data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Gödöllő utcanevek

Gödöllő határa JOSM link Gödöllő határa térképen Összesen 411db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ádám utca 2 w301368664,w73694996
Ady Endre sétány 13 w23201754,w286803749,w304689880,w286335353,w304689881,w286803838,w366505681,w272160830,w304428947,w304428948,w308374855,w274261508,w286642985
Agyagos utca 1 w55313757
Akácfa utca 2 w437582728,w75039281
Alkony út 1 w271988322
Alkotmány utca 1 w55313576
Állomás tér 7 w202067011,w589630480,w385877564,w385877565,w302773460,w273216980,w124190977
Állomás utca 8 w311526995,w606589995,w105195058,w286803327,w326841410,w311267796,w303788211,w626606949
Alma utca 2 w183960474,w183960478
Alsó-tó utca 1 w293282033
Alvég utca 1 w40666241
Ambrus köz 1 w73694910
Antalhegyi utca 1 w40667122
Antalhegy lejtő 1 w214789662
Arany János utca 7 w40667112,w273450081,w300077250,w300782775,w273450087,w300782776,w73694913
Árpád utca 1 w47153446
Árvácska utca 1 w73695027
Asbóth Sándor utca 1 w55314029
Attila utca 1 w73694917
Aulich Lajos utca 1 w73694972
Avar utca 1 w293279548
Babati pihenőhely 1 w674561898
Babati út 2 w304652854,w40667100
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 3 w293078890,w310957326,w290461506
Balassi Bálint utca 2 w311554975,w73694994
Balaton utca 2 w73694956,w239394790
Bánki Donát utca 1 w185716763
Barackos utca 1 w183960476
Bartók Béla utca 1 w154018743
Bástya utca 1 w192102326
Báthory István utca 1 w183318367
Batsányi János utca 1 w107949497
Batthyány Lajos utca 4 w300807255,w40667197,w311520188,w300807256
Béke utca 1 w46972031
Bem József utca 1 w55313862
Bercsényi Miklós utca 1 w73695003
Beregszász sétány 1 w262420324
Berente István utca 1 w274081426
Béri Balogh Ádám utca 2 w23310713,w273230981
Berkenye utca 1 w435479871
Besnyő utca 7 w676654211,w307581143,w183960479,w272546442,w293187690,w307581144,w272546441
Bessenyei György utca 1 w23317715
Bethlen Gábor utca 3 w47153447,w300782774,w310957330
Bihari János utca 1 w192102309
Blaháné utca 9 w69827590,w19377357,w301368666,w290461499,w731691211,w437582729,w278655605,w56251240,w210994135
Bláthy Ottó utca 2 w171936149,w311527914
Bocskai István utca 1 w55313816
Bodza köz 1 w75039270
Boglárka utca 1 w103948141
Bogor sétány 3 w288511649,w288511650,w226837755
Boncsoki dűlőút 6 w290461519,w300668330,w437582730,w300684809,w290461489,w75039178
Borbolya út 1 w288157647
Boróka utca 1 w40666600
Borostyán utca 1 w282348561
Bossányi Krisztina utca 3 w272148988,w286804814,w304773185
Brassó utca 1 w47453773
Búzavirág utca 1 w40666362
Buzogány utca 1 w75039231
Címer utca 1 w40667130
Csalogány utca 1 w75039268
Csanak utca 1 w73694909
Csemetekert utca 2 w292042615,w292042627
Cserjés köz 1 w284606087
Csíkszereda sétány 2 w226837752,w298166607
Csillagfürt út 1 w273231804
Csillag utca 1 w73694952
Csiperke utca 1 w290461516
Csipke utca 1 w114503614
Csokonai Vitéz Mihály utca 4 w300807251,w47453772,w300807250,w47153463
Csonka János utca 2 w311527915,w65444862
Csonkás köz 1 w293325932
Dalmady Győző utca 1 w114503320
Damjanich János utca 3 w40667205,w304652858,w300807259
Dankó Pista utca 1 w73694942
Dárda utca 1 w73695013
Deák Ferenc tér 2 w298747205,w272781434
Dembinszky József utca 1 w293325949
Déryné utca 1 w40667330
Dessewffy Arisztid utca 1 w40667316
