data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Dorog utcanevek

Dorog határa JOSM link Dorog határa térképen Összesen 124db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 4 w921197384,w32931022,w32931023,w342140292
Akácfa utca 1 w32687762
Alkotmány utca 1 w32791977
Aradi vértanúk utca 1 w33607298
Aranyhomoki dűlő 4 w317727389,w317727379,w576299216,w866718745
Arany János utca 1 w32783440
Árokföldek dűlő 2 w930607147,w576299359
Árpád utca 6 w921197329,w32930539,w921197381,w32930536,w34549312,w1049731738
Attila utca 3 w32931021,w32931020,w342140294
Balassa Bálint utca 1 w576299723
Bánki Donát utca 1 w32877189
Bányász körönd 4 w390477818,w930622089,w32688234,w390477819
Baross Gábor lakótelep 10 w223845936,w223845932,w123642668,w223845952,w223845941,w223845933,w223845937,w223845935,w32693570,w223845940
Bartók Béla utca 2 w32783312,w877191552
Baumit út 3 w859433374,w33606420,w859433375
Bécsi út 38 w572286390,w733387347,w733387345,w548962105,w732168274,w730004871,w730567291,w345466490,w1035915494,w150094681,w1035915493,w733362527,w573322317,w573319738,w733386089,w345466493,w733387346,w572286386,w56760005,w42506342,w572286381,w150094712,w56760002,w42506341,w733367558,w345466492,w733367065,w733367066,w733364177,w733369863,w416805655,w733369592,w345466491,w864963542,w733369864,w843657483,w573319736,w733364718
Béla király utca 5 w342140295,w32696928,w32930540,w1035917108,w862840931
Bem apó utca 1 w33821098
Bimbó utca 2 w1074897500,w32722702
Borbála lakótelep 1 w32696600
Brikettgyári utca 3 w299862321,w299862322,w1053246419
Bulhardt Vilmos utca 1 w32783369
Csolnoki út 7 w1049731737,w921197326,w107413891,w921197327,w107413895,w32688630,w733369593
Csonka János utca 1 w32877190
Deák Ferenc utca 3 w846547959,w33605992,w32877193
Derkovics utca 1 w32791966
Diófa utca 5 w32821272,w32687358,w42500009,w32725313,w32725309
Dobó István utca 2 w41015651,w33605991
Ella köz 1 w32927364
Eötvös József utca 1 w32977978
Erőmű lakótelep 3 w32926923,w32926922,w404361188
Erőmű utca 2 w32926926,w32722700
Esztergomi út 23 w56760004,w896571898,w859893038,w42506340,w107413888,w970732696,w987339783,w592775570,w856108912,w856108910,w856108914,w859893041,w150094759,w856108915,w39946638,w32751185,w885666729,w39946636,w150094762,w856108911,w856108917,w859893043,w896571897
Fáy András lakótelep 1 w32696601
Fehérhegy dűlő 7 w491449261,w202147470,w921197376,w491449259,w202147483,w921197378,w491449260
Fenyőfa utca 2 w32751175,w219990289
Fűzfa utca 1 w32696809
Ganz Ábrahám utca 1 w32877188
Gárdonyi Géza utca 1 w32792289
Gáthy Zoltán utca 1 w32877194
Goethe utca 1 w32977980
Gorkij utca 1 w32688209
Hám Kálmán lakótelep 2 w32722751,w32723005
Hantken Miksa utca 6 w856111753,w223845926,w987339780,w866877799,w971885895,w799382096
Hársfa utca 1 w32791821
Határ út 1 w32925837
Hatos akna dűlő 3 w416805657,w202147478,w202147477
Hegyalja utca 2 w32925839,w860438412
Heine utca 1 w32977979
Híd utca 4 w32792106,w39946645,w870926828,w39946646
Honvéd utca 2 w32722892,w201389080
Hősök tere 5 w32929042,w32929045,w593767432,w843657484,w843657485
Hungária út 1 w32925838
Hunyadi utca 1 w32928811
