data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Dorog utcanevek

Dorog határa JOSM link Dorog határa térképen Összesen 125db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 4 w342140292,w32931022,w921197384,w32931023
Akácfa utca 1 w32687762
Alkotmány utca 1 w32791977
Aradi vértanúk utca 1 w33607298
Aranyhomoki dűlő 4 w317727379,w576299216,w866718745,w317727389
Arany János utca 1 w32783440
Árokföldek dűlő 2 w576299359,w930607147
Árpád utca 5 w32930539,w921197381,w34549312,w921197329,w32930536
Attila utca 3 w32931020,w32931021,w342140294
Balassa Bálint utca 1 w576299723
Bánki Donát utca 1 w32877189
Bányász körönd 4 w390477819,w390477818,w930622089,w32688234
Baross Gábor lakótelep 9 w223845941,w223845936,w223845933,w223845937,w223845935,w32693570,w223845932,w223845952,w223845940
Bartók Béla utca 2 w32783312,w877191552
Baumit út 3 w33606420,w859433375,w859433374
Bécsi út 43 w733367065,w733364177,w733369863,w548962105,w732168274,w730004871,w730567291,w345466490,w150094681,w733362527,w573322317,w573319738,w733386089,w345466493,w733387346,w572286386,w155161092,w56760005,w572286390,w42506342,w572286381,w150094708,w150094693,w592775568,w32858760,w56760002,w42506341,w150094714,w150094712,w150094687,w733387347,w733364718,w733387345,w573319736,w843657483,w733369864,w864963542,w345466491,w733369592,w733367558,w345466492,w416805655,w733367066
Béla király utca 4 w32696928,w862840931,w342140295,w32930540
Bem apó utca 1 w33821098
Bimbó utca 1 w32722702
Borbála lakótelep 1 w32696600
Brikettgyári utca 2 w299862322,w299862321
Bulhardt Vilmos utca 1 w32783369
Csolnoki út 6 w921197326,w921197327,w107413895,w107413891,w32688630,w733369593
Csonka János utca 1 w32877190
Deák Ferenc utca 3 w32877193,w846547959,w33605992
Derkovics utca 1 w32791966
Diófa utca 5 w32821272,w32725313,w32725309,w42500009,w32687358
Dobó István utca 2 w33605991,w41015651
Ella köz 1 w32927364
Eötvös József utca 1 w32977978
Erőmű lakótelep 3 w32926922,w404361188,w32926923
Erőmű utca 2 w32722700,w32926926
Esztergomi út 21 w56760004,w42506340,w107413888,w592775570,w856108915,w859893038,w859893043,w32751185,w885666729,w856108910,w859893041,w896571898,w896571897,w856108911,w856108917,w150094759,w150094762,w39946636,w39946638,w856108914,w856108912
Fáy András lakótelep 1 w32696601
Fehérhegy dűlő 7 w491449261,w491449259,w202147483,w202147470,w921197376,w491449260,w921197378
Fenyőfa utca 2 w32751175,w219990289
Fűzfa utca 1 w32696809
Ganz Ábrahám utca 1 w32877188
Gárdonyi Géza utca 1 w32792289
Gáthy Zoltán utca 1 w32877194
Goethe utca 1 w32977980
Gorkij utca 1 w32688209
Hám Kálmán lakótelep 2 w32723005,w32722751
Hám parkoló 1 w32877165
Hantken Miksa utca 5 w866877799,w799382096,w856461404,w856111753,w223845926
Hársfa utca 1 w32791821
Határ út 1 w32925837
Hatos akna dűlő 3 w202147477,w202147478,w416805657
Hegyalja utca 2 w32925839,w860438412
Heine utca 1 w32977979
Híd utca 4 w32792106,w39946646,w39946645,w870926828
Honvéd utca 2 w32722892,w201389080
Hősök tere 5 w593767432,w843657485,w843657484,w32929042,w32929045
Hungária út 1 w32925838
Hunyadi utca 1 w32928811
Irinyi János utca 1 w32877192
