data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Gödöllő utcanevek

Gödöllő határa JOSM link Gödöllő határa térképen Összesen 413db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ádám utca 2 w73694996,w301368664
Ady Endre sétány 15 w272160830,w366505681,w304428948,w884915561,w286803749,w23201754,w274261508,w286803838,w761977751,w304689880,w304689881,w286335353,w938508502,w308374855,w286642985
Agyagos utca 1 w55313757
Akácfa utca 2 w437582728,w75039281
Alkony út 1 w271988322
Alkotmány utca 1 w55313576
Állomás tér 3 w302773460,w938508501,w823581558
Állomás út 10 w311526995,w819269831,w303788211,w938508500,w105195058,w819269538,w920459837,w286803327,w626606949,w565889611
Alma utca 2 w183960478,w183960474
Alsó-tó utca 1 w293282033
Alvég utca 2 w40666241,w919691988
Ambrus köz 1 w73694910
Antalhegyi utca 1 w40667122
Antalhegy lejtő 1 w214789662
Aranka utca 1 w792648391
Arany János utca 9 w300782775,w273450081,w273450087,w40667112,w300077250,w923783448,w923783449,w819269789,w300782776
Árpád utca 1 w47153446
Árvácska utca 1 w73695027
Asbóth Sándor utca 1 w55314029
Attila utca 1 w73694917
Aulich Lajos utca 1 w73694972
Avar utca 1 w293279548
Babati pihenőhely 1 w674561898
Babati út 4 w304652854,w40667100,w428935421,w428935422
Bad Ischl sétány 1 w298166603
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2 w293078890,w290461506
Balassi Bálint utca 2 w311554975,w73694994
Balaton utca 1 w73694956
Bánki Donát utca 1 w185716763
Barackos utca 1 w183960476
Bartók Béla utca 1 w154018743
Bástya utca 1 w192102326
Báthory István utca 1 w183318367
Batsányi János utca 1 w107949497
Batthyány Lajos utca 4 w300807255,w300807256,w311520188,w40667197
Béke utca 1 w46972031
Bem József utca 2 w55313862,w923783463
Bercsényi Miklós utca 1 w73695003
Beregszász sétány 1 w262420324
Berente István utca 2 w785547265,w274081426
Béri Balogh Ádám utca 2 w273230981,w23310713
Besnyő utca 7 w307581143,w272546442,w307581144,w676654211,w293187690,w272546441,w183960479
Bessenyei György utca 1 w23317715
Bethlen Gábor utca 3 w310957330,w47153447,w300782774
Bihari János utca 1 w192102309
Blaháné utca 8 w278655605,w301368666,w290461499,w731691211,w437582729,w210994135,w819269786,w69827590
Bláthy Ottó utca 2 w311527914,w171936149
Bocskai István utca 1 w55313816
Bodza köz 1 w75039270
Boglárka utca 1 w103948141
Bogor sétány 3 w288511649,w226837755,w288511650
Boncsoki dűlőút 6 w300684809,w300668330,w290461489,w290461519,w75039178,w437582730
Borbolya út 1 w288157647
Boróka utca 2 w903086154,w40666600
Borostyán utca 1 w282348561
Bossányi Krisztina utca 3 w304773185,w286804814,w272148988
Brassó utca 1 w47453773
Buksi gyaloghíd 1 w192102312
Búzavirág utca 1 w40666362
Buzogány utca 1 w75039231
Címer utca 1 w40667130
Csalogány utca 2 w785541820,w75039268
Csanak utca 2 w73694909,w926606321
Csemete-kert 2 w292042627,w292042615
Cserjés köz 1 w284606087
Csíkszereda sétány 2 w226837752,w298166607
Csillagfürt út 1 w273231804
Csillag utca 1 w73694952
Csiperke utca 1 w290461516
Csipke utca 1 w114503614
Csokonai Vitéz Mihály utca 5 w47153463,w47453772,w300807251,w785541818,w300807250
Csonka János utca 2 w65444862,w311527915
Csonkás köz 1 w293325932
Dalmady Győző utca 2 w940513579,w114503320
Damjanich János utca 4 w945481406,w304652858,w300807259,w40667205
Dankó Pista utca 1 w73694942
Dárda utca 1 w73695013
Deák Ferenc tér 4 w298747205,w273729462,w272781437,w272781434
