data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Gödöllő utcanevek

Gödöllő határa JOSM link Gödöllő határa térképen Összesen 411db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ádám utca 2 w73694996,w301368664
Ady Endre sétány 15 w366505681,w286335353,w304689881,w286803838,w286642985,w286803749,w23201754,w272160830,w274261508,w304428948,w304689880,w884915561,w761977751,w308374855,w938508502
Agyagos utca 1 w55313757
Akácfa utca 2 w437582728,w75039281
Alkony út 1 w271988322
Alkotmány utca 1 w55313576
Állomás tér 3 w302773460,w938508501,w823581558
Állomás út 10 w920459837,w938508500,w565889611,w286803327,w105195058,w626606949,w819269538,w311526995,w303788211,w819269831
Alma utca 2 w183960474,w183960478
Alsó-tó utca 1 w293282033
Alvég utca 2 w40666241,w919691988
Ambrus köz 1 w73694910
Antalhegyi utca 1 w40667122
Antalhegy lejtő 1 w214789662
Aranka utca 1 w792648391
Arany János utca 9 w300077250,w40667112,w273450087,w819269789,w300782775,w300782776,w923783448,w923783449,w273450081
Árpád utca 1 w47153446
Árvácska utca 1 w73695027
Asbóth Sándor utca 1 w55314029
Attila utca 1 w73694917
Aulich Lajos utca 1 w73694972
Avar utca 1 w293279548
Babati pihenőhely 1 w674561898
Babati út 4 w40667100,w428935421,w428935422,w304652854
Bad Ischl sétány 1 w298166603
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2 w290461506,w293078890
Balassi Bálint utca 2 w73694994,w311554975
Balaton utca 1 w73694956
Bánki Donát utca 1 w185716763
Barackos utca 1 w183960476
Bartók Béla utca 1 w154018743
Bástya utca 1 w192102326
Báthory István utca 1 w183318367
Batsányi János utca 1 w107949497
Batthyány Lajos utca 4 w300807256,w300807255,w311520188,w40667197
Béke utca 1 w46972031
Bem József utca 2 w923783463,w55313862
Bercsényi Miklós utca 1 w73695003
Beregszász sétány 1 w262420324
Berente István utca 2 w274081426,w785547265
Béri Balogh Ádám utca 2 w273230981,w23310713
Besnyő utca 7 w676654211,w307581144,w293187690,w183960479,w272546442,w272546441,w307581143
Bessenyei György utca 1 w23317715
Bethlen Gábor utca 3 w310957330,w300782774,w47153447
Bihari János utca 1 w192102309
Blaháné utca 8 w290461499,w210994135,w819269786,w69827590,w301368666,w278655605,w437582729,w731691211
Bláthy Ottó utca 2 w171936149,w311527914
Bocskai István utca 1 w55313816
Bodza köz 1 w75039270
Boglárka utca 1 w103948141
Bogor sétány 3 w288511649,w288511650,w226837755
Boncsoki dűlőút 6 w300684809,w290461489,w75039178,w300668330,w290461519,w437582730
Borbolya út 1 w288157647
Boróka utca 2 w40666600,w903086154
Borostyán utca 1 w282348561
Bossányi Krisztina utca 3 w286804814,w304773185,w272148988
Brassó utca 1 w47453773
Buksi gyaloghíd 1 w192102312
Búzavirág utca 1 w40666362
Buzogány utca 1 w75039231
Címer utca 1 w40667130
Csalogány utca 2 w785541820,w75039268
Csanak utca 2 w926606321,w73694909
Csemete-kert 2 w292042615,w292042627
Cserjés köz 1 w284606087
Csíkszereda sétány 2 w226837752,w298166607
Csillagfürt út 1 w273231804
Csillag utca 1 w73694952
Csiperke utca 1 w290461516
Csipke utca 1 w114503614
Csokonai Vitéz Mihály utca 5 w47453772,w300807251,w785541818,w300807250,w47153463
Csonka János utca 2 w311527915,w65444862
Csonkás köz 1 w293325932
Dalmady Győző utca 2 w940513579,w114503320
Damjanich János utca 4 w300807259,w40667205,w945481406,w304652858
Dankó Pista utca 1 w73694942
Dárda utca 1 w73695013
Deák Ferenc tér 4 w272781434,w272781437,w273729462,w298747205