Irinyi János utca 1 w32877192
Iskola út 2 w32688302,w416805659
István király utca 4 w572286382,w32696923,w572286383,w59284247
IV. Béla utca 2 w33606417,w33606415
Jedlik Ányos utca 1 w32877187
Jókai utca 1 w583764215
Jubileumi tér 3 w32693617,w33714757,w32722734
Kálvária köz 1 w32930542
Kálvária utca 3 w107413893,w32693687,w223845927
Kálvin köz 1 w32986540
Kandó Kálmán lakótelep 1 w463315111
Kesztölci út 1 w32791822
Kiss Ernő utca 1 w32792443
Kossuth Lajos utca 1 w32722962
Kölcsey Ferenc utca 1 w32792276
Könyves Kálmán utca 1 w33606419
Köztársaság út 8 w123642696,w890055540,w123642691,w201389085,w864929632,w201389086,w32688200,w32688226
Legény Pál utca 5 w32725474,w32725456,w32693170,w34545335,w34545222
Mária utca 2 w32688281,w733369594
Martinovics Ignác utca 1 w32977977
Mátyás király utca 7 w32929044,w219990301,w863891001,w863891002,w863606624,w32930537,w921197328
Mészáros Lázár utca 5 w39946642,w201389089,w32722760,w39946641,w32722750
Mosonyi Albert utca 2 w846547958,w299862332
Munkácsy Mihály utca 1 w464064383
Munkás utcai garázssor 2 w677587805,w32791907
Munkás utca 8 w864972890,w32693558,w32688292,w32688294,w32791880,w123642700,w885985211,w123642703
Nefelejcs utca 3 w32926931,w32926929,w32926932
Orgona utca 1 w32926934
Otthon tér 6 w201389088,w32688263,w335860288,w698274761,w32877197,w201389087
Ötház utca 1 w32977976
Panoráma út 7 w416805666,w33606416,w32931018,w34006533,w921197382,w35160153,w677600543
Patak köz 2 w32791730,w219990302
Pataksor-alsó utca 5 w123642685,w875307477,w875307476,w34875395,w875307479
Patak sor / Bocskai István sor 1 w32761911
Petőfi tér 9 w32986550,w123642706,w123642707,w32986547,w32986549,w32986548,w32986546,w907368270,w32986544
Piactéri garázssor 7 w41068981,w40885473,w41068983,w41068979,w41068982,w930622088,w41068986
Puskás Tivadar utca 1 w32792217
Puskin utca 1 w32693545
Radnóti Miklós utca 2 w32693551,w912437216
Rákóczi utca 1 w573338046
SacraVelo pihenőhely 1 w932397863
Sándor utca 1 w32928814
Schiller utca 1 w32977981
Schlattner Jenő utca 1 w32877191
Schmidt Sándor lakótelep 15 w223815364,w464064347,w223815355,w32877199,w223815356,w223815354,w223815363,w223815362,w870926829,w223815357,w223815358,w223815359,w698274216,w698274215,w223815361
Szabadság tér 2 w32877186,w32792139
Szakura köz 1 w675826706
Széchenyi István lakótelep 1 w32986542
Székely Lajos utca 2 w32877185,w932436891
Szénoltár köz 2 w41015652,w32693611
Szent Erzsébet utca 1 w32977972
Szent Imre utca 1 w32977971
Szent József utca 1 w32977968
Szent László utca 2 w32977970,w870887240
Szigligeti utca 2 w874845490,w32791954
Táncsics Mihály utca 1 w32927360
Tél utca 2 w32791793,w32791799
Temető utca 1 w34604700
Templom tér 2 w32929043,w107413897
Tölgyfa utca 1 w32725311
Tömedék akna 1 w107359259
Tömedéki dűlő 1 w223845923
Úttörő utca 1 w32926179
Vasút sor 5 w867466666,w32928819,w867466665,w41674446,w32928821
Vörösmarty Mihály utca 1 w32783388
Wendlingen am Neckar út 6 w856108908,w856108916,w856108913,w877128647,w877128646,w856111752
Wesselényi Miklós utca 1 w33605989
Zrínyi lakótelep 1 w404359135
Zrínyi utca 1 w32928806
Zsigmondy Vilmos lakótelep 1 w32928822