data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balatonalmádi utcanevek

Balatonalmádi határa JOSM link Balatonalmádi határa térképen Összesen 401db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w967651245,w94902632
Akácfa utca 1 w122661622
Alkotmány utca 3 w94900127,w961711911,w94900106
Álmos utca 1 w94873292
Alpár Ignác utca 1 w41746507
Alsóörsi határút 3 w122666224,w123011226,w123011227
Apáczai Csere János utca 2 w125302954,w214710523
Aranyeső utca 4 w182659602,w292029290,w965185118,w965185117
Aranyhíd köz 1 w438534871
Arany János utca 1 w41746471
Árnyas utca 2 w122658340,w122658338
Árok utca 2 w125303600,w306371762
Árpád köz 1 w371492473
Árpád utca 1 w94900109
Asztalos Sándor utca 1 w226090306
Attila köz 2 w291378221,w141392840
Attila utca 2 w291378222,w141392829
Avar utca 2 w965180514,w292028969
Babits Mihály utca 2 w41746473,w233448578
Bajcsy-Zsilinszky út 8 w396550162,w396550161,w397634025,w397634024,w397634022,w397634023,w40651012,w948452332
Bajza utca 1 w41746457
Balatonfüredi út 4 w331116088,w156166076,w336726049,w156166075
Balatonfűzfői út 13 w791541890,w177436246,w141091254,w779533258,w338585473,w156165369,w791541891,w563883187,w964189616,w967370170,w177436247,w425595060,w156165367
Balaton körút 2 w156165368,w156165371
Balaton utca 1 w125300654
Balázs Béla utca 5 w94900125,w945260752,w407283924,w946130132,w407283923
Ballada köz 1 w438535222
Barabás Miklós utca 2 w122673172,w266342091
Barátság utca 1 w179106202
Baross Gábor út 10 w336726044,w336726045,w177385846,w94900152,w233446856,w177385849,w233446857,w233446854,w177385851,w41746472
Bartók Béla út 2 w94900100,w948337784
Báthory utca 1 w41746464
Batsányi köz 1 w438536842
Batthyány utca 2 w94893876,w180062077
Béke utca 1 w179106193
Bem utca 1 w94877448
Benczúr Gyula utca 1 w438537649
Bérc utca 1 w235678011
Bercsényi utca 1 w41746447
Berzsenyi Dániel utca 1 w179106198
Bíbor köz 1 w371492305
Bihari János utca 1 w41746055
Bimbó utca 1 w179106172
Blaha Lujza köz 1 w238697906
Blaha Lujza sétány 3 w180062076,w238697908,w230849729
Bocskai tér 1 w107837224
Bodza utca 1 w292029223
Bokréta utca 1 w438538450
Borgazda utca 1 w125303914
Bornemissza utca 1 w41746433
Boróka utca 1 w438539333
Borostyán köz 1 w122673171
Botond utca 2 w179106188,w331116084
Brenner Lőrinc köz 2 w302131364,w302131365
Budai Nagy Antal utca 7 w179106173,w179106176,w627604618,w26707024,w307216009,w141392826,w963766058
Budatava utca 1 w331116085
Bulcsú utca 1 w128622333
Búzavirág utca 1 w94877453
Bükkfa utca 1 w327611058
Cinke utca 1 w438540416
Corvin János utca 1 w41746463
Csaba köz 1 w94900114
Csalogány utca 2 w179106197,w291378223
Csárda utca 1 w307469323
Csendes utca 1 w371492293
Cserfa utca 1 w122658532
Csikász lépcső 3 w948830254,w948830253,w226848768
Csillag tér 1 w881408704
Csóka köz 2 w438540927,w438540928
Csók István utca 1 w122673167
Csokonai köz 1 w125302951