Dembinszky József utca 1 w293325949
Déryné utca 1 w40667330
Dessewffy Arisztid utca 1 w40667316
Diófa utca 2 w75039260,w308536066
Dobogó utca 1 w557021237
Dobó Katica utca 1 w183827353
Domboldal utca 1 w73695023
Dózsa György út 44 w304775646,w304779477,w304779479,w304779476,w311530394,w25819617,w785052563,w286804558,w286804556,w286804557,w25819618,w274084525,w785052564,w785052567,w19377949,w610040084,w785052568,w311522984,w610040082,w785052561,w304762080,w304762172,w304762079,w304762081,w304762171,w286803708,w288212264,w304689882,w288212332,w304690815,w299707995,w304775655,w785052562,w297052381,w304775652,w304773183,w304773184,w286804908,w286804870,w304775649,w304779478,w297051462,w304779481,w304779480
Dunaszerdahely sétány 3 w298158481,w295271665,w795666154
Duna utca 1 w55313988
Egyetem tér 7 w271980942,w183628955,w183628948,w183628944,w288902789,w183628954,w274821296
Eperjes utca 1 w47153461
Erdélyi Ferenc utca 1 w185715838
Erdész köz 2 w23310681,w23310677
Erdőszél utca 2 w54993792,w945481407
Erkel Ferenc utca 1 w293325997
Erzsébet királyné körút 4 w107460348,w107460354,w107460346,w107691367
Erzsébet udvar 3 w699057198,w292567259,w478419355
Estike utca 1 w290461514
Észak utca 1 w47153458
Esze Tamás utca 2 w673677815,w23317684
Éva utca 1 w290461504
Fácán sor 4 w272653228,w23201822,w288511296,w262678360
Faiskola tér 8 w114503684,w40666283,w248371023,w248371021,w498082390,w114503685,w258465537,w114503686
Faiskola utca 2 w258512150,w795321982
Fecske utca 1 w73694944
Felsőtó utca 1 w273903315
Fenyvesi főút 5 w274822535,w40666728,w262678357,w819269798,w819269799
Fenyvesi nagyút 3 w903936640,w40666615,w262678359
Fenyves köz 2 w40666656,w276025794
Fillér utca 1 w154018739
Fiume utca 1 w46972041
Fogadalom utca 3 w326286465,w262685839,w49709992
Forint utca 1 w154018737
Forssa sétány 2 w795666153,w295271666
Főtér 1 r9652595
Francsek Imre utca 1 w818837737
Fürdő utca 2 w311526993,w27211957
Fürj utca 1 w272531493
Füves köz 1 w192102305
Fűzfa utca 2 w908031592,w75039184
Gábor Áron utca 1 w189525900
Galagonya utca 3 w930238083,w930238082,w75039191
Galamb utca 1 w75039193
Ganz Ábrahám út 2 w782705887,w174760463
Gárdonyi Géza utca 2 w185715839,w676654213
Garó Emília utca 1 w293679436
Gébics utca 2 w40667322,w326731067
Gerle utca 3 w75039192,w304652864,w304652863
Gesztenye utca 2 w835548713,w293282028
Gomba utca 3 w73694919,w281589870,w73694997
Gödöllő Airport 1 w134194638
Grassalkovich Antal utca 2 w311520189,w40667097
Gróf Teleki Pál tér 7 w819269790,w819269791,w284332745,w310957331,w819269792,w183317093,w296896248
Gyertyán utca 2 w293282029,w835548714
Gyöngyvirág utca 2 w40667448,w300807258
Hajnalka utca 1 w290461515
Hajnal utca 1 w40667326
Hajnóczy József utca 1 w107949502
Hajó utca 1 w73694992
Hamvay Ferenc utca 1 w274081429
Haraszti köz 1 w73695015
Haraszti út 5 w819269784,w729955741,w729955743,w73695014,w729955742
Harmat utca 1 w185716764
Hársfa utca 2 w75039186,w290461497
Határjáró út 2 w75039165,w939326285
Havas utca 1 w448784533
Hegedűs Gyula utca 1 w73695002
Hegyalja utca 3 w304652867,w326056439,w300668334
Hegyesi Mari utca 2 w731691210,w281819118
Hegy utca 8 w304652866,w75039226,w311268733,w311268732,w304652865,w75039171,w75039275,w290461496
Héja utca 1 w557021217
Hérics köz 1 w435480850
Hétház utca 1 w55000841
Hold utca 1 w73694987
Holló utca 1 w73694984
Homoki Nagy István utca 1 w73695018
Honvéd utca 2 w294638948,w288902790