Diófa utca 2 w75039260,w308536066
Dobogó utca 1 w557021237
Dobó Katica utca 1 w183827353
Domboldal utca 1 w73695023
Dózsa György út 38 w25819617,w304773184,w286804908,w286804870,w286804558,w304762171,w304762081,w19377949,w610040082,w304762080,w288212332,w311522984,w304779480,w304689882,w304779481,w288212264,w297051462,w274084525,w304779478,w304762172,w304779477,w304779479,w304779476,w304775646,w286803708,w299707995,w311530394,w304762079,w304775652,w304773183,w304775655,w25819618,w304690815,w610040084,w304775649,w286804557,w286804556,w297052381
Dunaszerdahely sétány 2 w295271665,w298158481
Duna utca 1 w55313988
Egyetem tér 8 w183628948,w183628955,w183628944,w183628954,w274821296,w271980942,w288902789,w288511295
Eperjes utca 1 w47153461
Erdélyi Ferenc utca 1 w185715838
Erdész köz 3 w737265289,w23310677,w23310681
Erdőszél utca 1 w54993792
Erkel Ferenc utca 1 w293325997
Erzsébet királyné körút 4 w107691367,w107460348,w107460346,w107460354
Erzsébet udvar 3 w478419355,w699057198,w292567259
Estike utca 1 w290461514
Észak utca 1 w47153458
Esze Tamás utca 1 w23317684
Éva utca 1 w290461504
Ezredes utca 1 w75038335
Fácán sor 3 w288511296,w262678360,w272653228
Faiskola tér 8 w248371021,w258465537,w114503686,w114503684,w40666283,w498082390,w114503685,w248371023
Faiskola utca 1 w258512150
Fecske utca 1 w73694944
Felsőtó utca 1 w273903315
Fenyvesi főút 3 w274822535,w262678357,w40666728
Fenyvesi nagyút 3 w40666615,w262678359,w262678358
Fenyves köz 2 w276025794,w40666656
Fillér utca 1 w154018739
Fiume utca 1 w46972041
Fogadalom utca 4 w326286402,w49709992,w262685839,w326286465
Forint utca 1 w154018737
Forssa sétány 1 w295271666
Főtér 1 r9652595
Futópálya 1 w320855536
Fürdő utca 2 w311526993,w27211957
Fürj utca 1 w272531493
Füves köz 1 w192102305
Fűzfa utca 1 w75039184
Gábor Áron utca 1 w189525900
Galagonya utca 1 w75039191
Galamb utca 1 w75039193
Ganz Ábrahám út 2 w174760463,w174760464
Gárdonyi Géza utca 2 w676654213,w185715839
Garó Emília utca 1 w293679436
Gébics utca 2 w40667322,w326731067
Gerle utca 3 w304652864,w304652863,w75039192
Gesztenye utca 1 w293282028
Gomba utca 3 w281589870,w73694997,w73694919
Gödöllő Airport 1 w134194638
Grassalkovich Antal utca 2 w311520189,w40667097
Gróf Teleki Pál tér 4 w284332745,w183317093,w296896248,w310957331
Gyertyán utca 1 w293282029
Gyöngyvirág utca 2 w300807258,w40667448
Hajnalka utca 1 w290461515
Hajnal utca 1 w40667326
Hajnóczy József utca 1 w107949502
Hajó utca 1 w73694992
Hamvay Ferenc utca 1 w274081429
Haraszti köz 1 w73695015
Haraszti út 4 w73695014,w729955742,w729955741,w729955743
Harmat utca 1 w185716764
Hársfa utca 2 w290461497,w75039186
Határjáró út 1 w75039165
Havas utca 1 w448784533
Hegedűs Gyula utca 1 w73695002
Hegyalja utca 4 w326056440,w304652867,w326056439,w300668334
Hegyesi Mari utca 2 w731691210,w281819118
Hegy utca 8 w311268733,w304652866,w75039171,w75039275,w311268732,w304652865,w75039226,w290461496
Héja utca 1 w557021217
Hérics köz 1 w435480850
Hétház utca 1 w55000841
Hold utca 1 w73694987
Holló utca 1 w73694984
Homoki Nagy István utca 1 w73695018
Honvéd utca 2 w294638948,w288902790
Horgásztó utca 1 w105213619
Hóvirág utca 1 w239428368
Hős utca 1 w73695028
Hun utca 1 w293279547
Hunyadi János utca 5 w25819491,w311267791,w290461500,w721307713,w25819492