Dembinszky József utca 1 w293325949
Déryné utca 1 w40667330
Dessewffy Arisztid utca 1 w40667316
Diófa utca 2 w75039260,w308536066
Dobogó utca 1 w557021237
Dobó Katica utca 1 w183827353
Domboldal utca 1 w73695023
Dózsa György út 44 w286804558,w304779481,w304689882,w288212264,w286803708,w304779480,w304775649,w286804870,w286804908,w304773184,w610040082,w311522984,w785052568,w610040084,w19377949,w304762171,w304762081,w304762079,w304762172,w304773183,w304762080,w304775652,w785052567,w785052561,w297052381,w785052562,w304775655,w304775646,w785052564,w274084525,w304779477,w304779479,w304779476,w304690815,w299707995,w785052563,w25819618,w286804557,w286804556,w25819617,w288212332,w311530394,w304779478,w297051462
Dunaszerdahely sétány 3 w795666154,w295271665,w298158481
Duna utca 1 w55313988
Egyetem tér 7 w183628955,w183628954,w274821296,w271980942,w288902789,w183628948,w183628944
Eperjes utca 1 w47153461
Erdélyi Ferenc utca 1 w185715838
Erdész köz 2 w23310677,w23310681
Erdőszél utca 2 w945481407,w54993792
Erkel Ferenc utca 1 w293325997
Erzsébet királyné körút 4 w107691367,w107460346,w107460354,w107460348
Erzsébet udvar 3 w292567259,w478419355,w699057198
Estike utca 1 w290461514
Észak utca 1 w47153458
Esze Tamás utca 2 w23317684,w673677815
Éva utca 1 w290461504
Fácán sor 4 w288511296,w262678360,w23201822,w272653228
Faiskola tér 8 w114503684,w248371023,w248371021,w498082390,w114503685,w40666283,w114503686,w258465537
Faiskola utca 2 w795321982,w258512150
Fecske utca 1 w73694944
Felsőtó utca 1 w273903315
Fenyvesi főút 5 w262678357,w40666728,w819269798,w819269799,w274822535
Fenyvesi nagyút 3 w262678359,w903936640,w40666615
Fenyves köz 2 w276025794,w40666656
Fillér utca 1 w154018739
Fiume utca 1 w46972041
Fogadalom utca 3 w49709992,w326286465,w262685839
Forint utca 1 w154018737
Forssa sétány 2 w795666153,w295271666
Főtér 1 r9652595
Francsek Imre utca 1 w818837737
Fürdő utca 2 w311526993,w27211957
Fürj utca 1 w272531493
Füves köz 1 w192102305
Fűzfa utca 2 w75039184,w908031592
Gábor Áron utca 1 w189525900
Galagonya utca 3 w75039191,w930238083,w930238082
Galamb utca 1 w75039193
Ganz Ábrahám út 2 w174760463,w782705887
Gárdonyi Géza utca 2 w676654213,w185715839
Garó Emília utca 1 w293679436
Gébics utca 2 w40667322,w326731067
Gerle utca 3 w304652863,w304652864,w75039192
Gesztenye utca 2 w293282028,w835548713
Gomba utca 3 w73694919,w281589870,w73694997
Gödöllő Airport 1 w134194638
Grassalkovich Antal utca 2 w311520189,w40667097
Gróf Teleki Pál tér 7 w183317093,w819269792,w819269791,w819269790,w310957331,w284332745,w296896248
Gyertyán utca 2 w293282029,w835548714
Gyöngyvirág utca 2 w40667448,w300807258
Hajnalka utca 1 w290461515
Hajnal utca 1 w40667326
Hajnóczy József utca 1 w107949502
Hajó utca 1 w73694992
Hamvay Ferenc utca 1 w274081429
Haraszti köz 1 w73695015
Haraszti út 5 w729955742,w729955743,w819269784,w729955741,w73695014
Harmat utca 1 w185716764
Hársfa utca 2 w290461497,w75039186
Határjáró út 2 w75039165,w939326285
Havas utca 1 w448784533
Hegedűs Gyula utca 1 w73695002
Hegyalja utca 3 w326056439,w300668334,w304652867
Hegyesi Mari utca 2 w731691210,w281819118
Hegy utca 8 w304652866,w311268732,w311268733,w75039171,w75039226,w75039275,w290461496,w304652865
Héja utca 1 w557021217
Hérics köz 1 w435480850
Hétház utca 1 w55000841
Hold utca 1 w73694987
Holló utca 1 w73694984
Homoki Nagy István utca 1 w73695018
Honvéd utca 2 w294638948,w288902790
Horgásztó utca 1 w105213619
