data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Baja utcanevek

Baja határa JOSM link Baja határa térképen Összesen 469db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
11. dűlő 1 w173932779
12. dűlő 1 w173932832
13. dűlő 2 w581926026,w173932743
14. dűlő 1 w581282211
1. dűlő 1 w173917504
2. dűlő 1 w173932801
3. dűlő 1 w173917468
4. dűlő 1 w173932798
5. dűlő 2 w173917530,w653447110
6. dűlő 1 w173917497
7. dűlő 1 w173917498
8. dűlő 1 w581583865
9. dűlő 1 w173932857
Ady Endre utca 1 w144890216
Akácos utca 1 w109078770
Alaga Géza utca 1 w91731776
Aligvárdi utca 1 w652287144
Alkotmány utca 2 w91731693,w398348381
Állomás tér 4 w385418675,w385418676,w81152345,w385418674
Álmos utca 1 w109078777
Alvég utca 1 w241025575
Apáczai Csere János utca 2 w108954821,w244669009
Apponyi utca 1 w91731763
Apród utca 3 w173945806,w91731778,w173945809
Arad utca 2 w109227897,w233307189
Arany János utca 8 w238806526,w238806452,w238806121,w976859058,w219990292,w109227895,w238805957,w238806122
Arasz utca 2 w109127501,w659348104
Arató utca 3 w109127505,w952747650,w109127449
Árok utca 1 w144890239
Árpád tér 5 w432208072,w121249564,w398348403,w432208073,w432208071
Árpád utca 1 w108948524
Árvácska utca 1 w91731754
Attila utca 4 w661182865,w398348384,w398348387,w148316592
Aulich Lajos utca 1 w91731701
Babits Mihály utca 1 w109234649
Bácska tér 9 w109227904,w233247961,w470667014,w109227887,w233251745,w109227886,w109227901,w109227902,w233390630
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7 w351125807,w432208070,w432208069,w108948541,w205948848,w297603438,w108948516
Bajnok utca 2 w173945805,w149028400
Bajza József utca 1 w91731771
Baka köz 1 w522113164
Baka utca 1 w109127500
Balassa utca 1 w109127481
Bánk bán utca 2 w109127465,w952747651
Bánki Donát utca 1 w109075125
Barátság tér 1 w109127511
Bara utca 3 w148514278,w148514280,w148514276
Bárka utca 2 w645061633,w161671981
Baross Gábor utca 1 w429214058
Barta Lénárd utca 1 w522114347
Bartók Béla utca 3 w233392378,w233568681,w233392379
Bartsch Samu utca 1 w368680437
Báthory István utca 5 w342947265,w394933308,w897252255,w342947258,w91731704
Batthyány Lajos utca 4 w235884035,w235884037,w235884036,w148316595
Bayer János utca 1 w91731700
Béla király utca 1 w91731757
Bellosits Bálint utca 1 w91731786
Bem József utca 1 w91731683
Bercsényi utca 1 w109078771
Bereczki Máté utca 1 w91731758
Bernhart Sándor utca 4 w109127497,w686265377,w686265378,w109127473
Berzsenyi utca 1 w108954816
Bethlen Gábor utca 1 w108948557
Bezerédj Pál utca 3 w240435796,w144890217,w240435797
Bodorka köz 1 w995284697
Bodrogi utca 1 w108954817
Bodza köz 1 w91731751
Boglya utca 1 w109127496
Bognár utca 1 w522097324
Bogrács utca 1 w173917515
Bokodi út 1 w26479096
Bolgár utca 1 w144973418
Borbíró Ferenc sétány 4 w297603446,w119477864,w297603451,w297603448
Borsai Jenő utca 1 w290537931
Borz utca 2 w240431122,w148316596
Botond utca 1 w109078792
Budai Nagy Antal utca 6 w148318974,w148318972,w108948538,w244999380,w108948501,w148318973
Burg Ete utca 1 w149028403
Búzavirág utca 1 w173775766
Cinke utca 1 w91731690
Czirfusz Ferenc utca 1 w517222240
Csaba utca 1 w109078793
Család utca 1 w109127487
Csalogány utca 1 w144890219
Csávoly utca 1 w109127472
Csendes utca 1 w149028404
Cséplő utca 2 w952747646,w109127506
