data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Balatonalmádi utcanevek

Balatonalmádi határa JOSM link Balatonalmádi határa térképen Összesen 402db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 2 w967651245,w94902632
Akácfa utca 1 w122661622
Alkotmány utca 3 w961711911,w94900106,w94900127
Almádi út 2 w156165371,w156165368
Álmos utca 2 w94873292,w1007581156
Alpár Ignác utca 1 w41746507
Alsóörsi határút 4 w122666224,w123011226,w122665813,w123011227
Apáczai Csere János utca 2 w125302954,w214710523
Aranyeső utca 3 w292029290,w965185117,w965185118
Aranyhíd köz 1 w438534871
Arany János utca 1 w41746471
Árnyas utca 2 w1167535918,w122658338
Árok utca 4 w125303600,w997655311,w306371762,w997358277
Árpád köz 1 w371492473
Árpád utca 1 w94900109
Asztalos Sándor utca 1 w226090306
Attila utca 4 w291378222,w141392840,w141392829,w1099942502
Avar utca 2 w965180514,w292028969
Babits Mihály utca 6 w981877855,w981877856,w233448579,w41746473,w233448580,w233448578
Bajcsy-Zsilinszky út 11 w397634022,w396550161,w397634024,w40651012,w1203804397,w396550162,w948452332,w125302951,w397634025,w397634023,w1203804396
Bajza utca 1 w41746457
Balatonfüredi út 8 w1181131477,w336726049,w1167488961,w336726048,w1181131476,w1167488960,w331116088,w1167488962
Balatonfűzfői út 20 w338585473,w141091254,w1181032974,w156165369,w973283534,w791541890,w142262524,w177436246,w1160736784,w156165367,w997488698,w425595060,w1160736783,w177436247,w967370170,w779533258,w964189616,w563883187,w973283505,w791541891
Balaton utca 1 w125300654
Balázs Béla utca 5 w407283924,w407283923,w946130132,w94900125,w945260752
Ballada köz 1 w438535222
Barabás Miklós utca 3 w122673172,w266342091,w1108650747
Barátság utca 1 w179106202
Baross Gábor út 10 w336726044,w233446856,w177385846,w177385851,w336726045,w94900152,w233446854,w177385849,w233446857,w41746472
Bartók Béla út 14 w327611043,w971150506,w327611041,w971161590,w327611045,w948337785,w971143819,w327611048,w971150541,w94900100,w996540336,w996540330,w971143826,w948337784
Báthory utca 1 w41746464
Batsányi köz 1 w438536842
Batthyány utca 3 w180062077,w94893876,w461927314
Béke utca 2 w179106193,w1110406931
Bem utca 1 w94877448
Benczúr Gyula utca 1 w438537649
Bérc utca 6 w975426704,w235678011,w975426221,w975426705,w975426220,w975426219
Bercsényi utca 2 w41746447,w978852373
Berkenye köz 1 w998017779
Berzsenyi Dániel utca 2 w997780259,w179106198
Bíbor köz 1 w371492305
Bihari János utca 1 w41746055
Bimbó utca 1 w179106172
Blaha Lujza sétány 3 w230849729,w238697908,w180062076
Bocskai tér 1 w107837224
Bodza utca 1 w292029223
Bokréta utca 2 w1109121475,w438538450
Borgazda utca 1 w125303914
Bornemissza utca 1 w41746433
Boróka utca 5 w1163739687,w1167483243,w438539333,w1163739934,w1163739688
Borostyán köz 1 w122673171
Botond utca 3 w1124427724,w179106188,w331116084
Brenner Lőrinc köz 2 w302131365,w302131364
Budai Nagy Antal utca 8 w179106176,w307216009,w963766058,w179106173,w997828576,w141392826,w627604618,w26707024
Budatava utca 1 w331116085
Bulcsú utca 1 w128622333