Damjanich utca 3 w41746466,w94874532,w403181382
Dandár utca 1 w141250170
Dankó Pista utca 2 w235270972,w298743175
Deák Ferenc utca 2 w230089672,w331116087
Dembinszky utca 1 w94915892
Derkovits utca 1 w122673170
Déryné utca 1 w41746501
Diófa utca 1 w41746455
Dobó István utca 1 w41746432
Dob utca 1 w94902623
Dózsa György utca 3 w94911389,w141250162,w94893948
Dráva utca 1 w327611055
Dr. Horváth Béla köz 2 w416093324,w416093325
Dr. Lenkei Vilmos utca 1 w36985565
Dr. Óvári Ferenc utca 11 w135294866,w336726046,w234952696,w669341841,w627604620,w177385853,w627604621,w460215766,w177385854,w36985566,w122660409
Dugonics utca 2 w94900123,w255534780
Dukai Takách Jenő utca 1 w94873296
Duna utca 1 w41746056
Egres köz 2 w438541199,w915205568
Egry József utca 2 w141250154,w141250168
Előd utca 1 w41746448
Endre utca 2 w263487130,w41746439
Eötvös utca 1 w94868447
Építő utca 1 w216175945
Erdőalja út 1 w182659573
Erdő utca 1 w94902613
Erkel Ferenc utca 3 w41746048,w681894925,w111500356
Esze Tamás utca 1 w41746474
Ezerjó utca 1 w328760956
Fácán köz 1 w371492298
Fadrusz János utca 2 w144891100,w41746505
Fagyal köz 1 w122673173
Fagyöngy utca 2 w266342104,w266418514
Fecske utca 1 w123011765
Fehérkereszt utca 1 w40651011
Felhő utca 1 w328760937
Felsőörsi út 3 w36985564,w266418508,w266418509
Fény köz 1 w141250147
Fenyő utca 1 w438543603
Fény utca 2 w141250157,w141250175
Ferenczy Károly utca 4 w94893865,w669338644,w336726047,w122660408
Feszty Árpád utca 1 w141250155
Fogoly köz 1 w371492299
Fogoly utca 1 w94902612
Forrás utca 2 w267026979,w306373578
Fülemüle utca 1 w122657908
Füredi utca 3 w336726048,w177385957,w216656929
Fürj köz 1 w371492304
Fürj utca 1 w371492303
Gábor Áron utca 2 w41746423,w967265702
Galagonya utca 3 w122673174,w122658533,w967565513
Galamb utca 2 w179106206,w141250141
Gárdonyi Géza utca 2 w141250143,w41746502
Gébics utca 1 w257729311
Gerle utca 2 w291378239,w307192620
Gesztenye utca 1 w438544293
Géza köz 1 w182814359
Géza utca 1 w94877441
Glóbusz utca 2 w888661718,w328760938
Gólya utca 2 w182659607,w438535455
Göncöl utca 1 w328760957
Görgey utca 2 w41746460,w402978650
Gyertyán utca 1 w438544812
Györgyi Dénes utca 1 w125300655
Győri utca 1 w141250144
Hadak útja 2 w94877452,w402783348
Hajnal utca 1 w94874534
Hajnóczy lépcső 1 w438545340
Halacs utca 1 w122672688
Harangvirág utca 1 w242351291
Haraszt utca 1 w371492294
Haris köz 1 w266342105
Harkály utca 1 w438547577
Harmat utca 1 w41746461
Hársas köz 1 w438547961
Hársas utca 6 w235119020,w948337781,w392945992,w235119016,w107837249,w824825884
Hársfa utca 1 w122657904
Hegyalja utca 2 w94902633,w967959228
Héja utca 1 w141392849
Hétvezér utca 1 w125302947
Hold köz 1 w216659369
Holló köz 1 w141392833
Holló utca 1 w141392842
Homok utca 1 w111500501
Honvéd utca 1 w141250142
Hordó utca 1 w125303339
Hóvirág köz 1 w242351292
Hóvirág utca 2 w122672692,w122658535
Hörpintő utca 1 w328760959
Huba utca 1 w41746451
