data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Gyula utcanevek

Gyula határa JOSM link Gyula határa térképen Összesen 422db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
48-as utca 2 w200950649,w406598641
Ady Endre utca 1 w155816508
Ajtóssy Albert utca 1 w230718461
Akácos utca 1 w230464809
Alkony utca 1 w230966102
Alkotmány utca 1 w201665809
Állomás utca 3 w201625176,w201625204,w201625175
Almássy Kálmánné tér 1 w200950642
Alpár utca 1 w176876092
Alsósor utca 1 w201665924
Apor Vilmos tér 2 w230718462,w155801711
Apród utca 1 w201625194
Aranyág dűlő 1 w230481400
Aranyág utca 1 w230481402
Arany János utca 1 w200950668
Árnyas utca 1 w230718552
Árpád utca 3 w75761292,w732345088,w160348409
Árvíz utca 1 w230966106
Attila utca 1 w198372623
Aulich Lajos utca 1 w198372584
Babits Mihály utca 1 w230481404
Bacsó Béla utca 1 w198372579
Bagoly utca 1 w682677152
Bajcsy-Zsilinszky utca 2 w198372620,w230464810
Bajnok utca 1 w230352052
Bajza utca 2 w230352053,w890939948
Balassa utca 1 w155815440
Balázs deák utca 1 w230352054
Bánya utca 1 w201665827
Bárány utca 1 w230718470
Bárdos utca 2 w155801708,w155817479
Baross utca 2 w155812948,w230718463
Bársony utca 1 w155815436
Bartók Béla utca 1 w75761289
Bástya utca 1 w201665843
Báthori utca 1 w230464815
Batthyány utca 1 w540186327
Bay tér 1 w201665882
Béke sugárút 14 w230718472,w406595910,w732345092,w540189556,w230718471,w732345090,w35401512,w614196932,w732345085,w223129975,w732345091,w732345089,w614196933,w732345086
Béke tér 2 w230346207,w230464816
Béke utca 2 w230964778,w230964779
Bem József tér 1 w230481405
Bem utca 1 w230481408
Bercsényi utca 1 w200950647
Berzsenyi utca 2 w713519577,w230718464
Bethlen Gábor utca 4 w230464814,w230464813,w230464811,w230464812
Bicere utca 1 w330685993
Bihari utca 1 w200950653
Blanár László utca 1 w230718465
Bocskai utca 1 w155801747
Bodoky köz 1 w540188010
Bodoky utca 2 w290486019,w230718466
Bodorka utca 1 w540188289
Bodza utca 1 w230352055
Bogáncs utca 1 w201631335
Borz utca 1 w201631336
Botond utca 3 w610104915,w610104914,w230352132
Böki út 1 w201665867
Brassói utca 1 w230352056
Bródy Imre út 2 w230346237,w613842817
Budai Nagy Antal utca 1 w155811493
Budapest körút 8 w155818430,w155818445,w155817485,w155817476,w155817478,w75761295,w230718467,w155816497
Budrió lakótelep 2 w230718469,w230718468
BUS 5 w334369367,w609808698,w609808699,w329274662,w329274660
Búzavirág utca 1 w201631327
Cinka Panna utca 1 w230352057
Cinke utca 1 w201790989
Corvin utca 4 w100789313,w230346208,w406598642,w230346209
Czigler köz 1 w540189557
Csabai út 8 w337792687,w610175793,w85526270,w638696512,w638696513,w638696514,w503970849,w337792688
Csatorna utca 1 w230352058
Cselebi utca 1 w155816503
Csendes utca 1 w230464817
Cserjés utca 1 w230352059
Csiga utca 2 w155801728,w201791002
Csikóséri sor 1 w200950669
Csillag sor 1 w201790983
Csokonai utca 1 w200950659
Csókos út 1 w230464818
Damjanich utca 1 w176876096
Dancza utca 1 w201665894