Cserkész utca 1 w91731705
Csermák Mihály tér 3 w148316598,w395463498,w148316597
Csiga utca 1 w286965894
Csík utca 3 w109078806,w342273658,w109078773
Csillagösvény-dűlő 1 w581926024
Csillag utca 1 w320483172
Csillagvizsgáló dűlője 1 w581926028
Csók István utca 1 w109127498
Csokonai utca 1 w109127510
Csónak utca 1 w244424339
Csuka utca 1 w118713127
Csupor Gyula utca 1 w91731732
Dália utca 1 w91731721
Damjanich János utca 1 w91731765
Dankó utca 1 w108954834
Darázs utca 1 w91731734
Daru utca 1 w286965890
Deák Ferenc utca 6 w342273661,w77114414,w517222249,w342273659,w114924383,w342273660
Déri Frigyes sétány 8 w109234615,w342273664,w342273662,w342273665,w342273668,w342273666,w342273667,w342273663
Déri Miksa köz 1 w148316594
Derű sétány 1 w402677834
Deszkás utca 1 w108948554
Diófa utca 1 w144890220
Dobó István utca 1 w109078803
Dombos utca 1 w109127464
Dózsa György út 17 w342273670,w981841239,w981841237,w144890221,w342273669,w342273676,w244999383,w244999381,w244999382,w342273672,w241966446,w30045531,w342273675,w342273673,w341566708,w342273674,w342273671
Dömötör utca 2 w109127488,w109127475
Dr. Alföldi József tér 1 w109075119
Dr. Aszalós Imre utca 1 w394933309
Dr. Belon Gellért utca 1 w243665869
Drescher Ede utca 1 w91731743
Duna utca 5 w109075129,w109075135,w995296627,w109075133,w151271865
Duna-völgyi-főcsatorna 1 w394987433
Éber Sándor utca 1 w109127502
Egyetértés utca 1 w109127495
Előd utca 1 w109078788
Eötvös József utca 1 w241184023
Eperfa utca 1 w289720467
Epreskert utca 1 w109127452
Erdész utca 1 w148232129
Erkel Ferenc utca 1 w522140882
Érsekcsanádi utca 2 w652287143,w173775772
Eszperantó utca 1 w109127474
Fácán utca 1 w271034253
Faluvég utca 1 w234704989
Farkas utca 3 w109127451,w148318982,w148318980
Fáy András utca 1 w109075130
Fecske utca 1 w91731787
Fehérló utca 1 w77113401
Fehér utca 1 w109127477
Felekiné utca 1 w149028405
felüljáró 1 w130073939
Flórián utca 1 w342273677
Forrás köz 1 w91731746
Futrinka utca 2 w286965887,w840097180
Fülep Lajos utca 1 w91731747
Fürj utca 1 w91731793
Fürt utca 1 w91731780
Fűzfa utca 1 w289722217
Gaál Péter utca 1 w109234634
Gábor Áron utca 1 w395457264
Galamb utca 2 w109234626,w109234614
Ganz Ábrahám utca 1 w109075124
Gárdonyi Géza utca 1 w108954829
Garibaldi utca 1 w109127466
Gát utca 1 w118713184
Gerle utca 1 w91731749
Gesztenye utca 1 w522129205
Géza fejedelem utca 1 w522131640
Gólya sor 1 w173775787
Görgey Artúr utca 1 w91731742
Gránátos utca 5 w205948850,w654992773,w398338909,w108948530,w398338907
Grassalkovich utca 1 w109227899
Grauaug Ármin utca 2 w210508666,w336058238
Gyalog utca 1 w148316600
Hadik utca 1 w109127479
Halász part 3 w148431152,w398313244,w398313245
Halász utca 1 w522113165
Harangláb utca 2 w108954832,w108954815
Harcsa utca 1 w173917510
Harmat utca 1 w118713114
Háromnyúl utca 1 w91731774
Hársfa utca 1 w144890222
Hárslevelű utca 1 w335718023
Határ utca 2 w248549151,w108948552
Hattyú utca 1 w109234637
Hegybíró utca 1 w522099015
Hentes utca 1 w109227891
Herczeg Ferenc utca 1 w394933310
Herman Ottó utca 1 w394933311
Hétház utca 1 w109234619
Hild József utca 1 w149028406
Holló utca 1 w91731706
Homok utca 1 w394933312
Honvéd utca 1 w108948523
Horgász utca 1 w109075115
Hun utca 1 w109078768
Hunyadi János utca 2 w91731699,w398348390
