data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Gödöllő utcanevek

Gödöllő határa JOSM link Gödöllő határa térképen Összesen 416db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ádám utca 2 w73694996,w301368664
Ady Endre sétány 17 w304428948,w884915561,w286803749,w761977751,w308374855,w938508502,w1270580553,w1270580552,w286642985,w366505681,w286803838,w304689881,w286335353,w304689880,w274261508,w23201754,w272160830
Agyagos utca 1 w55313757
Akácfa utca 4 w437582728,w1270582409,w1270582408,w75039281
Alkony út 1 w271988322
Alkotmány utca 1 w55313576
Állomás tér 3 w938508501,w302773460,w823581558
Állomás út 12 w311526995,w1055933371,w303788211,w286803327,w105195058,w920459837,w938508500,w1055933372,w819269831,w565889611,w626606949,w819269538
Alma utca 2 w183960478,w183960474
Alsó-tó utca 1 w293282033
Alvég utca 2 w919691988,w40666241
Ambrus köz 1 w73694910
Antalhegyi utca 1 w40667122
Antalhegy lejtő 1 w214789662
Aranka utca 1 w792648391
Arany János utca 9 w300782775,w300782776,w819269789,w273450081,w273450087,w40667112,w300077250,w923783448,w923783449
Árpád utca 1 w47153446
Árvácska utca 1 w73695027
Asbóth Sándor utca 1 w55314029
Attila utca 1 w73694917
Aulich Lajos utca 1 w73694972
Avar utca 1 w293279548
Babati pihenőhely 1 w674561898
Babati út 4 w304652854,w40667100,w428935421,w428935422
Bad Ischl sétány 1 w298166603
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1 w293078890
Balassi Bálint utca 2 w73694994,w311554975
Balaton utca 1 w73694956
Bánki Donát utca 1 w185716763
Barackos utca 1 w183960476
Bartók Béla utca 1 w154018743
Bástya utca 1 w192102326
Báthory István utca 1 w183318367
Batsányi János utca 1 w107949497
Batthyány Lajos utca 4 w40667197,w311520188,w300807255,w300807256
Béke utca 1 w46972031
Bem József utca 2 w923783463,w55313862
Bercsényi Miklós utca 1 w73695003
Beregszász sétány 1 w262420324
Berente István utca 2 w274081426,w785547265
Béri Balogh Ádám utca 2 w273230981,w23310713
Besnyő utca 7 w676654211,w272546442,w272546441,w293187690,w307581144,w307581143,w183960479
Bessenyei György utca 1 w23317715
Bethlen Gábor utca 3 w300782774,w47153447,w310957330
Bihari János utca 1 w192102309
Blaháné utca 8 w301368666,w278655605,w290461499,w731691211,w437582729,w819269786,w69827590,w210994135
Bláthy Ottó utca 2 w311527914,w171936149
Bocskai István utca 1 w55313816
Bodza köz 1 w75039270
Boglárka utca 1 w103948141
Bogor sétány 3 w226837755,w288511649,w288511650
Boncsoki dűlőút 6 w75039178,w290461519,w437582730,w290461489,w300668330,w300684809
Borbolya út 1 w288157647
Boróka utca 2 w903086154,w40666600
Borostyán utca 1 w282348561
Bossányi Krisztina utca 3 w272148988,w304773185,w286804814
Brassó utca 1 w47453773
Buksi gyaloghíd 1 w192102312
Búzavirág utca 1 w40666362
Buzogány utca 1 w75039231
Címer utca 1 w40667130
Csalogány utca 2 w785541820,w75039268
Csanak utca 2 w73694909,w926606321
Csemete-kert 2 w292042627,w292042615
Cserjés köz 1 w284606087
