data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Békéscsaba utcanevek

Békéscsaba határa JOSM link Békéscsaba határa térképen Összesen 628db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
4-es honvéd utca 1 w99505063
Ady Endre utca 1 w99505010
Akácfa utca 1 w99504915
Alkotmány utca 1 w99740702
Almás sor 1 w264965243
Alsó-Körös sor 3 w112473135,w112698886,w219444043
Andrássy út 6 w117220850,w575371557,w30017885,w112921278,w112599300,w117219405
Aradi utca 1 w99740716
Aranyeső utca 1 w113564365
Arany János utca 1 w99740652
Arany Parmen utca 1 w203628568
Arató utca 1 w203628485
Asztalos utca 1 w99495352
Attila utca 1 w199546283
Augusztus 20. utca 1 w187094582
Aulich utca 5 w113636217,w99740764,w99740752,w113636212,w113636224
Avar utca 1 w187094607
Babits Mihály utca 1 w106409362
Bagoly utca 1 w113531220
Bajza utca 3 w99504897,w536992456,w488700913
Bakter dűlő 3 w203505361,w203505350,w203505337
Balassa utca 3 w112848728,w99505031,w508284435
Bankó András utca 1 w99504867
Barackos köz 1 w264965234
Baross utca 5 w536992461,w199574170,w199574169,w112570412,w536992460
Bartók Béla út 7 w199575257,w453854821,w30017884,w199566540,w199567488,w199575256,w453854822
Batsányi utca 9 w113716834,w113716818,w99495372,w113716844,w113716846,w99495380,w113716815,w99495381,w99495339
Batthyány utca 1 w99740629
Batul utca 1 w441394549
Bem utca 1 w99495371
Bercsényi utca 1 w112794335
Berzsenyi utca 5 w113636231,w113636238,w112715665,w99740775,w113531228
Berényi út 7 w224889778,w199574171,w136454549,w224889777,w199574172,w548704013,w199574173
Bessenyei utca 3 w99495304,w113564318,w113536375
Bethlen utca 2 w113524958,w99504780
Bezerédi utca 1 w99504951
Bibó István utca 1 w187094583
Birs utca 1 w203628597
Bocskai utca 1 w112472580
Bodza utca 1 w441577753
Boglyás utca 1 w234159840
Boglárka utca 1 w113564310
Bogár utca 1 w264965242
Bojtorján utca 1 w113526452
Bojtár utca 1 w113529175
Bokor utca 1 w112857570
Borjúrét utca 3 w264964712,w264964710,w264964713
Borjú utca 1 w113531241
Borona utca 1 w264965620
Borsó utca 1 w441431290
Borzas Kata utca 1 w113564357
Botond utca 1 w187094584
Botyánszky Pálné utca 4 w112863950,w112863969,w112863973,w99504934
Bulcsú utca 1 w99504908
Buzogány utca 1 w264965244
Bánom utca 1 w469565945
Bánszky utca 3 w287517617,w287517618,w112696814
Bánát utca 3 w99504961,w113524943,w113524949
Bárány utca 1 w234159841
Báthory utca 5 w99495316,w113536394,w113564366,w99495373,w113716850
Béke utca 1 w112863925
Békési út 8 w39993117,w566465608,w203475165,w199574175,w566465607,w548923720,w203475164,w199574176
Béri Balogh Ádám utca 1 w441394982
Bíbic köz 1 w105023516
Búzavirág utca 2 w113564352,w113564335
Bütyök utca 1 w203475239
Ciklámen utca 1 w441399224
Cincér utca 1 w203475213
Cinke utca 1 w203475220
Cirmos alma utca 1 w203628547
Corvin utca 1 w112719185
Csabagyöngye sor 1 w264965228
Csabai utca 1 w286032419
Csabai út 1 w233889093
Csaba köz 2 w112601416,w112601417
Csaba utca 2 w112598269,w99740708
Csabay László utca 1 w113564356
Csalogány utca 1 w441415363
Csalános utca 1 w441415112
Csatorna utca 1 w203475172
Csendes utca 1 w99504777
Csengery utca 1 w99504938
Csenkesz utca 1 w113526424
Cserepes utca 1 w99504845
Cseresznye köz 1 w264965236
