data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Kiskunhalas utcanevek

Kiskunhalas határa JOSM link Kiskunhalas határa térképen Összesen 360db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
9-es dűlő 1 w218442331
Áchim András utca 1 w81161257
Ady Endre utca 2 w1004462425,w81243643
Ág utca 2 w81161182,w118521183
Akác köz 1 w518292483
Alkony utca 1 w81238692
Alkotmány utca 1 w519336398
Állomás utca 2 w651715800,w81161247
Álmos utca 2 w81161245,w81161253
Apponyi tér 1 w81245655
Arany János utca 1 w81243665
Árok utca 1 w372005352
Árpád utca 1 w81238644
Árvácska utca 1 w285346313
Árvalányhaj utca 2 w585311161,w219421440
Átlós utca 3 w557857412,w557857410,w623425001
Átlós út 4 w52036022,w557857413,w33648627,w557857411
Attila utca 2 w225377833,w225377831
Avar utca 1 w81246331
Bácskai utca 2 w470210278,w112569035
Bacsó László utca 3 w652375395,w81243654,w81238734
Bajcsy-Zsilinszky utca 1 w225375388
Bajnár utca 1 w518326365
Bajnok utca 1 w107421022
Bajza utca 1 w81161148
Balajthy Dénes utca 1 w285346317
Bálvány utca 1 w81161207
Bánegyháza utca 1 w219037442
Bangó Péter utca 1 w285346322
Baranyai Ferenc utca 1 w81161149
Baross utca 1 w81161174
Bástya utca 1 w81238642
Báthory utca 1 w81248698
Batthyány utca 8 w611204030,w81246334,w611204029,w611204035,w81248561,w470210261,w124318576,w470210270
Bedekovich Lőrinc utca 3 w118521182,w81161178,w563034415
Béke utca 1 w81245654
Bem utca 2 w225375368,w81161170
Bercsényi utca 1 w81161133
Berki Viola utca 1 w81186883
Berzsenyi utca 1 w81161131
Bessenyei tér 1 w470200356
Bethlen Gábor tér 2 w1004462423,w1004462422
Bimbó utca 1 w81243668
Bocskai utca 1 w81246330
Bodza utca 1 w81245620
Bojtár utca 1 w81161217
Bokor utca 1 w470200360
Bokréta utca 1 w118521197
Bornemissza Gergely utca 1 w112569041
Boróka utca 1 w81161251
Borostyán utca 1 w684153307
Borz utca 1 w81161242
Botond utca 2 w56516620,w829329583
Brázay Kálmán utca 2 w652375399,w412408178
Brinkus Lajos utca 2 w81243640,w81243642
Budai Nagy Antal utca 1 w81161165
Budár utca 1 w81161231
Bükkönyös utca 4 w81243664,w652375397,w652375402,w652375391
Czuczor utca 1 w81245611
Csalogány utca 2 w81238669,w81243663
Csap utca 2 w563034416,w81161209
Csendes köz 1 w81245618
Cserény utca 1 w81245622
Cserepes utca 1 w112569038
Cseresznyés utca 2 w219421429,w877868111
Csigabiga dűlő 1 w246324556
Csiga utca 1 w470210238
Csillag utca 1 w81238704
Csipke utca 1 w81238725
Csokonai utca 2 w470210293,w56516601
Csónak utca 1 w470200357
Dália utca 1 w285346314
Damjanich utca 1 w81238677
Deák Ferenc utca 1 w81161128
Dekáni Árpád utca 1 w81243660
Diószegi Balázs utca 3 w332450271,w332450274,w332450268
Dobó utca 1 w81161136
Dob utca 2 w184259757,w1056852525
Dózsa György utca 1 w81239179
Dr. Monszpart László utca 2 w81239158,w184259344
Dr. Nagy Mór utca 3 w563034421,w33285005,w1056852526
Dugonics utca 1 w81161162
