data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév és a névtelen utak.
Település

Celldömölk utcanevek

Celldömölk határa JOSM link Celldömölk határa térképen
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w26725864,w325066986
Akácfa utca 1 w26727245
Április 4. utca 1 w26723634
Arad utca 1 w26723648
Aranyeső utca 1 w26752906
Arany János utca 3 w26727418,w26926033,w313756694
Árpád utca 1 w26726088
Árvácska utca 1 w178675590
Árvalányhaj utca 1 w26727255
Bajcsy-Zsilinszky utca 2 w26925584,w480645364
Balassi Bálint utca 1 w26727228
Barátság utca 2 w26925670,w26925680
Baross utca 2 w313758556,w26926012
Bartók Béla utca 1 w26725865
Batthyány utca 1 w26724031
Béke utca 1 w26925654
Belovári István utca 1 w26723628
Bem József utca 3 w26925468,w281651407,w26925597
Bercsényi Miklós utca 3 w334681360,w26726139,w26726141
Berzsenyi Dániel utca 1 w26726090
Bocskai István utca 1 w26726108
Bodza utca 1 w477506661
Bokodi utca 2 w364670707,w26753024
Borbarát körút 1 w164220142
Botond utca 1 w26752957
Budai Nagy Antal utca 1 w26726051
Buza János utca 1 w26726128
Búzavirág utca 2 w326988907,w26752890
Csokonai utca 1 w26723681
Deák Ferenc utca 1 w26726084
Dobó Katalin utca 1 w26925570
Dózsa György utca 2 w326986536,w26726072
Dr. Géfin Lajos tér 3 w178701165,w326982938,w326986659
Dr. Holéczy Zoltán utca 1 w164220124
Dr. Szomraky Zoltán utca 3 w304730440,w366805471,w26726949
Eötvös Loránd utca 1 w26925529
Építők útja 1 w179302790
Erdőalja utca 1 w319158296
Esze Tamás utca 1 w26726119
Fazekas Mihály utca 1 w26925655
Felsőbüki Nagy Sándor tér 4 w26727047,w26727045,w26727034,w319339433
Fűzfői Benedek utca 1 w26727259
Gábor Áron utca 2 w26723661,w328059761
Gáyer Gyula tér 1 w26726990
Gyár utca 1 w26723607
Hámán Kató utca 1 w26723785
Harangvirág utca 1 w178672017
Hársfa utca 1 w26727154
Hárslevelű utca 1 w164220145
Hegyalja utca 1 w180087242
Hegybíró utca 1 w164220109
Hegyi utca 4 w332413341,w26754085,w319164487,w218867581
Heiner Kálmán utca 1 w26925550
Hollósy Jusztinián tér 1 w304730441
Hollósy Jusztin tér 1 w26726980
Holló út 1 w290957959
Horváth Elek utca 1 w26726095
Hunyadi János utca 1 w178686337
Ifjúság tér 4 w178682913,w326982815,w326983237,w26723801
Izsákfa út 2 w364670708,w302798881
Jókai Mór utca 1 w218867582
József Attila utca 2 w532517625,w26725862
Jufa - Vulkán kerékpárút 1 w218866415
Kakasdombi körút 1 w592676475
Kankalin utca 2 w332413342,w112566759
Kassa utca 1 w179000010
Kertalja utca 1 w26925618
Kinizsi utca 1 w26726111
Király János utca 1 w96576434
Kiscelli köz 1 w26726054
Kisdobos utca 1 w26723640
Kisfaludy Sándor utca 1 w292558507
Kodály Zoltán utca 1 w179351339
Kódó út 1 w302798885
Kökény utca 1 w477507323
Kökörcsin utca 1 w26925543
Kölcsey utca 1 w26725888
Kolozsvár utca 1 w26724001
Koptik Odó utca 4 w313756696,w326986658,w262451928,w26723593
Kossuth Lajos utca 1 w26723562
Kossuth Lajos utcai kerékpárút - Belváros felé 1 w319148696
Kossuth Lajos utcai kerékpárút - Pályaudvar felé 1 w319148570
Kőtörő utca 1 w26925490
Kráter utca 1 w26925511
Kresznerics utca 1 w26925620
Kurgyó utca 1 w319339804
Lázár Jenő utca 1 w26753083
Levendula utca 1 w330700702
Liszt Ferenc utca 1 w26925624
Lőtér utca 1 w319186480
Mágorta 1 w164220119
Május 1. utca 3 w281651409,w281651410,w26723641
Martinovics Ignác utca 1 w26925575
Marx Károly utca 2 w319515381,w26925613
Mátyás király utca 2 w26754086,w218867575
Mesteri utca 3 w26723647,w26725799,w262451929
Mikes Kelemen utca 1 w26723611
Molyhos tölgy utca 1 w164220095
Móricz Zsigmond utca 1 w26925574
Móritz Sándor utca 1 w26727251
Nagyvárad utca 1 w26725944
Nemesdömölki utca 1 w26926010
Ostffy Mihály tér 2 w542651107,w26723509
