data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balatonalmádi utcanevek

Balatonalmádi határa JOSM link Balatonalmádi határa térképen Összesen 401db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w94902632,w967651245
Akácfa utca 1 w122661622
Alkotmány utca 3 w94900106,w94900127,w961711911
Álmos utca 1 w94873292
Alpár Ignác utca 1 w41746507
Alsóörsi határút 3 w122666224,w123011227,w123011226
Apáczai Csere János utca 2 w125302954,w214710523
Aranyeső utca 4 w182659602,w965185117,w292029290,w965185118
Aranyhíd köz 1 w438534871
Arany János utca 1 w41746471
Árnyas utca 2 w122658340,w122658338
Árok utca 2 w125303600,w306371762
Árpád köz 1 w371492473
Árpád utca 1 w94900109
Asztalos Sándor utca 1 w226090306
Attila köz 2 w291378221,w141392840
Attila utca 2 w291378222,w141392829
Avar utca 2 w965180514,w292028969
Babits Mihály utca 5 w981877856,w233448578,w41746473,w981877855,w233448579
Bajcsy-Zsilinszky út 9 w397634023,w40651012,w125302951,w396550161,w948452332,w396550162,w397634022,w397634024,w397634025
Bajza utca 1 w41746457
Balatonfüredi út 5 w156166075,w331116088,w336726049,w336726048,w156166076
Balatonfűzfői út 16 w791541890,w142262524,w791541891,w177436246,w973283505,w563883187,w964189616,w156165367,w425595060,w338585473,w141091254,w973283534,w177436247,w156165369,w967370170,w779533258
Balaton körút 2 w156165368,w156165371
Balaton utca 1 w125300654
Balázs Béla utca 5 w945260752,w94900125,w407283923,w946130132,w407283924
Ballada köz 1 w438535222
Barabás Miklós utca 2 w122673172,w266342091
Barátság utca 1 w179106202
Baross Gábor út 10 w233446857,w94900152,w336726045,w177385851,w41746472,w177385846,w233446856,w177385849,w233446854,w336726044
Bartók Béla út 11 w327611041,w94900100,w971150541,w971161590,w971150506,w948337785,w948337784,w971143826,w327611048,w327611045,w971143819
Báthory utca 1 w41746464
Batsányi köz 1 w438536842
Batthyány utca 2 w180062077,w94893876
Béke utca 1 w179106193
Bem utca 1 w94877448
Benczúr Gyula utca 1 w438537649
Bérc utca 6 w975426220,w975426704,w975426219,w975426221,w975426705,w235678011
Bercsényi utca 2 w978852373,w41746447
Berzsenyi Dániel utca 1 w179106198
Bíbor köz 1 w371492305
Bihari János utca 1 w41746055
Bimbó utca 1 w179106172
Blaha Lujza köz 1 w238697906
Blaha Lujza sétány 3 w238697908,w230849729,w180062076
Bocskai tér 1 w107837224
Bodza utca 1 w292029223
Bokréta utca 1 w438538450
Borgazda utca 1 w125303914
Bornemissza utca 1 w41746433
Boróka utca 1 w438539333
Borostyán köz 1 w122673171
Botond utca 2 w331116084,w179106188
Brenner Lőrinc köz 2 w302131364,w302131365
Budai Nagy Antal utca 7 w179106176,w307216009,w141392826,w963766058,w627604618,w26707024,w179106173
Budatava utca 1 w331116085
Bulcsú utca 1 w128622333
Búzavirág utca 1 w94877453
Bükkfa utca 1 w327611058
Cinke utca 1 w438540416
Corvin János utca 1 w41746463
Csaba köz 4 w975029830,w975029829,w975031405,w94900114
Csalogány utca 2 w291378223,w179106197
Csárda utca 1 w307469323
Csendes utca 1 w371492293
Cserfa utca 1 w122658532
Csikász lépcső 3 w948830254,w226848768,w948830253
Csillag tér 1 w881408704
Csóka köz 2 w438540928,w438540927
Csók István utca 1 w122673167
