data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Ercsi utcanevek

Ercsi határa JOSM link Ercsi határa térképen Összesen 137db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w306522292,w29139333
Akácfa utca 1 w220950492
Alkotmány utca 1 w307140684
Angolkert utca 1 w220950454
Arany János utca 2 w101593469,w29260377
Árpád utca 1 w101593530
Attila utca 1 w101593565
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9 w340243698,w432753424,w29260243,w691810672,w432753423,w307140683,w101593549,w310555240,w29147495
Bakos park 1 w307143897
Balázs farm 3 w307144237,w307144235,w307144327
Bartók Béla utca 1 w29137882
Battai út 6 w220950515,w29260136,w432753425,w29149134,w796457360,w586071372
Béke utca 1 w29374733
Belmajor 3 w220950468,w220950498,w101593547
Bem utca 3 w220950527,w306913304,w306913302
Bercsényi Miklós utca 1 w29138288
Bethlen Gábor utca 1 w29137845
Bimbó köz 1 w307146801
Bocskai István utca 1 w221032724
B. Sina György utca 1 w221032727
Budai Nagy Antal utca 3 w306881823,w29260681,w306881824
Búzavirág utca 1 w220950446
Cukorgyári lakótelep 8 w691810670,w836944450,w836944447,w796457374,w221032722,w221032712,w221032753,w29147831
Csalogány utca 2 w307149622,w307149621
Csók István utca 2 w307149827,w220950528
Csokonai utca 3 w101593403,w220950504,w220950452
Damjanich utca 3 w306913306,w220950471,w220950456
Dankó Pista utca 1 w307145576
Deák Ferenc utca 3 w29138660,w101593437,w29139750
Déryné utca 1 w101593528
Diófa utca 1 w29137806
Dombhát utca 1 w220950517
Dózsa György tér 2 w307150589,w307848268
Dózsa György út 12 w336438265,w307856030,w738631753,w310503362,w738631746,w691810677,w310503361,w310503360,w310503364,w107288851,w310503365,w310503363
Duna sor 2 w859266140,w220950506
Egressy Béni utca 2 w29139316,w29137717
Eötvös József tér 2 w307151170,w432753426
Eötvös utca 3 w29147413,w691810675,w220950461
Ercsény fasor 1 w307143616
Érdi út 2 w310503402,w307194563
Erkel Ferenc utca 2 w220950510,w220950443
Esze Tamás utca 4 w796457371,w29148887,w738631747,w738631748
Felső Duna sor 2 w220950484,w220950524
Feszty Árpád utca 2 w220950478,w220950487
Fő utca 2 w336438274,w546589218
Fűzfa utca 2 w336438277,w101593417
Gárdonyi Géza utca 1 w29137683
Gátőrház 1 w307151606
Gépállomás utca 1 w29137868
Gorkij fasor 2 w29139335,w29139324
Gozsdu Elek utca 1 w101593412
Hadak útja 1 w220950476
Halász utca 1 w220950448
Harangvirág utca 1 w29260266
Hársfa utca 1 w29137792
Határ utca 1 w101593467
Hidász utca 1 w220950502
Híd utca 6 w29260299,w432753428,w432753427,w220950439,w307144965,w220950455
Honvéd utca 1 w220950497
Hunyadi utca 1 w29139343
Ipari park 5 w307143334,w608128406,w142811055,w310503366,w307143617
Jászai Mari utca 1 w220950522
Jókai Mór utca 2 w310560563,w101593555
József Attila utca 1 w220950440
Kandó Kálmán utca 2 w307142224,w29137678
Kárpáthy Jenő utca 2 w307145454,w220950458
Keleti Károly utca 1 w220950485
Keresztúri pihenőhely 2 w658008951,w658008950
Kert utca 1 w29138412
Kinizsi utca 2 w29260588,w29137943
Kisfaludy utca 1 w29137933
Kishíd utca 2 w307151746,w220950462
Kispusztai út 2 w336438284,w29138050
Klapka György köz 1 w220950520
Kodály Zoltán utca 2 w220950474,w220950463
Kossuth utca 1 w101593471
Kölcsey utca 1 w221032738
Köztársaság tér 4 w796457357,w618499224,w432753429,w220950521
Lavotta utca 5 w29137693,w29139144,w307142098,w29137990,w220950509
Lehel utca 1 w101593444
Lejtő sor 3 w574838163,w101593520,w574838162
Liszt Ferenc utca 2 w29138368,w307141032
Madách utca 1 w221032742
Magyar utca 1 w220950483
Május 1. körút 1 w29137661
Martinovics utca 1 w29260287
Mártírok útja 6 w667388831,w331390506,w331390505,w220950525,w29260159,w220950508
Mátyás király utca 1 w221032730
Mázsaház utca 1 w307151169
Móra Ferenc utca 4 w29260548,w29260623,w306881826,w29137954
Móricz Zsigmond utca 3 w29139467,w306913297,w29260511
Munkácsy Mihály utca 1 w101593420
Nefelejcs utca 2 w29138867,w307142162
Nyárfás tanya 1 w307152123
Nyár utca 1 w307152218
Ó utca 1 w307145073
Panoráma utca 1 w307146289
Péter utca 2 w220950449,w220950518
Petőfi Sándor utca 2 w220950477,w220950491
Puskin utca 2 w307144934,w220950441
Rácszentpéter 4 w546588803,w546588805,w546588804,w546588794
Radnóti Miklós utca 1 w29139468
Rákóczi út 14 w271337660,w310503368,w271337658,w310503371,w310503369,w310503370,w271337662,w796457361,w101593456,w336438291,w738631741,w567914506,w608128405,w307143714
Rózsa utca 1 w29138372
Semmelweis utca 1 w101593476
Sinatelep Központi telep 2 w307157440,w307157439
Sirály köz 1 w220950467
Sok helyen erősen benőtt! 1 w270242933
Szabadság út 1 w307146290
Szapári Péter utca 1 w220950470
Széchenyi utca 2 w29148928,w306913298
Székely Bertalan utca 1 w307145575
Szent István tér 4 w220950438,w546589223,w796457363,w18954640
Szent István utca 8 w796457362,w432753430,w796457359,w307151171,w220950513,w796457358,w796457364,w796457372
Szondy köz 1 w307145478
Szőlőhegy 1 w101593458
Szőnyi István utca 1 w220950450
Táncsics Mihály utca 2 w306913307,w546589220
Teleki Blanka utca 1 w29137985
Temető utca 1 w29260344
Templom tér 2 w336438293,w59548455
Terézmajor 1 w221032754
Toldi utca 1 w307140682
Tolsztoj utca 1 w101593554
Töltés utca 1 w29138415
Török utca 2 w29260261,w220950464
Türr István utca 1 w101593408
Váli-víz gát 11 w336438313,w336438308,w333406199,w301046642,w507982523,w338941551,w507982524,w507982522,w507982521,w301037798,w338941552
Vásár tér 3 w445352305,w445352306,w220950533
Vasútállomás utca 5 w738631752,w738631740,w738631745,w29137655,w738631751
Villanytelep utca 2 w29260277,w220950512
Vízmű telep 2 w29147950,w29147941
Vízmű út 4 w691810667,w29147828,w445361916,w336438321
Vízvári utca 1 w307146866
Vörösmarty utca 1 w101593489
Ybl Miklós utca 1 w307141768
Zrínyi utca 1 w101593521