Hóvirág utca 2 w284332743,w239428368
Hős utca 1 w73695028
Hun utca 1 w293279547
Hunyadi János utca 8 w25819491,w25819492,w785559389,w721307713,w290461500,w311267791,w907300321,w785559390
Ibolya köz 1 w214789660
Ibolya utca 2 w300807257,w55313350
Ifjúság utca 1 w107950166
Illés köz 1 w239059193
Ilona utca 1 w75039215
Ipolyság utca 2 w23310746,w183960475
Irtványhoz vezető út 2 w292118224,w138790865
Isaszegi út 5 w284841187,w263051919,w295266674,w884915562,w311526994
Iskola köz 2 w284603327,w924903544
Iskola utca 2 w183317021,w73695038
Ivánka Imre utca 2 w185715837,w185714040
Jászóvár utca 2 w183960480,w262678364
Jázmin utca 1 w192102327
Jókai Mór utca 1 w47453774
József Attila utca 1 w47153452
Juhar utca 3 w782714424,w293282030,w192102316
Kaffka Margit utca 1 w47659789
Kampis Antal tér 2 w163722449,w163831507
Kandó Kálmán utca 1 w73695012
Kankalin utca 1 w54996064
Kápolna köz 1 w106402671
Kapucinusok tere 3 w284603326,w239428371,w308849652
Kard utca 1 w40667143
Kassa utca 1 w23310792
Katona József utca 1 w185716889
Kazinczy Ferenc utca 1 w73694929
Kazinczy körút 9 w173451774,w173451766,w173451773,w73694977,w173451765,w293162159,w293162166,w173451776,w293162160
Kecskés dűlő 1 w75039205
Kelemen László utca 1 w73695030
Kenyérgyári út 3 w73694976,w311542608,w228443575
Kerengő utca 2 w239428369,w54995571
Kereszt utca 1 w40667175
Kertész köz 1 w293282027
Kert utca 1 w23603101
Kétház utca 1 w258512151
Kikerics utca 1 w23310762
Kilátó utca 1 w435617485
Kinizsi Pál utca 1 w185716890
Király utca 1 w23317726
Kisfaludy Sándor utca 1 w47153465
Kis-Kormos utca 1 w75039272
Kiss Ernő utca 1 w23310720
Kiss József utca 2 w272742271,w47153462
Klapka György utca 6 w262678366,w262678367,w819269797,w274261509,w40666618,w819269796
Klapka köz 3 w599902975,w293282026,w293325941
Klebelsberg Kunó utca 1 w192102333
Knézich Károly utca 3 w281553125,w40667156,w304652869
Kodály Zoltán utca 1 w47153469
Kokárda utca 1 w282348559
Komáromi utca 3 w300807252,w300807253,w47153460
Kornya Mihály utca 2 w925502594,w304775659
Korona tér 1 w192102306
Kossuth Lajos utca 6 w272781405,w41659004,w272781404,w19377827,w304762130,w304762129
Kotlán Sándor utca 3 w311530395,w73695024,w819269783
Kökény utca 2 w54995333,w935503529
Kökörcsin utca 1 w300668327
Kölcsey Ferenc utca 2 w47153449,w183317787
Körösfői Kriesch Aladár utca 1 w41961766
Kőrösi Csoma Sándor utca 2 w40666267,w121800389
Kör utca 3 w47153456,w47153454,w73695019
Köztársaság út 9 w785564693,w730276095,w804443681,w626606946,w272531492,w851810603,w851810602,w851627094,w851627093
Kühne Ede utca 1 w171936148
Laxenburg sétány 3 w300239708,w688875174,w302774145
Lázár Vilmos utca 1 w75039278
Légszesz utca 1 w202067010
Lelesz utca 1 w23310747
Levendula utca 1 w23310734
Ligeti Juliska utca 1 w75039282
Liget utca 1 w293325937
Liszt Ferenc utca 1 w192102332
Lomb utca 2 w54992839,w54994383
Lovarda utca 2 w107949501,w107949500
Lovas utca 2 w294816446,w785541815
Lumniczer Sándor utca 6 w273729457,w272559329,w294791494,w294791493,w46972871,w272559330
Madách Imre utca 1 w40666777
Magtár köz 1 w40667303
Magyar Kázmér köz 1 w304398948
Magyar utca 1 w295246216
Major utca 3 w292573564,w292573567,w192102328
Malomtó utca 1 w787943651
Mályva utca 2 w239428370,w284603325
Mandula utca 1 w293282032
Március 15. utca 1 w46972035
Margita utca 1 w304652870
Mária utca 2 w83187593,w293325940
Márki Sándor utca 1 w73694920
Martinovics Ignác utca 2 w304635666,w107949498