Csíkszereda sétány 2 w226837752,w298166607
Csillagfürt út 1 w273231804
Csillag utca 1 w73694952
Csiperke utca 1 w290461516
Csipke utca 1 w114503614
Csokonai Vitéz Mihály utca 5 w300807250,w47153463,w47453772,w300807251,w785541818
Csonka János utca 2 w65444862,w311527915
Csonkás köz 1 w293325932
Csörsz-árok tanösvény 2 w263051932,w310691888
Dalmady Győző utca 1 w114503320
Damjanich János utca 5 w40667205,w304652858,w945481406,w1266712683,w300807259
Dankó Pista utca 1 w73694942
Dárda utca 1 w73695013
Deák Ferenc tér 4 w298747205,w272781434,w273729462,w272781437
Dembinszky József utca 1 w293325949
Déryné utca 1 w40667330
Dessewffy Arisztid utca 1 w40667316
Diófa utca 2 w308536066,w75039260
Dobogó utca 1 w557021237
Dobó Katica utca 1 w183827353
Domboldal utca 1 w73695023
Dózsa György út 44 w274084525,w304775649,w785052564,w286804870,w304762080,w286804908,w785052561,w785052567,w304773184,w19377949,w304773183,w610040084,w785052568,w304775652,w311522984,w610040082,w297052381,w785052562,w304762171,w304775646,w304775655,w304779477,w304779479,w288212264,w304779476,w311530394,w304689882,w25819617,w785052563,w286804558,w286804556,w286803708,w304762081,w286804557,w288212332,w25819618,w304762079,w304762172,w304779480,w304779481,w297051462,w304779478,w304690815,w299707995
Dunaszerdahely sétány 3 w295271665,w298158481,w795666154
Duna utca 1 w55313988
Egyetem tér 6 w183628948,w183628955,w288902789,w183628944,w274821296,w271980942
Eperjes utca 1 w47153461
Erdélyi Ferenc utca 1 w185715838
Erdész köz 2 w23310681,w23310677
Erdőszél utca 2 w54993792,w945481407
Erkel Ferenc utca 1 w293325997
Erzsébet királyné körút 4 w107460348,w107691367,w107460346,w107460354
Erzsébet udvar 3 w699057198,w292567259,w478419355
Estike utca 1 w290461514
Észak utca 1 w47153458
Esze Tamás utca 2 w673677815,w23317684
Éva utca 1 w290461504
Fácán sor 4 w262678360,w23201822,w272653228,w288511296
Faiskola tér 8 w248371021,w248371023,w498082390,w114503685,w40666283,w114503684,w114503686,w258465537
Faiskola utca 2 w795321982,w258512150
Fecske utca 1 w73694944
Felsőtó utca 1 w273903315
Fenyvesi főút 6 w819269798,w274822535,w262678357,w40666728,w819269799,w1189318144
Fenyvesi nagyút 3 w262678359,w40666615,w903936640
Fenyves köz 2 w276025794,w40666656
Fillér utca 1 w154018739
Fiume utca 1 w46972041
Fogadalom utca 3 w326286465,w262685839,w49709992
Forint utca 1 w154018737
Forssa sétány 2 w795666153,w295271666
Főtér 1 r9652595
Francsek Imre utca 1 w818837737
Fürdő utca 4 w1270580549,w1270580548,w27211957,w311526993
Fürj utca 1 w272531493
Füves köz 1 w192102305
Fűzfa utca 1 w908031592
Gábor Áron utca 1 w189525900
Galagonya utca 3 w75039191,w930238083,w930238082
Galamb utca 1 w75039193
Ganz Ábrahám út 2 w174760463,w782705887
Gárdonyi Géza utca 1 w185715839
Garó Emília utca 1 w293679436
Gébics utca 2 w326731067,w40667322
Gerle utca 3 w304652864,w304652863,w75039192
Gesztenye utca 2 w835548713,w293282028
