data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Dunavecse utcanevek

Dunavecse határa JOSM link Dunavecse határa térképen Összesen 97db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 1 w109621991
Akácfa utca 2 w109173992,w277458919
Alkony utca 3 w109174003,w109173985,w109173977
Alkotmány utca 6 w144717370,w109621985,w109445807,w109445892,w109445823,w109621982
Arany János utca 1 w109445879
Árpád tér 1 w109173963
Bacsó Béla utca 2 w277458920,w109173978
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2 w297013156,w109445868
Bartók Béla utca 1 w109445896
Báthori István utca 2 w109173997,w109173987
Béke köz 1 w109173994
Bem utca 1 w109173996
Benczúr Gyula utca 1 w109445815
Bercsényi Miklós utca 2 w109445890,w109445860
Bethlen Gábor utca 1 w109173982
Bocskai utca 1 w109445789
Cédrus utca 2 w109626304,w109445836
Cifrahid tanya 1 w275794413
Csizmadia utca 2 w109445842,w109611940
Csokonai Vitéz Mihály utca 1 w109445785
Csősz utca 1 w109626305
Dagály utca 3 w109445825,w109173984,w109173965
Damjanich utca 2 w109445776,w109445908
Deák Ferenc utca 1 w109445772
Dereglye köz 1 w109445927
Dózsa György utca 1 w109445787
Duna utca 3 w109173983,w109616835,w329136630
Epreskert utca 3 w109445870,w109445817,w109445763
Erkel Ferenc utca 2 w109445839,w109445761
Fáy András utca 1 w109445929
Forgács utca 1 w109445899
Fő utca 7 w112155681,w162017678,w297013157,w548992704,w162017677,w109611924,w175965056
Futár utca 1 w109616840
Fülöp György utca 1 w109445834
Fűz utca 1 w109173976
Gerle utca 1 w109173990
Hársfa utca 1 w109445802
Határ út 4 w109445816,w109625445,w109445931,w109445822
Hold utca 1 w109621981
Honvéd utca 3 w109445821,w109445852,w109445824
Hősök tere 3 w329136632,w329136631,w109616833
Hunyadi utca 2 w109173959,w109445814
Ipoly utca 1 w109173962
Jókai Mór utca 1 w109445864
József Attila utca 5 w109173972,w109173993,w109173960,w109173974,w109173961
Katona József utca 3 w109445925,w109445849,w109445844
Kelédháti utca 4 w109611931,w109174001,w109611938,w303367010
Kígyó utca 1 w614797271
Kinizsi Pál utca 1 w109445820
Kisfaludy utca 1 w109611932
Kis köz 1 w109616837
Klapka György utca 2 w109445757,w109445832
Kodály Zoltán utca 1 w109445804
Kossuth Lajos utca 1 w109445826
Kölcsey utca 1 w109173968
Kuti köz 1 w109616838
Külső körút 1 w109445883
Lejtő utca 1 w109174002
Liliom köz 1 w109621977
Liszt Ferenc tér 1 w109173979
Lukácsy Imre utca 1 w109625451
Madách utca 1 w109616839
Mártírok útja 1 w109173970
Móricz Zsigmond utca 1 w109173999
Munkácsy telep 1 w364556356
Nap utca 1 w614799334
Nyár utca 2 w109621993,w109445886
Óhegyi utca 2 w109173966,w109173967
Ó utca 1 w109445913
Ősz utca 1 w109616836
Pentele híd 6 w1105843418,w329136633,w112150837,w658244169,w25213278,w25722224
Petőfi Sándor utca 1 w109445855
Petőfi tér 1 w614800595
Rákóczi Ferenc utca 1 w109445903
Rózsa utca 1 w109173971
Sarló utca 1 w109621983
Síp utca 1 w109445921
Somogyi Béla utca 1 w109445889
Sport utca 1 w109445808
Szabadság utca 1 w109445926
Széchenyi utca 1 w109173964
Szilfa utca 1 w109445793
Szív utca 2 w109621974,w109445782
Táncsics Mihály utca 2 w109173969,w162017693
Tátra utca 1 w109621978
Toldi Miklós utca 1 w109445801
Tövis utca 1 w109445887
Váci Mihály utca 1 w109445865
Vágóhíd utca 1 w109445798
Városház utca 1 w109445876
Városkert utca 4 w109445819,w109445830,w109445841,w109445831
Vasút utca 1 w109445871
Védgát utca 2 w109173981,w109173998
Vikár Béla utca 1 w109616834
Vörösmarty Mihály utca 3 w109445873,w109445875,w109445827
Zöldfa utca 1 w109173958
Zrínyi Miklós utca 3 w329136635,w109616832,w329136634