data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Keszthely utcanevek

Keszthely határa JOSM link Keszthely határa térképen Összesen 252db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 5 w217692143,w201817626,w1056199172,w1056199173,w1056199174
Alsópáhoki út 16 w1056199171,w199370721,w330882614,w1056199161,w1056199162,w1056199165,w1056199168,w1056199169,w1056199170,w1056199167,w1056199166,w1056199158,w1056199160,w184487212,w477655344,w698288308
Apát utca 1 w201905886
Arany János utca 1 w32837643
Árnyas köz 1 w203631178
Árnyas utca 2 w820429396,w98960990
Árpád-házi Szent Erzsébet tér 1 w437960349
Árpád utca 2 w32840070,w98217619
Árvácska köz 3 w203777672,w203777673,w203777675
Asbóth utca 1 w172049883
Bajcsy-Zsilinszky utca 1 w32840094
Bakacs utca 2 w225825170,w32837639
Balassa Bálint utca 2 w98217655,w694055736
Balaton utca 1 w32827674
Balogh Ferenc utca 1 w202866642
Baross Gábor utca 1 w167860146
Bástya utca 3 w694055731,w704150024,w98217602
Báthory utca 1 w98217600
Batsányi utca 1 w201789841
Bécsi kapu utca 3 w437970514,w98217652,w226258219
Bem József utca 3 w436543167,w32840298,w714781257
Bercsényi Miklós utca 2 w199370706,w98217626
Béri Balogh Ádám utca 1 w98217607
Berki sétaút 1 w165213111
Berzsenyi Dániel utca 1 w98217615
Bessenyei György utca 2 w32840044,w820362584
Bikedi sor 1 w98961181
Bokréta utca 1 w98961026
Bólyai utca 1 w32840296
Borbás Vince sétány 2 w32840088,w97089544
Bottyaháti utca 1 w98961119
Búzavirág utca 1 w98961113
Buzogány utca 1 w165548892
Cholnoky Jenő utca 1 w32840034
Csabagyöngye utca 4 w203943231,w98961178,w203627782,w203626017
Csák György utca 2 w98217666,w899502384
Csány László utca 1 w32837644
Csapás út 10 w199370707,w171813617,w171825818,w171943633,w201896366,w171813620,w226911692,w171813618,w171943636,w201896368
Csárda utca 1 w34290881
Csendes köz 1 w98217620
Csengey Dénes sétány 1 w731982878
Cserszeg utca 6 w202172073,w961116846,w74034414,w436543169,w436543170,w171947099
Csik Ferenc sétány 3 w217911028,w495469918,w32837632
Csizmadia utca 1 w32840071
Csókakő utca 1 w165548889
Csók István utca 1 w25768915
Csokonai Vitéz Mihály utca 1 w32827685
Damjanich utca 1 w202871621
Dankó utca 1 w202939473
Darnay Kálmán utca 1 w32840035
Deák Ferenc utca 3 w217692139,w662929554,w167860143
Deininger Imre utca 1 w437960449
Delden tér 2 w475959462,w475959463
Déryné utca 1 w32840097
Diófa köz 1 w203774095
Diófa utca 1 w98961041
Dobó István utca 1 w32840045
Dózsa György utca 1 w32827690
Egry József utca 1 w93445526
Entz Géza sétány 1 w122076604
Eötvös utca 2 w98217668,w202595571
Epreskert út 2 w202958605,w98217644
Erdész utca 1 w203984421
Erkel Ferenc utca 1 w32840037
Erzsébet királyné útja 4 w100115611,w214799328,w336066905,w336066676
Esze Tamás utca 1 w32840067
Faludi utca 3 w165555243,w183176367,w174962346
Fáy András utca 1 w201877737
Fecske utca 1 w327960701
Fejér György utca 1 w74034422
Felsőmajori út 1 w820362583
Fenéki út 1 w202015128
Fenyves allé 8 w357372201,w108583404,w356969460,w332382466,w357478048,w344198567,w356969459,w344198566
Fenyves utca 1 w32840075
Festetics György utca 7 w202018944,w32827700,w202938085,w202938083,w202018952,w202018940,w202015126
Fodor utca 21 w730279026,w730279028,w730279027,w202587147,w202587155,w730279021,w730279022,w202681716,w730279023,w730279024,w93445533,w732067653,w202587148,w202587158,w218686169,w218686170,w218686168,w218686171,w732067654,w730279029,w730279031
