data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balatonalmádi utcanevek

Balatonalmádi határa JOSM link Balatonalmádi határa térképen Összesen 402db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 1 w94902632
Akácfa utca 1 w122661622
Alkotmány utca 3 w94900106,w94900107,w94900127
Álmos utca 1 w94873292
Alpár Ignác utca 1 w41746507
Alsóörsi határút 3 w123011226,w123011227,w122666224
Apáczai Csere János utca 2 w125302954,w214710523
Aranyeső utca 1 w292029290
Aranyhíd köz 1 w438534871
Arany János utca 1 w41746471
Árnyas utca 2 w122658338,w122658340
Árok utca 2 w125303600,w306371762
Árpád köz 1 w371492473
Árpád utca 1 w94900109
Asztalos Sándor utca 1 w226090306
Attila köz 2 w291378221,w141392840
Attila utca 2 w291378222,w141392829
Avar utca 1 w292028969
Babits Mihály utca 2 w41746473,w233448578
Bajcsy-Zsilinszky út 7 w397634025,w397634024,w396550161,w397634022,w396550162,w397634023,w40651012
Bajza utca 1 w41746457
Balatonfüredi út 4 w336726049,w331116088,w156166076,w156166075
Balatonfűzfői út 9 w779533258,w791541891,w425595060,w791541890,w563883187,w338585473,w177436247,w177436246,w156165367
Balaton körút 5 w156165369,w156165371,w156165368,w392945988,w392945989
Balaton utca 1 w125300654
Balázs Béla utca 3 w407283924,w407283923,w94900125
Ballada köz 1 w438535222
Barabás Miklós utca 2 w122673172,w266342091
Barátság utca 1 w179106202
Baross Gábor út 10 w233446857,w336726045,w233446856,w233446854,w336726044,w94900152,w41746472,w177385849,w177385846,w177385851
Bartók Béla utca 1 w94900100
Báthory utca 1 w41746464
Batsányi köz 1 w438536842
Batthyány utca 2 w180062077,w94893876
Béke utca 1 w179106193
Bem utca 1 w94877448
Benczúr Gyula utca 1 w438537649
Bérc utca 1 w235678011
Bercsényi utca 1 w41746447
Berzsenyi Dániel utca 1 w179106198
Bíbor köz 1 w371492305
Bihari János utca 1 w41746055
Bimbó utca 1 w179106172
Blaha Lujza köz 1 w238697906
Blaha Lujza sétány 3 w180062076,w230849729,w238697908
Bocskai tér 1 w107837224
Bodza utca 1 w292029223
Bokréta utca 1 w438538450
Borgazda utca 1 w125303914
Bornemissza utca 1 w41746433
Boróka utca 1 w438539333
Borostyán köz 1 w122673171
Botond utca 2 w179106188,w331116084
Brenner Lőrincz köz 2 w302131364,w302131365
Budai Nagy Antal utca 6 w627604618,w179106176,w179106173,w307216009,w141392826,w26707024
Budatava utca 1 w331116085
Bulcsú utca 1 w128622333
Búzavirág utca 1 w94877453
Bükkfa utca 1 w327611058
Cinke utca 1 w438540416
Corvin János utca 1 w41746463
Csaba köz 1 w94900114
Csalogány utca 2 w291378223,w179106197
Csárda utca 1 w307469323
Csendes utca 1 w371492293
Cserfa utca 1 w122658532
Csikász Imre lépcső 1 w226848768
Csóka köz 2 w438540928,w438540927
Csók István utca 1 w122673167
Csokonai köz 1 w125302951
Damjanich utca 3 w41746466,w403181382,w94874532
Dandár utca 1 w141250170
Dankó Pista utca 1 w298743175
Deák Ferenc utca 2 w230089672,w331116087
Dembinszky utca 1 w94915892
Derkovits utca 1 w122673170
Déryné utca 1 w41746501
Diófa utca 1 w41746455
Dobó István utca 1 w41746432
Dob utca 1 w94902623
Dózsa György utca 3 w141250162,w94911389,w94893948
Dráva utca 1 w327611055
Dr. Horváth Béla köz 2 w416093325,w416093324
Dr. Lenkei Vilmos utca 1 w36985565
Dr. Óvári Ferenc utca 11 w234952696,w669341841,w460215766,w177385854,w336726046,w177385853,w627604620,w135294866,w122660409,w36985566,w627604621
Dugonics utca 1 w255534780
Dugovics Titusz utca 1 w94900123
Dukai Takách Jenő utca 1 w94873296
Duna utca 1 w41746056
Egres köz 1 w438541199