Gomba utca 3 w281589870,w73694997,w73694919
Grassalkovich Antal utca 2 w40667097,w311520189
Gróf Teleki Pál tér 8 w819269790,w296896248,w183317093,w1185348905,w819269792,w819269791,w310957331,w284332745
Gyertyán utca 2 w293282029,w835548714
Gyöngyvirág utca 2 w300807258,w40667448
Hajnalka utca 1 w290461515
Hajnal utca 1 w40667326
Hajnóczy József utca 1 w107949502
Hajó utca 1 w73694992
Hamvay Ferenc utca 1 w274081429
Haraszti köz 1 w73695015
Haraszti utca 9 w1004085716,w729955743,w1004085720,w73695014,w1004085715,w729955741,w1004085717,w729955742,w819269784
Harmat utca 1 w185716764
Hársfa utca 2 w75039186,w290461497
Határjáró út 4 w939326285,w75039165,w1270582412,w1270582413
Havas utca 1 w448784533
Hegedűs Gyula utca 1 w73695002
Hegyalja utca 3 w326056439,w300668334,w304652867
Hegyesi Mari utca 2 w281819118,w731691210
Hegy utca 8 w75039171,w290461496,w75039275,w311268732,w304652866,w311268733,w75039226,w304652865
Héja utca 1 w557021217
Hérics köz 1 w435480850
Hétház utca 1 w55000841
Hold utca 1 w73694987
Holló utca 1 w73694984
Homoki Nagy István utca 1 w73695018
Honvéd utca 2 w288902790,w294638948
Horgásztó utca 1 w105213619
Hóvirág utca 2 w284332743,w239428368
Hős utca 1 w73695028
Hun utca 1 w293279547
Hunyadi János utca 8 w25819491,w907300321,w290461500,w311267791,w785559390,w785559389,w25819492,w721307713
Ibolya köz 1 w214789660
Ibolya utca 2 w300807257,w55313350
Ifjúság utca 1 w107950166
Illés köz 1 w239059193
Ilona utca 1 w75039215
Ipolyság utca 2 w183960475,w23310746
Irtványhoz vezető út 2 w292118224,w138790865
Isaszegi út 6 w311526994,w1014302274,w263051919,w884915562,w295266674,w284841187
Iskola köz 2 w284603327,w924903544
Iskola utca 2 w73695038,w183317021
Ivánka Imre utca 3 w185714040,w185715837,w1266712684
Jászóvár utca 2 w183960480,w262678364
Jázmin utca 1 w192102327
Jókai Mór utca 1 w47453774
József Attila utca 1 w47153452
Juhar utca 3 w293282030,w782714424,w192102316
Kaffka Margit utca 1 w47659789
Kampis Antal tér 2 w163722449,w163831507
Kandó Kálmán utca 2 w1125443551,w73695012
Kankalin utca 1 w54996064
Kápolna köz 1 w106402671
Kapucinusok tere 3 w239428371,w284603326,w308849652
Kard utca 1 w40667143
Kassa utca 1 w23310792
Katona József utca 1 w185716889
Kazinczy Ferenc utca 1 w73694929
Kazinczy körút 9 w293162160,w293162166,w173451765,w173451774,w173451776,w73694977,w173451766,w173451773,w293162159
Kecskés dűlő 1 w75039205
Kelemen László utca 1 w73695030
Kenyérgyári út 2 w73694976,w311542608
Kerengő utca 2 w239428369,w54995571
Kereszt utca 1 w40667175
Kertész köz 1 w293282027
Kert utca 1 w23603101
Kétház utca 1 w258512151
Kikerics utca 1 w23310762
Kilátó utca 1 w435617485
Kinizsi Pál utca 1 w185716890
Király utca 1 w23317726
Kisfaludy Sándor utca 1 w47153465
Kis-Kormos utca 1 w75039272
Kiss Ernő utca 1 w23310720
Kiss József utca 2 w272742271,w47153462
Klapka György utca 7 w262678367,w262678366,w274261509,w819269797,w40666618,w1189318145,w819269796
