data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Kesztölc utcanevek

Kesztölc határa JOSM link Kesztölc határa térképen Összesen 57db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 3 w220425127,w417027794,w417027789
Akácos utca 2 w33819532,w123642665
Buszforduló 3 w150094465,w150094466,w33606196
Bánk bán utca 2 w33606195,w42303643
Bányász utca 1 w34875394
Béke köz 1 w405651999
Cseresznyéshát utca 7 w42303644,w290338943,w33820667,w33820669,w419948267,w418390202,w42303645
Csévi utca 3 w33057102,w150094485,w150094487
Dózsa György utca 3 w308279542,w34874659,w416467171
Dózsa köz 2 w416462120,w416467689
Esztergomi utca 6 w123642677,w123642674,w308278403,w360107615,w32821270,w423031838
Felső pincesor utca 1 w608340995
Galagonya utca 1 w233454226
Gertrúd utca 1 w33136547
gyalog híd 1 w416660849
Homoki utca 1 w33819322
Hunyadi János utca 2 w33136572,w416513900
Iskola utca 8 w418640310,w308278405,w308278402,w403430109,w418640315,w418640319,w33820670,w418640324
Jószerencsét utca 3 w33057103,w123642683,w150094515
Kesztölci út 7 w123642726,w397255419,w333647659,w345466496,w684239861,w397255405,w397255412
Klastrom utca 12 w412794638,w412794639,w123751657,w32821263,w308279543,w411613399,w308279544,w411613401,w32821257,w308279187,w412794637,w215542508
Klement utca 1 w33606192
Kossuth Lajos utca 4 w34875389,w308349368,w34875388,w416600135
Kosári utca 1 w33820671
Kémény utca 4 w33136552,w226857477,w33136559,w123751664
Két ember útja 1 w372647043
Kígyó utca 1 w32821261
Kökény utca 1 w416600147
Lencsehegyi utca 4 w34875391,w150094529,w416477959,w416596571
M10 1 w285811634
Major utca 2 w33136567,w33606194
Malom köz 2 w33606193,w405741799
Malom utca 3 w33819321,w33057104,w33136574
Mária utca 2 w308352417,w308351762
Nyár utca 1 w422967432
Petőfi Sándor utca 1 w33136566
Pincesor 2 w56190189,w308279158
Plesina dűlő 1 w233454229
Postás utca 3 w416507168,w56190190,w308279541
Postás út 7 w501477375,w107675679,w107609220,w215542509,w215542512,w213193060,w372644924
Rákóczi Ferenc utca 2 w416513902,w33136569
Régi út 3 w504567013,w504857565,w504855892
Sport utca 2 w416602771,w233454225
Szabadság tér 7 w423031851,w308278400,w423031852,w42303648,w423031853,w422270880,w42303647
Szent István utca 4 w411613400,w308351819,w32821253,w592775619
Szent Kelemen tér 1 w405744125
Szent Orbán utca 2 w215535428,w418390213
Széchenyi István utca 2 w308349366,w32821255
Szőlészeti út 8 w215534572,w419948268,w33820665,w290338956,w290338951,w290338946,w123642670,w419948269
Szűrös dűlő 1 w608345286
Tavasz utca 1 w33819323
Temető utca 7 w34874661,w215535431,w308278401,w34874662,w418640326,w418390215,w418390214
Tölgyfa utca 1 w33136556
Tündérkert utca 1 w34882465
Vörös út 2 w403589737,w501802817
Zsabárnya utca 1 w416458944
Óvoda utca 1 w403430117