Deák Ferenc tér 2 w198372588,w230464819
Délibáb utca 1 w201665871
Derkovits köz 1 w227697971
Diófa utca 1 w230464820
Dió utca 1 w201790973
Ditzingen tér 1 w540189922
Dobay utca 1 w155816504
Dobos István utca 2 w289890813,w289890816
Dobó utca 1 w200950644
Dobozi út 6 w647473389,w450571925,w230481507,w264958211,w495731182,w35401663
Dob utca 1 w230464821
Dombi Lajos utca 1 w200950660
Dózsa György utca 5 w203505355,w290486287,w543345142,w203505301,w203505299
Dr. Adler Ignác utca 2 w155815451,w614196936
Duzzasztó utca 1 w230464822
Dürer Albert utca 1 w230718475
Ecsedi utca 1 w155801721
Első utca 1 w155815444
Eminescu utca 1 w198372580
Eötvös Loránd utca 1 w230718477
Epreskert utca 1 w230718476
Erdélyi Sándor utca 1 w40140265
Erdős Kamill köz 1 w227699601
Erdő sor 1 w264958208
Erdő tér 1 w540195297
Erkel Ferenc tér 2 w155801673,w230473170
Ernyő utca 2 w230473171,w194442620
Erzsébet utca 1 w198372615
Esze Tamás utca 1 w155801675
Eszperantó tér 10 w4930692,w614196937,w311423105,w343567647,w311423104,w343567646,w343567641,w343567648,w543959404,w614196938
Faiskola utca 1 w200950641
Farkas Mihály utca 1 w540186795
Fecske köz 1 w201790978
Fecske utca 1 w230481410
Fehér-Körös utca 1 w201665880
Feketesas utca 1 w230346210
Fényes dűlő 1 w201790982
Fényesi utca 1 w823440989
Fenyő út 1 w438422773
Ferencesek tere 4 w230718478,w155812943,w230718479,w155816488
Ferenczi Béni utca 2 w155816501,w155816490
Földvári István utca 1 w155817001
Fő utca 1 w201631322
Furminc utca 1 w230473172
Fürj utca 1 w155818438
Gábor Áron utca 3 w233917613,w233917612,w75882419
Galamb utca 4 w200950636,w230473173,w230473174,w194442622
Gallacz János utca 1 w198372583
Garay utca 1 w230481412
Gárdonyi Géza utca 1 w230718481
Gát utca 1 w230464823
Gelvács utca 1 w201625191
Gólyahír utca 1 w201631334
Göndöcs utca 2 w155812942,w155812949
Görbe utca 2 w194443747,w194443743
Gyarmat dűlő 1 w264959597
Gyár utca 2 w230473176,w198372598
Gyémánt utca 1 w201790976
Gyep utca 2 w230718480,w155815447
Gyóni Géza utca 1 w155816486
Gyöngyösi utca 1 w200950661
Gyulai Gál Albert utca 1 w155817003
Gyulai László utca 1 w230473175
Hajnal utca 2 w406597244,w155801731
Hajós utca 1 w200950637
Halácsy út 2 w76233558,w155816500
Halász sor 2 w230346211,w230346212
Halmos Béla utca 1 w200950662
Harruckern tér 5 w230346214,w343567650,w230346213,w738465276,w155801679
Hársfa utca 1 w198372596
Határőr utca 1 w201625199
Határ utca 1 w230352060
Hátsó utca 1 w201790991
Henyei Miklós utca 3 w230481415,w155817005,w230481413
Hétvezér utca 1 w155801736
HGV 12 w609808701,w329270595,w329272877,w609808700,w329272881,w329272882,w119134552,w609808693,w329272876,w609828295,w329270597,w609808702
Híd utca 4 w230464824,w531496917,w323413501,w323413502
Hódi köz 1 w230481416
Hódi utca 2 w230481420,w230481418
Holdas utca 1 w201631332
Hold utca 1 w75659246
Honvéd utcai lakótelep 2 w540197699,w540197698
Honvéd utca 1 w230352128
Horgász utca 1 w201665895
Horváth Ferenc utca 1 w230473177