Ibolya utca 1 w91731733
Ifjúság utca 1 w91731795
Illyés utca 1 w109127491
Iparos utca 1 w428887668
IV. Károly rakpart 1 w148318975
Jácint utca 1 w91731760
Jánoshalmi út 2 w173775792,w1052028976
Jávorka Sándor utca 1 w109127455
Jedlik Ányos utca 1 w109075126
Jegenye utca 1 w1033349016
Jelky András tér 7 w983912123,w983912127,w983912126,w983912122,w983912125,w983912129,w981841240
Jelky András utca 2 w240431127,w240431124
Jobbágy utca 1 w109078783
Jókai Mór utca 1 w109234645
József Attila utca 1 w148316631
Juhász Gyula utca 1 w522107681
Jurisich Miklós utca 2 w995470128,w109078789
Kadarka utca 1 w348686480
Kádár utca 1 w148316602
Kagyló utca 1 w118713139
Kakas utca 2 w91731745,w398348393
Kákony utca 1 w109078797
Kakukkfű köz 1 w522133470
Kalász utca 1 w109127450
Kálmán király utca 1 w109234628
Kálvária utca 2 w91731687,w394933314
Kandó Kálmán utca 2 w109075114,w995296625
Kapisztrán utca 2 w342273678,w109078798
Kápolna utca 1 w121249539
Káposztáskert utca 1 w109078785
Karinthy utca 1 w109127509
Károly Róbert tér 2 w109127480,w109127457
Kárpát utca 1 w109078791
Kassa utca 1 w932192309
Kaszás utca 3 w240431633,w244680601,w148318976
Katona József utca 1 w109234648
Kazinczy Ferenc utca 2 w470667025,w108948540
Kékhegyi utca 1 w173775800
Keleti körút 2 w26478972,w902090122
Kenderes utca 1 w522136753
Kereszt utca 2 w109234625,w109234644
Kertész utca 2 w108948511,w108948518
Keskeny utca 1 w109227885
Keszeg utca 1 w144890238
Kígyó utca 2 w240434458,w109234624
Kinizsi Pál utca 4 w342273679,w109234640,w91731744,w109234657
Kisállomás utca 1 w109234641
Kisdobos utca 1 w91731782
Kispandúr sétány 1 w522137335
Kiss Ernő utca 1 w148318981
Kis utca 1 w109234613
Klapka György utca 1 w108948528
Kliegl József utca 1 w91731789
Knézich Károly utca 1 w522139965
Knézy Pál utca 1 w109075134
KNP természetvédelmi terület 5 w173775771,w652728191,w173775769,w173775768,w173775754
Kocsis Pál utca 1 w91731766
Kodály Zoltán utca 4 w109075132,w219990295,w109075136,w109075123
Kolozsvár utca 2 w470667027,w148316601
Komp utca 2 w244657814,w118713123
Koppány utca 1 w109078796
Korsós köz 1 w173917486
Korsós utca 1 w144890223
Kossuth Lajos utca 2 w293764049,w522490604
Kökény utca 1 w91731772
Kölcsey Ferenc utca 7 w109075140,w151272786,w342273680,w414498899,w241933911,w108948497,w27947204
Kőszegi Károly utca 1 w522110727
Kövidinka utca 1 w522097321
Köztársaság tér 8 w430423468,w430423472,w430423467,w194558921,w430423473,w109227896,w430423474,w430423469
Krúdy Gyula utca 1 w109127503
Kútfúró-dűlő 2 w581282213,w902090123
Kútfúró-dűlű 1 w588218926
Latinovits Zoltán utca 1 w91731689
Legányi Dezső utca 1 w522142447
Lehel utca 3 w109078799,w995470130,w995470129
Lidl parkoló 1 w416660983
Liget utca 1 w91731762
Liszt Ferenc utca 1 w653798227
Livoda utca 1 w522152945
Lovas-dűlő 2 w598651221,w581282212
Lőkert sor 2 w91731756,w965733017
Lőrinc barát utca 1 w109078781
Lugas utca 1 w522460828
Madách Imre utca 2 w108948507,w293885412
Magyar utca 1 w109078772
Major Máté utca 1 w522130969
Május 1. sétány 3 w108954833,w522114348,w897252262
Málna köz 1 w91731716
Malomrév utca 1 w121249540
Malom utca 1 w144890236
Mányoki Ádám utca 1 w109127508
Március 15. sétány 5 w897252261,w39734725,w897252257,w398313246,w897252260
Mária utca 1 w109078786