Csigás utca 1 w441415113
Csiki utca 1 w99504926
Csikós utca 1 w441426862
Csillag utca 1 w112857564
Csokonai utca 2 w99740637,w112572308
Csongor utca 1 w112702619
Csorba utca 2 w99504876,w99504931
Csorvási út 1 w99495321
Csuka utca 1 w234159813
Csányi utca 5 w113524946,w113524952,w113524953,w113524945,w99505042
Csárda sor 1 w441419103
Cséplő utca 2 w203628574,w447918795
Csér utca 1 w99740739
Csónak utca 1 w234159871
Czakó utca 2 w113531462,w423018226
Czuczor utca 1 w99504829
Damjanich utca 2 w99504898,w99504749
Darányi utca 1 w99495298
Dedinszky Gyula utca 1 w99740801
Degré utca 7 w463090291,w113636233,w113636216,w113636230,w463090292,w108835769,w113636215
Delicsesz utca 1 w203628571
Derkovits sor 3 w99740792,w48511233,w233949427
Dessewffy utca 1 w99504904
Deák utca 3 w48512168,w113636236,w113636239
Diófás utca 1 w113529173
Dobos István utca 2 w113529177,w113529164
Dobozi sor 1 w275014993
Dobozi út 8 w173767445,w411629337,w173767447,w112702623,w173767448,w536992457,w173767446,w118978924
Dohány utca 2 w187094585,w187094586
Dombos utca 2 w112863986,w99504929
Dr. Becsey Oszkár utca 2 w112715660,w112715662
Dr. Francisci Dániel utca 1 w99495317
Dr. Petényi László utca 1 w99505077
Dugonics utca 1 w112863967
Duna utca 1 w187094587
Déli sor 2 w112863943,w112863975
Dózsa György út 3 w99740684,w76702751,w231102276
Egressy utca 1 w99740780
Egyetértés utca 1 w105023529
Egység utca 4 w113564349,w113536369,w99495394,w113716814
Endrész György utca 1 w113529178
Erdélyi sor 6 w112715664,w113642670,w113642675,w113642674,w99740699,w99740706
Erdő sor 1 w187094588
Erkel utca 1 w99740695
Erzsébet híd 2 w99495384,w641198553
Esze Tamás utca 1 w187094589
Eszperantó utca 1 w441444634
Eötvös utca 1 w112570411
Fecske sor 1 w106409364
Feketefenyő utca 1 w264964767
Felső-Körös sor 4 w108835763,w113524121,w113531222,w112728743
Felső-körös sor 6 w112728752,w307349498,w307349497,w307347636,w307347734,w307348544
Fenyő utca 1 w187094590
Festő utca 1 w264965585
Fiumei utca 1 w112793492
Fonó utca 1 w269043918
Forgách utca 2 w113644986,w99740732
Franklin utca 5 w113536364,w112865950,w112865951,w113536391,w199576408
Fábry utca 1 w99495279
Fácán köz 1 w105023538
Féja Géza tér 2 w441445184,w441445183
Féja Géza utca 1 w105023513
Fényesi utca 1 w369567180
Fészek utca 1 w441445350
Földműves utca 1 w441146929
Földváry utca 3 w99740683,w113531463,w113531469
Fövenyes utca 3 w113526087,w113526076,w113526082
Fürjes utca 1 w99495346
Fő utca 1 w187094591
Fűzfa sor 1 w106409344
Gajdács utca 4 w113716848,w113536390,w113716828,w99495274
Garay utca 1 w112589384
Gellért utca 1 w99505013
Gereblyés utca 1 w113529162
Gerlai utca 1 w106409360
Gerle utca 1 w99740689
Golden utca 1 w203628539
Gorkij utca 3 w113564328,w113564330,w99495341
Gulyás utca 1 w441427312
Gutenberg utca 1 w112603383
Gyulai út 17 w368490917,w548923721,w548923724,w536992455,w368490914,w368990581,w536992454,w488699614,w136453708,w368490916,w368490911,w337432651,w536992458,w337432650,w233949428,w99505002,w337415123
Gyár utca 4 w389984168,w389984167,w421522132,w99504803
Gyík utca 2 w264964401,w264964402
Gyóni Géza utca 1 w48512410
Gyöngy utca 1 w106409353
Gyöngyvirág utca 1 w187094592
Gyöngyösi utca 4 w113564359,w113716832,w99495382,w113536383
