data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Ercsi utcanevek

Ercsi határa JOSM link Ercsi határa térképen Összesen 140db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w29139333,w306522292
Akácfa utca 1 w220950492
Alkotmány utca 1 w307140684
Angolkert utca 1 w220950454
Arany János utca 2 w101593469,w29260377
Árpád utca 1 w101593530
Attila utca 1 w101593565
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9 w340243698,w432753424,w310555240,w691810672,w432753423,w29260243,w29147495,w101593549,w307140683
Bakos park 1 w307143897
Balázs farm 3 w307144237,w307144235,w307144327
Bartók Béla utca 1 w29137882
Battai út 6 w432753425,w586071372,w796457360,w29149134,w220950515,w29260136
Béke utca 1 w29374733
Belmajor 3 w101593547,w220950498,w220950468
Bem utca 3 w220950527,w306913302,w306913304
Bercsényi Miklós utca 1 w29138288
Bethlen Gábor utca 1 w29137845
Bimbó köz 1 w307146801
Bocskai István utca 1 w221032724
B. Sina György utca 1 w221032727
Budai Nagy Antal utca 3 w29260681,w306881824,w306881823
Búzavirág utca 2 w989872791,w220950446
Cukorgyári lakótelep 8 w796457374,w29147831,w221032753,w221032712,w221032722,w836944447,w836944450,w691810670
Csalogány utca 2 w307149621,w307149622
Csók István utca 2 w307149827,w220950528
Csokonai utca 3 w220950504,w101593403,w220950452
Damjanich utca 3 w220950471,w306913306,w220950456
Dankó Pista utca 1 w307145576
Deák Ferenc utca 3 w29139750,w101593437,w29138660
Déryné utca 1 w101593528
Diófa utca 1 w29137806
Dombhát utca 1 w220950517
Dózsa György tér 2 w307150589,w307848268
Dózsa György út 12 w310503360,w107288851,w738631746,w691810677,w310503361,w310503362,w310503365,w310503363,w336438265,w738631753,w307856030,w310503364
Duna sor 2 w859266140,w220950506
Egressy Béni utca 2 w29139316,w29137717
Eötvös József tér 2 w307151170,w432753426
Eötvös József utca 1 w29147413
Eötvös utca 2 w691810675,w220950461
Ercsény fasor 1 w307143616
Érdi út 2 w310503402,w307194563
Erkel Ferenc utca 3 w220950443,w948847792,w220950510
Esze Tamás utca 5 w29148887,w738631747,w738631748,w796457371,w990160619
Felső Duna sor 2 w220950524,w220950484
Feszty Árpád utca 2 w220950487,w220950478
Fő utca 3 w336438274,w546589218,w307848269
Fűzfa utca 2 w101593417,w336438277
Gárdonyi Géza utca 1 w29137683
Gátőrház 1 w307151606
Gépállomás utca 1 w29137868
Gorkij fasor 2 w29139324,w29139335
Gozsdu Elek utca 1 w101593412
Hadak útja 1 w220950476
Halász utca 1 w220950448
Harangvirág utca 1 w29260266
Hársfa utca 1 w29137792
Határ utca 1 w101593467
Hidász utca 1 w220950502
Híd utca 6 w307144965,w220950455,w220950439,w29260299,w432753428,w432753427
Honvéd utca 1 w220950497
Hunyadi utca 1 w29139343
Ipari park 5 w310503366,w307143617,w307143334,w608128406,w142811055
Jászai Mari utca 1 w220950522
Jókai Mór utca 2 w101593555,w310560563
József Attila utca 1 w220950440
Kandó Kálmán utca 2 w307142224,w29137678
Kárpáthy Jenő utca 4 w948847789,w307145454,w948847790,w220950458
Keleti Károly utca 1 w220950485
Keresztúri pihenőhely 2 w658008951,w658008950
Kert utca 1 w29138412
Kinizsi utca 2 w29137943,w29260588
Kisfaludy utca 1 w29137933
Kishíd utca 2 w220950462,w307151746
Kispusztai út 2 w336438284,w29138050
Klapka György köz 1 w220950520
Kodály Zoltán utca 2 w220950463,w220950474
Kossuth utca 2 w101593471,w948847788
Kölcsey utca 1 w221032738
Köztársaság tér 4 w220950521,w618499224,w432753429,w796457357
Lavotta utca 5 w29137693,w29139144,w29137990,w220950509,w307142098
Lehel utca 1 w101593444
Lejtő sor 3 w101593520,w574838163,w574838162
Liszt Ferenc utca 2 w307141032,w29138368
Madách utca 1 w221032742
Magyar utca 1 w220950483
Május 1. körút 1 w29137661
Martinovics utca 1 w29260287
Mártírok útja 6 w331390506,w29260159,w667388831,w220950525,w331390505,w220950508
Mátyás király utca 1 w221032730
Mázsaház utca 1 w307151169
Móra Ferenc utca 4 w29260548,w29137954,w306881826,w29260623
Móricz Zsigmond utca 3 w306913297,w29260511,w29139467
Munkácsy Mihály utca 2 w220950459,w101593420
Nefelejcs utca 2 w29138867,w307142162
Nyárfás tanya 1 w307152123
Nyár utca 1 w307152218
Ó utca 1 w307145073
Panoráma utca 1 w307146289
Péter utca 2 w220950518,w220950449
Petőfi Sándor utca 2 w220950491,w220950477
Puskin utca 2 w220950441,w307144934
Rácszentpéter 4 w546588803,w546588804,w546588805,w546588794
Radnóti Miklós utca 1 w29139468
Rákóczi út 14 w271337660,w738631741,w310503370,w310503368,w608128405,w567914506,w271337658,w310503369,w307143714,w336438291,w101593456,w796457361,w310503371,w271337662
Rózsa utca 1 w29138372
Semmelweis utca 1 w101593476
Sinatelep Központi telep 2 w307157440,w307157439
Sirály köz 1 w220950467
Sok helyen erősen benőtt! 1 w270242933
Szabadság út 1 w307146290
Szapári Péter utca 1 w220950470
Széchenyi utca 2 w29148928,w306913298
Székely Bertalan utca 1 w307145575
Szénavölgy 1 w221034890
Szent Imre herceg köz 1 w306881829
Szent István tér 4 w220950438,w546589223,w18954640,w796457363
Szent István utca 8 w796457372,w796457362,w796457359,w796457358,w220950513,w432753430,w307151171,w796457364
Szondy köz 1 w307145478
Szőlőhegy 1 w101593458
Szőnyi István utca 1 w220950450
Táncsics Mihály utca 2 w306913307,w546589220
Teleki Blanka utca 1 w29137985
Temető utca 1 w29260344
Templom tér 2 w59548455,w336438293
Terézmajor 1 w221032754
Toldi utca 1 w307140682
Tolsztoj utca 1 w101593554
Töltés utca 1 w29138415
Török utca 2 w220950464,w29260261
Türr István utca 1 w101593408
Váli-víz gát 11 w336438313,w507982524,w507982523,w338941552,w507982522,w507982521,w338941551,w301037798,w301046642,w336438308,w333406199
Vásár tér 3 w445352305,w220950533,w445352306
Vasútállomás utca 5 w738631752,w738631751,w738631740,w738631745,w29137655
Villanytelep utca 2 w220950512,w29260277
Vízmű telep 2 w29147950,w29147941
Vízmű út 4 w336438321,w691810667,w445361916,w29147828
Vízvári utca 1 w307146866
Vörösmarty utca 1 w101593489
Ybl Miklós utca 1 w307141768
Zrínyi utca 1 w101593521