Horgásztó utca 1 w105213619
Hóvirág utca 2 w239428368,w284332743
Hős utca 1 w73695028
Hun utca 1 w293279547
Hunyadi János utca 8 w311267791,w25819492,w785559389,w721307713,w907300321,w785559390,w290461500,w25819491
Ibolya köz 1 w214789660
Ibolya utca 2 w55313350,w300807257
Ifjúság utca 1 w107950166
Illés köz 1 w239059193
Ilona utca 1 w75039215
Ipolyság utca 2 w23310746,w183960475
Irtványhoz vezető út 2 w292118224,w138790865
Isaszegi út 5 w311526994,w295266674,w284841187,w263051919,w884915562
Iskola köz 2 w284603327,w924903544
Iskola utca 2 w73695038,w183317021
Ivánka Imre utca 2 w185715837,w185714040
Jászóvár utca 2 w262678364,w183960480
Jázmin utca 1 w192102327
Jókai Mór utca 1 w47453774
József Attila utca 1 w47153452
Juhar utca 3 w782714424,w293282030,w192102316
Kaffka Margit utca 1 w47659789
Kampis Antal tér 2 w163722449,w163831507
Kandó Kálmán utca 1 w73695012
Kankalin utca 1 w54996064
Kápolna köz 1 w106402671
Kapucinusok tere 3 w284603326,w239428371,w308849652
Kard utca 1 w40667143
Kassa utca 1 w23310792
Katona József utca 1 w185716889
Kazinczy Ferenc utca 1 w73694929
Kazinczy körút 9 w173451776,w173451766,w173451774,w293162160,w173451765,w173451773,w73694977,w293162159,w293162166
Kecskés dűlő 1 w75039205
Kelemen László utca 1 w73695030
Kenyérgyári út 3 w311542608,w228443575,w73694976
Kerengő utca 2 w54995571,w239428369
Kereszt utca 1 w40667175
Kertész köz 1 w293282027
Kert utca 1 w23603101
Kétház utca 1 w258512151
Kikerics utca 1 w23310762
Kilátó utca 1 w435617485
Kinizsi Pál utca 1 w185716890
Király utca 1 w23317726
Kisfaludy Sándor utca 1 w47153465
Kis-Kormos utca 1 w75039272
Kiss Ernő utca 1 w23310720
Kiss József utca 2 w272742271,w47153462
Klapka György utca 6 w40666618,w274261509,w262678366,w262678367,w819269796,w819269797
Klapka köz 3 w293325941,w293282026,w599902975
Klebelsberg Kunó utca 1 w192102333
Knézich Károly utca 3 w281553125,w40667156,w304652869
Kodály Zoltán utca 1 w47153469
Kokárda utca 1 w282348559
Komáromi utca 3 w300807253,w300807252,w47153460
Kornya Mihály utca 2 w304775659,w925502594
Korona tér 1 w192102306
Kossuth Lajos utca 6 w41659004,w19377827,w272781404,w304762129,w272781405,w304762130
Kotlán Sándor utca 3 w73695024,w819269783,w311530395
Kökény utca 2 w935503529,w54995333
Kökörcsin utca 1 w300668327
Kölcsey Ferenc utca 2 w183317787,w47153449
Körösfői Kriesch Aladár utca 1 w41961766
Kőrösi Csoma Sándor utca 2 w40666267,w121800389
Kör utca 3 w47153456,w47153454,w73695019
Köztársaság út 9 w785564693,w851627093,w851627094,w730276095,w851810602,w272531492,w804443681,w626606946,w851810603
Kühne Ede utca 1 w171936148
Laxenburg sétány 3 w302774145,w300239708,w688875174
Lázár Vilmos utca 1 w75039278
Légszesz utca 1 w202067010
Lelesz utca 1 w23310747
Levendula utca 1 w23310734
Ligeti Juliska utca 1 w75039282
Liget utca 1 w293325937
Liszt Ferenc utca 1 w192102332
Lomb utca 2 w54992839,w54994383
Lovarda utca 2 w107949501,w107949500
Lovas utca 2 w294816446,w785541815
Lumniczer Sándor utca 6 w294791493,w272559329,w272559330,w273729457,w294791494,w46972871
Madách Imre utca 1 w40666777
Magtár köz 1 w40667303
Magyar Kázmér köz 1 w304398948
Magyar utca 1 w295246216
Major utca 3 w292573564,w292573567,w192102328
Malomtó utca 1 w787943651
Mályva utca 2 w239428370,w284603325
Mandula utca 1 w293282032
Március 15. utca 1 w46972035
Margita utca 1 w304652870
Mária utca 2 w293325940,w83187593
Márki Sándor utca 1 w73694920
