data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Budakalász utcanevek

Budakalász határa JOSM link Budakalász határa térképen Összesen 254db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
1 1 w1089633948
2 1 w1089633949
Ady Endre utca 6 w10928620,w833530446,w833530447,w471840199,w471840197,w471840198
Áfonya utca 1 w27178997
Alsóvár utca 1 w198870081
Apát utca 1 w810234855
Aranyeső utca 1 w492858398
Arany János utca 2 w921694477,w27178195
Árok utca 5 w790026684,w444201341,w396055049,w963399708,w27178889
Árpád utca 2 w887606686,w27178206
Ártér utca 1 w1030666680
Árvácska köz 1 w27177972
Árvácska utca 1 w207078440
Attila utca 1 w27178104
Bagoly utca 1 w193125958
Bánya utca 1 w60734438
Barackos utca 1 w198870080
Barát utca 3 w173671260,w809496838,w299963337
Barbara köz 1 w48425766
Batsányi utca 1 w32568842
Batthyány Lajos utca 1 w27178102
Béke sétány 9 w27177701,w207075944,w207075942,w207075929,w207075938,w207075939,w207075927,w207078439,w220090289
Bem József utca 1 w173854466
Berdó gyalogos tengely 2 w839813224,w839813223
Berdó köz 1 w199138523
Berdó utca 2 w48425765,w48425764
Berkenye utca 1 w505280739
Bethlen Gábor utca 2 w27178132,w403911006
Bimbó utca 1 w27177772
Bocskai István utca 1 w27178046
Bodza utca 1 w27179087
Bokros köz 2 w881414151,w810234857
Bokros utca 1 w27178265
Boróka köz 2 w786150717,w493337575
Bozót utca 1 w27178623
Budai út 13 w505073954,w327990171,w327990169,w191579348,w222936410,w1047679674,w460320702,w26168038,w457044395,w154569034,w471840201,w471840200,w222936414
Budakalászi út 1 w203292955
Búzavirág utca 1 w335386238
Ciklámen utca 5 w27177730,w217513270,w217513272,w219741552,w217513273
Cinege utca 2 w809185928,w293932080
Csalogány utca 2 w27178799,w735162739
Csapás utca 4 w492964980,w360724815,w360724816,w27056162
Csárda utca 1 w293932065
Cseresznyés utca 1 w27179025
Cserje utca 1 w27178399
Csillagvirág utca 1 w659900588
Csott dűlő 1 w199138413
Csuka utca 2 w403890576,w429175584
Damjanich utca 3 w448562327,w448562328,w149811041
Deák Ferenc utca 1 w27178013
Dévér utca 1 w228015856
Diófa utca 2 w27178741,w448562329
Dobó István utca 1 w27178054
Dolinai utca 4 w755536171,w857710069,w755533375,w27178608
Dombhát utca 1 w293932066
Domb utca 5 w910326990,w27178442,w910329051,w910329627,w453793158
Duna sétány 14 w40324629,w297507795,w506439360,w943898167,w952270927,w332720686,w263658173,w294418129,w525347796,w952270928,w40324628,w294418131,w943898166,w506439374
Éger utca 1 w231161989
Egres utca 1 w941963914
Erdőhát utca 16 w595432001,w1213884707,w595431989,w1134143531,w595431985,w595431988,w595431986,w595431990,w595431984,w595431993,w595431987,w595431997,w878531465,w595432000,w595431991,w27178459
Fácán köz 1 w273073703
Fácán utca 1 w193125962
Fagyal utca 1 w27179094
Fecske utca 1 w27178804
Felsővár utca 3 w444422553,w444422552,w27178708
Fél utca 1 w293932068
Fenyves utca 4 w781846940,w1210009298,w391942747,w1210009297
Fészek utca 1 w942342236
Folyóka utca 3 w942109233,w60734473,w442025268
Füge köz 1 w27179031
Fürj utca 1 w431112711
Füves utca 1 w293932069
Galagonya köz 1 w1153135860
Galagonya utca 1 w48425763
Galamb utca 1 w27178826
Gasztro sétány 1 w821794149
Gátőr utca 2 w26654152,w784464996
Gát utca 9 w784464997,w303014174,w958460787,w303014175,w26654124,w850005422,w303014173,w850005421,w303013083
Gém utca 1 w293932071
Gerinc utca 5 w444422550,w444420520,w733486034,w27178951,w444420521