Hunyadi utca 1 w94900143
Huszár utca 1 w182659586
Ibolya utca 1 w41746459
Iker sétány 1 w177385926
Ipoly köz 1 w327611053
Ipoly utca 1 w327611040
Iskola utca 3 w336726051,w122657903,w266418511
Istók utca 1 w266418512
István utca 1 w94877435
Izsó Miklós utca 1 w266342101
Jedlik Ányos utca 1 w141250150
Jegenye köz 2 w438553938,w438553939
Jégmadár utca 1 w371492297
Jókai Mór utca 2 w26707014,w107551812
József Attila út 9 w401920267,w331116089,w395740726,w424435910,w395050977,w395740733,w395740732,w967370174,w395050976
Juhar utca 1 w438554264
Juhász Gyula köz 1 w302132707
Kakukk köz 1 w438554301
Kálvin utca 2 w755957790,w179106194
Káplár utca 1 w438554495
Káptalan utca 4 w336726054,w881408703,w94904825,w336726053
Katona József utca 1 w331116092
Kazinczy utca 1 w234659371
Kerkápoly utca 1 w438554671
Kert utca 3 w291724853,w965180516,w291725271
Kilátóhegyi utca 8 w957236442,w957236441,w306371014,w302131359,w41746468,w653765599,w653765595,w957237434
Kinizsi utca 1 w125302946
Kisberényi út 3 w967370180,w41746427,w220101505
Kisfaludy köz 1 w179106189
Kisfaludy utca 1 w331116094
Kiss Ernő utca 1 w94912209
Klapka utca 2 w214710533,w41746456
Kócsag utca 3 w95780513,w107837295,w669341839
Kodály Zoltán utca 1 w41746054
Komjáth Aladár köz 1 w125302949
Kompolthy utca 3 w389180692,w389180691,w41746436
Kond utca 1 w41746450
Kopácsi utca 1 w182659591
Korsó utca 1 w41746435
Kossuth Lajos utca 1 w141392846
Kossuth utca 1 w94893871
Kosztolányi köz 1 w331116096
Kőbánya utca 1 w122658341
Köcsi lépcső 1 w290546294
Kökény utca 1 w122658534
Kölcsey Ferenc utca 1 w125302950
Könyök utca 1 w438556512
Kőrisfa utca 1 w122657909
Kőrösi Csoma Sándor utca 2 w125302956,w234954974
Kőrös utca 1 w327611050
Kövesalja utca 2 w41746446,w220101507
Kővirág utca 2 w94900107,w961711912
Köztársaság utca 3 w94900098,w590023239,w94900104
Krisztina köz 1 w327611052
Kurcz Rudolf utca 1 w125302953
Kürt utca 1 w94902619
Laposa Dániel utca 2 w94900117,w177436248
Legenda köz 1 w331116108
Lehel köz 1 w267026971
Lehel utca 1 w94900112
Lejtő utca 1 w125303601
Levendula utca 1 w230058477
Liszt Ferenc utca 1 w41746499
Lóczy Lajos tér 2 w219528750,w422866123
Lomb utca 3 w461922063,w179106182,w94893884
Lotz Károly utca 1 w122673176
Lozsántai út 7 w422866122,w422866121,w182659610,w216175944,w216175947,w422866120,w230585976
Lozsánta 1 w230585979
Luther utca 1 w179106181
Madách Imre tér 1 w328760939
Madách Imre utca 2 w94902635,w41746424
Madarász Viktor utca 1 w266342106
Magaspart utca 2 w230585978,w182659566
Magtár utca 1 w216659370
Magyar utca 1 w438773552
Malomvölgyi utca 2 w177385863,w41746426
Mandula utca 3 w220101509,w220101508,w94900130
Mányoki Ádám utca 1 w438773935
Margaréta utca 1 w41746458
Maros utca 2 w111500357,w318340017
Martinovics utca 5 w506394034,w41746438,w94900149,w506394036,w506394035
Mátyás király út 8 w307210299,w182659581,w307210300,w230089671,w307192621,w179106205,w257729312,w889627173