Klapka köz 3 w293325941,w599902975,w293282026
Klebelsberg Kunó utca 1 w192102333
Knézich Károly utca 4 w1224554366,w304652869,w40667156,w281553125
Kodály Zoltán utca 1 w47153469
Kokárda utca 1 w282348559
Komáromi utca 3 w300807252,w300807253,w47153460
Kornya Mihály utca 2 w304775659,w925502594
Korona tér 1 w192102306
Kossuth Lajos utca 6 w304762129,w272781405,w272781404,w19377827,w304762130,w41659004
Kotlán Sándor utca 3 w73695024,w819269783,w311530395
Kökény utca 2 w54995333,w935503529
Kökörcsin utca 1 w300668327
Kölcsey Ferenc utca 2 w183317787,w47153449
Körösfői Kriesch Aladár utca 1 w41961766
Kőrösi Csoma Sándor utca 2 w40666267,w121800389
Kör utca 3 w73695019,w47153454,w47153456
Köztársaság út 10 w851810603,w785564693,w272531492,w851810602,w851627093,w851627094,w1266021841,w804443681,w626606946,w730276095
Kühne Ede utca 1 w171936148
Laxenburg sétány 3 w300239708,w688875174,w302774145
Lázár Vilmos utca 1 w75039278
Légszesz utca 1 w202067010
Lelesz utca 1 w23310747
Levendula utca 1 w23310734
Ligeti Juliska utca 1 w75039282
Liget utca 1 w293325937
Liszt Ferenc utca 1 w192102332
Lomb utca 2 w54994383,w54992839
Lovarda utca 2 w107949501,w107949500
Lovas utca 2 w294816446,w785541815
Lumniczer Sándor utca 6 w272559330,w273729457,w272559329,w294791493,w294791494,w46972871
Madách Imre utca 1 w40666777
Magtár köz 1 w40667303
Magyar Kázmér köz 1 w304398948
Magyar utca 1 w295246216
Major utca 3 w292573564,w192102328,w292573567
Malomtó utca 1 w787943651
Mályva utca 2 w239428370,w284603325
Mandula utca 2 w1014112768,w293282032
Március 15. utca 1 w46972035
Margita utca 2 w1004743031,w304652870
Mária utca 2 w83187593,w293325940
Márki Sándor utca 1 w73694920
Martinovics Ignác utca 2 w304635666,w107949498
Mátyás király utca 3 w40667168,w19377760,w311267792
Medgyaszay István utca 1 w818837741
Meggyes köz 1 w782714425
Meggyes utca 1 w782714426
Méhész köz 1 w1265055027
Meseösvény 1 w326059073
Mezsgye út 1 w293325933
Mihály Dénes köz 1 w107691371
Mikes Kelemen utca 5 w55001049,w310687716,w262678371,w310687715,w676654210
Mikszáth Kálmán utca 3 w785547267,w785541819,w73694967
Mocorgó köz 1 w290461517
Mohács utca 1 w40667116
Mókus utca 1 w73694935
Moór János utca 1 w171936140
Móra Ferenc utca 1 w73694947
Móricz Zsigmond utca 1 w73695016
Munkácsy Mihály út 3 w925101798,w46972027,w272543525
Nádas utca 1 w192102329
Nagyboldogasszony tér 1 w293279546
Nagy László utca 1 w23310722
Nagy Sándor köz 1 w107691370
Nagyvárad utca 1 w47153450
Nagyváthy János utca 3 w1059673083,w435635756,w192102334
Napsugár utca 1 w185716892
Nap utca 1 w73694924
Nefelejcs utca 1 w40666534
Németh László utca 3 w23310724,w1266057575,w1266057576
Nyárfa utca 3 w75039208,w1270582410,w1270582411
Nyárkút utca 1 w75039284
Nyár utca 1 w272580053
Odray János utca 1 w281553129
Október 6. utca 1 w46972034
Orgona köz 5 w935527065,w935527064,w272546840,w935514018,w272546838
Országalma utca 1 w40667142
Ottlik Géza utca 1 w23310786
