data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Keszthely utcanevek

Keszthely határa JOSM link Keszthely határa térképen Összesen 251db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w201817626,w217692143
Alsópáhoki út 5 w184487212,w330882614,w199370721,w698288308,w477655344
Apát utca 1 w201905886
Arany János utca 1 w32837643
Árnyas köz 1 w203631178
Árnyas utca 2 w820429396,w98960990
Árpád-házi Szent Erzsébet tér 1 w437960349
Árpád utca 2 w98217619,w32840070
Árvácska köz 3 w203777673,w203777672,w203777675
Asbóth utca 1 w172049883
Bajcsy-Zsilinszky utca 1 w32840094
Bakacs utca 2 w32837639,w225825170
Balassa Bálint utca 2 w694055736,w98217655
Balaton utca 1 w32827674
Balogh Ferenc utca 1 w202866642
Baross Gábor utca 1 w167860146
Bástya utca 3 w704150024,w98217602,w694055731
Báthory utca 1 w98217600
Batsányi utca 1 w201789841
Bécsi kapu utca 3 w437970514,w226258219,w98217652
Bem József utca 3 w714781257,w436543167,w32840298
Bercsényi Miklós utca 2 w98217626,w199370706
Béri Balogh Ádám utca 1 w98217607
Berki sétaút 1 w165213111
Berzsenyi Dániel utca 1 w98217615
Bessenyei György utca 2 w820362584,w32840044
Bikedi sor 1 w98961181
Bokréta utca 1 w98961026
Bólyai utca 1 w32840296
Borbás Vince sétány 2 w32840088,w97089544
Bottyaháti utca 1 w98961119
Búzavirág utca 1 w98961113
Buzogány utca 1 w165548892
Cholnoky Jenő utca 1 w32840034
Csabagyöngye utca 4 w203943231,w203626017,w203627782,w98961178
Csák György utca 2 w98217666,w899502384
Csány László utca 1 w32837644
Csapás út 10 w201896366,w171943633,w171825818,w199370707,w226911692,w171813617,w171943636,w171813618,w201896368,w171813620
Csárda utca 1 w34290881
Csendes köz 1 w98217620
Cserszeg utca 6 w74034414,w202172073,w436543170,w961116846,w171947099,w436543169
Csik Ferenc sétány 3 w495469918,w217911028,w32837632
Csizmadia utca 1 w32840071
Csókakő utca 1 w165548889
Csók István utca 1 w25768915
Csokonai Vitéz Mihály utca 1 w32827685
Damjanich utca 1 w202871621
Dankó utca 1 w202939473
Darnay Kálmán utca 1 w32840035
Deák Ferenc utca 3 w662929554,w217692139,w167860143
Deininger Imre utca 1 w437960449
Delden tér 2 w475959462,w475959463
Déryné utca 1 w32840097
Diófa köz 1 w203774095
Diófa utca 1 w98961041
Dobó István utca 1 w32840045
Dózsa György utca 1 w32827690
Egry József utca 1 w93445526
Entz Géza sétány 1 w122076604
Eötvös utca 2 w98217668,w202595571
Epreskert út 2 w98217644,w202958605
Erdész utca 1 w203984421
Erkel Ferenc utca 1 w32840037
Erzsébet királyné útja 4 w336066905,w100115611,w214799328,w336066676
Esze Tamás utca 1 w32840067
Faludi utca 3 w174962346,w183176367,w165555243
Fáy András utca 1 w201877737
Fecske utca 1 w327960701
Fejér György utca 1 w74034422
Felsőmajori út 1 w820362583
Fenéki út 1 w202015128
Fenyves allé 8 w356969460,w357372201,w108583404,w356969459,w332382466,w344198566,w344198567,w357478048
Fenyves utca 1 w32840075
Festetics György utca 7 w202938083,w32827700,w202018944,w202938085,w202018940,w202015126,w202018952
Fodor utca 21 w730279022,w218686170,w218686168,w218686171,w732067654,w730279029,w730279026,w730279031,w730279028,w730279027,w93445533,w730279024,w730279023,w202681716,w202587147,w730279021,w202587155,w732067653,w202587148,w202587158,w218686169