Györkei utca 3 w369567170,w369567172,w369567169
Gyümölcsös utca 1 w99505022
Győry utca 1 w99495386
Gábor köz 1 w155466879
Gábor Áron utca 1 w99511643
Gálik János utca 1 w112719201
Gárdonyi Géza utca 1 w187094593
Gát sor 1 w106409366
Gém utca 1 w203475217
Gólyahír utca 1 w203475219
Gólya utca 1 w368534802
Görbe utca 1 w264965587
Gőzmalom tér 1 w118978926
Hadnagy utca 1 w187094594
Hajnal utca 1 w112696819
Hajnóczy utca 1 w199575726
Haladás utca 1 w187094595
Halastó utca 1 w113636213
Hal utca 1 w99504847
Halász utca 1 w99504862
Harang utca 1 w187094596
Harangvirág utca 1 w113564306
Harcsa utca 1 w441153385
Hargita utca 1 w112793486
Harkály köz 1 w105023524
Harruckern utca 1 w99504899
Hatház utca 1 w99504768
Határ utca 1 w155832470
Haán Lajos tér 5 w113526071,w113526089,w113526083,w113526070,w113526085
Haán Lajos utca 3 w99504813,w112600403,w112600402
Heg utca 1 w112845392
Herkules utca 1 w441580249
Hold utca 1 w187094597
Holtág utca 1 w441589559
Honvéd utca 1 w441580641
Horgony utca 1 w234159858
Horváth utca 1 w99740744
Horánszky utca 1 w423018228
Hosszú utca 1 w441447557
Hunyadi tér 1 w99740798
Hársfa utca 1 w99504795
Hét vezér utca 1 w99504868
Hínár utca 1 w264965239
Hóvirág utca 1 w187094598
Ibolya utca 2 w113564351,w113564363
Id. Réthy Béla utca 1 w187094608
ideiglenes 1 w315889553
Ifjúság utca 2 w112793828,w112793829
Ihász utca 1 w155466566
Illyés Gyula utca 5 w113564324,w99495358,w99495385,w441446166,w113536387
Illésházy utca 2 w112865955,w48965382
Ilosvai utca 1 w99740740
Ipari út 3 w112857561,w112852963,w508284433
Irányi utca 2 w112573511,w113614865
Iskola utca 1 w99495280
Jakuba János utca 1 w441587498
Jegenye utca 1 w106409345
Jonatán utca 1 w203628553
Jontán utca 1 w287774482
Juhász Gyula utca 1 w106409368
Juhász utca 1 w441427466
Jupiter utca 1 w441393573
Just Gyula utca 1 w307359164
Justh Gyula utca 1 w99740634
Jácint sor 1 w264965246
Jázmin utca 1 w106409363
Jókai utca 10 w536992464,w575371560,w536992463,w199574179,w39993118,w199574178,w199574177,w113536397,w575371559,w113536398
Jókai utca kerékpárút 1 w384169944
Jósika utca 4 w113564307,w113536400,w99495369,w113536386
József Attila utca 1 w112715661
József utca 3 w99505047,w112848737,w112848744
Kaczkó dűlő 2 w203505365,w203505326
Kadarka köz 1 w264965238
Kamilla utca 1 w113564316
Kankalin utca 1 w234159847
Kanális utca 1 w112715666
Kapisztrán utca 1 w99740694
Kapor utca 1 w248421837
Karácsonyi János utca 1 w187094599
Kassai utca 2 w99495291,w113564329
Kastély utca 2 w113644987,w112724762
Kaszáló köz 2 w113526078,w113526069
Katica utca 1 w113526426
Katolikus dűlő 1 w441443519
Katona utca 1 w441587720
Kazinczy lakótelep 12 w220512108,w113714968,w220509295,w220509737,w220512114,w220512110,w220512117,w112865956,w220512109,w220512112,w220512116,w220512111
Kazinczy utca 4 w113714965,w112863921,w48965381,w99504950
Keleti utca 1 w187094600
Kemény Zsigmond utca 2 w112857554,w99504895
Kender utca 1 w269043921
Kendervágó utca 1 w234159874
Kerekegyházi utca 1 w234159824
Kerekes György utca 1 w112702632
Kereki sikátor 1 w113524954
Kereki út 7 w233961574,w112794336,w233961575,w99495393,w99504969,w441580642,w421514496
Kereszt utca 1 w441588316
Kereszt út 1 w605738907
