data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév és a névtelen utak.
Település

Kápolnásnyék utcanevek

Kápolnásnyék határa JOSM link Kápolnásnyék határa térképen
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady utca 2 w169450619,w169450617
Akácfavirág utca 1 w641211816
Antall József utca 1 w194197158
Aranyeső utca 1 w641211273
Arany János utca 1 w169442176
Árpád fejedelem utca 1 w121823680
Bajcsy-Zsilinszky utca 1 w169450624
Balassa utca 2 w194197162,w169450622
Bartók utca 1 w352171941
Bem József utca 1 w27781539
Bethlen Gábor utca 1 w169450616
Búzavirág utca 1 w105180986
Csekés szőlő 1 w169442177
Deák Ferenc utca 2 w113384366,w407535035
Dózsa utca 3 w407535041,w169449862,w407535039
Ercsi út 4 w237830516,w135070213,w194209978,w169451201
Erzsébet utca 1 w169450606
Fehérvári út 5 w236325121,w572309206,w572309209,w236325122,w121822949
Fő utca 9 w169442168,w113384362,w194209979,w366662301,w169442170,w194209980,w169450615,w169442167,w366662302
Gárdonyi út 3 w407535043,w169442975,w169442974
Géza utca 1 w169450611
Hunyadi utca 1 w169449268
Ipar utca 1 w575870993
Iskola utca 1 w194197179
Jókai Mór utca 1 w169451187
József Attila utca 1 w575873803
Kazinczy utca 2 w420720897,w169449863
Kenessey utca 2 w105180984,w121822950
Kiss utca 1 w194197156
Kossuth Lajos utca 1 w105180987
Kossuth utca 1 w169450613
Kutas sor 3 w169449270,w513327562,w169449266
Lehel utca 1 w169450626
Liliom utca 1 w575873290
Mátyás király utca 1 w169449269
Meszleny út 1 w392619894
Mikszáth utca 1 w193799958
Móra Ferenc utca 1 w169451189
Mű út 1 w455398720
Németh László utca 1 w169450607
Olaj telep 2 w169451198,w169451196
Ország út 3 w169442172,w25942328,w169442174
Összekötő út 11 w327365368,w321908348,w113384365,w113384364,w15714295,w424587713,w169442179,w169442180,w15688366,w407535042,w327365364
Petőfi Sándor utca 1 w105180985
Petőfi utca 1 w169451190
Rákóczi Ferenc utca 1 w169446615
Ravasz László utca 1 w169449860
Semmelweis tér 3 w169451199,w169451191,w169451192
Széchenyi utca 1 w169449857
Szegfű utca 1 w169446612
Szent Gellért tér 2 w169451193,w169451195
Szent István utca 1 w513327563
Szent László utca 1 w169449267
Szép Ilonka utca 1 w194197171
Szív utca 1 w27781552
Tábor utca 1 w27781396
Táncsics Mihály utca 1 w169449146
Tél utca 1 w410091813
Tompa Mihály utca 1 w169449861
Tó utca 4 w194197194,w293147693,w194197192,w194197175
Tulipán utca 1 w27781561
Vándor utca 1 w169450623
Vasvári utca 1 w27781551
Vízmű utca 1 w169451197
Vörösmarty utca 6 w169449859,w194209998,w407535038,w330054837,w330054834,w407535040
234 w198853117,w353283889,w198853114,w198853112,w198853111,w198853106,w198853118,w198853107,w198853109,w455398713,w455398714,w194210002,w198853110,w198853113,w454072830,w455398728,w290351666,w455398702,w455398701,w231122662,w455398703,w455398699,w455398704,w290351642,w353283890,w290351660,w237830532,w169451194,w290351634,w265526993,w353283891,w455398719,w353283892,w270239698,w455398715,w455398729,w455398730,w455398709,w455398710,w455398708,w455398707,w455398706,w455398727,w454072810,w455398718,w455398712,w455398717,w169451188,w455398716,w455398711,w454072811,w289547240,w454072812,w455398705,w265526994,w353283893,w454072809,w454072813,w290423855,w290351604,w455398724,w290351636,w270239700,w455398723,w455398725,w455398722,w265526991,w169451200,w290351617,w236325123,w455398721,w290351664,w236325127,w236325125,w236325129,w292914669,w292914667,w292914666,w292914668,w563897374,w121823679,w290351657,w262401242,w201809867,w190500281,w202646651,w436164612,w105180988,w436164613,w436164611,w436164615,w190500283,w293051837,w243587143,w327439899,w285596549,w290084302,w290084301,w270239702,w290084303,w270239892,w270239699,w270239703,w299057890,w270239704,w273170983,w236325124,w572309204,w273171000,w290351671,w236325126,w236325128,w379072128,w382024823,w262398730,w382024822,w270240229,w190500282,w290351613,w305517819,w352171937,w535228684,w535228628,w169446617,w410086800,w290351628,w352171940,w352171936,w352171938,w352171939,w194197186,w194197184,w194197151,w15712533,w290351625,w290351682,w496455312,w485582069,w496455317,w535223806,w535229545,w535223977,w535223120,w535229548,w535223220,w535229553,w169442181,w169442182,w535229556,w535165655,w407535037,w366537793,w366557284,w292447126,w292447127,w366566014,w366566019,w366566015,w366566017,w366566020,w366566021,w366566016,w202750224,w429674623,w202750212,w496455307,w496455306,w194209982,w194209993,w194209985,w194209986,w293158481,w293148995,w293158480,w496455283,w496455284,w366557285,w407535036,w366566022,w366566018,w366568850,w563897375,w270238758,w270238756,w454072804,w270239697,w270239701,w201176526,w201176530,w196288638,w201176520,w201176519,w567585257,w280882249,w169449858,w15714460,w113384367,w169449854,w291397601,w262401421,w262400882,w199307683,w436151524,w436151525,w212796787,w212796779,w169434532,w431349671,w169434533,w345256527,w212796782,w38117819,w108492636,w201176534,w201176528,w199306935,w201176516,w199307685,w169450618,w475720319,w169451258,w290351681,w237830526,w290351650,w290351607,w290351646,w198853116,w454072829,w194210000,w198853119,w198853108,w198853115,w194210001,w365741971
Összesen 65db utcanév