data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Békéscsaba utcanevek

Békéscsaba határa JOSM link Békéscsaba határa térképen Összesen 637db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
4-es honvéd utca 1 w99505063
Ábrahámffy utca 2 w99740682,w113644989
Áchim L. András lakótelep 1 w785810767
Áchim L. András utca 2 w113531470,w112696813
Ady Endre utca 1 w99505010
Áfonya utca 1 w99504836
Ágas utca 1 w411629381
Akácfa utca 1 w99504915
Alkotmány utca 1 w99740702
Almás sor 1 w264965243
Álmos utca 1 w441216583
Alsó-Körös sor 3 w112698886,w219444043,w112473135
Andrássy út 10 w696254809,w112599300,w117220850,w30017885,w696254810,w696254629,w823440982,w575371557,w112921278,w117219405
Aradi utca 1 w99740716
Aranyeső utca 1 w113564365
Arany János utca 1 w99740652
Arany Parmen utca 1 w203628568
Arató utca 1 w203628485
Árpád sor 11 w113644973,w99740711,w696244584,w696244578,w99740662,w113524947,w307348486,w113644972,w113644976,w307348387,w113531225
Árpád tér 1 w441393880
Árpa utca 1 w113564360
Asztalos utca 1 w99495352
Attila utca 1 w199546283
Augusztus 20. utca 1 w187094582
Aulich utca 5 w99740752,w113636224,w99740764,w113636212,w113636217
Avar utca 1 w187094607
Babits Mihály utca 1 w106409362
Bagoly utca 1 w113531220
Bajza utca 5 w823440984,w99504897,w536992456,w488700913,w823440976
Balassa utca 3 w112848728,w99505031,w508284435
Bánát utca 3 w113524943,w99504961,w113524949
Bankó András utca 1 w99504867
Bánom utca 1 w469565945
Bánszky utca 4 w287517617,w287517618,w112696814,w823440997
Barackos köz 1 w264965234
Bárány utca 1 w234159841
Baross utca 7 w199574169,w112570412,w199574170,w536992460,w791675666,w977089641,w536992461
Bartók Béla út 11 w199575257,w823441003,w753073537,w823440983,w199575256,w453854821,w199567488,w823440994,w199566540,w453854822,w30017884
Báthory utca 5 w113536394,w113564366,w99495316,w113716850,w99495373
Batsányi utca 9 w99495381,w99495339,w113716834,w99495380,w99495372,w113716844,w113716815,w113716846,w113716818
Batthyány utca 1 w99740629
Batul utca 1 w441394549
Békési út 10 w203475164,w199574175,w823440960,w203475165,w566465608,w199574176,w39993117,w791675919,w548923720,w566465607
Béke utca 1 w112863925
Bem utca 1 w99495371
Bercsényi utca 2 w112794335,w823440998
Berényi út 8 w199574172,w548704013,w823441007,w136454549,w224889777,w199574173,w224889778,w199574171
Béri Balogh Ádám utca 1 w441394982
Berzsenyi utca 5 w113531228,w112715665,w113636238,w99740775,w113636231
Bessenyei utca 3 w113536375,w99495304,w113564318
Bethlen utca 2 w99504780,w113524958
Bezerédi utca 1 w99504951
Bíbic köz 1 w105023516
Bibó István utca 1 w187094583
Birs utca 1 w203628597
Bocskai utca 1 w112472580
Bodza utca 1 w441577753
Bogárházi sétány 1 w995241263
Bogár utca 1 w264965242
Boglárka utca 1 w113564310
Boglyás utca 1 w234159840
Bojtár utca 1 w113529175
Bojtorján utca 1 w113526452
Bokor utca 1 w112857570
Borjúrét utca 3 w264964710,w264964712,w264964713
Borjú utca 1 w113531241
Borona utca 3 w264965622,w264965620,w264965621
Borsó utca 1 w441431290
