data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balatonalmádi utcanevek

Balatonalmádi határa JOSM link Balatonalmádi határa térképen Összesen 400db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w94902632,w967651245
Akácfa utca 1 w122661622
Alkotmány utca 3 w961711911,w94900106,w94900127
Álmos utca 2 w94873292,w1007581156
Alpár Ignác utca 1 w41746507
Alsóörsi határút 3 w122666224,w123011227,w123011226
Apáczai Csere János utca 2 w214710523,w125302954
Aranyeső utca 3 w965185118,w292029290,w965185117
Aranyhíd köz 1 w438534871
Arany János utca 1 w41746471
Árnyas utca 2 w122658340,w122658338
Árok utca 4 w997655311,w125303600,w997358277,w306371762
Árpád köz 1 w371492473
Árpád utca 1 w94900109
Asztalos Sándor utca 1 w226090306
Attila utca 4 w1099942502,w141392840,w141392829,w291378222
Avar utca 2 w965180514,w292028969
Babits Mihály utca 6 w41746473,w981877855,w233448578,w981877856,w233448579,w233448580
Bajcsy-Zsilinszky út 9 w397634024,w396550162,w397634023,w396550161,w948452332,w125302951,w40651012,w397634022,w397634025
Bajza utca 1 w41746457
Balatonfüredi út 5 w336726048,w156166075,w156166076,w331116088,w336726049
Balatonfűzfői út 17 w563883187,w141091254,w156165369,w973283534,w338585473,w791541890,w142262524,w177436246,w156165367,w997488698,w425595060,w177436247,w791541891,w973283505,w964189616,w779533258,w967370170
Balaton körút 2 w156165371,w156165368
Balaton utca 1 w125300654
Balázs Béla utca 5 w407283924,w945260752,w946130132,w94900125,w407283923
Ballada köz 1 w438535222
Barabás Miklós utca 3 w1108650747,w266342091,w122673172
Barátság utca 1 w179106202
Baross Gábor út 10 w177385849,w233446854,w233446857,w336726044,w177385851,w177385846,w336726045,w94900152,w41746472,w233446856
Bartók Béla út 14 w971150541,w971143826,w327611045,w327611048,w996540336,w971143819,w996540330,w327611043,w94900100,w971161590,w971150506,w948337784,w327611041,w948337785
Báthory utca 1 w41746464
Batsányi köz 1 w438536842
Batthyány utca 2 w94893876,w180062077
Béke utca 2 w179106193,w1110406931
Bem utca 1 w94877448
Benczúr Gyula utca 1 w438537649
Bérc utca 6 w975426220,w235678011,w975426705,w975426704,w975426219,w975426221
Bercsényi utca 2 w41746447,w978852373
Berkenye köz 1 w998017779
Berzsenyi Dániel utca 2 w997780259,w179106198
Bíbor köz 1 w371492305
Bihari János utca 1 w41746055
Bimbó utca 1 w179106172
Blaha Lujza sétány 3 w238697908,w180062076,w230849729
Bocskai tér 1 w107837224
Bodza utca 1 w292029223
Bokréta utca 2 w1109121475,w438538450
Borgazda utca 1 w125303914
Bornemissza utca 1 w41746433
Boróka utca 1 w438539333
Borostyán köz 1 w122673171
Botond utca 2 w331116084,w179106188
Brenner Lőrinc köz 2 w302131364,w302131365
Budai Nagy Antal utca 8 w179106176,w26707024,w307216009,w963766058,w179106173,w141392826,w997828576,w627604618
Budatava utca 1 w331116085
Bulcsú utca 1 w128622333
Búzavirág utca 1 w94877453
Bükkfa utca 1 w327611058
Cinke utca 1 w438540416
Corvin János utca 1 w41746463
Csaba köz 4 w975029830,w975031405,w94900114,w975029829
Csalogány utca 3 w291378223,w179106197,w1110614281
Csárda utca 2 w307469323,w1065674376
Csendes utca 1 w371492293
Cserfa utca 1 w122658532
Csikász lépcső 3 w226848768,w948830254,w948830253
Csillag tér 1 w881408704
Csóka köz 5 w1101329430,w1101329426,w438540927,w438540928,w1101329427
Csók István utca 1 w122673167
Csokonai köz 1 w977389829
Damjanich utca 4 w94874532,w403181382,w41746466,w978852374
Dandár utca 2 w141250170,w1109151525
