data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Baja utcanevek

Baja határa JOSM link Baja határa térképen Összesen 464db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
11. dűlő 1 w173932779
12. dűlő 1 w173932832
13. dűlő 2 w581926026,w173932743
14. dűlő 1 w581282211
1. dűlő 1 w173917504
2. dűlő 1 w173932801
3. dűlő 1 w173917468
4. dűlő 1 w173932798
5. dűlő 2 w173917530,w653447110
6. dűlő 1 w173917497
7. dűlő 1 w173917498
8. dűlő 1 w581583865
9. dűlő 1 w173932857
Ady Endre utca 1 w144890216
Akácos utca 1 w109078770
Alaga Géza utca 1 w91731776
Aligvárdi utca 1 w652287144
Alkotmány utca 2 w398348381,w91731693
Állomás tér 4 w81152345,w385418674,w385418675,w385418676
Álmos utca 1 w109078777
Alvég utca 1 w241025575
Apáczai Csere János utca 2 w108954821,w244669009
Apponyi utca 1 w91731763
Apród utca 3 w91731778,w173945806,w173945809
Arad utca 2 w109227897,w233307189
Arany János utca 8 w976859058,w219990292,w238806452,w238806121,w238806122,w238806526,w238805957,w109227895
Arasz utca 2 w659348104,w109127501
Arató utca 3 w109127449,w109127505,w952747650
Árok utca 1 w144890239
Árpád tér 6 w432208071,w1189826239,w432208073,w432208072,w398348403,w121249564
Árpád utca 1 w108948524
Árvácska utca 1 w91731754
Attila utca 5 w1084226648,w148316592,w398348384,w661182865,w398348387
Aulich Lajos utca 1 w91731701
Babits Mihály utca 1 w109234649
Bácska tér 9 w233390630,w109227887,w470667014,w233247961,w109227904,w109227902,w233251745,w109227886,w109227901
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 12 w1160684259,w108948541,w1174897282,w1174897283,w108948516,w297603438,w1160684251,w432208070,w432208069,w351125807,w205948848,w1160684252
Bajnok utca 2 w149028400,w173945805
Bajza József utca 1 w91731771
Baka köz 1 w522113164
Baka utca 1 w109127500
Balassa utca 1 w109127481
Bánk bán utca 2 w952747651,w109127465
Bánki Donát utca 1 w109075125
Barátság tér 1 w109127511
Bara utca 3 w148514276,w148514278,w148514280
Bárka utca 2 w645061633,w118713178
Baross Gábor utca 1 w429214058
Barta Lénárd utca 1 w522114347
Bartók Béla utca 3 w233392378,w233392379,w233568681
Bartsch Samu utca 1 w368680437
Báthory István utca 5 w91731704,w342947258,w394933308,w342947265,w897252255
Batthyány Lajos utca 6 w1090712908,w235884036,w235884035,w235884037,w148316595,w1160692998
Bayer János utca 1 w91731700
Béla király utca 1 w91731757
Bellosits Bálint utca 1 w91731786
Bem József utca 1 w91731683
Bercsényi utca 1 w109078771
Bereczki Máté utca 1 w91731758
Bernhart Sándor utca 6 w686265378,w1094046596,w1094046595,w686265377,w109127497,w109127473
Berzsenyi utca 1 w108954816
Bethlen Gábor utca 1 w108948557
Bezerédj Pál utca 3 w240435796,w144890217,w240435797
Bodorka köz 1 w995284697
Bodrogi utca 1 w108954817
Bodza köz 1 w91731751
Boglya utca 1 w109127496
Bognár utca 1 w522097324
Bogrács utca 2 w1112005848,w173917515
Bokodi út 1 w26479096
Bolgár utca 1 w144973418
Borbíró Ferenc sétány 4 w297603446,w297603448,w119477864,w297603451
Borsai Jenő utca 1 w290537931
Borz utca 2 w240431122,w148316596
Botond utca 1 w109078792
Budai Nagy Antal utca 6 w148318974,w108948538,w244999380,w108948501,w148318973,w148318972
Burg Ete utca 1 w149028403
Búzavirág utca 1 w173775766
Cinke utca 1 w91731690
Czirfusz Ferenc utca 1 w517222240
Csaba utca 1 w109078793
Család utca 1 w109127487
Csalogány utca 1 w144890219
Csávoly utca 1 w109127472