Hosszú utca 2 w230718482,w201791000
Hóvirág köz 1 w230352061
Hunyadi utca 1 w200950670
Huszka utca 1 w230473178
Ibolya utca 1 w155817002
Ilosvai utca 1 w155815442
Illyés Gyula utca 1 w230964780
Ince pápa utca 1 w230352062
Irinyi János utca 1 w230473179
Iskola utca 1 w198372603
Ív utca 1 w230718553
Jász Lukács utca 1 w155811497
Jókai Mór utca 2 w52869738,w406595909
József Attila tér 2 w227711187,w227710939
József Attila utca 1 w201665926
József Dezső utca 1 w230718483
Juhász Gyula utca 1 w200950666
Kaffka Margit utca 1 w230481422
Kálvária sor 1 w265643001
Kálvin utca 3 w155801752,w406597245,w230473182
Kamilla utca 1 w230352063
Kapa utca 1 w198372621
Karácsonyi János utca 3 w100789321,w543968789,w230464825
Károly Róbert utca 2 w230473184,w230473183
Kárpát utca 1 w230473197
Kassai utca 1 w23062254
Kastélykert utca 2 w201665909,w201665921
Katona József tér 2 w227704818,w230346215
Kazinczy utca 1 w200950663
Kecskés utca 2 w201790980,w201790981
Keleti Schriffert József utca 1 w155801753
Kenyérsütő utca 1 w40140266
Kerecsényi utca 2 w230473180,w198372618
Kerék utca 1 w194443745
Kertalj utca 2 w201665913,w230964781
Kertes utca 1 w198372591
Kertész utca 1 w230481424
Késmárki utca 1 w198372613
Keszi utca 1 w230966103
Kétegyházi út 2 w223129971,w4930641
Kétmalom utca 3 w75882437,w233917614,w75882424
Kígyó utca 1 w227704880
Kinizsi Pál utca 2 w778832508,w201665816
Kisbök utca 2 w201665925,w201665851
Kisfaludy utca 1 w200950657
Kiss Ernő utca 1 w155816507
Kiss János altábornagy utca 2 w227709526,w227710941
Kis utca 2 w155815449,w155815443
Kisvasút utca 4 w778832509,w201665834,w201665905,w230964782
Klapka György utca 1 w198372594
Knézich utca 2 w230481427,w200950651
Kócsag utca 1 w201790990
Kodály Zoltán utca 1 w198372593
Kohán György utca 2 w201665887,w230964783
Kolozsvári utca 1 w198372599
Komáromi utca 2 w155811492,w155812947
Kosár utca 1 w155816498
Kossuth Lajos tér 9 w900461551,w607100150,w230352064,w4930691,w623445355,w343567658,w487655350,w343567642,w543959407
Kossuth Lajos utca 3 w230473181,w891368972,w4930694
Kosztolányi utca 1 w230481431
Kökény utca 1 w201665819
Kölcsey utca 1 w200950658
Kőműves utca 1 w230718487
Körgát utca 1 w230464826
Kőrösi Csoma Sándor utca 1 w611150469
Köröspart utca 4 w155812960,w230718485,w155815435,w230718486
Körös utca 1 w40140264
Kulacs utca 1 w201631326
Kulcs utca 2 w230352065,w230352066
Kurta utca 1 w201665858
Kuruc utca 2 w200950654,w194442618
Kürt utca 1 w201625188
Láhner György utca 1 w230352068
Laktanya utca 1 w198372585
Láncház utca 1 w230352069
Lázár Vilmos utca 1 w540198570
Lehel utca 1 w200950648
Leiningen utca 2 w762641595,w155816485
Lenkei utca 1 w200950638
Líceum tér 1 w75882430
Liget utca 1 w230964784
Lilaakác utca 1 w230481433
Liliom köz 1 w230352067
Liszt Ferenc utca 1 w155812944
Madách utca 1 w177140248
Madarász köz 1 w227697989
Mágocsi köz 1 w230352070
Mágocsi utca 1 w4930697
Malomsor utca 1 w230964785
Malom utca 1 w201665829