Egry József utca 2 w141250168,w141250154
Előd utca 1 w41746448
Endre utca 2 w263487130,w41746439
Eötvös utca 1 w94868447
Építő út 1 w216175945
Erdőalja út 1 w182659573
Erdő utca 1 w94902613
Erkel Ferenc utca 3 w111500356,w681894925,w41746048
Esze Tamás utca 1 w41746474
Ezerjó utca 1 w328760956
Fácán köz 1 w371492298
Fadrusz János utca 2 w144891100,w41746505
Fagyal köz 1 w122673173
Fagyöngy utca 2 w266418514,w266342104
Fecske utca 1 w123011765
Fehérkereszt utca 1 w40651011
Felhő utca 1 w328760937
Felsőörsi út 3 w36985564,w266418509,w266418508
Fény köz 1 w141250147
Fenyő utca 1 w438543603
Fény utca 2 w141250175,w141250157
Ferenczy Károly utca 4 w122660408,w94893865,w669338644,w336726047
Feszty Árpád utca 1 w141250155
Fogoly köz 1 w371492299
Fogoly utca 1 w94902612
Forrás utca 2 w267026979,w306373578
Fülemüle utca 1 w122657908
Füredi utca 3 w336726048,w177385957,w216656929
Fürj köz 1 w371492304
Fürj utca 1 w371492303
Fűzfői út 1 w141091254
Gábor Áron utca 1 w41746423
Galagonya utca 2 w122658533,w122673174
Galamb utca 2 w141250141,w179106206
Gárdonyi Géza utca 2 w141250143,w41746502
Gébics utca 1 w257729311
Gerle utca 2 w291378239,w307192620
Gesztenye utca 1 w438544293
Géza köz 1 w182814359
Géza utca 1 w94877441
Glóbusz utca 1 w328760938
Gólya utca 2 w438535455,w182659607
Göncöl utca 1 w328760957
Görgey utca 2 w402978650,w41746460
Gyertyán utca 1 w438544812
Györgyi Dénes utca 1 w125300655
Győri utca 1 w141250144
Hadak útja 2 w94877452,w402783348
Hajnal utca 1 w94874534
Hajnóczy lépcső 1 w438545340
Halacs utca 1 w122672688
Harangvirág utca 1 w242351291
Haraszt utca 1 w371492294
Haris köz 1 w266342105
Harkály utca 1 w438547577
Harmat utca 1 w41746461
Hársas köz 1 w438547961
Hársas utca 4 w235119016,w235119020,w107837249,w824825884
Hársfa utca 1 w122657904
Hegyalja utca 1 w94902633
Héja utca 1 w141392849
Hétvezér utca 1 w125302947
Hold köz 1 w216659369
Holló köz 1 w141392833
Holló utca 1 w141392842
Homok utca 1 w111500501
Honvéd utca 1 w141250142
Hordó utca 1 w125303339
Hóvirág köz 1 w242351292
Hóvirág utca 2 w122658535,w122672692
Hörpintő utca 1 w328760959
Huba utca 1 w41746451
Hunyadi utca 1 w94900143
Huszár utca 1 w182659586
Ibolya utca 1 w41746459
Iker sor 1 w449714904
Ipoly köz 1 w327611053
Ipoly utca 1 w327611040
Iskola utca 3 w336726051,w266418511,w122657903
Istók utca 1 w266418512
István utca 1 w94877435
Izsó Miklós utca 1 w266342101
Jedlik Ányos utca 1 w141250150
Jegenye köz 2 w438553938,w438553939
Jégmadár utca 1 w371492297
Jókai Mór utca 2 w107551812,w26707014
József Attila út 8 w401920267,w331116089,w395050977,w424435910,w395740733,w395740726,w395050976,w395740732
Juhar utca 1 w438554264
Juhász Gyula köz 1 w302132707
Kakukk köz 1 w438554301
Kálvin utca 2 w755957790,w179106194
Káplár utca 1 w438554495
Káptalan utca 3 w336726054,w336726053,w94904825
Katona József utca 1 w331116092
Kazinczy utca 1 w234659371
Kerkápoly utca 1 w438554671
Kert utca 2 w291724853,w291725271
Kilátóhegyi utca 5 w653765595,w41746468,w653765599,w306371014,w302131359
Kinizsi utca 1 w125302946
Kisberényi út 2 w220101505,w41746427
Kisfaludy köz 1 w179106189
Kisfaludy utca 1 w331116094
Kiss Ernő utca 1 w94912209
Klapka utca 2 w214710533,w41746456
Kócsag utca 3 w95780513,w107837295,w669341839
Kodály Zoltán utca 1 w41746054
Komjáth Aladár köz 1 w125302949
Kompolthy utca 3 w389180691,w41746436,w389180692
Kond utca 1 w41746450
Kopácsi utca 1 w182659591
Korsó utca 1 w41746435
Kossuth Lajos utca 2 w94893871,w141392846
Kosztolányi köz 1 w331116096