Dankó Pista utca 2 w298743175,w235270972
Deák Ferenc utca 3 w230089672,w331116087,w1100714706
Dembinszky utca 1 w94915892
Derkovits utca 1 w122673170
Déryné utca 1 w41746501
Dési Huber István utca 1 w122673175
Diófa utca 1 w41746455
Dobó István utca 3 w41746432,w997662061,w997659352
Dob utca 3 w94902623,w975418357,w975418809
Dózsa György utca 4 w94893948,w182659580,w141250162,w94911389
Dráva utca 2 w973269367,w327611055
Dr. Horváth Béla köz 2 w416093325,w416093324
Dr. Lenkei Vilmos utca 1 w36985565
Dr. Óvári Ferenc utca 12 w122660409,w122660410,w627604621,w177385853,w627604620,w669341841,w234952696,w336726046,w36985566,w177385854,w135294866,w460215766
Dugonics utca 2 w94900123,w255534780
Dukai Takách Jenő utca 1 w94873296
Duna utca 1 w41746056
Egres köz 2 w438541199,w915205568
Egry József utca 5 w1110526313,w1110526315,w141250154,w141250168,w1110526316
Előd utca 1 w41746448
Endre utca 3 w41746439,w263487130,w976415595
Eötvös utca 2 w94868447,w997434675
Építő utca 1 w216175945
Erdőalja utca 6 w1110561360,w1110561361,w182659561,w1110561362,w182659595,w182659573
Erdő utca 1 w94902613
Erkel Ferenc utca 3 w41746048,w111500356,w681894925
Esze Tamás utca 1 w41746474
Ezerjó utca 3 w974996836,w974996837,w328760956
Fácán köz 1 w371492298
Fadrusz János utca 4 w1105039260,w144891100,w41746505,w1102422307
Fagyal köz 1 w122673173
Fagyöngy utca 6 w1108611942,w266342104,w1108611943,w266418514,w1108611948,w1108611946
Fecske utca 1 w123011765
Fehérkereszt utca 1 w40651011
Felhő utca 2 w971049880,w328760937
Felsőörsi út 5 w266418509,w1100704336,w36985564,w266418508,w1100704335
Fény köz 1 w141250149
Fenyő utca 1 w438543603
Fény utca 5 w141250157,w1100692447,w141250147,w1100701104,w141250175
Ferenczy Károly utca 4 w669338644,w336726047,w122660408,w94893865
Feszty Árpád utca 5 w1110590581,w1110590580,w1110590577,w1110590579,w141250155
Fogoly köz 1 w371492299
Fogoly utca 4 w975424891,w235678012,w94902612,w975454225
Forrás utca 2 w267026979,w306373578
Fülemüle utca 1 w122657908
Fürj köz 1 w371492304
Fürj utca 1 w371492303
Gábor Áron utca 2 w41746423,w967265702
Galagonya utca 3 w122658533,w967565513,w122673174
Galamb utca 3 w141250141,w179106206,w1110539107
Gárdonyi Géza utca 3 w1103940417,w141250143,w41746502
Gébics utca 1 w257729311
Gerle utca 5 w291378239,w1111179291,w1111179292,w1111179290,w307192620
Gesztenye utca 4 w971214578,w327611057,w996538587,w438544293
Géza köz 1 w182814359
Géza utca 1 w94877441
Glóbusz utca 3 w328760938,w888661718,w970796015
Gólya utca 3 w438535455,w1109150052,w182659607
Göncöl utca 2 w328760957,w970796277
Görgey utca 2 w402978650,w41746460
Gyertyán utca 1 w438544812
Györgyi Dénes utca 1 w125300655
Győri utca 1 w141250144
Hadak útja 2 w402783348,w94877452
Hajnal utca 1 w94874534
Hajnóczy lépcső 1 w438545340
Halacs utca 1 w122672688
Harangvirág utca 1 w242351291
Haraszt utca 1 w371492294
Haris köz 1 w266342105
Harkály utca 3 w1110623190,w438547577,w1110623195
Harmat utca 1 w41746461
Hársas köz 1 w438547961
Hársas utca 9 w948337781,w392945992,w235119016,w107837249,w824825873,w235119020,w973919141,w824825871,w824825884
Hársfa utca 1 w122657904
Hegyalja utca 2 w967959228,w94902633
Héja utca 1 w141392849
Hétvezér utca 1 w125302947
Hold köz 1 w216659369
Holló köz 3 w997831273,w997854216,w141392833
Holló utca 1 w141392842
Homok utca 1 w111500501
Honvéd utca 1 w141250142
Hordó utca 1 w125303339
Hóvirág köz 1 w242351292
Hóvirág utca 4 w122672692,w122658535,w998573097,w998576385
