data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév és a névtelen utak.
Település

Ercsi utcanevek

Ercsi határa JOSM link Ercsi határa térképen
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w306522292,w29139333
Akácfa utca 1 w220950492
Alkotmány utca 1 w307140684
Angolkert utca 1 w220950454
Arany János utca 2 w101593469,w29260377
Árpád utca 1 w101593530
Attila utca 1 w101593565
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8 w29260243,w432753423,w310555240,w340243698,w432753424,w307140683,w101593549,w29147495
Bakos park 1 w307143897
Balázs farm 3 w307144327,w307144237,w307144235
Bartók Béla utca 1 w29137882
Battai út 5 w29149134,w220950515,w586071372,w432753425,w29260136
Béke utca 1 w29374733
Belmajor 3 w220950468,w101593547,w220950498
Bem utca 3 w306913304,w306913302,w220950527
Bercsényi Miklós utca 1 w29138288
Bethlen Gábor utca 1 w29137845
Bimbó köz 1 w307146801
Bocskai István utca 1 w221032724
B. Sina György utca 1 w221032727
Budai Nagy Antal utca 3 w306881824,w29260681,w306881823
Búzavirág utca 1 w220950446
Csalogány utca 2 w307149621,w307149622
Csók István utca 2 w220950528,w307149827
Csokonai utca 3 w101593403,w220950504,w220950452
Cukorgyári lakótelep 4 w29147831,w221032712,w221032722,w221032753
Damjanich utca 3 w220950471,w306913306,w220950456
Dankó Pista utca 1 w307145576
Deák Ferenc utca 3 w29139750,w101593437,w29138660
Déryné utca 1 w101593528
Diófa utca 1 w29137806
Dombhát utca 1 w220950517
Dózsa György tér 2 w307848268,w307150589
Dózsa György út 9 w307856030,w310503361,w310503365,w310503363,w310503364,w310503362,w336438265,w107288851,w310503360
Duna sor 3 w220950484,w220950524,w220950506
Egressy Béni utca 2 w29139316,w29137717
Eötvös József tér 2 w432753426,w307151170
Eötvös utca 2 w29147413,w220950461
Ercsény fasor 1 w307143616
Érdi út 2 w307194563,w310503402
Erkel Ferenc utca 2 w220950443,w220950510
Esze Tamás utca 1 w29148887
Feszty Árpád utca 2 w220950487,w220950478
Fő utca 2 w546589218,w336438274
Fűzfa utca 2 w101593417,w336438277
Gárdonyi Géza utca 1 w29137683
Gátőrház 1 w307151606
Gépállomás utca 1 w29137868
Gorkij fasor 2 w29139335,w29139324
Gozsdu Elek utca 1 w101593412
Hadak útja 1 w220950476
Halász utca 1 w220950448
Harangvirág utca 1 w29260266
Hársfa utca 1 w29137792
Határ utca 1 w101593467
Hidász utca 1 w220950502
Híd utca 6 w307144965,w220950439,w29260299,w220950455,w432753428,w432753427
Honvéd utca 1 w220950497
Hunyadi utca 1 w29139343
Ipari park 5 w608128406,w142811055,w310503366,w307143617,w307143334
Jászai Mari utca 1 w220950522
Jókai Mór utca 2 w310560563,w101593555
József Attila utca 1 w220950440
Kandó Kálmán utca 2 w29137678,w307142224
Kárpáthy Jenő utca 2 w220950458,w307145454
Keleti Károly utca 1 w220950485
Kert utca 1 w29138412
Kinizsi utca 2 w29260588,w29137943
Kisfaludy utca 1 w29137933
Kishíd utca 2 w307151746,w220950462
Kispusztai út 2 w336438284,w29138050
Klapka György köz 1 w220950520
Kodály Zoltán utca 2 w220950463,w220950474
Kölcsey utca 1 w221032738
Kossuth utca 1 w101593471
Köztársaság tér 3 w618499224,w220950521,w432753429
Lavotta utca 5 w307142098,w29137990,w29139144,w29137693,w220950509
Lehel utca 1 w101593444
Lejtő sor 3 w574838162,w574838163,w101593520
Liszt Ferenc utca 2 w307141032,w29138368
Madách utca 1 w221032742
Magyar utca 1 w220950483
