data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Budakalász utcanevek

Budakalász határa JOSM link Budakalász határa térképen Összesen 234db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
0-24 önkiszolgáló 1 w830764828
Ady Endre utca 7 w833530447,w10928620,w423209856,w471840197,w471840198,w471840199,w833530446
Áfonya utca 2 w27178997,w444420519
Alsóvár utca 1 w198870081
Aranyeső utca 1 w492858398
Arany János utca 2 w921694477,w27178195
Árok utca 4 w396055049,w790026684,w27178889,w444201341
Árpád utca 2 w887606686,w27178206
Ártér utca 2 w231161985,w853415775
Árvácska utca 1 w207078440
Attila utca 1 w27178104
Bagoly utca 1 w193125958
Bánya utca 1 w60734438
Barackos utca 1 w198870080
Barát utca 2 w173671260,w299963337
Barbara köz 1 w48425766
Batsányi utca 1 w32568842
Batthyány Lajos utca 1 w27178102
Béke sétány 7 w207075942,w207075944,w207075938,w27177701,w207078439,w220090289,w207075927
Bem József utca 1 w173854466
Berdó gyalogos tengely (megvalósulás előtt áll) 1 w839813224
Berdó gyalogos tengely (tervezett) 1 w839813223
Berdó utca 3 w444420517,w48425765,w48425764
Berkenye utca 1 w505280739
Bethlen Gábor utca 2 w27178132,w403911006
Bimbó utca 1 w27177772
Bocskai István utca 1 w27178046
Bodza utca 1 w27179087
Bokros köz 1 w881414151
Bokros utca 1 w27178265
Boróka utca 2 w493337575,w786150717
Bozót utca 1 w27178623
Budai út 12 w457044395,w222936414,w222936410,w26168038,w471840200,w471840201,w191579348,w327990169,w505073954,w327990171,w154569034,w460320702
Budakalászi út 1 w203292955
Búzavirág utca 1 w335386238
Ciklámen utca 5 w217513272,w27177730,w219741552,w217513270,w217513273
Cinege utca 2 w293932080,w809185928
Csalogány utca 2 w27178799,w735162739
Csapás utca 4 w360724816,w360724815,w27056162,w492964980
Csárda utca 1 w293932065
Cseresznyés utca 1 w27179025
Cserje utca 1 w27178399
Csillagvirág utca 1 w659900588
Csott dűlő 1 w199138413
Damjanich utca 3 w149811041,w448562327,w448562328
Deák Ferenc utca 1 w27178013
Dévér utca 1 w228015856
Diófa utca 2 w448562329,w27178741
Dobó István utca 1 w27178054
Dolinai utca 4 w857710069,w27178608,w755533375,w755536171
Dombhát utca 1 w293932066
Domb utca 5 w453793158,w910329051,w910329627,w27178442,w910326990
Duna sétány 10 w40324628,w332720686,w297507795,w506439360,w263658173,w294418129,w294418131,w40324629,w506439374,w525347796
Erdőhát utca 14 w595431991,w595432001,w595432000,w595431987,w595431997,w595431988,w878531465,w595431985,w595431993,w595431990,w595431984,w595431989,w27178459,w595431986
Fácán utca 1 w193125962
Fagyal utca 1 w27179094
Fecske utca 1 w27178804
Felsővár utca 3 w444422553,w27178708,w444422552
Fél utca 1 w293932068
Fenyves utca 2 w781846949,w391942747
Folyóka utca 2 w60734473,w442025268
Fürj utca 1 w431112711
Füves utca 1 w293932069
Galagonya utca 1 w48425763
Galamb utca 1 w27178826
Gasztro sétány 1 w821794149
Gátőr utca 2 w784464996,w26654152
Gát utca 8 w303014174,w26654124,w784464997,w303013083,w303014173,w303014175,w850005421,w850005422
Gém utca 1 w293932071