Kőbánya utca 1 w122658341
Köcsi lépcső 1 w290546294
Kökény utca 1 w122658534
Kölcsey utca 1 w125302950
Könyök utca 1 w438556512
Kőrisfa utca 1 w122657909
Kőrösi Csoma Sándor utca 2 w125302956,w234954974
Kőrös utca 1 w327611050
Kövesalja utca 2 w220101507,w41746446
Kővirág utca 1 w328760970
Köztársaság utca 3 w94900104,w590023239,w94900098
Krisztina köz 1 w327611052
Kurucz Rudolf utca 1 w125302953
Kürt utca 1 w94902619
Laposa Dániel utca 2 w177436248,w94900117
Legenda köz 1 w331116108
Lehel köz 1 w267026971
Lehel utca 1 w94900112
Lejtő utca 1 w125303601
Levendula utca 1 w230058477
Liszt Ferenc utca 1 w41746499
Lóczy Lajos tér 2 w422866123,w219528750
Lomb utca 3 w94893884,w179106182,w461922063
Lotz Károly utca 1 w122673176
Lozsántai út 7 w216175944,w216175947,w422866120,w422866122,w422866121,w230585976,w182659610
Lozsánta 1 w230585979
Luther utca 1 w179106181
Madách Imre tér 1 w328760939
Madách Imre utca 2 w94902635,w41746424
Madarász utca 1 w266342106
Magaspart utca 2 w182659566,w230585978
Magtár utca 1 w216659370
Magyar utca 1 w438773552
Malomvölgyi utca 2 w177385863,w41746426
Mandula utca 3 w220101509,w220101508,w94900130
Mányoki Ádám utca 1 w438773935
Margaréta utca 1 w41746458
Maros utca 2 w111500357,w318340017
Martinovics Ignác utca 5 w506394034,w506394035,w41746438,w94900149,w506394036
Mátyás király út 7 w307210300,w230089671,w179106205,w307210299,w307192621,w257729312,w182659581
Megyehegyi utca 3 w177385963,w177385900,w331116098
Meredek utca 2 w328760963,w438774759
Mesgye utca 1 w235678015
Mészöly Géza utca 1 w122673165
Mihály Rudolf utca 1 w182659583
Mikszáth utca 3 w298743177,w179106196,w298743176
Mogyoró utca 2 w331116102,w331116101
Moha utca 1 w328760946
Mókus lépcső 2 w123009400,w123016342
Móra Ferenc utca 2 w111506032,w111506034
Móricz Zsigmond köz 1 w438795244
Munkácsy Mihály utca 1 w94904812
Must utca 1 w125303915
Nádas utca 1 w123005926
Napraforgó köz 1 w371492295
Napsugár utca 1 w328760949
Nárcisz utca 1 w331116105
Nefelejcs utca 1 w94904830
Neptun utca 3 w401737760,w94879777,w219528727
Noszlopy Gáspár utca 1 w41746443
Nyárfa utca 1 w422862497
Ond utca 1 w41746449
Öreghegyi utca 2 w266418525,w182659611
Őszapó utca 1 w141250152
Őz utca 1 w182659619
Paál László utca 4 w122673169,w182659614,w266418515,w266342093
Pacsirta köz 1 w438796347
Pacsirta út 3 w307192623,w291378224,w307210301
Páfrány utca 3 w123017643,w122657905,w336726055
Panoráma sétány 1 w438539334
Park utca 1 w299649831
Perem utca 1 w123159110
Petőfi Sándor utca 1 w94893946
Petőfi tér 1 w226089599
Pihenő utca 1 w266418522
Pince utca 1 w41746051
Pinkóczi utca 1 w94900140
Pinty utca 1 w179106180
Pipacs utca 1 w291725044
Platán utca 1 w327611042
Posta utca 2 w123011225,w122657902
Prés utca 1 w125303916
Rába utca 1 w438797224
Radnóti Miklós utca 3 w395956442,w235119010,w125300657
Rákóczi Ferenc utca 3 w255520872,w107837240,w94868419
Rákóczi utca 2 w425595072,w25216803
Rege köz 1 w141250149
Rege utca 2 w141250167,w141250151
Rekettye utca 1 w328760965
Remete köz 2 w94900133,w389180693
Remetevölgyi út 3 w230849724,w306373581,w230849727
Rét utca 1 w255534781
Rezeda utca 1 w94877429
Rigó köz 1 w438797450
Rigó utca 1 w141392841
Rizling utca 1 w41746431
Rozmaring utca 1 w94877437
Rózsa utca 1 w41746503
Rövid utca 1 w371492292
Sas utca 1 w438798116
Sátorhegyi út 1 w328760942
Semmelweis utca 1 w94893952
Seregély utca 1 w94900115
Síp köz 1 w438800649
Sirály utca 1 w107837297
Sóhajok hídja 1 w369352692
