data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Kesztölc utcanevek

Kesztölc határa JOSM link Kesztölc határa térképen Összesen 56db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 3 w417027789,w220425127,w417027794
Akácos utca 2 w123642665,w33819532
Bánk bán utca 2 w42303643,w33606195
Bányász utca 1 w34875394
Béke köz 1 w405651999
Buszforduló 3 w150094465,w150094466,w33606196
Cseresznyéshát utca 7 w290338943,w418390202,w33820667,w419948267,w33820669,w42303644,w42303645
Csévi utca 3 w150094487,w33057102,w150094485
Dózsa György utca 4 w802039481,w416467171,w34874659,w308279542
Dózsa köz 3 w416462120,w416467689,w802039482
Esztergomi utca 6 w123642674,w308278403,w360107615,w423031838,w32821270,w123642677
Felső pincesor utca 1 w608340995
Galagonya utca 1 w233454226
Gertrúd utca 1 w33136547
gyalog híd 1 w416660849
Homoki utca 1 w33819322
Hunyadi János utca 2 w416513900,w33136572
Iskola utca 8 w403430109,w308278405,w418640315,w418640310,w308278402,w33820670,w418640319,w418640324
Jószerencsét utca 3 w33057103,w123642683,w150094515
Kémény utca 4 w33136552,w226857477,w123751664,w33136559
Kesztölci út 7 w684239861,w397255405,w397255412,w397255419,w123642726,w345466496,w333647659
Két ember útja 1 w372647043
Kígyó utca 1 w32821261
Klastrom utca 12 w308279543,w411613401,w308279544,w411613399,w308279187,w412794637,w412794638,w215542508,w32821257,w412794639,w123751657,w32821263
Klement utca 1 w33606192
Kosári utca 1 w33820671
Kossuth Lajos utca 4 w308349368,w34875389,w34875388,w416600135
Kökény utca 1 w416600147
Lencsehegyi utca 4 w34875391,w416477959,w416596571,w150094529
Major utca 2 w33136567,w33606194
Malom köz 2 w405741799,w33606193
Malom utca 3 w33819321,w33057104,w33136574
Mária utca 2 w308351762,w308352417
Nyár utca 1 w422967432
Óvoda utca 1 w403430117
Petőfi Sándor utca 1 w33136566
Pincesor 2 w56190189,w308279158
Plesina dűlő 1 w233454229
Postás utca 3 w56190190,w416507168,w308279541
Postás út 7 w107609220,w213193060,w215542509,w215542512,w372644924,w107675679,w501477375
Rákóczi Ferenc utca 2 w416513902,w33136569
Régi út 3 w504567013,w504855892,w504857565
Sport utca 2 w416602771,w233454225
Szabadság tér 7 w423031851,w423031852,w308278400,w42303647,w422270880,w423031853,w42303648
Széchenyi István utca 4 w32821255,w802039483,w802039484,w308349366
Szent István utca 4 w411613400,w592775619,w32821253,w308351819
Szent Kelemen tér 1 w405744125
Szent Orbán utca 2 w215535428,w418390213
Szőlészeti út 8 w419948268,w33820665,w290338956,w215534572,w290338951,w290338946,w123642670,w419948269
Szűrös dűlő 1 w608345286
Tavasz utca 1 w33819323
Temető utca 7 w34874662,w418390215,w418640326,w34874661,w308278401,w215535431,w418390214
Tölgyfa utca 1 w33136556
Tündérkert utca 1 w34882465
Vörös út 2 w403589737,w501802817
Zsabárnya utca 1 w416458944