data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balatonalmádi utcanevek

Balatonalmádi határa JOSM link Balatonalmádi határa térképen Összesen 402db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w967651245,w94902632
Akácfa utca 1 w122661622
Alkotmány utca 3 w94900127,w961711911,w94900106
Álmos utca 2 w94873292,w1007581156
Alpár Ignác utca 1 w41746507
Alsóörsi határút 3 w123011226,w122666224,w123011227
Apáczai Csere János utca 2 w214710523,w125302954
Aranyeső utca 3 w965185117,w965185118,w292029290
Aranyhíd köz 1 w438534871
Arany János utca 1 w41746471
Árnyas utca 2 w122658338,w122658340
Árok utca 4 w125303600,w997655311,w997358277,w306371762
Árpád köz 1 w371492473
Árpád utca 1 w94900109
Asztalos Sándor utca 1 w226090306
Attila köz 2 w291378221,w141392840
Attila utca 2 w141392829,w291378222
Avar utca 2 w965180514,w292028969
Babits Mihály utca 6 w233448580,w981877856,w41746473,w981877855,w233448579,w233448578
Bajcsy-Zsilinszky út 9 w948452332,w125302951,w396550161,w397634022,w397634024,w40651012,w396550162,w397634023,w397634025
Bajza utca 1 w41746457
Balatonfüredi út 5 w156166075,w331116088,w336726049,w336726048,w156166076
Balatonfűzfői út 17 w973283505,w177436247,w425595060,w997488698,w563883187,w156165367,w779533258,w791541890,w964189616,w141091254,w791541891,w156165369,w177436246,w338585473,w967370170,w973283534,w142262524
Balaton körút 2 w156165368,w156165371
Balaton utca 1 w125300654
Balázs Béla utca 5 w94900125,w407283924,w407283923,w945260752,w946130132
Ballada köz 1 w438535222
Barabás Miklós utca 2 w266342091,w122673172
Barátság utca 1 w179106202
Baross Gábor út 10 w41746472,w233446854,w336726044,w177385851,w177385846,w94900152,w336726045,w233446857,w233446856,w177385849
Bartók Béla út 14 w327611041,w327611045,w327611048,w996540336,w996540330,w327611043,w948337785,w971150506,w971161590,w971150541,w94900100,w948337784,w971143826,w971143819
Báthory utca 1 w41746464
Batsányi köz 1 w438536842
Batthyány utca 2 w180062077,w94893876
Béke utca 1 w179106193
Bem utca 1 w94877448
Benczúr Gyula utca 1 w438537649
Bérc utca 6 w975426220,w975426221,w975426704,w975426705,w235678011,w975426219
Bercsényi utca 2 w41746447,w978852373
Berkenye köz 1 w998017779
Berzsenyi Dániel utca 2 w179106198,w997780259
Bíbor köz 1 w371492305
Bihari János utca 1 w41746055
Bimbó utca 1 w179106172
Blaha Lujza köz 1 w238697906
Blaha Lujza sétány 3 w230849729,w238697908,w180062076
Bocskai tér 1 w107837224
Bodza utca 1 w292029223
Bokréta utca 1 w438538450
Borgazda utca 1 w125303914
Bornemissza utca 1 w41746433
Boróka utca 1 w438539333
Borostyán köz 1 w122673171
Botond utca 2 w179106188,w331116084
Brenner Lőrinc köz 2 w302131364,w302131365
Budai Nagy Antal utca 8 w26707024,w627604618,w179106173,w141392826,w179106176,w997828576,w963766058,w307216009
Budatava utca 1 w331116085
Bulcsú utca 1 w128622333
Búzavirág utca 1 w94877453
Bükkfa utca 1 w327611058
Cinke utca 1 w438540416
Corvin János utca 1 w41746463
Csaba köz 4 w975031405,w975029830,w94900114,w975029829
Csalogány utca 2 w291378223,w179106197
Csárda utca 1 w307469323
Csendes utca 1 w371492293
Cserfa utca 1 w122658532
Csikász lépcső 3 w226848768,w948830253,w948830254
Csillag tér 1 w881408704
Csóka köz 2 w438540928,w438540927