Iskola út 2 w416805659,w32688302
István király utca 4 w572286382,w572286383,w59284247,w32696923
IV. Béla utca 2 w33606417,w33606415
Jedlik Ányos utca 1 w32877187
Jókai utca 1 w583764215
Jubileumi tér 3 w32722734,w32693617,w33714757
Kálvária köz 1 w32930542
Kálvária utca 3 w223845927,w107413893,w32693687
Kálvin köz 1 w32986540
Kandó Kálmán lakótelep 1 w463315111
Kesztölci út 1 w32791822
Kiss Ernő utca 1 w32792443
Kossuth Lajos utca 1 w32722962
Kölcsey Ferenc utca 1 w32792276
Könyves Kálmán utca 1 w33606419
Köztársaság út 8 w123642696,w201389086,w32688200,w201389085,w32688226,w864929632,w123642691,w890055540
Legény Pál utca 5 w34545222,w32725456,w32725474,w34545335,w32693170
Mária utca 2 w32688281,w733369594
Martinovics Ignác utca 1 w32977977
Mátyás király utca 7 w863891001,w219990301,w863891002,w863606624,w921197328,w32929044,w32930537
Mészáros Lázár utca 5 w32722750,w32722760,w39946642,w201389089,w39946641
Munkácsy Mihály utca 1 w464064383
Munkás utcai garázssor 2 w32791907,w677587805
Munkás utca 8 w32693558,w123642703,w32688294,w864972890,w123642700,w885985211,w32791880,w32688292
Nefelejcs utca 3 w32926932,w32926931,w32926929
Orgona utca 1 w32926934
Otthon tér 7 w335860288,w846547958,w698274761,w201389088,w201389087,w32688263,w32877197
Ötház utca 1 w32977976
Panoráma út 7 w677600543,w32931018,w416805666,w33606416,w35160153,w921197382,w34006533
Patak köz 2 w219990302,w32791730
Pataksor-alsó utca 2 w123642685,w34875395
Petőfi tér 9 w32986547,w32986549,w907368270,w32986546,w32986548,w32986544,w123642706,w32986550,w123642707
Piactéri garázssor 7 w930622088,w40885473,w41068979,w41068983,w41068986,w41068982,w41068981
Puskás Tivadar utca 1 w32792217
Puskin utca 1 w32693545
Radnóti Miklós utca 2 w912437216,w32693551
Rákóczi utca 1 w573338046
SacraVelo pihenőhely 1 w932397863
Sándor utca 1 w32928814
Schiller utca 1 w32977981
Schlattner Jenő utca 1 w32877191
Schmidt Sándor lakótelep 15 w223815361,w223815362,w223815358,w223815357,w870926829,w223815359,w223815364,w698274216,w698274215,w464064347,w223815355,w32877199,w223815356,w223815354,w223815363
Spar 5 w32877169,w862185143,w32877168,w32877167,w32877166
Szabadság tér 2 w32877186,w32792139
Szakura köz 1 w675826706
Széchenyi István lakótelep 1 w32986542
Székely Lajos utca 2 w32877185,w932436891
Szénoltár köz 2 w32693611,w41015652
Szent Erzsébet utca 1 w32977972
Szent Imre utca 1 w32977971
Szent József utca 1 w32977968
Szent László utca 2 w32977970,w870887240
Szigligeti utca 2 w32791954,w874845490
Táncsics Mihály utca 1 w32927360
Tél utca 2 w32791793,w32791799
Temető utca 1 w34604700
Templom tér 2 w32929043,w107413897
Tölgyfa utca 1 w32725311
Tömedék akna 1 w107359259
Tömedéki dűlő 1 w223845923
Úttörő utca 1 w32926179
Vasúti Aluljáró-Alagút 4 w856481199,w107413889,w856101089,w856101090
Vasút sor 5 w867466666,w32928821,w32928819,w867466665,w41674446
Vörösmarty Mihály utca 1 w32783388
Wendlingen am Neckar út 6 w856108913,w856111752,w856108916,w856108908,w877128646,w877128647
Wesselényi Miklós utca 1 w33605989
Zrínyi lakótelep 1 w404359135
Zrínyi utca 1 w32928806
Zsigmondy Vilmos lakótelep 1 w32928822