data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév és a névtelen utak.
Település

Gyömrő utcanevek

Gyömrő határa JOSM link Gyömrő határa térképen
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
027 1 w69730629
028/10 1 w69730649
Ady Endre utca 1 w66453119
Akácfasor utca 2 w69074571,w69074596
Állomás utca 1 w66453092
Aluljáró 1 w131834911
Andrássy utca 1 w66453158
Annahegyi utca 1 w69074616
Apafi utca 1 w66453176
Arany János utca 1 w66453168
Árpád utca 1 w66453103
Árva vár utca 1 w69038282
Attila utca 1 w66453166
autóbusz-forduló 1 w69074642
Bajcsy-Zsilinszky utca 2 w66453093,w39028020
Bajza József utca 1 w66453157
Bánáti utca 1 w69038322
Baross utca 2 w98120171,w66311780
Béla utca 1 w66309638
Bercsényi Miklós utca 1 w66453183
Beregszászi utca 1 w69038288
Bethlen Gábor utca 1 w66453167
Bimbó utca 3 w288906449,w288906450,w66453185
Bocskai utca 1 w66453197
Boglárka köz 3 w446099993,w446099994,w66311781
Boglárka utca 1 w66311787
Buzogány utca 1 w66453181
Cifra út 3 w311474429,w69038266,w69074581
Csillag utca 1 w69074585
Csokonai utca 1 w66289462
Darányi utca 1 w66453100
Deák Ferenc utca 1 w66453122
Dobó István utca 1 w66453101
Dózsa György utca 6 w66679065,w288913353,w350671343,w69074629,w69074576,w288913355
Eötvös Loránd utca 1 w66453169
Eperfasor utca 4 w375854660,w69074604,w375854659,w375854658
Ernő utca 3 w321510182,w321510181,w66681711
Erzsébet utca 3 w405986002,w288913356,w66453113
Eskü utca 1 w66453147
Farkasdi út 7 w345593662,w310231032,w69074578,w69074579,w310231031,w69074599,w345593661
Felvidéki utca 1 w503036272
Fogarasi utca 1 w69038317
Fő tér 2 w66453140,w69074623
Frangepán utca 1 w68686321
Fromm Antal utca 1 w66309654
Fürdő utca 1 w66681718
Gagarin köz 1 w69074615
Görgey Artúr 1 w66453096
Gróf Almássy utca 2 w69074608,w367081371
Gróf Teleki Pál utca 5 w66453132,w39028012,w69038310,w288913357,w66453139
Gumi út 8 w480023531,w69074566,w480023532,w321510173,w70109879,w66309642,w321510172,w70109880
Gyömrőy Aurél utca 1 w69074627
Gyöngyvirág utca 1 w66453125
Gyóni Géza utca 1 w66453186
Halas köz 1 w70091546
Hársfa utca 1 w66309644
Határ utca 8 w488343017,w66453112,w66453188,w89366035,w288906451,w66453124,w494727230,w66453128
Hattyú utca 1 w66289461
Hunyadi utca 1 w98120174
Jókai Mór utca 1 w66453174
József Attila utca 1 w66289469
Kálvin utca 1 w66453151
Károly utca 1 w66681709
Kassai utca 1 w69038264
Kinizsi Pál utca 1 w66453115
Kisfaludy utca 1 w69074626
Kisköz utca 1 w69038275
Kislápos út 1 w446101446
Klapka utca 1 w66453152
Kóczán út 1 w69038299
Kő híd 1 w69038287
Kölcsey Ferenc utca 1 w66453138
Kossuth Ferenc utca 2 w66453173,w66453142
Kossuth köz 1 w66309645
Kossuth Lajos utca 3 w69709581,w66309649,w66309646
Kossuth tér 4 w321501432,w66309634,w66309655,w480023533
Kossuth tér 33-35 1 w340686735
Köztársaság utca 1 w66453106
Lehel köz 1 w66453164
Lengyel utca 1 w69074643
Levél utca 1 w66311772
Liliom utca 1 w66311774
Liszt Ferenc utca 1 w66289466
Madách Imre utca 1 w66309635
Maglódi utca 1 w66453135
Malom utca 1 w69074592
Mányaréti út 1 w69038304
Máramaros utca 1 w69038315
Mátyás király utca 1 w66289468
Mendei út 6 w69074572,w69856821,w340720725,w340720722,w69709570,w154683769
Munkás utca 1 w69074618
Nefelejcs utca 4 w405986003,w288906453,w66453161,w288906452
Névtelen út 1 w69074613
Öreghegyi utca 3 w69074605,w69074639,w345593659
Öregszőlők útja 1 w69730650
Orgona utca 1 w66453104
Pál Mihály utca 8 w69074612,w69856824,w310231036,w405986004,w310231035,w310231034,w310231033,w69074565
Pasteur Lajos utca 1 w107229336
Pataki Ferenc lakótelep 1 w349283547
Pátria utca 1 w367081367
Pázmány utca 1 w66453120
Péteri út 3 w69038277,w345429750,w612241475
Petőfi Sándor utca 1 w66453134
Piac 1 w68700898
Puky út 3 w69883976,w69883977,w69038270
Rákóczi Ferenc utca 1 w66453130
Rózsahegyi út 1 w69038294
Rózsaszál utca 1 w66453121
Rózsa utca 3 w66453153,w288906454,w356652284
Rozsnyó utca 1 w69038321
Rudolf utca 1 w66453149
Sárkány utca 1 w66289465
Sás út 1 w69038332
Segesvári utca 1 w66453099
Simon Mihály tér 7 w69074636,w69074619,w69074610,w69074640,w69074595,w70086961,w69074620
Só út 2 w343722523,w69730645
Szabolcs utca 1 w66453194
Széchenyi István utca 2 w288913360,w66453191
Szegfű utca 3 w288913359,w66311789,w66311783
Szent Imre utca 8 w66453114,w68698653,w66667330,w68700894,w68698651,w68700895,w342775452,w68700901
Szent István út 7 w66311782,w66311768,w322711359,w66311784,w66311771,w66289460,w66311788
Szilas út 1 w69730637
Táncsics Mihály utca 7 w66311770,w66311778,w288913361,w66311777,w66311785,w66311786,w66311779