Csók István utca 1 w122673167
Csokonai köz 1 w977389829
Damjanich utca 4 w403181382,w94874532,w41746466,w978852374
Dandár utca 1 w141250170
Dankó Pista utca 2 w298743175,w235270972
Deák Ferenc utca 2 w230089672,w331116087
Dembinszky utca 1 w94915892
Derkovits utca 1 w122673170
Déryné utca 1 w41746501
Dési Huber István utca 1 w122673175
Diófa utca 1 w41746455
Dobó István utca 3 w997659352,w997662061,w41746432
Dob utca 3 w975418357,w94902623,w975418809
Dózsa György utca 3 w141250162,w94911389,w94893948
Dráva utca 2 w973269367,w327611055
Dr. Horváth Béla köz 2 w416093325,w416093324
Dr. Lenkei Vilmos utca 1 w36985565
Dr. Óvári Ferenc utca 12 w627604621,w122660409,w122660410,w177385853,w627604620,w669341841,w135294866,w177385854,w460215766,w234952696,w336726046,w36985566
Dugonics utca 2 w94900123,w255534780
Dukai Takách Jenő utca 1 w94873296
Duna utca 1 w41746056
Egres köz 2 w915205568,w438541199
Egry József utca 2 w141250154,w141250168
Előd utca 1 w41746448
Endre utca 3 w976415595,w263487130,w41746439
Eötvös utca 2 w997434675,w94868447
Építő utca 1 w216175945
Erdőalja út 1 w182659573
Erdő utca 1 w94902613
Erkel Ferenc utca 3 w111500356,w681894925,w41746048
Esze Tamás utca 1 w41746474
Ezerjó utca 3 w328760956,w974996836,w974996837
Fácán köz 1 w371492298
Fadrusz János utca 2 w41746505,w144891100
Fagyal köz 1 w122673173
Fagyöngy utca 2 w266418514,w266342104
Fecske utca 1 w123011765
Fehérkereszt utca 1 w40651011
Felhő utca 2 w971049880,w328760937
Felsőörsi út 3 w36985564,w266418508,w266418509
Fény köz 1 w141250147
Fenyő utca 1 w438543603
Fény utca 2 w141250175,w141250157
Ferenczy Károly utca 4 w336726047,w669338644,w122660408,w94893865
Feszty Árpád utca 1 w141250155
Fogoly köz 1 w371492299
Fogoly utca 4 w94902612,w235678012,w975454225,w975424891
Forrás utca 2 w306373578,w267026979
Fülemüle utca 1 w122657908
Fürj köz 1 w371492304
Fürj utca 1 w371492303
Gábor Áron utca 2 w41746423,w967265702
Galagonya utca 3 w122658533,w967565513,w122673174
Galamb utca 2 w141250141,w179106206
Gárdonyi Géza utca 2 w141250143,w41746502
Gébics utca 1 w257729311
Gerle utca 2 w291378239,w307192620
Gesztenye utca 4 w327611057,w996538587,w971214578,w438544293
Géza köz 1 w182814359
Géza utca 1 w94877441
Glóbusz utca 3 w328760938,w970796015,w888661718
Gólya utca 2 w182659607,w438535455
Göncöl utca 2 w328760957,w970796277
Görgey utca 2 w41746460,w402978650
Gyertyán utca 1 w438544812
Györgyi Dénes utca 1 w125300655
Győri utca 1 w141250144
Hadak útja 2 w402783348,w94877452
Hajnal utca 1 w94874534
Hajnóczy lépcső 1 w438545340
Halacs utca 1 w122672688
Harangvirág utca 1 w242351291
Haraszt utca 1 w371492294
Haris köz 1 w266342105
Harkály utca 1 w438547577
Harmat utca 1 w41746461
Hársas köz 1 w438547961
Hársas utca 9 w235119020,w107837249,w392945992,w824825884,w948337781,w824825871,w824825873,w973919141,w235119016
Hársfa utca 1 w122657904
Hegyalja utca 2 w967959228,w94902633
Héja utca 1 w141392849
Hétvezér utca 1 w125302947
Hold köz 1 w216659369
Holló köz 3 w141392833,w997831273,w997854216
Holló utca 1 w141392842
Homok utca 1 w111500501
Honvéd utca 1 w141250142
Hordó utca 1 w125303339
Hóvirág köz 1 w242351292
Hóvirág utca 4 w998576385,w998573097,w122672692,w122658535
Hörpintő utca 2 w328760959,w974995570
