data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Gödöllő utcanevek

Gödöllő határa JOSM link Gödöllő határa térképen Összesen 409db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre sétány 15 w366505681,w286803749,w272160830,w274261508,w304428947,w304428948,w492309195,w272496623,w286335353,w23201754,w308374855,w286642985,w304689881,w286803838,w304689880
Agyagos utca 1 w55313757
Akácfa utca 3 w75039281,w437582728,w308536065
Alkony út 1 w271988322
Alkotmány utca 1 w55313576
Alma utca 2 w183960474,w183960478
Alsó-tó utca 1 w293282033
Alvég utca 1 w40666241
Ambrus köz 1 w73694910
Antalhegyi utca 1 w40667122
Antalhegy lejtő 1 w214789662
Arany János utca 7 w73694913,w300077250,w40667112,w300782775,w300782776,w273450087,w273450081
Asbóth Sándor utca 1 w55314029
Attila utca 1 w73694917
Aulich Lajos utca 1 w73694972
Avar utca 1 w293279548
Babati pihenőhely 1 w674561898
Babati út 2 w304652854,w40667100
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 3 w290461506,w310957326,w293078890
Balassi Bálint utca 2 w73694994,w311554975
Balaton utca 2 w73694956,w239394790
Barackos utca 1 w183960476
Bartók Béla utca 1 w154018743
Batsányi János utca 1 w107949497
Batthyány Lajos utca 4 w40667197,w300807256,w311520188,w300807255
Bem József utca 1 w55313862
Bercsényi Miklós utca 1 w73695003
Beregszász sétány 1 w262420324
Berente István utca 1 w274081426
Berkenye utca 1 w435479871
Besnyő utca 7 w183960479,w272546442,w272546441,w676654211,w307581143,w307581144,w293187690
Bessenyei György utca 1 w23317715
Bethlen Gábor utca 3 w310957330,w47153447,w300782774
Bihari János utca 1 w192102309
Blaháné utca 9 w56251240,w210994135,w278655605,w19377357,w69827590,w301368666,w290461499,w437582729,w192102323
Bláthy Ottó utca 2 w311527914,w171936149
Bocskai István utca 1 w55313816
Bodza köz 1 w75039270
Boglárka utca 1 w103948141
Bogor sétány 3 w288511649,w226837755,w288511650
Boncsoki dűlőút 5 w437582730,w290461519,w300684809,w290461489,w300668330
Borbolya út 1 w288157647
Borostyán utca 1 w282348561
Boróka utca 1 w40666600
Bossányi Krisztina utca 3 w272148988,w286804814,w304773185
Brassó utca 1 w47453773
Buzogány utca 1 w75039231
Bánki Donát utca 1 w185716763
Bástya utca 1 w192102326
Báthory István utca 1 w183318367
Béke utca 1 w46972031
Béri Balogh Ádám utca 2 w273230981,w23310713
Búzavirág utca 1 w40666362
Csalogány utca 1 w75039268
Csanak utca 1 w73694909
Csemetekert utca 2 w292042615,w292042627
Cserjés köz 1 w284606087
Csillagfürt út 1 w273231804
Csillag utca 1 w73694952
Csiperke utca 1 w290461516
Csipke utca 1 w114503614
Csokonai Vitéz Mihály utca 4 w300807250,w47153463,w300807251,w47453772
Csonka János utca 2 w65444862,w311527915
Csonkás köz 1 w293325932
Csíkszereda sétány 2 w226837752,w298166607
Címer utca 1 w40667130
Dalmady Győző utca 1 w114503320
Damjanich János utca 3 w40667205,w300807259,w304652858
Dankó Pista utca 1 w73694942
Dembinszky József utca 1 w293325949
Dessewffy Arisztid utca 1 w40667316
Deák Ferenc tér 2 w272781434,w298747205
Diófa utca 2 w308536066,w75039260
Dobogó utca 1 w557021237
Dobó Katica utca 1 w183827353
Domboldal utca 1 w73695023
Dunaszerdahely sétány 2 w295271665,w298158481
Duna utca 1 w55313988
Dárda utca 1 w73695013
Déryné utca 1 w40667330