Csendes utca 1 w149028404
Cséplő utca 2 w109127506,w952747646
Cserkész utca 1 w91731705
Csermák Mihály tér 3 w148316598,w395463498,w148316597
Csiga utca 1 w286965894
Csík utca 3 w342273658,w109078806,w109078773
Csillagösvény-dűlő 1 w581926024
Csillag utca 1 w320483172
Csillagvizsgáló dűlője 1 w581926028
Csók István utca 1 w109127498
Csokonai utca 1 w109127510
Csónak utca 1 w244424339
Csuka utca 1 w118713127
Csupor Gyula utca 1 w91731732
Dália utca 1 w91731721
Damjanich János utca 1 w91731765
Dankó utca 1 w108954834
Darázs utca 1 w91731734
Daru utca 3 w118855926,w398348401,w286965890
Deák Ferenc utca 8 w1192025248,w77114414,w342273661,w517222249,w1160692997,w342273660,w114924383,w342273659
Déri Frigyes sétány 8 w342273668,w342273664,w342273667,w342273665,w342273662,w109234615,w342273663,w342273666
Déri Miksa köz 2 w1189826238,w148316594
Derű sétány 1 w402677834
Deszkás utca 1 w108948554
Diófa utca 1 w144890220
Dobó István utca 1 w109078803
Dombos utca 2 w109127464,w1092223799
Dózsa György út 19 w342273673,w981841239,w342273674,w342273671,w981841237,w341566708,w1155829755,w342273670,w342273676,w342273672,w342273675,w30045531,w241966446,w244999382,w244999381,w244999383,w342273669,w1155829757,w144890221
Dömötör utca 2 w109127475,w109127488
Dr. Alföldi József tér 1 w109075119
Dr. Aszalós Imre utca 1 w394933309
Dr. Belon Gellért utca 1 w243665869
Drescher Ede utca 1 w91731743
Duna utca 5 w151271865,w109075135,w109075133,w995296627,w109075129
Éber Sándor utca 1 w109127502
Egyetértés utca 1 w109127495
Előd utca 1 w109078788
Eötvös József utca 1 w241184023
Eperfa utca 1 w289720467
Epreskert utca 1 w109127452
Erdész utca 1 w148232129
Erkel Ferenc utca 1 w522140882
Érsekcsanádi utca 2 w652287143,w173775772
Eszperantó utca 1 w109127474
Fácán utca 1 w271034253
Faluvég utca 1 w234704989
Farkas utca 3 w109127451,w148318982,w148318980
Fáy András utca 1 w109075130
Fecske utca 1 w91731787
Fehérló utca 1 w77113401
Fehér utca 1 w109127477
Felekiné utca 1 w149028405
Flórián utca 1 w342273677
Forrás köz 1 w91731746
Futrinka utca 2 w286965887,w840097180
Fülep Lajos utca 1 w91731747
Fürj utca 1 w91731793
Fürt utca 1 w91731780
Fűzfa utca 1 w289722217
Gaál Péter utca 2 w109234634,w109234632
Gábor Áron utca 1 w395457264
Galamb utca 3 w109234626,w109234614,w109234638
Ganz Ábrahám utca 1 w109075124
Gárdonyi Géza utca 1 w108954829
Garibaldi utca 1 w109127466
Gát utca 1 w118713184
Gerle utca 1 w91731749
Gesztenye utca 1 w522129205
Géza fejedelem utca 1 w522131640
Gólya sor 1 w173775787
Görgey Artúr utca 1 w91731742
Gránátos utca 12 w108948530,w398338909,w1174897278,w1174897280,w1174897279,w1221521554,w1174897276,w1221521561,w205948850,w1221521562,w654992773,w398338907
Grassalkovich utca 1 w109227899
Grauaug Ármin utca 2 w336058238,w210508666
Gyalog utca 1 w148316600
Hadik utca 1 w109127479
Halász part 3 w398313245,w148431152,w398313244
Halász utca 1 w522113165
Harangláb utca 2 w108954815,w108954832
Harcsa utca 1 w173917510
Harmat utca 1 w118713114
Háromnyúl utca 1 w91731774
Hársfa utca 1 w144890222
Hárslevelű utca 1 w335718023
Határ utca 2 w108948552,w248549151
Hattyú utca 1 w109234637
Hegybíró utca 1 w522099015
Hentes utca 1 w109227891
Herczeg Ferenc utca 1 w394933310
Herman Ottó utca 1 w394933311
Hétház utca 1 w109234619
Hild József utca 1 w149028406
Holló utca 1 w91731706
Homok utca 1 w394933312