Eötvös utca 3 w225375384,w225375370,w225375362
Eperd utca 1 w81248612
Epreskert utca 1 w219421431
Erdei tér 4 w412406675,w412403985,w412406676,w282794015
Erzsébet királyné tér 1 w81239176
Eskü tér 1 w81248678
Esze Tamás lakótelep 1 w519324252
Fácán utca 1 w81161224
Fakopács utca 1 w219421428
Fazekas Mihály utca 3 w470200348,w470200350,w470200349
Fecske utca 1 w470210236
Fejérföld utca 3 w470210241,w26515853,w81245927
Fejeték tanösvény 2 w558575576,w558575580
Félegyházi út 1 w76726828
Fenyő utca 2 w81248619,w563034417
Fridrich Lajos utca 1 w205753357
Futó utca 1 w470200361
Fűrész utca 1 w81245653
Füzér utca 2 w33288183,w557857422
Füzes utca 2 w651715818,w81162991
Gaál Lajos utca 1 w285346320
Gábor Áron utca 1 w81162986
Galagonya utca 1 w81245619
Galamb utca 1 w518329202
Gárdonyi Géza utca 3 w495463044,w617595930,w81161123
Gerle utca 1 w81161186
Gimnázium utca 4 w170337347,w225375366,w184259769,w225375375
Gólya utca 2 w829244812,w81238713
Gózon utca 1 w56516596
Grósz Ferenc utca 1 w518329609
Gubodi út 1 w81161140
Gyapjú utca 1 w81245650
Gyárfás István utca 1 w81245629
Gyep utca 2 w124317862,w124317861
Gyöngyvirág utca 1 w81161218
Hajnal utca 1 w81238640
Hajó utca 2 w470210232,w652320795
Halászcsárda utca 2 w585311159,w219421438
Harangostelep utca 1 w81245609
Harangos tér 1 w81245645
Hársfa utca 1 w56516593
Határ utca 1 w56516580
Hatöles út 1 w81248744
Hattyú utca 1 w81245644
Henger utca 1 w81161142
Híd utca 1 w81161230
Hímző utca 1 w81161235
Hírnök utca 1 w81161177
Hódi Géza utca 1 w518344967
Hold utca 1 w81161167
Holló utca 1 w81161125
Homok utca 1 w518346094
Honvéd utca 1 w81238731
Hősök tere 4 w81161143,w519303134,w165756340,w81246333
Hunyadi utca 1 w81238641
Huszár utca 4 w829270615,w81245648,w829269606,w81245643
Ibolya utca 1 w285346312
Imreh Mária utca 1 w81161157
Iparszőlők útja 3 w81248752,w219038596,w585311158
Izabella utca 2 w246324551,w519305506
Jácint utca 1 w81245615
Járószék utca 1 w56516575
Jegenye utca 1 w81161208
Jókai utca 4 w295084101,w225377827,w295084100,w225377832
Jósika utca 1 w81243673
József Attila utca 1 w81238665
Juhar utca 2 w495463041,w495463042
Kadarka utca 1 w518294779
Kalap utca 4 w985990080,w81238660,w985990377,w985990081
Kálvin tér 1 w81245665
Kamilla utca 1 w81161255
Kanizsa tér 1 w519308886
Karacs Teréz utca 1 w495463046
Karányi sík útja 1 w219038595
Kárász utca 3 w81161256,w331115713,w331115839
Kard utca 1 w81161196
Kardvirág utca 1 w81161175
Kármán utca 1 w112569036
Károly utca 1 w56516612
Kárpát utca 1 w81161221
Kassa utca 1 w81161206
Katona József utca 1 w33284983
Kazal utca 2 w470210245,w81186884
Kazinczy utca 1 w56516622
Keceli út 1 w81245631
Kertész utca 2 w802733688,w81161160
Kéve utca 1 w81161141
Kiffer utca 1 w81161254
Kígyó utca 1 w81161234
Kinizsi utca 1 w81161185
Kisfaludy utca 1 w56516586
Kismarton utca 1 w81161199
Kmeth Sándor utca 1 w81248815
