data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév és a névtelen utak.
Település

Berettyóújfalu utcanevek

Berettyóújfalu határa JOSM link Berettyóújfalu határa térképen
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 1 w219013574
Agancs utca 3 w219003960,w219003961,w219003962
Akácos utca 1 w218986772
Alkotmány utca 1 w219029609
Aradi utca 1 w219029610
Arany János utca 1 w219003963
Árpád utca 2 w219004047,w219004048
Attila utca 1 w23560090
Babits Mihály utca 1 w219013575
Bajcsy-Zsilinszky utca 3 w219003964,w219003965,w336886623
Bajza utca 1 w219003966
Balassi Bálint utca 1 w219013576
Bánk bán utca 1 w219013585
Barcsay utca 1 w219003967
Bartók Béla utca 1 w219013577
Báthori utca 2 w219003980,w219003979
Batsányi János utca 1 w171224012
Batthyány utca 1 w219003968
Béke utca 1 w171224014
Bem tér 1 w219003969
Bem utca 3 w219003971,w219003970,w219003972
Benczúr Gyula utca 1 w219013578
Bercsényi utca 2 w219013579,w219003973
Berzsenyi Dániel utca 1 w219013580
Bessenyei utca 2 w219003975,w219003974
Bethlen Gábor utca 1 w219013581
Bihari utca 1 w219013582
Blaha Lujza utca 1 w219029611
Bocskai utca 1 w219003976
Botond utca 1 w219013583
Budai Nagy Antal utca 2 w219003978,w219003977
Csalogány utca 1 w218986773
Csikász utca 1 w219029612
Csillag utca 2 w219003981,w219013587
Csokonai utca 2 w219003983,w219003982
Csónak utca 4 w341144653,w341144654,w219029616,w341144652
Damjanich utca 1 w219003984
Deák Ferenc utca 1 w219003985
Déryné utca 1 w219029617
Diófa utca 2 w219013591,w219003986
Dobó utca 1 w219003987
Dózsa György utca 3 w338325278,w338325280,w219004050
Egressy Béni utca 1 w219013592
Eötvös utca 1 w291188539
Erkel Ferenc utca 1 w219013595
Esze Tamás utca 1 w219003988
Fazekas Mihály utca 1 w219013604
Fekete Borbála utca 1 w58060454
Földesi út 5 w218986775,w171224016,w294584189,w294584190,w218986774
Füzes utca 1 w286664944
Gábor Áron utca 1 w219003991
Gyulai Pál utca 1 w219003990
Hadik utca 3 w405719583,w219003992,w405719584
Hajdú utca 3 w219013606,w219013611,w219013608
Halász utca 1 w219029619
Hársfa utca 1 w286664945
Határ utca 1 w219029621
Herpály utca 1 w219003993
Hétvezér utca 2 w336828705,w219013613
Honvéd utca 2 w218986777,w218986776
Hullám utca 1 w219029623
Hunyadi utca 1 w219003994
Huszár Mátyás utca 1 w219003995
Illyés Gyula utca 1 w219013616
Irinyi utca 1 w219029625
Jászai Mari utca 1 w219013622
Jegyzőkert utca 2 w219013618,w219013589
Jókai utca 1 w219003996
József Attila utca 2 w219003998,w219003997
Juhász Gyula utca 1 w219013621
Kádár vitéz utca 7 w219013634,w219013635,w219013633,w511156170,w338325281,w219013632,w336886624
Kálvin tér 2 w336828706,w219004005
Katona József utca 1 w219013623
Kazinczy utca 1 w219013624
Kerekes Gyula utca 1 w219003999
Keresztesi út 7 w32432062,w294584191,w294584196,w294584193,w294584194,w294584195,w294584192
Kereszt utca 1 w405719586
Kert utca 2 w219013626,w219013625
Keskeny utca 2 w219004000,w405719587
Kinizsi utca 1 w219004001
Kisfaludy utca 1 w219004002
Kiss János utca 1 w219013628
Klapka utca 1 w219004003
Kodály Zoltán utca 1 w219013629
Kodomány utca 1 w219029626
Kölcsey utca 1 w219013636
Körösi Csoma Sándor utca 1 w219013638
Körös utca 1 w219013637
Kossuth utca 4 w219004004,w286973539,w219533570,w23560088
Kosztolányi utca 1 w219029628
