data2.openstreetmap.hu
Írd be a települést nevét,a listában megjelenik az összes utcanév és a névtelen utak.
Település

Ács utcanevek

Ács határa JOSM link Ács határa térképen
Név Útszakasz OSM id (JOSM link)
Ady Endre utca 4 w69720623,w69720583,w69670384,w69720582
Antal Iván utca 1 w69720596
Arany János utca 1 w69720065
Árpád utca 3 w69720606,w69670369,w69670505
Bajcsy Zsilinszky utca 1 w69670244
Bartók Béla utca 2 w24271205,w69721792
Batthyány Lajos utca 1 w69670480
Béke utca 1 w69721561
Bem József utca 2 w69720305,w69670139
Bercsényi Miklós utca 1 w69670123
Bocskai utca 1 w69720614
Bódis köz 1 w69720621
Concóháti utca 5 w69670405,w69720593,w69720590,w69720597,w69720599
Csermák Hugó utca 1 w69720591
Dankó utca 1 w69670561
Deák Ferenc utca 1 w69670045
Diófa utca 1 w69720628
Dobó utca 1 w69720298
Dózsa György utca 1 w69670533
Dr. Tamay utca 2 w69670400,w69670413
Dugovics Titusz utca 1 w69670027
Előre utca 1 w69721566
Erkel Ferenc utca 1 w69720604
Esze Tamás utca 1 w69670646
Fáy András utca 1 w69720598
Fenyves utca 2 w323918190,w323918193
Gárdonyi Géza utca 2 w69670152,w365320558
Gyár út 3 w127720045,w69670709,w412049717
Gyár utca 2 w69670192,w69670689
Gyóni Géza utca 1 w69720615
Győri utca 1 w69670085
Határ utca 1 w323918197
Hétvezér utca 1 w69720060
Honvéd utca 3 w69720289,w365320559,w69670056
Hunyadi János utca 1 w69720299
Ifjúság utca 1 w69670077
Igmándi utca 1 w35935762
Jókai Mór utca 3 w69670666,w69720587,w69720766
József Attila utca 1 w69720059
Kazinczy Ferenc utca 1 w69720057
Kegyelet utca 2 w69720601,w69670635
Kertész utca 1 w69720666
Kinizsi Pál utca 1 w69720292
Kiss tábornok utca 2 w69720605,w69720611
Kis utca 1 w69670291
Klapka György utca 1 w69720064
Kölcsey Ferenc utca 1 w69720063
Komáromi utca 6 w334803567,w34296310,w334803568,w412049719,w335027287,w335027286
Kossuth Lajos utca 1 w24271209
Községi utca 1 w69720613
Lehel utca 2 w69720290,w69670060
Levél utca 1 w324785273
Liszt Ferenc utca 1 w69720285
Magyar utca 1 w69670595
Munkácsy Mihály utca 1 w69670187
Munkás utca 1 w69720058
Nyárfa utca 2 w69720662,w69720669
Óvoda köz 1 w69670694
Patak utca 1 w69720061
Perger köz 1 w69720585
Posta köz 1 w69670677
Rákóczi Ferenc utca 1 w69670130
Rózsa utca 1 w69720607
Széchenyi István utca 1 w69720627
Székesi utca 1 w69721076
Táncsics Mihály utca 1 w24271210
Tavasz utca 1 w69720581
Temető sor 3 w69720602,w69670339,w69670349
Toldi Miklós utca 1 w69720282
Újbarázda utca 1 w77727518
Újvilág utca 2 w69720626,w69721565
Vásárhelyi Pál utca 1 w69670496
Vasút sor 1 w69670766
Virág utca 1 w69670154
Vörösmarty Mihály utca 1 w69720609
Zalka Máté utca 1 w69670324
Zöldfa utca 1 w69670616
Zöldmező utca 1 w69721559
Zrínyi Ilona utca 1 w69670826
Zúgó utca 1 w69670729
189 w334803702,w335529914,w516849362,w298817348,w298817347,w504098892,w35935768,w484883021,w298817342,w516849361,w431533716,w431533719,w25938083,w25938080,w298806047,w69721600,w35935766,w298877873,w298877868,w298877886,w69720594,w298877879,w298877878,w298877892,w298877867,w298877895,w298877872,w334803701,w34296311,w335529915,w298806036,w24271204,w69670835,w298806069,w298806049,w298806068,w298806045,w298806035,w40976451,w298806043,w298806039,w209563128,w352957774,w301633326,w301633324,w301633317,w176950103,w365320565,w180840612,w301633327,w365320593,w365320563,w301633322,w365320582,w365320562,w134163804,w365320564,w365320567,w301633329,w365320584,w365320579,w365320566,w365320569,w365320572,w365320561,w365320560,w365320574,w365320594,w34296314,w184152959,w298877874,w298877871,w298877882,w306437092,w323918339,w323918292,w365320592,w180840607,w180840611,w38088242,w38088241,w38088243,w168192186,w203559489,w176950092,w176950094,w176950090,w176950093,w203559488,w203559487,w186905050,w209563129,w244893650,w244893646,w352957771,w86101500,w446727562,w352957776,w352957768,w352957763,w352957762,w352957761,w352957769,w301633320,w352957777,w352957775,w352957765,w117499085,w243938698,w243938694,w243938703,w168192109,w25938081,w26374122,w35933398,w243942092,w33714282,w301098459,w301098462,w33714280,w301098456,w33714284,w301098454,w361285875,w361285874,w361285877,w484883014,w484883024,w350454864,w350454865,w243938701,w350454866,w244893642,w516849365,w244893648,w244893644,w243938707,w243938708,w243938702,w243938700,w243938699,w244893647,w86101503,w244893641,w244893645,w244893649,w352957773,w352957764,w244893643,w365320586,w200232856,w38088245,w301098455,w301098461,w38088244,w33714283,w33714287,w26374120,w301098460,w243938704,w38088246,w301098457,w38088247,w26373554,w301098463,w301098464,w301098458,w33714288,w28104629,w69721563,w69721569,w524435593,w244893651,w365320568,w69670225,w524435591,w524435595,w524435594,w69720617,w524435596,w524435592,w69720595,w69720759,w524435597,w184254136,w69720663,w69720668,w69670177,w524435598
Összesen 80db utcanév