Csokonai köz 1 w977389829
Damjanich utca 4 w41746466,w94874532,w978852374,w403181382
Dandár utca 1 w141250170
Dankó Pista utca 2 w235270972,w298743175
Deák Ferenc utca 2 w331116087,w230089672
Dembinszky utca 1 w94915892
Derkovits utca 1 w122673170
Déryné utca 1 w41746501
Diófa utca 1 w41746455
Dobó István utca 1 w41746432
Dob utca 3 w975418809,w975418357,w94902623
Dózsa György utca 3 w94893948,w141250162,w94911389
Dráva utca 2 w327611055,w973269367
Dr. Horváth Béla köz 2 w416093324,w416093325
Dr. Lenkei Vilmos utca 1 w36985565
Dr. Óvári Ferenc utca 11 w135294866,w460215766,w627604621,w177385853,w627604620,w122660409,w669341841,w177385854,w234952696,w336726046,w36985566
Dugonics utca 2 w255534780,w94900123
Dukai Takách Jenő utca 1 w94873296
Duna utca 1 w41746056
Egres köz 2 w915205568,w438541199
Egry József utca 2 w141250168,w141250154
Előd utca 1 w41746448
Endre utca 3 w976415595,w41746439,w263487130
Eötvös utca 1 w94868447
Építő utca 1 w216175945
Erdőalja út 1 w182659573
Erdő utca 1 w94902613
Erkel Ferenc utca 3 w111500356,w41746048,w681894925
Esze Tamás utca 1 w41746474
Ezerjó utca 3 w328760956,w974996837,w974996836
Fácán köz 1 w371492298
Fadrusz János utca 2 w144891100,w41746505
Fagyal köz 1 w122673173
Fagyöngy utca 2 w266418514,w266342104
Fecske utca 1 w123011765
Fehérkereszt utca 1 w40651011
Felhő utca 2 w971049880,w328760937
Felsőörsi út 3 w36985564,w266418508,w266418509
Fény köz 1 w141250147
Fenyő utca 1 w438543603
Fény utca 2 w141250157,w141250175
Ferenczy Károly utca 4 w94893865,w669338644,w122660408,w336726047
Feszty Árpád utca 1 w141250155
Fogoly köz 1 w371492299
Fogoly utca 4 w235678012,w94902612,w975454225,w975424891
Forrás utca 2 w267026979,w306373578
Fülemüle utca 1 w122657908
Fürj köz 1 w371492304
Fürj utca 1 w371492303
Gábor Áron utca 2 w41746423,w967265702
Galagonya utca 3 w967565513,w122658533,w122673174
Galamb utca 2 w179106206,w141250141
Gárdonyi Géza utca 2 w41746502,w141250143
Gébics utca 1 w257729311
Gerle utca 2 w291378239,w307192620
Gesztenye utca 2 w438544293,w971214578
Géza köz 1 w182814359
Géza utca 1 w94877441
Glóbusz utca 3 w328760938,w888661718,w970796015
Gólya utca 2 w182659607,w438535455
Göncöl utca 2 w970796277,w328760957
Görgey utca 2 w402978650,w41746460
Gyertyán utca 1 w438544812
Györgyi Dénes utca 1 w125300655
Győri utca 1 w141250144
Hadak útja 2 w94877452,w402783348
Hajnal utca 1 w94874534
Hajnóczy lépcső 1 w438545340
Halacs dűlő 1 w266418510
Halacs utca 1 w122672688
Harangvirág utca 1 w242351291
Haraszt utca 1 w371492294
Haris köz 1 w266342105
Harkály utca 1 w438547577
Harmat utca 1 w41746461
Hársas köz 1 w438547961
Hársas utca 9 w824825873,w235119020,w235119016,w948337781,w392945992,w973919141,w107837249,w824825871,w824825884
Hársfa utca 1 w122657904
Hegyalja utca 2 w94902633,w967959228
Héja utca 1 w141392849
Hétvezér utca 1 w125302947
Hold köz 1 w216659369
Holló köz 1 w141392833
Holló utca 1 w141392842
Homok utca 1 w111500501
Honvéd utca 1 w141250142
Hordó utca 1 w125303339
Hóvirág köz 1 w242351292
Hóvirág utca 2 w122658535,w122672692
Hörpintő utca 2 w974995570,w328760959
Huba utca 1 w41746451
Hunyadi utca 1 w94900143