Gerinc utca 5 w27178951,w444422550,w733486034,w444420521,w444420520
Golgota utca 1 w27179016
Gyár utca 1 w293932070
Gyöngyvirág utca 1 w26654221
Gyümölcs köz 1 w198870077
Gyümölcs utca 2 w444420518,w27178986
Hajnalka utca 1 w27177795
Harcsa utca 1 w116801412
Hargita utca 1 w14879681
Harmat utca 1 w293932072
Hársfa utca 1 w293932073
Határ utca 1 w27178968
Határ út 1 w505073960
Hegyalja utca 6 w26656536,w493310183,w27178601,w402178058,w402178057,w635673477
Holló utca 1 w27178819
Iparos utca 1 w27178472
Iskola utca 1 w27178727
Ivó köz 1 w747133754
Jankovics utca 1 w27056080
János utca 1 w27178870
Jókai Mór utca 1 w115733017
József Attila utca 7 w228241336,w8024402,w474111889,w424538545,w32613034,w8026730,w299963339
Kacsa utca 1 w612385960
Kahl am Main sétány 1 w492858402
Kakukkfű köz 1 w755635244
Kakukk utca 1 w809451476
Kálvária utca 5 w27179012,w845324079,w429377133,w845323156,w845323157
Kamilla utca 2 w386843842,w386843839
Kankalin utca 1 w747133755
Kanonok utca 3 w27056128,w549360855,w549360858
Kántor utca 2 w549360865,w549360844
Káplán utca 1 w27056122
Kecskés köz 1 w442026850
Kedves utca 3 w525347800,w525347801,w26654264
Kék Duna utca 1 w27056164
Kereszt utca 1 w27178850
Kertész utca 1 w27056125
Kert utca 5 w910327542,w910327348,w27178476,w887431323,w910586565
Keskeny utca 1 w48425768
Kikerics utca 1 w809181594
Kilátó utca 1 w442027139
Kinizsi Pál utca 1 w27178067
Kispap utca 2 w809147078,w207078909
Klinger Henrik utca 2 w27056179,w744913534
Klisovác utca 9 w493310185,w921670849,w27178301,w400051049,w826190664,w921011374,w400051046,w384645998,w420094410
Kolónia utca 1 w67238541
Kominka köz 1 w191153241
Kórház utca 5 w539504653,w659181517,w26654126,w784464998,w299963344
Kossuth Lajos utca 1 w27177700
Kovács Lajos utca 1 w27177532
Kőbányai út 4 w27178674,w437885783,w402927877,w380352010
Kökény utca 1 w27179089
Kömény utca 1 w325752766
Körömvirág köz 1 w559117418
Köves utca 4 w757068539,w442026328,w442026327,w747133757
Kövirózsa utca 1 w809181595
Lehel utca 1 w27178034
Lejtő utca 3 w402178055,w402178056,w27178567
Levendula utca 2 w559136424,w786150718
lezárt út 1 w781535536
Liget köz 2 w27178252,w27178243
Liget utca 1 w27178244
Liliom köz 1 w27177820
Liliom utca 1 w207078442
Lugas utca 2 w493310184,w27178458
Lupa-szigeti út 13 w228246331,w8026154,w228241335,w228246330,w185100549,w403896368,w228246332,w155014635,w228246333,w155014636,w40268129,w539504652,w299963345
M0 északnyugati szektor Plan-A 1 w-7638705
M0 8 w702189630,w287195562,w702189623,w616880259,w287195561,w616773035,w616773037,w309598723
M0 tervezett leágazás 7 w702189627,w702189628,w702189631,w615284804,w702189626,w135883930,w615284805
Magyar utca 2 w638757313,w27178744
Máli Péter utca 1 w27056183
Mályva utca 1 w27177616
Mandulás utca 1 w335386229
Márna utca 1 w442028355
Martinovics Ignác utca 3 w27178126,w685050854,w685050859
Márton Áron utca 1 w14879759
Mátyás király utca 1 w27178139
Meggyfa utca 1 w199138471
Meggy utca 2 w335386244,w834619215