Honvéd utca 1 w108948523
Horgász utca 1 w109075115
Hun utca 1 w109078768
Hunyadi János utca 2 w398348390,w91731699
Ibolya utca 1 w91731733
Ifjúság utca 1 w91731795
Illyés utca 1 w109127491
Iparos utca 1 w428887668
IV. Károly rakpart 1 w148318975
Jácint utca 1 w91731760
Jánoshalmi út 2 w1052028976,w173775792
Jávorka Sándor utca 1 w109127455
Jedlik Ányos utca 1 w109075126
Jegenye utca 1 w1033349016
Jelky András tér 9 w981841240,w1216025653,w983912126,w983912123,w983912125,w1216025654,w983912129,w983912122,w983912127
Jelky András utca 2 w240431124,w240431127
Jobbágy utca 1 w109078783
Jókai Mór utca 1 w109234645
József Attila utca 1 w148316631
Juhász Gyula utca 1 w522107681
Jurisich Miklós utca 2 w995470128,w109078789
Kadarka utca 1 w348686480
Kádár utca 1 w148316602
Kagyló utca 1 w118713139
Kakas utca 2 w91731745,w398348393
Kákony utca 1 w109078797
Kakukkfű köz 1 w522133470
Kalász utca 1 w109127450
Kálmán király utca 1 w109234628
Kálvária utca 2 w394933314,w91731687
Kandó Kálmán utca 2 w995296625,w109075114
Kapisztrán utca 2 w109078798,w342273678
Kápolna utca 1 w121249539
Káposztáskert utca 1 w109078785
Karinthy utca 1 w109127509
Károly Róbert tér 2 w109127480,w109127457
Kárpát utca 1 w109078791
Kassa utca 1 w932192309
Kaszás utca 3 w148318976,w240431633,w244680601
Katona József utca 1 w109234648
Kazinczy Ferenc utca 2 w470667025,w108948540
Kékhegyi utca 1 w173775800
Keleti körút 2 w902090122,w26478972
Kenderes utca 1 w522136753
Kereszt utca 2 w109234625,w109234644
Kertész utca 4 w108948518,w1174897274,w108948511,w1174897275
Keskeny utca 1 w109227885
Keszeg utca 1 w144890238
Kígyó utca 2 w240434458,w109234624
Kinizsi Pál utca 4 w109234657,w109234640,w342273679,w91731744
Kisállomás utca 1 w109234641
Kisdobos utca 1 w91731782
Kispandúr sétány 1 w522137335
Kiss Ernő utca 1 w148318981
Kis utca 1 w109234613
Klapka György utca 1 w108948528
Kliegl József utca 1 w91731789
Knézich Károly utca 1 w522139965
Knézy Pál utca 1 w109075134
Kocsis Pál utca 1 w91731766
Kodály Zoltán utca 4 w109075132,w219990295,w109075123,w109075136
Kolozsvár utca 2 w148316601,w470667027
Komp utca 2 w244657814,w118713123
Koppány utca 1 w109078796
Korsós köz 1 w173917486
Korsós utca 1 w144890223
Kossuth Lajos utca 2 w522490604,w293764049
Kökény utca 1 w91731772
Kölcsey Ferenc utca 9 w414498899,w1160684256,w342273680,w109075140,w151272786,w1160684257,w27947204,w108948497,w241933911
Kőszegi Károly utca 1 w522110727
Kövidinka utca 1 w522097321
Köztársaság tér 8 w194558921,w430423467,w430423474,w430423473,w430423472,w430423468,w430423469,w109227896
Krúdy Gyula utca 1 w109127503
Kútfúró-dűlő 3 w588218926,w581282213,w902090123
Latinovits Zoltán utca 1 w91731689
Legányi Dezső utca 1 w522142447
Lehel utca 3 w995470130,w109078799,w995470129
Liget utca 1 w91731762
Liszt Ferenc utca 1 w653798227
Livoda utca 1 w522152945
Lovas-dűlő 2 w581282212,w598651221
Lőkert sor 2 w91731756,w965733017
Lőrinc barát utca 1 w109078781
Lugas utca 1 w522460828
Madách Imre utca 2 w108948507,w293885412
Magyar utca 1 w109078772
Major Máté utca 1 w522130969
Május 1. sétány 3 w522114348,w897252262,w108954833
Málna köz 1 w91731716
Malomrév utca 1 w121249540
Malom utca 1 w144890236
Mányoki Ádám utca 1 w109127508
Március 15. sétány 5 w39734725,w398313246,w897252261,w897252260,w897252257
Mária utca 1 w109078786
Martinovics Ignác utca 2 w483897858,w108948499
