data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Gárdony utcanevek

Gárdony határa JOSM link Gárdony határa térképen Összesen 312db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Áchim András utca 1 w57795021
Ady Endre utca 3 w194211239,w54500280,w25940540
Ág utca 1 w32827268
Akácfa utca 1 w32827221
Alkotmány utca 7 w438415453,w25940578,w54040120,w54500283,w686267764,w460624762,w687045913
Almafa utca 3 w195764718,w198373744,w198373745
Almafa út 2 w195958834,w195959625
Álmos vezér utca 2 w56651686,w25940470
Amur utca 1 w32941603
Angolna utca 1 w195763199
Anikó utca 1 w71197154
Arany János utca 3 w195764091,w198370789,w198370788
Arany utca 2 w25940583,w827835611
Árok utca 1 w57736592
Árpád utca 3 w57736594,w25940562,w56651696
Árvácska utca 2 w195964777,w262062645
Asztalos Sándor utca 1 w25940474
Avar utca 2 w443202675,w60111414
Babits utca 1 w25940513
Bagoly utca 1 w25940451
Balassi Bálint utca 1 w195970680
Balatoni út 35 w290351524,w572309192,w290351556,w290351541,w290351535,w290351542,w290351545,w290351527,w290351536,w290351522,w290351551,w290351526,w273170850,w290351538,w341244794,w25940482,w25940564,w25940560,w290368839,w290368857,w290368858,w290368851,w290368847,w738631682,w290368852,w273170844,w290368855,w290368850,w290368840,w290423845,w290368856,w290368849,w273170856,w290368853,w290368848
Balin utca 1 w32940730
Barabás Miklós utca 2 w60821703,w57736589
Bartók Béla utca 2 w195757233,w200945773
Batsányi utca 1 w25940528
Béke utca 1 w33883633
Béla utca 1 w195961462
Bem utca 1 w25940582
Benczúr Gyula tér 1 w60821695
Bercsényi utca 1 w25940517
Béri Balogh Ádám utca 1 w383954478
Berzsenyi Dániel utca 1 w71202644
Bethlen Gábor utca 2 w687348764,w25940574
Bikavölgyi út 1 w265526977
Bóné Kálmán utca 4 w738631723,w686272382,w25940523,w738631724
Botond utca 1 w57736602
Bronz utca 1 w25940516
Budai Nagy Antal utca 1 w57795028
Camping utca 1 w25940594
Cápa utca 1 w32940723
Cethal utca 1 w32940722
Chernel István utca 5 w298885129,w298885127,w298885128,w447660867,w225698594
Cholnoky Jenő utca 1 w429486084
Cinege utca 1 w60111401
Csend utca 2 w60111409,w60111389
Csengő utca 1 w54040136
Cserje utca 1 w366480079
Csók István tér 1 w57736606
Csokonai Vitéz Mihály utca 2 w71224569,w71196782
Csongor utca 1 w25940591
Csontváry út 1 w25940494
Csuka utca 1 w32940727
Dália utca 1 w195963988
Dankó Pista utca 1 w383954479
Daru utca 4 w973340545,w678757267,w67195433,w678757266
Deák Ferenc utca 4 w60821711,w60821702,w60821705,w188689987
Delfin utca 1 w32940728
Derkovits Gyula tér 1 w195961453
Dévér utca 1 w32940733
Diák utca 1 w25940491
Diófa utca 1 w195959923
Dobó István köz 1 w195764125
Dobó utca 3 w195764078,w198370791,w198370792
Domb utca 1 w56651709
Dózsa György tér 1 w54500285
Dózsa György utca 1 w57795026
Egry József tér 1 w443206672
Elzamajor 1 w54500275