Borzas Kata utca 1 w113564357
Botond utca 1 w187094584
Botyánszky Pálné utca 4 w112863973,w99504934,w112863950,w112863969
Bulcsú utca 1 w99504908
Búzavirág utca 2 w113564352,w113564335
Buzogány utca 1 w264965244
Bütyök utca 1 w203475239
Ciklámen utca 1 w441399224
Cincér utca 1 w203475213
Cinke utca 1 w203475220
Cirmos alma utca 1 w203628547
Corvin utca 2 w823440993,w112719185
Czakó utca 2 w423018226,w113531462
Czuczor utca 1 w99504829
Csabagyöngye sor 1 w264965228
Csabai utca 1 w286032419
Csabai út 3 w977089612,w233889093,w977089611
Csaba köz 2 w112601416,w112601417
Csaba utca 3 w99740708,w99495340,w112598269
Csabay László utca 1 w113564356
Csáky utca 1 w447918807
Csalános utca 1 w441415112
Csalogány utca 1 w441415363
Csányi utca 6 w113524953,w906127684,w99505042,w113524952,w113524945,w113524946
Csárda sor 4 w971792349,w441419103,w971792350,w971793406
Csatorna utca 1 w203475172
Csendes utca 1 w99504777
Csengery utca 1 w99504938
Csenkesz utca 1 w113526424
Cséplő utca 2 w447918795,w203628574
Cserepes utca 1 w99504845
Cseresznye köz 1 w264965236
Csér utca 1 w99740739
Csigás utca 1 w441415113
Csiki utca 1 w99504926
Csikós utca 1 w441426862
Csillag utca 1 w112857564
Csokonai utca 2 w112572308,w99740637
Csónak utca 1 w234159871
Csongor utca 2 w112702619,w739017915
Csorba utca 2 w99504931,w99504876
Csorvási út 1 w99495321
Csuka utca 1 w234159813
Damjanich utca 2 w99504898,w99504749
Darányi utca 1 w99495298
Daru utca 1 w979997180
Deák utca 3 w48512168,w113636236,w113636239
Dedinszky Gyula utca 1 w99740801
Degré utca 10 w113636230,w977089618,w108835769,w113636216,w463090292,w785874775,w113636215,w113636233,w463090291,w977089620
Delicsesz utca 1 w203628571
Déli sor 2 w112863943,w112863975
Derkovits sor 5 w696244579,w99740792,w233949427,w977089642,w48511233
Dessewffy utca 1 w99504904
Diófás utca 1 w113529173
Dobos István utca 2 w113529177,w113529164
Dobozi sor 1 w275014993
Dobozi út 9 w173767447,w823440970,w173767448,w411629337,w536992457,w118978924,w112702623,w173767445,w173767446
Dohány utca 2 w187094586,w187094585
Dombos utca 2 w112863986,w99504929
Dózsa György út 3 w99740684,w76702751,w231102276
Dr. Becsey Oszkár utca 2 w112715660,w112715662
Dr. Francisci Dániel utca 1 w99495317
Dr. Petényi László utca 1 w99505077
dr. Szikszai István utca 3 w421512478,w995250012,w421512479
Dugonics utca 1 w112863967
Duna utca 1 w187094587
Éger utca 2 w113526423,w113526432
Egressy utca 1 w99740780
Egyetértés utca 1 w105023529
Egység utca 4 w113564349,w113536369,w99495394,w113716814
Endrész György utca 1 w113529178
Eötvös utca 1 w112570411
Építők útja 1 w112793480
Epres utca 1 w813213846
Erdélyi sor 6 w113642675,w99740699,w99740706,w112715664,w113642670,w113642674
Erdő sor 1 w187094588
Erkel utca 1 w99740695
Erzsébet híd 2 w99495384,w641198553
Északi sor 2 w112863952,w99504983
Esze Tamás utca 1 w187094589
Eszperantó utca 1 w441444634
Éva utca 1 w287774483
Fábry utca 1 w99495279
Fácán köz 1 w105023538
Fecske sor 1 w106409364
Féja Géza tér 2 w441445184,w441445183
