data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Dömös utcanevek

Dömös határa JOSM link Dömös határa térképen Összesen 39db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Álmos herceg útja 4 w107282683,w107282661,w1021363832,w376836956
Alsórét utca 1 w107282640
Árpád telep 6 w484751753,w107282669,w107282647,w484751751,w484402586,w107282656
Barackos utca 2 w484751773,w376836915
Bartók Béla út 1 w107282673
Béla király út 2 w334909261,w107282644
Biblia köz 1 w482797603
Cukor hegy 1 w820213187
Dobogókői út 2 w608980569,w107282664
Dózsa György út 1 w107282665
Duna utca 3 w545644014,w556332213,w107282658
Hősök tere 3 w551983193,w821174123,w482102649
Kálvin János utca 1 w107282659
Kertföle utca 1 w403308416
Királykúti utca 3 w537520635,w56271505,w1024351975
Királykúti út 12 w403310736,w403310737,w210952317,w210952339,w1099662841,w210952338,w444333706,w210952323,w210952318,w444333705,w607882559,w607882561
Komlós utca 2 w107282679,w484751775
Kossuth Lajos út 12 w185742347,w489412275,w185742346,w107282657,w267982218,w308869502,w844501487,w267982219,w489412866,w308869501,w489412863,w844501485
Kőrössy utca 1 w489653887
Kövespatak utca 1 w107282676
Macskások-nyilasok dűlő 4 w803291542,w1086261938,w803291543,w135792667
Nedeczky Gáspár utca 1 w398480765
Novák Lajos utca 2 w107282642,w107282641
Panoráma utca 2 w107282654,w821378950
Pásztor János utca 2 w484751763,w107282674
Petőfi tér 3 w807439013,w1021762809,w107282649
Prépostság útja 4 w107282663,w107282653,w1021762810,w819895119
Rám-hegyi út 13 w946557509,w692486621,w946557506,w308870112,w946557507,w946557508,w441969172,w683800338,w444420496,w845046301,w441969174,w444420483,w308870113
Sikárosi út 2 w619220602,w607882560
Szent István utca 3 w482719183,w158075708,w329660442
Szuha utca 3 w107282681,w398480760,w107282648
Táncsics Mihály lépcső 1 w484396810
Táncsics Mihály utca 2 w490413145,w490413144
Táncsics Mihály út 8 w545644015,w485407642,w485407643,w107282651,w821172804,w484751759,w821378955,w484751761
Téry út 7 w158075703,w158075655,w267982220,w164352988,w158075695,w267982222,w267982221
Thirring körút 3 w1007277236,w185955495,w441309190
Vertel József utca 1 w107282682
Vöröshegyi utca 1 w398480763
Zelovich Kornél utca 1 w107282660