data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév és a névtelen utak.
Település

Berekfürdő utcanevek

Berekfürdő határa JOSM link Berekfürdő határa térképen
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Arany János utca 1 w41224790
Árvácska utca 2 w198082254,w41224791
Avar utca 1 w198082247
Bagoly utca 1 w198082242
Barázda utca 1 w477670067
Berek tér 3 w336506236,w41210204,w504095434
Bogáncs utca 1 w504095427
Búzavirág út 1 w41210013
Búzavirág utca 1 w41210011
Camping utca 3 w41195569,w41211614,w41211618
Csalán utca 1 w198082251
Csepp utca 1 w614483602
Cserháti utca 2 w41216605,w504095425
Dália utca 1 w477669766
Darázs utca 1 w332315526
Eper utca 1 w366870685
Estike utca 1 w504095431
Fátyol utca 1 w504095428
Felhő utca 1 w477670066
Fenyő utca 1 w41216052
Fodor József utca 2 w41209993,w41216001
Fürdő utca 1 w41212033
Gárdonyi Géza utca 1 w361941768
Gerle utca 1 w477669760
Gyöngyvirág utca 1 w366870688
Haraszt utca 1 w198082243
Harmat utca 2 w41216332,w332315530
Határ út 3 w41225397,w41225398,w336506240
Hőforrás köz 1 w504095435
Hortobágyi út 2 w198082236,w336817803
Hóvirág utca 1 w477669762
Ibolya utca 1 w43147807
IV. Béla Király út 1 w41285627
Jácint utca 1 w477669767
Karcagi út 2 w41195722,w504095429
Kócsag utca 1 w614485240
Kökény utca 1 w504095437
Kunhalom utca 4 w43147805,w336506242,w41209994,w332315531
Móricz Zsigmond utca 1 w41210031
Muskátli utca 1 w332315533
Nád utca 1 w332315535
Nagy László utca 2 w41210001,w41260889
Nap utca 1 w614485617
Orgona út 1 w332315536
Orgona utca 1 w41216444
Orgonda út 1 w614484750
Pávai Vajna Ferenc utca 2 w477794523,w41209996
Piac utca 1 w41210208
Radnóti Miklós utca 1 w41210008
Seregély utca 1 w41224792
Sport utca 1 w361941767
Szeder utca 1 w504095439
Szivárvány utca 1 w477156621
Tatárülés utca 1 w43147804
Tó köz 1 w332315528
Tó utca 1 w469670389
Tücsök utca 1 w504095438
Tulipán utca 1 w41225396
Tűzoltó utca 1 w361941766
Váci Mihály utca 2 w41209995,w41224789
Vadgalamb utca 1 w198082261
Vadrózsa utca 1 w198082244
Vadvirág utca 1 w366870686
Veres Péter utca 1 w41195215
Veress Zoltán utca 2 w504095433,w41224793
94 w247647460,w628012021,w628012020,w628012027,w628012026,w247647476,w628012023,w247647481,w247647502,w247647487,w628012028,w247647505,w247647483,w336506248,w41194682,w223571705,w198082255,w504095426,w41210026,w43147806,w198082253,w570935736,w570935735,w586976843,w586976845,w586976844,w563429474,w477669759,w336506259,w41260890,w477758819,w476905159,w477797107,w477797791,w477797669,w477796903,w508836274,w586668231,w586668230,w477796905,w477798363,w479772931,w41260904,w477796327,w198082249,w198082252,w476841303,w483521366,w482827364,w482827363,w198082256,w509218204,w504095436,w477795995,w617797271,w477795914,w480209188,w478709201,w476902485,w41260898,w476903652,w477789209,w477727764,w490435153,w570936137,w477794074,w41195769,w43147896,w477158996,w41209999,w41216346,w336817813,w479031715,w477555761,w336817807,w504095430,w554326970,w554326975,w554326977,w41225525,w554326978,w554326968,w247647489,w204729335,w554326965,w336506262,w554209521,w247647474,w247647426,w247647439,w627983240,w627983239,w247647493,w247647495
Összesen 65db utcanév