Megyehegyi utca 1 w177385963
Megyehegyi út 2 w177385900,w331116098
Meredek utca 1 w328760963
Mesgye utca 1 w235678015
Mészöly Géza utca 1 w122673165
Mihály Rudolf utca 1 w182659583
Mikszáth utca 3 w298743177,w179106196,w298743176
Mogyoró utca 2 w331116102,w331116101
Moha utca 1 w328760946
Mókus lépcső 2 w123009400,w123016342
Móra Ferenc utca 2 w111506034,w111506032
Móricz Zsigmond köz 1 w438795244
Munkácsy Mihály utca 1 w94904812
Must utca 1 w125303915
Nádas utca 1 w123005926
Napraforgó köz 1 w371492295
Napsugár utca 1 w328760949
Nárcisz utca 2 w890976066,w331116105
Nefelejcs utca 1 w94904830
Neptun utca 3 w219528727,w94879777,w401737760
Noszlopy Gáspár utca 1 w41746443
Ond utca 1 w41746449
Othelló utca 1 w328761667
Öreghegyi út 2 w266418525,w182659611
Őszapó utca 1 w141250152
Őz utca 1 w182659619
Paál László utca 4 w266418515,w266342093,w182659614,w122673169
Pacsirta köz 1 w438796347
Pacsirta út 3 w307210301,w307192623,w291378224
Páfrány utca 3 w336726055,w123017643,w122657905
Panoráma sétány 1 w438539334
Park utca 1 w299649831
Perem utca 1 w123159110
Petőfi Sándor utca 1 w94893946
Petőfi tér 1 w226089599
Pihenő utca 1 w266418522
Pince utca 1 w41746051
Pinkóczi út 2 w94900140,w220101501
Pinty utca 1 w179106180
Pipacs utca 2 w291725044,w965177623
Platán utca 1 w327611042
Posta utca 2 w122657902,w123011225
Prés utca 1 w125303916
Rába utca 1 w438797224
Radnóti utca 2 w125300657,w395956442
Rákóczi Ferenc utca 3 w94868419,w107837240,w255520872
Rege köz 1 w141250149
Rege utca 2 w141250167,w141250151
Rekettye utca 1 w328760965
Remete köz 2 w389180693,w94900133
Remetevölgyi út 3 w230849727,w306373581,w230849724
Rét utca 1 w255534781
Rezeda utca 1 w94877429
Rigó köz 1 w438797450
Rigó utca 1 w141392841
Rizling utca 1 w41746431
Rozmaring utca 1 w94877437
Rózsa utca 1 w41746503
Rövid utca 1 w371492292
Sas utca 2 w438798116,w963766088
Sátor-hegyi út 6 w888661719,w328760960,w328760944,w967665532,w328760966,w328760942
Semmelweis utca 1 w94893952
Seregély utca 1 w94900115
Síp köz 1 w438800649
Sirály utca 1 w107837297
Sóhajok hídja 1 w369352692
Sólyom utca 2 w141392852,w291378241
Somfa utca 4 w240344357,w122658337,w122661617,w240344354
Spirál 1 w214710538
Szabadság-kilátó út 4 w336726056,w320732994,w94904821,w122672690
Szabadság út 4 w402102393,w41746462,w967370165,w300026749
Szabolcs utca 7 w141091281,w141091269,w107837248,w94868425,w366998214,w41746445,w366998213
Szalonka köz 1 w371492296
Szamóca utca 2 w122661616,w735249029
Széchenyi sétány 4 w395740734,w177385975,w234954976,w369352691
Széchenyi utca 2 w964413085,w41746049
Szegfű utca 1 w41746453
Székely Bertalan utca 2 w122673168,w266342094
Szellő utca 1 w328760940
Szent Imre herceg utca 5 w111506033,w302131370,w125302952,w302131360,w302131362
Szent István sétány 4 w235793192,w235793186,w233448646,w94880628
Szép Ilonka utca 2 w41746440,w967370166