Fő tér 4 w214794981,w28932591,w32840297,w899505913
Frech Miklós utca 1 w171938019
Fuvaros utca 1 w173030433
Fülemüle utca 2 w202939452,w202939469
Füvészkert utca 2 w820362582,w32840098
Gagarin utca 1 w32837629
Galamb utca 1 w201956712
Gelencsér utca 1 w74034416
Georgikon utca 6 w714781261,w694055733,w767864092,w289161978,w289161977,w201832056
Goldmark Károly utca 1 w98217649
Gyöngyvirág köz 1 w203774096
Gyöngyvirág utca 4 w203774094,w98961070,w98961042,w820429398
Gyöpi út 2 w437963055,w822973863
György bíró utca 2 w93445528,w202595578
Györök György utca 1 w93445534
Hajnal köz 1 w437963346
Hajnal utca 1 w98961153
Hajnóczy utca 1 w32840054
Hanczók utca 1 w32827691
Helikon köz 2 w201983694,w201983695
Helikon utca 3 w32837646,w341299234,w100115553
Herman Ottó utca 1 w93445539
Hévizi út 4 w199370709,w100115536,w183062898,w599636897
Honvéd utca 2 w98217627,w98217665
Hóvirág utca 1 w32840077
Hunyadi utca 1 w25748249
Ibolya köz 1 w203635203
Ibolya utca 1 w98961149
Ifjúság utca 3 w203635213,w203649327,w98961019
Iskola utca 1 w201951690
Jankó János út 1 w202957065
Jegenye utca 1 w32840061
Jókai utca 1 w201947359
József Attila utca 1 w32840073
Kacsóh Pongrác utca 1 w32837648
Károly Gyula utca 2 w98217630,w314788384
Kárpát utca 1 w98961054
Kastély utca 2 w32837651,w694055734
Katona József utca 3 w173030581,w173030876,w74034424
Kazinczy Ferenc utca 5 w32827703,w714781252,w714781253,w32827705,w100115615
Keringő utca 4 w203855656,w203763578,w98961089,w203855422
Keszthelyi utca 2 w99463707,w658870738
Keszthely nyugati elkerülő út 6 w714785992,w254321456,w268384031,w93445537,w256106972,w357478052
Kilátó köz 1 w203855421
Kinizsi Pál utca 1 w32840092
Kísérleti utca 1 w32840047
Kisfaludy utca 1 w98217659
Kis utca 1 w219185889
Klempa Károly köz 3 w731785363,w731785368,w731785364
Kócsag utca 1 w202871857
Kodály Zoltán utca 2 w165548862,w202939456
Koponári utca 1 w98961123
Korona utca 1 w98217669
Kossuth Lajos utca 11 w167860140,w32837635,w25216667,w214789665,w165555263,w202014648,w202013244,w217692149,w202013242,w839606309,w436543171
Kőfejtő lejtő 1 w171810334
Kulcsár Fábián köz 1 w731785382
Külső Zsidi út 13 w436543173,w614751493,w436543174,w617197433,w436543175,w436543197,w436543176,w436543193,w219899562,w171943632,w436543172,w171943638,w171943630
Laczkovics utca 1 w32840043
Laky Demeter köz 1 w731982876
Lapályos utca 2 w820417981,w820417982
Lehel utca 1 w32840066
Liliom utca 1 w98217672
Lippay Gáspár út 1 w171827585
Lipp Vilmos köz 1 w731982877
Liszt Ferenc utca 1 w98217637
Lóczy Lajos utca 1 w32840033
Lovassy Sándor utca 2 w658875007,w32827697
Lőtéri utca 1 w437965739
Madách utca 2 w97089545,w217911031
Magvető köz 1 w98961145
Magvető utca 1 w98961055
Magyar utca 1 w32840068
Malom utca 1 w32827682
Mandula utca 1 w203856037
Martinovics utca 1 w32840042
Mártírok útja 1 w32827698
Mátyás király utca 1 w32840046
Meggyfa utca 1 w32840062
Mély út 2 w820429390,w98961128
Mikus Gyula sétány 1 w201919032
Móra Ferenc utca 1 w32827681
Móricz Zsigmond utca 1 w32837649
Munkácsy Mihály utca 1 w32837626
Munkás utca 1 w32840072
Murvás út 1 w226911681
Múzeum utca 1 w97089547
Nádas köz 1 w32840063
Nádor utca 1 w32837640
Nagy Imre utca 1 w32840299
Nagy Lajos király utca 2 w32840069,w32840300