Dózsa György út 38 w304762171,w286804558,w304762172,w304775649,w297052381,w304775652,w304762079,w610040082,w304773183,w304773184,w19377949,w286803708,w274084525,w304779478,w288212264,w297051462,w304779481,w304689882,w304775646,w304779480,w286804557,w286804556,w288212332,w304762080,w304775655,w304779477,w304779479,w304779476,w311530394,w299707995,w25819617,w304690815,w610040084,w304762081,w311522984,w286804908,w286804870,w25819618
Egyetem tér 8 w274821296,w271980942,w288511295,w183628948,w183628954,w183628955,w288902789,w183628944
Eperjes utca 1 w47153461
Erdélyi Ferenc utca 1 w185715838
Erdész köz 2 w23310677,w23310681
Erdőszél utca 1 w54993792
Erkel Ferenc utca 1 w293325997
Erzsébet királyné körút 4 w107460354,w107460346,w107691367,w107460348
Erzsébet udvar 4 w478419353,w292567259,w478419350,w478419355
Estike utca 1 w290461514
Esze Tamás utca 1 w23317684
Ezredes utca 1 w75038335
Faiskola tér 8 w114503684,w40666283,w114503686,w258465537,w248371021,w248371023,w114503685,w498082390
Faiskola utca 1 w258512150
Fecske utca 1 w73694944
Felsőtó utca 1 w273903315
Fenyvesi főút 3 w40666728,w274822535,w262678357
Fenyvesi nagyút 3 w262678359,w40666615,w262678358
Fenyves köz 2 w276025794,w40666656
Fillér utca 1 w154018739
Fiume utca 1 w46972041
Forint utca 1 w154018737
Forssa sétány 1 w295271666
Futópálya 1 w320855536
Fácán sor 3 w288511296,w272653228,w262678360
Fürdő utca 2 w311526993,w27211957
Fürj utca 1 w272531493
Füves köz 1 w192102305
Főtér 1 w300242143
Fűzfa utca 1 w75039184
Galagonya utca 1 w75039191
Galamb utca 1 w75039193
Ganz Ábrahám út 1 w174760464
Garó Emília utca 1 w293679436
Gerle utca 3 w75039192,w304652864,w304652863
Gesztenye utca 1 w293282028
Gomba utca 3 w73694997,w281589870,w73694919
Grassalkovich Antal utca 2 w40667097,w311520189
Gróf Teleki Pál tér 4 w310957331,w183317093,w284332745,w296896248
Gyertyán utca 1 w293282029
Gyöngyvirág utca 2 w300807258,w40667448
Gábor Áron utca 1 w189525900
Gárdonyi Géza utca 2 w185715839,w676654213
Gébics utca 2 w326731067,w40667322
Gödöllő Airport 1 w134194638
Hajnalka utca 1 w290461515
Hajnal utca 1 w40667326
Hajnóczy József utca 1 w107949502
Hajó utca 1 w73694992
Hamvay Ferenc utca 1 w274081429
Haraszti köz 1 w73695015
Haraszti út 1 w73695014
Harmat utca 1 w185716764
Határjáró út 1 w75039165
Havas utca 1 w448784533
Hegedűs Gyula utca 1 w73695002
Hegyalja utca 4 w300668334,w326056439,w326056440,w304652867
Hegyesi Mari utca 1 w281819118
Hegy utca 8 w75039226,w304652866,w75039178,w304652865,w311268732,w311268733,w75039275,w75039171
Hold utca 1 w73694987
Holló utca 1 w73694984
Homoki Nagy István utca 1 w73695018
Honvéd utca 2 w288902790,w294638948
Horgásztó utca 1 w105213619
Hun utca 1 w293279547
Hunyadi János utca 4 w25819491,w25819492,w290461500,w311267791
Hársfa utca 3 w290461497,w75039186,w290461496
Héja utca 1 w557021217
Hérics köz 1 w435480850
Hétház utca 1 w55000841
Hóvirág utca 1 w239428368
Hős utca 1 w73695028
Ibolya utca 2 w55313350,w300807257
Ideiglenes átjáró 1 w676654215
Ifjúság utca 1 w107950166
Illés köz 1 w239059193
Ilona utca 1 w75039215
Ipolyság utca 2 w183960475,w23310746
Irtványhoz vezető út 2 w138790865,w292118224
Isaszegi út 3 w311526994,w263051919,w284841187
Iskola köz 1 w284603327
Iskola utca 2 w183317021,w73695038