Féja Géza utca 2 w693691851,w105023513
Feketefenyő utca 1 w264964767
Felső-Körös sor 11 w693691846,w112728743,w112728752,w113524121,w307348544,w307349497,w108835763,w307349498,w307347636,w307347734,w113531222
Fényesi utca 2 w369567180,w823440989
Fenyő utca 1 w187094590
Festő utca 1 w973970640
Fészek utca 1 w441445350
Fiumei utca 1 w112793492
Fonó utca 1 w269043918
Forgách utca 2 w113644986,w99740732
Földműves utca 2 w739017646,w441146929
Földváry utca 3 w99740683,w113531469,w113531463
Fő utca 2 w823441008,w187094591
Fövenyes utca 3 w113526087,w113526082,w113526076
Franklin utca 5 w113536391,w113536364,w112865950,w199576408,w112865951
Franyó dűlő 1 w203505331
Fürj utca 1 w99495346
Fűzfa sor 1 w106409344
Gábor Áron utca 1 w99511643
Gábor köz 1 w155466879
Gajdács utca 4 w113536390,w113716828,w99495274,w113716848
Gálik János utca 1 w112719201
Garay utca 1 w112589384
Gárdonyi Géza utca 1 w187094593
Gát sor 1 w106409366
Gellért utca 1 w99505013
Gém utca 1 w203475217
Gereblyés utca 1 w113529162
Gerlai utca 1 w106409360
Gerle utca 1 w99740689
Golden utca 1 w203628539
Gólyahír utca 1 w203475219
Gólya utca 1 w368534802
Görbe utca 1 w264965587
Gőzmalom tér 1 w118978926
Gulyás utca 1 w441427312
Gutenberg utca 1 w112603383
Gyár utca 4 w389984167,w421522132,w99504803,w389984168
Gyík utca 2 w264964402,w264964401
Gyóni Géza utca 1 w48512410
Gyöngyösi utca 4 w113536383,w113564359,w99495382,w113716832
Gyöngy utca 1 w106409353
Gyöngyvirág utca 1 w187094592
Györkei utca 3 w369567170,w369567169,w369567172
Győry utca 1 w99495386
Gyulai út 22 w977089632,w368490911,w368490914,w536992454,w823440986,w368490916,w368990581,w548923724,w488699614,w99505002,w233949428,w548923721,w337432650,w337432651,w337415123,w977089640,w368490917,w823440959,w136453708,w890337610,w536992458,w536992455
Gyümölcsös utca 1 w99505022
Haán Lajos tér 6 w973970683,w113526070,w113526085,w113526089,w113526071,w113526083
Haán Lajos utca 3 w112600403,w112600402,w99504813
Hadnagy utca 2 w187094594,w823441009
Hajlási köz 1 w521117815
Hajnal utca 1 w112696819
Hajnóczy utca 1 w199575726
Haladás utca 1 w187094595
Halastó utca 1 w113636213
Halász utca 1 w99504862
Hal utca 1 w99504847
Harang utca 1 w187094596
Harangvirág utca 1 w113564306
Harcsa utca 1 w441153385
Hargita utca 1 w112793486
Harkály köz 1 w105023524
Harruckern utca 1 w99504899
Hársfa utca 1 w99504795
Határ utca 1 w155832470
Hatház utca 1 w99504768
Hegedűs utca 1 w112845392
Herkules utca 1 w441580249
Hétvezér utca 1 w99504868
Hínár utca 1 w264965239
Hold utca 1 w187094597
Holtág utca 1 w441589559
Honvéd utca 1 w441580641
Horánszky utca 1 w423018228
Horgony utca 1 w234159858
Horváth utca 1 w99740744
Hosszú utca 1 w441447557
Hóvirág utca 1 w187094598
Hunyadi tér 4 w113606820,w786295504,w786295505,w99740798
Ibolya utca 2 w113564351,w113564363
ideiglenes 1 w315889553
Id. Réthy Béla utca 1 w187094608
Ifjúság utca 2 w112793828,w112793829
Ihász utca 1 w155466566
Illésházy utca 2 w48965382,w112865955
Ilosvai utca 3 w696244585,w776345266,w99740740