Mályvádi utca 1 w201625184
Mány Erzsébet utca 2 w201665900,w201665914
Maróthy utca 1 w230473185
Mátyás király utca 3 w75761297,w230464827,w230464828
Megyeház utca 1 w177820504
Menyhárt híd 1 w203505297
Mikes Kelemen utca 1 w198372575
Mikszáth Kálmán utca 1 w200950667
Mogyoróssy utca 1 w155816489
Móra Ferenc utca 1 w198372595
Móricz Zsigmond utca 1 w75659253
Munkácsy Mihály utca 2 w155801748,w230473186
Nagybök utca 1 w201665839
Nagysándor József utca 1 w230352071
Nagyváradi út 5 w100789307,w900500133,w230473187,w230473188,w230473189
Napos utca 2 w264958207,w201790997
Nap utca 1 w201631333
N. Szabados utca 1 w203475232
Nuszbek utca 2 w155816505,w155816499
Nürnbergi utca 1 w230718488
Október 23. tér 2 w543349218,w543349220
Október 6. tér 4 w155817482,w155817477,w230352073,w230352072
Oláh György utca 1 w230481435
Orgona sétány 1 w230352074
Orsovai utca 2 w230352075,w198372622
Pacsirta utca 2 w198372604,w695770450
Pálffy utca 1 w203505352
Palló utca 1 w201631331
Pap utca 1 w155816492
Paradicsom utca 1 w230352076
Part utca 3 w230464829,w227704402,w230464830
Patócsy Ferenc utca 2 w230718490,w230718489
Petik Ambrus utca 2 w230718491,w230718492
Petőfi tér 3 w155801682,w155801683,w160348408
Petőfi utca 1 w201665845
Pfiffner Paulina utca 1 w198372606
Pikógát sor 1 w201631337
Pipacs utca 1 w201631328
Pitypang utca 1 w201631330
Pomucz tábornok utca 1 w23062255
Pomutz György tér 1 w198372577
Popovits Jusztin utca 1 w155801685
Posta köz 1 w177140246
Pósteleki utca 8 w230718494,w230718496,w155816506,w230718493,w233888981,w230481438,w230718495,w233888982
Pozsonyi utca 1 w198372581
Pöltenberg Ernő utca 2 w230352134,w346669466
Rábai Miklós utca 3 w244797362,w227697753,w227697751
Radnóti utca 1 w230481440
Rákóczi Ferenc utca 1 w230352082
Régitemető utca 2 w696245238,w198372625
Réthy Lipót utca 1 w230473190
Réz József utca 1 w227711186
Rigó út 1 w201790977
Rita út 1 w201790998
Rosu utca 2 w543187698,w155818439
Rózsa utca 1 w201790992
Rövid utca 3 w201625203,w201625198,w201625200
Rulikowski utca 5 w230352079,w545452847,w545452846,w230352080,w230352077
Sánc utca 1 w198372608
Sándorhegytanya 1 w265642704
Sarkadi út 7 w791480586,w495731185,w875457905,w495731186,w230481442,w177140247,w230481443
Sáros utca 1 w194443744
Scherer Ferenc út 4 w230718497,w762641594,w323659546,w323659544
Selyem utca 2 w230718500,w230718499
Semmelweis utca 1 w75761293
Sikló sor 2 w201631323,w540188910
Simonyi tér 3 w176876094,w230464831,w230464832
Sinka István utca 1 w230464833
Sín sor 1 w348012131
Siórét utca 2 w230352084,w230352083
Síp utca 1 w540204720
Sirály utca 2 w201665886,w201665888
Sittye utca 1 w198372582
Solymos utca 1 w201625192
Sólyom utca 1 w201625187
Somogyi Béla utca 1 w198372586
Sport utca 2 w201665873,w201665836
Stéberl András utca 1 w155812952
Szabadkai út 1 w23062252
Szabó Pál utca 1 w201665885
Szakáll Lajos utca 1 w230473191
Szarkaláb utca 1 w230352085
Szarvas utca 1 w230346216
Széchenyi tér 1 w230964786