Ivánka Imre utca 1 w185714040
Ivánka utca 1 w185715837
Juhar utca 2 w293282030,w192102316
Jászóvár utca 2 w262678364,w183960480
Jázmin utca 1 w192102327
Jókai Mór utca 1 w47453774
József Attila utca 1 w47153452
Kaffka Margit utca 1 w47659789
Kampis Antal tér 2 w163831507,w163722449
Kandó Kálmán utca 1 w73695012
Kankalin utca 1 w54996064
Kapucnisok tere 1 w239428371
Kard utca 1 w40667143
Kassa utca 1 w23310792
Katona József utca 1 w185716889
Kazinczy Ferenc körút 9 w293162158,w293162159,w173451774,w173451776,w293162166,w73694977,w173451773,w173451765,w293162160
Kazinczy Ferenc utca 1 w73694929
Kecskés dűlő 1 w75039205
Kelemen László utca 1 w73695030
Kenyérgyári út 3 w311542608,w73694976,w228443575
Kerengő utca 1 w54995571
Kereszt utca 1 w40667175
Kert utca 1 w23603101
Kertész köz 1 w293282027
Kikerics utca 1 w23310762
Kilátó utca 1 w435617485
Kinizsi Pál utca 1 w185716890
Király utca 1 w23317726
Kis-Kormos utca 1 w75039272
Kisfaludy Sándor utca 1 w47153465
Kiss Ernő utca 1 w23310720
Kiss József utca 2 w47153462,w272742271
Klapka György utca 4 w262678367,w262678366,w274261509,w40666618
Klapka köz 2 w293325941,w293282026
Klebelsberg Kunó utca 2 w192102333,w293679440
Knézich Károly utca 1 w281553125
Knézich utca 3 w304652869,w40667156,w73694940
Kodály Zoltán utca 4 w47453770,w47453736,w272742272,w47153469
Kokárda utca 1 w282348559
Komáromi utca 3 w300807252,w300807253,w47153460
Kornyai Mihály utca 4 w674313208,w239160082,w304775659,w232708704
Korona tér 1 w192102306
Kossuth Lajos utca 7 w304762130,w19377827,w41659004,w294357513,w272781404,w304762129,w272781405
Kotlán Sándor utca 2 w311530395,w73695024
Kápolna köz 1 w106402671
Kétház utca 1 w258512151
Kökény utca 1 w54995333
Kökörcsin utca 1 w300668327
Kölcsey Ferenc utca 2 w47153449,w183317787
Kör utca 1 w73695019
Körösfői-Kriesch Aladár utca 1 w41961766
Köztársaság utca 2 w19378858,w272531492
Kühne Ede utca 1 w171936148
Kőrösi Csoma Sándor utca 1 w40666267
Laxenburg sétány 3 w688875174,w300239708,w302774145
Lelesz utca 1 w23310747
Levendula utca 1 w23310734
Ligeti Juliska utca 1 w75039282
Liget utca 1 w293325937
Liszt Ferenc utca 1 w192102332
Lomb utca 1 w54992839
Lovarda utca 2 w107949501,w107949500
Lovas utca 1 w294816446
Lumniczer Sándor utca 6 w294791494,w273729457,w272559330,w272559329,w46972871,w294791493
Lázár Vilmos utca 1 w75039278
Légszesz utca 1 w202067010
Madách Imre utca 1 w40666777
Magtár köz 1 w40667303
Magyar Kázmér köz 1 w304398948
Magyar utca 1 w295246216
Major utca 2 w192102328,w292573567
Malomtó utca 4 w406567182,w273903317,w673702072,w273903318
Mandula utca 1 w293282032
Margita utca 2 w284606090,w304652870
Martinovics Ignác utca 2 w304635666,w107949498
Mezsgye út 1 w293325933
Mihály Dénes köz 1 w107691371
Mikes Kelemen utca 5 w262678371,w55001049,w310687715,w310687716,w676654210
Mikszáth Kálmán utca 1 w73694967
Mocorgó köz 1 w290461517
Mohács utca 1 w40667116
Munkácsy Mihály út 2 w46972027,w272543525
Mályva utca 3 w239428370,w54994383,w284603325
Március 15. utca 1 w46972035
Mária-út 1 w183789873
Mária utca 2 w293325940,w83187593
Márki Sándor utca 1 w73694920
Mátyás király utca 3 w311267792,w40667168,w19377760
Méhész köz 1 w171936147
Mókus utca 1 w73694935
Móra Ferenc utca 1 w73694947