Huba utca 1 w41746451
Hunyadi utca 3 w450728288,w450728289,w997644037
Huszár utca 1 w182659586
Ibolya utca 1 w41746459
Iker sétány 1 w177385926
Ipoly köz 1 w327611053
Ipoly utca 4 w975063726,w975068178,w327611040,w327611050
Iskola utca 3 w122657903,w266418511,w336726051
Istók utca 1 w266418512
István utca 1 w94877435
Izsó Miklós utca 1 w266342101
Jedlik Ányos utca 1 w141250150
Jegenye köz 2 w438553938,w438553939
Jégmadár utca 1 w371492297
Jókai Mór utca 2 w107551812,w26707014
József Attila út 9 w395050976,w395050977,w395740733,w395740726,w395740732,w331116089,w967370174,w401920267,w424435910
Juhar utca 1 w438554264
Juhász Gyula köz 1 w302132707
Kakukk köz 1 w438554301
Kálvin utca 2 w755957790,w179106194
Káplár utca 1 w438554495
Káptalan utca 4 w881408703,w94904825,w336726054,w336726053
Katona József utca 1 w331116092
Kazinczy utca 1 w234659371
Kerkápoly utca 1 w438554671
Kert utca 3 w965180516,w291724853,w291725271
Kilátóhegyi utca 8 w653765599,w41746468,w302131359,w957236441,w653765595,w306371014,w957236442,w957237434
Kinizsi utca 1 w125302946
Kisberényi út 3 w967370180,w41746427,w220101505
Kisfaludy köz 1 w179106189
Kisfaludy utca 1 w331116094
Kiss Ernő utca 1 w94912209
Klapka utca 2 w41746456,w214710533
Kócsag utca 3 w95780513,w107837295,w669341839
Kodály Zoltán utca 1 w41746054
Komjáth Aladár köz 1 w125302949
Kompolthy utca 3 w41746436,w389180692,w389180691
Kond utca 1 w41746450
Kopácsi utca 1 w182659591
Korsó utca 1 w41746435
Kossuth utca 3 w999731070,w141392846,w94893871
Kosztolányi köz 1 w331116096
Kőbánya utca 1 w122658341
Köcsi lépcső 1 w290546294
Kökény utca 1 w122658534
Kölcsey Ferenc utca 2 w977128296,w125302950
Könyök utca 3 w962379534,w974204576,w438556512
Kőrisfa utca 1 w122657909
Kőrösi Csoma Sándor utca 2 w234954974,w125302956
Kőrös utca 1 w971150532
Kövesalja utca 5 w977416727,w220101507,w977416726,w977416725,w41746446
Kővirág utca 2 w94900107,w961711912
Köztársaság utca 4 w981877857,w94900104,w590023239,w94900098
Krisztina köz 1 w327611052
Kurcz Rudolf utca 1 w125302953
Kürt utca 1 w94902619
Laposa Dániel utca 2 w94900117,w177436248
Legenda köz 1 w331116108
Lehel köz 1 w267026971
Lehel utca 1 w94900112
Lejtő utca 1 w125303601
Levendula utca 1 w230058477
Liszt Ferenc utca 1 w41746499
Lóczy Lajos tér 2 w219528750,w422866123
Lomb utca 3 w179106182,w461922063,w94893884
Lotz Károly utca 1 w122673176
Lozsántai út 7 w216175947,w422866120,w182659610,w422866121,w422866122,w216175944,w230585976
Lozsánta 1 w230585979
Luther utca 1 w179106181
Madách Imre tér 1 w328760939
Madách Imre utca 3 w971132814,w94902635,w41746424
Madách köz 1 w328760951
Madarász Viktor utca 1 w266342106
Magaspart utca 2 w182659566,w230585978
Magtár utca 1 w216659370
Magyar utca 9 w974811379,w438773552,w974811353,w974811366,w974811378,w974802134,w310568310,w974811365,w974811351
Malomvölgyi utca 2 w177385863,w41746426
Mandula utca 3 w94900130,w220101509,w220101508
Mányoki Ádám utca 1 w438773935
Margaréta utca 1 w41746458
Maros utca 5 w973919140,w111500357,w318340017,w825375853,w996540329
Martinovics utca 5 w41746438,w506394036,w506394034,w506394035,w94900149
Mátyás király út 8 w182659581,w307192621,w230089671,w179106205,w889627173,w307210299,w307210300,w257729312