Hörpintő utca 2 w328760959,w974995570
Huba utca 1 w41746451
Hunyadi utca 3 w450728288,w997644037,w450728289
Huszár utca 1 w182659586
Ibolya utca 1 w41746459
Iker sétány 1 w177385926
Ipoly köz 1 w327611053
Ipoly utca 4 w327611050,w975063726,w327611040,w975068178
Iskola utca 5 w1070361639,w1070361640,w122657903,w266418511,w336726051
Istók utca 1 w266418512
István utca 1 w94877435
Izsó Miklós utca 2 w267026976,w266342101
Jedlik Ányos utca 1 w141250150
Jegenye köz 2 w438553939,w438553938
Jégmadár utca 1 w371492297
Jókai Mór utca 2 w26707014,w107551812
József Attila út 9 w424435910,w401920267,w395740733,w395740732,w395740726,w395050977,w331116089,w967370174,w395050976
Juhar utca 1 w438554264
Juhász Gyula köz 1 w302132707
Kakukk köz 1 w438554301
Kálvin utca 3 w179106194,w1110466459,w755957790
Káplár utca 1 w438554495
Káptalan utca 4 w336726054,w336726053,w94904825,w881408703
Katona József utca 3 w331116092,w1110468168,w1103941868
Kazinczy utca 1 w234659371
Kerkápoly utca 6 w438554672,w1110521502,w1110521499,w1110521500,w1110521503,w438554671
Kert utca 3 w965180516,w291725271,w291724853
Kilátóhegyi utca 6 w306371014,w302131359,w41746468,w653765599,w957236442,w653765595
Kinizsi utca 1 w125302946
Kisberényi út 3 w41746427,w220101505,w967370180
Kisfaludy köz 5 w1110881503,w179106189,w1110881502,w1110881504,w1110881505
Kisfaludy utca 2 w1100715725,w331116094
Kiss Ernő utca 2 w94912209,w1103941866
Klapka utca 2 w214710533,w41746456
Kócsag utca 4 w122673177,w107837295,w669341839,w107837243
Kodály Zoltán utca 1 w41746054
Komjáth Aladár köz 1 w125302949
Kompolthy utca 6 w179106204,w238697906,w997375407,w389180691,w389180692,w41746436
Kond utca 1 w41746450
Kopácsi utca 1 w182659591
Korsó utca 1 w41746435
Kossuth utca 3 w94893871,w999731070,w141392846
Kosztolányi köz 1 w331116096
Kőbánya utca 1 w122658341
Köcsi lépcső 1 w290546294
Kökény utca 1 w122658534
Kölcsey Ferenc utca 2 w125302950,w977128296
Könyök utca 3 w962379534,w974204576,w438556512
Kőrisfa utca 2 w122657909,w1070361638
Kőrösi Csoma Sándor utca 2 w125302956,w234954974
Kőrös utca 1 w971150532
Kövesalja utca 5 w220101507,w977416726,w977416727,w977416725,w41746446
Kővirág utca 2 w961711912,w94900107
Köztársaság utca 4 w981877857,w94900104,w590023239,w94900098
Krisztina köz 1 w327611052
Kurcz Rudolf utca 1 w125302953
Kürt utca 1 w94902619
Laposa Dániel utca 2 w177436248,w94900117
Legenda köz 2 w331116108,w1109135351
Lehel köz 1 w267026971
Lehel utca 1 w94900112
Lejtő utca 1 w125303601
Levendula utca 1 w230058477
Liszt Ferenc utca 1 w41746499
Lóczy Lajos tér 2 w422866123,w219528750
Lomb utca 3 w461922063,w179106182,w94893884
Lotz Károly utca 1 w122673176
Lozsántai út 7 w422866121,w422866122,w182659610,w422866120,w230585976,w216175947,w216175944
Lozsánta 1 w230585979
Luther utca 3 w1110467633,w1110467634,w179106181
Madách Imre tér 1 w328760939
Madách Imre utca 3 w94902635,w41746424,w971132814
Madách köz 1 w328760951
Madarász Viktor utca 2 w1108776082,w266342106
Magaspart utca 2 w230585978,w182659566
Magtár utca 1 w216659370
Magyar utca 9 w974811366,w974811351,w974811365,w310568310,w974811353,w974802134,w974811379,w974811378,w438773552
Malomvölgyi utca 2 w177385863,w41746426
Mandula utca 3 w220101509,w220101508,w94900130
Mányoki Ádám utca 1 w438773935
Margaréta utca 1 w41746458
Maros utca 5 w318340017,w825375853,w996540329,w973919140,w111500357
Martinovics utca 5 w94900149,w506394034,w506394036,w41746438,w506394035