Kerszt út 1 w203505304
Kertes utca 1 w106409348
Kertész utca 3 w113536365,w113536388,w119137403
kerékpárút 1 w575575847
Kinizsi utca 1 w112696818
Kis-Tabán utca 2 w113531468,w48512518
Kisfaludy utca 1 w113524128
Kisfényesi utca 1 w264965226
Kisrét 3 w203505331,w605738908,w203505305
Kiss Ernő utca 3 w219443458,w219443459,w112570413
Kisszik utca 2 w99504922,w112865957
Kiszely András utca 1 w411673153
Klapka utca 1 w99740760
Kner Imre utca 2 w99495356,w113564368
Knézich Károly utca 1 w99740773
Kodály Zoltán utca 1 w112702615
Kolozsvári utca 4 w113536396,w113536378,w113536389,w113536399
Korona utca 1 w203628607
Kossuth Lajos utca 1 w187094601
Kossuth tér 6 w99505070,w199574180,w199571558,w112570410,w487641628,w99740742
Kukorica utca 1 w113529174
Kun utca 1 w112794339
Kvasz András utca 2 w113529166,w411659152
Káka utca 1 w441430814
Kálvin utca 1 w99504885
Kápolna utca 1 w99504883
Károlyi utca 3 w112863928,w112848736,w112863974
Kárpát utca 1 w99740763
Kárász utca 1 w99740795
Kásás utca 1 w203628490
Kétegyházi út 1 w112793484
Kézai sor 1 w112863948
Kézai utca 1 w99504920
Kígyósi utca 1 w276555966
Kígyósi út 2 w421514497,w421514498
Kórház utca 3 w99505017,w227651279,w227651281
Kóró utca 1 w441588382
Kökény utca 1 w234159833
Kölcsey utca 3 w99504787,w113524129,w113524127
Kömény utca 1 w441588455
Könyves Kálmán utca 4 w113716825,w113564320,w113536367,w99495347
Körgát 18 w423018262,w423018246,w423018272,w423018268,w423018278,w423018238,w112702631,w423018266,w423018240,w423018244,w423018285,w423018234,w423018249,w431543028,w423018230,w423018253,w423018282,w423018259
Körgát sor 1 w112698885
Körgát utca 1 w609410224
Körte sor 2 w219442669,w99504905
Körösi utca 2 w99504856,w112857579
Köröspart utca 2 w112838486,w112838477
Köszméte utca 1 w441152936
Központ utca 1 w441588950
Középső utca 1 w441447541
Kőmíves Kelemen sor 4 w105023536,w112728745,w105023507,w105023539
Kőris utca 2 w113526084,w113526072
Kőrösi Csoma Sándor utca 2 w99740757,w113642676
Lahner utca 2 w99504774,w112857575
Lajta utca 1 w112793494
Laktanya utca 1 w389984174
Lapos utca 1 w264964768
Legelő utca 1 w234159863
Lehel utca 1 w112719182
Leiningen utca 1 w99505036
Lencse utca 1 w441589210
Lencsési lakótelep 4 w113526600,w113526068,w113526077,w113526601
Lencsési út 6 w105023527,w113531232,w113530325,w113531224,w112724763,w113529181
Lenkefi Konrád utca 1 w99495388
Lenkey utca 5 w112857580,w112857563,w112845391,w112848747,w112857552
Lepény Pál utca 1 w99740734
Leveses utca 1 w203628623
Ligeti sor 1 w112698884
Liliom utca 1 w99495353
Linder utca 1 w421512474
Lipták András utca 4 w99504906,w112863955,w112848726,w99504825
Liszt Ferenc utca 1 w112845394
Lombos utca 1 w441589371
Lorántffy utca 3 w99504875,w112863980,w112863962
Lucernás utca 2 w99495351,w113536368
Ludvigh utca 1 w112733044
Lugosi utca 1 w99504936
Luther utca 4 w48512369,w113531464,w113531467,w113531472
Lázár utca 5 w423018289,w99740726,w423018291,w113531466,w112696812
Lőrinczi dűlő 2 w605738897,w203505309
Madarász László utca 1 w326362193
Madách utca 1 w112736670
Mag utca 2 w447918797,w99495368
Magvető utca 1 w106409355
Magyar utca 1 w113529176
Mandula utca 1 w264965589
Marik utca 2 w113531471,w99740714