Ottó Ferenc utca 5 w73694948,w1264754568,w1264754567,w638587490,w638587491
Ölyv utca 1 w557021220
Öreghegyi utca 1 w281412009
Őrház utca 1 w276025795
Örökzöld utca 1 w40666605
Ősz utca 1 w272580054
Őz utca 5 w272653230,w1118061594,w262678444,w23201821,w183960477
Özvegycsináló 1 w290461492
Paál László köz 4 w73694932,w230511204,w293163734,w73694907
Pacsirta utca 2 w301928237,w258512152
Palást utca 1 w293325947
Palotakert 8 w294385915,w294385771,w294790900,w105195053,w105195064,w105195048,w248262650,w294385770
Panoráma utca 3 w917801835,w54992861,w54992801
Patak tér 3 w924345471,w298161457,w865281372
Páter Károly utca 2 w271979119,w73539048
Pattantyús Ábrahám körút 2 w819269785,w308532074
Perczel Mór utca 1 w75039256
Peres utca 1 w40666749
Pereszke utca 1 w326056441
Petőfi Sándor tér 4 w163722417,w46973144,w163722414,w310957326
Petőfi Sándor utca 2 w163831510,w757870147
Pipacs utca 1 w40666430
Pitypang út 1 w288157648
Podmaniczky Frigyes utca 1 w23317627
Premontrei út 8 w262678383,w272087294,w73539023,w1176578306,w606589992,w343688201,w343688197,w272087293
Présház utca 3 w40667153,w785541817,w73694937
Puskás Tivadar utca 1 w185716767
Radnóti Miklós utca 1 w73694922
Rákóczi Ferenc utca 1 w46972538
Rákos patak utca 1 w163831508
Rekettye utca 1 w282348560
Remény utca 1 w281589874
Remsey Jenő körút 6 w1265086210,w73694926,w312197905,w272181061,w312197908,w73695033
Repülőtéri út 6 w134194394,w288902792,w785564694,w134194401,w134194400,w293325931
Rét utca 5 w23201818,w1270582406,w437582737,w1270582407,w437582736
Rigó utca 2 w301431502,w75039198
Ripka Ferenc utca 1 w73694963
Rómer Flóris utca 1 w23310717
Rónay György utca 1 w23310752
Rózsa utca 1 w73694990
Rozsnyó utca 1 w183960473
Röges utca 8 w787242892,w40667176,w73694981,w308714997,w308715000,w787242891,w126444418,w126444420
Sajó utca 1 w47153457
Sas utca 1 w75039176
Selyemfenyő utca 1 w293282031
Semmelweis Ignác utca 4 w819269782,w73694985,w183769813,w284039608
Sík Sándor utca 1 w293282458
Simon István utca 1 w23310728
Sió utca 1 w73694983
Sólyom utca 2 w675408340,w309944093
Sőtér Kálmán utca 1 w75039206
Sport köz 2 w311548910,w293325951
Surin István utca 1 w73695034
Szabadka utca 2 w258483210,w47153448
Szabadság tér 5 w810315408,w189525893,w272239720,w593893514,w272239719
Szabadság út 69 w272326991,w286804036,w293550934,w262678391,w304419592,w262678389,w272493398,w294635935,w272493396,w294635934,w286335351,w230074260,w274261507,w222762520,w294635932,w294635149,w294635931,w294635933,w272326988,w294637389,w294637390,w272493403,w286803658,w494970908,w494970909,w304679132,w304679131,w272523787,w272326989,w272523789,w286803328,w303783933,w303783927,w293187087,w293187089,w938007983,w272326990,w286803135,w938007982,w300449605,w273450084,w47153453,w286802821,w300449606,w310957332,w307581146,w292573556,w293187688,w293187693,w293187692,w307581145,w788204389,w304419591,w185715836,w303783929,w304419589,w262678423,w55000506,w55000512,w819269795,w262678426,w547724126,w55000534,w819269793,w819269794,w274822537,w272447405,w274822536,w262678407
