data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Ercsi utcanevek

Ercsi határa JOSM link Ercsi határa térképen Összesen 136db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w29139333,w306522292
Akácfa utca 1 w220950492
Alkotmány utca 1 w307140684
Angolkert utca 1 w220950454
Arany János utca 2 w29260377,w101593469
Árpád utca 1 w101593530
Attila utca 1 w101593565
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9 w307140683,w691810672,w29260243,w432753424,w432753423,w310555240,w340243698,w29147495,w101593549
Bakos park 1 w307143897
Balázs farm 3 w307144237,w307144235,w307144327
Bartók Béla utca 1 w29137882
Battai út 5 w432753425,w220950515,w29260136,w29149134,w586071372
Béke utca 1 w29374733
Belmajor 3 w101593547,w220950498,w220950468
Bem utca 3 w306913304,w220950527,w306913302
Bercsényi Miklós utca 1 w29138288
Bethlen Gábor utca 1 w29137845
Bimbó köz 1 w307146801
Bocskai István utca 1 w221032724
B. Sina György utca 1 w221032727
Budai Nagy Antal utca 3 w306881823,w29260681,w306881824
Búzavirág utca 1 w220950446
Cukorgyári lakótelep 5 w221032712,w29147831,w221032753,w221032722,w691810670
Csalogány utca 2 w307149621,w307149622
Csók István utca 2 w220950528,w307149827
Csokonai utca 3 w220950452,w101593403,w220950504
Damjanich utca 3 w306913306,w220950471,w220950456
Dankó Pista utca 1 w307145576
Deák Ferenc utca 3 w101593437,w29139750,w29138660
Déryné utca 1 w101593528
Diófa utca 1 w29137806
Dombhát utca 1 w220950517
Dózsa György tér 2 w307150589,w307848268
Dózsa György út 12 w738631746,w691810677,w310503360,w307856030,w107288851,w336438265,w738631753,w310503364,w310503363,w310503365,w310503362,w310503361
Duna sor 3 w220950506,w220950484,w220950524
Egressy Béni utca 2 w29139316,w29137717
Eötvös József tér 2 w432753426,w307151170
Eötvös utca 3 w691810675,w29147413,w220950461
Ercsény fasor 1 w307143616
Érdi út 2 w307194563,w310503402
Erkel Ferenc utca 2 w220950443,w220950510
Esze Tamás utca 3 w29148887,w738631748,w738631747
Feszty Árpád utca 2 w220950487,w220950478
Fő utca 2 w336438274,w546589218
Fűzfa utca 2 w336438277,w101593417
Gárdonyi Géza utca 1 w29137683
Gátőrház 1 w307151606
Gépállomás utca 1 w29137868
Gorkij fasor 2 w29139335,w29139324
Gozsdu Elek utca 1 w101593412
Hadak útja 1 w220950476
Halász utca 1 w220950448
Harangvirág utca 1 w29260266
Hársfa utca 1 w29137792
Határ utca 1 w101593467
Hidász utca 1 w220950502
Híd utca 6 w220950455,w220950439,w432753427,w432753428,w307144965,w29260299
Honvéd utca 1 w220950497
Hunyadi utca 1 w29139343
Ipari park 5 w608128406,w310503366,w307143334,w307143617,w142811055
Jászai Mari utca 1 w220950522
Jókai Mór utca 2 w310560563,w101593555
József Attila utca 1 w220950440
Kandó Kálmán utca 2 w307142224,w29137678
Kárpáthy Jenő utca 2 w307145454,w220950458
Keleti Károly utca 1 w220950485
Keresztúri pihenőhely 2 w658008951,w658008950
Kert utca 1 w29138412
Kinizsi utca 2 w29260588,w29137943
Kisfaludy utca 1 w29137933
Kishíd utca 2 w307151746,w220950462
Kispusztai út 2 w336438284,w29138050
Klapka György köz 1 w220950520
Kodály Zoltán utca 2 w220950463,w220950474
Kossuth utca 1 w101593471
Kölcsey utca 1 w221032738
Köztársaság tér 3 w618499224,w220950521,w432753429
Lavotta utca 5 w29137693,w307142098,w29137990,w220950509,w29139144
Lehel utca 1 w101593444
Lejtő sor 3 w574838162,w101593520,w574838163
Liszt Ferenc utca 2 w307141032,w29138368
Madách utca 1 w221032742
Magyar utca 1 w220950483
Május 1. körút 1 w29137661
Martinovics utca 1 w29260287
Mártírok útja 6 w29260159,w220950508,w331390506,w667388831,w331390505,w220950525
Mátyás király utca 1 w221032730
Mázsaház utca 1 w307151169
Móra Ferenc utca 4 w29260623,w29137954,w306881826,w29260548
Móricz Zsigmond utca 3 w29139467,w29260511,w306913297
Munkácsy Mihály utca 1 w101593420
Nefelejcs utca 2 w307142162,w29138867
Nyárfás tanya 1 w307152123
Nyár utca 1 w307152218
Ó utca 1 w307145073
Panoráma utca 1 w307146289
Péter utca 2 w220950518,w220950449
Petőfi Sándor utca 2 w220950477,w220950491
Puskin utca 2 w307144934,w220950441
Rácszentpéter 4 w546588803,w546588794,w546588804,w546588805
Radnóti Miklós utca 1 w29139468
Rákóczi út 13 w310503368,w567914506,w307143714,w608128405,w271337658,w271337662,w101593456,w738631741,w271337660,w310503371,w310503370,w310503369,w336438291
Rózsa utca 1 w29138372
Semmelweis utca 1 w101593476
Sinatelep Központi telep 2 w307157439,w307157440
Sirály köz 1 w220950467
Sok helyen erősen benőtt! 1 w270242933
Szabadság út 1 w307146290
Szapári Péter utca 1 w220950470
Széchenyi utca 2 w29148928,w306913298
Székely Bertalan utca 1 w307145575
Szent István tér 3 w18954640,w220950438,w546589223
Szent István utca 3 w220950513,w432753430,w307151171
Szondy köz 1 w307145478
Szőlőhegy 1 w101593458
Szőnyi István utca 1 w220950450
Táncsics Mihály utca 2 w306913307,w546589220
Teleki Blanka utca 1 w29137985
Temető utca 1 w29260344
Templom tér 2 w336438293,w59548455
Terézmajor 1 w221032754
Toldi utca 1 w307140682
Tolsztoj utca 1 w101593554
Töltés utca 1 w29138415
Török utca 2 w29260261,w220950464
Türr István utca 1 w101593408
Váli-víz gát 11 w507982523,w507982522,w338941552,w336438313,w507982524,w333406199,w338941551,w507982521,w301037798,w336438308,w301046642
Vásár tér 3 w220950533,w445352306,w445352305
Vasútállomás utca 5 w738631745,w29137655,w738631752,w738631740,w738631751
Villanytelep utca 2 w29260277,w220950512
Vízmű telep 2 w29147950,w29147941
Vízmű út 4 w29147828,w336438321,w445361916,w691810667
Vízvári utca 1 w307146866
Vörösmarty utca 1 w101593489
Ybl Miklós utca 1 w307141768
Zrínyi utca 1 w101593521