Golgota utca 1 w27179016
Gyár utca 1 w293932070
Gyöngyvirág utca 1 w26654221
Gyümölcs köz 1 w198870077
Gyümölcs utca 2 w444420518,w27178986
Hajnalka utca 1 w27177795
Harangvirág utca 1 w659900589
Harcsa utca 1 w116801412
Hargita utca 1 w14879681
Harmat utca 1 w293932072
Hársfa utca 1 w293932073
Határ út 1 w505073960
Hegyalja utca 7 w26656536,w27178601,w635673477,w402178057,w1014069157,w493310183,w402178058
Holló utca 3 w27178819,w32568841,w32568840
Iparos utca 1 w27178472
Iskola utca 1 w27178727
Jankovics utca 1 w27056080
János utca 1 w27178870
Jókai Mór utca 2 w115733017,w1047093553
József Attila utca 10 w299963339,w1135485212,w1135485215,w1135485216,w424538545,w8026730,w474111889,w228241336,w8024402,w32613034
Juhar utca 1 w740629246
Kacsa utca 1 w612385960
Kahl am Main sétány 1 w492858402
Kakukkfű köz 1 w755635244
Kakukk utca 1 w809451476
Kálvária utca 6 w845323156,w27179012,w845324079,w845323157,w444420517,w429377133
Kamilla utca 3 w1134143534,w386843839,w386843842
Kankalin utca 1 w747133755
Kanonok utca 3 w27056128,w549360858,w549360855
Kántor utca 3 w549360865,w1101297725,w549360844
Káplán utca 1 w27056122
Kecskés köz 1 w442026850
Kedves utca 3 w525347800,w525347801,w26654264
Kék Duna utca 1 w27056164
Kereszt utca 1 w27178850
Kertész utca 1 w27056125
Kert utca 5 w887431323,w910327542,w910327348,w910586565,w27178476
Keskeny utca 1 w48425768
Keszeg utca 1 w228246336
Kikerics utca 1 w809181594
Kilátó utca 1 w442027139
Kinizsi Pál utca 1 w27178067
Kispap utca 1 w207078909
Klinger Henrik utca 2 w27056179,w744913534
Klisovác utca 12 w400051046,w826190664,w921670849,w921011374,w1134145088,w27178301,w1043475491,w400051049,w1043475490,w493310185,w420094410,w384645998
Kolónia utca 2 w67238541,w1208999050
Kominka köz 3 w1182934861,w191153241,w1182934859
Kórház utca 4 w539504653,w299963344,w659181517,w784464998
Kosbor utca 1 w747133754
Kossuth Lajos utca 1 w27177700
Kovács Lajos utca 1 w27177532
Kőbányai út 9 w380352010,w437885783,w1021621091,w402927877,w1047787019,w1047787020,w1047787018,w1043475488,w27178674
Kőbánya utca 1 w942330702
Kökény utca 1 w27179089
Kömény utca 1 w325752766
Körömvirág köz 1 w559117418
Köves utca 5 w442026327,w757068539,w442026328,w747133757,w1096731617
Kövirózsa utca 1 w809181595
Lehel utca 1 w27178034
Lejtő utca 5 w27178567,w402178055,w1047067157,w402178056,w1047067156
Levendula utca 4 w936733695,w786150718,w559136424,w1134143533
Ligeterdő utca 1 w740629247
Liget köz 2 w27178252,w27178243
Liget utca 1 w27178244
Liliom köz 1 w27177820
Liliom utca 1 w207078442
Lovas dűlő 6 w857608487,w857608484,w942338050,w857608485,w172227822,w857608486
Lugas utca 2 w27178458,w493310184
Lupa-szigeti út 15 w228246333,w403896368,w155014635,w185100549,w228246332,w228246330,w228241335,w155014636,w8026154,w228246331,w299963345,w539504652,w1122509960,w40268129,w960858025
M0 északnyugati szektor Plan-A 1 w-7638705
M0 1 w702189626
Magyar utca 3 w27178744,w638757313,w943831113
Máli Péter utca 1 w27056183
Mályva utca 1 w27177616
Mandulás utca 1 w335386229
Márna utca 1 w442028355
Martinovics Ignác utca 3 w27178126,w685050854,w685050859
Márton Áron utca 1 w14879759
Mátyás király utca 1 w27178139
Meggyfa utca 1 w199138471
Meggy utca 2 w834619215,w335386244
Megyeri híd 4 w300548419,w300483674,w300483675,w25653052
Mély utca 3 w60736514,w60734687,w220420887