Búzavirág utca 1 w94877453
Bükkfa utca 1 w327611058
Cinke utca 1 w438540416
Corvin János utca 1 w41746463
Csaba köz 4 w94900114,w975031405,w975029829,w975029830
Csalogány utca 3 w1110614281,w291378223,w179106197
Csárda utca 2 w1065674376,w307469323
Csendes utca 1 w371492293
Cserfa utca 1 w122658532
Csikász lépcső 3 w226848768,w948830254,w948830253
Csillag tér 1 w881408704
Csóka köz 5 w438540927,w1101329426,w1101329430,w1101329427,w438540928
Csók István utca 1 w122673167
Csokonai köz 1 w977389829
Damjanich utca 5 w94874532,w403181382,w41746466,w978852374,w1189581276
Dandár utca 2 w141250170,w1109151525
Dankó Pista utca 2 w235270972,w298743175
Deák Ferenc utca 3 w230089672,w331116087,w1100714706
Dembinszky utca 1 w94915892
Derkovits utca 1 w122673170
Déryné utca 1 w41746501
Dési Huber István utca 1 w122673175
Diófa utca 1 w41746455
Dobó István utca 3 w997662061,w41746432,w997659352
Dob utca 3 w94902623,w975418809,w975418357
Dózsa György utca 4 w141250162,w182659580,w94911389,w94893948
Dráva utca 2 w327611055,w973269367
Dr. Horváth Béla köz 3 w1127027131,w416093324,w416093325
Dr. Lenkei Vilmos utca 1 w36985565
Dr. Óvári Ferenc utca 11 w627604620,w122660410,w122660409,w177385854,w627604621,w135294866,w460215766,w234952696,w669341841,w36985566,w177385853
Dugonics utca 2 w255534780,w94900123
Dukai Takách Jenő utca 1 w94873296
Duna utca 1 w41746056
Egres köz 2 w438541199,w915205568
Egry József utca 6 w141250154,w1110526313,w1125205189,w1110526315,w1110526316,w141250168
Előd utca 1 w41746448
Endre utca 3 w41746439,w976415595,w263487130
Eötvös utca 2 w94868447,w997434675
Építő utca 1 w216175945
Erdőalja utca 9 w1138109922,w1110561360,w1138100250,w1110561362,w182659573,w1138100249,w182659561,w182659595,w1110561361
Erdő utca 1 w94902613
Erkel Ferenc utca 5 w1236352237,w41746048,w681894925,w111500356,w1236352238
Esze Tamás utca 1 w41746474
Ezerjó utca 3 w974996837,w328760956,w974996836
Fácán köz 1 w371492298
Fadrusz János utca 5 w41746505,w1102422307,w1245936282,w144891100,w1105039260
Fagyal köz 1 w122673173
Fagyöngy utca 6 w1108611943,w266418514,w1108611948,w266342104,w1108611942,w1108611946
Fecske utca 1 w123011765
Fehérkereszt utca 1 w40651011
Felhő utca 2 w971049880,w328760937
Felsőörsi út 5 w266418509,w266418508,w36985564,w1100704336,w1100704335
Fény köz 1 w141250149
Fenyő utca 1 w438543603
Fény utca 5 w1100692447,w141250157,w141250175,w141250147,w1100701104
Ferenczy Károly utca 4 w94893865,w122660408,w669338644,w336726047
Feszty Árpád utca 5 w1110590581,w1110590577,w141250155,w1110590579,w1110590580
Fogoly köz 1 w371492299
Fogoly utca 4 w235678012,w975424891,w975454225,w94902612
Forrás utca 2 w267026979,w306373578
Fülemüle utca 1 w122657908
Fürj köz 1 w371492304
Fürj utca 1 w371492303
Gábor Áron utca 2 w967265702,w41746423
Galagonya utca 2 w122673174,w122658533
Galamb utca 3 w1110539107,w179106206,w141250141
Gárdonyi Géza utca 4 w41746502,w1103940417,w141250143,w1246115618
Gébics utca 1 w257729311
Gerle utca 5 w307192620,w291378239,w1111179292,w1111179290,w1111179291
