data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Budakalász utcanevek

Budakalász határa JOSM link Budakalász határa térképen Összesen 255db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
0-24 önkiszolgáló 1 w830764828
Ady Endre utca 6 w833530446,w471840199,w471840197,w471840198,w10928620,w833530447
Áfonya utca 1 w27178997
Alsóvár utca 1 w198870081
Apát utca 1 w810234855
Aranyeső utca 1 w492858398
Arany János utca 2 w921694477,w27178195
Árok utca 5 w963399708,w444201341,w27178889,w790026684,w396055049
Árpád utca 2 w27178206,w887606686
Ártér utca 2 w231161985,w853415775
Árvácska köz 1 w27177972
Árvácska utca 1 w207078440
Attila utca 1 w27178104
Bagoly utca 1 w193125958
Bánya utca 1 w60734438
Barackos utca 1 w198870080
Barát utca 2 w173671260,w299963337
Barbara köz 1 w48425766
Batsányi utca 1 w32568842
Batthyány Lajos utca 1 w27178102
Béke sétány 7 w207075938,w207078439,w220090289,w27177701,w207075942,w207075944,w207075927
Bem József utca 1 w173854466
Berdó gyalogos tengely (megvalósulás előtt áll) 1 w839813224
Berdó gyalogos tengely (tervezett) 1 w839813223
Berdó köz 1 w199138523
Berdó utca 3 w48425764,w48425765,w444420517
Berkenye utca 1 w505280739
Bethlen Gábor utca 2 w403911006,w27178132
Bimbó utca 1 w27177772
Bocskai István utca 1 w27178046
Bodza utca 1 w27179087
Bokros köz 1 w881414151
Bokros utca 1 w27178265
Boróka utca 2 w493337575,w786150717
Bozót utca 1 w27178623
Budai út 12 w26168038,w505073954,w471840201,w460320702,w327990171,w327990169,w457044395,w191579348,w222936410,w222936414,w471840200,w154569034
Budakalászi út 1 w203292955
Búzavirág utca 1 w335386238
Ciklámen utca 5 w217513273,w219741552,w27177730,w217513270,w217513272
Cinege utca 2 w293932080,w809185928
Csalogány utca 2 w735162739,w27178799
Csapás utca 4 w492964980,w27056162,w360724816,w360724815
Csárda utca 1 w293932065
Cseresznyés utca 1 w27179025
Cserje utca 1 w27178399
Csillagvirág utca 1 w659900588
Csott dűlő 1 w199138413
Csuka utca 2 w429175584,w403890576
Damjanich utca 3 w448562328,w448562327,w149811041
Deák Ferenc utca 1 w27178013
Dévér utca 1 w228015856
Diófa utca 2 w448562329,w27178741
Dobó István utca 1 w27178054
Dolinai utca 4 w27178608,w857710069,w755533375,w755536171
Dombhát utca 1 w293932066
Domb utca 5 w910329051,w910326990,w453793158,w910329627,w27178442
Duna sétány 14 w40324628,w952270928,w952270927,w263658173,w40324629,w332720686,w506439360,w297507795,w506439374,w294418131,w943898167,w525347796,w943898166,w294418129
Éger utca 1 w231161989
Egres utca 1 w941963914
Erdőhát utca 14 w595431985,w595431993,w595431990,w595431989,w27178459,w595431987,w595431991,w878531465,w595432001,w595431984,w595432000,w595431986,w595431988,w595431997
Fácán köz 1 w273073703
Fácán utca 1 w193125962
Fagyal utca 1 w27179094
Fecske utca 1 w27178804
Felsővár utca 3 w444422552,w444422553,w27178708
Fél utca 1 w293932068
Fenyves utca 2 w391942747,w781846940
Fészek utca 1 w942342236
Folyóka utca 3 w942109233,w442025268,w60734473
Fürj utca 1 w431112711
Füves utca 1 w293932069
Galagonya utca 1 w48425763
Galamb utca 1 w27178826
Gasztro sétány 1 w821794149
Gátőr utca 2 w784464996,w26654152
Gát utca 9 w303014173,w303013083,w784464997,w850005421,w850005422,w958460787,w303014174,w303014175,w26654124
Gém utca 1 w293932071