Május 1. körút 1 w29137661
Martinovics utca 1 w29260287
Mártírok útja 5 w220950525,w29260159,w220950508,w331390505,w331390506
Mátyás király utca 1 w221032730
Mázsaház utca 1 w307151169
Móra Ferenc utca 4 w29260548,w29137954,w306881826,w29260623
Móricz Zsigmond utca 3 w29139467,w306913297,w29260511
Munkácsy Mihály utca 1 w101593420
Nefelejcs utca 2 w307142162,w29138867
Nyárfás tanya 1 w307152123
Nyár utca 1 w307152218
Ó utca 1 w307145073
Panoráma utca 1 w307146289
Péter utca 2 w220950449,w220950518
Petőfi Sándor utca 2 w220950491,w220950477
Puskin utca 2 w307144934,w220950441
Rácszentpéter 4 w546588805,w546588804,w546588794,w546588803
Radnóti Miklós utca 1 w29139468
Rákóczi út 12 w310503369,w336438291,w101593456,w271337662,w567914506,w310503368,w608128405,w310503370,w310503371,w271337660,w307143714,w271337658
Rózsa utca 1 w29138372
Semmelweis utca 1 w101593476
Sinatelep Központi telep 2 w307157440,w307157439
Sirály köz 1 w220950467
Sok helyen erősen benőtt! 1 w270242933
Szabadság út 1 w307146290
Szapári Péter utca 1 w220950470
Széchenyi utca 2 w29148928,w306913298
Székely Bertalan utca 1 w307145575
Szent István tér 3 w546589223,w220950438,w18954640
Szent István utca 3 w220950513,w307151171,w432753430
Szőlőhegy 1 w101593458
Szondy köz 1 w307145478
Szőnyi István utca 1 w220950450
Táncsics Mihály utca 2 w546589220,w306913307
Teleki Blanka utca 1 w29137985
Temető utca 1 w29260344
Templom tér 2 w59548455,w336438293
Terézmajor 1 w221032754
Toldi utca 1 w307140682
Tolsztoj utca 1 w101593554
Töltés utca 1 w29138415
Török utca 2 w29260261,w220950464
Türr István utca 1 w101593408
Váli-víz gát 11 w338941552,w301046642,w338941551,w507982521,w507982523,w336438308,w507982522,w507982524,w333406199,w301037798,w336438313
Vásár tér 3 w445352305,w220950533,w445352306
Vasútállomás utca 1 w29137655
Villanytelep utca 2 w29260277,w220950512
Vízmű telep 2 w29147941,w29147950
Vízmű út 3 w336438321,w445361916,w29147828
Vízvári utca 1 w307146866
Vörösmarty utca 1 w101593489
Ybl Miklós utca 1 w307141768
Zrínyi utca 1 w101593521
415 w310503357,w310503344,w597343890,w597343892,w597347970,w220950495,w271337664,w597338859,w271337667,w310503396,w336438337,w220950494,w445361898,w310503331,w220950444,w597338861,w597338857,w220950480,w310503375,w220950507,w101593438,w597338867,w582915562,w582915561,w597338865,w597338863,w582915572,w310503400,w582915571,w582915569,w582915568,w310503392,w582915564,w307078628,w582915556,w582915560,w597338877,w597338874,w597338869,w597338871,w310503356,w307078624,w220950482,w310503354,w310503395,w597343911,w597343906,w307143335,w220950453,w307078625,w336438336,w310503341,w310503401,w142811056,w310503390,w582915554,w582915551,w582915553,w310503353,w310503399,w582915555,w310555220,w310503342,w582913305,w582913304,w582913314,w582913308,w582913309,w582913306,w582913307,w582913310,w582913312,w582913311,w582913313,w220950451,w336438287,w221032720,w310503378,w59550949,w336438327,w221032737,w142811054,w271337668,w310503397,w310555223,w220950466,w310555246,w271337656,w221032756,w221032732,w221032744,w220950460,w220950489,w221034897,w179776996,w392677767,w87632656,w87632637,w87638797,w87642976,w87642975,w87632664,w87637690,w87632641,w87637689,w87634894,w431250156,w221034886,w22719198,w310503336,w310503347,w431250151,w592751973,w592751971,w156640627,w156640