Sólyom utca 2 w141392852,w291378241
Somfa utca 4 w240344354,w122658337,w122661617,w240344357
Spirál 1 w214710538
Szabadság-kilátó utca 4 w320732994,w122672690,w94904821,w336726056
Szabadság utca 3 w300026749,w41746462,w402102393
Szabolcs utca 7 w107837248,w366998213,w94868425,w141091281,w141091269,w366998214,w41746445
Szalonka köz 1 w371492296
Szamóca utca 2 w122661616,w735249029
Széchenyi István utca 1 w41746049
Széchenyi sétány 3 w395740734,w177385975,w369352691
Szegfű utca 1 w41746453
Székely Bertalan utca 2 w122673168,w266342094
Szellő utca 1 w328760940
Szent Imre herceg utca 5 w302131370,w125302952,w302131360,w111506033,w302131362
Szent István sétány 4 w235793186,w235793192,w94880628,w233448646
Szép Ilonka utca 1 w41746440
Szigeti József utca 2 w336726057,w266418516
Szilágyi Erzsébet utca 1 w179106186
Szil köz 3 w122661619,w735249028,w735249027
Szilva köz 1 w438803894
Szinyei Merse Pál utca 1 w94904818
Szirom köz 1 w41746425
Szitakötő utca 1 w371492301
Szivárvány utca 1 w328760941
Szorosi utca 1 w94902616
Szőlő utca 1 w40651017
Szömörce utca 1 w292029529
Szúnyog utca 3 w94868427,w94868450,w422866124
Szüret utca 1 w41746434
Szürkebarát utca 2 w310568313,w407278314
Tábor utca 5 w353439077,w122665810,w122665812,w94904827,w122660411
Taksony utca 5 w141091270,w142262524,w141091276,w141091278,w141091251
Táncsics Mihály utca 1 w41746059
Tarack utca 1 w41746052
Tas utca 1 w41746444
Tavasz utca 1 w247425894
Teleki Blanka utca 3 w396550164,w125302955,w396550165
Temető utca 1 w41746053
Templom utca 1 w371492306
Thököly utca 5 w225027747,w225027748,w225027746,w25095773,w225027745
Tinódi utca 1 w179106191
Tisza utca 2 w776273717,w327611041
Tóállás utca 1 w182659567
Toldi Miklós utca 1 w141250166
Tóth Árpád utca 1 w141250153
Töhötöm utca 1 w41746452
Tölgyfa utca 4 w266418517,w266342096,w266418519,w266418518
Töltés utca 5 w550436985,w94893869,w662913529,w41746437,w320731096
Török Bálint utca 1 w94900122
Törökverő köz 1 w438805025
Tulipán utca 1 w41746504
Túzok utca 1 w235678013
Tücsök utca 1 w371492302
Tüzér utca 1 w141250164
Tűzmadár utca 1 w235678017
Újhegy köz 1 w327611056
Újhegy utca 1 w327611054
Ungár József utca 1 w438832413
Uszodai út 3 w235482763,w235295466,w392945992
Vadász köz 1 w438832562
Vadász utca 1 w371492300
Vadrózsa utca 1 w122657906
Vadszeder utca 1 w41746038
Vadvirág utca 1 w328760972
Vajda János utca 1 w300845658
Vak Bottyán utca 1 w41746465
Városház tér 3 w177385878,w94900148,w177385879
Vas Gereben utca 2 w226848994,w226849049
VasútARTjáró 2 w696116328,w177385958
Vasút utca 3 w107837236,w353439078,w122661618
Váth János köz 2 w627604622,w122660410
Vécsey Károly köz 1 w438832855
Vécsey Károly utca 3 w438832856,w320671683,w177385881
Véghely Dezső utca 12 w367315252,w40651014,w216656912,w107837261,w403265090,w367315251,w235270577,w40651013,w235270576,w235793187,w216656906,w216656914
Venyige utca 1 w94900136
Verseny utca 1 w107837228
Vessző utca 1 w94900138
Veszprémi út 8 w263487134,w177385876,w177385870,w235288329,w220101510,w220101511,w263487135,w177436249
Vidovszky Béla utca 1 w41746057
Viola utca 1 w94877457
Vízmeder utca 2 w247425886,w247425892
Vödörvölgyi út 1 w438833193
Vöröshegyi utca 1 w292028940
Vöröskő utca 1 w41746428
Vörösmarty Mihály utca 1 w94877434
Vörösmarty tér 2 w438833290,w438833289
Wartha Vince utca 1 w141250148
Ybl Miklós utca 1 w94910586
Zerge lépcső 1 w122661621
Zichy Mihály utca 1 w94910585
Zrínyi Ilona utca 1 w41746454
Zrínyi Miklós utca 1 w25216806
Zuzmó utca 1 w328760953