Martinovics Ignác utca 2 w483897858,w108948499
Mártonszállási út 1 w109078779
Mathiász János utca 1 w109234620
Mátra utca 1 w144890227
Meggyfa utca 1 w91731736
Méhes köz 1 w91731738
Mérleg utca 1 w173775782
Mészáros Lázár utca 1 w109234654
Mészöly Gyula utca 1 w91731790
Mező utca 1 w91731759
Miklós utca 2 w108948520,w233256135
Mikszáth Kálmán utca 1 w148318979
Móczás Autóház 3 w646573693,w385418672,w646573689
Mókus utca 1 w91731775
Molnár utca 1 w121249552
Monostori út 8 w342947293,w342947299,w109234617,w342947298,w342947285,w342947276,w203029918,w342947300
Móra Ferenc utca 1 w108948558
Móricz Zsigmond utca 2 w144890237,w144890228
Munkácsy Mihály utca 3 w414498900,w983912124,w108948562
Munkás utca 1 w109127453
Muskátli utca 7 w39734774,w34869643,w398348377,w342947301,w484554317,w342947302,w205948844
Muskotály utca 1 w241025576
Nádasdy utca 2 w109078767,w995470131
Nagy András utca 1 w646091070
Nagy István utca 2 w91731764,w946032429
Nagy Lajos király utca 1 w109234616
Napraforgó utca 1 w194559982
Napsugár utca 1 w173775739
Német utca 1 w109075137
Neumann János utca 1 w289720460
Nimród utca 1 w109078801
Nyárfa utca 1 w144890229
Nyírfa utca 1 w144890230
Oltványi Imre utca 1 w109075118
Orgona utca 1 w91731735
Oroszlán utca 2 w233256137,w144890233
Otthon utca 1 w109127460
Ősz utca 1 w109234651
Pacsirta utca 1 w91731692
Pandúr utca 1 w109078784
Paprika utca 1 w173917464
Parti utca 2 w109234618,w932010097
Pásztor utca 1 w91731695
Pázmány Péter utca 1 w109234658
Pázsit tér 1 w118713169
Pék utca 2 w896523405,w522476001
Perc utca 1 w108948553
Perczel utca 1 w109127507
Péter-Pál utca 2 w306182970,w239008768
Petőfi Sándor híd 1 w39734732
Petőfi Sándor utca 1 w91731740
Petői szőlők utca 1 w522097882
Pető utca 1 w91731722
Pillangó utca 1 w118713108
Pipacs utca 1 w109127461
Platánfa utca 1 w91731731
Pokorny János utca 1 w91731769
Ponty utca 1 w118713141
Pósta Sándor utca 1 w394933315
Posztó utca 1 w395456372
Potyka sor 1 w118949143
Pozsony utca 1 w144973419
Pöltenberg Ernő utca 1 w522139962
Puskin utca 1 w91731781
Puttonyos utca 1 w91731685
Radnóti Miklós utca 1 w109127489
Rákóczi Ferenc utca 1 w108954824
Raktár utca 1 w109227903
Remete utca 1 w109078804
Révész utca 1 w118713116
Rezét utca 1 w108954830
Ribiszke köz 1 w522478612
Rigó utca 1 w109234627
Róka köz 1 w394933316
Róka utca 2 w109234639,w91731791
Rókus utca 4 w148316603,w946032430,w240435309,w109234631
Roosevelt tér 1 w522479150
Rozmaring köz 1 w522480190
Rózsa utca 1 w91731691
Rövid utca 1 w233256133
Rudnay utca 2 w109127494,w109127485
Sáfrány köz 1 w522482243
Sarkantyú utca 2 w108948542,w233256139
Sárköz utca 1 w109078776
Sarló utca 1 w109127469
Sas utca 1 w108954827
Schweidel József utca 2 w522139968,w519754695
Seregély utca 1 w91731712
Síp utca 1 w108948539
Sirály utca 1 w108954822
Sóház utca 1 w108954819
Sólyom utca 1 w91731684
Sugovica utca 1 w121249541
Sumár utca 1 w911559031
Süllő köz 1 w995284698
Szabadka utca 2 w233247960,w233251746
Szabadság utca 9 w342947303,w35000814,w278353374,w342947304,w661182868,w661182867,w398348395,w240433772,w109234622
Szántó utca 1 w109127468
Szarka utca 1 w91731714
Szarvas Gábor utca 1 w109234655
Széchenyi István utca 2 w173945807,w173945861
Szeder utca 1 w91731703