Endre utca 1 w25940469
Eötvös tér 2 w225705122,w25940498
Erkel Ferenc köz 1 w25940595
Erkel Ferenc utca 1 w25940573
Esze Tamás utca 1 w25940499
Ezüst utca 1 w25940541
Felhő utca 1 w56651688
Fenyő utca 1 w32827269
Ferenc utca 1 w443206917
Fészek utca 1 w56651690
Fogas utca 1 w32940731
Fóka utca 1 w41927386
Fürdő tér 5 w25940544,w738631658,w738631653,w738631656,w738631657
Fürj utca 1 w195971244
Füzér utca 1 w56651708
Gábor Áron utca 1 w57736604
Gallér utca 1 w54040119
Gárdonyi Géza utca 4 w686267766,w687348755,w25940553,w686328525
Gárdonyi utca 4 w562304563,w228982925,w54040121,w562304564
Gazdász utca 1 w202750209
Gerle utca 1 w553763293
Gesztenye sor 6 w56651715,w25940542,w738631684,w245963939,w56651719,w56651694
Géza fejedelem útja 4 w202750207,w202750208,w195764412,w198373746
Géza utca 1 w57736600
Gólya utca 1 w443370255
Gyöngy utca 2 w158184175,w158182884
Gyöngyvirág utca 1 w262062443
György Oszkár út 2 w195961565,w516435618
Halász utca 1 w158179245
Harang utca 1 w25940549
Harcsa utca 3 w262062445,w262062451,w195762240
Hársfa sor 1 w195757777
Hársfa utca 1 w32827271
Határ utca 6 w71201988,w71201981,w71202383,w71202645,w25940533,w71201980
Határ út 2 w294002640,w57736605
Hattyú utca 1 w67195429
Héja utca 1 w443370313
Herman Ottó utca 2 w54500286,w687045914
Hinta tér 1 w60111398
Holdfény sétány 1 w32940735
Horgony utca 1 w56651681
Horog utca 2 w158182982,w158184340
Hóvirág utca 1 w25940501
Hunyadi János utca 6 w836140780,w836140779,w25940446,w56651698,w57736593,w56651697
Ibolya utca 2 w195963722,w262062456
III. utca 2 w161911841,w609661393
II. utca 3 w25940526,w161911840,w194211588
Ipar utca 1 w275921573
Iskola utca 4 w438415454,w57736603,w438415452,w402750741
I. utca 3 w344099940,w161911839,w194211587
IV. utca 2 w194211590,w161911844
IX. utca 2 w194211242,w194211240
Jázmin utca 1 w195964052
Jókai Mór utca 3 w57736591,w460624764,w54040138
Jókai tér 2 w25940571,w225705121
József utca 3 w60821704,w293472170,w293472171
Kadarka dűlő 3 w195959593,w198373748,w198373749
Káka utca 1 w195763008
Kárász utca 1 w32940732
Karvaly utca 1 w443370414
Katica utca 1 w56651679
Katona József utca 1 w25940579
Kazinczy utca 1 w25940485
Kecsege utca 1 w32940999
Kemény Zsigmond utca 1 w71225938
Keszeg utca 6 w33883628,w447660872,w447660869,w447660871,w447660870,w447660868
Kígyó utca 3 w353677856,w41927406,w353677852
Kinizsi utca 1 w25940551
Kisfaludy utca 2 w71196374,w54040156
Kócsag utca 1 w443371160
Kodály Zoltán tér 3 w25940527,w25940459,w25940565
Kossuth Lajos utca 3 w738631681,w228982923,w686267762
Kossuth utca 5 w424513811,w60821709,w60821694,w25940575,w424513810
Kölcsey Ferenc utca 1 w435943621
Kőrösi Csoma Sándor tér 1 w196124599
Ladik utca 2 w57736617,w54040139
Lazac utca 1 w32940724
Lehel vezér utca 2 w56651695,w25940525
Lévai utca 2 w54040158,w161911848
Levél utca 1 w32827272