Szabó Pál utca 2 w23310704,w38048300
Szántó Kovács János köz 1 w23317708
Szarvas utca 1 w214789659
Százszorszép utca 2 w785541816,w40667357
Széchenyi István utca 2 w819269781,w41961821
Szedres utca 1 w276025796
Székely Bertalan utca 2 w185716765,w1265055023
Szent Gellért utca 1 w73694914
Szent-Györgyi Albert utca 5 w23293496,w230511294,w813684981,w272563973,w230511293
Szent Imre utca 2 w225106730,w73695004
Szent István tér 1 w107460351
Szent János utca 6 w273729455,w73694959,w272559325,w272559327,w794305074,w73695009
Szent Kereszt tér 1 w173451771
Szilágyi Erzsébet utca 1 w281412010
Szilhát utca 2 w293078891,w304762173
Szivárvány utca 3 w310693566,w293279845,w276025797
Szív utca 2 w923783464,w55313808
Szkíta körút 1 w295246215
Szőlő utca 5 w301368665,w723757288,w1270580556,w1270580557,w290461503
Sztelek Dénes utca 1 w185716768
Tábornok utca 1 w272546839
Tájkép utca 1 w792648392
Takács Menyhért út 1 w183628952
Tamás atya utca 1 w185712095
Táncsics Mihály út 9 w311530396,w41961805,w311530398,w184191258,w73694999,w311542609,w819269780,w262678438,w184191257
Tanító köz 1 w114503044
Tátra utca 1 w154018736
Tavaszmező utca 1 w40666286
Tavasz utca 1 w40666620
Telep utca 1 w40667319
Telkes Mária körút 1 w1061401321
Tél köz 1 w262678358
Tél utca 1 w40667397
Tessedik Sámuel utca 3 w293550935,w192102307,w304419593
Testvérvárosok útja 4 w721307712,w23201817,w785559388,w301367654
Thegze Lajos utca 6 w304779484,w785547266,w40667179,w304779482,w286804710,w304779483
Thököly Imre utca 1 w23310710
Tisza utca 1 w40667114
Toboz utca 2 w100109530,w113361245
Toldi Miklós út 1 w73695021
Tompa Mihály utca 1 w46972040
Topolya utca 1 w290461486
Tölgyfa utca 1 w192102324
Török Ignác utca 5 w40667272,w493500743,w301928236,w40666304,w366505682
Turnhouth sétány 1 w298166604
Turnhout sétány 1 w298166605
Túróc utca 2 w1266701957,w293325995
Turul utca 2 w73695007,w300807254
Undi Mariska utca 1 w293679444
Úrréti utca 1 w75039197
Vadászházi út 7 w255921979,w936846925,w1141083300,w291832139,w410947793,w255921978,w186392103
Vadász utca 1 w23317727
Vak Bottyán utca 1 w192102313
Valdemoro sétány 2 w299790221,w263788666
Valkói út 4 w37648684,w1128258026,w435639753,w1128258025
Váradhegyfok utca 1 w23310748
Városmajor utca 2 w311536222,w73694938
Vásár utca 1 w435640757
Vasvári Pál utca 2 w281553126,w40667160
Veres Péter utca 1 w23310694
Villanytelep utca 1 w192102321
Vincellér utca 1 w192102315
Virág köz 1 w73695035
Virág utca 1 w73694954
Vőfély köz 1 w75039170
Völgy utca 2 w300668331,w290461488
Vörösmarty Mihály utca 1 w47153468
Zápor utca 1 w192102310
Zarándok utca 1 w83187595
Zászló utca 1 w192102340
Zengő utca 1 w73695008
Zenta sétány 1 w226837756
Zombor utca 2 w46972037,w924776969
Zrínyi Miklós utca 1 w183318518
Zúzmara utca 1 w185716741
Żywiec sétány 1 w226837753
Zsálya utca 1 w73694923