data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév.
Település

Bátaszék utcanevek

Bátaszék határa JOSM link Bátaszék határa térképen Összesen 90db utcanév
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
"A" alagút 2 w81511833,w81511830
Ady Endre utca 1 w74726061
Arany János utca 3 w147668715,w147668716,w74726299
Árpád utca 1 w74727944
Babits Mihály utca 1 w116600036
Bajai út 6 w1086971079,w4262391,w119456750,w119456771,w359624897,w1086971080
"B" alagút 2 w81511826,w81511829
Baross Gábor utca 2 w359624898,w116601435
Bátai völgyhíd 2 w180801755,w180801756
Béke sor 2 w74725594,w359624925
Békés utca 1 w74727853
Belső-réti patak völgyhíd 2 w180801753,w180801754
Bem József utca 1 w74727921
Bezerédj utca 8 w147668720,w147668722,w1037801612,w646374021,w147668726,w147668721,w74725660,w359624900
Bonyhádi utca 6 w359624901,w527318372,w527318371,w654350932,w20573259,w302794488
Budai udvar 2 w1215575470,w1215575469
Budai utca 17 w359624923,w359624921,w359624915,w359345816,w359624909,w359624913,w359624922,w359624919,w359624912,w359624918,w359624910,w297789132,w359624904,w359624917,w359624906,w359624902,w359624907
"C" alagút 2 w81511825,w591078114
Deák Ferenc utca 1 w74727518
Diófa sor 1 w74726355
Dolina utca 1 w116600046
Dr. Hermann Egyed utca 1 w74725670
Erzsébet utca 1 w116600052
Fahíd 1 w403456338
Ferenc utca 1 w116600035
Flórián utca 2 w116600027,w116600039
Fő utca 2 w302794492,w613031762
Fürdő utca 3 w116600037,w147668733,w147668732
Gábor utca 1 w116600040
Garay utca 1 w74727749
Gárdonyi utca 1 w74726360
Gauzer telep 2 w538471171,w359624931
Geresdi pihenőhely 2 w534633060,w720542392
Gubachegyi utca 1 w613031885
Hársfa sor 3 w147668734,w74726348,w147668737
Hegyalja utca 2 w1072042224,w331274674
Hősök tere 1 w116601431
Hunyadi János utca 2 w613031225,w116600041
Ifjúság utca 1 w74726343
Ilona utca 1 w74727930
József Attila utca 3 w147668740,w74725761,w147668738
Kálvária utca 2 w116601429,w1206087294
Kápolna utca 1 w359624927
Kertalja utca 1 w74727832
Kolozsvári utca 1 w116601423
Kossuth Lajos utca 3 w74726432,w1063584822,w1063584823
Kölcsey Ferenc utca 1 w116600042
Kövesdi utca 4 w74725836,w147668743,w147668742,w359624928
Köves utca 1 w74727964
Lajvér utca 4 w74725787,w147668745,w359624929,w147668747
Magyar utca 2 w1065497188,w613039168
Malom utca 1 w74728006
Mária utca 1 w74727935
Mohácsi út 1 w418615850
Mozi tér 1 w74728023
Nándor utca 1 w74727924
Nyár utca 1 w116600051
Nyéki utca 1 w116601428
Olimpia utca 2 w116600047,w116600034
Orbánhegyi út 2 w1038107542,w74725466
Orbán utca 1 w116600049
Őz utca 1 w116596672
Pacsirta utca 1 w116600043
Park sétány 2 w646374022,w74726345
Patak utca 1 w74727872
Perczel Mór utca 2 w74725626,w1215575471
Petőfi Sándor utca 1 w116601426
Pincesor utca 1 w305473660
Platán sor 1 w116600048
Présház utca 1 w285130994
Sóház utca 1 w74728002
Somogyi Béla utca 1 w74725798
Svábhegy utca 1 w307431897
Szabadság utca 2 w1228283463,w116601422
Széchenyi István utca 1 w74728024
Szenes utca 5 w74725844,w116600028,w147668750,w313525188,w313525187
Szent György utca 1 w116601427
Szentháromság tér 3 w297789131,w418615933,w230723485
Szent István tér 3 w116601436,w74727040,w116601430
Szüret utca 1 w613038626
Táncsics Mihály utca 1 w74725813
Tanya utca 1 w285130998
Tavasz utca 1 w74725828
Toldi Miklós utca 1 w74726341
Vadkert utca 1 w74726520
Vasutas tér 2 w74725820,w74725825
Vendel utca 1 w116600050
Völgy utca 1 w613039852
Vörösmarty Mihály utca 2 w116601432,w1046170596
Zrínyi Miklós utca 1 w116601433