Mártonszállási út 1 w109078779
Mathiász János utca 1 w109234620
Mátra utca 1 w144890227
Meggyfa utca 1 w91731736
Méhes köz 1 w91731738
Mérleg utca 1 w173775782
Mészáros Lázár utca 1 w109234654
Mészöly Gyula utca 1 w91731790
Mező utca 1 w91731759
Miklós utca 3 w108948520,w233256135,w1189826237
Mikszáth Kálmán utca 1 w148318979
Mókus utca 1 w91731775
Molnár utca 1 w121249552
Monostori út 9 w342947299,w342947285,w109234617,w342947300,w342947293,w203029918,w1160684239,w342947276,w342947298
Móra Ferenc utca 1 w108948558
Móricz Zsigmond utca 3 w1084218274,w144890228,w144890237
Munkácsy Mihály utca 3 w414498900,w983912124,w108948562
Munkás utca 1 w109127453
Muskátli utca 7 w342947301,w34869643,w205948844,w39734774,w484554317,w398348377,w342947302
Muskotály utca 1 w241025576
Nádasdy utca 2 w995470131,w109078767
Nagy András utca 1 w646091070
Nagy István utca 3 w91731764,w946032429,w1155829754
Nagy Lajos király utca 1 w109234616
Napraforgó utca 1 w194559982
Napsugár utca 1 w173775739
Német utca 1 w109075137
Neumann János utca 1 w289720460
Nimród utca 1 w109078801
Nyárfa utca 1 w144890229
Nyírfa utca 1 w144890230
Oltványi Imre utca 1 w109075118
Orgona utca 1 w91731735
Oroszlán utca 2 w144890233,w233256137
Otthon utca 1 w109127460
Ősz utca 1 w109234651
Pacsirta utca 1 w91731692
Pandúr utca 1 w109078784
Paprika utca 1 w173917464
Parti utca 3 w1160692994,w932010097,w109234618
Pásztor utca 1 w91731695
Pázmány Péter utca 1 w109234658
Pázsit tér 1 w118713169
Pék utca 2 w522476001,w896523405
Perc utca 1 w108948553
Perczel utca 1 w109127507
Péter-Pál utca 2 w239008768,w306182970
Petőfi Sándor híd 1 w39734732
Petőfi Sándor utca 1 w91731740
Petői szőlők utca 1 w522097882
Pető utca 1 w91731722
Pillangó utca 1 w118713108
Pipacs utca 1 w109127461
Platánfa utca 1 w91731731
Pokorny János utca 1 w91731769
Ponty utca 1 w118713141
Pósta Sándor utca 1 w394933315
Posztó utca 1 w395456372
Potyka sor 1 w118949143
Pozsony utca 1 w144973419
Pöltenberg Ernő utca 1 w522139962
Puskin utca 1 w91731781
Puttonyos utca 1 w91731685
Radnóti Miklós utca 1 w109127489
Rákóczi Ferenc utca 1 w108954824
Raktár utca 1 w109227903
Remete utca 1 w109078804
Révész utca 1 w118713116
Rezét utca 1 w108954830
Ribiszke köz 1 w522478612
Rigó utca 1 w109234627
Róka köz 1 w394933316
Róka utca 2 w109234639,w91731791
Rókus utca 4 w109234631,w148316603,w946032430,w240435309
Roosevelt tér 1 w522479150
Rozmaring köz 1 w522480190
Rózsa utca 1 w91731691
Rövid utca 1 w233256133
Rudnay utca 2 w109127494,w109127485
Sáfrány köz 1 w522482243
Sarkantyú utca 2 w108948542,w233256139
Sárköz utca 1 w109078776
Sarló utca 1 w109127469
Sas utca 1 w108954827
Schweidel József utca 2 w519754695,w522139968
Seregély utca 1 w91731712
Síp utca 1 w108948539
Sirály utca 1 w108954822
Sóház utca 1 w108954819
Sólyom utca 1 w91731684
Sugovica köz 1 w116121299
Sugovica utca 1 w121249541
Sumár utca 1 w911559031
Süllő utca 1 w995284698
Szabadka utca 2 w233251746,w233247960
Szabadság utca 10 w661182867,w342947303,w342947304,w278353374,w1160692999,w398348395,w109234622,w240433772,w35000814,w661182868
Szántó utca 1 w109127468
Szarka utca 1 w91731714
Szarvas Gábor utca 1 w109234655
Széchenyi István utca 3 w173945861,w173945807,w1160692996
Szeder utca 1 w91731703
Szegedi út 14 w981534785,w385422408,w395463495,w1094046600,w148316604,w229913205,w385419335,w1094046601,w625102647,w306123153,w1094046599,w625102649,w983912128,w395463496