Gesztenye utca 5 w971214578,w1125697973,w438544293,w996538587,w327611057
Géza köz 1 w182814359
Géza utca 1 w94877441
Glóbusz utca 3 w970796015,w328760938,w888661718
Gólya utca 3 w1109150052,w182659607,w438535455
Göncöl utca 2 w328760957,w970796277
Görgey utca 2 w41746460,w402978650
Gyertyán utca 1 w438544812
Györgyi Dénes utca 1 w125300655
Győri utca 3 w1127346835,w141250144,w1127346834
Hadak útja 2 w402783348,w94877452
Hajnal utca 1 w94874534
Hajnóczy lépcső 1 w438545340
Halacs köz 1 w977123563
Halacs utca 1 w122672688
Harangvirág utca 1 w242351291
Haraszt utca 1 w371492294
Haris köz 3 w266342105,w1174518863,w1174635967
Harkály utca 4 w1110623195,w1110623190,w438547577,w1110591951
Harmat utca 1 w41746461
Hársas köz 1 w438547961
Hársas utca 9 w235119020,w235119016,w824825873,w107837249,w392945992,w824825884,w824825871,w948337781,w973919141
Hársfa utca 1 w122657904
Hegyalja utca 2 w967959228,w94902633
Héja utca 1 w141392849
Hétvezér utca 2 w125302947,w1202578516
Hold köz 1 w216659369
Holló köz 3 w141392833,w997831273,w997854216
Holló utca 1 w141392842
Homok utca 1 w111500501
Honvéd utca 1 w141250142
Hordó utca 1 w125303339
Hóvirág köz 2 w1174876375,w242351292
Hóvirág utca 6 w998576385,w1174876373,w998573097,w122672692,w1174876376,w122658535
Hörpintő utca 2 w328760959,w974995570
Huba utca 1 w41746451
Hunyadi utca 3 w450728289,w450728288,w997644037
Huszár utca 1 w182659586
Ibolya utca 1 w41746459
Iker sétány 1 w177385926
Ipoly köz 1 w327611053
Ipoly utca 4 w975063726,w327611040,w327611050,w975068178
Iskola utca 7 w336726051,w1174518862,w1070361639,w1070361640,w122657903,w266418511,w1174521653
Istók utca 1 w266418512
István utca 1 w94877435
Izsó Miklós utca 2 w267026976,w266342101
Jedlik Ányos utca 1 w141250150
Jegenye köz 2 w438553938,w438553939
Jégmadár utca 1 w371492297
Jókai Mór utca 2 w107551812,w26707014
József Attila út 10 w967370174,w401920267,w395740732,w424435910,w331116089,w395740733,w395740726,w1124295425,w395050976,w395050977
Juhar utca 1 w1167807646
Juhász Gyula köz 1 w302132707
Kakukk köz 1 w438554301
Kálvin utca 3 w179106194,w1110466459,w755957790
Káplár utca 2 w1125511320,w438554495
Káptalan utca 4 w336726053,w94904825,w881408703,w336726054
Katona József utca 3 w1110468168,w1103941868,w331116092
Kazinczy utca 1 w234659371
Kerkápoly utca 6 w1110521502,w1110521503,w438554671,w438554672,w1110521500,w1110521499
Kert utca 3 w965180516,w291724853,w291725271
Kilátóhegyi utca 6 w957236442,w306371014,w653765599,w653765595,w41746468,w302131359
Kinizsi utca 1 w125302946
Kisberényi út 3 w967370180,w220101505,w41746427
Kisfaludy köz 5 w1110881505,w179106189,w1110881502,w1110881503,w1110881504
Kisfaludy Sándor utca 3 w331116094,w1246068149,w1100715725
Kiss Ernő utca 2 w1103941866,w94912209
Klapka utca 2 w41746456,w214710533
Kócsag utca 4 w107837295,w122673177,w669341839,w107837243
Kodály Zoltán utca 1 w41746054
Komjáth Aladár köz 1 w125302949
Kompolthy utca 7 w179106204,w997375407,w41746436,w1246059134,w238697906,w389180691,w389180692
Kond utca 1 w41746450