Móricz Zsigmond utca 1 w73695016
Nagyboldogasszony tér 1 w293279546
Nagy László utca 1 w23310722
Nagy Sándor köz 1 w107691370
Nagyvárad utca 1 w47153450
Nagyváthy János utca 2 w192102334,w435635756
Napsugár utca 1 w185716892
Nap utca 1 w73694924
Nefelejcs utca 1 w40666534
Nyárfa utca 1 w75039208
Nyárkút utca 1 w75039284
Nyár utca 1 w272580053
Nádas utca 1 w192102329
Németh László utca 1 w23310724
Odray János utca 1 w281553129
Október 6. utca 1 w46972034
Orgona köz 2 w272546838,w272546840
Országalma utca 1 w40667142
Ottlik Géza utca 1 w23310786
Ottó Ferenc utca 3 w638587491,w73694948,w638587490
Pacsirta utca 2 w258512152,w301928237
Palotakert 3 w294790900,w105195048,w105195053
Palást utca 1 w293325947
Panoráma utca 4 w428935421,w54992861,w54992801,w428935422
Patak tér 3 w298161457,w273459266,w298161456
Pattantyús Ábrahám körút 1 w308532074
Paál László köz 4 w73694907,w73694932,w230511204,w293163734
Perczel Mór utca 1 w75039256
Peres utca 1 w40666749
Pereszke utca 1 w326056441
Petőfi Sándor tér 4 w46973144,w163722417,w163722414,w478626856
Petőfi Sándor utca 1 w163831510
Pipacs utca 1 w40666430
Pitypang út 1 w288157648
Podmaniczky utca 3 w23317626,w635234057,w23317627
Premontrei út 11 w343688201,w300317949,w300317950,w635234059,w672015711,w272087294,w272087293,w606589992,w73539023,w343688197,w262678383
Présház utca 2 w73694937,w40667153
Puskás Tivadar utca 1 w185716767
Páter Károly utca 2 w73539048,w271979119
Radnóti Miklós utca 1 w73694922
Rekettye utca 1 w282348560
Remsey Jenő körút 5 w73694926,w312197908,w312197905,w272181061,w73695033
Remény utca 1 w281589874
Repülőtéri út 5 w288902792,w293325931,w134194394,w134194400,w134194401
Rigó utca 2 w301431502,w75039198
Ripka Ferenc utca 1 w73694963
Rozsnyó utca 1 w183960473
Rákos-patak utca 1 w163831508
Rákóczi Ferenc utca 1 w46972538
Rét utca 3 w437582737,w437582736,w23201818
Rómer Flóris utca 1 w23310717
Rónay György utca 1 w23310752
Rózsa utca 1 w73694990
Röges utca 6 w73694981,w308714997,w126444420,w126444418,w40667176,w308715000
Sajó utca 1 w47153457
Sas utca 1 w75039176
Selyemfenyő utca 1 w293282031
Semmelweis Ignác utca 2 w73694985,w284039608
Simon István utca 1 w23310728
Sió utca 1 w73694983
Sport köz 2 w311548910,w293325951
Surin István utca 1 w73695034
Szabadka utca 2 w47153448,w258483210
Szabadság tér 25 w300239700,w300249751,w478466026,w533539758,w272239720,w272239719,w533539757,w272239518,w189525898,w300242142,w272759464,w300249753,w300239690,w272759806,w272759462,w272562195,w593893514,w300239693,w189525893,w189525911,w272562192,w300249750,w272759467,w300239702,w478466027
Szabadság út 62 w262678391,w310957332,w300449606,w286802821,w47153453,w273450084,w300449605,w286803135,w272326990,w293187089,w293187087,w303783927,w303783933,w286803328,w272523789,w272326989,w272523787,w304679131,w304679132,w494970909,w494970908,w286803658,w272493403,w294637390,w294637389,w272326988,w294635933,w294635931,w294635149,w294635932,w222762520,w274261507,w230074260,w286335351,w294635934,w272493396,w294635935,w272493398,w262678389,w304419592,w272326991,w304419590,w293550934,w286804036,w307581146,w293187688,w293187693,w293187692,w307581145,w185715836,w262678423,w55000512,w547724126,w55000534,w262678426,w274822537,w272447405,w303783929,w262678407,w292573556,w304419591,w304419589