Ibolya utca 2 w300807257,w55313350
Ifjúság utca 1 w107950166
Illés köz 1 w239059193
Ilona utca 1 w75039215
Ipolyság utca 2 w23310746,w183960475
Irtványhoz vezető út 2 w292118224,w138790865
Isaszegi út 3 w263051919,w311526994,w284841187
Iskola köz 1 w284603327
Iskola utca 2 w183317021,w73695038
Ivánka Imre utca 1 w185714040
Ivánka utca 1 w185715837
Jászóvár utca 2 w183960480,w262678364
Jázmin utca 1 w192102327
Jókai Mór utca 1 w47453774
József Attila utca 1 w47153452
Juhar utca 2 w192102316,w293282030
Kaffka Margit utca 1 w47659789
Kampis Antal tér 2 w163831507,w163722449
Kandó Kálmán utca 1 w73695012
Kankalin utca 1 w54996064
Kápolna köz 1 w106402671
Kapucinusok tere 2 w308849652,w284603326
Kapucnisok tere 1 w239428371
Kard utca 1 w40667143
Kassa utca 1 w23310792
Katona József utca 1 w185716889
Kazinczy Ferenc körút 9 w293162158,w173451774,w173451776,w293162160,w73694977,w293162159,w173451765,w293162166,w173451773
Kazinczy Ferenc utca 1 w73694929
Kecskés dűlő 1 w75039205
Kelemen László utca 1 w73695030
Kenyérgyári út 3 w228443575,w311542608,w73694976
Kerengő utca 2 w54995571,w239428369
Kereszt utca 1 w40667175
Kertész köz 1 w293282027
Kert utca 1 w23603101
Kétház utca 1 w258512151
Kikerics utca 1 w23310762
Kilátó utca 1 w435617485
Kinizsi Pál utca 1 w185716890
Király utca 1 w23317726
Kisfaludy Sándor utca 1 w47153465
Kis-Kormos utca 1 w75039272
Kiss Ernő utca 1 w23310720
Kiss József utca 2 w47153462,w272742271
Klapka György utca 4 w274261509,w262678367,w262678366,w40666618
Klapka köz 2 w293325941,w293282026
Klebelsberg Kunó utca 2 w293679440,w192102333
Knézich Károly utca 1 w281553125
Knézich utca 3 w304652869,w73694940,w40667156
Kodály Zoltán utca 4 w47453770,w47153469,w272742272,w47453736
Kokárda utca 1 w282348559
Komáromi utca 3 w300807252,w300807253,w47153460
Kornyai Mihály utca 4 w304775659,w674313208,w239160082,w232708704
Korona tér 1 w192102306
Kossuth Lajos utca 6 w304762130,w19377827,w41659004,w272781404,w304762129,w272781405
Kotlán Sándor utca 2 w311530395,w73695024
Kökény utca 1 w54995333
Kökörcsin utca 1 w300668327
Kölcsey Ferenc utca 2 w183317787,w47153449
Körösfői-Kriesch Aladár utca 1 w41961766
Kőrösi Csoma Sándor utca 1 w40666267
Kör utca 3 w73695019,w47153456,w47153454
Köztársaság utca 5 w730276095,w732673547,w272531492,w626606946,w19378858
Kühne Ede utca 1 w171936148
Laxenburg sétány 3 w300239708,w688875174,w302774145
Lázár Vilmos utca 1 w75039278
Légszesz utca 1 w202067010
Lelesz utca 1 w23310747
Levendula utca 1 w23310734
Ligeti Juliska utca 1 w75039282
Liget utca 1 w293325937
Liszt Ferenc utca 1 w192102332
Lomb utca 1 w54992839
Lovarda utca 2 w107949500,w107949501
Lovas utca 1 w294816446
Lumniczer Sándor utca 6 w294791493,w46972871,w272559330,w273729457,w294791494,w272559329
Madách Imre utca 1 w40666777
Magtár köz 1 w40667303
Magyar Kázmér köz 1 w304398948
Magyar utca 1 w295246216
Major utca 3 w192102328,w292573564,w292573567
Malomtó utca 4 w673702072,w406567182,w273903317,w273903318
Mályva utca 3 w54994383,w284603325,w239428370
Mandula utca 1 w293282032
Március 15. utca 1 w46972035
Margita utca 2 w284606090,w304652870
Mária utca 2 w293325940,w83187593
Mária-út 1 w183789873
Márki Sándor utca 1 w73694920
Martinovics Ignác utca 2 w107949498,w304635666
Mátyás király utca 3 w311267792,w19377760,w40667168