Mátyás király út 11 w307192621,w257729312,w1110611750,w1110628749,w230089671,w179106205,w1110607258,w182659581,w307210300,w889627173,w307210299
Megyehegyi út 3 w331116098,w177385963,w177385900
Meredek utca 2 w328760963,w438774760
Mesgye utca 1 w235678015
Mészöly Géza utca 1 w122673165
Mihály Rudolf utca 1 w182659583
Mikszáth utca 3 w298743176,w179106196,w298743177
Mogyoró utca 2 w331116102,w331116101
Moha utca 2 w968275859,w328760946
Mókus lépcső 2 w123009400,w123016342
Móra Ferenc utca 2 w111506034,w111506032
Móricz Zsigmond köz 1 w438795244
Munkácsy Mihály utca 1 w94904812
Must utca 3 w997367189,w125303915,w997655614
Nádas utca 1 w123005926
Napraforgó köz 3 w975421707,w371492295,w975421706
Napsugár utca 1 w328760949
Nárcisz utca 1 w890976065
Nefelejcs utca 2 w94904830,w1102428129
Neptun utca 3 w401737760,w219528727,w94879777
Noszlopy Gáspár utca 1 w41746443
Ond utca 1 w41746449
Othelló utca 1 w328761667
Öreghegyi út 5 w182659611,w1109150054,w1109150051,w266418525,w182659603
Őszapó utca 1 w141250152
Őz utca 1 w182659619
Paál László utca 6 w1109114189,w266342093,w182659614,w266418515,w122673169,w1109114190
Pacsirta köz 3 w438796347,w975059314,w975059321
Pacsirta utca 4 w307210301,w307192623,w1110884165,w291378224
Páfrány utca 3 w336726055,w123017643,w122657905
Panoráma sétány 1 w438539334
Park utca 1 w299649831
Perem utca 1 w123159110
Petőfi Sándor utca 1 w94893946
Petőfi tér 1 w226089599
Pihenő utca 1 w266418522
Pince utca 2 w975423897,w41746051
Pinkóczi út 4 w997371970,w94900140,w997371971,w220101501
Pint utca 2 w974827430,w866418924
Pinty utca 2 w179106180,w1110612935
Pipacs utca 2 w965177623,w291725044
Platán utca 4 w327611042,w296554795,w971150529,w971209501
Posta utca 2 w123011225,w122657902
Prés utca 3 w997655310,w997367188,w125303916
Rába utca 1 w438797224
Radnóti utca 2 w125300657,w395956442
Rákóczi Ferenc utca 4 w997508407,w107837240,w94868419,w255520872
Rege köz 1 w141250161
Rege utca 2 w141250151,w141250167
Rekettye utca 1 w328760965
Remete köz 2 w389180693,w94900133
Remetevölgyi út 4 w319268770,w230849727,w230849724,w306373581
Rét utca 1 w255534781
Rezeda utca 1 w94877429
Rigó köz 1 w438797450
Rigó utca 1 w141392841
Rizling utca 1 w41746431
Rozmaring utca 2 w977416728,w94877437
Rózsa utca 2 w1103938217,w41746503
Rövid utca 1 w371492292
Sas utca 2 w963766088,w438798116
Sátorhegyi út 19 w235678016,w1040547355,w970739572,w970739578,w970739573,w328760960,w888661719,w328760944,w967665532,w328760966,w970739589,w970739582,w177385989,w328760942,w658516087,w177385956,w970739579,w177385935,w177385892
Semmelweis utca 2 w1101329425,w94893952
Seregély utca 1 w94900115
Síp köz 1 w438800649
Sirály utca 1 w107837297
Sóhajok hídja 1 w369352692
Sólyom utca 2 w141392852,w291378241
Somfa utca 4 w240344354,w122658337,w240344357,w122661617
Spirál 1 w214710538
Szabadság-kilátó út 4 w320732994,w336726056,w122672690,w94904821
Szabadság út 6 w967370165,w402102393,w300026749,w41746462,w977392201,w975788434
Szabolcs utca 8 w366998213,w94912985,w41746445,w107837248,w94868425,w141091281,w141091269,w366998214
Szalonka köz 1 w371492296
Szamóca utca 2 w735249029,w122661616
Széchenyi sétány 5 w177385990,w395740734,w177385975,w369352691,w234954976
Széchenyi utca 2 w41746049,w964413085
Szegfű utca 1 w41746453
Székely Bertalan utca 2 w122673168,w266342094
Szellő utca 2 w968275850,w328760940
Szent Imre herceg utca 7 w302131360,w125302952,w111506033,w997416393,w302131362,w302131370,w125303341