Liliom utca 1 w195965290
Lomb utca 1 w32827264
Lóránt Péter utca 2 w195757075,w195757138
Lotz Károly utca 1 w57736614
Mackó tér 3 w60111415,w60111397,w60111400
Madarász Viktor utca 1 w57736609
Május 1. tér 3 w56651714,w25940547,w25940568
Május 1. utca 1 w54040130
Málna utca 1 w195959042
Mandula utca 1 w195959298
Margaréta utca 1 w67195444
Márvány utca 2 w57795019,w25940461
Marx György tér 1 w25940509
Matróz utca 1 w56651707
Mátyás király utca 3 w25940586,w56651699,w56651716
Meder utca 2 w158179322,w158179145
Meggyfa sor 4 w609661373,w609661385,w54040152,w609661383
Mészáros Lázár utca 3 w60821707,w60821697,w60821710
Mező utca 1 w25940453
Mikszáth utca 3 w25940486,w687348760,w687348759
Mogyoró út 1 w195959325
Moha utca 1 w60111386
Móricz Zsigmond utca 1 w54040137
Munkácsy Mihály körút 3 w57736610,w57736612,w57736611
Munkás utca 1 w25940559
Muskátli utca 1 w195963961
Nádasdy utca 3 w687220302,w443373899,w738631713
Nád utca 1 w195762649
Nagy Gáspár tér 2 w25940538,w25940510
Napfény Sétány 3 w60111393,w60111407,w60111392
Napfürdő utca 2 w41964556,w41927385
Naphal utca 1 w32940734
Napsugár utca 3 w443374133,w41927397,w41927392
Nefelejcs utca 1 w25940508
Nyár utca 1 w56651702
Nyíl utca 1 w56651693
Nyírfa utca 1 w386812590
Orgonás dűlő 1 w195959297
Orgona utca 1 w162343929
Óvoda utca 2 w25940545,w836140778
Őrház utca 3 w475720325,w475720326,w41927383
Ősz utca 2 w57736595,w41927395
Paál László utca 1 w57736607
Pacsirta utca 1 w60111390
Páfrány utca 3 w60111413,w60111385,w60111395
Pajtás tér 1 w25940596
Pákász utca 2 w158179660,w158183629
Pál utca 2 w202750244,w443374449
Peregovits Károly utca 1 w195961509
Petőfi Sándor utca 6 w25940484,w25940477,w54500279,w54040135,w56651718,w54040134
Pipacs utca 1 w56651705
Pisztráng utca 2 w262062468,w195762277
Polip utca 1 w195763263
Ponty utca 1 w32940720
Posta utca 4 w25940473,w686272381,w25940593,w496448261
Pünkösdi út 1 w195958498
Radnóti Miklós utca 2 w71201983,w54040155
Rája utca 1 w195762492
Rák köz 1 w195763230
Rákóczi Ferenc utca 1 w54500278
Rákóczi utca 1 w25940521
Reviczky utca 2 w71196955,w71196339
Rezeda utca 1 w195963449
Rigó utca 1 w60111406
Rózsa utca 3 w562304572,w157851876,w25940500
Sándor utca 1 w25940481
Sás utca 1 w195762973
Sas utca 1 w54040151
Sellő köz 1 w219400705
Semmelweis Ignác utca 1 w25940590
Sigray István utca 1 w262069538
Sikló utca 1 w195762515
Sirály utca 1 w56651680
Sólyom utca 2 w572309189,w67195443
Strand utca 2 w57736599,w200946042
Süllő utca 1 w195763201
Szabadka utca 1 w25940520
Szabadság út 19 w290368862,w290351550,w889493838,w290351530,w290368841,w290368844,w290368845,w290368854,w195764002,w183528956,w458959800,w290368860,w290368842,w290368843,w290351547,w290368861,w290351543,w290368846,w273170840
Szabó Lőrinc utca 1 w71197006
Szamóca utca 2 w514768334,w195958938