Méhész köz 1 w171936147
Mezsgye út 1 w293325933
Mihály Dénes köz 1 w107691371
Mikes Kelemen utca 5 w310687715,w55001049,w676654210,w262678371,w310687716
Mikszáth Kálmán utca 1 w73694967
Mocorgó köz 1 w290461517
Mohács utca 1 w40667116
Mókus utca 1 w73694935
Móra Ferenc utca 1 w73694947
Móricz Zsigmond utca 1 w73695016
Munkácsy Mihály út 2 w272543525,w46972027
Nádas utca 1 w192102329
Nagyboldogasszony tér 1 w293279546
Nagy László utca 1 w23310722
Nagy Sándor köz 1 w107691370
Nagyvárad utca 1 w47153450
Nagyváthy János utca 2 w435635756,w192102334
Napsugár utca 1 w185716892
Nap utca 1 w73694924
Nefelejcs utca 1 w40666534
Németh László utca 1 w23310724
Nyárfa utca 1 w75039208
Nyárkút utca 1 w75039284
Nyár utca 1 w272580053
Odray János utca 1 w281553129
Október 6. utca 1 w46972034
Orgona köz 2 w272546840,w272546838
Országalma utca 1 w40667142
Ottlik Géza utca 1 w23310786
Ottó Ferenc utca 3 w638587490,w73694948,w638587491
Ölyv utca 1 w557021220
Öreghegyi utca 1 w281412009
Őrház utca 1 w276025795
Örökzöld utca 1 w40666605
Ősz utca 1 w272580054
Őz utca 4 w272653230,w183960477,w23201821,w262678444
Paál László köz 4 w230511204,w73694907,w293163734,w73694932
Pacsirta utca 2 w301928237,w258512152
Palást utca 1 w293325947
Palotakert 8 w294790900,w294385771,w248262650,w105195064,w294385770,w105195048,w294385915,w105195053
Panoráma utca 4 w54992861,w54992801,w428935421,w428935422
Patak tér 3 w298161456,w298161457,w273459266
Páter Károly utca 2 w73539048,w271979119
Pattantyús Ábrahám körút 1 w308532074
Perczel Mór utca 1 w75039256
Peres utca 1 w40666749
Pereszke utca 1 w326056441
Petőfi Sándor tér 4 w46973144,w478626856,w163722414,w163722417
Petőfi Sándor utca 1 w163831510
Pipacs utca 1 w40666430
Pitypang út 1 w288157648
Podmaniczky utca 1 w23317627
Premontrei út 9 w343688201,w73539023,w300317949,w343688197,w300317950,w272087294,w272087293,w262678383,w606589992
Présház utca 2 w73694937,w40667153
Puskás Tivadar utca 1 w185716767
Radnóti Miklós utca 1 w73694922
Rákóczi Ferenc utca 1 w46972538
Rákos-patak utca 1 w163831508
Rekettye utca 1 w282348560
Remény utca 1 w281589874
Remsey Jenő körút 5 w272181061,w73695033,w312197908,w312197905,w73694926
Repülőtéri út 5 w293325931,w134194401,w134194394,w288902792,w134194400
Rét utca 3 w437582736,w23201818,w437582737
Rigó utca 2 w75039198,w301431502
Ripka Ferenc utca 1 w73694963
Rómer Flóris utca 1 w23310717
Rónay György utca 1 w23310752
Rózsa utca 1 w73694990
Rozsnyó utca 1 w183960473
Röges utca 6 w40667176,w73694981,w126444420,w126444418,w308714997,w308715000
Sajó utca 1 w47153457
Sas utca 1 w75039176
Selyemfenyő utca 1 w293282031
Semmelweis Ignác utca 3 w183769813,w284039608,w73694985
Sík Sándor utca 2 w304784307,w293282458
Simon István utca 1 w23310728
Sió utca 1 w73694983
Sólyom utca 1 w675408340
Sőtér Kálmán utca 1 w75039206
Sport köz 2 w311548910,w293325951
Surin István utca 1 w73695034
Szabadka utca 2 w258483210,w47153448
Szabadság tér 24 w300239702,w478466027,w300239700,w300249751,w478466026,w533539758,w300239693,w272562195,w272759806,w300239690,w300249753,w189525893,w593893514,w533539757,w272239720,w272239719,w272759462,w300242142,w272759464,w189525911,w272239518,w272562192,w300249750,w272759467
Szabadság útja 2 w433128131,w131298846
