347,w294498398,w294498466,w156887851,w294498295
Othello sor 1 w521142157
Őszibarack sor 2 w521082389,w521082390
Pannónia kincse sor 1 w521142164
Paplapos 1 w522096004
Páskom utca 1 w138912007
Péteri út 2 w139822122,w112176472
Petőfi Sándor utca 3 w138891354,w138909577,w299786881
Pfeiffer Izsák utca 1 w184620171
Piac tér 2 w299803343,w299803344
Pilisi út 1 w160154298
Pince utca 1 w139970676
Piszke sor 1 w521082395
Pósa Lajos utca 2 w138913194,w361887428
Pozsonyi utca 1 w530039744
Présház sor 2 w521082379,w528760075
Prés sor 2 w521243760,w521243759
Puskin utca 1 w138913198
Puttony sor 1 w593816026
Rákóczi utca 1 w138973362
Rákosi Jenő utca 1 w160154399
Rét utca 2 w138911843,w156871877
Ribizli sor 1 w160154290
Rizling dűlő 4 w521058768,w521141476,w332497858,w521057079
Rózsafa sor 2 w557022497,w557021576
Saraboló utca 1 w521243748
Sárfehér sor 1 w449854332
Simon István utca 1 w184620169
Somogyi Béla utca 1 w139822129
Strázsahegyi dűlő 3 w160154304,w521060758,w521036931
Stromfeld Aurél utca 1 w160154372
Sutyuló utca 1 w521243747
Szabó Ervin utca 1 w138976116
Szabó Ilonka utca 1 w138979359
Szatmári utca 1 w138976115
Széchenyi utca 1 w138896144
Székely Bertalan köz 2 w574813580,w522081285
Székely Bertalan utca 1 w139963595
Széles út 1 w288917667
Szélmalom utca 1 w138911844
Szent Orbán tér 1 w402856673
Szilágyi Dezső utca 3 w301800559,w160154291,w530766052
Szilhát utca 1 w139970674
Szilvás dűlő 1 w521222396
Szlanka sor 1 w521141471
Szőlőhegy utca 1 w156885603
Szürkebarát dűlő 2 w521048970,w521048969
Tamási Áron utca 1 w139970668
Táncsics Mihály utca 1 w138979358
Tátra utca 1 w139822126
Téglaházi dűlő 2 w278647802,w521243765
Tekerő dűlő 1 w521082391
Temesvári utca 1 w160154308
Tetej dűlő 1 w521037990
Toldi utca 1 w138973361
Tompa Mihály utca 1 w160154307
Tót Fekete sor 1 w521243768
Tó utca 1 w160154387
Töltike sor 3 w521082369,w160154374,w521082370
Törköly sor 1 w521142162
Traktor utca 1 w139970667
Turner Ferenc utca 2 w521827934,w494728106
Türr István utca 1 w156871871
Váci Mihály utca 1 w139970673
Váczi Mihály köz 1 w468307219
Vasadi út 1 w38878688
Vásárhelyi Garden 1 w583365181
Veres Pálné utca 1 w422079249
Virág utca 1 w138897911
Völgykút dűlő 1 w278647820
Völgy utca 1 w301800563
Vörösmarty utca 2 w139822127,w562559422
Wesselényi utca 3 w521036941,w138891332,w521036942
Ybl Miklós utca 1 w160154370
Zalagyöngye sor 1 w521082397
Zólyom utca 3 w376703619,w376703626,w139822124
Zöldmező utca 1 w139970675
Zrínyi utca 1 w139819706