data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balatonalmádi utcanevek

Balatonalmádi határa JOSM link Balatonalmádi határa térképen Összesen 403db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 1 w94902632
Akácfa utca 1 w122661622
Alkotmány utca 3 w94900107,w94900106,w94900127
Alpár Ignác utca 1 w41746507
Alsóörsi határút 3 w122666224,w123011226,w123011227
Apáczai Csere János utca 2 w214710523,w125302954
Aranyeső utca 1 w292029290
Aranyhíd köz 1 w438534871
Arany János utca 1 w41746471
Asztalos Sándor utca 1 w226090306
Attila köz 2 w141392840,w291378221
Attila utca 2 w291378222,w141392829
Avar utca 1 w292028969
Babits Mihály utca 1 w41746473
Bajcsy-Zsilinszky út 7 w396550161,w397634025,w40651012,w397634023,w396550162,w397634022,w397634024
Bajza utca 1 w41746457
Balatonfüredi út 4 w331116088,w156166075,w336726049,w156166076
Balatonfűzfői út 4 w425595060,w177436247,w563883187,w338585473
Balaton körút 6 w392945988,w156165368,w156165371,w156165369,w156165370,w392945989
Balaton utca 1 w125300654
Ballada köz 1 w438535222
Balázs Béla utca 3 w407283924,w407283923,w94900125
Barabás Miklós utca 2 w266342091,w122673172
Baross Gábor út 10 w336726044,w233446854,w177385849,w233446856,w94900152,w233446857,w41746472,w336726045,w177385846,w177385851
Bartók Béla utca 1 w94900100
Barátság utca 1 w179106202
Batsányi köz 1 w438536842
Batthyány utca 2 w180062077,w94893876
Bem utca 1 w94877448
Benczúr Gyula utca 1 w438537649
Bercsényi utca 1 w41746447
Berzsenyi Dániel utca 1 w179106198
Bihari János utca 1 w41746055
Bimbó utca 1 w179106172
Blaha Lujza köz 1 w238697906
Blaha Lujza sétány 3 w230849729,w238697908,w180062076
Bocskai tér 1 w107837224
Bodza utca 1 w292029223
Bokréta utca 1 w438538450
Borgazda utca 1 w125303914
Bornemissza utca 1 w41746433
Borostyán köz 1 w122673171
Boróka utca 1 w438539333
Botond utca 2 w179106188,w331116084
Brenner Lőrincz köz 2 w302131365,w302131364
Budai Nagy Antal utca 6 w307216009,w179106176,w179106173,w26707024,w141392826,w627604618
Budatava utca 1 w331116085
Bulcsú utca 1 w128622333
Báthory utca 1 w41746464
Béke utca 1 w179106193
Bérc utca 1 w235678011
Bíbor köz 1 w371492305
Búzavirág utca 1 w94877453
Bükkfa utca 1 w327611058
Cinke utca 1 w438540416
Corvin János utca 1 w41746463
Csaba köz 1 w94900114
Csalogány utca 2 w179106197,w291378223
Csendes utca 1 w371492293
Cserfa utca 1 w122658532
Csikász Imre lépcső 1 w226848768
Csokonai köz 1 w125302951
Csárda utca 1 w307469323
Csóka köz 2 w438540928,w438540927
Csók István utca 1 w122673167
Damjanich utca 3 w41746466,w94874532,w403181382
Dandár utca 1 w141250170
Dankó Pista utca 1 w298743175
Dembinszky utca 1 w94915892
Derkovits utca 1 w122673170
Deák Ferenc utca 2 w331116087,w230089672
Diófa utca 1 w41746455
Dob utca 1 w94902623
Dobó István utca 1 w41746432
Dr. Horváth Béla köz 2 w416093325,w416093324
Dr. Lenkei Vilmos utca 1 w36985565
Dr. Óvári Ferenc utca 11 w336726046,w234952696,w122660409,w177385854,w627604621,w177385853,w627604620,w669341841,w36985566,w460215766,w135294866
Dráva utca 1 w327611055
Dugonics utca 1 w255534780
Dugovics Titusz utca 1 w94900123
Dukai Takách Jenő utca 1 w94873296
Duna utca 1 w41746056
Déryné utca 1 w41746501
Dózsa György utca 3 w94911389,w141250162,w94893948
Egres köz 1 w438541199
Egry József utca 2 w141250154,w141250168
Előd utca 1 w41746448
Endre utca 2 w41746439,w263487130
Erdőalja út 1 w182659573
Erdő utca 1 w94902613
Erkel Ferenc utca 3 w41746048,w111500356,w681894925