Fő tér 1 r13816878
Fő tér 3 w28932591,w32840297,w899505913
Frech Miklós utca 1 w171938019
Fuvaros utca 1 w173030433
Fülemüle utca 2 w202939452,w202939469
Füvészkert utca 2 w820362582,w32840098
Gagarin utca 1 w32837629
Galamb utca 1 w201956712
Gelencsér utca 1 w74034416
Georgikon utca 6 w694055733,w289161978,w201832056,w767864092,w289161977,w714781261
Goldmark Károly utca 1 w98217649
Gyöngyvirág köz 1 w203774096
Gyöngyvirág utca 4 w203774094,w98961070,w98961042,w820429398
Gyöpi út 2 w437963055,w822973863
György bíró utca 2 w202595578,w93445528
Györök György utca 1 w93445534
Hajnal köz 1 w437963346
Hajnal utca 1 w98961153
Hajnóczy utca 1 w32840054
Hanczók utca 1 w32827691
Helikon köz 2 w201983695,w201983694
Helikon utca 4 w32837646,w1060121781,w341299234,w100115553
Herman Ottó utca 1 w93445539
Hévizi út 4 w183062898,w100115536,w199370709,w599636897
Honvéd utca 2 w98217627,w98217665
Hóvirág utca 1 w32840077
Hunyadi utca 1 w25748249
Ibolya köz 1 w203635203
Ibolya utca 1 w98961149
Ifjúság utca 3 w203635213,w203649327,w98961019
Iskola utca 1 w201951690
Jankó János út 1 w202957065
Jegenye utca 1 w32840061
Jókai utca 1 w201947359
József Attila utca 1 w32840073
Kacsóh Pongrác utca 1 w32837648
Károly Gyula utca 2 w98217630,w314788384
Kárpát utca 1 w98961054
Kastély utca 2 w694055734,w32837651
Katona József utca 3 w173030876,w173030581,w74034424
Kazinczy Ferenc utca 5 w32827703,w32827705,w714781253,w100115615,w714781252
Keringő utca 4 w203763578,w98961089,w203855422,w203855656
Keszthely nyugati elkerülő út 6 w254321456,w268384031,w93445537,w357478052,w256106972,w714785992
Kilátó köz 1 w203855421
Kinizsi Pál utca 1 w32840092
Kísérleti utca 1 w32840047
Kisfaludy utca 2 w968619721,w98217659
Kis utca 1 w219185889
Klempa Károly köz 3 w731785368,w731785364,w731785363
Kócsag utca 1 w202871857
Kodály Zoltán utca 2 w202939456,w165548862
Koponári utca 1 w98961123
Korona utca 1 w98217669
Kossuth Lajos utca 14 w202014648,w217692149,w839606309,w165555263,w25216667,w987014490,w202013242,w971570078,w202013244,w1059933728,w167860140,w32837635,w436543171,w214789665
Kőfejtő lejtő 1 w171810334
Kulcsár Fábián köz 1 w731785382
Külső Zsidi út 13 w436543197,w171943632,w436543172,w171943638,w171943630,w617197433,w436543174,w614751493,w436543176,w436543175,w436543173,w436543193,w219899562
Laczkovics utca 1 w32840043
Laky Demeter köz 1 w731982876
Lapályos utca 2 w820417981,w820417982
Lehel utca 1 w32840066
Liliom utca 1 w98217672
Lippay Gáspár út 1 w171827585
Lipp Vilmos köz 1 w731982877
Liszt Ferenc utca 1 w98217637
Lóczy Lajos utca 1 w32840033
Lovassy Sándor utca 2 w32827697,w658875007
Lőtéri utca 1 w437965739
Madách utca 2 w97089545,w217911031
Magvető köz 1 w98961145
Magvető utca 1 w98961055
Magyar utca 1 w32840068
Malom utca 1 w32827682
Mandula utca 1 w203856037
Martinovics utca 1 w32840042
Mártírok útja 1 w32827698
Mátyás király utca 1 w32840046
Meggyfa utca 1 w32840062
Mély út 2 w820429390,w98961128
Mikus Gyula sétány 1 w201919032
Móra Ferenc utca 1 w32827681
Móricz Zsigmond utca 1 w32837649
Munkácsy Mihály utca 1 w32837626
Munkás utca 1 w32840072
Murvás út 1 w226911681
Múzeum utca 1 w97089547
Nádas köz 1 w32840063
Nádor utca 1 w32837640
Nagy Imre utca 1 w32840299
Nagy Lajos király utca 2 w32840300,w32840069
Nagyváthy János utca 1 w93445540
Napfény köz 1 w98960989
Napfény sor 3 w203785178,w203779139,w203779141