Gerinc utca 5 w27178951,w444420520,w444422550,w733486034,w444420521
Golgota utca 1 w27179016
Gyár utca 1 w293932070
Gyöngyvirág utca 1 w26654221
Gyümölcs köz 1 w198870077
Gyümölcs utca 2 w444420518,w27178986
Hajnalka utca 1 w27177795
Harangvirág utca 1 w659900589
Harcsa utca 1 w116801412
Hargita utca 1 w14879681
Harmat utca 1 w293932072
Hársfa utca 1 w293932073
Határ út 1 w505073960
Hegyalja utca 6 w635673477,w26656536,w402178058,w493310183,w402178057,w27178601
Holló utca 1 w27178819
Iparos utca 1 w27178472
Iskola utca 1 w27178727
Jankovics utca 1 w27056080
János utca 1 w27178870
Jókai Mór utca 1 w115733017
József Attila utca 7 w299963339,w8024402,w32613034,w424538545,w8026730,w228241336,w474111889
Juhar utca 1 w740629246
Kacsa utca 1 w612385960
Kahl am Main sétány 1 w492858402
Kakukkfű köz 1 w755635244
Kakukk utca 1 w809451476
Kálvária utca 5 w429377133,w27179012,w845323156,w845323157,w845324079
Kamilla utca 2 w386843839,w386843842
Kankalin utca 1 w747133755
Kanonok utca 3 w549360858,w27056128,w549360855
Kántor utca 2 w549360844,w549360865
Káplán utca 1 w27056122
Kecskés köz 1 w442026850
Kedves utca 3 w525347800,w525347801,w26654264
Kék Duna utca 1 w27056164
Kereszt utca 1 w27178850
Kertész utca 1 w27056125
Kert utca 5 w910586565,w27178476,w887431323,w910327542,w910327348
Keskeny utca 1 w48425768
Keszeg utca 1 w228246336
Kikerics utca 1 w809181594
Kilátó utca 1 w442027139
Kinizsi Pál utca 1 w27178067
Kispap utca 1 w207078909
Klinger Henrik utca 2 w27056179,w744913534
Klisovác utca 9 w826190664,w493310185,w400051049,w921670849,w420094410,w384645998,w400051046,w921011374,w27178301
Kolónia utca 1 w67238541
Kominka köz 1 w191153241
Kórház utca 5 w299963344,w539504653,w784464998,w26654126,w659181517
Kosbor utca 1 w747133754
Kossuth Lajos utca 1 w27177700
Kovács Lajos utca 1 w27177532
Kőbányai út 4 w380352010,w402927877,w437885783,w27178674
Kőbánya utca 1 w942330702
Kökény utca 1 w27179089
Kömény utca 1 w325752766
Körömvirág köz 1 w559117418
Köves utca 4 w442026328,w442026327,w757068539,w747133757
Kövirózsa utca 1 w809181595
KRESZ park 1 w652509635
KRESz-park 1 w938875211
Lehel utca 1 w27178034
Lejtő utca 3 w402178056,w402178055,w27178567
Levendula utca 2 w786150718,w559136424
Ligeterdő utca 1 w740629247
Liget köz 2 w27178252,w27178243
Liget utca 1 w27178244
Liliom köz 1 w27177820
Liliom utca 1 w207078442
Lovas dűlő 6 w172227822,w857608484,w857608485,w857608487,w942338050,w857608486
Lugas utca 2 w27178458,w493310184
Lupa-szigeti út 14 w8026154,w228241335,w228246330,w228246332,w185100549,w403896368,w155014635,w155014636,w228246333,w228246331,w539504652,w299963345,w960858025,w40268129
M0 északnyugati szektor Plan-A 1 w-7638705
M0 8 w287195561,w616773035,w616773037,w287195562,w702189623,w616880259,w702189630,w309598723
M0 tervezett leágazás 7 w702189626,w702189631,w615284805,w615284804,w135883930,w702189627,w702189628
Magyar utca 3 w943831113,w27178744,w638757313
Máli Péter utca 1 w27056183
Mályva utca 1 w27177616
Mandulás utca 1 w335386229
Márna utca 1 w442028355
Martinovics Ignác utca 3 w685050854,w27178126,w685050859
Márton Áron utca 1 w14879759
Mátyás király utca 1 w27178139
Meggyfa utca 1 w199138471
Meggy utca 2 w335386244,w834619215
Megyeri híd 4 w300483674,w300548419,w25653052,w300483675