Huszár utca 1 w182659586
Ibolya utca 1 w41746459
Iker sétány 1 w177385926
Ipoly köz 1 w327611053
Ipoly utca 4 w975063726,w975068178,w327611040,w327611050
Iskola utca 3 w336726051,w122657903,w266418511
Istók utca 1 w266418512
István utca 1 w94877435
Izsó Miklós utca 1 w266342101
Jedlik Ányos utca 1 w141250150
Jegenye köz 2 w438553938,w438553939
Jégmadár utca 1 w371492297
Jókai Mór utca 2 w107551812,w26707014
József Attila út 9 w967370174,w331116089,w395050977,w424435910,w395740726,w395740733,w395740732,w395050976,w401920267
Juhar utca 1 w438554264
Juhász Gyula köz 1 w302132707
Kakukk köz 1 w438554301
Kálvin utca 2 w755957790,w179106194
Káplár utca 1 w438554495
Káptalan utca 4 w94904825,w336726053,w336726054,w881408703
Katona József utca 1 w331116092
Kazinczy utca 1 w234659371
Kerkápoly utca 1 w438554671
Kert utca 3 w965180516,w291725271,w291724853
Kilátóhegyi utca 8 w41746468,w302131359,w306371014,w957236441,w957237434,w957236442,w653765595,w653765599
Kinizsi utca 1 w125302946
Kisberényi út 3 w41746427,w220101505,w967370180
Kisfaludy köz 1 w179106189
Kisfaludy utca 1 w331116094
Kiss Ernő utca 1 w94912209
Klapka utca 2 w41746456,w214710533
Kócsag utca 3 w95780513,w669341839,w107837295
Kodály Zoltán utca 1 w41746054
Komjáth Aladár köz 1 w125302949
Kompolthy utca 3 w389180691,w389180692,w41746436
Kond utca 1 w41746450
Kopácsi utca 1 w182659591
Korsó utca 1 w41746435
Kossuth utca 2 w141392846,w94893871
Kosztolányi köz 1 w331116096
Kőbánya utca 1 w122658341
Köcsi lépcső 1 w290546294
Kökény utca 1 w122658534
Kölcsey Ferenc utca 2 w977128296,w125302950
Könyök utca 3 w974204576,w438556512,w962379534
Kőrisfa utca 1 w122657909
Kőrösi Csoma Sándor utca 2 w234954974,w125302956
Kőrös utca 1 w971150532
Kövesalja utca 5 w220101507,w977416725,w977416726,w41746446,w977416727
Kővirág utca 2 w961711912,w94900107
Köztársaság utca 4 w981877857,w94900104,w94900098,w590023239
Krisztina köz 1 w327611052
Kurcz Rudolf utca 1 w125302953
Kürt utca 1 w94902619
Laposa Dániel utca 2 w177436248,w94900117
Legenda köz 1 w331116108
Lehel köz 1 w267026971
Lehel utca 1 w94900112
Lejtő utca 1 w125303601
Levendula utca 1 w230058477
Liszt Ferenc utca 1 w41746499
Lóczy Lajos tér 2 w219528750,w422866123
Lomb utca 3 w94893884,w179106182,w461922063
Lotz Károly utca 1 w122673176
Lozsántai út 7 w182659610,w422866122,w230585976,w422866120,w216175947,w216175944,w422866121
Lozsánta 1 w230585979
Luther utca 1 w179106181
Madách Imre tér 1 w328760939
Madách Imre utca 3 w971132814,w41746424,w94902635
Madách köz 1 w328760951
Madarász Viktor utca 1 w266342106
Magaspart utca 2 w230585978,w182659566
Magtár utca 1 w216659370
Magyar utca 9 w310568310,w974811353,w974811379,w974811378,w974811366,w438773552,w974811351,w974811365,w974802134
Malomvölgyi utca 2 w41746426,w177385863
Mandula utca 3 w220101509,w220101508,w94900130
Mányoki Ádám utca 1 w438773935
Margaréta utca 1 w41746458
Maros utca 4 w973919140,w825375853,w111500357,w318340017
Martinovics utca 5 w506394034,w506394035,w41746438,w506394036,w94900149
Mátyás király út 8 w889627173,w307210299,w182659581,w257729312,w307210300,w230089671,w307192621,w179106205