Napfürdő utca 2 w98961021,w203855654
Napsugár utca 1 w202936604
Nyárfa utca 1 w32840032
Nyár utca 1 w98961109
Öv utca 1 w204692964
Pacsirta utca 1 w98217670
Pajta alja út 1 w98217650
Palotai utca 1 w98961103
Pál utca 6 w26518569,w1059829950,w694055735,w704150025,w599306731,w599306736
Pammer István utca 1 w93445532
Park utca 3 w219186444,w32837654,w100115618
Patkó köz 4 w203855655,w203791144,w203791161,w98961035
Patkó utca 2 w98961147,w98961080
Pázmány Péter utca 1 w32840040
Pethe Ferenc utca 1 w93445524
Pethő utca 2 w970499965,w32837637
Petőfi utca 2 w201789317,w336066904
Piac tér 3 w968771797,w214794982,w201959430
Pilikáni utca 2 w204717221,w98961059
Pipacs utca 1 w98217673
Pipáskert utca 1 w98217643
Porkoláb utca 1 w98961115
Rákóczi tér 4 w25216663,w201832058,w172188713,w201931642
Rákóczi út 2 w214798529,w32827677
Rezgő utca 1 w98217639
Rezi utca 1 w98961091
Rezi út 11 w1012992297,w1012992288,w1012992298,w1012992295,w1012992296,w521240954,w521240943,w1012992289,w98217667,w617197432,w203914287
Rigó utca 1 w98961061
Római út 4 w820538154,w820538153,w820538155,w98217631
Rózsalugas 1 w370395587
Rózsa utca 2 w32837631,w219186331
Ruszek József utca 2 w32840091,w961232499
Sági János utca 1 w202870784
Sajka utca 2 w202939463,w202939476
Schwarz Dávid utca 8 w32840058,w820362588,w820362585,w820362587,w32840057,w32840056,w32840055,w820362586
Sebessy Kálmán köz 1 w731982875
Semmelweis Ignác utca 1 w32840089
Sirály utca 1 w217911032
Skála köz 1 w201936980
Sóhaj allé 4 w100115576,w32837655,w1060239340,w1060239341
Sopron utca 4 w493626193,w98217656,w1059858879,w1059858880
Sömögyei út 1 w171828243
Sörház utca 1 w34291128
Stromfeld Aurél utca 2 w1055798607,w98217648
Szalasztó utca 1 w201832054
Széchenyi utca 2 w1060121776,w32837652
Szegfű utca 1 w98217625
Szendrey Júlia utca 2 w733744577,w167860145
Szendreytelepi út 4 w93308096,w330882604,w289161979,w330882603
Szent Erzsébet út 5 w226140620,w1059858887,w171828245,w1059858888,w201000562
Szent József utca 1 w98217647
Szent Miklós utca 4 w93445525,w436543177,w218623668,w218623669
Szerecz Imre köz 1 w731785369
Szigony utca 2 w202939459,w202939454
Szüret utca 1 w203765721
Táncsics Mihály utca 3 w32840052,w1059858882,w1059858883
Tapolcai út 2 w658875006,w201931644
Tavasz utca 2 w98961064,w98961012
Tessedik Sámuel utca 1 w32827694
Tipegő köz 3 w98961008,w98961110,w203635206
Tipegő utca 1 w98960994
Toldi Miklós utca 1 w32840095
Tomaji sor 2 w98961037,w203626517
Tompa Mihály utca 3 w314788381,w314788382,w98217651
Tulipán utca 1 w203774093
Tündérlak út 1 w74034419
Unterberger utca 3 w93445531,w214798530,w93445523
Vadaskerti út 1 w26518657
Vak Bottyán utca 2 w1055825526,w32837630
Városház utca 1 w32837636
Várvölgyi utca 1 w98961075
Vásár tér 7 w201930205,w202169787,w201930202,w202169784,w202169790,w201930203,w202169793
Vass Miklós utca 1 w356082290
Vaszary Kolos utca 14 w330882607,w202870785,w32837641,w165548872,w165548894,w165548883,w1055798604,w165548890,w165548896,w165548882,w165548887,w93445529,w98217628,w330882608
Verébhegyi út 1 w98960991
Viola utca 2 w98961034,w203781344
Vitorlás sétány 1 w32840086
Vörösmarty utca 2 w32837647,w32827706
Zámor utca 2 w32840096,w201492749
Zeppelin tér 6 w201950409,w201950405,w201948120,w970499964,w970499963,w201950411
Zöldmező utca 1 w32840051
Zrínyi Miklós utca 1 w32827673
Zsidi út 3 w171943634,w171943629,w171943639