Martincsek dűlő 2 w203505330,w203505353
Mazán László utca 1 w113564342
Meder utca 2 w411629380,w441589558
Mednyánszky utca 1 w99740633
Menta utca 1 w113526428
Mese köz 1 w113564346
Mester utca 3 w113529163,w113529168,w113529171
Meteor utca 1 w173767455
Mikes utca 1 w112733047
Mikkeli tér 3 w99740783,w113636228,w113636241
Mikszáth utca 1 w99495387
Millennium utca 2 w441589934,w441589976
Mogyoró utca 1 w441173216
Mohácsy Mátyás utca 1 w99495375
Mokos József utca 1 w99495398
Mokry utca 4 w99504957,w112857578,w112857558,w112857568
Monda utca 1 w99495307
Mozdony utca 2 w113529180,w113529170
Munkácsi tér 1 w222315025
Munkácsy utca 1 w48518608
Munkás utca 4 w112857566,w112848752,w99504924,w112857559
Muskátli utca 1 w187094602
Május 1. utca 1 w99504927
Málnás utca 1 w112715659
Március 15. tér 1 w368543692
Máriássy utca 1 w99495310
Mátyás király utca 1 w99495383
Méhész utca 1 w187094603
Móra Ferenc utca 1 w106409367
Móricz Zsigmond utca 1 w99505012
Nagy Antal utca 1 w99504884
Nagy Balogh János utca 1 w99504993
Nagydiófa utca 1 w264965590
Nagy Imre tér 1 w99740672
Nagyrét 1 w441147792
Nagy Sándor utca 1 w112794338
Nagyváradi utca 1 w99504811
Napraforgó utca 1 w441590323
Napsugár utca 1 w326370026
Nap utca 1 w187094604
Nefelejcs utca 1 w113564369
Nyitrai utca 1 w441590570
Nyugati utca 4 w113536393,w113564362,w113564370,w113564336
Nyárfa utca 1 w187094605
Nyár utca 1 w155832467
Nádas sor 5 w99505029,w99740723,w99504902,w219443543,w99504916
Nárcisz utca 1 w113564315
Németh Lajos utca 1 w112864380
Nógrádi utca 1 w187094606
Október 6. utca 1 w99740639
Október 23. tér 2 w441590865,w368543701
Omaszta utca 2 w155469107,w647481904
Orbán Balázs tér 1 w112696811
Orgona utca 1 w112864381
Ormay sor 1 w441592163
Orosházi út 12 w641198559,w276556375,w575371571,w575371569,w641198561,w389984165,w389984166,w199575689,w199575690,w389984170,w389984169,w575371570
Pacsirta utca 1 w326370027
Paprika köz 1 w264965237
Part utca 5 w234159808,w234159836,w234159870,w234159834,w441154332
Pataky László utca 1 w113536381
Patkó utca 1 w248421838
Penza lakótelep 3 w113524123,w113524126,w113524120
Pepin utca 1 w203628445
Perczel utca 1 w441596318
Perje utca 2 w113526451,w113526425
Petőfi utca 2 w112693982,w384794230
Pinga utca 2 w113564338,w113564327
Pipacs köz 1 w441598207
Piski utca 1 w112473134
Pitypang utca 1 w113526429
Pongrácz András utca 5 w113564308,w99495370,w113564314,w113564341,w113564347
Ponty utca 1 w99740719
Posta köz 1 w112583808
Povázsai Máté utca 1 w112793495
Pozsonyi utca 4 w113716842,w113536372,w113564312,w99495389
Pulszky utca 3 w447918799,w99505050,w447918798
Puskin utca 1 w112702618
Pásztor utca 9 w105023532,w112728750,w105023534,w113531236,w105023521,w105023522,w105023509,w113530323,w105023517
Pátkai Ervin utca 1 w155466569
Péky utca 1 w4930521
Pósteleki buszforduló 1 w289551471
Pósteleki utca 1 w323659548
Pöltenberg utca 1 w99505011
Radnóti utca 2 w99495397,w113564355
Rakéta utca 1 w113564343
Reisz Miksa utca 4 w469671123,w112599301,w469670601,w469671122
Rell Lajos utca 2 w99495377,w113564323
Reményi utca 1 w99740645
Repülőhíd 1 w155466575
Repülőtérre Vezető út 1 w441599771
Reviczky utca 1 w99495322
Rezeda utca 1 w113526427
Reök utca 1 w99740646
Rigó utca 2 w99740677,w99740705