Megyehegyi út 3 w177385900,w177385963,w331116098
Meredek utca 2 w438774760,w328760963
Mesgye utca 1 w235678015
Mészöly Géza utca 1 w122673165
Mihály Rudolf utca 1 w182659583
Mikszáth utca 3 w298743177,w179106196,w298743176
Mogyoró utca 2 w331116101,w331116102
Moha utca 2 w328760946,w968275859
Mókus lépcső 2 w123016342,w123009400
Móra Ferenc utca 2 w111506032,w111506034
Móricz Zsigmond köz 1 w438795244
Munkácsy Mihály utca 1 w94904812
Must utca 1 w125303915
Nádas utca 1 w123005926
Napraforgó köz 3 w975421706,w975421707,w371492295
Napsugár utca 1 w328760949
Nárcisz utca 1 w890976065
Nefelejcs utca 1 w94904830
Neptun utca 3 w94879777,w219528727,w401737760
Noszlopy Gáspár utca 1 w41746443
Ond utca 1 w41746449
Othelló utca 1 w328761667
Öreghegyi út 2 w266418525,w182659611
Őszapó utca 1 w141250152
Őz utca 1 w182659619
Paál László utca 4 w182659614,w122673169,w266342093,w266418515
Pacsirta köz 3 w438796347,w975059314,w975059321
Pacsirta út 3 w307192623,w307210301,w291378224
Páfrány utca 3 w123017643,w336726055,w122657905
Panoráma sétány 1 w438539334
Park utca 1 w299649831
Perem utca 1 w123159110
Petőfi Sándor utca 1 w94893946
Petőfi tér 1 w226089599
Pihenő utca 1 w266418522
Pince utca 2 w975423897,w41746051
Pinkóczi út 2 w94900140,w220101501
Pint utca 2 w866418924,w974827430
Pinty utca 1 w179106180
Pipacs utca 2 w291725044,w965177623
Platán utca 3 w971209501,w971150529,w327611042
Posta utca 2 w123011225,w122657902
Prés utca 1 w125303916
Rába utca 1 w438797224
Radnóti utca 2 w395956442,w125300657
Rákóczi Ferenc utca 3 w94868419,w255520872,w107837240
Rege köz 1 w141250149
Rege utca 2 w141250167,w141250151
Rekettye utca 1 w328760965
Remete köz 2 w389180693,w94900133
Remetevölgyi út 3 w306373581,w230849727,w230849724
Rét utca 1 w255534781
Rezeda utca 1 w94877429
Rigó köz 1 w438797450
Rigó utca 1 w141392841
Rizling utca 1 w41746431
Rozmaring utca 2 w977416728,w94877437
Rózsa utca 1 w41746503
Rövid utca 1 w371492292
Sas utca 2 w963766088,w438798116
Sátorhegyi út 18 w177385956,w328760944,w970739572,w970739578,w235678016,w970739573,w177385892,w328760960,w888661719,w328760942,w658516087,w967665532,w177385989,w177385935,w970739582,w970739579,w970739589,w328760966
Semmelweis utca 1 w94893952
Seregély utca 1 w94900115
Síp köz 1 w438800649
Sirály utca 1 w107837297
Sóhajok hídja 1 w369352692
Sólyom utca 2 w291378241,w141392852
Somfa utca 4 w122661617,w122658337,w240344354,w240344357
Spirál 1 w214710538
Szabadság-kilátó út 4 w336726056,w94904821,w122672690,w320732994
Szabadság út 6 w402102393,w41746462,w967370165,w975788434,w300026749,w977392201
Szabolcs utca 7 w366998214,w141091269,w141091281,w94868425,w366998213,w107837248,w41746445
Szalonka köz 1 w371492296
Szamóca utca 2 w735249029,w122661616
Széchenyi sétány 5 w395740734,w177385990,w234954976,w177385975,w369352691
Széchenyi utca 2 w41746049,w964413085
Szegfű utca 1 w41746453
Székely Bertalan utca 2 w266342094,w122673168
Szellő utca 2 w968275850,w328760940
Szent Imre herceg utca 5 w111506033,w302131370,w125302952,w302131360,w302131362
Szent István sétány 6 w971340276,w233448646,w973614530,w94880628,w235793192,w235793186
Szép Ilonka utca 2 w41746440,w967370166