Köztársaság utca 3 w219013639,w219013640,w511156171
Kréta köz 1 w219013630
Krúdy Gyula utca 1 w219013631
Ladik utca 1 w219029629
Lehel utca 1 w219004007
Lenkei utca 1 w219004008
Liszt ferenc utca 1 w405719588
Liszt Ferenc utca 1 w219029630
Lőtér utca 1 w232552297
M4 1 w324747221
Madarász utca 1 w219029631
Magyar utca 1 w219013641
Makó István utca 1 w219029632
Malom utca 1 w219013642
Maros utca 1 w219013643
Mártírok utca 1 w219004013
Mátyás utca 1 w219013644
Mikes Kelemen utca 1 w219004010
Mikszáth utca 1 w219004011
Millenium utca 1 w219013692
Móra Ferenc utca 1 w219013645
Móricz Zsigmond utca 1 w219013646
Morotva utca 2 w219029633,w341142916
Munkácsy utca 1 w219004012
Nadányi Zoltán utca 2 w341144655,w219029635
Nadasdy utca 1 w219004014
Nádor utca 1 w219013652
Nagy Sándor utca 2 w219004015,w219004016
Nagyváradi utca 2 w219013647,w23560093
Nefelejcs utca 1 w171224013
Népliget utca 3 w219013655,w336886625,w219013653
Nyáras utca 1 w219013648
Nyárfa utca 2 w219013651,w219013650
Oláh Zsigmond utca 1 w219013656
Ölyvös utca 1 w219029667
Pákász utca 1 w219029636
Petőfi utca 1 w219004017
Radnóti Miklós utca 1 w219004018
Rákóczi utca 1 w219004019
Révész utca 1 w219029640
Rozgonyi utca 1 w219029638
Rózsa utca 1 w218986778
Salamon Béla utca 1 w219004020
Semmelweis utca 1 w286636816
Sinka István utca 4 w219004022,w219004038,w286642299,w219004039
Sport utca 2 w219029643,w219029641
Szabadság utca 2 w219013657,w219004023
Szabó Pál utca 1 w219013658
Szalárdi János utca 1 w219013659
Széchenyi utca 2 w215137717,w336886626
Szegfű utca 1 w219029644
Szemere utca 1 w219004024
Szent István tér 1 w219004025
Szigligeti utca 1 w219013660
Szillér utca 1 w219013661
Szinyei utca 1 w219004026
Szőkő utca 1 w219013662
Szondi utca 1 w219004027
Táncsics Mihály utca 1 w219013669
Táncsics tér 3 w219013672,w219013670,w219013671
Tarcsai utca 2 w219013663,w219013664
Tardy út 2 w296260558,w219004028
Tárogató utca 1 w219004032
Tavasz körút 3 w219013665,w296260559,w219013666
Temesvári utca 2 w219029648,w219029646
Temető utca 1 w219004029
Thököly utca 1 w219004030
Tinódi utca 1 w219029649
Tóhát utca 1 w219029651
Toldi Miklós utca 3 w219013667,w336886627,w219013668
Tompa Mihály utca 1 w219004031
Török Bálint utca 1 w219013673
Tóth Árpád utca 1 w171224015
Váci Mihály utca 1 w219004034
Vadaskert utca 1 w219013674
Vadász utca 1 w219029653
Vágóhíd utca 1 w215137716
Vajda János utca 1 w219013675
Vass Jenő utca 1 w219004033
Vasút utca 2 w268013208,w219013676
Vécsey utca 1 w219013677
Wesselényi utca 1 w219004035
Zöldfa utca 1 w171224019
Zrínyi utca 1 w219004036
647 w405719705,w405719609,w405719646,w405719645,w405719669,w405719602,w405719695,w405719673,w336828710,w234977920,w405719699,w405719627,w405719714,w234977917,w204662158,w405719656,w286973527,w286973526,w405719604,w336828712,w405719622,w405719592,w405719638,w405719700,w405719717,w286982942,w405719719,w405719674,w405719725,w405719703,w405719696,w219004046,w234977923,w234977931,w405719683,w219004042,w405719676,w219004045,w219013687,w219013683,w286982941,w286982936,w219004043,w405719637,w405719615,w286667905,w286642298,w219004037,w286973525,w405719707,w405719659,w405719600,w405719692,w405719687,w294584298,w204662151,w204716646,w405719649,w405719709,w204662