Rokka utca 1 w405469014
Rozmaring utca 1 w112845396
Rábai Miklós utca 2 w199565738,w441589977
Rákóczi utca 1 w99504815
Répa köz 1 w264965232
Rétes utca 1 w287774484
Réti utca 1 w112838484
Rétköz utca 1 w113526421
Révay utca 1 w99504995
Rózsakert utca 1 w441149306
Rózsa utca 1 w113536374
Rövid utca 1 w112848743
Salamon utca 1 w112845397
Sarkantyú utca 1 w112696815
Sas utca 1 w99504758
Schweidel József utca 4 w112863960,w112863935,w112863953,w112863923
Sikló utca 1 w441599970
Sikonyi utca 1 w112698887
Sikony utca 2 w203475183,w203475221
Sirály köz 1 w112728748
Sport utca 3 w106409343,w604266864,w604266865
Stark Adolf utca 2 w99495296,w113564344
Starking utca 1 w287774480
Stromfeld Aurél utca 1 w99495395
Szabadság tér 2 w30017881,w23558949
Szabolcs utca 6 w112863946,w99504911,w112865953,w112865952,w99495378,w544635441
Szabó Dezső utca 3 w99504977,w112748622,w99505024
Szabó Pál tér 3 w113526431,w113526430,w113526081
Szamóca utca 1 w234159872
Szarvasi út 50 w575371561,w536992466,w488698450,w536992467,w310690829,w643961981,w99504800,w575371563,w575371564,w199574494,w199574493,w99495275,w199574492,w99495332,w310690828,w643961983,w488698489,w643961982,w136161976,w136161983,w136161984,w556967866,w556967863,w99505020,w643961969,w643961970,w643961988,w556967869,w643961986,w199574181,w643961973,w643961972,w575371565,w199574182,w536992459,w643961977,w643961979,w310690825,w643961980,w643961975,w643961976,w643961974,w575371562,w536992465,w643961987,w310690823,w643961985,w643961978,w643961984,w310690824
Szatmári utca 1 w113536371
Szeberényi tér 2 w199574183,w112572908
Szeder utca 1 w187094609
Szegfű utca 4 w113564339,w113716826,w99495285,w113536382
Szekerka János utca 2 w112863965,w112863976
Szekér sor 1 w203628431
Szemere utca 2 w113525020,w99505066
Szemián Sámuel utca 1 w411660935
Szendrey utca 1 w187094610
Szent Imre utca 1 w112863941
Szent István tér 2 w303831956,w408268390
Szent László utca 1 w112696816
Szepesi utca 1 w113564305
Szerdahelyi utca 2 w99495396,w48965379
Szerencs utca 1 w99740733
Szermián Sámuel utca 2 w310690830,w99495392
Szeszfőzde utca 1 w203475205
Szigetvári utca 2 w113531465,w99504968
Szigligeti utca 1 w155788648
Szikfű utca 1 w441430930
Szilva köz 1 w264965233
Szilágyi Dezső utca 1 w99740648
Szántó utca 1 w441393329
Széchenyi utca 1 w112572907
Szécsi utca 1 w187094618
Székely Mihály utca 1 w99495286
Szélső utca 1 w113564350
Szél utca 1 w112863939
Széna utca 5 w112863934,w99504792,w112863937,w112857557,w112863983
Szépkert utca 1 w264965586
Szív utca 1 w99740698
Szója utca 1 w248421836
Szöcske utca 1 w264965241
Szőlő utca 5 w112715669,w113531227,w113644983,w113644992,w113644979
Sárga Alma utca 2 w203628465,w287774481
Sáros utca 1 w187094611
Sás köz 1 w113526075
Síp utca 1 w99504910
Süllő utca 1 w234159816
Tavasz utca 3 w447918801,w113536395,w113536380
Teleki utca 1 w99740674
Telep utca 1 w112702621
Temesvári utca 1 w99504854
Temető sor 4 w112793479,w99495328,w155466568,w199575258
Tessedik Sámuel utca 4 w113524119,w99504858,w99504853,w113524125
Tevan Andor utca 2 w112852959,w99504766
Thurzó utca 3 w99740668,w113636219,w113636220
Thököly utca 1 w99495364
Tildy Zoltán utca 4 w113564325,w113564309,w113564353,w99495367