Megyeri híd 4 w300483674,w300548419,w300483675,w25653052
Mély utca 3 w60736514,w220420887,w60734687
Menta köz 3 w493337577,w786150716,w889119764
Meredek köz 1 w302550627
Meredek utca 1 w293932074
Mező utca 1 w362803588
Munkácsy Mihály utca 1 w27178110
Nádas utca 1 w809448282
Napsugár utca 3 w525347798,w26654236,w525347799
Nárcisz utca 1 w27177747
Nefelejcs utca 1 w207078438
Nyitnikék utca 1 w193125965
Óbuda utca 1 w27056108
Omszk park 4 w47044458,w27544055,w47377466,w414249157
Orom utca 3 w196280133,w755533374,w172050561
Országút utca 1 w549813807
Ökörszem utca 1 w27178389
Pacsirta utca 1 w293932075
Parlag dűlő 1 w115733029
Patak sor 3 w788057896,w788057895,w27178869
Petőfi Sándor utca 1 w27178122
Petőfi tér 4 w203292954,w203292953,w23777899,w149811040
Pipacs utca 1 w27177784
Platán sor 1 w118683076
Pomázi út 8 w185100553,w222936409,w222936407,w318710861,w402927878,w396054282,w180304796,w396054283
Ponty utca 1 w429175583
Postakocsi utca 2 w293932077,w826190662
Posta köz 2 w27178932,w361968551
Prés utca 1 w27178531
Puttony utca 1 w27178502
Püspök utca 1 w77810968
Rákóczi Ferenc utca 1 w27178182
Rév utca 3 w403890577,w40324627,w229472395
Ribiszke utca 1 w27179046
Rigó utca 1 w27178818
Rozália utca 1 w755635245
Rózsa utca 1 w27177693
Sas utca 1 w27178833
Scholcz Ferenc utca 2 w444201342,w443820680
Sekrestyés utca 3 w549360849,w72571905,w549360852
Sólyom utca 1 w27178810
Som utca 1 w386843840
Sport utca 7 w299962719,w40268132,w424538550,w335529760,w335529761,w299962718,w47044467
Sugár utca 1 w27179072
Süllő utca 1 w228253831
Szalonka utca 1 w27178801
Százszorszép utca 1 w398891554
Széchenyi István utca 3 w685050857,w26656411,w921694476
Szeder utca 1 w442026992
Szegély utca 1 w60711919
Szegfű utca 1 w27177615
Szeglet utca 1 w293932078
Szentendrei út 8 w308365939,w220014864,w343473818,w191577289,w203287353,w191577290,w222936404,w191579351
Szent László köz 1 w818666168
Szent László utca 1 w26656389
Szerb köz 1 w191153243
Szérűskert utca 2 w431190428,w199138470
Szirt utca 1 w442029256
Szőlőskert utca 3 w809074631,w635673475,w809074630
Szőlő utca 5 w612210584,w612210299,w635673478,w27178518,w612206690
Szüret utca 2 w290670754,w27178526
Táncsics Mihály utca 2 w744913533,w27178705
Tanító utca 4 w27056097,w77810966,w492858401,w173671545
Taván utca 1 w27178576
Téglási András utca 1 w381372739
Telkes utca 1 w27178613
Templom utca 5 w403911009,w429377151,w27178910,w429377150,w361968550
Tópart utca 1 w711575692
Tó utca 1 w121486421
Töltés utca 2 w26654302,w525347797
Tövis utca 1 w203287331
Tulipán utca 3 w525347802,w525347803,w26654250
Tücsök utca 1 w199138522
Tündérvirág utca 1 w659900587
Vadalma utca 1 w839813222
Vadkörte köz 2 w913802826,w913803882
Vasút sor 5 w180271170,w67238615,w279941539,w360735623,w67238537
Vincellér utca 1 w27178513
Virág köz 1 w27177874
Virág utca 2 w207078444,w659900590
Víztorony utca 1 w442047447
Vörösbegy utca 1 w273073703
Wesselényi utca 2 w844632275,w27056079
Zöldfa utca 1 w27178773
Zrínyi Ilona utca 1 w26656374
Zsálya utca 1 w493337574