Nagyváthy János utca 1 w93445540
Napfény köz 1 w98960989
Napfény sor 3 w203779139,w203785178,w203779141
Napfürdő utca 2 w203855654,w98961021
Napsugár utca 1 w202936604
Nyárfa utca 1 w32840032
Nyár utca 1 w98961109
Öv utca 1 w204692964
Pacsirta utca 1 w98217670
Pajta alja út 1 w98217650
Palotai utca 1 w98961103
Pál utca 5 w704150025,w694055735,w599306731,w26518569,w599306736
Pammer István utca 1 w93445532
Park utca 3 w219186444,w100115618,w32837654
Patkó köz 4 w203855655,w203791144,w98961035,w203791161
Patkó utca 2 w98961147,w98961080
Pázmány Péter utca 1 w32840040
Pethe Ferenc utca 1 w93445524
Pethő utca 1 w32837637
Petőfi utca 2 w201789317,w336066904
Piac tér 2 w201959430,w214794982
Pilikáni utca 2 w98961059,w204717221
Pipacs utca 1 w98217673
Pipáskert utca 1 w98217643
Porkoláb utca 1 w98961115
Rákóczi tér 4 w25216663,w172188713,w201931642,w201832058
Rákóczi út 2 w214798529,w32827677
Rezgő utca 1 w98217639
Rezi utca 1 w98961091
Rezi út 7 w521240953,w617197432,w98217667,w521240943,w203914287,w521240944,w521240954
Rigó utca 1 w98961061
Római út 4 w98217631,w820538155,w820538153,w820538154
Rózsalugas 1 w370395587
Rózsa utca 2 w32837631,w219186331
Ruszek József utca 2 w32840091,w961232499
Sági János utca 1 w202870784
Sajka utca 2 w202939463,w202939476
Schwarz Dávid utca 8 w32840057,w820362587,w32840055,w820362586,w32840058,w820362585,w820362588,w32840056
Sebessy Kálmán köz 1 w731982875
Semmelweis Ignác utca 1 w32840089
Sirály utca 1 w217911032
Skála köz 1 w201936980
Sóhaj allé 2 w100115576,w32837655
Sopron utca 2 w493626193,w98217656
Sömögyei út 1 w171828243
Sörház utca 1 w34291128
Stromfeld Aurél utca 1 w98217648
Szalasztó utca 1 w201832054
Széchenyi utca 1 w32837652
Szegfű utca 1 w98217625
Szendrey Júlia utca 2 w733744577,w167860145
Szendreytelepi út 4 w93308096,w330882604,w289161979,w330882603
Szent Erzsébet út 3 w201000562,w226140620,w171828245
Szent József utca 1 w98217647
Szent Miklós utca 4 w93445525,w218623668,w218623669,w436543177
Szerecz Imre köz 1 w731785369
Szigony utca 2 w202939459,w202939454
Szüret utca 1 w203765721
Táncsics Mihály utca 1 w32840052
Tapolcai út 2 w658875006,w201931644
Tavasz utca 2 w98961064,w98961012
Tessedik Sámuel utca 1 w32827694
Tipegő köz 3 w203635206,w98961008,w98961110
Tipegő utca 1 w98960994
Toldi Miklós utca 1 w32840095
Tomaji sor 2 w98961037,w203626517
Tompa Mihály utca 3 w98217651,w314788382,w314788381
Tulipán utca 1 w203774093
Tündérlak út 1 w74034419
Unterberger utca 2 w214798530,w93445531
Vadaskerti út 1 w26518657
Vak Bottyán utca 1 w32837630
Városház utca 1 w32837636
Várvölgyi utca 1 w98961075
Vásár tér 7 w201930203,w202169784,w202169790,w201930205,w202169793,w202169787,w201930202
Vass Miklós utca 1 w356082290
Vaszary Kolos utca 13 w165548896,w165548894,w165548882,w202870785,w165548883,w330882607,w330882608,w32837641,w165548890,w165548872,w165548887,w98217628,w93445529
Verébhegyi út 1 w98960991
Viola utca 2 w98961034,w203781344
Vitorlás sétány 1 w32840086
Vörösmarty utca 2 w32827706,w32837647
Zámor utca 2 w201492749,w32840096
Zeppelin tér 4 w201948120,w201950405,w201950411,w201950409
Zöldmező utca 1 w32840051
Zrínyi Miklós utca 1 w32827673
Zsidi út 3 w171943629,w171943639,w171943634