Mátyás király utca 3 w19377760,w311267792,w40667168
Medgyaszay István utca 1 w818837741
Meggyes köz 1 w782714425
Meggyes utca 1 w782714426
Méhész köz 1 w171936147
Mezsgye út 1 w293325933
Mihály Dénes köz 1 w107691371
Mikes Kelemen utca 5 w310687716,w55001049,w262678371,w676654210,w310687715
Mikszáth Kálmán utca 3 w785541819,w73694967,w785547267
Mocorgó köz 1 w290461517
Mohács utca 1 w40667116
Mókus utca 1 w73694935
Moór János utca 1 w171936140
Móra Ferenc utca 1 w73694947
Móricz Zsigmond utca 1 w73695016
Munkácsy Mihály út 3 w925101798,w46972027,w272543525
Nádas utca 1 w192102329
Nagyboldogasszony tér 1 w293279546
Nagy László utca 1 w23310722
Nagy Sándor köz 1 w107691370
Nagyvárad utca 1 w47153450
Nagyváthy János utca 2 w192102334,w435635756
Napsugár utca 1 w185716892
Nap utca 1 w73694924
Nefelejcs utca 1 w40666534
Németh László utca 1 w23310724
Nyárfa utca 1 w75039208
Nyárkút utca 1 w75039284
Nyár utca 1 w272580053
Odray János utca 1 w281553129
Október 6. utca 1 w46972034
Orgona köz 5 w935527065,w272546838,w935514018,w272546840,w935527064
Országalma utca 1 w40667142
Ottlik Géza utca 1 w23310786
Ottó Ferenc utca 3 w73694948,w638587490,w638587491
Ölyv utca 1 w557021220
Öreghegyi utca 1 w281412009
Őrház utca 1 w276025795
Örökzöld utca 1 w40666605
Ősz utca 1 w272580054
Őz utca 4 w183960477,w262678444,w23201821,w272653230
Özvegycsináló 1 w290461492
Paál László köz 4 w230511204,w293163734,w73694907,w73694932
Pacsirta utca 2 w258512152,w301928237
Palást utca 1 w293325947
Palotakert 8 w105195053,w294385771,w248262650,w105195048,w294385770,w294385915,w294790900,w105195064
Panoráma utca 3 w54992861,w54992801,w917801835
Patak tér 3 w298161457,w924345471,w865281372
Páter Károly utca 2 w73539048,w271979119
Pattantyús Ábrahám körút 2 w819269785,w308532074
Perczel Mór utca 1 w75039256
Peres utca 1 w40666749
Pereszke utca 1 w326056441
Petőfi Sándor tér 4 w310957326,w163722417,w163722414,w46973144
Petőfi Sándor utca 2 w163831510,w757870147
Pipacs utca 1 w40666430
Pitypang út 1 w288157648
Podmaniczky Frigyes utca 1 w23317627
Premontrei út 7 w272087293,w343688197,w73539023,w262678383,w343688201,w606589992,w272087294
Présház utca 3 w73694937,w40667153,w785541817
Puskás Tivadar utca 1 w185716767
Radnóti Miklós utca 1 w73694922
Rákóczi Ferenc utca 1 w46972538
Rákos patak utca 1 w163831508
Rekettye utca 1 w282348560
Remény utca 1 w281589874
Remsey Jenő körút 5 w312197905,w312197908,w272181061,w73695033,w73694926
Repülőtéri út 6 w134194400,w134194394,w288902792,w134194401,w293325931,w785564694
Rét utca 3 w437582736,w437582737,w23201818
Rigó utca 2 w75039198,w301431502
Ripka Ferenc utca 1 w73694963
Rómer Flóris utca 1 w23310717
Rónay György utca 1 w23310752
Rózsa utca 1 w73694990
Rozsnyó utca 1 w183960473
Röges utca 8 w73694981,w308715000,w40667176,w787242891,w787242892,w126444420,w126444418,w308714997
Sajó utca 1 w47153457
Sas utca 1 w75039176
Selyemfenyő utca 1 w293282031
Semmelweis Ignác utca 4 w183769813,w819269782,w73694985,w284039608
Sík Sándor utca 1 w293282458
Simon István utca 1 w23310728
Sió utca 1 w73694983
Sólyom utca 2 w675408340,w309944093
Sőtér Kálmán utca 1 w75039206
Sport köz 2 w311548910,w293325951
Surin István utca 1 w73695034
Szabadka utca 2 w47153448,w258483210
Szabadság tér 5 w189525893,w593893514,w272239720,w272239719,w810315408
Szabadság útja 1 w433128131
