data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Dorog utcanevek

Dorog határa JOSM link Dorog határa térképen Összesen 135db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 3 w32931023,w32931022,w342140292
Ágnes telep 1 w576298983
Akácfa utca 1 w32687762
Alkotmány utca 1 w32791977
Aradi vértanúk utca 1 w33607298
Aranyhomoki dűlő 2 w576299216,w317727379
Arany János utca 1 w32783440
Árokföldek dűlő 1 w576299359
Árpád utca 3 w34549312,w32930539,w32930536
Attila utca 3 w32931021,w32931020,w342140294
Balassa Bálint utca 1 w576299723
Bánki Donát utca 1 w32877189
Bányász körönd 2 w390477818,w32688234
Baross Gábor út 3 w123642668,w32688200,w32693570
Bartók Béla utca 1 w32783312
Baumit út 2 w33606420,w107359259
Bécsi utca 8 w150094712,w592775568,w32858760,w150094714,w150094708,w150094693,w150094687,w155161092
Bécsi út 33 w733367558,w150094681,w733362527,w345466492,w733387345,w733387347,w733364718,w345466490,w733369863,w733369864,w733386089,w732168274,w345466493,w733387346,w345466491,w733369592,w572286386,w416805655,w56760005,w548962105,w572286390,w42506342,w572286381,w56760002,w42506341,w733367065,w733367066,w733364177,w573322317,w573319738,w730567291,w730004871,w573319736
Béla király utca 1 w32696928
Bem apó utca 1 w33821098
Bimbó utca 1 w32722702
Bölcsi 1 w32986560
Brikettgyár utca 3 w299862322,w299862321,w299862332
Bulhardt Vilmos utca 1 w32783369
Csolnoki út 4 w733369593,w32688630,w107413891,w107413895
Csonka János utca 1 w32877190
Damjanich utca 1 w304428816
Deák Ferenc utca 5 w223845922,w223845925,w32877193,w223845924,w33605992
Derkovits utca 1 w32791966
Diófa utca 5 w32687358,w32725313,w32725309,w32821272,w42500009
Dobó István utca 2 w33605991,w41015651
Dorogi utca 2 w331307357,w331307358
Dr. Padló 3 w32975082,w32975084,w32975081
Ella köz 1 w32927364
Eötvös utca 1 w32977978
Erőmű lakótelep 2 w32926923,w32926922
Erőmű utca 2 w32926926,w32722700
Esztergomi út 8 w150094759,w592775570,w107413888,w39946636,w56760004,w42506340,w39946638,w150094762
Fáy András lakótelep 1 w32696601
Fenyőfa utca 3 w219990289,w32751175,w32751185
Fűzfa utca 1 w32696809
Ganz Ábrahám utca 1 w32877188
Garázs sor 2 w32791907,w677587805
Gárdonyi Géza utca 1 w32792289
Gáthy Zoltán utca 1 w32877194
Goethe utca 1 w32977980
Gorkij utca 1 w32688209
Hám Kálmán lakótelep 2 w32723005,w32722751
Hám parkoló 1 w32877165
Hantken Miksa utca 2 w223845926,w32722959
Hársfa utca 1 w32791821
Határ út 1 w32925837
Hatos akna dűlő 3 w202147477,w202147478,w416805657
Hegyalja utca 1 w32925839
Heine utca 1 w32977979
Híd utca 2 w32792106,w39946645
Honvéd utca 2 w32722892,w201389080
Hősök tere 1 w32929045
Hungária út 1 w32925838
Hunyadi János utca 1 w32928811
Irinyi János utca 1 w32877192
Iskolapark utca 2 w32986546,w32986550
Iskola utca 2 w416805659,w32688302
István király utca 4 w572286382,w32696923,w572286383,w59284247
IV Béla utca 2 w33606415,w33606417
Jedlik Ányos utca 1 w32877187
je, 1 w697520343
Jókai Mór utca 1 w583764215
Jubileum tér 3 w32722734,w32693617,w33714757
Kálvária köz 1 w32930542
Kálvária út 3 w107413893,w223845927,w32693687
Kálvin köz 1 w32986540
Kesztölci út 2 w123642689,w32791822
Kiss Ernő utca 1 w32792443
Kossuth Lajos utca 1 w32722962
Kölcsey Ferenc utca 1 w32792276
Könyves Kálmán utca 1 w33606419
Köztársaság út 5 w123642691,w123642696,w201389086,w201389085,w32688226
Legény Pál utca 3 w32693170,w32725474,w34545222
Mária tér 2 w32930540,w342140295
Mária utca 2 w733369594,w32688281
Martinovics utca 1 w32977977
Mátyás király utca 6 w107413897,w32929043,w32930538,w32929044,w32930537,w219990301
MÉH telep 1 w573338043
Mészáros Lázár utca 5 w32722760,w201389089,w39946642,w32722750,w39946641
Munkácsy Mihály utca 1 w464064383
Munkás út 6 w123642700,w32688292,w32791880,w123642703,w32693558,w32688294
Nefelejcs utca 3 w32926929,w32926931,w32926932
Orgona utca 1 w32926934
Otthon tér 6 w201389087,w335860288,w698274761,w32688263,w32877197,w201389088
Óvoda 1 w32877164
Ötház utca 1 w32977976
Panoráma utca 6 w35160153,w34006533,w416805666,w32931018,w33606416,w677600543
Patak köz 2 w32791730,w219990302
Pataksor alsó 2 w123642685,w34875395
Patak sor 1 w39946646
Petőfi tér 6 w32986544,w32986549,w123642706,w123642707,w32986547,w32986548
Piactéri garázssor 6 w41068982,w41068979,w40885473,w41068983,w41068981,w41068986
Póni 1 w33607297
Profi 1 w32725407
Puskás Tivadar utca 1 w32792217
Puskin utca 1 w32693545
Radnóti Miklós utca 1 w32693551
Rákóczi út 1 w573338046
Sándor utca 1 w32928814
Schiller utca 1 w32977981
Schlattner Jenő utca 1 w32877191
Schmidt Sándor lakótelep 1 w32877199
Spar 4 w32877169,w32877168,w32877166,w32877167
Szabadság tér 2 w32877186,w32792139
Szakura köz 1 w675826706
Székely Lajos utca 1 w32877185
Szénoltár köz 2 w41015652,w32693611
Szent Borbála lakótelep 2 w35340344,w32696600
Szent Borbála út 1 w390477819
Szent Erzsébet utca 1 w32977972
Szent Imre utca 1 w32977971
Szent József utca 1 w32977968
Szent László utca 1 w32977970
Szigligeti Ede utca 1 w32791954
Táncsics Mihály utca 1 w32927360
Tél utca 1 w32791799
Temető utca 1 w34604700
Templom tér 1 w32929042
Tesco 2 w32977984,w32977983
Tölgyfa utca 1 w32725311
Tömedékakna 1 w223845948
Tömedéki dűlő 1 w223845923
Úttörő utca 1 w32926179
Vasút sor 3 w32928819,w41674446,w32928821
Vörösmarty Mihály utca 1 w32783388
Wesselényi Miklós utca 1 w33605989
Zrínyi Miklós lakótelep 1 w404359135
Zrínyi Miklós utca 1 w32928806
Zsigmondy Vilmos lakótelep 1 w32928822