Szent István sétány 6 w94880628,w235793192,w233448646,w971340276,w973614530,w235793186
Szép Ilonka utca 2 w41746440,w967370166
Szigeti József utca 3 w1070361641,w336726057,w266418516
Szilágyi Erzsébet utca 1 w179106186
Szil köz 3 w735249028,w122661619,w735249027
Szilva köz 1 w438803894
Szinyei Merse Pál utca 1 w94904818
Szirom köz 1 w41746425
Szitakötő utca 2 w975074863,w371492301
Szivárvány utca 1 w328760941
Szorosi utca 3 w94902616,w956146351,w974204580
Szőlő utca 1 w40651017
Szömörce utca 6 w974812645,w315961481,w974812643,w974802133,w315961480,w292029529
Szúnyog utca 3 w422866124,w94868427,w94868450
Szüret utca 2 w41746434,w997654616
Szürkebarát utca 3 w310568313,w307469332,w407278314
Tábor utca 6 w977123564,w122660411,w94904827,w353439077,w122665810,w122665812
Taksony utca 4 w141091278,w141091276,w141091251,w141091270
Táncsics Mihály utca 1 w41746059
Tarack utca 1 w41746052
Tas utca 3 w977967881,w41746444,w978846068
Tavasz utca 1 w247425894
Teleki Blanka utca 3 w396550164,w125302955,w396550165
Temető utca 2 w41746053,w914581132
Templom utca 1 w371492306
Thököly utca 5 w225027747,w225027745,w225027748,w25095773,w225027746
Tinódi utca 3 w997855922,w997828598,w179106191
Tisza utca 2 w776273717,w327611049
Tóállás utca 2 w1111176049,w182659567
Toldi Miklós utca 1 w141250166
Tóth Árpád utca 2 w141250153,w1110534939
Töhötöm utca 1 w41746452
Tölgyfa utca 4 w266418518,w266418517,w266418519,w266342096
Töltés utca 6 w41746437,w235270971,w550436985,w94893869,w662913529,w320731096
Török Bálint utca 1 w94900143
Törökverő köz 1 w438805025
Tulipán utca 5 w1102430888,w1102429046,w41746504,w1102430890,w1102430889
Túzok utca 1 w235678013
Tücsök köz 2 w371492302,w948337791
Tüzér utca 1 w141250164
Tűzmadár utca 2 w235678017,w975461582
Újhegy köz 3 w975343292,w971143829,w327611056
Újhegy utca 3 w971143820,w327611054,w975342314
Ungár József utca 1 w438832413
Uszodai út 2 w235295466,w235482763
Vadász köz 1 w438832562
Vadász utca 3 w371492300,w973263950,w947684865
Vadrózsa utca 1 w122657906
Vadvirág utca 2 w970799190,w328760972
Vajda János utca 1 w300845658
Vak Bottyán utca 2 w976558168,w41746465
Városház tér 3 w177385878,w177385879,w94900148
Vas Gereben utca 2 w226849049,w226848994
VasútARTjáró 2 w177385958,w696116328
Vasút utca 5 w107837236,w353439078,w881709267,w122661618,w881709268
Váth János köz 2 w627604622,w999710817
Vécsey Károly köz 1 w438832855
Vécsey Károly utca 5 w889627165,w177385881,w320671683,w889627164,w438832856
Véghely Dezső utca 11 w235270576,w367315252,w216656912,w403265090,w107837261,w40651014,w216656914,w235793187,w216656906,w367315251,w235270577
Venyige utca 2 w997364678,w94900136
Verseny utca 2 w107837228,w1108606436
Vessző utca 1 w94900138
Veszprémi út 16 w177385870,w220101510,w967370175,w967370176,w975782168,w177436249,w967370181,w220101511,w235288329,w263487135,w177385876,w263487134,w1070361637,w970799009,w971132813,w971132812
Vidovszky Béla utca 2 w41746057,w975416507
Viola utca 1 w94877457
Vízmeder utca 6 w247425886,w247425892,w1110585690,w1110562892,w1110585692,w1110585691
Vödörvölgyi út 3 w438833193,w39366093,w166076261
Vöröshegyi utca 4 w965183530,w292028940,w965835138,w965173724
Vöröskő híd 1 w179106209
Vöröskő utca 1 w41746428
Vörösmarty tér 2 w438833289,w438833290
Vörösmarty utca 2 w94877434,w967370177
Wartha Vince utca 1 w141250148
Ybl Miklós utca 1 w94910586
Zerge lépcső 1 w122661621
Zichy Mihály utca 2 w331116113,w94910585
Zrínyi Ilona utca 1 w41746454
Zuzmó utca 1 w328760953