Szabadság út 70 w286803328,w286804036,w938007982,w272326988,w300449605,w273450084,w293550934,w304419590,w304419589,w262678391,w47153453,w286802821,w294637389,w304419591,w788204389,w292573556,w294637390,w272493403,w286803658,w294635935,w494970908,w272493396,w294635934,w494970909,w274822537,w286335351,w300449606,w230074260,w307581146,w55000506,w304679132,w293187688,w293187693,w293187692,w307581145,w304419592,w274261507,w222762520,w294635932,w262678389,w185715836,w310957332,w294635149,w294635931,w303783929,w272493398,w938007983,w293187089,w304679131,w272523787,w262678407,w262678423,w55000512,w819269795,w262678426,w547724126,w55000534,w819269793,w819269794,w272326991,w272326989,w272447405,w274822536,w294635933,w293187087,w303783927,w303783933,w272523789,w272326990,w286803135
Szabó Pál utca 2 w23310704,w38048300
Szántó Kovács János köz 1 w23317708
Szarvas utca 1 w214789659
Százszorszép utca 2 w40667357,w785541816
Széchenyi István utca 2 w819269781,w41961821
Szedres utca 1 w276025796
Székely Bertalan utca 1 w185716765
Szent Gellért utca 1 w73694914
Szent-Györgyi Albert utca 5 w23293496,w230511293,w230511294,w272563973,w813684981
Szent Imre utca 2 w225106730,w73695004
Szent István tér 1 w107460351
Szent János utca 6 w272559327,w273729455,w272559325,w73694959,w794305074,w73695009
Szilágyi Erzsébet utca 1 w281412010
Szilhát utca 4 w40667590,w304762173,w293078891,w293078889
Szivárvány utca 3 w310693566,w293279845,w276025797
Szív utca 2 w55313808,w923783464
Szkíta körút 1 w295246215
Szőlő utca 3 w301368665,w290461503,w723757288
Sztelek Dénes utca 1 w185716768
Tábornok utca 1 w272546839
Tájkép utca 1 w792648392
Takács Menyhért út 2 w183628952,w964307764
Tamás atya utca 1 w185712095
Táncsics Mihály út 9 w311530398,w73694999,w184191258,w819269780,w262678438,w311530396,w311542609,w184191257,w41961805
Tanító köz 1 w114503044
Tátra utca 1 w154018736
Tavaszmező utca 1 w40666286
Tavasz utca 1 w40666620
Telep utca 1 w40667319
Tél köz 1 w262678358
Tél utca 1 w40667397
Tessedik Sámuel utca 3 w293550935,w23603108,w304419593
Testvérvárosok útja 4 w785559388,w23201817,w721307712,w301367654
Thegze Lajos utca 6 w286804710,w304779483,w304779484,w785547266,w40667179,w304779482
Thököly Imre utca 1 w23310710
Tisza utca 1 w40667114
Toboz utca 2 w113361245,w100109530
Toldi Miklós út 1 w73695021
Tompa Mihály utca 1 w46972040
Topolya utca 1 w290461486
Tölgyfa utca 1 w192102324
Török Ignác utca 5 w366505682,w493500743,w301928236,w40667272,w40666304
Turnhouth sétány 2 w298166604,w298166605
Túróc utca 1 w293325995
Turul utca 2 w73695007,w300807254
Undi Marika utca 1 w293679444
Úrréti utca 1 w75039197
Vadászházi út 6 w410947793,w255921978,w291832139,w936846925,w186392103,w255921979
Vadász utca 1 w23317727
Vak Bottyán utca 1 w192102313
Valdemoro-sétány 2 w299790221,w263788666
Valkói út 2 w37648684,w435639753
Váradhegyfok utca 1 w23310748
Városmajor utca 2 w311536222,w73694938
Vásár utca 1 w435640757
Vasvári Pál utca 2 w281553126,w40667160
Veres Péter utca 1 w23310694
Villanytelep utca 1 w192102321
Vincellér utca 1 w192102315
Virág köz 1 w73695035
Virág utca 1 w73694954
Vőfély köz 1 w75039170
Völgy utca 2 w290461488,w300668331
Vörösmarty Mihály utca 1 w47153468
Zápor utca 1 w192102310
Zarándok utca 1 w83187595
Zászló utca 1 w192102340
Zengő utca 1 w73695008
Zenta sétány 1 w226837756
Zombor utca 2 w46972037,w924776969
Zrínyi Miklós utca 1 w183318518
Zúzmara utca 1 w185716741
Żywiec sétány 1 w226837753
Zsálya utca 1 w73694923