Szigeti József utca 2 w336726057,w266418516
Szilágyi Erzsébet utca 1 w179106186
Szil köz 3 w735249028,w122661619,w735249027
Szilva köz 1 w438803894
Szinyei Merse Pál utca 1 w94904818
Szirom köz 1 w41746425
Szitakötő utca 1 w371492301
Szivárvány utca 1 w328760941
Szorosi utca 2 w956146351,w94902616
Szőlő utca 1 w40651017
Szömörce utca 1 w292029529
Szúnyog utca 3 w422866124,w94868450,w94868427
Szüret utca 1 w41746434
Szürkebarát utca 2 w310568313,w407278314
Tábor utca 5 w122665812,w122665810,w353439077,w122660411,w94904827
Taksony utca 5 w141091270,w142262524,w141091251,w141091278,w141091276
Táncsics Mihály utca 1 w41746059
Tarack utca 1 w41746052
Tas utca 1 w41746444
Tavasz utca 1 w247425894
Teleki Blanka utca 3 w125302955,w396550164,w396550165
Temető utca 2 w41746053,w914581132
Templom utca 1 w371492306
Thököly utca 5 w225027746,w25095773,w225027745,w225027747,w225027748
Tinódi utca 1 w179106191
Tisza utca 2 w776273717,w327611041
Tóállás utca 1 w182659567
Toldi Miklós utca 1 w141250166
Tóth Árpád utca 1 w141250153
Töhötöm utca 1 w41746452
Tölgyfa utca 4 w266418519,w266418518,w266342096,w266418517
Töltés utca 5 w550436985,w320731096,w662913529,w41746437,w94893869
Török Bálint utca 1 w94900122
Törökverő köz 1 w438805025
Tulipán utca 1 w41746504
Túzok utca 1 w235678013
Tücsök köz 2 w948337791,w371492302
Tüzér utca 1 w141250164
Tűzmadár utca 1 w235678017
Újhegy köz 1 w327611056
Újhegy utca 1 w327611054
Ungár József utca 1 w438832413
Uszodai út 2 w235295466,w235482763
Vadász köz 1 w438832562
Vadász utca 2 w371492300,w947684865
Vadrózsa utca 1 w122657906
Vadvirág utca 1 w328760972
Vajda János utca 1 w300845658
Vak Bottyán utca 1 w41746465
Városház tér 3 w94900148,w177385879,w177385878
Vas Gereben utca 2 w226848994,w226849049
VasútARTjáró 2 w177385958,w696116328
Vasút utca 5 w107837236,w881709268,w122661618,w881709267,w353439078
Váth János köz 2 w122660410,w627604622
Vécsey Károly köz 1 w438832855
Vécsey Károly utca 5 w889627164,w438832856,w889627165,w320671683,w177385881
Véghely Dezső utca 12 w40651013,w40651014,w216656912,w107837261,w367315252,w235270576,w216656914,w216656906,w235793187,w367315251,w235270577,w403265090
Venyige utca 1 w94900136
Verseny utca 1 w107837228
Vessző utca 1 w94900138
Veszprémi út 11 w263487135,w177385870,w967370176,w177385876,w263487134,w177436249,w220101511,w967370175,w967370181,w235288329,w220101510
Vidovszky Béla utca 1 w41746057
Viola utca 1 w94877457
Vízmeder utca 2 w247425886,w247425892
Vödörvölgyi út 2 w39366093,w438833193
Vöröshegyi utca 4 w965173724,w965183530,w965835138,w292028940
Vöröskő híd 1 w179106209
Vöröskő utca 1 w41746428
Vörösmarty Mihály utca 2 w967370177,w94877434
Vörösmarty tér 2 w438833289,w438833290
Wartha Vince utca 1 w141250148
Ybl Miklós utca 1 w94910586
Zerge lépcső 1 w122661621
Zichy Mihály utca 1 w94910585
Zrínyi Ilona utca 1 w41746454
Zuzmó utca 1 w328760953