data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Hévíz utcanevek

Hévíz határa JOSM link Hévíz határa térképen Összesen 78db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 10 w1056199172,w289161358,w320581768,w100115588,w226267293,w403708961,w218623666,w835827401,w835827402,w100115609
Akác utca 1 w99463671
Arany János utca 2 w1074135959,w99463673
Árpád utca 2 w99431283,w99431370
Attila utca 3 w899502379,w899502375,w99431383
Balassi Bálint utca 3 w340936170,w203613743,w679305716
Bartók Béla utca 1 w99463668
Bem József utca 1 w99431278
Berki sétaút 1 w165213111
Berzsenyi Dániel utca 1 w99463664
Budai Nagy Antal utca 1 w99463689
Búzakalász utca 1 w99463709
Büki utca 1 w203615209
Csokonai utca 1 w172210210
Deák Ferenc tér 3 w202980281,w202979178,w34291624
Dombföldi utca 1 w99431261
Dombi sétány 1 w99463698
Dózsa György utca 1 w99463667
Dr. Babócsay utca 2 w34496744,w34496740
Dr. Korányi Frigyes utca 1 w99431369
Dr. Mikolits Ferenc utca 1 w34496747
Dr. Moll Károly tér 2 w83861370,w403708962
Dr. Schulhof Frigyes sétány 2 w493626191,w218623665
Dr. Schulhoff Vilmos sétány 3 w320432971,w83861367,w99463680
Effinger Károly utca 1 w99431360
Egregyi utca 4 w290871506,w99431363,w100115572,w1076124890
Erzsébet királyné utca 1 w27864049
Fecske utca 1 w99463662
Fenyő utca 1 w99431339
Fisli József köz 1 w203389171
Fortuna utca 1 w99463714
Gersei Pethő utca 1 w99463712
Gróf Festetics György tér 1 w181981995
Gyöngyvirág köz 1 w226991144
Helikon utca 1 w34291629
Honvéd utca 4 w202980282,w172210209,w203097495,w83861373
Hunyadi köz 1 w203266488
Hunyadi utca 1 w34496743
Ifj. Reischl Vencel utca 1 w203083446
Jókai utca 1 w226911667
József Attila utca 1 w34291621
Katona József utca 1 w99431310
Kisfaludy utca 1 w99431299
Kodály Zoltán utca 1 w99431322
Kossuth Lajos utca 1 w34291631
Kölcsey Ferenc utca 2 w34496751,w202980280
Lóczy Lajos köz 1 w172210212
Lótuszvirág utca 2 w172211462,w99431286
Madách köz 1 w99431234
Madách utca 1 w99431217
Magyar utca 1 w99463681
Martinovics utca 1 w99463675
Mikes Kelemen utca 1 w99463694
Móricz Zsigmond utca 2 w99431259,w99431273
Nagy Imre utca 1 w99463676
Nagyparkoló tér 1 w172204375
Nyírfa utca 1 w99463699
Park utca 5 w203097497,w83861368,w99431300,w83861374,w203097496
Petőfi Sándor utca 1 w83861371
Rákóczi utca 1 w33714274
Római utca 1 w99463666
Rózsa köz 1 w203155732
Rudifürdő köz 1 w442576535
Semmelweis utca 1 w99431244
Sport utca 1 w99431304
Sugár köz 1 w172210220
Sugár utca 1 w99431347
Szabó Lőrinc utca 1 w99463700
Széchenyi utca 7 w899502376,w23088720,w987014492,w100115542,w100115580,w372516336,w47036926
Szent András utca 1 w99431326
Tavirózsa utca 1 w99431317
Templom köz 1 w99463697
Tölgyfa utca 1 w99463678
Váci Mihály utca 1 w203132487
Vajda Ákos utca 1 w34496746
Veres Péter utca 1 w99431264
Vörösmarty utca 1 w99431389
Zrínyi Miklós utca 4 w493626190,w899502374,w34496738,w100115601