Kolmann utca 1 w1030042997
Kopolyai út 1 w76726829
Kopolya köz 1 w519309849
Korda Imre utca 1 w519310062
Kórház utca 1 w81245641
Korvin utca 1 w56516573
Kosár utca 1 w81245640
Kossuth utca 5 w282794014,w81243658,w659353765,w184259783,w470200346
Kovács Pál tér 1 w519311286
Kökény utca 1 w519311547
Kölcsey utca 3 w56516582,w617595946,w470210291
Kőrösi út 4 w81245929,w295084103,w295084102,w81248652
Kötönyi út 1 w81248578
Középsőipartelep tanya 1 w81238667
Köztársaság utca 3 w282794016,w76726830,w470193298
Kun kapitány utca 1 w285346316
Kun tér 1 w307681499
Kuruc vitézek tere 5 w184110809,w81248602,w184110372,w419430714,w81161179
Lakatos Vince utca 1 w519312642
Laktanya utca 1 w372004299
Lapály utca 1 w470200362
Latabár utca 1 w219421430
Lehel utca 1 w470193294
Lepke utca 1 w81238733
Levendula utca 1 w81245634
Liget utca 1 w205753409
Lomb utca 1 w386315268
Lovag utca 1 w81245647
Lovarda utca 1 w81161204
Lőtér utca 1 w519330837
Lugas köz 1 w519331751
Magyar utca 2 w81239161,w81243644
Majsai út 4 w81248577,w611204034,w271042768,w817273354
Május 1. tér 7 w617595914,w1035070014,w1035070015,w617595913,w1035070016,w1035070013,w81243649
Malom sor 3 w81246335,w81245926,w549030479
Mályva utca 1 w519332614
Margaréta utca 1 w81161203
Markovics Mária utca 2 w563029317,w81161129
Mártírok útja 2 w81245630,w107420944
Mátyás tér 1 w225375382
Mázsa utca 2 w81161227,w829317778
Mérleg utca 2 w652320794,w470210234
Mészáros Lázár utca 1 w285346315
Mocsári Lajos utca 1 w81245616
Molnár utca 1 w81161163
Munkács utca 2 w205798606,w652375393
Muskátli utca 1 w285346311
Nád utca 1 w81161215
Nagy Czirok László utca 1 w81245614
Nagy Kálmán utca 1 w470210287
Nagy Szeder István utca 3 w295084104,w295084105,w81243641
Nap utca 1 w107421020
Nefelejcs utca 1 w81238658
Nemzetőr utca 1 w285346321
Nyárfa utca 3 w985988812,w81238720,w829270614
Nyár utca 1 w81248674
Nyíl utca 1 w470200355
Nyírfa utca 2 w617595933,w81245639
Nyúl utca 1 w519335715
Olajbányász utca 5 w200959618,w81238694,w81238690,w200959617,w201742173
Olajosok útja 1 w76726824
Ormánság utca 1 w81245621
Ó utca 1 w414910645
Ősök tere 1 w553535988
Ősz utca 2 w985990648,w81238726
Pacsirta utca 1 w81248670
Páfrány utca 1 w205753402
Pákász utca 1 w81186899
Pálma tér 2 w519333502,w81245635
Pandúr utca 1 w285346319
Parti utca 1 w519335420
Pásztor utca 1 w81238653
Patkó utca 1 w81162987
Pattantyús utca 1 w518327509
Perc köz 1 w470200359
Peterka József utca 1 w81161130
Petőfi utca 1 w76726803
Pipacs utca 1 w81245636
Pipa utca 1 w81245642
Platán utca 2 w219421437,w219421425
Polgár utca 1 w81238663
Posta utca 2 w225375372,w652292436
Pozsony utca 3 w81248617,w81248589,w81161139
Práger Ábrahám utca 1 w81161250
Radnóti Miklós utca 1 w81161172
Rákóczi tér 4 w81238668,w414910643,w81245608,w519336345
Rakodó utca 1 w81161126
Rege utca 2 w652296756,w81245613
Régi Vadkerti út 1 w219035629
Rét utca 1 w519336713