150,w530650901,w218986780,w219013688,w268007272,w286973529,w232552294,w232552275,w232552301,w232552276,w23560212,w171224020,w218986793,w294584286,w218986784,w218986800,w294584253,w171224017,w489650721,w294584358,w265879689,w294584215,w265879690,w204662159,w204662154,w204662156,w490595791,w490595792,w490595797,w490595795,w204716640,w294584212,w294584255,w294584235,w530650900,w530650899,w489650707,w198844723,w198844794,w294584338,w198844765,w198844622,w198844655,w198844653,w198844736,w198844621,w216213082,w198844602,w218986790,w198844725,w198844732,w198844594,w218986801,w216213081,w198844624,w405719652,w296260556,w296260557,w341142918,w219013694,w231960450,w232036370,w232036393,w232036385,w232036376,w291188536,w231960431,w219013695,w235321953,w231960447,w231960422,w231960436,w232036364,w231960440,w341144657,w219029659,w232036363,w232036375,w232036377,w405719641,w286669631,w232036389,w219013697,w58060455,w291188527,w219013690,w291192322,w291188532,w293820590,w268008190,w268008189,w293820588,w293820589,w228345016,w268013468,w284727159,w284727158,w284727160,w284727161,w219013684,w268013650,w219013678,w228367404,w219013691,w219013679,w228367405,w219013682,w219013686,w336886631,w219013681,w232036372,w232036367,w232036369,w232036392,w204716631,w25965260,w25965259,w294584303,w232036371,w232036361,w232036366,w336886621,w204716632,w232036390,w294584319,w294584277,w294584313,w232552252,w294584334,w232552272,w232036378,w232036365,w405849017,w232552255,w232552286,w511156172,w511156173,w291188534,w228049112,w228049105,w336886629,w336886635,w228049118,w228049114,w286641396,w228049108,w291188540,w228049111,w228049099,w286635274,w336886636,w228049115,w286621038,w286621039,w286621037,w291188525,w291188523,w291188538,w286822678,w286666991,w286667217,w286667690,w268014477,w291188529,w286667218,w291192321,w291192323,w291188535,w286635276,w336828718,w286635275,w228049102,w219013693,w286661898,w228049113,w336886633,w336886639,w228049098,w228049110,w228049106,w291188522,w286662364,w336886630,w286653799,w286654181,w307005520,w286653993,w286653992,w379704377,w291188526,w286653797,w286666472,w286668446,w291188528,w219004041,w228049100,w291188521,w224898096,w286660805,w286660806,w296260560,w284728249,w511156158,w511156157,w286639761,w511156162,w511156159,w511156160,w219004049,w511156161,w286639764,w286665654,w286666675,w286666674,w286666673,w307010325,w307010324,w232552300,w286637430,w286637431,w286637432,w286637428,w511156169,w286661245,w286637429,w286657851,w286636819,w286637104,w286636820,w232552273,w286657853,w232552269,w219004044,w294584271,w232552249,w232552281,w294584357,w286642490,w232552258,w232552289,w232552290,w232552298,w232552299,w232552295,w219013680,w23560217,w27826144,w23560187,w242692137,w224897640,w23560143,w291188524,w23560195,w25965237,w218986781,w218986792,w218986786,w23560199,w23560205,w218986795,w232552287,w219004040,w294584268,w232552266,w219533572,w218986796,w171224018,w218986797,w218986791,w218986799,w218986798,w218986789,w218986782,w218986788,w218986802,w218986785,w218986787,w232552261,w286973534,w204662153,w204662155,w232552291,w232552293,w232552282,w232552296,w232552279,w232552284,w232552283,w405849012,w232552288,w204662152,w232552278,w232552264,w232552274,w204662157,w232552