data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Dorog utcanevek

Dorog határa JOSM link Dorog határa térképen Összesen 127db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 4 w32931022,w921197384,w32931023,w342140292
Akácfa utca 1 w32687762
Alkotmány utca 1 w32791977
Aradi vértanúk utca 1 w33607298
Aranyhomoki dűlő 4 w576299216,w317727379,w866718745,w317727389
Arany János utca 1 w32783440
Árokföldek dűlő 2 w576299359,w930607147
Árpád utca 6 w1049731738,w921197329,w921197381,w32930539,w32930536,w34549312
Attila utca 3 w32931021,w32931020,w342140294
Balassa Bálint utca 1 w576299723
Bánki Donát utca 1 w32877189
Bányász körönd 4 w390477818,w930622089,w32688234,w390477819
Baross Gábor lakótelep 10 w223845937,w223845935,w223845941,w123642668,w223845932,w223845936,w32693570,w223845933,w223845952,w223845940
Bartók Béla utca 2 w877191552,w32783312
Baumit út 3 w859433374,w33606420,w859433375
Bécsi út 38 w733387347,w56760002,w42506341,w573322317,w345466490,w733369592,w730004871,w345466491,w733369863,w864963542,w733369864,w843657483,w573319736,w733367065,w730567291,w733364718,w733387345,w548962105,w733364177,w733386089,w345466492,w733367558,w345466493,w733387346,w732168274,w573319738,w572286386,w733362527,w733367066,w1035915493,w56760005,w150094681,w572286390,w42506342,w572286381,w150094712,w416805655,w1035915494
Béla király utca 5 w32930540,w862840931,w32696928,w1035917108,w342140295
Bem apó utca 1 w33821098
Bimbó utca 1 w32722702
Borbála lakótelep 1 w32696600
Brikettgyári utca 3 w299862321,w299862322,w1053246419
Bulhardt Vilmos utca 1 w32783369
Csolnoki út 7 w921197327,w733369593,w107413891,w921197326,w1049731737,w32688630,w107413895
Csonka János utca 1 w32877190
Deák Ferenc utca 3 w33605992,w32877193,w846547959
Derkovics utca 1 w32791966
Diófa utca 5 w32725309,w32821272,w32725313,w32687358,w42500009
Dobó István utca 2 w33605991,w41015651
Ella köz 1 w32927364
Eötvös József utca 1 w32977978
Erőmű lakótelep 3 w32926922,w404361188,w32926923
Erőmű utca 2 w32722700,w32926926
Esztergomi út 23 w856108911,w859893041,w856108912,w150094759,w39946638,w856108915,w885666729,w56760004,w42506340,w107413888,w970732696,w987339783,w592775570,w32751185,w39946636,w150094762,w856108917,w859893043,w896571897,w896571898,w859893038,w856108910,w856108914
Fáy András lakótelep 1 w32696601
Fehérhegy dűlő 7 w491449259,w202147470,w921197378,w202147483,w491449260,w921197376,w491449261
Fenyőfa utca 2 w32751175,w219990289
Fűzfa utca 1 w32696809
Ganz Ábrahám utca 1 w32877188
Gárdonyi Géza utca 1 w32792289
Gáthy Zoltán utca 1 w32877194
Goethe utca 1 w32977980
Gorkij utca 1 w32688209
Hám Kálmán lakótelep 2 w32722751,w32723005
Hám parkoló 1 w32877165
Hantken Miksa utca 6 w971885895,w866877799,w856111753,w987339780,w799382096,w223845926
Hársfa utca 1 w32791821
Határ út 1 w32925837
Hatos akna dűlő 3 w202147477,w416805657,w202147478
Hegyalja utca 2 w32925839,w860438412
Heine utca 1 w32977979
Híd utca 4 w39946646,w32792106,w39946645,w870926828
Honvéd utca 2 w32722892,w201389080
Hősök tere 5 w843657484,w32929042,w843657485,w593767432,w32929045
Hungária út 1 w32925838
Hunyadi utca 1 w32928811
Irinyi János utca 1 w32877192
Iskola út 2 w32688302,w416805659
