data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balmazújváros utcanevek

Balmazújváros határa JOSM link Balmazújváros határa térképen Összesen 169db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
14. sz. Keleti-főcsatorna híd 1 w129829627
16. sz. Keleti-főcsatorna híd 1 w107271890
Ady Endre utca 1 w235415068
Akác köz 1 w235375282
Alsóhát utca 2 w1173372562,w1173372563
Andrásháza 1 w274870853
Arany János utca 1 w333649569
Árpád utca 1 w235375307
Attila utca 1 w235375267
Bakócz tanya 1 w334663121
Bánomkert 1 w284743453
Bartók Béla utca 1 w235415141
Báthory utca 1 w333649572
Batthyány köz 2 w235415120,w235415087
Batthyány utca 1 w235375252
Beke tanya 1 w334663210
Béke utca 1 w235375304
Bem József utca 1 w235375291
Bercsényi utca 1 w235375284
Bethlen Gábor utca 2 w333649571,w333649593
Bimbó köz 2 w236633509,w1189420988
Bocskai köz 1 w235375266
Bocskai utca 1 w236633016
Boglárka utca 1 w235375271
Bolyai János utca 2 w235375270,w333649596
Bordás köz 1 w235375259
Böszörményi utca 8 w1189575822,w1189572533,w1189572535,w1189422375,w1189422374,w1189422373,w333649573,w1189572534
Budai Nagy Antal utca 1 w235375310
Csegei útfél 1 w333652933
Csengő utca 1 w235415127
Csikókert utca 1 w235415112
Csikós utca 1 w592705172
Csokonai utca 1 w235415094
Damjanich utca 1 w334306827
Darassa tanya 1 w334663552
Daru-Csegei út 2 w1105051403,w1024498813
Deák Ferenc utca 1 w334310854
Debreceni utca 9 w333649576,w1189419299,w1189367204,w1000886690,w1000886687,w1000886686,w1000886685,w1189404864,w1189404863
Délibáb utca 2 w235375262,w235375263
Déli sor 1 w235415121
Dely Mátyás utca 1 w235415096
Dobó István utca 1 w235415131
Dózsa György utca 1 w129829625
Eötvös utca 1 w235435821
Erdősziget tanya 1 w334664247
Erkel Ferenc utca 1 w235415124
Északi sor 2 w235375285,w235375297
Esze Tamás utca 1 w333649578
Fazekas Mihály utca 2 w1105051404,w235415069
Fecske sor 1 w235375275
Fejedelem utca 1 w235415111
Fokos utca 1 w235415090
Gábor Áron utca 1 w333649580
Galamb utca 1 w262206656
Gólya utca 1 w334306414
Gulyás utca 1 w592706110
Hajnal utca 1 w235375247
Halász utca 1 w333652936
Hársfa utca 1 w235415116
Hímes utca 1 w333652950
Honvéd utca 1 w235375306
Hortobágyi út 2 w367486483,w235375239
Hőforrás utca 1 w235415066
Hunyadi János utca 1 w235435823
Huszár utca 1 w262206652
Illyés Gyula utca 1 w235415095
Iskola köz 1 w235375294
Jenőháza tanya 1 w334664366
Jókai köz 1 w235375273
Jókai utca 1 w235375290
József Attila utca 1 w235415138
Juhász utca 1 w235415100
Kadarcshát tanya 1 w334671544
Kadarcs utca 2 w235415110,w333649584
Karikás utca 1 w262206653
Karinkó tanya 1 w235415067
Karinkó utca 1 w235415074
Kastélykert utca 11 w1189422376,w235375237,w1189621284,w1189621285,w1118976444,w25587470,w1189419295,w1118976483,w1086419460,w356992592,w1189422377
Kasza köz 1 w334321657
Katona József utca 1 w333649588
Kazinczy Ferenc utca 1 w235415085
Keleti utca 1 w333652937
Kérész utca 1 w235415102
Kígyó köz 1 w235375258
Kígyó utca 1 w235375312
Kiscsür utca 1 w235415118
Kishort tanya 1 w334671916
Kiskálló köz 1 w334325988
Kiskastély utca 1 w334326013
Kiskútújsor 1 w235415142
Kiskút utca 1 w235415132
Kodály Zoltán utca 2 w235415105,w235415099
Kónya major 1 w172409596
Koroknaimajor 1 w334671988
Kossuth köz 1 w235375279
Kossuth tér 5 w367489660,w1189419296,w58606684,w236633017,w1189420989
Kossuth utca 1 w107271885
Kölcsey Ferenc utca 1 w334321574
Kuruc utca 1 w235415084
Lengyel Menyhért utca 1 w235415140
Lesialja tanya 1 w334672348
Liszt Ferenc utca 1 w235415133
Magdolna utca 1 w235415125
Malom utca 1 w235415091
Maróthy György utca 1 w235415104
Mátyás király utca 3 w333649589,w333649590,w262206657
Mikszáth Kálmán utca 1 w235415103
Móra Ferenc utca 1 w235375265
Móricz Zsigmond utca 1 w333652938
Munkácsy Mihály utca 1 w235415070
Nádas utca 1 w235375248
Nádudvari út 1 w333652939
Nagylaposi út 1 w485653838
Nap utca 1 w235375234
Németh László utca 1 w235435818
Nyugati sor 1 w235415092
Oncsa utca 3 w235415135,w333652940,w333652941
Pacsirta utca 1 w235375300
Petőfi utca 1 w235375281
Pokrócz Ferenc utca 1 w235415065
Posta köz 1 w333652942
Rácokszigete tanya 1 w334672450
Rákóczi utca 1 w235375233
Rét utca 1 w235435817
Révész Imre utca 1 w235415119
Róna sor 1 w334327208
Rózsa köz 1 w235415098
Rózsa utca 1 w235375288
R. Tóth Sára utca 1 w235415086
Sarkadi Imre utca 1 w235415073
Sas utca 1 w236633020
Semsey Andor utca 3 w333649592,w235375241,w333649591
Sima utca 1 w235375287
Soós Imre utca 1 w235415080
Sport köz 1 w235375245
Szabadság sor 1 w235415139
Szabó Ervin utca 1 w235375295
Szabó Pál utca 1 w235415079
Széchenyi utca 2 w107271877,w235370922
Szegfű sor 1 w235375293
Szegfű utca 1 w235375274
Szemere Klára utca 1 w235375255
Szikifű utca 1 w235415072
Szilágyi Erzsébet utca 1 w262206655
Szoboszlói utca 1 w333652943
Szőlősi híd 1 w107271875
Tamási Áron utca 1 w333652944
Táncsics Mihály utca 1 w333652945
Telekföld Vízmű telep 1 w334672712
Tó köz 1 w235415128
Tóth Árpád utca 1 w235375269
Túzok utca 1 w235415123
Újkert sor 1 w235415076
Újvilág utca 1 w235415071
Varga Antal utca 1 w334312406
Vásártér utca 3 w235370920,w235370923,w333652947
Vasút sor 1 w235375242
Vasvári Pál utca 1 w235435825
Vasvirág utca 1 w235415117
Veres Péter utca 3 w1189419297,w333649567,w1189419298
Viola utca 1 w235415107
Virágoskút tanya 1 w334673712
Virágoskút utca 1 w274871335
Vitéztelek tanya 1 w334673870
Vörösmarty utca 1 w235375236
Wesselényi utca 2 w235415101,w235415122
Zene utca 1 w333652948
Zöldfa utca 1 w235375277
Zrínyi Miklós utca 1 w235375249