Esze Tamás utca 1 w41746474
Ezerjó utca 1 w328760956
Eötvös utca 1 w94868447
Fadrusz János utca 2 w41746505,w144891100
Fagyal köz 1 w122673173
Fagyöngy utca 2 w266418514,w266342104
Fecske utca 1 w123011765
Fehérkereszt utca 1 w40651011
Felhő utca 1 w328760937
Felsőörsi út 3 w266418509,w266418508,w36985564
Fenyő utca 1 w438543603
Ferenczy Károly utca 4 w336726047,w122660408,w669338644,w94893865
Feszty Árpád utca 1 w141250155
Fogoly köz 1 w371492299
Fogoly utca 1 w94902612
Forrás utca 2 w267026979,w306373578
Fácán köz 1 w371492298
Fény köz 1 w141250147
Fény utca 2 w141250175,w141250157
Fülemüle utca 1 w122657908
Füredi utca 5 w156165367,w177385957,w336726048,w177436246,w216656929
Fürj köz 1 w371492304
Fürj utca 1 w371492303
Fűzfői út 1 w141091254
Galagonya utca 2 w122673174,w122658533
Galamb utca 2 w141250141,w179106206
Gerle utca 2 w307192620,w291378239
Gesztenye utca 1 w438544293
Glóbusz utca 1 w328760938
Gyertyán utca 1 w438544812
Györgyi Dénes utca 1 w125300655
Győri utca 1 w141250144
Gábor Áron utca 1 w41746423
Gárdonyi Géza utca 2 w141250143,w41746502
Gébics utca 1 w257729311
Géza köz 1 w182814359
Géza utca 1 w94877441
Gólya utca 2 w182659607,w438535455
Göncöl utca 1 w328760957
Görgey utca 2 w41746460,w402978650
Hadak útja 2 w402783348,w94877452
Hajnal utca 1 w94874534
Hajnóczy lépcső 1 w438545340
Halacs utca 1 w122672688
Harangvirág utca 1 w242351291
Haraszt utca 1 w371492294
Haris köz 1 w266342105
Harkály utca 1 w438547577
Harmat utca 1 w41746461
Hegyalja utca 1 w94902633
Hold köz 1 w216659369
Holló köz 1 w141392833
Holló utca 1 w141392842
Homok utca 1 w111500501
Honvéd utca 1 w141250142
Hordó utca 1 w125303339
Huba utca 1 w41746451
Hunyadi utca 1 w94900143
Huszár utca 1 w182659586
Hársas köz 1 w438547961
Hársas utca 2 w235119016,w107837249
Hársfa utca 1 w122657904
Héja utca 1 w141392849
Hétvezér utca 1 w125302947
Hóvirág köz 1 w242351292
Hóvirág utca 2 w122658535,w122672692
Hörpintő utca 1 w328760959
Ibolya utca 1 w41746459
Iker sor 1 w449714904
Ipoly köz 1 w327611053
Ipoly utca 1 w327611040
Iskola utca 3 w122657903,w336726051,w266418511
István utca 1 w94877435
Istók utca 1 w266418512
Izsó Miklós utca 1 w266342101
Jedlik Ányos utca 1 w141250150
Jegenye köz 2 w438553938,w438553939
Juhar utca 1 w438554264
Juhász Gyula köz 1 w302132707
Jégmadár utca 1 w371492297
Jókai Mór utca 2 w107551812,w26707014
József Attila út 8 w401920267,w395740732,w331116089,w395050977,w424435910,w395740733,w395050976,w395740726
Kakukk köz 1 w438554301
Katona József utca 1 w331116092
Kazinczy utca 1 w234659371
Kerkápoly utca 1 w438554671
Kert utca 2 w291724853,w291725271
Kilátóhegyi utca 5 w41746468,w653765595,w302131359,w306371014,w653765599
Kinizsi utca 1 w125302946
Kisberényi út 2 w220101505,w41746427
Kisfaludy köz 1 w179106189
Kisfaludy utca 1 w331116094
Kiss Ernő utca 1 w94912209
Klapka utca 2 w41746456,w214710533
Kodály Zoltán utca 1 w41746054
Komjáth Aladár köz 1 w125302949
Kompolthy utca 3 w41746436,w389180692,w389180691
Kond utca 1 w41746450
Kopácsi utca 1 w182659591
Korsó utca 1 w41746435
Kossuth Lajos utca 2 w94893871,w141392846
Kosztolányi köz 1 w331116096
Krisztina köz 1 w327611052
Kurucz Rudolf utca 1 w125302953
Kálvin utca 1 w179106194
Káplár utca 1 w438554495
Káptalan utca 3 w336726053,w336726054,w94904825
Kócsag utca 3 w669341839,w95780513,w107837295
Köcsi lépcső 1 w290546294
Kökény utca 1 w122658534
Kölcsey utca 1 w125302950
Könyök utca 1 w438556512