Illyés Gyula utca 5 w99495385,w99495358,w113564324,w441446166,w113536387
Ipari út 3 w112852963,w508284433,w112857561
Irányi utca 2 w112573511,w113614865
Irsai Olivér utca 3 w113564330,w99495341,w113564328
Iskola utca 1 w99495280
Jácint sor 1 w264965246
Jakuba János utca 1 w441587498
Jázmin utca 1 w106409363
Jegenye utca 1 w106409345
Jókai utca kerékpárút 1 w384169944
Jókai utca 13 w575371559,w199489957,w113536398,w896316088,w113536397,w113629991,w575371560,w39993118,w536992463,w199574177,w536992464,w199574178,w199574179
Jonatán utca 2 w203628553,w287774482
Jósika utca 4 w99495369,w113536400,w113564307,w113536386
József Attila utca 1 w112715661
József utca 3 w99505047,w112848744,w112848737
Juhász Gyula utca 1 w106409368
Juhász utca 1 w441427466
Jupiter utca 1 w441393573
Justh Gyula utca 2 w307359164,w99740634
Kadarka köz 1 w264965238
Káka utca 1 w441430814
Kálvin utca 1 w99504885
Kamilla utca 1 w113564316
Kanális utca 1 w112715666
Kankalin utca 1 w234159847
Kapisztrán utca 1 w99740694
Kápolna utca 1 w99504883
Kapor utca 1 w248421837
Karácsonyi János utca 1 w187094599
Kárász utca 1 w99740795
Károlyi utca 3 w112848736,w112863974,w112863928
Kárpát utca 1 w99740763
Kásás utca 1 w203628490
Kassai utca 2 w99495291,w113564329
Kastély utca 2 w113644987,w112724762
Kaszáló köz 2 w113526069,w113526078
Katica utca 1 w113526426
Katolikus dűlő 1 w441443519
Katona utca 1 w441587720
Kazinczy lakótelep 12 w220512110,w112865956,w113714968,w220512112,w220512108,w220512114,w220512117,w220512109,w220512116,w220512111,w220509737,w220509295
Kazinczy utca 5 w113714965,w99504950,w48965381,w823440981,w112863921
Keleti utca 1 w187094600
Kemény Zsigmond utca 2 w112857554,w99504895
Kender utca 1 w269043921
Kendervágó utca 1 w234159874
Kerekegyházi utca 1 w234159824
Kerekes György utca 1 w112702632
Kereki sikátor 1 w113524954
Kereki út 9 w99504969,w112794336,w233961575,w99495393,w441580642,w233961574,w421514496,w753085039,w753085040
Kereszt utca 1 w441588316
Kereszt út 3 w722394125,w605738907,w203505304
Kertes utca 1 w106409348
Kertész utca 3 w113536365,w113536388,w119137403
Kétegyházi út 2 w112793484,w894318809
Kézai sor 1 w112863948
Kézai utca 1 w99504920
Kígyósi utca 1 w276555966
Kígyósi út 6 w421514497,w753085042,w753085036,w753085035,w753085041,w421514498
Kinizsi utca 1 w112696818
Kisfaludy utca 1 w113524128
Kisfényesi utca 1 w264965226
Kisrét 2 w605738908,w203505305
Kiss Ernő utca 4 w219443459,w112570413,w99504838,w219443458
Kis-Tabán utca 2 w113531468,w48512518
Kisszik utca 2 w99504922,w112865957
Kiszely András utca 1 w411673153
Klapka utca 1 w99740760
Kner Imre utca 2 w99495356,w113564368
Knézich Károly utca 1 w99740773
Kodály Zoltán utca 1 w112702615
Kolozsvári utca 4 w113536389,w113536396,w113536399,w113536378
Kórház utca 4 w227651279,w823440975,w227651281,w99505017
Korona utca 1 w203628607
Kóró utca 1 w441588382
Kossuth Lajos utca 2 w187094601,w823440995
Kossuth tér 9 w696255244,w220432904,w99505070,w487641628,w199574180,w639100517,w199571558,w99740742,w112570410
Kökény utca 1 w234159833