István király utca 4 w572286383,w572286382,w59284247,w32696923
IV. Béla utca 2 w33606417,w33606415
Jedlik Ányos utca 1 w32877187
Jókai utca 1 w583764215
Jubileumi tér 3 w32722734,w32693617,w33714757
Kálvária köz 1 w32930542
Kálvária utca 3 w107413893,w223845927,w32693687
Kálvin köz 1 w32986540
Kandó Kálmán lakótelep 1 w463315111
Kesztölci út 1 w32791822
Kiss Ernő utca 1 w32792443
Kossuth Lajos utca 1 w32722962
Kölcsey Ferenc utca 1 w32792276
Könyves Kálmán utca 1 w33606419
Köztársaság út 8 w123642691,w864929632,w201389085,w201389086,w32688226,w123642696,w890055540,w32688200
Legény Pál utca 5 w34545335,w32693170,w32725456,w32725474,w34545222
Mária utca 2 w733369594,w32688281
Martinovics Ignác utca 1 w32977977
Mátyás király utca 7 w32930537,w32929044,w921197328,w863891001,w863606624,w863891002,w219990301
Mészáros Lázár utca 5 w39946642,w39946641,w32722750,w32722760,w201389089
Mosonyi Albert utca 2 w846547958,w299862332
Munkácsy Mihály utca 1 w464064383
Munkás utcai garázssor 2 w32791907,w677587805
Munkás utca 8 w123642703,w32688292,w32693558,w864972890,w32791880,w885985211,w123642700,w32688294
Nefelejcs utca 3 w32926932,w32926929,w32926931
Orgona utca 1 w32926934
Otthon tér 6 w32877197,w201389087,w335860288,w698274761,w32688263,w201389088
Ötház utca 1 w32977976
Panoráma út 7 w32931018,w33606416,w34006533,w416805666,w35160153,w921197382,w677600543
Patak köz 2 w32791730,w219990302
Pataksor-alsó utca 5 w34875395,w123642685,w875307477,w875307479,w875307476
Patak sor / Bocskai István sor 1 w32761911
Petőfi tér 9 w32986546,w32986547,w32986544,w32986549,w32986550,w123642706,w32986548,w123642707,w907368270
Piactéri garázssor 7 w41068981,w41068986,w41068983,w41068979,w40885473,w41068982,w930622088
Puskás Tivadar utca 1 w32792217
Puskin utca 1 w32693545
Radnóti Miklós utca 2 w32693551,w912437216
Rákóczi utca 1 w573338046
SacraVelo pihenőhely 1 w932397863
Sándor utca 1 w32928814
Schiller utca 1 w32977981
Schlattner Jenő utca 1 w32877191
Schmidt Sándor lakótelep 15 w223815355,w32877199,w223815356,w223815354,w698274215,w698274216,w223815363,w223815364,w870926829,w223815359,w223815361,w223815358,w223815362,w223815357,w464064347
Spar 5 w862185143,w32877169,w32877168,w32877167,w32877166
Szabadság tér 2 w32877186,w32792139
Szakura köz 1 w675826706
Széchenyi István lakótelep 1 w32986542
Székely Lajos utca 2 w932436891,w32877185
Szénoltár köz 2 w32693611,w41015652
Szent Erzsébet utca 1 w32977972
Szent Imre utca 1 w32977971
Szent József utca 1 w32977968
Szent László utca 2 w32977970,w870887240
Szigligeti utca 2 w32791954,w874845490
Táncsics Mihály utca 1 w32927360
Tél utca 2 w32791799,w32791793
Temető utca 1 w34604700
Templom tér 2 w32929043,w107413897
Tölgyfa utca 1 w32725311
Tömedék akna 1 w107359259
Tömedéki dűlő 1 w223845923
Úttörő utca 1 w32926179
Vasúti Aluljáró-Alagút 4 w856481199,w856101090,w856101089,w107413889
Vasút sor 5 w41674446,w867466665,w32928819,w867466666,w32928821
Vörösmarty Mihály utca 1 w32783388
Wendlingen am Neckar út 6 w877128647,w856108916,w856108913,w856111752,w877128646,w856108908
Wesselényi Miklós utca 1 w33605989
Zrínyi lakótelep 1 w404359135
Zrínyi utca 1 w32928806
Zsigmondy Vilmos lakótelep 1 w32928822