Mély utca 3 w60736514,w60734687,w220420887
Menta köz 4 w493337577,w940773251,w889119764,w786150716
Meredek köz 1 w302550627
Meredek utca 1 w293932074
Mező utca 1 w362803588
Ministráns utca 1 w809147078
Munkácsy Mihály utca 1 w27178110
Nádas utca 1 w809448282
Napsugár utca 3 w525347798,w525347799,w26654236
Nárcisz utca 1 w27177747
Nefelejcs köz 1 w27177911
Nefelejcs utca 1 w207078438
Nyitnikék utca 1 w193125965
Óbuda utca 1 w27056108
Omszk park 4 w47044458,w27544055,w47377466,w414249157
Orom utca 3 w172050561,w755533374,w196280133
Ország út 1 w549813807
Ökörszem utca 1 w27178389
Pacsirta utca 1 w293932075
Parlag dűlő 1 w115733029
Patak sor 3 w788057895,w27178869,w788057896
Petőfi Sándor utca 1 w27178122
Petőfi tér 4 w203292954,w203292953,w149811040,w23777899
Pipacs utca 1 w27177784
Platán sor 1 w118683076
Pomázi út 9 w180304796,w318710861,w185100553,w402927878,w222936407,w222936409,w396054283,w396054282,w955312601
Ponty utca 1 w429175583
Postakocsi utca 3 w293932077,w942143798,w826190662
Posta köz 2 w361968551,w27178932
Prés utca 1 w27178531
Puttony utca 1 w27178502
Püspök utca 1 w77810968
Rákóczi Ferenc utca 1 w27178182
Rév utca 3 w40324627,w403890577,w229472395
Ribiszke utca 1 w27179046
Rigó utca 2 w27178818,w940006952
Rozália utca 1 w755635245
Rózsa utca 1 w27177693
Sas utca 1 w27178833
Scholcz Ferenc utca 2 w443820680,w444201342
Sekrestyés utca 3 w72571905,w549360852,w549360849
Sólyom utca 1 w27178810
Som utca 1 w386843840
Sport utca 8 w299962719,w40268132,w47044467,w299962718,w335529761,w947702267,w424538550,w335529760
Sugár utca 1 w27179072
Süllő utca 1 w228253831
Szalonka köz 1 w940998438
Szalonka utca 1 w27178801
Százszorszép utca 1 w398891554
Széchenyi István utca 3 w921694476,w26656411,w685050857
Szeder utca 1 w442026992
Szegély utca 1 w60711919
Szegfű köz 1 w27177979
Szegfű utca 1 w27177615
Szeglet utca 1 w293932078
Szentendrei út 8 w203287353,w308365939,w191577289,w191577290,w222936404,w191579351,w343473818,w220014864
Szent László köz 1 w818666168
Szent László utca 1 w26656389
Szerb köz 1 w191153243
Szérűskert utca 2 w431190428,w199138470
Szirt utca 1 w442029256
Szőlőskert utca 3 w809074630,w809074631,w635673475
Szőlő utca 5 w612210299,w27178518,w635673478,w612206690,w612210584
Szüret utca 4 w27178526,w290670754,w954874680,w954874679
Táncsics Mihály utca 3 w27178705,w937865010,w744913533
Tanító köz 1 w77810966
Tanító utca 3 w492858401,w27056097,w173671545
Taván utca 3 w27178576,w933277096,w940777085
Téglási András utca 1 w381372739
Telkes utca 1 w27178613
Templom utca 5 w27178910,w403911009,w361968550,w429377150,w429377151
Toboz utca 1 w781846949
Tópart utca 1 w711575692
Tó utca 2 w121486421,w662363910
Töltés utca 2 w26654302,w525347797
Tövis utca 1 w203287331
Tulipán utca 3 w525347803,w525347802,w26654250
Tücsök utca 1 w199138522
Tündérvirág utca 1 w659900587
Vadalma utca 1 w839813222
Vadkörte köz 2 w913802826,w913803882
Városhatár utca 1 w27178968
Vasút sor 6 w423209856,w279941539,w67238615,w67238537,w180271170,w360735623
Vincellér utca 1 w27178513
Virág köz 1 w27177874
Virág utca 2 w207078444,w659900590
Víztorony utca 1 w442047447
Wesselényi utca 2 w844632275,w27056079
Zichy Antal utca 1 w936717931
Zöldfa utca 1 w27178773
Zrínyi Ilona utca 1 w26656374
Zsálya utca 1 w493337574