Révész György utca 1 w81245658
Rezeda utca 1 w81238702
Róka utca 2 w519337864,w519337866
Róna utca 2 w218448974,w218448980
Rózsa tér 1 w225377829
Sáfrány utca 1 w219421427
Sárgarigó utca 1 w219421447
Sárkány utca 1 w81161181
Sarló utca 1 w386314284
Sáros utca 1 w81245617
Sas utca 1 w81161243
Semmelweis tér 4 w617595915,w617595916,w617595917,w81239167
Sereg utca 1 w56516610
Sétáló utca 2 w165759374,w165761512
Síp utca 1 w519338577
Sólyom utca 2 w652320796,w81245651
Sóstó utca 1 w56516577
Stepanek Ernő utca 1 w81245633
Szabadkai út 1 w81243671
Szabadság tér 1 w225377830
Szabó Ervin utca 1 w81248596
Szalag utca 1 w81161248
Szállás utca 1 w81161145
Számadó utca 1 w81161205
Szántó Kovács utca 1 w81161241
Szász Károly utca 3 w81245652,w386358749,w1117125089
Szathmáry Sándor utca 1 w81161135
Széchenyi utca 6 w829329582,w81245928,w412403987,w611204031,w617595945,w470200347
Szegedi út 1 w35099274
Szegfű utca 1 w81248681
Székely utca 3 w553530163,w225375367,w81161238
Széksós utca 1 w112569037
Szélmalom utca 1 w81161249
Szélmolnár utca 1 w285346325
Szénás utca 1 w76726826
Szentgál utca 1 w81248567
Szent György tér 2 w414910644,w81238711
Szentháromság tér 2 w519339647,w81243670
Szent Imre utca 1 w81243672
Szent István utca 1 w81238673
Szép utca 2 w829269605,w81238727
Szilády Áron utca 2 w519303135,w617595944
Szilvás köz 1 w519340539
Szondy utca 1 w81161252
Szőlő utca 1 w519335418
Szövetség tér 1 w81161169
Tábor utca 1 w81161147
Tambura utca 1 w81238688
Táncsics utca 1 w165759379
Tárnok utca 1 w225377828
Tárogató utca 1 w285346323
Tavasz utca 1 w81161132
Téglagyári köz 1 w519343501
Téglagyári út 1 w519343966
Temető utca 2 w563034877,w81161173
Thorma János utca 1 w76726834
Thúry József utca 1 w225375365
Tinódi utca 1 w519344366
Tóköz utca 1 w470200364
Toldi utca 1 w519345156
Tompa utca 1 w81161237
Tormássy János utca 1 w81161211
Tóth János utca 1 w285346318
Tó utca 2 w81186886,w617595943
Török utca 1 w81243667
Tuba utca 1 w81161223
Tulipán utca 2 w519333542,w81161195
Új utca 1 w56516599
Vadász utca 1 w81238680
Vadkerti út 1 w56516570
Vajda utca 1 w519335716
Vállalkozók útja 2 w205798636,w1112688894
Ván Benjámin utca 1 w470210280
Vári Szabó István utca 1 w519344797
Városháza utca 1 w81161158
Városkert utca 4 w81248586,w470200351,w81248587,w470200352
Vásártér utca 1 w81245610
Vass Lajos utca 3 w81238707,w81239170,w519331078
Vas utca 1 w81245649
Vasút utca 2 w107420943,w81243657
Venyige utca 1 w219421436
Vezér utca 1 w107421018
Vihar utca 1 w81245646
Viola utca 1 w81161154
Virág utca 1 w81161151
Vitéz utca 1 w225375386
Víz utca 2 w519336714,w81248631
Vörösmarty utca 3 w56516588,w470210292,w470210290
Zalán utca 1 w386314589
Zerge utca 1 w414910647
Zöldhalom utca 1 w56516572
Zrínyi utca 1 w56516618
Zsák utca 1 w112569040
Zsigray Julianna utca 1 w81245632
Zsoltina utca 3 w219421433,w585311160,w877868110