Menta köz 4 w940773251,w786150716,w889119764,w493337577
Meredek köz 1 w302550627
Meredek utca 1 w293932074
Mező utca 1 w362803588
Ministráns utca 1 w809147078
Munkácsy Mihály utca 1 w27178110
Nádas utca 1 w809448282
Napsugár utca 3 w525347798,w26654236,w525347799
Nárcisz utca 1 w27177747
Nefelejcs köz 1 w27177911
Nefelejcs utca 1 w207078438
Nyitnikék utca 1 w193125965
Óbuda utca 2 w1047788636,w27056108
Omszk park 5 w27544055,w47377466,w1076660037,w47044458,w414249157
Orom utca 4 w172050561,w1047653520,w755533374,w196280133
Ország út 1 w549813807
Ökörszem utca 1 w27178389
Pacsirta utca 1 w293932075
Parlag dűlő 1 w115733029
Patak sor 3 w27178869,w788057896,w788057895
Petőfi Sándor utca 1 w27178122
Petőfi tér 7 w1043475486,w149811040,w23777899,w1043473831,w1043475485,w203292953,w203292954
Pipacs utca 1 w27177784
Platán sor 1 w118683076
Pomázi út 9 w402927878,w396054282,w185100553,w318710861,w955312601,w396054283,w180304796,w222936407,w222936409
Ponty utca 1 w429175583
Postakocsi utca 3 w826190662,w942143798,w293932077
Posta köz 2 w27178932,w361968551
Prés utca 1 w27178531
Puttony utca 1 w27178502
Püspök utca 1 w77810968
Rákóczi Ferenc utca 1 w27178182
Rév utca 3 w229472395,w40324627,w403890577
Ribiszke utca 2 w381954780,w27179046
Rigó utca 2 w27178818,w940006952
Rozália utca 1 w755635245
Rózsa utca 1 w27177693
Sas utca 1 w27178833
Scholcz Ferenc utca 2 w443820680,w444201342
Sekrestyés utca 3 w549360852,w549360849,w72571905
Sólyom utca 1 w27178810
Som utca 2 w386843840,w1134143532
Sport utca 8 w299962719,w335529760,w424538550,w40268132,w947702267,w47044467,w299962718,w335529761
Sugár utca 1 w27179072
Süllő utca 1 w228253831
Szalonka köz 1 w940998438
Szalonka utca 1 w27178801
Százszorszép utca 1 w398891554
Széchenyi István utca 3 w26656411,w685050857,w921694476
Szeder utca 1 w442026992
Szegély utca 1 w60711919
Szegfű köz 1 w27177979
Szegfű utca 1 w27177615
Szeglet utca 1 w293932078
Szentendrei út 9 w1047786649,w308365939,w343473818,w222936404,w191577289,w191577290,w203287353,w191579351,w220014864
Szent László köz 1 w818666168
Szent László utca 1 w26656389
Szerb köz 1 w191153243
Szérűskert utca 2 w431190428,w199138470
Szirt utca 1 w442029256
Szőlőskert utca 4 w806329842,w809074630,w809074631,w635673475
Szőlő utca 5 w612210584,w635673478,w27178518,w612206690,w612210299
Szüret utca 4 w27178526,w290670754,w954874680,w954874679
Táncsics Mihály utca 4 w744913533,w27178705,w431644507,w937865010
Tanító köz 1 w77810966
Tanító utca 3 w27056097,w173671545,w492858401
Taván utca 3 w933277096,w27178576,w940777085
Téglási András utca 1 w381372739
Telkes utca 1 w27178613
Templom utca 5 w429377150,w403911009,w429377151,w361968550,w27178910
Toboz utca 1 w781846949
Tópart utca 1 w711575692
Tó utca 2 w121486421,w662363910
Töltés utca 2 w525347797,w26654302
Tövis utca 1 w203287331
Tulipán utca 3 w525347802,w26654250,w525347803
Tücsök utca 1 w199138522
Tündérvirág utca 1 w659900587
Vadalma utca 1 w839813222
Vadkörte köz 2 w913803882,w913802826
Városhatár utca 1 w27178968
Vasút sor 10 w1099052710,w360735624,w360735625,w67238615,w423209856,w180271170,w67238537,w954625965,w360735623,w279941539
Vincellér utca 1 w27178513
Virág köz 1 w27177874
Virág utca 2 w207078444,w659900590
Víztorony utca 1 w442047447
Wesselényi utca 2 w844632275,w27056079
Zichy Antal utca 1 w936717931
Zöldfa utca 1 w27178773
Zrínyi Ilona utca 1 w26656374
Zsálya utca 1 w493337574