data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Hévíz utcanevek

Hévíz határa JOSM link Hévíz határa térképen Összesen 78db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 8 w100115588,w217692143,w320581768,w289161358,w403708961,w100115609,w226267293,w218623666
Akác utca 1 w99463671
Arany János utca 1 w99463673
Árpád utca 2 w99431283,w99431370
Attila utca 1 w99431383
Balassi Bálint utca 2 w679305716,w203613743
Bartók Béla utca 1 w99463668
Bem József utca 1 w99431278
Berki sétaút 1 w165213111
Berzsenyi Dániel utca 1 w99463664
Budai Nagy Antal utca 1 w99463689
Búzakalász utca 1 w99463709
Büki utca 1 w203615209
Csokonai utca 1 w172210210
Deák Ferenc tér 3 w34291624,w202980281,w202979178
Dombföldi utca 1 w99431261
Dombi sétány 1 w99463698
Dózsa György utca 1 w99463667
Dr. Babócsay utca 2 w34496744,w34496740
Dr. Korányi Ferenc utca 1 w99431369
Dr. Mikolits Ferenc utca 1 w34496747
Dr. Moll Károly tér 2 w403708962,w83861370
Dr. Schulhof Frigyes sétány 2 w218623665,w493626191
Dr. Schulhoff Vilmos sétány 3 w99463680,w83861367,w320432971
Effinger Károly utca 1 w99431360
Egregyi utca 3 w100115572,w99431363,w290871506
Erzsébet királyné utca 1 w27864049
Fecske utca 1 w99463662
Fenyő utca 1 w99431339
Fisli József köz 1 w203389171
Fortuna utca 1 w99463714
Gersei Pethő utca 1 w99463712
Gróf Festetics György tér 1 w181981995
Gyöngyvirág köz 1 w226991144
Helikon utca 1 w34291629
Honvéd utca 4 w172210209,w203097495,w83861373,w202980282
Hunyadi köz 1 w203266488
Hunyadi utca 1 w34496743
Ifj. Reischl Vencel utca 1 w203083446
Jókai utca 1 w226911667
József Attila utca 1 w34291621
Katona József utca 1 w99431310
Kisfaludy utca 1 w99431299
Kodály Zoltán utca 1 w99431322
Kossuth Lajos utca 1 w34291631
Kölcsey Ferenc utca 2 w34496751,w202980280
Lóczi Lajos köz 1 w172210212
Lótuszvirág utca 2 w99431286,w172211462
Madách köz 1 w99431234
Madách utca 1 w99431217
Magyar utca 1 w99463681
Martinovics utca 1 w99463675
Mikes Kelemen utca 1 w99463694
Móricz Zsigmond utca 2 w99431259,w99431273
Nagy Imre utca 1 w99463676
Nagyparkoló tér 1 w172204375
Nyírfa utca 1 w99463699
Park utca 5 w83861368,w83861374,w99431300,w203097496,w203097497
Petőfi Sándor utca 1 w83861371
Rákóczi utca 1 w33714274
Római utca 1 w99463666
Rózsa köz 1 w203155732
Rudifürdő köz 1 w442576535
Semmelweis utca 1 w99431244
Sport utca 1 w99431304
Sugár köz 1 w172210220
Sugár utca 1 w99431347
Szabó Lőrinc utca 1 w99463700
Széchenyi utca 5 w100115542,w23088720,w47036926,w372516336,w100115580
Szent András utca 1 w99431326
Tavirózsa utca 1 w99431317
Templom köz 1 w99463697
Tölgyfa utca 1 w99463678
Váci Mihály utca 1 w203132487
Vajda Ákos utca 1 w34496746
Veres Péter utca 1 w99431264
Vörösmarty Mihály utca 1 w99431389
Zrínyi Miklós utca 3 w493626190,w34496738,w100115601