Korsó utca 1 w41746435
Kossuth utca 4 w94893871,w999731070,w141392846,w1246066621
Kosztolányi köz 1 w331116096
Kőbánya utca 3 w1167591764,w1167591763,w122658341
Köcsi lépcső 2 w1167536983,w290546294
Kökény utca 1 w122658534
Kölcsey Ferenc utca 2 w125302950,w977128296
Könyök utca 3 w974204576,w962379534,w438556512
Kőrisfa utca 3 w122657909,w1174523199,w1070361638
Kőrösi Csoma Sándor utca 2 w234954974,w125302956
Kőrös utca 1 w971150532
Kötéssűrű utca 2 w307469324,w307469331
Kövesalja utca 5 w41746446,w220101507,w977416726,w977416725,w977416727
Kővirág utca 2 w94900107,w961711912
Köztársaság utca 4 w94900098,w590023239,w981877857,w94900104
Krisztina köz 1 w327611052
Kurcz Rudolf utca 1 w125302953
Kürt utca 1 w94902619
Laposa Dániel utca 2 w177436248,w94900117
Legenda köz 2 w1109135351,w331116108
Lehel köz 1 w267026971
Lehel utca 1 w94900112
Lejtő utca 1 w125303601
Levendula utca 1 w230058477
Liszt Ferenc utca 1 w41746499
Lóczy Lajos tér 3 w422866123,w219528750,w1188899755
Lomb utca 3 w461922063,w94893884,w179106182
Lotz Károly utca 1 w122673176
Lozsántai út 7 w230585976,w216175944,w422866120,w182659610,w216175947,w422866121,w422866122
Lozsánta 1 w230585979
Luther utca 3 w1110467633,w1110467634,w179106181
Madách Imre tér 1 w328760939
Madách Imre utca 3 w94902635,w971132814,w41746424
Madách köz 1 w328760951
Madarász Viktor utca 2 w1108776082,w266342106
Magaspart utca 2 w230585978,w182659566
Magtár utca 1 w216659370
Magyar utca 9 w438773552,w974802134,w974811378,w974811379,w974811366,w974811351,w974811353,w310568310,w974811365
Malomvölgyi utca 2 w41746426,w177385863
Mandula utca 3 w94900130,w220101509,w220101508
Mányoki Ádám utca 1 w438773935
Margaréta utca 1 w41746458
Maros utca 5 w973919140,w996540329,w825375853,w318340017,w111500357
Martinovics utca 5 w94900149,w506394036,w506394034,w506394035,w41746438
Mátyás király utca 12 w307210300,w889627173,w179106205,w230089671,w1110607258,w307210299,w1110628749,w1110611750,w307215445,w257729312,w307192621,w182659581
Megyehegyi út 3 w177385963,w331116098,w177385900
Meredek utca 2 w328760963,w438774760
Mesgye utca 1 w235678015
Mészöly Géza utca 1 w122673165
Mihály Rudolf utca 1 w182659583
Mikszáth Kálmán utca 3 w298743176,w298743177,w179106196
Mogyoró utca 2 w331116102,w331116101
Moha utca 2 w328760946,w968275859
Mókus lépcső 2 w123016342,w123009400
Móra Ferenc utca 2 w111506034,w111506032
Móricz Zsigmond köz 1 w438795244
Munkácsy Mihály utca 1 w94904812
Must utca 3 w997655614,w125303915,w997367189
Nádas utca 1 w123005926
Napraforgó köz 3 w371492295,w975421706,w975421707
Napsugár utca 1 w328760949
Nárcisz utca 1 w890976065
Nefelejcs utca 2 w94904830,w1102428129
Neptun utca 3 w401737760,w94879777,w219528727
Noszlopy Gáspár utca 2 w1160752830,w41746443
Ond utca 1 w41746449
Othelló utca 1 w328761667
Öreghegyi út 5 w1109150051,w266418525,w182659611,w182659603,w1109150054
Őszapó utca 1 w141250152
Őz utca 2 w182659619,w1181138945
Paál László utca 6 w266342093,w1109114189,w182659614,w1109114190,w266418515,w122673169