Székely utca 1 w109078780
Szekér utca 1 w109127470
Széna utca 2 w109127448,w952747647
Szenes utca 1 w109075138
Szent Antal utca 11 w342273683,w342273686,w342273682,w965733019,w342273685,w109234636,w984456549,w342273684,w109234647,w342273681,w965733018
Szent Gellért utca 1 w109078774
Szent-Györgyi Albert utca 1 w109127476
Szentháromság tér 1 r9037254
Szentháromság tér 7 w623854498,w661182866,w108948543,w297603440,w580969159,w239008422,w144890232
Szent Imre tér 1 r4079954
Szent Imre tér 1 w210508668
Szentiváni-dűlő 1 w581282214
Szentjánosi utca 3 w398313248,w297603441,w108954836
Szent László utca 3 w293885411,w148318977,w1160684258
Szent Margit utca 1 w109078775
Szeremlei utca 4 w91731718,w398338913,w205948852,w805583198
Szilvafa utca 1 w109234633
Szivárvány utca 1 w109127467
Szondi utca 1 w91731711
Szőlő utca 2 w91731752,w1106632863
Szőnyi István utca 1 w109127483
Szüretelő utca 1 w91731773
Táltos utca 3 w995470132,w109078790,w342273687
Táncsics Mihály utca 5 w233256134,w1160692995,w233256136,w305889801,w108948510
Tárkony köz 1 w522479995
Tas vezér utca 1 w109078782
Tavasz utca 1 w109127486
Téglás utca 1 w109078787
Telcs Ede utca 1 w108948514
Teller Ede utca 1 w289720431
Tél utca 8 w686265390,w241039491,w686265389,w686265387,w686265388,w686265391,w952747648,w109078805
Temesvár utca 2 w1084636992,w91731698
Temető köz 1 w289722216
Templom utca 4 w244680603,w244680605,w244680606,w244680602
Tessedik Sámuel utca 1 w91731753
Tigris utca 1 w144890235
Tinódi utca 1 w144973420
Toldi Miklós utca 1 w244667930
Tomori Pál utca 1 w286024574
Tornyai utca 1 w109127462
Tóth Kálmán tér 1 r11725345
Tóth Kálmán tér 3 w233685537,w305889471,w233685195
Tóth Kálmán utca 5 w933704873,w233422020,w91731702,w233246310,w233422019
Tölgy utca 1 w243665875
Török utca 4 w109127471,w109127493,w109127456,w109127492
Tulipán utca 1 w109234635
Tücsök utca 2 w91731761,w91731737
Türr emlékmű part 4 w484419347,w297603442,w297603443,w39763513
Türr István híd 4 w967604336,w967604340,w30050493,w30050490
Türr István utca 2 w108948555,w233256138
Újvidék utca 1 w148316639
Uszály utca 1 w108954826
Vadász utca 1 w243665874
Vadrózsa utca 1 w91731719
Vadvirág utca 1 w118713107
Vágóhíd utca 1 w428887667
Vajas sor 1 w522486804
Vajda János utca 1 w109127504
Vajk utca 1 w109127463
Vám utca 1 w91731792
Varsa utca 1 w109075131
Vásárhelyi Pál utca 1 w109075122
Vasút sor 1 w91731688
Vasvári Pál utca 3 w91731777,w173945808,w173945804
Vazul utca 1 w109127482
Vécsey Károly utca 1 w519754694
Venyige utca 1 w91731709
Vető utca 1 w109127484
Vidra utca 1 w91731715
Világos utca 1 w109127499
Vincellér utca 1 w522488779
Viola utca 1 w91731768
Vitéz utca 1 w108954823
Viza utca 1 w522489869
Vöcsök utca 1 w91731783
Völgy utca 2 w151075360,w1160684253
Vöröshíd sétány 2 w109075116,w177759847
Vöröskereszt tér 3 w109234643,w91731694,w1160684238
Vörösmarty Mihály utca 3 w235741031,w233246309,w144890234
Vörösmarty tér 3 w144890225,w144890226,w144890224
Wesselényi utca 4 w109234621,w1160684241,w342947306,w342947305
Ybl sétány 1 w109075139
Zengő utca 1 w109127458
Zenta utca 1 w109227890
Zipernowsky Károly utca 1 w109075113
Zombor utca 1 w109227892
Zöld utca 1 w148639363
Zrínyi Miklós utca 4 w109234623,w979658892,w205948847,w979658891
Zsák utca 2 w116121304,w1160684249