Martinovics Ignác utca 2 w107949498,w304635666
Mátyás király utca 3 w40667168,w311267792,w19377760
Medgyaszay István utca 1 w818837741
Meggyes utca 2 w782714426,w782714425
Méhész köz 1 w171936147
Mezsgye út 1 w293325933
Mihály Dénes köz 1 w107691371
Mikes Kelemen utca 5 w262678371,w676654210,w310687716,w310687715,w55001049
Mikszáth Kálmán utca 3 w785541819,w73694967,w785547267
Mocorgó köz 1 w290461517
Mohács utca 1 w40667116
Mókus utca 1 w73694935
Móra Ferenc utca 1 w73694947
Móricz Zsigmond utca 1 w73695016
Munkácsy Mihály út 3 w925101798,w46972027,w272543525
Nádas utca 1 w192102329
Nagyboldogasszony tér 1 w293279546
Nagy László utca 1 w23310722
Nagy Sándor köz 1 w107691370
Nagyvárad utca 1 w47153450
Nagyváthy János utca 2 w192102334,w435635756
Napsugár utca 1 w185716892
Nap utca 1 w73694924
Nefelejcs utca 1 w40666534
Németh László utca 1 w23310724
Nyárfa utca 1 w75039208
Nyárkút utca 1 w75039284
Nyár utca 1 w272580053
Odray János utca 1 w281553129
Október 6. utca 1 w46972034
Orgona köz 5 w272546840,w935527065,w935514018,w272546838,w935527064
Országalma utca 1 w40667142
Ottlik Géza utca 1 w23310786
Ottó Ferenc utca 3 w638587491,w73694948,w638587490
Ölyv utca 1 w557021220
Öreghegyi utca 1 w281412009
Őrház utca 1 w276025795
Örökzöld utca 1 w40666605
Ősz utca 1 w272580054
Őz utca 4 w272653230,w183960477,w23201821,w262678444
Özvegycsináló 1 w290461492
Paál László köz 4 w293163734,w73694907,w230511204,w73694932
Pacsirta utca 2 w258512152,w301928237
Palást utca 1 w293325947
Palotakert 8 w294385915,w294385770,w105195064,w248262650,w294790900,w105195048,w105195053,w294385771
Panoráma utca 3 w54992801,w54992861,w917801835
Patak tér 3 w924345471,w298161457,w865281372
Páter Károly utca 2 w73539048,w271979119
Pattantyús Ábrahám körút 2 w819269785,w308532074
Perczel Mór utca 1 w75039256
Peres utca 1 w40666749
Pereszke utca 1 w326056441
Petőfi Sándor tér 4 w46973144,w163722414,w163722417,w310957326
Petőfi Sándor utca 2 w757870147,w163831510
Pipacs utca 1 w40666430
Pitypang út 1 w288157648
Podmaniczky Frigyes utca 1 w23317627
Premontrei út 7 w73539023,w606589992,w343688201,w272087293,w262678383,w343688197,w272087294
Présház utca 3 w785541817,w73694937,w40667153
Puskás Tivadar utca 1 w185716767
Radnóti Miklós utca 1 w73694922
Rákóczi Ferenc utca 1 w46972538
Rákos patak utca 1 w163831508
Rekettye utca 1 w282348560
Remény utca 1 w281589874
Remsey Jenő körút 5 w73695033,w312197908,w73694926,w312197905,w272181061
Repülőtéri út 6 w785564694,w134194401,w134194400,w134194394,w293325931,w288902792
Rét utca 3 w437582736,w437582737,w23201818
Rigó utca 2 w75039198,w301431502
Ripka Ferenc utca 1 w73694963
Rómer Flóris utca 1 w23310717
Rónay György utca 1 w23310752
Rózsa utca 1 w73694990
Rozsnyó utca 1 w183960473
Röges utca 8 w126444418,w787242891,w40667176,w126444420,w787242892,w308714997,w308715000,w73694981
Sajó utca 1 w47153457
Sas utca 1 w75039176
Selyemfenyő utca 1 w293282031
Semmelweis Ignác utca 4 w819269782,w284039608,w73694985,w183769813
Sík Sándor utca 1 w293282458
Simon István utca 1 w23310728
Sió utca 1 w73694983
Sólyom utca 2 w675408340,w309944093
Sőtér Kálmán utca 1 w75039206
Sport köz 2 w293325951,w311548910
Surin István utca 1 w73695034
Szabadka utca 2 w47153448,w258483210
Szabadság tér 5 w810315408,w593893514,w272239719,w272239720,w189525893
Szabadság útja 1 w433128131