Szabadság útja 2 w131298846,w433128131
Szabó Pál utca 2 w38048300,w23310704
Szarvas utca 1 w214789659
Szedres utca 1 w276025796
Szent-Györgyi Albert utca 4 w272563973,w23293496,w230511293,w230511294
Szent Gellért utca 1 w73694914
Szent imre utca 1 w73695004
Szent Imre út 1 w107460353
Szent István tér 1 w107460351
Szent János utca 6 w73694959,w73695009,w272559327,w273729455,w272559325,w273729462
Szilhát utca 4 w304762173,w40667590,w293078889,w293078891
Szilágyi Erzsébet utca 1 w281412010
Szivárvány utca 2 w276025797,w310693566
Szkíta körút 1 w295246215
Sztelek Dénes utca 1 w185716768
Szántó Kovács János köz 1 w23317708
Százszorszép utca 1 w40667357
Széchenyi István utca 1 w41961821
Székely Bertalan utca 1 w185716765
Szív utca 1 w55313808
Szőlő utca 3 w290461503,w301368665,w437582738
Sík Sándor utca 1 w293282458
Sólyom utca 1 w675408340
Sőtér Kálmán utca 1 w75039206
Takács Menyhért út 1 w183628952
Tamás atya utca 1 w185712095
Tanító köz 1 w114503044
Tavaszmező utca 1 w40666286
Tavasz utca 1 w40666620
Telep utca 1 w40667319
Tessedik Sámuel utca 3 w304419593,w23603108,w293550935
Testvérvárosok útja 2 w301367654,w23201817
Thegze Lajos utca 5 w286804710,w40667179,w304779482,w304779483,w304779484
Thököly Imre utca 1 w23310710
Tisza utca 1 w40667114
Toboz utca 2 w113361245,w100109530
Toldi Miklós út 1 w73695021
Tompa Mihály utca 1 w46972040
Topolya utca 1 w290461486
Turnhouth sétány 2 w298166604,w298166605
Turul utca 2 w300807254,w73695007
Tábornok utca 2 w323830273,w272546839
Tájkép utca 2 w293325993,w428935423
Táncsics Mihály út 8 w311530398,w184191258,w73694999,w262678438,w311530396,w184191257,w41961805,w311542609
Tátra utca 1 w154018736
Tél utca 1 w40667397
Tölgyfa utca 1 w192102324
Török Ignác utca 5 w40666304,w366505682,w40667272,w301928236,w493500743
Túróc utca 1 w293325995
Undi Marika utca 1 w293679444
Vadászházi út 5 w186392103,w262678401,w291832139,w410947793,w255921978
Vadász utca 1 w23317727
Vak Bottyán utca 1 w192102313
Valdemoro-sétány 2 w263788666,w299790221
Valkói út 1 w37648684
Vasvári Pál utca 2 w40667160,w281553126
Veres Péter utca 1 w23310694
Villanytelep utca 1 w192102321
Vincellér utca 1 w192102315
Virág köz 1 w73695035
Virág utca 1 w73694954
Váradhegyfok utca 1 w23310748
Városmajor utca 2 w73694938,w311536222
Vásár utca 1 w435640757
Völgy utca 3 w300668331,w290461487,w290461488
Vörösmarty Mihály utca 1 w47153468
Vőfély köz 1 w75039170
Zarándok utca 1 w83187595
Zengő utca 1 w73695008
Zenta sétány 1 w226837756
Zombor utca 3 w46972038,w73694933,w46972037
Zrínyi Miklós utca 1 w183318518
Zsálya utca 1 w73694923
Zápor utca 1 w192102310
Zászló utca 1 w192102340
Zúzmara utca 1 w185716741
Ádám utca 2 w73694996,w301368664
Állomás tér 7 w202067011,w273216980,w124190977,w385877565,w385877564,w302773460,w589630480
Állomás utca 7 w303788211,w311526995,w105195058,w286803327,w326841410,w606589995,w311267796
Árpád utca 1 w47153446
Árvácska utca 1 w73695027
Észak utca 1 w47153458
Éva utca 1 w290461504
Ölyv utca 1 w557021220
Öreghegyi utca 1 w281412009
Örökzöld utca 1 w40666605
Úrréti utca 1 w75039197
Őrház utca 1 w276025795
Ősz utca 1 w272580054
Őz utca 4 w183960477,w23201821,w272653230,w262678444
Żywiec sétány 1 w226837753