Pacsirta köz 3 w438796347,w975059321,w975059314
Pacsirta utca 5 w1125510468,w307210301,w291378224,w307192623,w1110884165
Páfrány utca 2 w123017643,w122657905
Panoráma sétány 3 w438539335,w1167483244,w438539334
Park utca 1 w299649831
Perem utca 1 w123159110
Petőfi Sándor utca 1 w94893946
Petőfi tér 2 w122660411,w226089599
Pihenő utca 1 w266418522
Pince utca 3 w1246158521,w41746051,w975423897
Pinkóczi út 4 w997371970,w220101501,w94900140,w997371971
Pint utca 2 w866418924,w974827430
Pinty utca 2 w179106180,w1110612935
Pipacs utca 2 w291725044,w965177623
Platán utca 4 w971150529,w327611042,w296554795,w971209501
Posta utca 1 w122657902
Prés utca 3 w997655310,w125303916,w997367188
Rába utca 1 w438797224
Radnóti utca 2 w125300657,w395956442
Rákóczi Ferenc utca 4 w107837240,w997508407,w94868419,w255520872
Rege köz 1 w141250161
Rege utca 2 w141250167,w141250151
Rekettye utca 1 w328760965
Remete köz 2 w389180693,w94900133
Remetevölgyi út 4 w230849724,w306373581,w230849727,w319268770
Rét utca 1 w255534781
Rezeda utca 1 w94877429
Rigó köz 1 w438797450
Rigó utca 1 w141392841
Rizling utca 1 w41746431
Rozmaring utca 2 w977416728,w94877437
Rózsa utca 1 w41746503
Rövid utca 1 w371492292
Sas utca 2 w963766088,w438798116
Sátorhegyi út 18 w970739573,w235678016,w970739578,w970739572,w1040547355,w328760960,w888661719,w328760944,w177385892,w328760966,w970739589,w970739579,w970739582,w177385935,w177385989,w177385956,w658516087,w328760942
Semmelweis utca 2 w94893952,w1101329425
Seregély utca 1 w94900115
Síp köz 1 w438800649
Sirály utca 1 w107837297
Sóhajok hídja 1 w369352692
Sólyom utca 2 w141392852,w291378241
Somfa utca 4 w122661617,w122658337,w240344354,w240344357
Spirál 1 w214710538
Süllő tanösvény 1 w1246128111
Szabadság-kilátó út 5 w122672690,w94904821,w336726056,w320732994,w1174904882
Szabadság út 7 w977392201,w967370165,w300026749,w975788434,w1160754576,w402102393,w41746462
Szabolcs utca 11 w1136532445,w141091281,w94868425,w94912985,w141091269,w366998213,w107837248,w366998214,w1160736780,w1160736781,w41746445
Szalonka köz 1 w371492296
Szamóca utca 2 w122661616,w735249029
Széchenyi sétány 6 w1189887644,w177385975,w395740734,w369352691,w234954976,w177385990
Széchenyi utca 2 w41746049,w964413085
Szegfű utca 1 w41746453
Székely Bertalan utca 2 w266342094,w122673168
Szellő utca 2 w968275850,w328760940
Szent Imre herceg utca 7 w302131370,w111506033,w125303341,w302131362,w997416393,w125302952,w302131360
Szent István sétány 6 w973614530,w94880628,w971340276,w233448646,w235793192,w235793186
Szép Ilonka utca 2 w967370166,w41746440
Szigeti József utca 3 w336726057,w1070361641,w266418516
Szilágyi Erzsébet utca 1 w179106186
Szil köz 3 w735249027,w122661619,w735249028
Szilva köz 1 w438803894
Szinyei Merse Pál utca 3 w94904818,w1137846119,w1137846118
Szirom köz 1 w41746425
Szitakötő utca 2 w371492301,w975074863
Szivárvány utca 1 w328760941
Szorosi utca 3 w94902616,w956146351,w974204580
Szőlő utca 1 w40651017
Szömörce utca 9 w974802133,w974812643,w1138085162,w292029529,w1162914142,w1138085161,w974812645,w315961481,w315961480