292,w232552285,w232036380,w405849038,w405849029,w232437249,w405848998,w405849033,w232552277,w405849027,w232437163,w232437246,w218986794,w527027252,w218986783,w527056283,w527056282,w198844695,w198844642,w198844715,w198844656,w405849016,w405849014,w198844601,w198635438,w198844666,w198844596,w198844758,w198844738,w198844607,w405848994,w405849018,w405848995,w405849007,w405849011,w405849008,w293053498,w198844644,w137052062,w318294803,w198635439,w232036391,w232036368,w336886638,w489650719,w232036379,w489650720,w235642691,w235642671,w294584320,w221820417,w221820419,w265879688,w265879687,w221820416,w221820415,w294584311,w294584213,w490595775,w294584333,w294584233,w294584296,w268005641,w489650737,w489650738,w204716649,w204716633,w221820414,w300771716,w306029883,w23559899,w405544729,w408531117,w405719629,w306167022,w306167044,w405719640,w405719661,w231960442,w110775656,w306095576,w306098614,w405544724,w405544705,w405544733,w306095575,w306029920,w306029836,w306029924,w306029895,w306029863,w306029843,w405544728,w306029931,w306095568,w405544723,w306095579,w306095574,w405544708,w405544699,w306098609,w405544704,w306098617,w405544734,w306095569,w405544718,w405719636,w405719611,w405719644,w405719603,w306098608,w306095577,w405719628,w306098613,w306098612,w306098616,w306098618,w219029666,w306098615,w405719626,w405719691,w231960439,w231960441,w306029845,w232029310,w232029334,w232029339,w232029290,w232029308,w231960443,w231918156,w231960437,w278985607,w231918222,w231918133,w231918223,w231918204,w231918137,w232029297,w232029306,w231918168,w231918203,w306029837,w231960428,w405544703,w306029865,w306029927,w405544731,w231960452,w405544720,w231960426,w405544727,w231960434,w405544742,w231960420,w405544737,w405544721,w58060452,w232029319,w405544741,w231960427,w306098611,w405544740,w231960435,w530677753,w530677752,w530677755,w530677757,w530677754,w530677751,w530677756,w405719613,w306095578,w405719666,w231960449,w231960429,w405719697,w219029661,w228345015,w219029663,w30029850,w23560066,w231960453,w23560061,w219029664,w23560077,w219029656,w23560075,w312585597,w98603754,w43523548,w312590229,w219029660,w341142917,w231960425,w312585600,w231960438,w219029657,w232029347,w312590231,w312585604,w232029327,w294584299,w294584312,w294584236,w294584318,w43523545,w312590230,w312585602,w232036381,w294584274,w294584378,w294584263,w294584295,w232029311,w405544736,w405544716,w405544739,w232029304,w294584230,w294584386,w294584250,w306167042,w306167046,w306167040,w306167024,w306167026,w306167043,w306167033,w306167028,w405719633,w306167047,w405719720,w405719724,w234977932,w405719723,w405719658,w405719657,w405719639,w527056260,w405719679,w489650718,w405719713,w405719599,w405719698,w405719607,w405719688,w405719718,w234977918,w235321679,w338325277,w264392985,w405719680,w405719643,w306167037,w405719672,w405719595,w306167036,w306167035,w405719610,w405719712,w405719623,w405719681,w405719605,w405719664,w405719702,w405719704,w306095572,w306167031,w405719624,w306167041,w405719634,w306098610,w231960444,w231960433,w306095570,w231960418,w291188533,w291188531,w306167029,w306167030,w306167034,w287699040,w291188530,w341144656,w232036374,w306167039,w405719591,w306167023,w232036383,w219013685,w405719677,w219013689
Összesen 174db utcanév