Kölcsey utca 4 w99504787,w113524129,w906127683,w113524127
Kömény utca 1 w441588455
Kőmíves Kelemen sor 4 w105023507,w105023539,w112728745,w105023536
Könyves Kálmán utca 4 w99495347,w113564320,w113536367,w113716825
Körgát 18 w423018253,w431543028,w423018285,w423018278,w423018272,w423018282,w423018246,w423018240,w423018262,w423018234,w423018249,w423018238,w112702631,w423018268,w423018259,w423018266,w423018230,w423018244
Körgát sor 1 w112698885
Körgát utca 1 w609410224
Kőris utca 2 w113526084,w113526072
Kőrösi Csoma Sándor utca 2 w99740757,w113642676
Körösi utca 2 w112857579,w99504856
Köröspart utca 2 w112838477,w112838486
Körte sor 2 w99504905,w219442669
Köszméte utca 1 w441152936
Középső utca 1 w441447541
Központ utca 1 w441588950
Kukorica utca 1 w113529174
Kun utca 1 w112794339
Kvasz András utca 2 w411659152,w113529166
Lahner utca 2 w99504774,w112857575
Lajta utca 1 w112793494
Laktanya utca 1 w389984174
Lapos utca 1 w264964768
Lázár utca 5 w99740726,w423018291,w423018289,w113531466,w112696812
Legelő utca 1 w234159863
Lehel utca 1 w112719182
Leiningen utca 1 w99505036
Lencsési lakótelep 5 w411653717,w113526077,w113526068,w113526601,w113526600
Lencsési út 9 w105023527,w823440992,w113529181,w112724763,w113530325,w823440991,w113531224,w823440990,w113531232
Lencse utca 1 w441589210
Lenkefi Konrád utca 1 w99495388
Lenkey utca 5 w112848747,w112857563,w112857552,w112857580,w112845391
Lepény Pál utca 1 w99740734
Leveses utca 1 w203628623
Ligeti sor 1 w112698884
Liliom utca 1 w99495353
Linder utca 1 w421512474
Lipták András utca 4 w112848726,w99504825,w112863955,w99504906
Liszt Ferenc utca 1 w112845394
Lombos utca 1 w441589371
Lorántffy utca 3 w112863980,w99504875,w112863962
Lőrinczi dűlő 2 w605738897,w203505309
Lucernás utca 2 w99495351,w113536368
Ludvigh utca 1 w112733044
Lugosi utca 1 w99504936
Luther utca 5 w113531464,w113531467,w792234469,w113531472,w48512369
Madách utca 1 w112736670
Madarász László utca 1 w326362193
Mag utca 2 w99495368,w447918797
Magvető utca 1 w106409355
Magyar utca 1 w113529176
Május 1. utca 1 w99504927
Málnás utca 1 w112715659
Mandula utca 1 w264965589
Március 15. tér 1 w368543692
Máriássy utca 1 w99495310
Marik utca 2 w99740714,w113531471
Martincsek dűlő 3 w203505337,w203505350,w203505361
Mátyás király utca 1 w99495383
Mazán László utca 1 w113564342
Meder utca 2 w411629380,w441589558
Mednyánszky utca 1 w99740633
Méhész utca 1 w187094603
Menta utca 1 w113526428
Mese köz 1 w113564346
Mester utca 3 w113529168,w113529163,w113529171
Meteor utca 1 w173767455
Mikes utca 1 w112733047
Mikkeli tér 3 w113636241,w99740783,w113636228
Mikszáth utca 1 w99495387
Millennium utca 2 w441589934,w441589976
Mogyoró utca 1 w441173216
Mohácsy Mátyás utca 1 w99495375
Mokos József utca 1 w99495398
Mokry utca 6 w823441006,w112857558,w99504957,w823441005,w112857578,w112857568
Monda utca 1 w99495307
Móra Ferenc utca 1 w106409367
Móricz Zsigmond utca 1 w99505012
Mozdony utca 2 w113529170,w113529180
Munkácsy tér 1 w222315025
Munkácsy utca 2 w48518608,w112921537