Szigeti József utca 2 w336726057,w266418516
Szilágyi Erzsébet utca 1 w179106186
Szil köz 3 w735249027,w735249028,w122661619
Szilva köz 1 w438803894
Szinyei Merse Pál utca 1 w94904818
Szirom köz 1 w41746425
Szitakötő utca 2 w975074863,w371492301
Szivárvány utca 1 w328760941
Szorosi utca 3 w94902616,w956146351,w974204580
Szőlő utca 1 w40651017
Szömörce utca 6 w974812645,w974812643,w974802133,w315961480,w315961481,w292029529
Szúnyog utca 3 w422866124,w94868427,w94868450
Szüret utca 1 w41746434
Szürkebarát utca 3 w310568313,w307469332,w407278314
Tábor utca 6 w977123564,w122665810,w122665812,w353439077,w94904827,w122660411
Taksony utca 4 w141091276,w141091270,w141091278,w141091251
Táncsics Mihály utca 1 w41746059
Tarack utca 1 w41746052
Tas utca 3 w978846068,w977967881,w41746444
Tavasz utca 1 w247425894
Teleki Blanka utca 3 w125302955,w396550165,w396550164
Temető utca 2 w914581132,w41746053
Templom utca 1 w371492306
Thököly utca 5 w225027745,w225027746,w25095773,w225027748,w225027747
Tinódi utca 1 w179106191
Tisza utca 2 w776273717,w327611049
Tóállás utca 1 w182659567
Toldi Miklós utca 1 w141250166
Tóth Árpád utca 1 w141250153
Töhötöm utca 1 w41746452
Tölgyfa utca 4 w266418517,w266418518,w266418519,w266342096
Töltés utca 5 w41746437,w550436985,w662913529,w320731096,w94893869
Török Bálint utca 1 w94900122
Törökverő köz 1 w438805025
Tulipán utca 1 w41746504
Túzok utca 1 w235678013
Tücsök köz 2 w371492302,w948337791
Tüzér utca 1 w141250164
Tűzmadár utca 2 w975461582,w235678017
Újhegy köz 3 w975343292,w327611056,w971143829
Újhegy utca 3 w327611054,w975342314,w971143820
Ungár József utca 1 w438832413
Uszodai út 2 w235295466,w235482763
Vadász köz 1 w438832562
Vadász utca 3 w371492300,w947684865,w973263950
Vadrózsa utca 1 w122657906
Vadvirág utca 2 w970799190,w328760972
Vajda János utca 1 w300845658
Vak Bottyán utca 2 w41746465,w976558168
Városház tér 3 w177385878,w94900148,w177385879
Vas Gereben utca 2 w226848994,w226849049
VasútARTjáró 2 w696116328,w177385958
Vasút utca 5 w881709268,w122661618,w107837236,w353439078,w881709267
Váth János köz 2 w627604622,w122660410
Vécsey Károly köz 1 w438832855
Vécsey Károly utca 5 w889627165,w177385881,w889627164,w320671683,w438832856
Véghely Dezső utca 12 w216656912,w235793187,w235270576,w216656914,w40651013,w235270577,w403265090,w40651014,w367315252,w367315251,w216656906,w107837261
Venyige utca 1 w94900136
Verseny utca 1 w107837228
Vessző utca 1 w94900138
Veszprémi út 15 w967370176,w967370175,w220101510,w975782168,w177385876,w177436249,w220101511,w235288329,w263487135,w967370181,w971132813,w177385870,w971132812,w970799009,w263487134
Vidovszky Béla utca 2 w41746057,w975416507
Viola utca 1 w94877457
Vízmeder utca 2 w247425886,w247425892
Vödörvölgyi út 3 w438833193,w166076261,w39366093
Vöröshegyi utca 4 w292028940,w965173724,w965835138,w965183530
Vöröskő híd 1 w179106209
Vöröskő utca 1 w41746428
Vörösmarty tér 2 w438833290,w438833289
Vörösmarty utca 2 w94877434,w967370177
Wartha Vince utca 1 w141250148
Ybl Miklós utca 1 w94910586
Zerge lépcső 1 w122661621
Zichy Mihály utca 1 w94910585
Zrínyi Ilona utca 1 w41746454
Zuzmó utca 1 w328760953