Toldi Miklós utca 1 w66453179
Tompa utca 1 w66453143
Tóth József utca 2 w405985990,w69074607
Töves Majori út 1 w69038292
Tövesmajori utca 1 w421329407
Tulipán utca 3 w66311769,w69951830,w69951828
Turul utca 1 w66453193
Üllői út 1 w66453095
Vadvirág utca 1 w66311773
Vásártéri út 1 w69730628
Vincellér út 1 w69730636
Viola utca 1 w69074602
Vörösmarty utca 3 w98120172,w322711361,w66311776
Wekerle utca 1 w66453110
Wesselényi utca 1 w66453178
Zenta utca 1 w69038328
Zichy utca 1 w69074624
Zriny Miklós utca 1 w66453145
357 w399109981,w322639532,w643953750,w356652294,w358466017,w358466018,w70117518,w474644781,w641784846,w641784845,w66453187,w418351113,w358466015,w358466016,w334893957,w131834918,w131834927,w321479607,w131834871,w131834895,w321479603,w326883371,w326900730,w66453108,w322639531,w420018498,w253555221,w360125946,w360125947,w253555217,w360125944,w253555222,w253555219,w253555216,w360125945,w70086969,w69995540,w69856825,w69856828,w421329411,w69856826,w69856830,w421329410,w340720709,w345593669,w342279669,w335713992,w340720712,w342279666,w342279665,w342279664,w342279663,w367081386,w414587566,w322639530,w342279662,w69709575,w335713990,w69709562,w342279661,w342279660,w342279659,w342279658,w342279657,w342279656,w335733641,w340720705,w69709565,w222301990,w222302054,w325737308,w340720699,w420018499,w66289464,w378955384,w378955390,w378955394,w378955402,w414587573,w378955423,w378955431,w378955437,w378955438,w342279674,w328650311,w342279675,w342279676,w378955452,w70117514,w325790658,w325790654,w330423426,w330423427,w324838878,w288913363,w324838880,w324838876,w330423424,w69709557,w69709553,w372592026,w330423423,w372592031,w69709567,w69709579,w350293087,w328250333,w584857392,w563973923,w563973924,w564573576,w69730647,w567564656,w584693593,w616240025,w584693586,w584693590,w617728393,w69730658,w69730651,w422430263,w69730643,w69730635,w69730634,w330663018,w421329409,w69730623,w591649458,w69730631,w591298249,w69730630,w304850578,w381923758,w304850580,w304850579,w69709555,w343722535,w69730632,w343722529,w345429744,w563825890,w69730626,w69710854,w69710851,w69730641,w69710852,w421329405,w69038281,w372592036,w69038327,w69730638,w421329406,w345429756,w345429753,w566057867,w69730639,w69730653,w66681713,w612241474,w612241473,w329439613,w69730627,w69730656,w343722532,w343722533,w343722527,w343722528,w343722522,w343722537,w343722538,w343722530,w69730644,w70091547,w69730624,w304850295,w329439608,w329439616,w321501431,w345593657,w367081374,w367081375,w350293085,w367081372,w39028013,w39028010,w39028017,w39028018,w367081376,w39028019,w367081378,w39028011,w350293088,w350293086,w39028014,w39028016,w39028015,w69709561,w69074622,w340686734,w340686737,w340686738,w340686740,w321501433,w340686739,w340686736,w69038306,w66453159,w69074638,w69709573,w69074645,w367081368,w69074630,w367081369,w342279678,w342279679,w342279677,w360125950,w367081370,w360125951,w342279680,w345593658,w253555471,w253555472,w253555466,w253555468,w340686741,w70086966,w69709583,w69074635,w69856823,w69856827,w253555467,w345593666,w345593663,w345593665,w345593664,w352156851,w345593660,w253555215,w253555218,w69074600,w360125948,w388538551,w253555328,w69074591,w253555334,w253555332,w253555333,w253555331,w253555330,w253555326,w253555220,w253555223,w253555214,w70089546,w335201319,w70089544,w253555329,w253555335,w253555327,w69709571,w405985991,w405985992,w69709552,w321490770,w342279668,w69883975,w264308210,w69709574,w70265817,w70441574,w70265818,w70265815,w39028021,w420352489,w342775459,w342775460,w591329852,w70091545,w70091548,w264308212,w420018502,w342775462,w342775463,w342775458,w69074569,w328347872,w328347871,w328347870,w328347873,w70085589,w241959861,w241959855,w418351136,w328250334,w584857391,w418351138,w480023525,w328347869,w328347865,w357251478,w357251472,w420018501,w357251471,w350351496,w357251470,w69731430,w418351125,w418351123,w418351140,w480023528,w241959858,w328365299,w375854654,w357251477,w69074633,w241959853,w375854656,w375854655,w375854657,w357251479,w357251473,w350351480,w69710853,w357251475,w350351486,w350351479,w350351487,w357251469,w350351491,w350351485,w69074582,w340686742,w375854650,w68686317,w321501437,w321501436,w321501435,w321501434,w321510179,w70109877,w321510178,w360125953,w360125952,w69731436,w350351490,w66311775,w310231039,w647412483,w647412484,w350351493,w357251476,w420018500,w399110019,w399110013,w405985989,w399109994
4 w480023529,w69731433,w356652298,r5231014
Összesen 141db utcanév