Tiloló utca 1 w269043920
Tinódi utca 1 w99504913
Tisza István utca 1 w106409358
Toboz utca 1 w264964769
Toldi utca 1 w112734515
Tolnai utca 1 w112865954
Tomori utca 1 w99504893
Tompa utca 6 w113536379,w112733042,w113536373,w113536366,w113536385,w113536370
Torma utca 1 w441603667
Trefort utca 3 w112865958,w112748653,w112863956
Trianon tér 1 w408269647
Trófea utca 3 w199574981,w441175572,w199574980
Tulipán utca 1 w99505039
Tábor utca 2 w99504963,w113714967
Táncsics Mihály utca 1 w99495391
Tégla sor 2 w112793826,w112793830
Tó utca 1 w99504832
Tölgyfa utca 2 w113526074,w113526079
Töltés utca 2 w264964414,w264964403
Török Ignác utca 3 w113564321,w99495379,w113564361
Tücsök utca 1 w202207370
Tünde utca 1 w99740665
Tüske sor 1 w441604093
Urszinyi Andor utca 1 w112473069
Urszinyi Dezsőné utca 3 w113636225,w112715663,w113636223
Uránusz utca 1 w113536377
Vackor utca 1 w234159852
Vadkacsa utca 1 w441147494
Vadvirág utca 1 w99495283
Vadász köz 1 w113564340
Vadász utca 1 w106409357
Vajda utca 1 w113524122
Vak Bottyán utca 1 w326362192
Vandháti út 1 w112573030
Varjas utca 1 w441147582
Varságh Béla utca 1 w99505055
Varsányi utca 1 w113564311
Vaskapu utca 1 w99495362
Vas utca 1 w187094612
Vasvári Pál utca 2 w112863933,w99504820
Vasúti sor 3 w113564367,w113564319,w113564322
Vereckei utca 1 w99504890
Veres Péter utca 4 w113536384,w113716824,w113564358,w112794334
Veres utca 1 w99740728
Vessző utca 1 w441604724
Veszei utca 2 w369567167,w155832466
Vető utca 1 w234159859
Viasz utca 1 w441612398
Vicskó utca 1 w187094613
Vidovszky utca 1 w264965325
Vigasz utca 1 w99504986
Vihar utca 1 w112863936
Vilim utca 1 w99740650
Viola utca 2 w99495325,w113564333
Virág utca 2 w112793496,w112793488
Vozárik utca 1 w112719191
Váci Mihály utca 1 w187094614
Vásárhelyi Pál utca 1 w99504783
Vécsey utca 2 w155466579,w155466573
Víztároló utca 2 w112852961,w99504823
Vörösmarty utca 3 w112848751,w99504870,w112848734
Wagner utca 2 w233961596,w99495374
Wenckheim Károly tér 2 w106409351,w106409349
Wesselényi utca 1 w112719171
Wlassits sétány 1 w112600406
Ybl Miklós utca 1 w264965588
Zegzug utca 3 w113529172,w441395200,w113530326
Zrínyi utca 3 w112863926,w112845398,w112863964
Zsigmond utca 5 w113536376,w113536392,w113564332,w99495359,w112794337
Zsilip utca 3 w423018256,w421525746,w421525732
Zsinór utca 1 w441153388
Zsombék utca 1 w441428557
Zsák utca 1 w441612650
Zsálya utca 1 w113564354
Zsíros utca 1 w99504985
Zug utca 1 w231102277
Zöldalma utca 1 w203628577
Zöldfa utca 2 w112863927,w112863982
Zöldmező sor 1 w326370028
Ábrahámffy utca 2 w113644989,w99740682
Áchim L. András utca 2 w112696813,w113531470
Áfonya utca 1 w99504836
Ágas utca 1 w411629381
Álmos utca 1 w441216583
Árpa utca 1 w113564360
Árpád sor 9 w99740662,w307348486,w113644972,w307348387,w113644976,w99740711,w113644973,w113531225,w113524947
Árpád tér 1 w441393880
Éger utca 2 w113526423,w113526432
Építők útja 1 w112793480
Épülő M44 Kondoros - Békéscsaba 2 w591008812,w624454319
Északi sor 3 w99504983,w112863952,w112863963
Éva utca 1 w287774483
Ökörszem utca 1 w441592509
Öt ház utca 1 w187094622
Új sor 1 w112793490
Új utca 1 w187094619
Őr utca 2 w113714970,w99504761
Őszi utca 2 w112857572,w112857574
Őzike utca 1 w441595356