Munkás utca 4 w99504924,w112848752,w112857559,w112857566
Muskátli utca 1 w187094602
Nádas sor 5 w99504916,w99504902,w99505029,w99740723,w219443543
Nagy Antal utca 1 w99504884
Nagy Balogh János utca 1 w99504993
Nagydiófa utca 1 w264965590
Nagy Imre tér 1 w99740672
Nagyrét 1 w441147792
Nagy Sándor utca 1 w112794338
Nagyváradi utca 1 w99504811
Napraforgó utca 1 w441590323
Napsugár utca 1 w326370026
Nap utca 1 w187094604
Nárcisz utca 1 w113564315
Nefelejcs utca 1 w113564369
Németh Lajos utca 1 w112864380
Nógrádi utca 1 w187094606
Nyárfa utca 1 w187094605
Nyár utca 1 w155832467
Nyitrai utca 1 w441590570
Nyugati utca 4 w113536393,w113564370,w113564336,w113564362
Október 23. tér 4 w977089629,w441590865,w977089630,w368543701
Október 6. utca 1 w99740639
Omaszta utca 2 w647481904,w155469107
Orbán Balázs tér 1 w112696811
Orgona utca 1 w112864381
Ormay sor 1 w441592163
Orosházi út 16 w199575689,w823441000,w389984166,w199575690,w641198561,w823441001,w389984170,w641198559,w575371570,w575371571,w823440999,w823441002,w389984165,w276556375,w575371569,w890592752
Ostoros utca 1 w973970699
Ökörszem utca 1 w441592509
Őr utca 3 w222315024,w113714970,w99504761
Őszi utca 2 w112857572,w112857574
Öt ház utca 1 w187094622
Őzike utca 1 w441595356
Pacsirta utca 1 w326370027
Paprika köz 1 w264965237
Part utca 5 w234159870,w234159836,w234159808,w234159834,w441154332
Pásztor utca 10 w113530323,w693691853,w693691855,w105023534,w105023517,w105023509,w105023522,w105023532,w105023521,w113531236
Pataky László utca 1 w113536381
Pátkai Ervin utca 1 w155466569
Patkó utca 1 w248421838
Péky utca 1 w4930521
Penza lakótelep 3 w113524126,w113524123,w113524120
Pepin utca 1 w203628445
Perczel utca 1 w441596318
Perje utca 2 w113526451,w113526425
Petőfi utca 3 w483222328,w199535807,w112693982
Piac tér 1 w112746340
Pinga utca 2 w113564327,w113564338
Pipacs köz 1 w441598207
Piski utca 1 w112473134
Pitypang utca 1 w113526429
Pongrácz András utca 5 w113564341,w113564308,w99495370,w113564314,w113564347
Ponty utca 1 w99740719
Posta köz 2 w112583808,w113606825
Pósteleki buszforduló 1 w289551471
Pósteleki utca 1 w323659548
Povázsai Máté utca 1 w112793495
Pozsonyi utca 4 w113564312,w113716842,w99495389,w113536372
Pöltenberg utca 1 w99505011
Pulszky utca 3 w99505050,w447918798,w447918799
Puskin utca 1 w112702618
Rábai Miklós utca 2 w199565738,w441589977
Radnóti utca 2 w113564355,w99495397
Rakéta utca 1 w113564343
Rákóczi utca 1 w99504815
Reisz Miksa utca 4 w469671123,w112599301,w469671122,w469670601
Rell Lajos utca 2 w113564323,w99495377
Reményi utca 1 w99740645
Reök utca 1 w99740646
Répa köz 1 w264965232
Repülőhíd 1 w155466575
Repülőtérre Vezető út 1 w441599771
Rétes utca 1 w287774484
Réti utca 1 w112838484
Rétköz utca 1 w113526421
Révay utca 1 w99504995
Reviczky utca 1 w99495322
Rezeda utca 1 w113526427
Rigó utca 2 w99740677,w99740705
Rokka utca 1 w405469014
Rozmaring utca 1 w112845396
Rózsakert utca 1 w441149306
Rózsa utca 1 w113536374
Rövid utca 1 w112848743
Salamon utca 1 w112845397