Kövesalja utca 2 w41746446,w220101507
Köztársaság utca 3 w94900098,w590023239,w94900104
Kürt utca 1 w94902619
Kőbánya utca 1 w122658341
Kőrisfa utca 1 w122657909
Kőrösi Csoma Sándor utca 2 w234954974,w125302956
Kőrös utca 1 w327611050
Kővirág utca 1 w328760970
Laposa Dániel utca 2 w177436248,w94900117
Legenda köz 1 w331116108
Lehel köz 1 w267026971
Lehel utca 1 w94900112
Lejtő utca 1 w125303601
Levendula utca 1 w230058477
Liszt Ferenc utca 1 w41746499
Lomb utca 3 w179106182,w94893884,w461922063
Lotz Károly utca 1 w122673176
Lozsánta 1 w230585979
Lozsántai út 7 w230585976,w182659610,w422866121,w422866122,w216175944,w216175947,w422866120
Luther utca 1 w179106181
Lóczy Lajos tér 2 w219528750,w422866123
Madarász utca 1 w266342106
Madách Imre tér 1 w328760939
Madách Imre utca 2 w94902635,w41746424
Magaspart utca 2 w182659566,w230585978
Magtár utca 1 w216659370
Magyar utca 1 w438773552
Malomvölgyi utca 2 w177385863,w41746426
Mandula utca 3 w94900130,w220101508,w220101509
Margaréta utca 1 w41746458
Maros utca 2 w318340017,w111500357
Martinovics Ignác utca 5 w41746438,w506394036,w506394035,w94900149,w506394034
Megyehegyi utca 3 w177385963,w331116098,w177385900
Meredek utca 2 w328760963,w438774759
Mesgye utca 1 w235678015
Mihály Rudolf utca 1 w182659583
Mikszáth utca 3 w298743176,w298743177,w179106196
Mogyoró utca 2 w331116101,w331116102
Moha utca 1 w328760946
Munkácsy Mihály utca 1 w94904812
Must utca 1 w125303915
Mányoki Ádám utca 1 w438773935
Mátyás király út 7 w307192621,w182659581,w179106205,w307210300,w257729312,w307210299,w230089671
Mészöly Géza utca 1 w122673165
Mókus lépcső 2 w123009400,w123016342
Móra Ferenc utca 2 w111506032,w111506034
Móricz Zsigmond köz 1 w438795244
Napraforgó köz 1 w371492295
Napsugár utca 1 w328760949
Nefelejcs utca 1 w94904830
Neptun utca 3 w94879777,w219528727,w401737760
Noszlopy Gáspár utca 1 w41746443
Nyárfa utca 1 w422862497
Nádas utca 1 w123005926
Nárcisz utca 1 w331116105
Ond utca 1 w41746449
Pacsirta köz 1 w438796347
Pacsirta út 3 w291378224,w307210301,w307192623
Panoráma sétány 1 w438539334
Park utca 1 w299649831
Paál László utca 4 w122673169,w182659614,w266418515,w266342093
Perem utca 1 w123159110
Petőfi Sándor utca 1 w94893946
Petőfi tér 1 w226089599
Pihenő utca 1 w266418522
Pince utca 1 w41746051
Pinkóczi utca 1 w94900140
Pinty utca 1 w179106180
Pipacs utca 1 w291725044
Platán utca 1 w327611042
Posta utca 2 w122657902,w123011225
Prés utca 1 w125303916
Páfrány utca 3 w123017643,w122657905,w336726055
Radnóti Miklós utca 3 w392945990,w125300657,w395956442
Rege köz 1 w141250149
Rege utca 2 w141250167,w141250151
Rekettye utca 1 w328760965
Remete köz 2 w389180693,w94900133
Remetevölgyi út 3 w230849724,w306373581,w230849727
Rezeda utca 1 w94877429
Rigó köz 1 w438797450
Rigó utca 1 w141392841
Rizling utca 1 w41746431
Rozmaring utca 1 w94877437
Rába utca 1 w438797224
Rákóczi Ferenc utca 3 w94868419,w107837240,w255520872
Rákóczi utca 2 w425595072,w25216803
Rét utca 1 w255534781
Rózsa utca 1 w41746503
Rövid utca 1 w371492292
Sas utca 1 w438798116
Semmelweis utca 1 w94893952
Seregély utca 1 w94900115
Sirály utca 1 w107837297
Somfa utca 4 w240344354,w240344357,w122658337,w122661617
Spirál 1 w214710538
Szabadság-kilátó utca 4 w320732994,w336726056,w122672690,w94904821
Szabadság utca 3 w41746462,w300026749,w402102393
Szabolcs utca 7 w141091269,w366998214,w141091281,w94868425,w366998213,w107837248,w41746445
Szalonka köz 1 w371492296