Szántó Kovács utca 1 w60821698
Szárcsa utca 1 w41927387
Százszorszép utca 2 w260453045,w260453046
Széchenyi utca 6 w56651691,w738631683,w56651684,w25940457,w687348765,w56651692
Szeder utca 1 w195958881
Szegfű utca 1 w195964832
Székely Bertalan utca 3 w60821692,w60821706,w57736613
Szemere Bertalan utca 1 w60821700
Szent István út 1 w195764663
Szigony utca 1 w158183048
Szinyei Merse Pál utca 1 w60821708
Szirom utca 1 w32827265
Szivárvány utca 1 w56651687
Szív utca 4 w60111387,w60111408,w60111391,w60111403
Szondy utca 1 w25940580
Szöcske utca 4 w43705521,w41927390,w41927391,w43705589
Szőnyi István tér 1 w57736615
Szövetkezetek útja 4 w56681330,w245963942,w25940569,w245963941
Szúnyog utca 1 w56651682
Tamás utca 1 w443382995
Táncsics köz 1 w25940592
Táncsics Mihály utca 1 w25940576
Tátika utca 1 w262062475
Tavasz utca 1 w41927396
Tavirózsa utca 2 w262062472,w195962978
Teleki Sámuel utca 1 w443383424
Tél utca 1 w41927394
Templom tér 1 w54040122
Thököly utca 1 w25940552
Tímár utca 2 w402750742,w57736601
Tóbíró utca 1 w443383505
Toldi utca 1 w57736608
Tompa köz 1 w25940558
Tompa Mihály utca 1 w71196280
Tópart utca 5 w200946043,w41927410,w41927409,w262062477,w262062478
Topáz utca 1 w60111416
Tó tér 1 w195763146
Tó utca 1 w158178696
Tölgyfa utca 1 w32827266
Török Bálint utca 4 w25940478,w56681331,w56651700,w56681334
Tövis utca 1 w195966961
Tulipán utca 1 w262062474
Turul utca 1 w67195440
Tutaj utca 1 w41927405
Tünde utca 1 w25940476
Újvidék utca 1 w57736596
Üdülők útja 5 w262062650,w158179098,w262062647,w262062651,w158183804
Vadász utca 2 w158183630,w158184471
Vajda János utca 2 w195756760,w54500282
Vajky György utca 3 w195757890,w562304562,w157853721
Vak Bottyán utca 1 w25940519
Varjú utca 1 w67195432
Varsa utca 7 w25940572,w290368874,w225693453,w225693455,w225693454,w447660873,w447660874
Vas utca 1 w25940452
Vasút sor 1 w25940504
Vasút utca 1 w41927384
Vasvári köz 1 w195764141
Vénusz tér 1 w443398192
Veréb utca 2 w60111404,w71224780
Vidovszky Béla utca 6 w60111410,w60111412,w60111394,w60111405,w60111388,w836260182
Vidra utca 1 w41927388
VIII. utca 2 w161911854,w194200099
VII. utca 1 w161911852
Viktor utca 1 w25940489
Viola utca 1 w195966086
Virág utca 1 w195963971
VI. utca 3 w71197157,w609661382,w161911851
Vízárok köz 1 w443546806
Vízárok utca 2 w60821699,w60821696
Viza utca 1 w103152865
Vörösmarty Mihály utca 5 w889493837,w889493839,w686267763,w54500277,w686267765
Vörösmarty utca 2 w25940530,w686328526
V. utca 3 w71197156,w194211591,w161911850
XIII. utca 2 w71196414,w71197155
XII. utca 2 w71197024,w71196375
XI. utca 2 w71196784,w71200814
XIV. utca 4 w144005242,w71197023,w609661372,w71197005
X. utca 2 w161911846,w161911856
XV. utca 2 w71197026,w71197007
Zichy Mihály tér 1 w443546836
Zombor utca 1 w41927399
Zrínyi utca 2 w25940450,w25940465
Zsinór utca 2 w158183953,w158183990