Sárga Alma utca 2 w203628465,w287774481
Sarkantyú utca 1 w112696815
Sáros utca 1 w187094611
Sás köz 1 w113526075
Sas utca 1 w99504758
Schweidel József utca 4 w112863923,w112863935,w112863960,w112863953
Selyemakác utca 1 w973970632
Sikkony utca 1 w203475221
Sikló utca 1 w441599970
Sikonyi utca 1 w112698887
Sikony utca 1 w203475183
Síp utca 1 w99504910
Sirály köz 1 w112728748
Sport utca 3 w604266865,w604266864,w106409343
Stark Adolf utca 2 w113564344,w99495296
Starking utca 1 w287774480
Stromfeld Aurél utca 1 w99495395
Süllő utca 1 w234159816
Szabadság tér 6 w23558949,w977089643,w977089639,w977089644,w30017881,w823440996
Szabó Dezső utca 3 w112748622,w99504977,w99505024
Szabolcs utca 7 w112863946,w544635441,w99504911,w896231907,w112865953,w112865952,w99495378
Szabó Pál tér 3 w113526430,w113526081,w113526431
Szamóca utca 1 w234159872
Szántó utca 1 w441393329
Szarvasi út 59 w99495332,w136161976,w136161983,w136161984,w556967866,w556967863,w536992459,w199574182,w575371565,w199574181,w99505020,w536992467,w575371564,w643961969,w575371563,w823440979,w896015698,w536992465,w575371562,w575371561,w823440978,w643961970,w536992466,w977089621,w977089622,w643961988,w556967869,w643961986,w488698450,w896015699,w823440980,w977089616,w643961973,w643961983,w488698489,w643961982,w643961972,w643961977,w643961979,w310690825,w643961980,w643961975,w643961976,w643961974,w643961987,w977089645,w310690823,w643961985,w643961978,w643961984,w310690824,w199574494,w199574493,w99495275,w199574492,w99504800,w643961981,w310690828,w310690829
Szatmári utca 1 w113536371
Szeberényi tér 4 w791675095,w791674836,w112572908,w199574183
Széchenyi utca 2 w112572907,w977089633
Szécsi utca 1 w187094618
Szeder utca 1 w187094609
Szegfű utca 4 w113536382,w113564339,w113716826,w99495285
Székely Mihály utca 1 w99495286
Szekerka János utca 2 w112863965,w112863976
Szekér sor 1 w203628431
Szélső utca 1 w113564350
Szél utca 1 w112863939
Szemere utca 3 w99505066,w113525020,w906127681
Szemián Sámuel utca 1 w411660935
Széna utca 5 w112863937,w112863983,w112857557,w112863934,w99504792
Szendrey utca 1 w187094610
Szent Imre utca 1 w112863941
Szent István tér 2 w408268390,w303831956
Szent László utca 1 w112696816
Szepesi utca 1 w113564305
Szépkert utca 1 w264965586
Szerdahelyi utca 4 w48965379,w722478799,w99495396,w896316087
Szerencs utca 1 w99740733
Szermián Sámuel utca 3 w310690830,w99495392,w823440964
Szeszfőzde utca 1 w203475205
Szigetvári utca 2 w99504968,w113531465
Szigligeti utca 1 w155788648
Szikfű utca 1 w441430930
Szilágyi Dezső utca 1 w99740648
Szilva köz 1 w264965233
Szív utca 1 w99740698
Szója utca 1 w248421836
Szöcske utca 1 w264965241
szökőkút 1 w993692933
Szőlő utca 5 w113644983,w112715669,w113644992,w113531227,w113644979
Sztanek dűlő 2 w203505326,w203505365
Tábor utca 2 w99504963,w113714967
Táncsics Mihály utca 1 w99495391
Tavasz utca 3 w447918801,w113536380,w113536395
Tégla sor 2 w112793830,w112793826
Teleki utca 1 w99740674
Telep utca 1 w112702621
Temesvári utca 1 w99504854
