data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Ercsi utcanevek

Ercsi határa JOSM link Ercsi határa térképen Összesen 137db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w306522292,w29139333
Akácfa utca 1 w220950492
Alkotmány utca 1 w307140684
Angolkert utca 1 w220950454
Arany János utca 2 w101593469,w29260377
Árpád utca 1 w101593530
Attila utca 1 w101593565
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 12 w667388831,w691810672,w432753423,w29260243,w101593549,w310555240,w331390505,w331390506,w432753424,w29147495,w340243698,w307140683
Bakos park 1 w307143897
Bartók Béla utca 1 w29137882
Battai út 6 w29149134,w220950515,w432753425,w29260136,w586071372,w796457360
Béke utca 1 w29374733
Belmajor 3 w101593547,w220950468,w220950498
Bem utca 3 w306913304,w306913302,w220950527
Bercsényi Miklós utca 1 w29138288
Bethlen Gábor utca 1 w29137845
Bimbó köz 1 w307146801
Bocskai István utca 1 w221032724
B. Sina György utca 1 w221032727
Budai Nagy Antal utca 3 w306881823,w29260681,w306881824
Búzavirág utca 2 w989872791,w220950446
Cukorgyári lakótelep 11 w691810670,w29147831,w1040698647,w221032712,w221032753,w221032722,w1040698645,w1040698646,w796457374,w836944447,w836944450
Csalogány utca 2 w307149621,w307149622
Csók István utca 2 w220950528,w307149827
Csokonai utca 3 w220950452,w220950504,w101593403
Damjanich utca 3 w220950471,w220950456,w306913306
Dankó Pista utca 1 w307145576
Deák Ferenc utca 3 w101593437,w29138660,w29139750
Déryné utca 1 w101593528
Diófa utca 1 w29137806
Dombhát utca 1 w220950517
Dózsa György tér 2 w307848268,w307150589
Dózsa György út 12 w738631753,w307856030,w310503362,w107288851,w738631746,w691810677,w310503361,w310503365,w310503363,w336438265,w310503360,w310503364
Duna sor 2 w220950506,w859266140
Egressy Béni utca 2 w29139316,w29137717
Eötvös József tér 2 w307151170,w432753426
Eötvös József utca 1 w29147413
Eötvös utca 2 w220950461,w691810675
Ercsény fasor 1 w307143616
Érdi út 2 w310503402,w307194563
Erkel Ferenc utca 3 w220950510,w948847792,w220950443
Esze Tamás utca 5 w990160619,w738631747,w738631748,w796457371,w29148887
Felső Duna sor 2 w220950524,w220950484
Feszty Árpád utca 2 w220950487,w220950478
Fő utca 3 w546589218,w307848269,w336438274
Fűzfa utca 3 w336438277,w101593417,w1046528281
Gárdonyi Géza utca 1 w29137683
Gépállomás utca 1 w29137868
Gorkij fasor 2 w29139335,w29139324
Gozsdu Elek utca 1 w101593412
Hadak útja 1 w220950476
Halász utca 1 w220950448
Harangvirág utca 1 w29260266
Hársfa utca 1 w29137792
Határ utca 1 w101593467
Hidász utca 1 w220950502
Híd utca 6 w29260299,w432753428,w307144965,w432753427,w220950439,w220950455
Honvéd utca 1 w220950497
Hunyadi utca 1 w29139343
Jászai Mari utca 1 w220950522
Jókai Mór utca 2 w310560563,w101593555
József Attila utca 1 w220950440
Kandó Kálmán utca 2 w29137678,w307142224
Kárpáthy Jenő utca 4 w948847790,w948847789,w307145454,w220950458
Keleti Károly utca 1 w220950485
Keresztúri pihenőhely 2 w658008951,w658008950
Kert utca 1 w29138412
Kinizsi utca 2 w29260588,w29137943
Kisfaludy utca 1 w29137933
Kishíd utca 2 w220950462,w307151746
Kispusztai út 3 w336438284,w220950494,w29138050
Klapka György köz 1 w220950520
Kodály Zoltán utca 2 w220950474,w220950463
Kossuth utca 2 w948847788,w101593471
Kölcsey utca 1 w221032738
Köztársaság tér 4 w220950521,w618499224,w432753429,w796457357
Lavotta utca 5 w29139144,w220950509,w307142098,w29137990,w29137693
Lehel utca 1 w101593444
Lejtő sor 3 w101593520,w574838163,w574838162
Liszt Ferenc utca 2 w307141032,w29138368
Madách utca 1 w221032742
Magyar utca 1 w220950483
Május 1. körút 1 w29137661
Martinovics utca 1 w29260287
Mártírok útja 1 w29260159
Mátyás király utca 1 w221032730
Mázsaház utca 1 w307151169
Móra Ferenc utca 4 w29137954,w29260623,w29260548,w306881826
Móricz Zsigmond utca 3 w29139467,w29260511,w306913297
Munkácsy Mihály utca 2 w220950459,w101593420
Nefelejcs utca 2 w307142162,w29138867
Nyárfás tanya 1 w307152123
Nyár utca 1 w307152218
Ó utca 1 w307145073
Panoráma utca 1 w307146289
Péter utca 2 w220950449,w220950518
Petőfi Sándor utca 2 w220950491,w220950477
Puskin utca 2 w220950441,w307144934
Rácszentpéter 4 w546588794,w546588803,w546588804,w546588805
Radnóti Miklós utca 1 w29139468
Rákóczi út 14 w310503368,w1104961791,w310503369,w310503370,w310503371,w336438291,w101593456,w271337660,w738631741,w1104961790,w271337662,w271337658,w796457361,w567914506
Rózsa utca 1 w29138372
Semmelweis utca 1 w101593476
Sinatelep Központi telep 1 w307157439
Sirály köz 1 w220950467
Szabadság út 1 w307146290
Szapári Péter utca 1 w220950470
Széchenyi utca 2 w306913298,w29148928
Székely Bertalan utca 1 w307145575
Szénavölgy 1 w221034890
Szent Imre herceg köz 1 w306881829
Szent István tér 4 w796457363,w220950438,w18954640,w546589223
Szent István utca 9 w796457359,w796457372,w796457358,w220950513,w796457362,w307151171,w1072369449,w432753430,w796457364
Szlatina puszta 1 w307143714
Szondy köz 1 w307145478
Szőlőhegy 1 w101593458
Szőnyi István utca 1 w220950450
Táncsics Mihály utca 2 w546589220,w306913307
Teleki Blanka utca 1 w29137985
Temető utca 1 w29260344
Templom tér 2 w59548455,w336438293
Terézmajor 1 w221032754
Toldi utca 1 w307140682
Tolsztoj utca 1 w101593554
Töltés utca 1 w29138415
Török utca 2 w29260261,w220950464
Türr István utca 1 w101593408
Váli-víz gát 15 w338941552,w301046642,w336438308,w1115651159,w1115651161,w1115651160,w336438313,w1115651162,w301037798,w507982521,w507982522,w507982523,w507982524,w333406199,w338941551
Vásár tér 3 w445352305,w220950533,w445352306
Vasútállomás utca 5 w29137655,w738631740,w738631752,w738631751,w738631745
Villanytelep utca 2 w29260277,w220950512
Vízmű telep 2 w29147941,w29147950
Vízmű út 4 w691810667,w445361916,w29147828,w336438321
Vízvári utca 1 w307146866
Vörösmarty utca 1 w101593489
Ybl Miklós utca 1 w307141768
Zrínyi utca 1 w101593521