data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév és a névtelen utak.
Település

Hévíz utcanevek

Hévíz határa JOSM link Hévíz határa térképen
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 8 w100115588,w218623666,w226267293,w100115609,w403708961,w320581768,w217692143,w289161358
Akác utca 1 w99463671
Arany János utca 1 w99463673
Árpád utca 2 w99431283,w99431370
Attila utca 1 w99431383
Balassi Bálint utca 1 w203613743
Bartók Béla utca 1 w99463668
Bem József utca 1 w99431278
Berki sétaút 1 w165213111
Berzsenyi Dániel utca 1 w99463664
Budai Nagy Antal utca 1 w99463689
Büki utca 1 w203615209
Búzakalász utca 1 w99463709
Csokonai utca 1 w172210210
Deák Ferenc tér 3 w34291624,w202980281,w202979178
Dombföldi utca 1 w99431261
Dombi sétány 1 w99463698
Dózsa György utca 1 w99463667
Dr. Babócsay utca 2 w34496744,w34496740
Dr. Korányi Ferenc utca 1 w99431369
Dr. Mikolits Ferenc utca 1 w34496747
Dr. Moll Károly tér 2 w83861370,w403708962
Dr. Schulhof Frigyes sétány 2 w493626191,w218623665
Dr. Schulhoff Vilmos sétány 3 w99463680,w83861367,w320432971
Effinger Károly utca 1 w99431360
Egregyi utca 3 w290871506,w100115572,w99431363
Erzsébet királyné utca 1 w27864049
Fecske utca 1 w99463662
Fenyő utca 1 w99431339
Festetics allé 1 w100115532
Fisli József köz 1 w203389171
Fortuna utca 1 w99463714
Gersei Pethő utca 1 w99463712
Gróf Festetics György tér 1 w181981995
Gyöngyvirág köz 1 w226991144
Helikon utca 1 w34291629
Honvéd utca 4 w203097495,w83861373,w172210209,w202980282
Hunyadi köz 1 w203266488
Hunyadi utca 1 w34496743
Ifj. Reischl Vencel utca 1 w203083446
Jókai utca 1 w226911667
József Attila utca 1 w34291621
Katona József utca 1 w99431310
Kisfaludy utca 1 w99431299
Kodály Zoltán utca 1 w99431322
Kölcsey Ferenc utca 2 w202980280,w34496751
Kossuth Lajos utca 1 w34291631
Lóczi Lajos köz 1 w172210212
Lótuszvirág utca 2 w99431286,w172211462
Madách köz 1 w99431234
Madách utca 1 w99431217
Magyar utca 1 w99463681
Martinovics utca 1 w99463675
Mikes Kelemen utca 1 w99463694
Móricz Zsigmond utca 2 w99431259,w99431273
Nagy Imre utca 1 w99463676
Nagyparkoló tér 1 w172204375
Nyírfa utca 1 w99463699
Park utca 5 w99431300,w83861374,w203097496,w83861368,w203097497
Petőfi Sándor utca 1 w83861371
Rákóczi utca 1 w33714274
Római utca 1 w99463666
Rózsa köz 1 w203155732
Rudifürdő köz 1 w442576535
Semmelweis utca 1 w99431244
Sport utca 1 w99431304
Sugár köz 1 w172210220
Sugár utca 1 w99431347
Szabó Lőrinc utca 1 w99463700
Széchenyi utca 5 w372516336,w100115542,w23088720,w100115580,w47036926
Szent András utca 1 w99431326
Tavirózsa utca 1 w99431317
Templom köz 1 w99463697
Tölgyfa utca 1 w99463678
Váci Mihály utca 1 w203132487
Vajda Ákos utca 1 w34496746
Veres Péter utca 1 w99431264
Vörösmarty Mihály utca 1 w99431389
Zrínyi Miklós utca 3 w100115601,w493626190,w34496738
