data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Celldömölk utcanevek

Celldömölk határa JOSM link Celldömölk határa térképen Összesen 144db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w26725864,w325066986
Akácfa utca 1 w26727245
Április utca 1 w26723634
Arad utca 1 w26723648
Aranyeső utca 1 w26752906
Arany János utca 3 w313756694,w26727418,w26926033
Árpád utca 1 w26726088
Árvácska utca 1 w178675590
Árvalányhaj utca 1 w26727255
Bajcsy-Zsilinszky utca 2 w480645364,w26925584
Balassi Bálint utca 1 w26727228
Barátság utca 2 w26925680,w26925670
Baross utca 2 w313758556,w26926012
Bartók Béla utca 1 w26725865
Batthyány utca 1 w26724031
Béke utca 1 w26925654
Belovári István utca 1 w26723628
Bem József utca 3 w26925468,w281651407,w26925597
Bercsényi Miklós utca 3 w334681360,w26726139,w26726141
Berzsenyi Dániel utca 1 w26726090
Bocskai István utca 1 w26726108
Bodza utca 1 w477506661
Bokodi utca 3 w26753024,w364670707,w888310369
Borbarát körút 2 w164220142,w1193501670
Botond utca 1 w26752957
Budai Nagy Antal utca 1 w26726051
Búza utca 1 w26726128
Búzavirág utca 2 w26752890,w326988907
Csokonai utca 1 w26723681
Deák Ferenc utca 1 w26726084
Dobó Katalin utca 1 w26925570
Dobos utca 1 w26723640
Dózsa György utca 2 w326986536,w26726072
Dr. Géfin Lajos tér 3 w326986659,w178701165,w326982938
Dr. Holéczy Zoltán utca 2 w164220088,w164220124
Dr. Szomraky Zoltán utca 3 w304730440,w366805471,w26726949
Eötvös Loránd utca 1 w26925529
Építők útja 1 w179302790
Erdőalja utca 1 w319158296
Erzsébet királyné utca 1 w26723785
Esze Tamás utca 1 w26726119
Fazekas Mihály utca 1 w26925655
Felsőbüki Nagy Sándor tér 4 w26727045,w26727047,w26727034,w319339433
Fűzfői Benedek utca 1 w26727259
Gábor Áron utca 2 w26723661,w328059761
Gáyer Gyula tér 1 w26726990
Gyár utca 1 w26723607
Harangvirág utca 1 w178672017
Hársfa utca 1 w26727154
Hárslevelű utca 1 w164220145
Hegyalja utca 1 w180087242
Hegybíró utca 1 w164220109
Hegyi utca 4 w26754085,w332413341,w319164487,w218867581
Hollósy Jusztinián tér 7 w26726977,w761635731,w761635733,w262451938,w262457621,w26726975,w761635732
Holló út 1 w290957959
Horváth Elek utca 1 w26726095
Hunyadi János utca 1 w178686337
Ifjúság tér 4 w178682913,w326983237,w26723801,w326982815
Izsákfa út 2 w302798881,w364670708
Jókai Mór utca 1 w218867582
József Attila utca 2 w26725862,w532517625
Kakasdombi körút 1 w592676475
Kankalin utca 2 w112566759,w332413342
Kassa utca 1 w179000010
Kertalja utca 1 w26925618
Kinizsi utca 1 w26726111
Király János utca 3 w96576434,w761635735,w761635734
Kiscelli köz 1 w26726054
Kisfaludy Sándor utca 1 w292558507
Kocsis Zoltán utca 1 w26727269
Kodály Zoltán utca 1 w179351339
Kódó utca 1 w302798885
Kolozsvár utca 1 w26724001
Koptik Odó utca 4 w262451928,w313756696,w326986658,w26723593
Kossuth Lajos utca 1 w26723562
Kökény utca 1 w477507323
Kökörcsin utca 1 w26925543
Kölcsey utca 1 w26725888
Kőtörő utca 1 w26925490
Kráter utca 1 w26925511
Kresznerics utca 1 w26925620
Kurgyó utca 1 w319339804
Lázár Jenő utca 3 w281651413,w26753083,w942951473
Levendula utca 1 w330700702
Liszt Ferenc utca 1 w26925624
Lőtér utca 1 w319186480
Mágorta 1 w164220119
Május 1. utca 3 w26723641,w281651409,w281651410
Martinovics Ignác utca 1 w26925575
Marx Károly utca 1 w26925613
Mátyás király utca 2 w218867575,w26754086
Mesteri utca 3 w262451929,w26723647,w26725799
Mikes Kelemen utca 1 w26723611
Molyhos tölgy utca 1 w164220095
Móricz Zsigmond utca 1 w26925574
Móritz Sándor utca 1 w26727251
Nagyvárad utca 1 w26725944
Nemesdömölki utca 1 w26926010
Ostffy Mihály tér 2 w542651107,w26723509
Óvoda köz 1 w179181221
Pápai utca 5 w178675585,w178675588,w178672018,w178672019,w262457589
Petőfi Sándor utca 2 w26725907,w325066984
Pórdömölk utca 1 w26725968
Pozsony utca 1 w26752938
Puskin utca 1 w26925611
Radnóti Miklós utca 1 w26725965
Rákóczi Ferenc utca 2 w326986333,w26725974
Rizling utca 1 w164220157
Rózsa utca 1 w26925550
Sághegyalja körút 4 w313754806,w480678909,w218867577,w313756700
Sági utca 9 w693017547,w860791946,w860791947,w218867580,w304730644,w218867579,w178938087,w693017541,w860791945
Ságvári utca 1 w26723954
Sikló utca 2 w26925539,w26925518
Somogyi Béla utca 2 w26925653,w26925665
Sport utca 2 w218866411,w26754092
Szabadság tér 1 w26726073
Szakály Dezső utca 1 w164220091
Szalóky Sándor utca 1 w26723659
Széchenyi István utca 3 w178704637,w304730874,w178947686
Szentháromság tér 1 r13816529
Szentháromság tér 3 w304730441,w26726980,w26726956
Szent István utca 1 w319339431
Táncsics Mihály utca 2 w26925675,w26925821
Tátra utca 1 w26727137
Temesvár utca 1 w26723790
Tompa Mihály utca 1 w26727183
Tó utca 1 w26754091
Tulipán utca 1 w96576439
Tündérvölgyi út 2 w313754807,w164220135
Újvilág utca 1 w26925615
Uzsabánya utca 1 w26925521
Uzsok utca 1 w26723780
Vadrózsa utca 1 w178672016
Vágány utca 1 w26727057
Vak Béla utca 1 w26925506
Városháza tér 2 w262457585,w26726966
Városligeti kerékpárút 1 w325066265
Vasút utca 1 w26727054
Vasvári Pál utca 3 w26727044,w26727036,w26727043
Vasvirág utca 1 w164220112
Vörösmarty utca 1 w179152633
Wéber Gyula utca 1 w164220093
Wesselényi utca 2 w26723557,w275387274
Zrínyi Miklós utca 1 w26727058