data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Celldömölk utcanevek

Celldömölk határa JOSM link Celldömölk határa térképen Összesen 152db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w26725864,w325066986
Akácfa utca 1 w26727245
Április utca 1 w26723634
Arad utca 1 w26723648
Aranyeső utca 1 w26752906
Arany János utca 3 w26926033,w313756694,w26727418
Árpád utca 1 w26726088
Árvácska utca 1 w178675590
Árvalányhaj utca 1 w26727255
Bajcsy-Zsilinszky utca 2 w480645364,w26925584
Balassi Bálint utca 1 w26727228
Barátság utca 2 w26925670,w26925680
Baross utca 2 w26926012,w313758556
Bartók Béla utca 1 w26725865
Batthyány utca 1 w26724031
Béke utca 1 w26925654
Belovári István utca 1 w26723628
Bem József utca 3 w281651407,w26925597,w26925468
Bercsényi Miklós utca 3 w334681360,w26726139,w26726141
Berzsenyi Dániel utca 1 w26726090
Bocskai István utca 1 w26726108
Bodza utca 1 w477506661
Bokodi utca 3 w26753024,w888310369,w364670707
Borbarát körút 2 w164220142,w942927968
Botond utca 1 w26752957
Budai Nagy Antal utca 1 w26726051
Búza utca 1 w26726128
Búzavirág utca 2 w26752890,w326988907
Csokonai utca 1 w26723681
Deák Ferenc utca 1 w26726084
Dobó Katalin utca 1 w26925570
Dobos utca 1 w26723640
Dózsa György utca 2 w26726072,w326986536
Dr. Géfin Lajos tér 3 w326982938,w178701165,w326986659
Dr. Holéczy Zoltán utca 1 w164220124
Dr. Szomraky Zoltán utca 3 w304730440,w366805471,w26726949
Eötvös Loránd utca 1 w26925529
Építők útja 1 w179302790
Erdőalja utca 1 w319158296
Erzsébet királyné utca 1 w26723785
Esze Tamás utca 1 w26726119
Fazekas Mihály utca 1 w26925655
Felsőbüki Nagy Sándor tér 4 w26727045,w26727047,w26727034,w319339433
Fűzfői Benedek utca 1 w26727259
Gábor Áron utca 2 w26723661,w328059761
Gáyer Gyula tér 1 w26726990
Gyár utca 1 w26723607
Harangvirág utca 1 w178672017
Hársfa utca 1 w26727154
Hárslevelű utca 1 w164220145
Hegyalja utca 1 w180087242
Hegybíró utca 1 w164220109
Hegyi utca 4 w319164487,w26754085,w218867581,w332413341
Hollósy Jusztinián tér 7 w26726977,w262457621,w761635733,w761635731,w761635732,w262451938,w26726975
Holló út 1 w290957959
Horváth Elek utca 1 w26726095
Hunyadi János utca 1 w178686337
Ifjúság tér 4 w178682913,w326982815,w326983237,w26723801
Izsákfa út 2 w302798881,w364670708
Jókai Mór utca 1 w218867582
József Attila utca 2 w26725862,w532517625
Jufa - Vulkán kerékpárút 1 w218866415
Kakasdombi körút 1 w592676475
Kankalin utca 2 w332413342,w112566759
Kassa utca 1 w179000010
Kertalja utca 1 w26925618
Kinizsi utca 1 w26726111
Király János utca 3 w96576434,w761635734,w761635735
Kiscelli köz 1 w26726054
Kisfaludy Sándor utca 1 w292558507
Kocsis Zoltán utca 1 w26727269
Kodály Zoltán utca 1 w179351339
Kódó utca 1 w302798885
Kolozsvár utca 1 w26724001
Koptik Odó utca 4 w313756696,w26723593,w326986658,w262451928
Kossuth Lajos utcai kerékpárút - Belváros felé 1 w319148696
Kossuth Lajos utcai kerékpárút - Pályaudvar felé 1 w319148570
Kossuth Lajos utca 1 w26723562
Kökény utca 1 w477507323
Kökörcsin utca 1 w26925543
Kölcsey utca 1 w26725888
Kőtörő utca 1 w26925490
Kráter utca 1 w26925511
Kresznerics utca 1 w26925620
Kurgyó utca 1 w319339804
Lázár Jenő utca 2 w26753083,w942951473
Levendula utca 1 w330700702
Liszt Ferenc utca 1 w26925624
Lőtér utca 1 w319186480
Mágorta 1 w164220119
Május 1. utca 3 w26723641,w281651409,w281651410
Martinovics Ignác utca 1 w26925575
Marx Károly utca 2 w319515381,w26925613
Mátyás király utca 2 w218867575,w26754086
Meredek, csúszós 1 w942927964
Mesteri utca 3 w26723647,w26725799,w262451929
Mikes Kelemen utca 1 w26723611
Molyhos tölgy utca 1 w164220095
Móricz Zsigmond utca 1 w26925574
Móritz Sándor utca 1 w26727251
Nagyvárad utca 1 w26725944
Nemesdömölki utca 1 w26926010
Ostffy Mihály tér 2 w26723509,w542651107
Óvoda köz 1 w179181221
Pápai utca 5 w178675585,w178672018,w262457589,w178675588,w178672019
Petőfi Sándor utca 2 w26725907,w325066984
Pityervári kerékpárút 4 w319149440,w509341730,w319149707,w509341731
Pórdömölk utca 1 w26725968
Pozsony utca 1 w26752938
Puskin utca 1 w26925611
Radnóti Miklós utca 1 w26725965
Rákóczi Ferenc utca 2 w326986333,w26725974
Rizling utca 1 w164220157
Rózsa utca 1 w26925550
Sághegyalja körút 4 w313754806,w480678909,w218867577,w313756700
Sági utca 9 w304730644,w693017547,w178938087,w218867579,w860791945,w218867580,w693017541,w860791947,w860791946
Sági úti kerékpárút - Alsóság felé 3 w218867576,w218867578,w218866410
Sági úti kerékpárút - Belváros felé 1 w218866412
Sági úti kerékpár út - Belváros felé 1 w218866413
Ságvári utca 1 w26723954
Sikló utca 2 w26925518,w26925539
Somogyi Béla utca 2 w26925665,w26925653
Sport utca 2 w218866411,w26754092
Szabadság tér 1 w26726073
Szakály Dezső utca 1 w164220091
Szalóky Sándor utca 1 w26723659
Széchenyi István utca 5 w304730874,w178947686,w178704637,w304730871,w178704635
Szentháromság tér 1 w292573174
Szentháromság tér 3 w304730441,w26726980,w26726956
Szent István utca 1 w319339431
Táncsics Mihály utca 2 w26925821,w26925675
Tátra utca 1 w26727137
Temesvár utca 1 w26723790
Tompa Mihály utca 1 w26727183
Tó utca 1 w26754091
Tulipán utca 1 w96576439
Tündérvölgyi út 2 w164220135,w313754807
Újvilág utca 1 w26925615
Uzsabánya utca 1 w26925521
Uzsok utca 1 w26723780
Vadrózsa utca 1 w178672016
Vágány utca 1 w26727057
Vak Béla utca 1 w26925506
Városháza tér 2 w26726966,w262457585
Városligeti kerékpárút 1 w325066265
Vasút utca 1 w26727054
Vasvári Pál utca 3 w26727036,w26727044,w26727043
Vasvirág utca 1 w164220112
Vörösmarty utca 1 w179152633
Wéber Gyula utca 1 w164220093
Wesselényi utca 2 w275387274,w26723557
Zrínyi Miklós utca 1 w26727058