Széchenyi út 8 w201665916,w201665849,w24774161,w233917615,w230964787,w201665831,w609831980,w201665890
Szegedi Kiss István utca 1 w155801738
Szegfű utca 1 w230346234
Székely Aladár utca 1 w230352090
Szélső utca 2 w75882425,w233917616
Széna utca 1 w201790984
Szentháromság utca 1 w198372590
Szent István utca 1 w230352122
Szent István út 4 w890939945,w40140263,w891372122,w230352086
Szent József utca 1 w155812953
Szent László utca 4 w203505298,w4930693,w695713043,w891372123
Szép utca 1 w198372578
Szerecsen utca 1 w230352087
Szigligeti utca 1 w230481445
Szikfű utca 1 w230352088
Szilva utca 2 w200950643,w194442621
Szinyei köz 1 w227698463
Szív utca 1 w201665898
Szlányi dűlő 3 w264959598,w264959600,w264959599
Szőlőskert utca 2 w198372617,w198372574
Szőlős utca 1 w155812956
Szőlő út 1 w264958213
Szőnyi köz 1 w227698020
Szüret utca 1 w230352091
Táncsics utca 1 w201665832
Tavasz utca 1 w198372601
Temesvári út 18 w609820146,w609820154,w223408859,w591202092,w609820148,w610104909,w198372611,w591202091,w346913331,w778832503,w23062253,w230352096,w610104904,w610104903,w230352094,w230352095,w610104910,w230352097
Temető utca 1 w200950671
Terényi utca 1 w198372587
Tessedik Sámuel utca 1 w200950652
Thököly Imre utca 1 w230464834
Tiborc utca 7 w900500132,w155801690,w227695993,w230464835,w230464836,w233917618,w233917617
Tinódi utca 1 w155815438
Toldi köz 3 w230473192,w230473193,w611150468
Toldi utca 1 w200950665
Tomcsányi utca 2 w155801740,w696245237
Tompa utca 1 w200950650
Tormássy tér 2 w155816509,w230718502
Tornyai köz 1 w227698462
Toronyi utca 1 w230473194
Tölgyfa utca 1 w227697752
Töltés utca 2 w264964414,w264964403
Török Ignác utca 2 w155816502,w230718504
Törökzugi sor 2 w230718505,w155817007
Tulipán köz 1 w230352098
T. utca 2 w230352093,w230352092
Túzok utca 1 w682676770
Uhrin János utca 1 w230464837
Új élet utca 1 w201665922
Újsor utca 1 w201665818
Új utca 1 w230352135
Újülés utca 1 w75882423
Vadaskert utca 1 w230346217
Vadvirág utca 1 w230481446
Vajda János utca 1 w230481447
Váralja tér 2 w201625197,w230966104
Várfürdő utca 2 w4930695,w343563660
Várkert utca 2 w343563661,w889353137
Városház utca 8 w155801692,w155801696,w487641631,w696244591,w155801694,w290632705,w311423107,w230346218
Varsándi utca 1 w230352099
Vár utca 6 w75659257,w451323859,w200950656,w233917619,w75659249,w230464838
Vásárhelyi Pál utca 3 w100789317,w890939944,w890939947
Vásár utca 1 w155817480
Vasút utca 1 w200950664
Vasvári utca 1 w200950645
Veress Endre utca 1 w198372610
Vértanúk útja 5 w323413507,w323413508,w762641593,w4930642,w223129972
Vértes utca 1 w230964788
Villa utca 1 w200950640
Virág utca 1 w155816487
Víz utca 1 w155815441
Vörösmarty utca 1 w200950655
Wesselényi utca 1 w230352102
Zöldág utca 1 w230718501
Zöldág zug 1 w540207187
Zöldfa utca 1 w540206658
Zöld utca 1 w155812958
Zrínyi Miklós tér 4 w100789315,w495731233,w230352101,w155801730
Zrínyi utca 1 w201665841
Zug utca 1 w201665808
Zsák utca 1 w201665824
Zsinór utca 1 w155801732