data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Ercsi utcanevek

Ercsi határa JOSM link Ercsi határa térképen Összesen 140db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w306522292,w29139333
Akácfa utca 1 w220950492
Alkotmány utca 1 w307140684
Angolkert utca 1 w220950454
Arany János utca 2 w101593469,w29260377
Árpád utca 1 w101593530
Attila utca 1 w101593565
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 12 w307140683,w340243698,w331390505,w331390506,w310555240,w432753424,w29260243,w667388831,w691810672,w432753423,w29147495,w101593549
Bakos park 1 w307143897
Bartók Béla utca 1 w29137882
Battai út 6 w796457360,w29149134,w220950515,w432753425,w29260136,w586071372
Béke utca 1 w29374733
Belmajor 3 w220950468,w101593547,w220950498
Bem utca 3 w220950527,w306913304,w306913302
Bercsényi Miklós utca 1 w29138288
Bethlen Gábor utca 1 w29137845
Bimbó köz 1 w307146801
Bocskai István utca 1 w221032724
B. Sina György utca 1 w221032727
Budai Nagy Antal utca 3 w306881823,w306881824,w29260681
Búzavirág utca 2 w220950446,w989872791
Cukorgyári lakótelep 11 w221032753,w29147831,w1040698647,w221032712,w221032722,w1040698645,w1040698646,w796457374,w836944447,w836944450,w691810670
Csalogány utca 2 w307149621,w307149622
Csók István utca 2 w307149827,w220950528
Csokonai utca 4 w1217962965,w101593403,w220950504,w220950452
Damjanich utca 3 w220950456,w220950471,w306913306
Dankó Pista utca 2 w307145576,w1217962963
Deák Ferenc utca 3 w101593437,w29139750,w29138660
Déryné utca 1 w101593528
Diófa utca 1 w29137806
Dombhát utca 1 w220950517
Dózsa György tér 2 w307848268,w307150589
Dózsa György út 12 w310503362,w336438265,w310503365,w310503361,w691810677,w107288851,w310503364,w310503360,w738631746,w307856030,w738631753,w310503363
Duna sor 5 w220950506,w1217962959,w859266140,w1217962960,w1217962961
Egressy Béni utca 2 w29139316,w29137717
Eötvös József tér 2 w432753426,w307151170
Eötvös József utca 1 w29147413
Eötvös utca 2 w220950461,w691810675
Ercsény fasor 1 w307143616
Érdi út 2 w307194563,w310503402
Erkel Ferenc utca 3 w220950510,w220950443,w948847792
Esze Tamás utca 5 w796457371,w738631747,w738631748,w990160619,w29148887
Felső Duna sor 2 w220950484,w220950524
Feszty Árpád utca 2 w220950487,w220950478
Fő utca 3 w307848269,w336438274,w546589218
Fűzfa utca 3 w1046528281,w336438277,w101593417
Gárdonyi Géza utca 1 w29137683
Gépállomás utca 1 w29137868
Gorkij fasor 2 w29139335,w29139324
Gozsdu Elek utca 1 w101593412
Hadak útja 1 w220950476
Halász utca 1 w220950448
Harangvirág utca 1 w29260266
Hársfa utca 1 w29137792
Határ utca 1 w101593467
Hidász utca 1 w220950502
Híd utca 6 w29260299,w432753427,w220950455,w432753428,w307144965,w220950439
Honvéd utca 1 w220950497
Hunyadi utca 1 w29139343
Jászai Mari utca 1 w220950522
Jókai Mór utca 2 w310560563,w101593555
József Attila utca 1 w220950440
Kandó Kálmán utca 2 w307142224,w29137678
Kárpáthy Jenő utca 4 w220950458,w307145454,w948847790,w948847789
Keleti Károly utca 1 w220950485