Szúnyog utca 3 w94868427,w94868450,w422866124
Szüret utca 2 w997654616,w41746434
Szürkebarát utca 3 w407278314,w310568313,w307469332
Tábor utca 5 w977123564,w353439077,w94904827,w122665812,w122665810
Taksony utca 4 w141091278,w141091270,w141091276,w141091251
Táncsics Mihály utca 1 w41746059
Tarack utca 1 w41746052
Tas utca 3 w41746444,w977967881,w978846068
Tavasz utca 1 w247425894
Teleki Blanka utca 3 w396550164,w396550165,w125302955
Temető utca 2 w41746053,w914581132
Templom utca 1 w371492306
Thököly utca 5 w225027747,w25095773,w225027746,w225027748,w225027745
Tinódi utca 3 w179106191,w997855922,w997828598
Tisza utca 2 w327611049,w776273717
Tóállás utca 3 w182659567,w182659585,w1111176049
Toldi Miklós utca 1 w141250166
Tóth Árpád utca 2 w1110534939,w141250153
Töhötöm utca 1 w41746452
Tölgyfa utca 2 w266418518,w266342096
Töltés utca 6 w94893869,w662913529,w235270971,w320731096,w550436985,w41746437
Török Bálint utca 1 w94900143
Törökverő köz 1 w438805025
Tulipán utca 2 w1102430889,w1102429046
Túzok utca 1 w235678013
Tücsök köz 2 w371492302,w948337791
Tüzér utca 1 w141250164
Tűzmadár utca 2 w975461582,w235678017
Újhegy köz 3 w327611056,w975343292,w971143829
Újhegy utca 3 w971143820,w975342314,w327611054
Ungár József utca 1 w438832413
Uszodai út 2 w235482763,w235295466
Vadász köz 2 w973262816,w438832562
Vadász utca 3 w947684865,w973263950,w371492300
Vadrózsa utca 1 w122657906
Vadvirág utca 2 w970799190,w328760972
Vajda János utca 1 w300845658
Vak Bottyán utca 2 w976558168,w41746465
Városház tér 3 w177385878,w94900148,w177385879
Vas Gereben utca 2 w226848994,w226849049
VasútARTjáró 2 w696116328,w177385958
Vasút utca 5 w353439078,w881709268,w122661618,w881709267,w107837236
Váth János köz 2 w627604622,w999710817
Vécsey Károly köz 1 w438832855
Vécsey Károly utca 5 w889627164,w438832856,w1126004332,w997775653,w320671683
Véghely Dezső utca 13 w216656906,w367315252,w107837261,w1181120232,w1181120231,w216656914,w235270577,w235793187,w235270576,w403265090,w1204038526,w367315251,w1188900823
Venyige utca 2 w94900136,w997364678
Verseny utca 2 w1108606436,w107837228
Vessző utca 1 w94900138
Veszprémi út 17 w177385870,w263487135,w971132812,w971132813,w970799009,w1070361637,w263487134,w177385876,w1187938045,w235288329,w220101511,w967370181,w177436249,w975782168,w967370175,w967370176,w220101510
Vidovszky Béla utca 2 w975416507,w41746057
Viola utca 1 w94877457
Vízmeder utca 8 w1110562892,w247425886,w247425892,w1191373873,w1110585692,w1110585691,w1110585690,w1191373872
Vödörvölgyi út 4 w1187427115,w438833193,w166076261,w39366093
Vöröshegyi utca 5 w1229701762,w292028940,w965183530,w965173724,w965835138
Vöröskő híd 1 w179106209
Vöröskő utca 1 w41746428
Vörösmarty tér 3 w438833290,w1163739689,w438833289
Vörösmarty utca 2 w967370177,w94877434
Wartha Vince utca 1 w141250148
Ybl Miklós utca 2 w94910586,w1245936283
Zerge lépcső 3 w122661621,w1167537804,w1167537803
Zichy Mihály utca 2 w331116113,w94910585
Zrínyi Ilona utca 1 w41746454
Zuzmó utca 1 w328760953