Szabadság út 64 w286335351,w286802821,w273450084,w300449605,w286803135,w300449606,w272326990,w293187089,w272326991,w310957332,w293187087,w303783927,w303783933,w286803328,w272523789,w272326989,w272523787,w304679131,w304679132,w494970909,w494970908,w286803658,w272493403,w294637390,w294637389,w272326988,w294635933,w294635931,w294635149,w294635932,w222762520,w274261507,w230074260,w47153453,w294635934,w272493396,w294635935,w272493398,w262678389,w304419592,w307581146,w262678391,w304419590,w293187688,w293550934,w293187693,w293187692,w307581145,w286804036,w185715836,w262678423,w55000506,w55000512,w547724126,w55000534,w262678426,w274822537,w272447405,w274822536,w303783929,w262678407,w292573556,w304419591,w304419589
Szabó Pál utca 2 w23310704,w38048300
Szántó Kovács János köz 1 w23317708
Szarvas utca 1 w214789659
Százszorszép utca 1 w40667357
Széchenyi István utca 1 w41961821
Szedres utca 1 w276025796
Székely Bertalan utca 1 w185716765
Szent Gellért utca 1 w73694914
Szent-Györgyi Albert utca 4 w230511294,w230511293,w23293496,w272563973
Szent Imre utca 1 w225106730
Szent imre utca 1 w73695004
Szent Imre út 1 w107460353
Szent István tér 1 w107460351
Szent János utca 6 w73694959,w272559325,w273729455,w73695009,w272559327,w273729462
Szilágyi Erzsébet utca 1 w281412010
Szilhát utca 4 w304762173,w293078891,w293078889,w40667590
Szivárvány utca 2 w276025797,w310693566
Szív utca 1 w55313808
Szkíta körút 1 w295246215
Szőlő utca 3 w290461503,w301368665,w723757288
Sztelek Dénes utca 1 w185716768
Tábornok utca 2 w323830273,w272546839
Tájkép utca 2 w293325993,w428935423
Takács Menyhért út 1 w183628952
Tamás atya utca 1 w185712095
Táncsics Mihály út 8 w41961805,w311542609,w311530398,w73694999,w311530396,w184191258,w184191257,w262678438
Tanító köz 1 w114503044
Tátra utca 1 w154018736
Tavaszmező utca 1 w40666286
Tavasz utca 1 w40666620
Telep utca 1 w40667319
Tél utca 1 w40667397
Tessedik Sámuel utca 3 w304419593,w23603108,w293550935
Testvérvárosok útja 3 w721307712,w301367654,w23201817
Thegze Lajos utca 5 w304779483,w304779482,w286804710,w304779484,w40667179
Thököly Imre utca 1 w23310710
Tisza utca 1 w40667114
Toboz utca 2 w113361245,w100109530
Toldi Miklós út 1 w73695021
Tompa Mihály utca 1 w46972040
Topolya utca 1 w290461486
Tölgyfa utca 1 w192102324
Török Ignác utca 5 w301928236,w366505682,w493500743,w40667272,w40666304
Turnhouth sétány 2 w298166604,w298166605
Túróc utca 1 w293325995
Turul utca 2 w300807254,w73695007
Undi Marika utca 1 w293679444
Úrréti utca 1 w75039197
Vadászházi út 5 w186392103,w291832139,w255921978,w410947793,w262678401
Vadász utca 1 w23317727
Vak Bottyán utca 1 w192102313
Valdemoro-sétány 2 w263788666,w299790221
Valkói út 1 w37648684
Váradhegyfok utca 1 w23310748
Városmajor utca 2 w311536222,w73694938
Vásár utca 1 w435640757
Vasvári Pál utca 2 w281553126,w40667160
Veres Péter utca 1 w23310694
Villanytelep utca 1 w192102321
Vincellér utca 1 w192102315
Virág köz 1 w73695035
Virág utca 1 w73694954
Vőfély köz 1 w75039170
Völgy utca 3 w300668331,w290461488,w290461487
Vörösmarty Mihály utca 1 w47153468
Zápor utca 1 w192102310
Zarándok utca 1 w83187595
Zászló utca 1 w192102340
Zengő utca 1 w73695008
Zenta sétány 1 w226837756
Zombor utca 1 w46972037
Zrínyi Miklós utca 1 w183318518
Zúzmara utca 1 w185716741
Żywiec sétány 1 w226837753
Zsálya utca 1 w73694923