308 w320358489,w203098843,w203098845,w203098844,w203122861,w624056826,w624056827,w203128129,w203271675,w203271677,w159458936,w320432974,w320358490,w203272804,w507942655,w507942654,w320432973,w226267296,w226267306,w226267307,w338177083,w338178058,w551900492,w223397993,w403955326,w624056823,w551900487,w551900489,w551900490,w202982205,w34291622,w218623676,w403519468,w223397992,w120446208,w320581769,w403708960,w624056824,w226267304,w624056822,w226267300,w226267299,w226911679,w226140615,w226140608,w624056821,w403519467,w403955324,w226911676,w226911672,w172211849,w172211461,w172213148,w172213147,w172214439,w292007038,w292007033,w337022796,w337022789,w337022797,w337022798,w337022788,w178430112,w337022795,w337022799,w337022801,w100115605,w34291627,w34291626,w230330923,w165213134,w290164015,w226140619,w226140611,w226267309,w226267298,w226140612,w226140610,w226140606,w226140618,w226140613,w403708953,w226140616,w203159698,w203266499,w203266565,w203268485,w99463663,w203521588,w99431231,w203268707,w203268482,w203267640,w203268484,w172204382,w172205714,w172204381,w172204380,w172204383,w226991146,w203267641,w226991145,w172204378,w172204372,w172204379,w181981690,w172204373,w172204376,w172204374,w172204377,w172203766,w172204384,w226911674,w99431274,w203506318,w396596675,w396596676,w74865269,w165213121,w203611752,w290871517,w290871522,w203506230,w436548783,w190699799,w290871542,w190699797,w396596678,w436548800,w190699798,w436548795,w436548776,w190699796,w290871570,w98961101,w396596680,w203505767,w203506233,w203506237,w99463660,w99463674,w507942644,w493626189,w466743906,w466743907,w592159770,w203395892,w592158792,w624056816,w592154478,w493626187,w493626188,w592154479,w203401491,w203401469,w592159771,w592159769,w592159782,w203506226,w592159763,w592159785,w592159783,w592159784,w203505095,w592159768,w592159772,w592159773,w592159774,w592159775,w592159777,w592159765,w592159766,w290871547,w230330925,w203402664,w592159780,w592159779,w592158245,w592154509,w592159778,w356969461,w592159788,w592159767,w203403063,w592159764,w203505077,w592158244,w592158243,w203402718,w290871579,w230330921,w100115559,w230330920,w624056825,w162991040,w314831495,w436548814,w440395873,w314831493,w314831506,w396596683,w396596673,w396596682,w396596674,w203133805,w203615959,w396596679,w203613753,w203133804,w203095216,w99463695,w203095244,w203616155,w203616159,w203096520,w203134232,w99431257,w83177465,w203613742,w203613740,w203613752,w203613738,w340936169,w340936171,w340936164,w340936166,w340936167,w340936168,w340936170,w203613736,w203613747,w203159304,w203159696,w99463659,w203521630,w290871638,w203509049,w203509048,w203521492,w397546663,w203088096,w203088105,w203088106,w203088116,w203088119,w203088101,w203088090,w203088093,w397546661,w203084631,w203084636,w203084623,w203084624,w203084627,w203083457,w231116614,w203084629,w203084637,w203084635,w203084829,w172212188,w172213146,w172211848,w172213145,w172210211,w203059101,w202988251,w202988254,w202989074,w202990698,w202990694,w202990715,w202990712,w202990714,w203269769,w203083445,w203083452,w203083450,w419426090,w203083453,w203083449,w202987284,w202987338,w202987332,w419426149,w419426091,w202987287,w202988649,w83861363,w515225272,w515225273,w99463672,w420812969,w226267305,w226267310,w218623679,w203122863,w203097820,w203097064,w203122868,w515225275,w515225274,w203122865,w203122862,w203122866,w203122867,w203127395,w403955323
3 w507942656,w507942653,w507942657
Összesen 79db utcanév