Óvoda köz 1 w179181221
Pápai utca 5 w178672019,w178672018,w178675585,w262457589,w178675588
Petőfi Sándor utca 2 w26725907,w325066984
Pityervári kerékpárút 4 w319149707,w509341731,w509341730,w319149440
Pórdömölk utca 1 w26725968
Pozsony utca 1 w26752938
Puskin utca 1 w26925611
Radnóti Miklós utca 1 w26725965
Rákóczi Ferenc utca 2 w26725974,w326986333
Riczinger utca 1 w26727269
Rizling utca 1 w164220157
Sághegyalja körút 4 w313754806,w218867577,w480678909,w313756700
Ság hegyi tanösvény 3 w319190088,w281651411,w326126634
Sághegyi tanösvény 1 w281651412
Sági utca 4 w218867580,w178938087,w218867579,w304730644
Sági úti kerékpárút - Alsóság felé 3 w218867578,w218867576,w218866410
Sági úti kerékpár út - Belváros felé 1 w218866413
Sági úti kerékpárút - Belváros felé 1 w218866412
Ságvári utca 1 w26723954
Sikló utca 2 w26925518,w26925539
Somogyi Béla utca 2 w26925665,w26925635
Sport utca 2 w218866411,w26754092
Szabadság tér 1 w26726073
Szakály Dezső utca 1 w164220091
Szalóky Sándor utca 1 w26723659
Széchenyi István utca 5 w178704637,w304730874,w178704635,w304730871,w178947686
Szentháromság tér 1 w26726956
Táncsics Mihály utca 2 w26925821,w26925675
Tátra utca 1 w26727137
Temesvár utca 1 w26723790
Tompa Mihály utca 1 w26727183
Tó utca 1 w26754091
Tündérvölgyi út 2 w313754807,w164220135
Újvilág utca 1 w26925615
Úttörő utca 1 w96576439
Uzsabánya utca 1 w26925521
Uzsok utca 1 w26723780
Vadrózsa utca 1 w178672016
Vágány utca 1 w26727057
Vak Béla utca 1 w26925506
Városháza tér 2 w262457585,w26726966
Városligeti kerékpárút 1 w325066265
Vasút utca 1 w26727054
Vasvári Pál utca 3 w26727043,w26727044,w26727036
Vasvirág utca 1 w164220112
Vörösmarty utca 1 w179152633
Wéber Gyula utca 1 w164220093
Wesselényi utca 2 w275387274,w26723557
Zalka Máté utca 1 w319339431
Zrínyi Miklós utca 1 w26727058
491 w480725470,w179302171,w350077137,w480725536,w480725529,w480725525,w480725550,w480725552,w480725522,w480725540,w179302945,w480725538,w480725542,w480725548,w26727267,w179302293,w475998630,w475998633,w237331005,w480725505,w26726292,w480725507,w179246427,w179246031,w179303064,w328061756,w26724113,w26726286,w475998648,w26727284,w326988139,w326988138,w179243527,w179243526,w179243528,w179242912,w319339745,w475998628,w475998637,w26754087,w179666275,w179666652,w328061760,w328061758,w328061759,w179666232,w179666136,w179666134,w475998642,w475998645,w26727290,w179666135,w26754088,w480542426,w480542425,w26727248,w179005361,w179001842,w179001845,w575250110,w575250111,w477062633,w477062625,w477062629,w178705386,w178705381,w26723805,w477062634,w477062632,w477062628,w178942502,w477062636,w178941834,w26725948,w178941835,w477062643,w477062640,w477062641,w477062639,w477062642,w477062635,w178942666,w26725949,w313758559,w179013851,w179013849,w325067249,w533741303,w328070223,w328070224,w188689767,w179244097,w314194994,w480731398,w26723816,w179242911,w179242899,w179242900,w26727074,w326987314,w26726628,w326983078,w178701163,w326982958,w368950090,w367411816,w326986688,w476009610,w326986910,w26727096,w476009609,w292573179,w292573180,w262451933,w367411822,w96576431,w292573182,w292573183,w292573176,w179179837,w179179834,w292558508,w26727101,w326984151,w333875338,w178686335,w476009612,w328056211,w326984214,w215087008,w328069502,w326986332,w367411819,w367411817,w367411820,w367411821,w367411818,w326987479,w179163712,w326985345,w26727113,w326984837,w326985587,w326985791,w26726977,w262457636,w26726975,w475985936,w319696907,w319696912,w299522697,w299522698,w480725564,w510718802,w509327715,w509327714,w511738163,w509327716,w509327717,w509327718,w509317708,w509317706,w509317705,w26752917,w475985906,w476011309,w475985938