Temető sor 8 w112793479,w99495328,w977089637,w977089623,w155466568,w977089631,w823441004,w199575258
Tengely utca 1 w772541841
Tessedik Sámuel utca 5 w906127682,w99504858,w113524125,w113524119,w99504853
Tevan Andor utca 2 w99504766,w112852959
Thököly utca 1 w99495364
Thurzó utca 4 w113636220,w99740668,w741325496,w113636219
Tildy Zoltán utca 4 w99495367,w113564353,w113564309,w113564325
Tiloló utca 1 w269043920
Tinódi utca 1 w99504913
Tisza István utca 1 w106409358
Toboz utca 1 w264964769
Toldi utca 1 w112734515
Tolnai utca 1 w112865954
Tomori utca 1 w99504893
Tompa utca 6 w113536379,w113536366,w113536385,w113536373,w113536370,w112733042
Torma utca 1 w441603667
Tó utca 1 w99504832
Tölgyfa utca 2 w113526074,w113526079
Töltés utca 2 w264964403,w264964414
Török Ignác utca 3 w113564321,w99495379,w113564361
Trefort utca 3 w112865958,w112748653,w112863956
Trianon tér 1 w408269647
Trófea utca 3 w441175572,w199574981,w199574980
Tulipán utca 2 w764252834,w99505039
Tücsök utca 1 w202207370
Tünde utca 1 w99740665
Tüske sor 1 w441604093
Új sor 1 w112793490
Új utca 1 w187094619
Uránusz utca 1 w113536377
Urszinyi Andor utca 1 w112473069
Urszinyi Dezsőné utca 3 w113636225,w113636223,w112715663
Váci Mihály utca 1 w187094614
Vackor utca 1 w234159852
Vadász köz 1 w113564340
Vadász utca 1 w106409357
Vadkacsa utca 1 w441147494
Vadvirág utca 1 w99495283
Vajda utca 1 w113524122
Vak Bottyán utca 1 w326362192
Vandháti út 2 w112573030,w823440974
Varjas utca 1 w441147582
Varságh Béla utca 4 w823440973,w823440971,w99505055,w823440972
Varsányi utca 1 w113564311
Vásárhelyi Pál utca 1 w99504783
Vaskapu utca 1 w99495362
Vasútállomás parkoló 2 w994910186,w994910185
Vas utca 1 w187094612
Vasúti sor 3 w113564367,w113564319,w113564322
Vasvári Pál utca 2 w99504820,w112863933
Vécsey utca 2 w155466579,w155466573
Vereckei utca 1 w99504890
Veres Péter utca 6 w977089636,w113536384,w113564358,w977089635,w113716824,w112794334
Veres utca 1 w99740728
Vessző utca 1 w441604724
Veszei utca 2 w369567167,w155832466
Vető utca 1 w234159859
Viasz utca 1 w441612398
Vicskó utca 1 w187094613
Vidovszky utca 1 w264965325
Vigasz utca 1 w99504986
Vihar utca 1 w112863936
Vilim utca 1 w99740650
Viola utca 2 w99495325,w113564333
Virág utca 2 w112793496,w112793488
Víztároló utca 2 w99504823,w112852961
Vozárik utca 1 w112719191
Vörösmarty utca 3 w112848751,w99504870,w112848734
Wagner utca 2 w99495374,w760841382
Wenckheim Károly tér 2 w106409349,w106409351
Wesselényi utca 1 w112719171
Wlassics sétány 3 w112921542,w112600406,w689601538
Ybl Miklós utca 1 w264965588
Zegzug utca 3 w113529172,w113530326,w441395200
Zöldalma utca 1 w203628577
Zöldfa utca 2 w112863927,w112863982
Zöldmező sor 1 w326370028
Zrínyi utca 3 w112863926,w112863964,w112845398
Zug utca 1 w231102277
Zsák utca 1 w441612650
Zsálya utca 1 w113564354
Zsigmond utca 5 w113564332,w113536376,w99495359,w112794337,w113536392
Zsilák dűlő 2 w203505353,w203505330
Zsilip utca 3 w421525746,w421525732,w423018256
Zsinór utca 1 w441153388
Zsíros utca 1 w99504985
Zsombék utca 1 w441428557