Keresztúri pihenőhely 2 w658008951,w658008950
Kert utca 1 w29138412
Kinizsi utca 2 w29137943,w29260588
Kisfaludy utca 1 w29137933
Kis híd 1 w220950465
Kishíd utca 2 w307151746,w220950462
Kispusztai út 3 w29138050,w220950494,w336438284
Klapka György köz 1 w220950520
Kodály Zoltán utca 2 w220950474,w220950463
Komp híd 1 w220950469
Kossuth utca 2 w948847788,w101593471
Kölcsey utca 1 w221032738
Köztársaság tér 4 w220950521,w618499224,w432753429,w796457357
Lavotta utca 5 w220950509,w29137990,w29137693,w29139144,w307142098
Lehel utca 1 w101593444
Lejtő sor 3 w574838163,w101593520,w574838162
Liszt Ferenc utca 2 w307141032,w29138368
Madách utca 1 w221032742
Magyar utca 1 w220950483
Május 1. körút 1 w29137661
Martinovics utca 1 w29260287
Mártírok útja 1 w29260159
Mátyás király utca 1 w221032730
Mázsaház utca 1 w307151169
Móra Ferenc utca 4 w29260548,w29260623,w306881826,w29137954
Móricz Zsigmond utca 3 w29139467,w306913297,w29260511
Munkácsy Mihály utca 2 w220950459,w101593420
Nagy híd 1 w220950457
Nefelejcs utca 2 w307142162,w29138867
Nyárfás tanya 1 w307152123
Nyár utca 1 w307152218
Ó utca 1 w307145073
Panoráma utca 1 w307146289
Péter utca 2 w220950449,w220950518
Petőfi Sándor utca 2 w220950477,w220950491
Puskin utca 2 w307144934,w220950441
Rácszentpéter 4 w546588804,w546588794,w546588803,w546588805
Radnóti Miklós utca 1 w29139468
Rákóczi út 14 w738631741,w1104961791,w567914506,w310503368,w271337662,w310503369,w310503370,w310503371,w271337660,w336438291,w1104961790,w271337658,w796457361,w101593456
Rózsa utca 1 w29138372
Semmelweis utca 1 w101593476
Sinatelep Központi telep 1 w307157439
Sirály köz 1 w220950467
Szabadság út 1 w307146290
Szapári Péter utca 1 w220950470
Széchenyi utca 2 w29148928,w306913298
Székely Bertalan utca 1 w307145575
Szénavölgy 1 w221034890
Szent Imre herceg köz 1 w306881829
Szent István tér 4 w546589223,w220950438,w796457363,w18954640
Szent István utca 9 w307151171,w1072369449,w796457358,w220950513,w796457364,w796457372,w796457362,w796457359,w432753430
Szlatina puszta 1 w307143714
Szondy köz 1 w307145478
Szőlőhegy 1 w101593458
Szőnyi István utca 2 w1217962964,w220950450
Táncsics Mihály utca 2 w306913307,w546589220
Teleki Blanka utca 1 w29137985
Temető utca 1 w29260344
Templom tér 2 w59548455,w336438293
Terézmajor 1 w221032754
Toldi utca 1 w307140682
Tolsztoj utca 1 w101593554
Töltés utca 1 w29138415
Török utca 2 w220950464,w29260261
Türr István utca 1 w101593408
Váli-víz gát 15 w1115651159,w1115651162,w336438308,w301037798,w507982521,w507982522,w507982524,w333406199,w507982523,w338941552,w338941551,w301046642,w336438313,w1115651161,w1115651160
Vásár tér 3 w445352306,w445352305,w220950533
Vasútállomás utca 5 w738631740,w738631752,w29137655,w738631745,w738631751
Villanytelep utca 2 w220950512,w29260277
Vízmű telep 2 w29147950,w29147941
Vízmű út 5 w1268168742,w336438321,w29147828,w445361916,w691810667
Vízvári utca 1 w307146866
Vörösmarty utca 1 w101593489
Ybl Miklós utca 1 w307141768
Zrínyi utca 1 w101593521