,w475985939,w476011310,w326971631,w328067090,w96576437,w480099842,w179669474,w179669960,w475985907,w179669961,w178675570,w229764264,w326978932,w179337272,w26727249,w328059760,w326977254,w475973529,w475973532,w475973545,w487022169,w475973518,w179314858,w475973514,w475985894,w475985895,w475973534,w475973507,w475973510,w475973508,w475973509,w179672791,w26752944,w328067093,w328067091,w328065945,w328065750,w328067089,w328065747,w328065748,w328067095,w328067094,w328067096,w328067161,w328067092,w328067097,w328065749,w328067098,w328067160,w304729498,w284587575,w475985898,w475973535,w476007697,w328070225,w476007703,w476007689,w476007687,w476007690,w476007688,w476007691,w476007702,w333597497,w333597496,w179827248,w548910036,w548910037,w323452669,w262457637,w262457602,w178675566,w323452670,w26743658,w328056210,w26752780,w307748252,w307748254,w307748250,w307748253,w88497947,w563124242,w213889654,w476311838,w307748251,w354369366,w164453448,w354805210,w313754805,w480678845,w262457621,w364670711,w563124243,w334681508,w304728231,w304729561,w304729562,w262451938,w304730643,w331473543,w262451934,w290431221,w331014435,w331014434,w164453290,w26753036,w354805212,w164453487,w389585371,w326132271,w164247703,w389655753,w355959197,w389655764,w164220116,w290957969,w311996873,w164220094,w390035926,w319192008,w390035952,w390216001,w390215905,w164220156,w164220143,w390215931,w164220166,w164220096,w390215991,w390215977,w164220158,w164220092,w180015430,w180015428,w326132266,w164247715,w319191172,w319189887,w326126638,w326126637,w164220088,w326126640,w164247669,w281651413,w326126635,w319192250,w328065053,w164220110,w389256848,w390216068,w390216069,w164220163,w164220107,w164220160,w164220161,w164220155,w389256785,w389853866,w164220162,w389256810,w389256809,w313756698,w325065990,w328065052,w313756699,w313756701,w332413344,w332413343,w281651416,w325065419,w26925566,w26925556,w112566758,w480645365,w326979505,w480645366,w480645371,w307768393,w390216072,w328070414,w348701181,w328070413,w26925481,w389256855,w389256856,w480645369,w281651417,w480725462,w480725461,w354129872,w178947855,w354138816,w179012044,w26926018,w328070226,w304731770,w333873657,w333873656,w334681509,w272936573,w378358076,w378358077,w331473542,w35977737,w180087602,w231020073,w180088776,w180088766,w354805211,w290642708,w480315124,w480315123,w480315122,w180087203,w364670710,w364670712,w364670713,w364670709,w26753153,w180000116,w180000106,w180000108,w26753016,w476059359,w476059361,w476059373,w180009230,w476059372,w476059369,w476059365,w476059367,w180009229,w326978933,w328062589,w328062588,w328062592,w328062587,w328061771,w328061772,w180000110,w180000119,w180004514,w26925653,w26925667,w328061768,w328061769,w328061766,w328061762,w328061763,w328061764,w328062591,w328061761,w326980083,w179991193,w180008421,w26925682,w26925630,w26925687,w26925690,w88506951,w408612391,w408612390,w180089356,w180089355,w229764272,w477415007,w480315125,w477415008,w180092278,w180009225,w319183976,w326979504,w480645358,w480645354,w480645353,w480645352,w480645350,w480645356,w480645357,w326978934,w480645348,w480645349,w480645355,w480543740,w326979503,w326979502,w326979501,w326978935,w480543739,w480645351,w326979500,w480678870,w480678867,w179299779,w26754090,w480543738,w480678868,w480645331,w480678866,w179299776,w179001844,w480678869,w319184744,w179297472,w326979051,w326979049,w179300672,w179300674,w179300673,w328062210,w328062209,w179249951,w179294013,w218866414,w319187717,w26925709,w333875339,w319339746,w179300675,w480725486,w480725533,w328061757,w179302170,w480725468,w237331257
Szentháromság tér 1 w292573174
2 w511738162,w509317699
Összesen 154db utcanév