Megyehegyi út 3 w331116098,w177385963,w177385900
Meredek utca 2 w328760963,w438774760
Mesgye utca 1 w235678015
Mészöly Géza utca 1 w122673165
Mihály Rudolf utca 1 w182659583
Mikszáth utca 3 w179106196,w298743177,w298743176
Mogyoró utca 2 w331116101,w331116102
Moha utca 2 w328760946,w968275859
Mókus lépcső 2 w123009400,w123016342
Móra Ferenc utca 2 w111506032,w111506034
Móricz Zsigmond köz 1 w438795244
Munkácsy Mihály utca 1 w94904812
Must utca 3 w997655614,w125303915,w997367189
Nádas utca 1 w123005926
Napraforgó köz 3 w975421706,w975421707,w371492295
Napsugár utca 1 w328760949
Nárcisz utca 1 w890976065
Nefelejcs utca 1 w94904830
Neptun utca 3 w219528727,w94879777,w401737760
Noszlopy Gáspár utca 1 w41746443
Ond utca 1 w41746449
Othelló utca 1 w328761667
Öreghegyi út 2 w182659611,w266418525
Őszapó utca 1 w141250152
Őz utca 1 w182659619
Paál László utca 4 w122673169,w266418515,w182659614,w266342093
Pacsirta köz 3 w975059321,w975059314,w438796347
Pacsirta út 3 w291378224,w307192623,w307210301
Páfrány utca 3 w123017643,w122657905,w336726055
Panoráma sétány 1 w438539334
Park utca 1 w299649831
Perem utca 1 w123159110
Petőfi Sándor utca 1 w94893946
Petőfi tér 1 w226089599
Pihenő utca 1 w266418522
Pince utca 2 w41746051,w975423897
Pinkóczi út 4 w997371971,w997371970,w94900140,w220101501
Pint utca 2 w866418924,w974827430
Pinty utca 1 w179106180
Pipacs utca 2 w291725044,w965177623
Platán utca 3 w971150529,w971209501,w327611042
Posta utca 2 w123011225,w122657902
Prés utca 3 w997655310,w997367188,w125303916
Rába utca 1 w438797224
Radnóti utca 2 w125300657,w395956442
Rákóczi Ferenc utca 4 w255520872,w997508407,w107837240,w94868419
Rege köz 1 w141250149
Rege utca 2 w141250151,w141250167
Rekettye utca 1 w328760965
Remete köz 2 w94900133,w389180693
Remetevölgyi út 4 w319268770,w306373581,w230849724,w230849727
Rét utca 1 w255534781
Rezeda utca 1 w94877429
Rigó köz 1 w438797450
Rigó utca 1 w141392841
Rizling utca 1 w41746431
Rozmaring utca 2 w94877437,w977416728
Rózsa utca 1 w41746503
Rövid utca 1 w371492292
Sas utca 2 w438798116,w963766088
Sátorhegyi út 19 w177385892,w328760966,w970739589,w970739579,w970739582,w1040547355,w970739572,w177385935,w967665532,w328760944,w888661719,w177385989,w328760960,w970739578,w177385956,w658516087,w328760942,w235678016,w970739573
Semmelweis utca 1 w94893952
Seregély utca 1 w94900115
Síp köz 1 w438800649
Sirály utca 1 w107837297
Sóhajok hídja 1 w369352692
Sólyom utca 2 w141392852,w291378241
Somfa utca 4 w122661617,w240344354,w122658337,w240344357
Spirál 1 w214710538
Szabadság-kilátó út 4 w320732994,w94904821,w336726056,w122672690
Szabadság út 6 w300026749,w41746462,w977392201,w402102393,w975788434,w967370165
Szabolcs utca 8 w107837248,w94912985,w41746445,w366998213,w94868425,w141091281,w141091269,w366998214
Szalonka köz 1 w371492296
Szamóca utca 2 w735249029,w122661616
Széchenyi sétány 5 w369352691,w395740734,w177385975,w234954976,w177385990
Széchenyi utca 2 w964413085,w41746049
Szegfű utca 1 w41746453
Székely Bertalan utca 2 w122673168,w266342094
Szellő utca 2 w968275850,w328760940
Szent Imre herceg utca 7 w125302952,w302131362,w302131370,w302131360,w997416393,w125303341,w111506033
Szent István sétány 6 w973614530,w235793186,w235793192,w233448646,w94880628,w971340276