625,w445352308,w431250152,w592751972,w592755068,w593680976,w592751963,w592751964,w592751965,w592751961,w592751960,w156640626,w593680975,w18951897,w431250155,w608128404,w18951887,w431250148,w445352310,w431250153,w431250150,w592751886,w592751890,w592751888,w592755094,w593681052,w592751962,w593681047,w593681049,w592751920,w156639113,w221032713,w221034895,w486174593,w221032757,w221032743,w221032735,w340243700,w221032760,w626364661,w486186556,w626364659,w626364660,w597347982,w518376595,w597347980,w626364664,w626364663,w626364662,w518376594,w486186554,w597347969,w597347978,w597347974,w597347976,w597347967,w597347965,w597347963,w518376596,w597347972,w486186562,w340243702,w486186561,w518376590,w518376592,w486186559,w486186560,w518376593,w486174598,w486174597,w486174596,w220950442,w29147902,w582300233,w340243708,w340243699,w340243706,w340243705,w306972103,w306972104,w340243703,w340243704,w221032761,w340243701,w221032731,w221032719,w221032750,w310555239,w310555248,w388520606,w310555247,w310555245,w310555227,w221032749,w221032751,w220950501,w220950523,w310555243,w221032711,w221034888,w221034882,w101593541,w221034879,w306881829,w221034892,w307848270,w307848269,w221032725,w221032723,w221034894,w221032707,w221034890,w221032708,w220950526,w445361924,w221032758,w220950459,w546588799,w546588802,w546588798,w546588800,w546588795,w546588796,w546588797,w221034875,w299618894,w221032709,w299618893,w306241162,w306241159,w220950457,w221032739,w270244162,w486174595,w486174594,w570666514,w220950519,w220950499,w570666312,w270244161,w270244160,w270244159,w570666591,w310555244,w570667650,w310555221,w221032715,w220950469,w310555234,w310555241,w220950465,w310555226,w221032740,w310555225,w221032721,w310555224,w310555238,w221032752,w310555242,w336438323,w221032710,w221032714,w221032728,w608128402,w336438335,w221032762,w310555222,w310775996,w310775953,w310775984,w310775970,w310775989,w310775999,w306881830,w307866669,w307866667,w307866668,w310775992,w220950516,w220950505,w220950486,w324700338,w310775974,w221032716,w221032726,w59551868,w220950488,w156640629,w333406200,w592751975,w592751976,w156640621,w592751974,w156643886,w156643885,w156643884,w592751968,w592751967,w593680977,w156644199,w156640624,w592751977,w593680979,w520483581,w592751978,w592751959,w592751966,w592751970,w592751969,w592751958,w593680980,w156642903,w156642786,w156641809,w156642645,w592751979,w156640628,w87634887,w87634895,w305896129,w87634885,w87632649,w87632666,w87632645,w87646541,w329868504,w329868478,w87632647,w87646542,w87634892,w87632635,w392677766,w179776975,w87632659,w87642970,w87642980,w87634896,w87638795,w87632663,w87632655,w392677765,w179776972,w329868409,w329868392,w270242934,w329868537,w329868570,w329868470,w329868438,w25713689,w25713706,w25713703,w25713671,w329868423,w567546241,w114422009,w220014872,w220014856,w310503350,w522535495,w614481526,w614481529,w340243707,w333406202,w333406201,w221032734,w220950445,w307152220,w220950529,w220950490,w220950472,w220950473,w29147374,w305896126,w221032755,w221032733,w221032736,w221032717,w221032745,w172049838,w172049836,w172049837,w221032763,w377681874,w306913300,w306913299,w306913305,w306913301,w306913303,w307152219,w221032746,w29148040,w221034884,w221034898,w582299512,w179776968,w221032706,w221034873,w221032748,w597343894
Összesen 135db utcanév