Szegedi út 11 w625102647,w385419335,w148316604,w385422408,w395463496,w306123153,w395463495,w625102649,w229913205,w983912128,w981534785
Székely utca 1 w109078780
Szekér utca 1 w109127470
Széna utca 2 w952747647,w109127448
Szenes utca 1 w109075138
Szent Antal utca 11 w109234636,w965733019,w984456549,w342273682,w342273686,w342273684,w342273681,w109234647,w965733018,w342273683,w342273685
Szent Gellért utca 1 w109078774
Szent-Györgyi Albert utca 1 w109127476
Szentháromság tér 1 r9037254
Szentháromság tér 7 w661182866,w297603440,w623854498,w580969159,w239008422,w108948543,w144890232
Szent Imre tér 1 r4079954
Szent Imre tér 1 w210508668
Szentiváni-dűlő 1 w581282214
Szentjánosi utca 3 w297603441,w398313248,w108954836
Szent László utca 2 w148318977,w293885411
Szent Margit utca 1 w109078775
Szeremlei utca 4 w91731718,w205948852,w398338913,w805583198
Szilvafa utca 1 w109234633
Szivárvány utca 1 w109127467
Szondi utca 1 w91731711
Szőlő utca 1 w91731752
Szőnyi István utca 1 w109127483
Szüretelő utca 1 w91731773
Táltos utca 3 w109078790,w342273687,w995470132
Táncsics Mihály utca 4 w233256134,w233256136,w305889801,w108948510
Tárkony köz 1 w522479995
Tas vezér utca 1 w109078782
Tavasz utca 1 w109127486
Téglás utca 1 w109078787
Telcs Ede utca 1 w108948514
Teller Ede utca 1 w289720431
Tél utca 8 w686265391,w686265389,w686265390,w109078805,w241039491,w686265388,w686265387,w952747648
Temesvár utca 1 w91731698
Temető köz 1 w289722216
Templom utca 4 w244680605,w244680602,w244680606,w244680603
Tessedik Sámuel utca 1 w91731753
Tigris utca 1 w144890235
Tinódi utca 1 w144973420
Toldi Miklós utca 1 w244667930
Tomori Pál utca 1 w286024574
Tornyai utca 1 w109127462
Tóth Kálmán tér 1 r11725345
Tóth Kálmán tér 3 w305889471,w233685195,w233685537
Tóth Kálmán utca 5 w233246310,w933704873,w91731702,w233422020,w233422019
Tölgy utca 1 w243665875
Török utca 4 w109127456,w109127471,w109127493,w109127492
Tulipán utca 1 w109234635
Tücsök utca 2 w91731761,w91731737
Türr emlékmű part 4 w297603443,w297603442,w39763513,w484419347
Türr István híd 4 w967604336,w30050490,w30050493,w967604340
Türr István utca 2 w108948555,w233256138
Újvidék utca 1 w148316639
Uszály utca 1 w108954826
Vadász utca 1 w243665874
Vadrózsa utca 1 w91731719
Vadvirág utca 1 w118713107
Vágóhíd utca 1 w428887667
Vajas sor 1 w522486804
Vajda János utca 1 w109127504
Vajk utca 1 w109127463
Vám utca 1 w91731792
Varsa utca 1 w109075131
Vásárhelyi Pál utca 1 w109075122
Vasút sor 1 w91731688
Vasvári Pál utca 3 w173945808,w91731777,w173945804
Vazul utca 1 w109127482
Vécsey Károly utca 1 w519754694
Venyige utca 1 w91731709
Vető utca 1 w109127484
Vidra utca 1 w91731715
Világos utca 1 w109127499
Vincellér utca 1 w522488779
Viola utca 1 w91731768
Vitéz utca 1 w108954823
Viza utca 1 w522489869
Vöcsök utca 1 w91731783
Völgy utca 1 w151075360
Vöröshíd sétány 2 w177759847,w109075116
Vöröskereszt tér 1 w109234643
Vörösmarty Mihály utca 3 w233246309,w144890234,w235741031
Vörösmarty tér 3 w144890226,w144890225,w144890224
Wesselényi utca 3 w342947306,w342947305,w109234621
Ybl sétány 1 w109075139
Zengő utca 1 w109127458
Zenta utca 1 w109227890
Zipernowsky Károly utca 1 w109075113
Zombor utca 1 w109227892
Zöld utca 1 w148639363
Zrínyi Miklós utca 4 w979658892,w205948847,w979658891,w109234623
Zsák utca 1 w116121304