Szamóca utca 1 w122661616
Szegfű utca 1 w41746453
Szellő utca 1 w328760940
Szent Imre herceg utca 5 w302131370,w111506033,w302131362,w125302952,w302131360
Szent István sétány 2 w94880628,w235793186
Szent László sétány 1 w233448646
Szigeti József utca 2 w266418516,w336726057
Szil köz 1 w122661619
Szilva köz 1 w438803894
Szilágyi Erzsébet utca 1 w179106186
Szinyei Merse Pál utca 1 w94904818
Szirom köz 1 w41746425
Szitakötő utca 1 w371492301
Szivárvány utca 1 w328760941
Szorosi utca 1 w94902616
Széchenyi István utca 1 w41746049
Széchenyi sétány 3 w395740734,w369352691,w177385975
Székely Bertalan utca 2 w122673168,w266342094
Szép Ilonka utca 1 w41746440
Szömörce utca 1 w292029529
Szúnyog utca 3 w94868427,w422866124,w94868450
Szüret utca 1 w41746434
Szürkebarát utca 2 w407278314,w310568313
Szőlő utca 1 w40651017
Sátorhegyi út 1 w328760942
Síp köz 1 w438800649
Sóhajok hídja 1 w369352692
Sólyom utca 2 w291378241,w141392852
Taksony utca 5 w141091276,w141091270,w141091251,w142262524,w141091278
Tarack utca 1 w41746052
Tas utca 1 w41746444
Tavasz utca 1 w247425894
Teleki Blanka utca 3 w396550164,w125302955,w396550165
Temető utca 1 w41746053
Templom utca 1 w371492306
Thököly utca 5 w225027748,w225027746,w225027747,w225027745,w25095773
Tinódi utca 1 w179106191
Tisza utca 1 w327611041
Toldi Miklós utca 1 w141250166
Tulipán utca 1 w41746504
Tábor utca 5 w122665812,w353439077,w122660411,w94904827,w122665810
Táncsics Mihály utca 1 w41746059
Tóth Árpád utca 1 w141250153
Tóállás utca 1 w182659567
Töhötöm utca 1 w41746452
Tölgyfa utca 4 w266342096,w266418517,w266418519,w266418518
Töltés utca 5 w41746437,w662913529,w94893869,w550436985,w320731096
Török Bálint utca 1 w94900122
Törökverő köz 1 w438805025
Túzok utca 1 w235678013
Tücsök utca 1 w371492302
Tüzér utca 1 w141250164
Tűzmadár utca 1 w235678017
Ungár József utca 1 w438832413
Uszodai út 3 w392945992,w235482763,w235295466
Vadrózsa utca 1 w122657906
Vadszeder utca 1 w41746038
Vadvirág utca 1 w328760972
Vadász köz 1 w438832562
Vadász utca 1 w371492300
Vajda János utca 1 w300845658
Vak Bottyán utca 1 w41746465
Vas Gereben utca 2 w226849049,w226848994
VasútARTjáró 1 w177385958
Vasút utca 3 w122661618,w107837236,w353439078
Venyige utca 1 w94900136
Verseny utca 1 w107837228
Vessző utca 1 w94900138
Veszprémi út 8 w263487135,w220101510,w177436249,w263487134,w177385870,w235288329,w220101511,w177385876
Vidovszky Béla utca 1 w41746057
Viola utca 1 w94877457
Városház tér 3 w94900148,w177385879,w177385878
Váth János köz 2 w122660410,w627604622
Vécsey Károly köz 1 w438832855
Vécsey Károly utca 3 w438832856,w320671683,w177385881
Véghely Dezső utca 12 w107837261,w235270576,w216656912,w40651013,w235270577,w367315251,w403265090,w235793187,w40651014,w216656906,w216656914,w367315252
Vízmeder utca 2 w247425892,w247425886
Vödörvölgyi út 1 w438833193
Vöröshegyi utca 1 w292028940
Vöröskő utca 1 w41746428
Vörösmarty Mihály utca 1 w94877434
Vörösmarty tér 2 w438833289,w438833290
Wartha Vince utca 1 w141250148
Ybl Miklós utca 1 w94910586
Zerge lépcső 1 w122661621
Zichy Mihály utca 1 w94910585
Zrínyi Ilona utca 1 w41746454
Zrínyi Miklós utca 1 w25216806
Zuzmó utca 1 w328760953
Álmos utca 1 w94873292
Árnyas utca 2 w122658340,w122658338
Árok utca 2 w125303600,w306371762
Árpád köz 1 w371492473
Árpád utca 1 w94900109
Építő út 1 w216175945
Öreghegyi utca 2 w266418525,w182659611
Újhegy köz 1 w327611056
Újhegy utca 1 w327611054
Őszapó utca 1 w141250152
Őz utca 1 w182659619