Szép Ilonka utca 2 w967370166,w41746440
Szigeti József utca 2 w336726057,w266418516
Szilágyi Erzsébet utca 1 w179106186
Szil köz 3 w735249027,w122661619,w735249028
Szilva köz 1 w438803894
Szinyei Merse Pál utca 1 w94904818
Szirom köz 1 w41746425
Szitakötő utca 2 w975074863,w371492301
Szivárvány utca 1 w328760941
Szorosi utca 3 w956146351,w974204580,w94902616
Szőlő utca 1 w40651017
Szömörce utca 6 w315961480,w974812645,w315961481,w974812643,w974802133,w292029529
Szúnyog utca 3 w94868427,w94868450,w422866124
Szüret utca 2 w997654616,w41746434
Szürkebarát utca 3 w310568313,w307469332,w407278314
Tábor utca 6 w977123564,w353439077,w122660411,w94904827,w122665812,w122665810
Taksony utca 4 w141091278,w141091270,w141091276,w141091251
Táncsics Mihály utca 1 w41746059
Tarack utca 1 w41746052
Tas utca 3 w41746444,w977967881,w978846068
Tavasz utca 1 w247425894
Teleki Blanka utca 3 w125302955,w396550165,w396550164
Temető utca 2 w914581132,w41746053
Templom utca 1 w371492306
Thököly utca 5 w225027747,w225027748,w225027745,w225027746,w25095773
Tinódi utca 3 w997855922,w179106191,w997828598
Tisza utca 2 w327611049,w776273717
Tóállás utca 1 w182659567
Toldi Miklós utca 1 w141250166
Tóth Árpád utca 1 w141250153
Töhötöm utca 1 w41746452
Tölgyfa utca 4 w266418518,w266418519,w266418517,w266342096
Töltés utca 6 w94893869,w235270971,w662913529,w320731096,w550436985,w41746437
Török Bálint utca 1 w94900143
Törökverő köz 1 w438805025
Tulipán utca 1 w41746504
Túzok utca 1 w235678013
Tücsök köz 2 w371492302,w948337791
Tüzér utca 1 w141250164
Tűzmadár utca 2 w235678017,w975461582
Újhegy köz 3 w975343292,w327611056,w971143829
Újhegy utca 3 w975342314,w971143820,w327611054
Ungár József utca 1 w438832413
Uszodai út 2 w235482763,w235295466
Vadász köz 1 w438832562
Vadász utca 3 w947684865,w973263950,w371492300
Vadrózsa utca 1 w122657906
Vadvirág utca 2 w970799190,w328760972
Vajda János utca 1 w300845658
Vak Bottyán utca 2 w41746465,w976558168
Városház tér 3 w177385878,w177385879,w94900148
Vas Gereben utca 2 w226849049,w226848994
VasútARTjáró 2 w177385958,w696116328
Vasút utca 5 w881709268,w353439078,w881709267,w122661618,w107837236
Váth János köz 2 w627604622,w999710817
Vécsey Károly köz 1 w438832855
Vécsey Károly utca 5 w177385881,w438832856,w889627164,w889627165,w320671683
Véghely Dezső utca 11 w235270577,w216656912,w107837261,w403265090,w235793187,w216656914,w367315251,w216656906,w235270576,w367315252,w40651014
Venyige utca 2 w94900136,w997364678
Verseny utca 1 w107837228
Vessző utca 1 w94900138
Veszprémi út 15 w220101510,w177385870,w263487135,w971132813,w967370175,w967370176,w970799009,w263487134,w177385876,w975782168,w177436249,w971132812,w967370181,w220101511,w235288329
Vidovszky Béla utca 2 w41746057,w975416507
Viola utca 1 w94877457
Vízmeder utca 2 w247425892,w247425886
Vödörvölgyi út 3 w166076261,w438833193,w39366093
Vöröshegyi utca 4 w965183530,w965173724,w965835138,w292028940
Vöröskő híd 1 w179106209
Vöröskő utca 1 w41746428
Vörösmarty tér 2 w438833290,w438833289
Vörösmarty utca 2 w94877434,w967370177
Wartha Vince utca 1 w141250148
Ybl Miklós utca 1 w94910586
Zerge lépcső 1 w122661621
Zichy Mihály utca 1 w94910585
Zrínyi Ilona utca 1 w41746454
Zuzmó utca 1 w328760953