Szabadság út 70 w307581146,w272326991,w300449606,w286802821,w47153453,w273450084,w300449605,w938007982,w286803135,w272326990,w938007983,w293187089,w293187087,w303783927,w303783933,w286803328,w272523789,w272326989,w272523787,w304679131,w304679132,w494970909,w494970908,w286803658,w272493403,w294637390,w294637389,w272326988,w294635933,w294635931,w294635149,w294635932,w222762520,w274261507,w230074260,w286335351,w294635934,w272493396,w294635935,w272493398,w262678389,w304419592,w262678391,w304419590,w293550934,w286804036,w293187688,w293187693,w293187692,w307581145,w185715836,w303783929,w262678407,w262678423,w55000506,w55000512,w819269795,w262678426,w547724126,w55000534,w819269793,w819269794,w274822537,w272447405,w274822536,w292573556,w788204389,w304419591,w304419589,w310957332
Szabó Pál utca 2 w38048300,w23310704
Szántó Kovács János köz 1 w23317708
Szarvas utca 1 w214789659
Százszorszép utca 2 w40667357,w785541816
Széchenyi István utca 2 w819269781,w41961821
Szedres utca 1 w276025796
Székely Bertalan utca 1 w185716765
Szent Gellért utca 1 w73694914
Szent-Györgyi Albert utca 5 w813684981,w230511293,w272563973,w23293496,w230511294
Szent Imre utca 2 w73695004,w225106730
Szent István tér 1 w107460351
Szent János utca 6 w273729455,w73695009,w794305074,w272559327,w272559325,w73694959
Szilágyi Erzsébet utca 1 w281412010
Szilhát utca 4 w304762173,w293078891,w40667590,w293078889
Szivárvány utca 3 w310693566,w276025797,w293279845
Szív utca 2 w923783464,w55313808
Szkíta körút 1 w295246215
Szőlő utca 3 w301368665,w290461503,w723757288
Sztelek Dénes utca 1 w185716768
Tábornok utca 1 w272546839
Tájkép utca 1 w792648392
Takács Menyhért út 2 w964307764,w183628952
Tamás atya utca 1 w185712095
Táncsics Mihály út 9 w311530396,w41961805,w184191257,w262678438,w184191258,w311530398,w73694999,w819269780,w311542609
Tanító köz 1 w114503044
Tátra utca 1 w154018736
Tavaszmező utca 1 w40666286
Tavasz utca 1 w40666620
Telep utca 1 w40667319
Tél köz 1 w262678358
Tél utca 1 w40667397
Tessedik Sámuel utca 3 w293550935,w304419593,w23603108
Testvérvárosok útja 4 w785559388,w301367654,w721307712,w23201817
Thegze Lajos utca 6 w304779482,w40667179,w785547266,w304779484,w304779483,w286804710
Thököly Imre utca 1 w23310710
Tisza utca 1 w40667114
Toboz utca 2 w100109530,w113361245
Toldi Miklós út 1 w73695021
Tompa Mihály utca 1 w46972040
Topolya utca 1 w290461486
Tölgyfa utca 1 w192102324
Török Ignác utca 5 w366505682,w40667272,w40666304,w301928236,w493500743
Turnhouth sétány 2 w298166604,w298166605
Túróc utca 1 w293325995
Turul utca 2 w300807254,w73695007
Undi Marika utca 1 w293679444
Úrréti utca 1 w75039197
Vadászházi út 6 w936846925,w291832139,w255921979,w186392103,w255921978,w410947793
Vadász utca 1 w23317727
Vak Bottyán utca 1 w192102313
Valdemoro-sétány 2 w299790221,w263788666
Valkói út 2 w37648684,w435639753
Váradhegyfok utca 1 w23310748
Városmajor utca 2 w311536222,w73694938
Vásár utca 1 w435640757
Vasvári Pál utca 2 w281553126,w40667160
Veres Péter utca 1 w23310694
Villanytelep utca 1 w192102321
Vincellér utca 1 w192102315
Virág köz 1 w73695035
Virág utca 1 w73694954
Vőfély köz 1 w75039170
Völgy utca 2 w300668331,w290461488
Vörösmarty Mihály utca 1 w47153468
Zápor utca 1 w192102310
Zarándok utca 1 w83187595
Zászló utca 1 w192102340
Zengő utca 1 w73695008
Zenta sétány 1 w226837756
Zombor utca 2 w924776969,w46972037
Zrínyi Miklós utca 1 w183318518
Zúzmara utca 1 w185716741
Żywiec sétány 1 w226837753
Zsálya utca 1 w73694923